Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 53

uležan ulica uliti uljnjak uloviti uložiti um umakniti umazan umazati umediti umen umesiti umesti umestiti umešati umeščati umeščenje umetelen umeten umeti umetnik umetniški umetno umetnost umevno umikati umirajoč umirati umisliti umit umiti umivanje umivati umnost umolkniti umoriti umorjen umreti umrjoč unča ungezügelte uničevati uničiti unzählbar up upanje upasti upati upenjati upepeliti uperivši upirati upodobiti upodobljen upognjen upokojen upokojiti upor uporabljaje uporabljati upotrebovan upotrebovanje uprava upravljanje upravljati upreti uprt ura urad uraden uradnija uradnik uraščenje uravnati uravnava uredba urediti urednik uredništvo uredovan urejen uren uresničiti urezati Uriel urin urno Urša Uršič uržah uržoh usaditi usahel usahniti usedati usedši usesti uslišan uslišati usmiliti usmiliti_se usmiljen usmiljeno usmiljenje usmrčen usmrtiti usnažen usnjat usnje usoda usoden usodepoln usovrševanje usovrševati uspeh uspešen uspešno usque usta ustanoven ustanovitelj ustanoviti ustanovljenje ustaš ustati ustava ustaven ustaviti ustavljati ustnica ustno ustopiti ustrašen ustrašiti ustreči ustreliti ustreljen ustrojen ustrojti ustvariti ustvarjen ušafanje ušafati ušesa ušibiti ušivo utajiti utegniti utica utihniti utolažiti utoniti utopiti utopljen utopljenec utrditi utrgan utrgati utrinjati utrjen utrjevati utrniti utruditi utrujati utrujen uvel uveneti uvesti uvezniti uvidevnost uvod uvrstitev uvrstiti uvrščati uvrščen uvrtati uzda uzreti užaliti užgati užitek užiten užiti uživanje uživati uživljiv užugati

v: v vaba vabiti vadlja vagabundieren Vagram vahtati

uležan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ulica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uljnjak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čebelnjak; [sskj]
uloviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uložiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
nameniti; kontekst
um samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
umakniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
umazan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
umazati glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
umediti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
umen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
umesiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
umesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
umestiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
umešati glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ
umeščati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
umeščenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
umetelen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
umeten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
umeti glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
umetnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
umetniški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
umetno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
umetnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
umevno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
umikati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
umirajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
umirati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
umisliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
umit pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
umiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
umivanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
umivati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
umnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
umolkniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
umoriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
umorjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
umreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
umrjoč pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
umrljiv; [sskj]
unča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ungezügelte neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
uničevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uničiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
unzählbar neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
up samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
upanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
upasti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
upati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
upenjati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napenjati se; [sskj]
upepeliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uperivši prislov, deležjegoo300k, IMP
upirati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
upodobiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
upodobljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
upognjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
upokojen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
upokojiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
umiriti; [sskj]
upor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uporabljaje prislov, deležjegoo300k, IMP
uporabljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
upotrebovan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
uporabljen; kontekst
upotrebovanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
uporaba; splet
uprava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uprava samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pravilo; kontekst
upravljanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ
upravljati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
upreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uprt pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ura samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
urad samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uraden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uradnija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
urad; [sskj]
uradnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uraščenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
zmanjšanje, okrnitev; izvirnik
uravnati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uravnava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uredba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
urediti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
urednik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uredništvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uredovan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMP
urejen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uren pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
uresničiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
urezati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Uriel samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
urin pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
urno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
Urša samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
Uršič samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
uržah samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
vzrok; nemško-slovenski slovar
uržoh samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
vzrok; nemško-slovenski slovar
usaditi glagol, glavni, dovršni
usahel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
usahniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
usedati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
usedši prislov, deležjegoo300k, IMP
usesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uslišan pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
uslišati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
usmiliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
usmiliti se glagol, glavni, dovršni + zaimek(večbesedno geslo)IMP
usmiljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
usmiljeno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
usmiljenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
usmrčen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
usmrtiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
usnažen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
okrašen; Pleteršnik
usnjat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
usnje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
usoda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
usoden pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
usodepoln pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
usoden; [sskj]
usovrševanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
izpopolnjevanje; Pleteršnik
usovrševati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
izpopolnevati; Pleteršnik
uspeh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uspešen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uspešno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
usque neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
usta samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ustanoven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ustanovitelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ustanoviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ustanovljenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMP
ustaš samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
ustati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zbistriti se; [sskj]
ustava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ustaven pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
ustaviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ustavljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ustnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ustno samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ustnica; [sskj]
ustno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ustopiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ustrašen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ustrašiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ustreči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ustreliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ustreljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ustrojen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ustrojti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMP
ustvariti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ustvarjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ušafanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)
skrb; kontekst
ušafati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k
dobiti; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
ušesa samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ušibiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ušivo prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
utajiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
utegniti glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
utica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
utihniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
utolažiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
utoniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
utopiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
utopljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
utopljenec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
utrditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
utrgan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
utrgati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
utrinjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
utrjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
utrjevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
utrniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
utruditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
utrujati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
utrujen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uvel pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uveneti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
uvesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
uvezniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
obtičati; Pleteršnik
uvidevnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
uvod samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
uvrstitev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
uvrstiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uvrščati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
uvrščen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
uvrtati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
uzda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uzreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
užaliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
užgati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
užitek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
užitek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uživanje; kontekst
užitek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zauživanje, sprejemanje; kontekst
užiten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
užiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uživanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uživati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uživljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k
užiten; kontekst
užugati glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
v predlog