Jezus, prijatelj otrok
Jais, Aegidius
1854
Digitalna knjižnica IMP. Signatura FPG_00031-1854 [Kolofon] [Faksimile] [XML]

Kazalo po straneh

[I.] [II.] [III.] IV V [VII.] 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [30] [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 [131] 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 [157]

Kazalo


[Stran [I.]]
[[I.]]

Jezus,
prijatel otrok,
ali
pustite priti k meni otročiče.

Bukvice polne naukov, molitev in pésem, za svoje ljube farmančike

spisal
Pavi Alojzi Jais.

Po naj novejšim nemškim natisu poslovenjene.

V Ljubljani 1854.

V založbi pri Janezu Giontini-tu, bukvarju.


[Stran [II.]]
[[II.]]

Z dovoljenjem visokočastitljiviga Ljubljanskiga Škofijstva.


[Stran [III.]]
[[III.]]

Ljubi otroci!

Moliti morate radi. Kdor rad ne móli, ne more dober biti in dober ostati.

Dobriga in pobožniga Jezusa morate v vsih rečeh posnemati. — On je od mladosti že rad molil, in čim starejši je postajal, tim bolj ga je molitev veselila. Ko je bil pa velik postal, je cele noči v molitvi prečul. — Če bote tako pogosto in tako radi molili, kakor je Jezus molil, bote tudi


[Stran IV]
[IV]

vi vsako leto modrejši, ter Bogu in ljudem ljubeznjivši, enako kot je bil On.

Moliti morate pa tudi vselej pazljivo in pobožno. — Kar v teh bukvicah berete, ne smete le z ustmi izgovarjati, temuč mora tudi vaše serce moliti. Kar vaše usta izgovarjajo, mora iz vaših serc priti, zakaj moliti se pravi: »serce k Bogu povzdigovati«. — Zato med molitvijo ne smete na druge reči misliti, ne okoli sebe gledati, temuč morate tiho in mirno klečati, ter s svojim nebeškim Očetam se pogovarjati.

Tako delajte, ljubi otročiči! in ne pozabite po molitvi spet precej svojiga nebeškiga Očeta,


[Stran V]
[V]

če ne bi bila vaša molitev vsa zastonj. Vaš Oče v nebesih vse vé, kar koli delate; zato morate pa tudi vedno in povsod nanj misliti, in vse, kar koli mu v molitvi obljubite, spolniti. Zapomnite si, »de tisti prav moli, kteri po svoji molitvi dober in priden človek postane.«

Imejte torej te bukvice zató, de bote dobri in pridni otroci! — Jezus, otroški prijatel, naj vam k temu pomaga. Amen!


[Stran [VII.]]
[[VII.]]

I. Vsakdanje molitve.

1. Jutranje molitve.

(Opravljaj jih domá ali pa v cerkvi. Poklekni in prav pobožno moli:)

Perva jutranja molitev.

Bodi Bog zahvaljen! prelepi, ljubi, svetli dan je spet prišel, in jest sim se vesel in zdrav zbudil! — Kako zelo sim bil vender sinoč trudin in zaspan; zdaj sim pa spet urin in brihtin. — Kako koristno je pač spanje! Vselej da človeku novo moč in krepkost!

Od Tebe, o Bog, to pride! Le Ti vse prav narediš, in ker si dober Oče, vse ljudem k veselju napravljaš.


[Stran 8]

K Tebi torej, Oče! svoje oči povzdignem. Spanje jih je sinoč zatisnilo, — Ti si jih spet odperl. Tebe zahvalim za sladko, mirno noč! Tebe zahvalim, de sim se spet tako vesel zbudil! — Tebe zahvalim, de zamorem spet ljube starše, brate in sestre, prijatle in svoje šolske tovarše viditi!

Pač dobro vem, de si me le zato spet zbudil, de bi bil na novič prav pridin, ali še pridniši, kakor sim bil včerej. To je tudi moja volja, Oče nebeški! danes hočem prav pridin otrok biti, de bom Tebi dopadel, in svojim staršem veselje delal. Pomagaj mi k temu, Oče! in daj mi Svojo milost Amen.

V Tebi se, o Bog! zbudim,
Tebi vsiga se zročim!
Serčno Ti zahvalim se,
Ker kot oče ljubiš me!
Okrepčan zdaj hočem spet
Novi dan vesél začét';
Hočem slušati lepó,


[Stran 9]

Greha varvat' se skerbnó. —
Ti pa, Oče in Gospod!
Varuj, vodi me povsod!

Druga jutranja molitev.
Za bolniga otroka.

Kakó sim vesel, de je spet dan! — Dvakrat dolga je noč, kadar človek celo nič ali le malo spati zamore. — Zdej vender spet ljubo solnce k meni sije; spet slišim in vidim svoje ljube starše, in morebiti de me tudi drugi otroci obiskat in tako razveselit pridejo.

Zahvalim Te, o Bog, de si spet zlato solnce poslal! — Jest sim sicer bolan, in se ne morem veseliti enako drugim otrokam; ne morem vstati, de bi se spet kej dobriga učil, ali kaj svojim staršem v veselje delal. — Pa to je bila Tvoja volja, o Bog! Ti si hotel, de sim zbolel; in zadovoljin sim s tem, kar si Ti storil. Sej si vender le tudi


[Stran 10]

moj Oče ravno takó, kakor Oče vsih zdravih otrok! Tudi mene ljubiš, akoravno moram le bolečine terpeti, in današnji dan v postelji prebiti. — Kar koli hočeš, Oče, naj se zgodi! Sej vém za gotovo, de nočeš druziga, kakor kar je záme dobro in koristno.

Res, de bi mi bilo ljubo — prav ljubo, ko bi se tudi danes z druzimi otroci veseliti zamogel; ali morebiti bi pa ravno danes, ko bi bil zdrav, koga k hudimu zapeljal, ali morebiti bi bil sam tako neprevidin, de bi kaj storil, kar bi mi zelo škodovalo. Naj boljši je záme kakor si Ti z mano storil. Torej bom terpel, ker je Tvoja volja tako. — Slehernimu, ki k meni pride, hočem pokazati, de sim z boleznijo prav zadovoljin. — Vsim otrokam, ki me bodo obiskali, porečem: »Zahvalite Boga, de ste zdravi, in dobro na svoje zdravje pazite; lejte, jest zdej vem, kaj de je zdravje!« — Svoje starše hočem


[Stran 11]

prav serčno zahvaliti za vse, kar koli mi storé, za vse poterpljenje, ki ga z mano imajo; zlasti me pa mora moja bolezen učiti, Tebe, o Bog, čez vse ljubiti, in v Tebe samiga zaupati.

In, Tebe, o Bog, čez vse ljubim! Akoravno bi na zemlji nobeniga veselja več ne imel, mi boš Ti zato, kar zdaj terpim, nebeško veselje dodelil. V Té samiga, o Bog! zaupam. V tem hipu me Ti zamoreš ozdraviti, in zato Te prosim: daj mi vender kmalo moje poprešnje zdravje! Ako me uslišiš, če ozdravim, hočem prav pobožin otrok biti; staršem hočem s pokoršino, pridnostjo in z ljubeznijo do dela vse poverniti, kar sim jim stroškov napravil, — nikoli ne bom kaj storil, kar bi me spet bolniga narediti moglo — vsim otrokam bom povedal, kako hudo in žalostno je, kader je človek bolan, in jih bom s tem od vsiga odvračal, kar bi njih zdravju škodovati utegnilo.


[Stran 12]

Oče! poslušaj prošnjo Svojiga bolniga otroka; — rad bi še dle živel, de bi zamogel prav veliko dobriga storiti. Če pa to ni Tvoja volja, mi je tudi prav. — Tvoje je moje življenje. Ti si mi ga dal; in ako ga spet vzeti hočeš, mi daj poterpežljivost v terpljenji, mi odpusti vse grehe, ki sim jih storil; in kadar umerjem, potolaži, odžali in blagoslovi (žegnaj) moje ljube starše! Amen.

Bog Oče! Tebi se zročim,
Kar koli hočeš, rad terpim!
Sej kar storiš, je dobro vse —
In tud v bolezni ljubiš me.
Le onemagat' mi ne daj, —
Naj bode skor britkosti kraj!
Naj Tvoja volja se zgodi,
Ki dobro vselej vse stori! —


[Stran 13]

Tretja jutranja molitev.
V nedeljo.

(Veseli se, otrok! kader nedelja pride, in misli na Jezusa, ki je v nedeljo iz groba vstal. — Hiti v cerkev, pazno in s podučljivim sercam pridigo in keršanski nauk poslušaj, bodi prav s pobožnim sercam pri sveti maši; in de ta sveti dan že dobro pričneš, moli precej zjutraj takole:)

Spet je prišla nedelja! Z novim veseljem se danes zbudim, in moje serce k Tebi, o Bog, vpije: »Zahvalim Te, de si mi spet ta sveti dan doživeti dal! —

Cel teden si spet zame skerbel, Oče nebeški! Kar mi je bilo sleherni dan pretečeniga tedna treba, vse to si mi dal; — Ti si me zdraviga ohranil; Ti si vse od mene odvernil, kar bi mi bilo škodovati utegnilo; — zdaj pa mi daš spet nedeljo, de se zamorem počiti, in se veseliti; — daš mi spet nedeljo, de morem brez motenja náte misliti in spet boljši postati.


[Stran 14]

Zahvalim Te, Oče v nebesih, za vse, karkoli si mi pretečeni teden podelil! Zahvalim Te za vsak kosček kruha, ki sim ga mogel jesti; — za vsak požirk, ki mi je žejo ugasil, in za vsako spanje, ktero me je spet tako zelo oveselilo. — Pa tudi za današnji dan Te zahvalim. Ti si ga dal, in glej! že precej na vse zgodaj terdno sklenem, de hočem ta sveti dan prav pridno preživeti. Nisi mi mogel večiga veselja storiti, kakor de si spet nedeljo poslal.

Dans bom spet v cerkvi k Tebi moliti zamogel. — Hiteti hočem v cerkev, v nji prav tih in mirin biti, in tako pobožno moliti, de boš Ti, o Bog! in de bodo ljudje, ki me bodo vidili, nad mano veselje imeli.

Dans bom spet od Tebe, o Bog, in od Tvojiga Sina Jezusa Kristusa kej slišati mogel. — Prav pazno hočem poslušati, in si zapomniti, kar bom slišal; in kar koli


[Stran 15]

mi bo rečeno, de Ti imeti hočeš, bom storil. —

V nedeljo je Jezus Kristus od smerti vstal. — Bodi Bog zahvaljen, ker je On od smerti vstal! Zdaj otroci še le prav vemo, kakšniga prijatla imamo v Jezusu; — zdaj vemo, de nas zamore peljati v svete nebesa, kakor nam je obljubil. — Nate, o Jezus! hočem dans celi dan misliti, in se nad Taboj veseliti. — Kakor Tvoja duša ni umerla, tako tudi moja umerla ne bo. Neumerjoč sim, in kader mine življenje na zemlji, bom s Tabo vekomej živel.

O moj Jezus! kader bom danes v cerkvi križ, na kterim si umerl, vidil, si hočem misliti: »Jezus je umerl, de bi jest vekomej živel!« vpiti hočem k Tebi: »Pomagaj mi, de se bom danes spet k večnimu življenju pripravljal!« — Amen.


[Stran [16]]
Slika 1. Dete Jezus v tempelnu.

[Stran 17]

O Bog! posebno ta Tvoj dan presveti,
De naj Ti hvalo dajem, vabi me!
Veliko dobriga želim početi,
In vedno bolj s Teboj skleniti se! —
Naj Tebe Jezus, vedno premišljujem!
Glej, Tebi serce, Tebi vse darujem! —

Molitev k nebeškimu detetu Jezusu.

Moja perva misel bodi danes Ti, pridno in pobožno dete Jezus! Tako hočem danes živeti, kakor si Ti vse dni živel. — Sej si Ti le zato otrok postal, de bi mi pokazal, kako morajo vsi otroci živeti. — Bil si Ti vsakdanje veselje Svoje matere, in Svojimu redniku si sleherni dan ljubši postajal; zakaj bil si dobro in pokorno, pridno in tiho dete.

Celi dan torej hočem na Tebe misliti, o Jezus, in si prizadevati, v vsih rečeh tak biti, kakoršen si bil Ti. — Bom molil, in bom svojim


[Stran 18]

staršem pokorin, prav pridno z veseljem se bom učil; že zdej se hočem dela privaditi, in kjer bodo otroci kej hudiga počeli, od tod bom preč šel, de tudi mene kej hudiga veselilo ne bo.

Vesel in brihtin si bil vedno; zakaj kdor je nedolžin, je lahko zmérej vesel in brihtin. Blagoslovi me, de bom nedolžin — čist od vsiga hudiga ostal, de bom za Tabo hodil, in v svojim sercu vedno vesel ostati zamogel! Blagoslovi me, de bom zmérej tak, kakoršin si bil Ti, in de, kader umerjem, k Tebi v nebesa pridem! Amen.

Tebi Jezus! čem podobin biti,
Svojo dušo čisto ohraniti;
Torej hočem vedno kakor Ti
Dobro delati vse žive dni.
Biti hočem nasledovavec Tvoj; —
Ti pa revnimu na strani stoj! —


[Stran 19]

Na čast svetimu angelu varhu.

Kako rad me ima vender moj Oče v nebesih in kako po očetovsko zame skerbi! —Dal mi je starše, ki me vsiga hudiga varujejo, in mi serčno radi vse povejo, kar jest otrok še ne morem vediti; izvolil je pa tudi eniga Svojih angelov, de me varuje in k vsemu dobrimu spodbada.

Dobro spoznam, o nebeški Oče, de je Tvoja volja, de prav dober in pridin otrok postanem. — Zatorej se hočem svojim staršem in svojimu angelu varhu voditi dati; — zakaj starši in angel varh me le k dobrimu peljati želé, hočejo iz mene takiga narediti, ki vse hudo sovraži, in se ne da od hudiga v nesrečo zapeljati.

Kaj je pač zame potrebniši, kakor de me dobra roka vodi? — Sam še ne vem, kaj de mi je koristno ali kaj škodljivo. — Zahvalim


[Stran 20]

Te torej, Oče, za Tvojo ljubezen! — Na vse hočem skerbno paziti, kar koli bom dobriga slišal; zlasti pa hočem tebe, sveti angel varh! poslušati, kaj imam storiti in kaj ne. — Jest te sicer ne vidim; ali ti mene vidiš, ti vidiš vse, kar koli bi mi utegnilo škodovati, ali me zapeljati. O varuj me, in ne pripusti, de bi kej hudiga — kej prepovedaniga delal, ampak le to, kar mojimu Očetu v nebesih in tudi tebi dopade. Vôdi me po vsih mojih potih, in bodi pri meni takrat, kader bom mogel umreti. Takrat pridi, in pelji me v svete nebesa! — Amen.

Angel mi stoji na strani,
Ki me varje, vodi, brani;
Le po njem se čem ravnati,
Njega voljo spolnovati,
De dopelje me kedaj
V božjo hišo — v sveti raj!


[Stran 21]

Na čast svetlimu kerstnimu patronu.

Sveti I. I., zvesti služabnik božji! čigar ime mi je bilo pri svetim kerstu dano, tebe za svojiga posebniga prijatla in pomočnika častim. — Tvoje pobožno in sveto življenje tukaj na zemlji je meni izgled; tvoje čednosti naj me spodbadajo, de bom tudi jest v dobrim vedno stanovitin ostati, in vedno boljši biti zamogel. — O Bog, nebeški Oče! ki si nam življenje svetnikov za izgled, kteriga imamo posnemati, postavil, dodeli nam Svojo pomoč, de bomo v stanu, v njih pobožnim življenju vse posnemati, kar nas zamore z željo modrosti in ljubezni napolniti, ter prijazne, zadovoljne in vekomej srečne storiti.


[Stran 22]

— Tega Te prosimo, vsigamogočni Oče! po Jezusu Kristusu, Gospodu našim. Amen.

Moj svet' patron, ti vedno mi na strani stoj,
De bom pobožin, vredin nasledovalec tvoj!


[Stran 23]

2. Molitve pri jedi.

Pred jedjo.

Ti, o Bog, nam hrano daješ,
Nas poživljaš, nas napajaš,
Hvala Tebi vekomaj!
Kol'k' jih hrane potrebuje!
Kol'ko k Tebi rev zdihuje!
O Gospod, pomoč jim daj!

Po jedi.

Bodi hvala večni čas
Tebi, k' si poživil nas!
V zdravje vedno tekne naj
Hrana ta, Gospod nam daj!
In sirot se vsih usmili,
Sej Ti vsim si Oče mili!


[Stran 24]

3. Večerne molitve.

Perva večerna molitev.

(Predin se uležeš, vselej poprej moli, in premisli, kakó si po dnevu živel. Morebiti je bil ta dan zadnji tvojiga življenja! Morebiti jutri ne boš več zdrav vstal! Zatorej moli takole:)

Oče! spet si me en dan vodil s Svojo roko; spet si mi dal en dan jesti in piti in še marsikako drugo veselje! Iz celiga serca Te zahvalim zato, ljubi Oče! — Spet si mi en dan pokazal, de si mi dober Oče, — o ko bi bil pač tudi jest Tvoj dobri otrok! — Hitro je prešel današnji dan; ravno tako hitro minejo vsi dnevi; — in potem pride zadnji, kteriga bom mogel umreti.

Odpusti mi, Oče, če sim dans kaj hudiga storil! Pač dobro vem, de bi imel vedno boljši biti, vedno nate misliti, in le to delati, kar je Tvoja volja, ali dostikrat le to delam, kar je moja volja, in náte, ki mi vender toliko veselja delaš, celo nič ne mislim. — Oče, odpusti


[Stran 25]

Svojimu otroku! Žal mi je, de nisim tak, kakoršin bi imel biti! —

Daj mi zdaj mirno spanje, in de bi se jutri spet zdrav zbudil! — Terdno sklenem, jutri prav dober in pridin biti. Ničesar nočem jutri storiti, kar bi Tebi, Oče nebeški, ne bilo všeč, ali kar bi moje starše žalilo!

Daj tudi mojim staršem mirno spati, in jutri spet zdravim vstati, de me bodo spet ljubiti, ter záme skerbeti in delati zamogli!

Varuj, Oče, vse ljudi v spanji! — Saj Ti nikoli ne spiš; Ti vedno za nas budiš! — Daj tudi vsim bolnim otrokam, vsim žalostnim ljudem sladko, mirno noč — in jutri dober vesel dan! Amen.

Dobrotljiv Oče, prosim Te,
Nocojšno noč obvaruj me!
Daj Svoj'mu detetu pokoj,
In čuj, ko spávam, nad menoj!
Glej Tebi vsiga se zročim,
In v Tebe upam, tud ko spim.
Ohrani, varuj, brani me,
De v Tvoji hvali zdramim se! —


[Stran 26]

Druga večerna molitev.
Za bolniga otroka.

(Spet ti je Bog en dan pomagal, bore bolno dete! — Kliči Ga, de bi ti nocojšno noč spet pomagal! Prosi Ga, de bi ti dal dobro in mirno počivati, in moli takole:)

Spet se noč bliža, in morebiti de bom nocoj le malo ur, ali le malo trinkov dolgo spati zamogel! — Oče! Ti daješ terdnim spanje in počitek; daj tudi Svojimu bolnimu otroku spanja in počitka.

Pač vem, kako dobro je, kader človek lahko mirno spi. O, s kakšnim veseljem sim se pač vsak večer ulegel, ko sim bil še zdrav! — kako hitro je noč minula — kako hitro je jutro prišlo! — Ali zdej pa — o kako dolga je vender noč! Komej čakam, de se dan stori! — Kako hudo mi dé, de večkrat tudi svoje starše iz spanja dramim, ali de drugi, ki se z menoj pečajo, spati ne morejo!


[Stran 27]

O Bog! Tebi je vse mogoče! Daj mi mirno noč! — Ti si mi dal današnji dan spet mirno preživeti; Ti si pomagal, de sim mogel svoje bolečine poterpeti, pomagaj mi tudi nocojšno noč! De Ti le hočeš, in vse moje bolečine minejo. De Ti le hočeš, jest mirno zaspim. — De le hočeš, in jest bom spet zdrav in vesel, kakor sim bil nekdej.

Že davej, o Bog! sim Te prosil zdravja; in zdej, ko se noč dela, ravno za to molim: »Podeli mi zdravje in lahko noč!« — Slab otrok sim jest; — vzemi jo od mene bolezen, ki me je spet en dan terla, in me tako žalostniga dela. Cvetlici, ki že ovenuje, pošiljaš dežek ali rosico, ki jo spet oživi; o pošlji tudi meni nove moči, ter me spet okrepčaj in oživi.

Vender, Oče! Tvoja volja naj se zgodi! — To sim že davej rekel, in zdej spet rečem. — Če je Tvoja volja, de bi nocoj ne spal,


[Stran 28]

bom pa náte mislil, ki tudi nad mano budiš. — Ako je Tvoja volja, de bom jutri spet bolan, bom v Tebe zaupal! Ti mi boš tudi jutri pomagal, kakor si mi danes. — Je pa Tvoja volja, de celo nikoli več ne ozdravim, me vzemi le kmalo k Sebi, Oče! — vzemi me v Svoje nebesa, v kterih ne bom več bolan, in več terpel ne bom! — Amen.

O blagor meni, če v nebesa vzameš me!
Scer rad živim, pa tud umerjem rad za Té!
Le pelji me 'z solza doline
V veselje večne domovine,
Kjer jok, terpljenje vse nehá, Kjer Ti, moj Oče! si domá.


[Stran [30]]
[Duhovnik in otrok molita pred oltarjem v cerkvi.]

[Stran [31]]

II. Mašne molitve.

(Jezus Kristus je umerl na križu — kot daritev za grehe ljudi. — Ta daritev se v vsaki sveti maši ponavlja. — Premišljuj torej, otrok! terpéčiga in umirajočiga Jezusa! — On je na altarji pričujoč. — Terdno skleni, svojimu nebeškimu Očetu ravno takó pokorin biti, kakor mu je bil Jezus Kristus, in zedini ali skleni se z dobrim in pobožnim življenjem popolnama z Bogam in z Jezusam Kristusam.)

Začetek.

V imenu Boga, Očeta in Sina in svetiga Duha. — Amen!

Pri sveti maši hočem zdej biti, o Bog! Misliti hočem na Jezusa, ki je po Tvoji volji záme na križu umerl. — O Oče! kako velika je Tvoja ljubezen; in kako zelo nevredin


[Stran 32]

sim je jest! — Kader še rojen nisim bil, si Ti že záme skerbel; — in jest Te tolikokrat pozabim! —

Pred Tabo, Oče! padem na kolena, ter spoznam, de nisim Tvoj dober otrok! — Z mašnikam se terkam na persi, in Ti kličem: O Oče! usmili se me. — Tudi Ti, Jezus Kristus, se me usmili! Kesám se vsiga, kar koli sim hudiga storil! Dodeli, o Jezus, de me premišljevanje Tvoje smerti poboljša! — Amen.

Gloria.

Upati smem za gotovo, de Se me boš Ti, o Oče! usmilil. — Tvoj Sin Jezus je iz nebes prišel, in po njem si dal ljudem povedati, de slehernimu odpustiš, kteri se svojih grehov kesá, in se poboljšati hoče. — Hvala in zahvala in čast naj bo Tebi, Oče! — Kar koli delaš je blagoslov (žegen) za


[Stran 33]

ljudi. — O de bi Te pač vender nikoli ne pozabili! — Hvala, zahvala in čast bodi tudi Tebi, Jezus Kristus, Sin božji. Ti prijatél otrok in vsih ljudi! — Nam pomagati, si Ti nebesa zapustil! — Ti si k nam doli prišel, nam naj veči veselje storit, nam povedat, de je Tvoj Oče tudi naš Oče; — Ti si nam nebesa odperl, in gori v Svojih nebesih skerbiš za vse, ki v Té verujejo. — O daj mi vedno tako živeti, kakor Tvoja vera zapoveduje! Amen.

List ali branje.

Kakor mašnik pred altarjem moli, tako hočem zdej tudi jest moliti k Tebi, o Bog! Tebi se dobro zdi, ako otroci molijo; poslušaj torej dopadljivo tudi mojo molitev!

Oče, varuj me! Sim še slab otrok, in morem prav lahko k hudimu zapeljan biti. — Oče, vodi me! Še ne vém, ktera pot je naj


[Stran 34]

boljši záme; vodi me torej s Svojo roko! — Oče, blagoslovi (žegnaj) me! Brez Tvojiga blagoslova se mi ne more dobro goditi; zakaj vse, kar je dobro, pride od Tebe! Oče, ne pripusti, de bi kdej hudobin postal! — Daj mi, de bom vedno le nate in na Tvojiga Sina Jezusa mislil! — Dobri otroci bodo enkrat k Tebi v nebesa prišli. O, dodeli tudi meni, de dober ostanem vse svoje žive dni, tako dober, kakor je bil Jezus, ko je otrok bil! Amen.

Èvangeli.

O Bog! resnično si Ti Oče vsih ljudi. — Moj oče, ki jih imam na zemlji, mi vedno pravijo, kaj moram storiti in kaj ne; in to mi zato pravijo, ker me radi imajo. — Tako si nam tudi Ti, o Bog! ker vse ljudi rad imaš, po Svojim Sinu Jezusu povedati dal, kaj imamo storiti in kaj ne, de bomo dobri


[Stran 35]

ljudje — taki ljudje, ki Tebi dopadejo.

Poslušati hočem Tvojiga Sina Jezusa, in ne le poslušati, temuč tudi vse storiti, kar koli mi on veli. — Če Jezusa slušam, Tebe slušam, Oče v nebesih!

Poslušati hočem Jezusa v pridigi in v keršanskim nauku. S tihim veseljem hočem Njegove opomine v svoje serce položiti, in jih nikdar ne pozabiti, temuč povsod tako živeti, kakor mi Jezus reče, de je Tvoja volja. — Amen.

Vera.

Sej sim že keršen tako, de imam v Tebe, o Bog! verovati, de imam Tvojiga Sina Jezusa poslušati in po Tvoji volji živeti.

Kar so moji kerstni botri záme obljubili, zdaj sam spoznati hočem.

Verujem v Tebe, o Bog! Ti si


[Stran 36]

nebo in zemljo vstvaril; Ti za vse skerbiš in vse ohraniš.

Verujem v Tebe, Jezus Kristus! Ti si Sin vsegamogočniga Očeta. Ti si doli na zemljo prišel, si bil rojen iz Marije Device, in si bil nar boljši in nar pobožniši otrok. Kader si bil trideset let star, si jel ljudi učiti, jim praviti, kako morajo po volji Tvojiga nebeškiga Očeta živeti. — Ljudje pa Ti niso hotli verjeti, niso hotli dobri biti, kakoršne si jih Ti narediti hotel; — ne de bi Te slušali, so Te še na križ pribili. — Na križu si umerl, in si bil potem v grob položen. Tode tretji dan si spet iz njega vstal, si spet živ k Svojim učencam in prijatlam prišel, in čez štirdeset dni si šel spet k Svojimu Očetu v nebesa. Tvoji učenci in prijatli so Te vidili, ko si v nebesa šel. Prišel pa boš spet, prišel boš v oblakih neba, sodit vse, žive in mertve.


[Stran 37]

Verujem v svetiga Duhá. Sveti Duh je tretja božja oseba (peršona). Sveti Duh je Bog, kakor Bog Oče, in kakor Bog Sin. Sveti Duh mora vse razsvetliti, ki v Boga in Jezusa Kristusa verovati hočejo. Sveti Duh je aposteljne razsvetlil in poterdil. — Zató so šli po vsim svetu, in so povsod ljudem pravili, de morajo verovati v Jezusa, kteri je od smerti vstal.

Verujem v keršansko cerkev. K keršanski cerkvi se štejejo vsi, ki so keršeni, in v Jezusa Kristusa verujejo. Za keršansko cerkev skerbi Jezus Kristus; in vsi, ki so v keršanski cerkvi, se morajo med sabo ljubiti, si pomagati, in eden za druziga moliti.

Verujem, de Bog grešniku odpusti, če se svojih grehov kesá, in se poboljša.

Verujem, de bodo vsi mertvi spet vstali. Jezus Kristus jih bo oživil. Oni bodo iz grobov vstali, in ne bodo več umerli. —


[Stran 38]

Verujem, de je večno življenje. Kjer je Bog in Jezus, tam je večno življenje. Vsi, kteri na zemlji dobro in pobožno živé, bodo prišli v večno življenje, in bodo imeli večno veselje.

O Bog, pomagaj mi, de bom v ti veri živel, in v ti veri umerl. — Amen.

Darovanje.

Kruh in vino povzdiguje zdej mašnik na altarji k Tebi, o Bog! in moli za se, za vse, ki so v cerkvi pričujoči, in za vse kristjane, ki še živé, ali so že umerli.

Tudi jest z mašnikam k Tebi vpijem: Poglej dopadljivo na tó, kar Ti darujemo! Naj nam toliko pomaga, de bomo večno življenje zadobili. — Pa tudi sebe samiga se Ti darujem, o Bog! — Ti si dal vse, kar koli imam! — Tebi hočem služiti z dušo in s telesám. Ogibati se hočem vsiga hudiga, in le


[Stran 39]

dobro delati. — Vse svoje življenje Tebi izročim. — Dobro, pobožno hočem živeti, in rad umreti, kakor hitro bo Tvoja volja! Amen.

Sanktus.

Svet si Ti, o Bog! Sveti bi imeli biti vsi ljudje — svet bi imel tudi jest biti.

Brez prenehanja Te, o Bog! hvalijo in časté vsi angeli v nebesih. Tudi jest hočem z nebeškimi angeli peti: »Svet, svet, svet si Ti, o Bog!« ter si vsak dan prizadevati, de bom svet — de bom čist vsiga hudiga, de bom vse hudo sovražil, in me bo le to veselilo, kar je dobro! Amen.


[Stran 40]
[40]

Pred povzdigovanjem.

Vse ljudi, o Bog! Ti ljubiš. Iz ljubezni si nas vse vstvaril; vsi smo Tvoji otroci; — vsi smo zato vstvarjeni, de bi enkrat pri Tebi v nebesih skúpej sprišli. — Jest bi ne bil dober otrok, ko bi tudi vsih ljudi ne ljubil — Jezus, Tvoj Sin, je djal: »Ljubite se med saboj, kakor sim jest vas ljubil.« — De, on je pač resnično vse ljubil; — On je za vse umerl, in zdej se bo na altarji spet za vse daroval. O Bog, usliši mojo molitev! Za vse hočem moliti. — Stori, de bodo vsi ljudje dobri, in daj vsim, kar koli potrebujejo! Daj lačnimu kruha, bolniku zdravje, žalostnimu spet veselje! —

Blagoslovi moje starše! Daj jim še dolgo živeti, in poverni jim vse, kar koli záme store.

Blagoslovi moje učenike! Ti sam jim vdihni, kaj nej me učé, de bom dober otrok postal.


[Stran 41]

Blagoslovi vse, kteri me ljubijo, in mi dobro delajo! — Sej imaš vse! — Poplačaj dobrim ljudem, ki jim nič poverniti ne morem!

Daj, de se bodo vsi bratje in sestre med sabo ljubili, ter dobro in mirno skúpej živeli.

Bodi Oče sirotam, in daj, de bogati siromakov zapustili ne bodo.

Ne pripusti, de bi otroci hudobni, nepokorni in malopridni bili, temuč pomagaj meni in vsim otrokam, de bomo tako dobri, kakor je bil Jezus, de se nam bo dobro godilo, in de k Tebi v nebesa pridemo! Amen.

Med povzdigovanjem.

Pred Tabo, o Jezus! na tla padem. Zdej si na altarji pričujoč! — Kruh je spremenjen v Tvoje telo. — Bodi mi milostljiv! — Usmili se me! — Pomagaj mi tako živeti, de Te bom enkrat v nebesih vidil!


[Stran 42]

Svojo kri si za nas prelil! V kelhu je zdej Tvoja sveta kri. — Tebi hočem živeti! Tebi hočem umreti! Tvoja kri naj me očisti vsiga hudiga!

Po povzdigovanju.

Zdej le nate, terpéči Jezus! misliti zamorem. — O, Ti si bil tako dober, in vender so ti ljudje toliko hudiga storili! — Ti si se z vsakim tako prijazno pogovarjal, si tolikerim pomagal, bolnike ozdravljal, slepim pogled dajal, in mertve oživljal; in venderle si mogel toliko terpeti! — O vidim, kako te z vervmi vežejo, kako Te zasramujejo in po obrazu bijejo! Vidim, kako Te bičajo, Ti krono iz ojstriga ternja na glavo devljejo, in potem težki križ nakladajo! Vidim, kakó obleko s Tebe tergajo, kako se na križ uležeš, de bi se na rokah in nogah nanj pribiti dal! — O, kako velike so mogle pač bolečine


[Stran 43]

biti, ki si jih terpel! — In vender si takó poterpežljiv; vender Te nihče tožiti ne sliši; vender odpustiš ljudem, ki so tako hudobni proti Tebi biti zamogli. — Na križu zdej visiš, in še na križu Te zasramujejo; pa tudi še zdej si poterpežljiv, in ostaneš poterpežljiv, dokler Svoje glave ne nagneš, in umerješ.

O moj Jezus! sram me je pred Tabo; Ti si bil v naj večih bolečinah toliko poterpežljiv, in jest sim takó naglo na druge otroke hud! Ničesar nočem prestati, ničesar preterpeti! — Zanesi mi, o moj Jezus! Hočem se poboljšati, in nikoli več hud ali jezin biti. — Gotovo nočem nič storiti, karkoli mi bodo rekli, de je greh. — Ker so ljudje greh delali, zato si mogel toliko terpeti. — Na Tvoje terpljenje in Tvojo smert hočem misliti, kader me bo kak človek k hudimu zapeljati hotel. — Ne bom se dal napeljati, temuč hočem dober ostati;


[Stran 44]

sej si Ti zato umerl, de bi jest dober bil, in se enkrat pri Tebi v nebesih veselil! Amen.

Spomin za mertve.

Tudi záme bo prišel čas, de ne bom mogel več v cerkev hoditi, več ne pri sveti maši biti. — O mi vsi moramo iti s te zemlje; — in kader bomo umerli, se nam bo le tedej vekomej dobro godilo, če bomo prav lepo živeli!

O moj Jezus! bodi mi milostljiv, kader bom mogel umreti; in bodi milostljiv tudi vsim, ki so že umerli! — Odpusti jim njih grehe! Vzemi jih v nebesa. Daj jim večni mir in večno zveličanje! Amen.


[Stran 45]
[45]

Oče naš.

Nisi le umerl za nas, o Jezus! temuč si nam tudi vse povedal, kar nam gré vediti, de zamoremo dobri postati. — Takó si nas tudi učil, kako imamo moliti. Hočem zdej torej tako moliti, kakor si nas Ti učil.

»Oče, Oče vsih ljudi, kteri si v nebesih, in skerbiš za vse svoje otroke! le Ti bodi naše veselje, in daj, de Te bomo, o Oče! vedno bolj spoznali. — Daj, de bomo jest in vsi ljudje prav dobri, in daj nam vsim takó pobožno živeti, de bodo vsi, ki še niso dobri in pobožni, po naših zgledih k dobrimu in pobožnimu življenju spodbodeni in oveseljeni. — Meni in vsim ljudem nikoli pozabiti ne daj, de imamo enkrat vsi v nebeško kraljestvo priti, in že tukej na zemlji nam daj vsim v enim kraljestvu skúpej živeti — v kraljestvu čednost — v takim kraljestvu, v kterim eden druziga


[Stran 46]

k dobrímu spodbada, in si vsak prizadeva, kolikor je nar bolj mogoče, dober in pobožin biti!«

»De, Oče, Tvoja volja naj se zgodi! Zato nam pomagaj, de bomo vsi delali, kar ti hočeš! Tvoje angele v nebesih to veseli, de zamorejo Tvojo voljo spolnovati; — to nej bo tudi naše veselje na zemlji«.

»Naš vsakdanji kruh nam dans daj! Daj nam vse, kar koli potrebujemo, svoje življenje ohraniti; in kjer koli kaki lačin joka, ga Ti nasiti!«

»Oj, Oče! dostikrat nismo Tvoji dobri otroci! Že veliko — veliko napak smo storili! — Odpusti nam, odpusti nam naše dolge! Tudi mi hočemo z druzimi ljudmi prav dobri biti, hočemo vsim odpustiti, ki so nam kej hudiga storili, ali nam bodo kdej v našim življenji kej hudiga storili!«

»Pomagaj nam, Oče! in odverni vse od nas, kar koli bi nas k hudimu zapeljati utegnilo! — Ne daj


[Stran 47]

nam v potrebo in revšino priti, in zlasti nas reši od greha; zakaj le greh človeka prav revniga in nesrečniga dela.«

»De, Oče, to naj se zgodi! — Upamo to od Tebe zadobiti, ker si Ti naš Oče!« Amen.

Obhajilo.

Mašnik pred altarjem se zdej pač lahko v sercu veseli; — Jezus Kristus pride v njegovo serce! — O ko bi bil pač zdej jest ta mašnik! Tedej bi Jezus tudi k meni prišel, in bi tudi meni prinesel nove moči, de bi zamogel dober otrok ostati!

Tebe, o Jezus! poželim. Jest sim slab otrok, in prav potrebin, de me poterdiš. — Pridi k meni, in ostani pri meni! — V svojim sercu Ti bom prostora naredil! le sam Ti boš v mojim sercu prebival! — Le sam ti boš moje veselje; Tebi samimu se hočem voditi dati!


[Stran 48]

na Tebe samiga hočem gledati, in samo Tebe slušati!

O pridi, moj Jezus! in skleni se z menoj. — Če boš Ti pri meni, takrat bom dober otrok; takrat me boš ljubil, in bom Tvojimu nebeškimu Očetu dopadel — Tak otrok bi bil jest rad, ker tak otrok bo enkrat s Teboj v nebesih sklenjen! Amen.

Blagoslov ali žegen.

Kakor je zdej mašnik roko stegnil, vse, ki so v cerkvi, v Tvojim imenu, o Bog! blagosloviti; tako tudi Ti svojo blagoslovečo roko čez nas vse raztegni! — Brez Tvojiga blagoslova vsi nič ne premoremo! Ako nas Ti blagosloviš, nam je vsim pomagano!

Bog Oče, Sin, in sveti Duh, blagoslovi nas! — Blagoslovi nas Oče! de vedno Tvoji dobri otroci ostanemo! — Blagoslovi nas Jezus Kristus, Sin božji! de bomo Očetu


[Stran 49]

pokorni, kakor si bil Ti! Iz pokorščine do Očeta si na križu umerl! — Blagoslovi nas, sveti Duh! de bomo taki otroci postali, kakoršin je bil Jezus Kristus.

Blagoslovi, o Bog! vso zemljo in vse ljudi! — Daj vse rasti, kar koli potrebujemo! — Potolaži ali odžali vse, ki se ravno jokajo! — Daj, de se bodo vsi poboljšali, ki zdej še niso dobri! — Daj, de se bomo vsi med sabo ljubili, in kakor dobri ljudje umerli! Amen.

Po sveti maši.

Stori, o Bog! de mi bo to prav koristno, ker sim bil spet pri sveti maši. Sveta maša naj bo vez, ki me vedno terdneji k Tebi, o Bog! in k Tvojimu Sinu Jezusu privezuje; sej mi sveta maša ne stavi kej drugiga pred oči, kakor Jezusovo smert na križu. — Kadar pa Jezusa na križu umirati vidim, si


[Stran 50]

moram misliti: «de si Ti, o Bog! naj boljši Oče. Tako zelo svoje otroke ljubiš, de mora Jezus umreti, tim Tvojim otrokam pomagati. — O, kdor Tebe sluša, kdor se Tvoji roki voditi da, temu se bo gotovo vekomej dobro godilo!«

De, kdor se Tvoji roki, o Oče! voditi da, ga pelješ tje, kjer si Ti sam, in kjer je večno veselje. — Oče! po Tebi stegam svojo roko; pelji tudi mene nevedniga otroka v Svoje nebesa! Tebe hočem ljubiti, Tebi pokorin biti; in to hočem delati, kar mi Tvoj Sin Jezus pravi, ki me bo tudi v nebesa peljal.

Tega ti ne obljubim le za zdej, ker sim ravno v cerkvi, ampak povsod, kjer koli bom, hočem tako živeti, de me boš zamogel enkrat v Svoje nebesa peljati!

Blagoslovi me, Oče! Blagoslovi me Jezus! Prav velikrat hočem spet


[Stran 51]

k sveti maši priti, de bom vselej spet v dobrim poterjen in bom to spolniti mogel, kar sim zdej sklenil! Amen.


[Stran [52]]
[Kelih na bibliji, s križem, ključem in soncem v ozadju. Velika ornamentna slika.]

[Stran [53]]
[[53]]

III. Molitve pri spovedí in pri svetim obhajilu.

1. Molitve pri spovedi.

(Če se prav spoveš, moj otrok! in se potem poboljšaš, ti bo vse odpušeno, kar koli si hudiga storil. — Kesaj se pa svojih grehov ne le samo z ustmi, ampak tudi v sercu ti mora prav žal biti zavolj njih! — Pri spovedi bodi odkritoserčin, in zaupaj v Boga! — Jezus Kristus je tudi za tvoje grehe umerl; zavolj Jezusa Kristusa bo nebeški Oče tudi tebi odpustil.)

Obtoženje.

Hudo sim delal, že kot otrok sim grešnik postal; tode dalje nočem več hudiga počenjati; nočem grešnik ostati! — Vstati hočem in


[Stran 54]

spet iti k svojimu Očetu, na kteriga večkrat mislil nisim, kteriga sim dostikrat celo pozabil! O ko bi bil pač slušal nauke, ktere so mi dajali, bi ne bil grešnik postal! Ko bi bil to delal, kar so mi od Jezusa pripovedovali, bi me nebeški Oče še zdej takó ljubil, kakor je Jezusa ljubil! — Tode zapeljati sim se dal; sim raji hudo kot dobro delal; nisim mislil, de me to, kar je hudo, kar je greh, ne more srečniga storiti. — Zdej še le to spoznam; — ker sim hudo delal, mi tudi ni več dobro pri sercu. — Storiti pa hočem, de mi bo spet dobro. Sej je moj Oče v nebesih dober Oče. Kader bo vidil, de se hočem poboljšati, mi bo gotovo odpustil. — In hočem se poboljšati, ter se svojih grehov spovedati; — hočem se jih prav spovedati, in serčno kesáti. —


[Stran 55]

Klicanje svetiga Duha.

K temu mi moraš pa Ti, o Bog! pomagati. Sej ne morem brez Tvoje pomoči ničesar dobriga storiti. Ti pa tudi rad vsim otrokam pomagaš, ki se poboljšati hočejo, in Te pomoči prosijo. — »Moj nebeški Oče bo vsim dobriga duha dal, kteri koli ga zanj prosijo.« — Tako je Jezus rekel, in ker je vse res, kar koli je Jezus rekel, Te prosim, Oče, dobriga duha — Te prosim Tvojiga svetiga Duha! On me mora razsvetliti, de bom grehe, ktere sim storil, prav spoznal, in se jih skesal; Tvoj sveti Duh me mora poterditi, de se bom poboljšal!

Jest se imam rad za boljiga, kakor sim. Zmérej mislim, de nisim dosti hudiga storil, in prav nerad povem, de sim grešnik. — Pomagaj mi, o sveti Duh! de bom prav spoznal, kakšin de sim, in bom


[Stran 56]

poln sramovanja in kesanja povedal, de sim grešnik!

Spraševanje vesti.

De, vediti moram, kakšin de sim. Če tega ne vém, se tudi poboljšati ne morem. — Spoznati moram, de nisim tako živel, kakor bi bil živeti imel. Če tega ne spoznam, tudi moj sklep, boljši živeti, kot sim dozdej živel, resničin biti ne more.

Pomagaj mi, sveti Duh! Zdej hočem čez svoje življenje misliti; hočem svojo vest sprašati; hočem poiskati vsih grehov, ki sim jih storil; — hočem se spoznati, kakor me Bog, ki vse vé, karkoli sim storil, pozná. —

(Pomišljuj torej, ljubi otrok! Pomisli, kako si domá, v šoli in v druzih krajih živel. — Misli na to, kar so ti starši že večkrat prepovedali, ali k čimur so te že večkrat priganjali. Misli na maliga Jezusa, in prašaj se, ali si bil tudi ti tako pridin in bogaboječ, takó pokorin in pobožin, takó tih in mirin, kot je bil On?)


[Stran 57]

Kesánje in žalovanje.

Sram me je, k Tebi pogledati, o Bog! — Toliko sim storil, kar Ti gotovo ni všeč! — Ti si mi tako dober Oče, jest pa sim Ti bil le nepokorin! — Toliko mi je bilo že od Jezusa povedaniga, ali jest si nisim resnično prizadeval, tak biti, kakoršin Jezus! — Starši in drugi ljudje so mi že toliko dobrih naukov povedali; tode na te nauke nisim mislil — sim precej spet storil, kar mi je bilo že tolikokrat prepovedano!

O, de bi pač nikoli grešil ne bil! — Oče v nebesih, poglej doli name! Glej, kesám se, in žal mi je zavolj vsiga, kar koli sim hudiga storil! K Tebi povzdigujem svoje roké, in Ti obljubim, se gotovo vsiga hudiga varvati, in se gotovo poboljšati! — O Oče! odpusti Svojimu otroku. — Jezus Kristus je za grešnike na križu umerl; odpusti mi zavolj Jezusa Kristusa!


[Stran 58]

Ni več ti nočem nepokorin biti, in hočem tako živeti, de me boš Ti vesel! Amen.

(Zdej pojdi, ljubi otrok! ter se spovéj svojih grehov. Ne bodi boječ! Glej, tvoj angel varh gre s taboj, in veseli ga, de se svojih grehov spoveš. Le greha se moraš bati, spovedi pa čisto nič ne. Le pojdi tje, spovednik ti porečejo: »Ker se svojih grehov kesáš, in se poboljšati hočeš, zdej te ima Jezus, otroški prijatel, spet prav rad; On te na svoje naročje vzame in te blagoslovi!« — Ljubi otrok, bodi vesel, de se lahko spoveš! Po spovedi boš spet dober otrok postal; takó čist in tako dober lahko postaneš, kakor si bil precej po svojim kerstu.)

Po sveti spovedi.

O kako Te pač zahvalujem, Oče v nebesih, de si mi moje grehe odpustil. V Tvojim imenu me je mašnik grehov odvezal; in zdaj sim spet prav vesel, tako vesel sim, de že dávnej nisim bil tako. — Moji grehi so mi odpušeni! — De,


[Stran 59]

Ti, o Bog! si tisti Oče, od kteriga je Jezus pravil; Ti si tisti Oče, ki gre zgubljenimu sinu naprot, in ga prav prijazno in ljubeznjivo spet sprejme. — Zgubljeni sin sim bil jest; Ti si mi pa sam pomagal, de sim se mogel spet k Tebi verniti; in ko sim k Tebi prišel, me nisi od sebe pahnil, kakor sim si zaslužil, marveč si me prijazno in ljubeznjivo sprejel; Ti si mi prizanesel, de dostikrat nisim náte mislil; moje grehe si mi odpustil!

O dobri in ljubeznjivi Oče! Nikoli več Te ne bom pozabil. Zdej vém, kaj de se z menoj zgodi, če Te pozabim! skusil sim, de na hudobne pota zájdem, če se ne dam Tebi voditi! — Zdej pa hočem za vselej Tebi pokorin otrok postati; kjer koli bom, povsod bom sam sebi rekel: »Bodi dober in pobožin! Tvoj Oče te vidi — tisti Oče, ki ti je grehe odpustil, in kterimu bi ne moglo dopásti, ako bi spet hudobin biti, spet grešiti hotel«.


[Stran 60]

— Tako hočem sam sebi reči, hočem prav pogosto proti nebesam pogledovati, de bom vedno spet nate mislil, dobri Oče! — Prav pogosto in rad hočem moliti, in nikamur ne iti, kjer bi utegnil zapeljan biti.

O Oče! kakor si mi odpustil, tako mi tudi pomagaj, de bom mogel dober otrok ostati. Amen.

2. Molitve pri sv. Obhajilu.

(Prav imenitno je in prav potrebno, moj otrok, de telo Jezusa Kristusa prav vžiješ. — Kdor tega svetiga telesa ne vžije prav, ali kdor ga po nevrednim vžije, temu to ne prinese življenja, ampak smert; ne blagoslova, ampak kazen. — Misli na Jezusovo terpljenje in Njegovo smert, in vžij Njegovo rešnje telo s čistim sercam, poln ponižnosti in kesánja, poln hrepenenja, z Njim se skleniti, ter z Njim sklenjen ostati.)


[Stran 61]

Pred svetim Obhajilam.

Tvoje sveto telo, o Jezus! bi rad zdej prav vredno prejel! — Po Tebi bi bil rad poterjen k vsemu, kar je dobro! — S Taboj bi se rad popolnama sklenil, tako, de bi bilo moje življenje ravno tako, kakoršno je bilo Tvoje.

Náte, terpéči in umirajoči Jezus! hočem torej misliti. Predin si šel od Svojih učencov, ter si Se v terpljenje in smert podal, si jim Svoje telo v podobi kruha jesti dal. — Dal si Svoje Telo v spomin Svoje smerti.

Na križ hočem svoje oči povzdigniti, in Tvojo smert premišljevati. — Nihče ni ljudi tako zelo ljubil, kakor Ti. — Iz nebes si prišel, in si na križu umerl — iz ljubezni do ljudi. — Tavžentero bolečine si preterpel — le zato, de bi Ti ljudje verjeli, de bi se poboljšali, in v nebesa prišli. — O, tako nedolžno kakor Ti, nihče ni


[Stran 62]

terpel! — Dokler si pri ljudeh na zemlji bil, si jim le dobro, in prav veliko dobriga delal, in vender si mogel terpeti, in še toliko terpeti! So Te bíli in zasramovali; bičali (gajžljali) in s ternjem kronali; težki križ so Ti naložili; so te nanj z žeblji pribili; in ko si na njem visel, Ti niso ničesar dali, s čimur bi si bil žejo ugasiti zamogel! —

Vse to si poterpežljivo za nas terpel! — O moj Jezus! kdo bi neki pozabiti mogel, kako zelo si nas ljubil! — Tvoje ljubezni ne bom nikoli pozabil! V spomin Tvoje smerti hočem zdej Tvoje sveto telo prejeti!

Ali sim pač tudi vredin, Tvoje sveto telo zavžiti? — Čisto mora biti serce, v ktero Ti priti hočeš. — Svojim učencam si nogé umil; očisti tudi mene mojih grehov! — Serčno mi je žal zavolj mojih grehov; sovražim jih in si hočem vse prizadjati, de jih nič več ne bom storil!


[Stran 63]

Kdor Tvoje telo vredno prejeti hoče, mora ljubiti, kakor si Ti ljubil. — Oj, v mojim sercu pa je tako malo ljubezni! Hitro sim hud na druge; tudi sim že druge sovražil, ali sim jim bil nevošljiv! ali če mi kdo kaj žaliga stori, ne morem preterpeti — O moj Jezus! če takšin ostanem, kakoršin sim zdej, Tvojiga telesa ne smem zavžiti! — Tode nočem dalje tak ostati! — Ljubiti hočem, kakor si Ti ljubil! Tako poterpežljivo hočem vse prestati, kakor Ti! — Boli me, de se ne ljubim tako kot Ti, de še nisim takó poterpežljiv, kakor si Ti!

Pridi, o Jezus! in poterdi me. Odpusti mi moje grehe, in daj mi Svojo milost ali gnado, de nebom več grešnik postal!

V Tebe, o Jezus! verujem. Ti si Sin božji in moj Odrešenik! Tudi záme na križu visiš!

V Tebe, o Jezus! verujem. Pod podobo posvečeniga kruha si pričujoč.


[Stran 64]

Svoje telo mi daš, sam prideš k meni, mojo dušo poterdit!

V Tebe, o Jezus! upam. Daš mi Svoje telo; torej mi boš tudi večno življenje dal, in kader bo prišel poslednji dan, boš tudi moje telo zopet oživil.

Tebe, o Jezus! ljubim. O, Ti si me že ljubil, predin sim bil rojen, si bil že záme umerl. — O Jezus! Tebi izročim vse svoje serce. Le pri Tebi hočem veselje imeti, le Tebe ljubiti, le Tebe posnemati.

Pridi, o Jezus! in skleni Se z menoj. — Če boš Ti pri meni, bom gotovo dober otrok; in zato moje serce po Tebi hrepeni, ker bi bil rad dober otrok!

Pridi, o Jezus, in prebivaj v mojim sercu! — Kjer Ti prebivaš, tam je blagoslov in vse dobro. — Tvojiga blagoslova potrebujem, de bi mogel biti kakor Ti.

Gospod! nisim vredin, de greš pod mojo streho! — Res de, nisim


[Stran 65]

sim vredin; ali nikar ne glej mojih grehov, glej le moje skesano serce, glej moje hrepenenje po Tebi!

Tvoje telo, Jezus Kristus! naj poterdi in varuje mojo dušo, de pride v večno življenje! Amen.


[Stran 66]

Po svetim Obhajilu.

Zdej je Jezus pri meni! Tudi meni je dal Svoje telo v jed, kakor Svojim učencam! — Tudi jest sim smel priti k Njegovi mizi, akoravno čisto kar vredin nisim bil! — O Jezus! Tebe molim. O Jezus! Tebe hočem hvaliti celo svoje življenje.

Ne pomanjkuje mi zdej več moči in terdnosti k dobrimu. Jezus je pri meni, kteriga le to, kar je dobro, veseli, ki vsim rad pomaga, kteri želé dobri biti. Pomagaj mi, o Jezus! de me ne bo druziga nič več veselilo, kot to, kar je dobro; pomagaj mi, de bom v vsih rečeh Tebi enak postal.

De, Tebi, o Jezus! hočem v vsih rečeh enak postati. — Náte hočem misliti, od Tebe govoriti in naj raji od Tebe kej slišati. — Dobro, pobožno dete si bil Ti od mladosti, vsi ljudje so se nad Taboj veselili. — Tebe hočem posnemati in odslej


[Stran 67]

takó živeti, de se bo tudi od mene moglo reči, de sim dober otrok. — Svoje starše hočem spoštovati in ljubiti, in njih opominovanja nočem nikoli zametvati.

Ti, o Jezus! celo Svoje življenje nisi druziga delal, kakor to, kar je Tvoj Oče v nebesih imeti hotel. — Tebe hočem posnemati, Boga hočem tako ljubiti, kakor si Ti Njega — Svojiga Očeta ljubil. Kar mi boš Ti rekel, de Bog hoče, to bom odslej gotovo vselej storil. — Nikjer več Tvojiga Očeta pozabiti nočem. Kakor On vedno name z nebes doli gleda, tako hočem tudi jest prav pogosto k Njemu kviško pogledati, ter vselej spet skleniti, le Njemu pokorin biti, vedno Njegov dober otrok ostati.

Ti, o Jezus! si vse ljudi ljubil — Ti si jih bolj ljubil, kakor brat brata ljubiti zamore. — Otroke in odrašene si prav rad imel; bolnim in žalostnim si pomagal; tudi grešnikam si bil usmiljen in dober;


[Stran 68]

— poslednjíč pa si za vse umerl, in v spomin svoje smerti daš vsim Svoje telo v jed. — Tebe hočem posnemati, o Jezus! — Ljubiti hočem tudi jest vse ljudi — naj pred svoje starše, brate in sestre, in potem vse, ki so zraven mene; — vsim hočem prav dober in prijazin biti; — revnih otrok ne bom zaničeval, temuč jih hočem obžalovati, in starše prositi, de jim bom smel kej podeliti; — kjer koli bom mogel kakimu človeku kaj postreči, tega ne bom opustil; — in če ravno mi ljudje ne bodo dobri, jih hočem vender le ljubiti, in ne hudih besedi čez nje govoriti. — Tako hočem ljubiti, zakaj ako ne bom tako ljubil, Ti, o Jezus! v mojim sercu ostati ne moreš.

Moraš pa, o Jezus! v mojim sercu ostati! — S Tabo, ki si mi zdej Svoje sveto telo dal, s Tabo hočem sklenjen biti. — Ničesar nočem počenjati, kar bi Tebi in Tvojimu nebeškimu Očetu ne dopadlo,


[Stran 69]

in ljubiti hočem vse, kar koli Ti ljubiš! — Grehe si mi odpustil, in zdej si spet k meni prišel, me vnovič k vsimu dobrimu poterdit. O, gotovo se hočem zdej sleherniga greha varovati! Več nočem tako prešerin in tako nepremišljen biti, kakor sim bil pred; — nič več nočem pozabiti, koliko si záme terpel, in zakaj si záme terpel! — K Tebi bi imel jest priti v večno življenje. — Zato si záme terpel; zato si mi zdej Svoje sveto telo zavžiti dal. Vžitje Tvojiga telesa me ima peljati v večno življenje. — Nisim zato rojen, de bi se le na zemlji veselil; ampak rojen sim, de bi se enkrat pri Tebi v nebeškim veselji veselil! — Odslej hočem sleherni dan tako živeti, de bom mogel enkrat v to veselje priti. — Vsako jutro, kader vstanem, si hočem takole misliti: »Spet ti Bog da en dan, de bi se pripravljal za večno življenje«.


[Stran 70]

Nikoli nočem pozabiti, za kaj de sim vstvarjen! — »De bi večno živel, in sodnji dan od mertvih vstal!« — Ti, o Jezus! ki si zdaj pri meni, Ti mi boš dal večno življenje, Ti me boš spet od mertvih obudil! — Ostani pri meni in poterdi mene, slabiga otroka! Ko bi spet grešiti hotel, me spomni, de sim za večno življenje vstvarjen, in de ne smem druziga delati, kakor kar me po smerti gotovo v večno življenje popelje! —

Tebi, o Jezus! se popolnama izročim. — V Tebe verujem! V Tebe upam! Tebe ljubim in s Taboj hočem sklenjen ostati. — Zdej hočem iti in živeti, kot naj bolji otrok; tako hočem živeti, de bo vsak vidil, in reči mogel: »de sim s Tabo sklenjen.« — Pri Tvojih nogah, o Jezus! klečim. — Blagoslovi me, de ne bom nikoli nehal s Tabo sklenjen biti! Amen.


[Stran [71]]
[Angel moli pred križem. Okrašeno z ornamenti.]

[Stran [72]]

IV. Posebne molitve.

1. V Gospodove praznike ali godove.

K Bogu Očetu.

Vsigamogočni Oče, dobrotljivi Bog! kako Te bom vredno zahvalil za toliko in tako velikih dobrot, ktere sim že v malo letih svojiga življenja od Tebe prejel! Po Svoji neizrekljivi usmiljenosti si me iz nič vstvaril in si milostljivo dodelil, de sim pri svetim kerstu kristjan postal. Dal si mi prav ljubeznjive starše, unete učenike, ljube brate in sestre, dobre prijatle in znance, ki mi življenje prav prijetno delajo. Mojo dušo si z umam prelepo


[Stran 73]

obdaril, in si položil v moje serce nagib k delavnosti; de bi po izgledu svojih staršev in po nauku učenikov um prav obračal, in v prid ali korist ljudi pridno delal. Iz koliko telesnih in dušnih nevarnost si me že otél, in kako prečudno si me ohranil in varoval! Moj jezik ne premore vsih dobrot izgovoriti, ktere si mi, o Bog! že v mojih otročjih letih skazal. V prah padem pred Tabo, o predobrotljivi Bog! ter Te hvalim in častim za vse, kar koli si mi podelil, kot svojiga Očeta, Varha in Odrešenika, kot mogočniga, velikiga in dobrotljiviga Boga! Tudi v prihodnje mi ne vzemi Svoje mile roke, meni revnimu, slabimu grešnimu otroku; de bom vselej po Tvojih zapovedih živel, vedno hvaležno in veselo nate, Vsigapričujočiga, mislil, in Te šele potem v večnosti za vso Tvojo dobrotljivost hvalil! Amen.


[Stran 74]

K Bogu Sinu.

V rojstni dan Jezusa Kristusa.

(O božiču.)

Hvala, velika hvala bodi Tebi, o Jezus! za vse dobrote, ki si jih meni in vsim ljudem po Svojim včlovečenju in rojstvu skazal. Oj, ko bi Tebe ne bilo na svet, bi nihče ne mogel v nebesa priti; Ti si nam jih torej odperl, ter pot pokazal, po kteri moremo vanje priti.

O, de bi pač zvesto po Tvojih naukih in zgledih ravnal, de bi s pripomočki, ki si mi jih k izveličanju podelil, pridno delal, in zdej tako krepostno ali pobožno živel, de bi enkrat izveličan bil! Iz celiga serca Te prosim za to milost ali gnado, ter pred Tvoje jasli pokleknem. Sej je dans tisti dan, ko si Se nam kot nedolžno dete v naj veči revšini pokazal, nas opominjati, de nej brez straha pred Tebe


[Stran 75]

stopimo, in hrepeneče vse dobro od Tebe sprosimo.

Usliši torej, o nebeško dete! mojo prošnjo, in daj, de bo veselje, ktero so angeli pri hlevu, v kterim si bil rojen, odrešenja potrebnim ljudem oznanovali, tudi moje serce napolnilo, in de neskončno zasluženje Tvojiga prihoda záme zgubljeno ne bo. Amen.

V svetim postnim času k Jezusu križanimu.

(Rad glej kviško k Jezusu na križu. Iz ljubezni do nas je On umerl; in ker je On umerl, je nebeški Oče ljudem odpustil. Zdej vsi ljudje k Očetu v nebesih lahko pridejo! — Veliko hvaležnosti si zato Jezusu dolžan, in veliko se lahko od Njega, križaniga, učiš. Zatorej poklekni in moli:)

Terpeti in na križu moraš umreti, o Jezus, in si vender takó dober in tako nedolžin! Pa sej vém, zakaj terpiš. — S Svojim terpljenjem in s Svojo smertjo si meni in vsim


[Stran 76]

ljudem nebesa spet odperl — O, kdo bi Te ne ljubil! — Ti si umerl, de bi mi večno pri Tebi v nebesih živeti zamogli. — Umerl si, de bi dalje ne dvomili, de nam prav dobro hočeš — de nas bolj ljubiš, kakor Svoje lastno življenje.

De, Ti si naš naj bolji prijatel! Za otroke in odrašene, za vse ljudi si Ti umerl. — Kdor Tebe posluša, kdor dela, kar mu Ti praviš, bo prišel v večno življenje, kakor si Ti s križa v nebeško veselje Svojiga Očeta prišel.

Pred Tvojim križem na tla padem, in jokal bi, ako pomislim, koliko si mogel Ti, nedolžni, terpeti! — Šest ur si na križu visel! Šest ur si poterpežljivo neštevilno bolečin terpel!

O moj Jezus! zahvalim Te za vse, karkoli si terpel; in pod Tvojim križem resnično sklenem: »de se hočem vsiga hudiga ogibati, in tak otrok postati, de bom Tebi dopadel!« — O ko bi bil greh delal,


[Stran 77]

bi bil Ti zastonj záme umerl! Ko bi bil jest hudobin otrok, bi ne mogel priti v Tvoje nebesa.

Pred Tvojim križem, o Jezus! se kesám vsiga, kar koli sim že hudiga doprinesel. — O! že tolikrát nisim mislil, kaj si Ti záme terpel, in zato sim bil hudobin postal. — Zdej pa terdno sklenem: »de hočem vedno náte misliti; le tje hočem hoditi, kjer bom od Tebe kej slišati mogel, in živeti hočem po tem, kar bom od Tebe slišal.« — Od rojstva noter do Tvoje smerti si bil dober otrok! Tak otrok tudi jest hočem biti; dobro hočem ljubiti in dobro delati, kakor si tudi Ti dobro ljubil in delal!

Morebiti se tudi meni ne bo dobro godilo na svetu. Morebiti bom mogel tudi jest veliko terpeti, kader bom velik. — Že zdej hočem reči, kakor Ti: »Oče naj se zgodi, karkoli je Tvoja volja!« — V nobenim terpljenju me moj Oče v nebesih ne bo zapustil; On mi bo


[Stran 78]

pomagal, de ga bom mogel pre stati. — Ti, o Jezus! vse toliko poterpežljivo terpiš. Tako hočem tudi jest storiti, kader bom terpeti mogel. V terpljenji hočem prav pogosto náte misliti, in tako poterpežljiv biti, kakor Ti. — In če bodo kdej ljudje prav hudi name, jim bom vse odpustil in jih ne bom sovražil, tudi ne bom nanje hud, temuč bom molil, kakor Ti: »Oče, odpusti jim!«

Jezus Kristus! daj mi moči k dobrimu. Odverni od mene vse, kar koli bi me zapeljati utegnilo; in akoravno bi se mi celo moje življenje ne godilo dobro, mi daj vender le náte misliti, in mi pomagaj, de bom mogel poterpežljiv ostati, kakor si bil Ti do konca Svojiga terpljenja poterpežljiv ostal! — Amen.


[Stran 79]

V praznik vstajenja Jezusa Kristusa.

(O veliki noči.)

Judje, Tvoji smertni sovražniki, o Jezus! so mislili, Bog vé kako pametni de so bili, ker so grob, v kteriga so Tvoje mertvo truplo položili, s težkim kamnam zakrili, zapečatili, ter od vojakov varovati dali. Tode ukljub kamnu, pečatu in vojakam si živ prišel zmagovavno iz groba. Osramotil si torej nejevero in si očitno pokazal, de si več kot človek, de si Sin božji, ki si življenje, ktero mu je hudobija vzela, sam spet dati zamore! Kakor si pa Ti, o Jezus! vstal, tako bom tudi jest enkrat od mertvih vstal in ne bom večno v grobu ostal. O kako tolaživna je ta resnica! Že se veselim srečniga dneva, ko bom iz groba vstal. O de bi enkrat s Teboj, moj Odrešenik, k večnimu življenju vstal! Amen.


[Stran 80]

V praznik vnebohoda Jezusa Kristusa.

Danes, nebeški Odrešenik! si spet šel tje, od koder si prišel, k Svojimu in k mojimu Bogu, k Svojimu in k mojimu Očetu v nebesa si šel, de bi mi tam v Očetovi hiši stanovanje pripravil; zakaj Tvoja volja je, de, kjer si Ti, naj bodo tudi Tvoji dobri otroci.

Zatorej si hočem prizadevati, de bom vedno dober otrok, vse, kar je hudo ali greh, hočem sovražiti in se ga ogibati, kakor pekla; nasprot pa hočem dobriga delati, kolikor bom le mogel. O, potlej bom enkrat veselo umerl, ter na smertni postelji vpričnim prijatlam, kakor Kristus Svojim učencam, rekel:«Ne bodite žalostni, sej grem le k svojimu in k vašimu Očetu, k svojimu in k vašimu Bogu; in tam se bomo kmalo spet vidili, tam bo naše veselje še le popolnama in naša združitev bo večna. Amen.


[Stran 81]

K Bogu svetimu Duhu.

V binkoštni praznik.

O sveti Duh! današnji dan si aposteljne razsvetlil, potolažil in poterdil; tudi mene si že pri svetim kerstu božjiga otroka naredil. — Daj mi zveličansko in otročjo bogaboječnost in ohrani jo v meni, de me bo od hudiga odvračala, in me v moji visoki časti ohranila. Napolni me z ljubeznijo do Boga in do bližnjiga! Uči me, kako imam Bogu in svojim predpostavljenim pokorin biti; pomagaj mi, kadar sim v nevarnosti, zapeljan biti; svetvaj mi, kadar dvomim; odžali ali potolaži me, kader me terpljenja stiskajo; spodbadaj me, kader mi pot čednosti pretežka prihajati hoče; stori moje serce za Tvoje navdihovanja občutno, podučljivo in pokorno! — O, potem bom tukej časno in tam večno pobožin in Bogu dopadljiv otrok. Amen.


[Stran 82]
Slika 2. Sveta Marija, Mati Božja!

[Stran 83]

2. V praznike Marije in svetnikov.

Na čast Marije, Jezusove matere.

(Spoštuj in časti, moj otrok! Mater Jezusovo in veseli se, kader njeno podobo pogledaš; zakaj ona je bila prav dobra in pobožna mati, in od nje se tudi lahko prav veliko dobriga naučiš. — Moli torej takole:)

Mati Jezusova! ti si moje veliko veselje. — Ti si prav dobriga otroka izredila in si bila prav dobra.

Nebeški Oče je vedil, de si ti prav dobra; zato te je mater Svojiga Sina zbral. — O, te je pač moglo veseliti, ko je angel iz nebes k tebi prišel in ti povedal, de boš mati Jezusova postala. — Tudi jest hočem prav dober biti, de bom tudi enkrat k angelam v nebesa priti mogel.

Ti si bila pa tudi prav srečna mati. — Dete Jezus, ki si ga iz


[Stran 84]

nebes dobila, je bilo naj boljši, naj pobožniši dete; prav rado te je imelo, in ti veselje delalo. — Tudi jest hočem tvoje dete Jezusa posnemati, svoje starše hočem ljubiti in ničesar delati, kar koli bi jih nevoljne storiti utegnilo.

Ti si na vse pazila, kar koli je Bog s tvojim detetam počel, in si vse v svojim sercu ohranila. Tako hočem, tudi jest delati. Ne bom prešerin ali nepomišljen, temuč hočem na vse paziti, in vse ohraniti, kar koli bom dobriga slišal ali vidil.

Tode tudi ti, o dobra mati, si mogla veliko žalost doživeti. Tvojiga Sina Jezusa so hudobni ljudje križali. Koliko si mogla pač takrat terpeti! — In vender si šla tudi na kraj, kjer je mogel umreti. — Tako hočem tudi jest poterpežljivo prenašati, kader me terpljenja zadenejo.

Zdej pa ti je vekomej dobro. Zdej si pri svojim Jezusu v nebesih.


[Stran 85]

O sveta Marija, mati božja; prosi záme, de bom prav dober in pobožin, de bom tudi enkrat tebe in tvojiga Jezusa v nebesih gledal. Amen.

Na čast svetimu Jožefu.

Sveti Jožef, zvesti služabnik božji! ti si bil tako srečin, de si z Jezusam in Marijo skúpej živel, in pri svoji smerti njuno pomoč imel. Tvoj izgled nej tudi mene močno spodbada, božjo voljo vselej na tanko in zvesto spolnovati, tako poterpežljiv, tako postrežljiv, tako prijazin biti, kakor si bil ti. Pokoršina do povelj božjih ali mojih staršev in učeníkov, ki so božji namestniki na zemlji, naj bo moje naj veči veselje, moje naj ljubši opravilo na zemlji. Sprosi mi od Njega, ki je bil enkrat tvoj rejenec na zemlji (od Jezusa), pobožno življenje, srečno smert in


[Stran 86]

potem milostljivo sodbo, de Ga bom s tabo vred vekomej hvalil in častil. Amen.

Na čast vsim svetnikam.

Sveti, izvoljeni prijatli božji! ki ste svoje dni bogaboječe in pobožno preživeli, ter plačilo svojiga pobožniga življenja že zdej v nebesih vživate, koliko truda, koliko težav in vojskovanj ste si v svojim življenji na zemlji prizadjali, nezvenljivi nebeški venec (večno izveličanje) zadobiti! O de bi me pač vaš lepi izgled spodbadal, de bi si za nebesa truda prizadjal, de bi božje zapovedi na tanko spolnoval, in tako pobožin bil, kakor ste bili vi na zemlji! Jest sim slab otrok, in pomoči potrebujem; tudi vi ste bili nekdej slabi ljudje, pa Bog vas je k dobrimu poterdil. In zdej ste pri Bogu, ki vas močno ljubi, in vaše prošnje rad uslišuje.


[Stran 87]

Prosite ga, de bi tudi meni dal moči in milosti ali gnade, Njegove sveti zapovedi spolnovati, in vas v vsih čednostih posnemati, de se bom po smerti z vami v Njem večno veselil. Amen.


[Stran 88]

3. Prosivne molitve za otroke.

Za starše.

(Moj otrok! Bog ti pravi: »Spoštuj očeta in mater!« — De, oče in mati sta tvoja naj boljši prijatla na zemlji. O, njih serce ni v stanu nehati, tebe ljubiti! Zatorej jih tudi ti ljubi, in če hočeš pridin otrok biti, moli zanje.)

Za svoje starše, o Bog! hočem moliti. Sej zaslužijo, de zanje molim. Toliko morajo záme storiti, toliko skerbeti in toliko delati — in vender le — ako ravno se morajo zame truditi — vender me imajo tako radi.

Pač bi mogel vsak otrok svoje starše slušati! Starši nam vedno le dobro hočejo. Vse, kar koli nam povedo, nam le zato povedo, de bi nas dobre in srečne storili. Otroci bi imeli še le veseli biti, de nam starši povedo, kar je nam dobro,


[Stran 89]

ali nas srečne stori, ker sami tega ne vemo! In ko bi mi le po svoji volji delati hotli, bi zamogli prav nesrečni ljudje postati.

O Oče v nebesih! zahvalim Te, de si mi starše dal. — Kader svojiga očeta vidim, se spomnim, de si tudi Ti moj Oče; in kader vidim, kako močno me mati ljubijo, si mislim, de me tudi Ti ljubiš, ker si mi tako dobro mater dal. — O, daj mojim ljubim staršem še prav dolgo živeti! Deli jim kruha in živeža: daj jim vedno kej zaslužiti, in blagoslovi njih dela!

Hočem jih slušati, hočem jih častiti in ljubiti. — Precej hočem storiti, kar koli mi poreko, in nikoli nočem biti svojeglavin ali hudobin, de bi zavolj tega mogli žalostni biti. Z lepim zaderžanjem ali vedenjem in s pridnim učenjem jim hočem veselje delati. — Pri delu jim hočem pomagati; in kader bom velik, in moji starši že več ne bodo delati mogli, hočem jest zanje delati. —


[Stran 90]

O, to bom kej vesel, kader jim bom mogel poverniti, kar so záme storili! — Kader bodo postarali se, in oslabeli, jih hočem živiti in z vsem preskerbeti; vse, kar koli bom imel, bodo tudi moji starši imeli.

Tako hočem staršem hvaležin biti; tako hočem pokazati, de sim dober otrok. Kader umerjo, morajo z menoj prav zadovoljni biti. Ti pa, Oče v nebesih! daj, de bom jest in de bodo tudi oni tako dobri ljudje, de bomo v Tvoji hiši, v nebesih, spet skupej prišli! Amen.

Za bolne starše.

Ljubi Bog, poglej z usmiljenjem na mojiga bolniga očeta (ali na mojo bolno mater)! V Tvoji roki je življenje in smert, zdravje in bolezen. Ti raniš in ozdraviš. Ne morem jim pomagati, kakor koli bi jim rad pomagal; ne morem druziga, kakor svoje otročje prošnje k Tebi pošiljati. Polajšaj njih bolečine,


[Stran 91]

blagoslovi ali žegnaj zdravila, vodi zdravnika, daj jim moči, de bodo svojo bolezen s keršansko poterpežljivostjo terpeli. O prav serčno te hočem zahvaliti, če ozdravijo. Tudi Ti obljubim, ljubi Bog! de hočem svojimu očetu (ali svoji materi), če k moji tolažbi spet ozdravijo, v prihodnje prav voljno pokorin biti, in v njih veselje prav dobro se vêsti ali zaderžati. Amen.

Za mertve starše.

O Vsigamogočni! čigar volja je bila, de moj ljubi oče (ali moja ljuba mati) že dávnej v grobu počivajo: spoznam, de sim dolžin, jim vedno še za vse dobrote, ki so mi jih storili, hvaležin biti. O neskončno usmiljeni Bog! milostljivo puslušaj prošnjo hvaležniga otroka, in usmili se mojiga preljubiga očeta (ali moje preljube matere), če po Tvoji pravični sodbi še ne gledajo Tebe, in v vicah terpé; vzemi


[Stran 92]

jih v Svoje zveličansko stanovanje, in daj jim mir, kakoršniga svet dati ne more. Bodi Ti moj oče, moj svetovavec, in moj varh. Čuj nad mano in nad vsim mojim djanjem in nehanjem, de bom svojim umerlimu očetu (svoji umerli materi) z lepim življenjem še tam veselje delal, tukej na zemlji pa pobožin, pridin človek postal, in enkrat k ljubim staršem v nebesa prišel. Amen.

Za dušne pastirje, učenike in dobrotnike.

Dobrotljivi Bog! serčno Te zahvalim, de si mi dal dušnih pastirjev in učeníkov, ki moj um s koristnimi vednostmi bogate, in moje serce k pobožnosti in kreposti ali čednosti napeljujejo. Dobro spoznam, de imajo oni nadležno in težavno opravilo, in de jih dostikrat z nepokoršino, nepridnostjo in prešernostjo razžalim. Poverni njim


[Stran 93]

in vsim mojim dobrotnikam, ki záme skerbé, z večnim izveličanjem. Meni pa, o Bog! pomagaj, de bom svojim dušnim pastirjem, učenikam in dobrotnikam z voljno pokornostjo, dobrim življenjem in natančnim spolnovanjem njih naukov in opominov veselje delal. Amen.

Za vse ljudi.

O Bog, dobrotljivi Oče vsih ljudi! Ti si nam zapovedal po Jezusu Kristusu, de moramo vse ljudi ljubiti, in zato si nas tako terdno in tesno sklenil; zatorej nej mi bo vsak človek ljub in drag, nobeniga nej od svoje ljubezni in prijaznosti ne ločim; za vse ljudi prosim, vse Tebi priporočim, Oče v nebesih! Usmili se jih, slabe poterdi, potolaži terpéče in polajšaj jim njih bolečine; zmotene pelji na pot resnice, grešnike na pot poboljšanja in kreposti, de bodo vsi Tebe in Tvojiga Sina Jezusa spoznali; podpéraj


[Stran 94]

tiste, ki padajo, vodi nedolžne, ohrani dobre v pravičnosti; usmili Se mojih prijatlov in sovražnikov, blagoslovi vse ljudi, de se bodo vsi Tvoje dobrote in očetovske ljubezni veselili, de bodo vsi tukej na zemlji pobožno živeli, in potem v nebesih zveličani. Amen.

Za mertve.

Oče v nebesih! nič omadežvaniga pred Tvoje obličje priti ne more! Le tisti, kteri so čistiga serca, Te zamorejo gledati. Zatorej Te prosim, usmiljeni Oče, okrajšaj čas čišenja (v vicah) tistim, ki so v Tvoji veri zaspali, pa sadu svoje vere še ne vživajo; daj jim, po čimur njih duše hrepené; očisti, kar je še nečistiga na njih, de bodo zamogli kmalo v nebeško stanovanje iti ter se pred Tvojim obličjem vekomej veselit. Meni pa podeli milost ali gnado, de si bom prizadeval


[Stran 95]

vse madeže iz svoje duše zbrisati; očisti me že v tem življenju, de po svoji smerti ne bom dolgo ločen od srečniga stanovanja izvoljenih, temuč de bom precej k Tebi prišel in Tvoje obličje od vekomej do vekomej gledati mogel. Amen.


[Stran 96]

Molitev sirote ali otroka, kterimu so starši že umerli.

(Ako si žalostin, moj otrok! de si sirota, ali ko bi utegnil drugim otrokam, ki očeta in mater še imajo, nevošljiv biti, prav pazno in pobožno moli sledečo molitev:)

Drugi otroci imajo starše; jest pa jih nimam, smert mi jih je vzela! — O to sim vender sirota! Záme ne skerbi noben oče, mene ne ljubi nobena mati.

Tode vender ne! Tudi záme še en oče skerbi, in tudi mene še eden ljubi, ki mi zamore več dati, kot naj boljši mati. — Ti, o Bog v nebesih, si moj Oče! — Starši so mi umerli; Ti mi pa ne boš umerl! Ti me bolj ljubiš, kakor mati ljubiti zamore! Ti skerbiš za tice pod nebam; torej boš tudi záme, revno siroto, skerbel.

De, o Bog! v Tebe zaupam, na Tebe se zanašam! — Dal mi boš najti dobrih ljudi na zemlji, ki bodo


[Stran 97]

záme skerbeli. Ti boš že vse tako napravil, de mi ne bo treba stradati. Tvoja očetovska ljubezen bo tudi mene na zemlji preskerbela.

Tebi, Oče! se popolnama zročim. Tim bolj te hočem ljubiti, ker na zemlji nimam očeta, kteriga bi ljubil. Vse, kar koli me bo težilo, hočem Tebi potožiti, ker nimam matere, kteri bi tožil! — Ti me zamoreš bolj varovati, kakor moj ranjki oče; Ti mi zamoreš bolj pomagati, kot moja ranjca mati! — Prav dober otrok hočem biti, kakor je bil Tvoj Sin Jezus! — O, ta Jezus tudi mene ljubi, kakor druge otroke; ta Jezus je tudi záme umerl, in On bo tudi mene v Svoje nebesa vzel!

De, dober otrok hočem postati. Ti, o Oče! mi boš k temu pomagal. — Potlej bom prišel v nebesa, kjer bom svojiga očeta in svojo mater spet najdel.


[Stran 98]

4. Molitve pri keršanskim nauku.

Pred keršanskim naukám.

(Dober otrok rad in pazno nauke in opominovanje svojiga očeta posluša. Zatorej, moj otrok! rad hodi k pridigam in k keršanskimu nauku, ter si vse zapomni, kar ti nebeški Oče po pridigarji pripoveduje! Popred pa prav serčno takole moli:)

Spet hočem poslušati, kaj de je Tvoja volja, Oče v nebesih! — O to sim vesel, de bom zamogel to slišati; zakaj kako bi mogel Tebi prijetin otrok postati, ko bi ne vedil, kaj de od mene hočeš?

Prav pridno hočem zamerkovati, in nobene besede ne zgrešiti. — Sej Ti sam, o Bog! meni govoriš. Daj, de bom vse prav umél ali zastopil! — Odpri moje serce, de bo Tvoja beseda vanj priti zamogla! in kader bom zvedil, kaj de hočeš,


[Stran 99]

mi daj, de tega nikoli več ne bom pozabil, temuč pomagaj mi po Tvoji volji živeti! Amen.

Po keršanskim nauku.

(Moj otrok! ohrani v svojim sercu, kar si slišal. Ne pozabi naukov, in živi po njih. Bog vsakimu pomaga, kteri hoče dober postati. — Torej moli takole:)

Že spet več vem, kakor sim popred vedil. Ti, o nebeški Oče! si me sam učil. Zahvalim Te za Tvoje nauke! Prav pogosto hočem na to misliti, kar si mi zdej povedal, in sicer zato, de bom vedno le tako živel, kakor Ti hočeš. — O, to bi bil pač hudobin otrok, ko bi Tebe ne hotel slušati! — Ti bi me ne mogel ljubiti, in mi ne sreče dati! — Tode ne, le tako hočem delati, kakor sim zdej od Tebe slišal; v cerkvi, doma in v šoli, ali kjer koli naj bom, hočem le delati, kar Ti hočeš! — Pomagaj mi k temu,


[Stran 100]

o Bog! Zakaj kakor cvetlica na polji rasti ne more, ako ji Ti dežja in solnca ne daš, ravno tako jest brez Tvoje pomoči dober postati nisim v stanu. — Pa saj je to Tvoje veselje, de otrokam pomagaš. Poterdi me zatorej, presveti Bog! de bom tudi jest dober in svet Amen.


[Stran [101]]

V. Večernična pobožnost.

1. Litanije vsih svetnikov z molitvami, ki se pri njih molijo.

Gospod, usmili se nas!
Kriste, usmili se nas!
Gospod, usmili se nas!
Kriste, sliši nas!
Kriste, usliši nas!
Oče iz nebés, vsigamogočni Bog!
Sin, sveta rešnji Bog!
Sveti Duh, resnični Bog!
Sveta Trojica, en sam Bog!
Zavit oklepaj.

Usmili se nas!
Sveta Marija!
Sveta mati božja!
Sveta devic devica!
Sveti Mihael!
Sveti Gabriel!
Sveti Rafael!
Zavit oklepaj.

Za nas Boga prosi!


[Stran 102]

Vsi sveti angeli in arhangeli!
Vse svete verste zveličanih duhov?
Zavit oklepaj.

za nas Boga prosite!
Sveti Janez kerstnik!
Sveti Jožef!
Zavit oklepaj.

za nas Boga prosi!
Vsi sveti patriarhi in preroki! Za nas Boga prosite!
Sveti Peter!
Sveti Pavl!
Sveti Andrej!
Sveti Jakob!
Sveti Janez!
Sveti Tomaž!
Sveti Jakob!
Sveti Filip!
Sveti Jernej!
Sveti Matevž!
Sveti Šimen!
Sveti Tadej!
Sveti Matija!
Sveti Barnaba!
Sveti Lukež!
Sveti Marka!
Vsi sveti aposteljni in evangelisti!
za nas Boga prosite!

Velik zavit oklepaj od Svetega Petra do Svetega Marka.

za nas Boga prosi!


[Stran 103]

Vsi sv. učenci Gospodovi!
Vsi sveti nedolžni otroci!

Zavit oklepaj.

Za nas Boga prosite!
Sveti Štefan!
Sveti Lovrenc!
Sveti Vincenc!

zavit oklepaj.

za nas Boga prosi!

Sveti Fabjan in Boštjan!
Sveti Janez in Pavl!
Sveti Kozma in Damjan!
Sveti Gervazi in Protazi!
Zavit oklepaj.

Za nas Boga prosita!

Vsi sveti mučeniki (marterniki)! Za nas Boga prosite!
Sveti Silvester!
Sveti Gregor!
Sveti Ambrož!
Sveti Avguštin!
Sveti Hieronim!
Sveti Martin!
Sveti Miklavž!
Zavit oklepaj.

za nas Boga prosi!

Vsi sveti škofje in spoznovavci!
Vsi sveti učeniki!
Zavit oklepaj.

Za nas Boga prosite!

Sveti Anton!
Sveti Benedikt!
Sveti Bernard!
Sveti Dominik!
Sveti Frančišek!
zavit oklepaj.

Za nas Boga prosi!


[Stran 104]

Vsi sveti mašniki in leviti! za nas

Boga prosite!
Vsi sveti mnihi in pušavniki! za nas Boga prosite!
Sveta Marija Magdalena!
Sveta Agata!
Sveta Lucija!
Sveta Neža!
Sveta Cecilija!
Sveta Katarina!
Sveta Anastazija!
zavit oklepaj.

za nas Boga prosi!

Vse svete device in vdove! za nas Boga prosite!
Vsi sveti svetniki in svetnice božje! za nas Boga prosite!
Bodi nam milostljiv! Zanesi nam, o Gospod!
Bodi nam milostljiv! Usliši nas, o Gospod!
Od vsega hudiga!
Od vsega greha!
Od svoje jeze!
Od šibe potresa!
Od nagle in neprevidene smerti!
Od skušnjav hudičevih!
Zavit oklepaj.

Slika 3. reši nas, o Gospod!

[Stran 105]

Od jeze, sovraštva in vse hude volje!
Od duhá nečistosti!
Od treska in hudiga vremena!
Od kuge, lakote in vojske!
Od večne smerti!
Po skrivnosti svojiga svetiga včlovečenja!
Po svojim prihodu!
Po svojim rojstvu!
Po svojim kerstu in svetim postu!
Po svojim križu in terpljenju!
Po svoji smerti in Svojim pokopu!
Po svojim svetim vstajenji!
Po svojim čudnim vnebohodu!
Po prihodu tolažnika svetiga Duha!

Slika 4. reši nas, o Gospod!

V dan sodbe!
Mi grešniki!
De nam zaneseš!
De nam odpustiš!
De nas k pravi pokori pripelješ!
De svojo sveto cerkev vižaš in ohraniš!
De pastirja apostoljskiga in

zavit oklepaj.

Slika 5. Te prosimo, sliši nas!

[Stran 106]

vse cerkvene stanove v svoji sveti veri ohraniš!
De sovražnike svete cerkve ponižaš!
De keršanskim kraljem in oblastnikam mir in pravo enovoljnost dodeliš!
De vsimu keršanskimu ljudstvu mir in edinost daš!
De nas vse v svoji sveti službi poterdiš in ohraniš!
De naše misli k nebeškim željam povzdigneš!
De vsim našim dobrotnikam večne darí dodeliš!
De duše naše in naših bratov, bližnjih in dobrotnikov od večniga pogubljenja rešiš!
De sad zemlje daš in ohraniš!
De vsim vernim dušam večni pokoj dodeliš!
De nas uslišiš!
Sin božji!

Velik zavit oklepaj.

Te prosimo, sliši nas!

Jagnje božje, ki grehe svetá odjemlješ! Zanesi nam, o Gospod!


[Stran 107]

Jagnje božje, ki grehe sveta odjemlješ! Usliši nas, o Gospod!
Jagnje božje, ki grehe sveta odjemlješ! Usmili se nas, o Gospod!

Kriste, sliši nas!
Kriste, usliši nas!
Gospod, usmili se nas!
Kriste, usmili se nas!
Gospod, usmili se nas!
Oče naš … i.t.d.

Psalm 69.

O Bog, pridi mi na pomoč! Gospod, hiti mi pomagat! — Omoteni nej bodo in osramoteni, kteri mi strežejo po življenji.

Nej bodo nazaj pahnjeni, in kri nej jih sprehaja, ki mi hudo želé! — Odstopijo nej v sramoti, ki se mi posmehujejo!

Vsi pa, ki Tebe išejo, nej se v veliki sreči veselijo, in nej reko: Poveličan bodi Gospod! kteri ljubijo Tvoje zveličanje. Jest sim pa revin in ubog! O Bog, pomagaj mi!


[Stran 108]

Pomočnik moj in Odrešenik moj si Ti. Gospod! nikar se ne mudi. — Čast bodi (Bogu) Očetu, in Sinu, in svetimu Duhu. — Kakor je bila v začetku, zdej in vselej, in na vse večne čase. Amen.

Mašnik, Pomagaj svojim služabnikam. — Ljudstvo. Ki v Tebe, o Bog! zaupajo.

M. Bodi nam, o Gospod! močen stolp (ali turn). — Lj. Pred sovražniki.

M. Nič nej ne opravi sovražnik pri nas. — Lj. In otrok krivice nej se ne loti, nam škodovati.

M. Gospod! ne ravnaj z nami po naših grehih. — Lj. In ne povračuj nam po naših hudobijah.

M. Molimo za svojiga papeža I. — Lj. Ohrani jih, Gospod! oživljaj in osreči jih na zemlji, in ne daj jih v roke njihovih sovražnikov.

M. Molimo za svoje dobrotnike. — Lj. Poverni, o Gospod! zavolj svojiga imena večno življenje vsim, kteri nam kej dobriga store.


[Stran 109]

M. Molimo za vse verne mertve. — Lj. Gospod! daj jim večni mir, in večna luč nej jim sveti.

M. Nej počivajo v miru. — Lj. Amen.

Molimo tudi za svoje brate, kterih ni tukej. — Lj. Moj Bog! daj dobro svojim služabnikam, ki v Tebe zaupajo.

M. O Gospod! pošlji jim pomoč iz svetiša. — Lj. — In varuj jih iz Siona.

M. Gospod! usliši mojo molitev. — Lj. In moje vpitje nej do Tebe pride. — M. Gospod z vami. — Lj. In s tvojim duham.

Molimo.

O Bog! kterimu je lastno, se vselej usmiliti in perzanesti, sprejmi naše pohlevne prošnje, de nas in vse svoje služabnike, kteri smo z verigami grehov zvezani, usmiljenje Tvoje dobrote milostljivo odveže.


[Stran 110]

Usliši, prosimo, o Gospod! našo pohlevno molitev, in perzanesi tem, ki svoje grehe spoznajo; de ob enim odpušenje in mir po Tvoji dobroti zadobimo.

Skaži nam dobrotljivo, o Gospod! Svojo neskončno milost, de nas ne samo od grehov odvežeš, temuč tudi od šib, ktere si zavoljo njih zaslužimo, odrešiš.

O Bog! kteriga greh razžali, in pokora potolaži: poglej milostljivo na prošnjo Svojiga ponižniga ljudstva, in šibe Svoje jeze, kterih smo zavolj svojih grehov vredni, od nas odverni.

Vsigamogočni, večni Bog! usmili se Svojiga služabnika I. našiga papeža, Svojiga namestnika na zemlji, in vodi jih milostljivo po poti večniga življenja, de bodo s Tvojo pomočjo, kar je Tebi dopadljivo, želeli, in z vso močjo storili.

O Bog! od kteriga svete želje, prave misli in pravične djanja izhajajo, daj Svojim služabnikam tak


[Stran 111]

mir, kakoršniga svet dati ne more; de bodo naše serca Tvojim zapovedim vdane, in pričujoči časi s Tvojo pomočjo brez strahu pred sovražniki varni in mirni.

O Gospod! vžgi naše serca z ognjem Svojiga svetiga Duhá, de ti bomo s čistim telesam služili, in z očišenim sercam dopadli.

O Bog! Stvarnik in Odrešenik vsih vernih, dodeli dušam Svojih služabnikov in služabnic odpušenje vsih grehov, de milostljivo odpušenje, ktero so vselej želeli, po bogaboječih prošnjah dosežejo.

Začni, prosimo, o Gospod s Svojo milostjo ali gnado naše djanje, in spremljaj ga s Svojo pomočjo; de se vse naše molitve in dela vselej s Tebó začno, in s Tebó začete, v Tebi končajo.

Vsigamogočni, večni Bog! kteri gospoduješ čez žive in mertve , in se usmiliš vsih, ktere iz vere in djanja za Svoje spoznaš: pohlevno te prosimo, de vsi, za ktere smo


[Stran 112]

se namenili moliti, ali so še pri življenji, ali so se že iz tega sveta ločili, na prošnjo vsih Tvojih svetnikov po Tvoji dobroti odpušenje vsih svojih grehov dosežejo.

Po našim Gospodu Jezusu Kristusu, Sinu Tvojim, ki s Tabo živi in kraljuje v edinosti svetiga Duhá, Bog od vekomej do vekomej! Amen.

Posebne molitve.

Za cesarja.

O Bog! varh vsih kraljestev in zlasti keršanskiga cesarstva, dodeli Svojimu služabniku, našimu cesarju I. Tvojo moč, s ktero se sovražniki premagajo, spoznati in častiti, de, ker je po Tvoji volji cesar postal, tudi s Tvojo pomočjo mogočin ostane. Po našim Gospodu


[Stran 113]

Jezusu Kristusu, Tvojim Sinu, ki s Tabo živi in kraljuje v edinosti svetiga Duha, Bog od vekómej do vekomej! Amen.

Za celo keršanstvo.

Vsigamogočni, večni Bog! Gospod nebeški Oče! poglej z očmi Svoje neskončne milosti naše težave, reve in nadloge. Usmili se vsih vernih kristjanov, ker seje za njé Tvoj edinorojeni Sin, naš Gospod in Izveličar Jezus Kristus voljno dal grešnikam v roke, in je tudi Svojo drago kri na lesu svetiga križa za nje prelil. Po tem milostljivim Gospodu Jezusu nam odverni, milostljivi Oče, zaslužene šibe, sedanje in prihodnje nevarnosti, punte, vojsko, kugo, lakoto, dragino, bolezni in žalostne, revne čase. Razsvetli in poterdi tudi v vsim dobrim duhovske in deželske oblastnike in gosposke; de si resnično prizadenejo za vse, kar zamore


[Stran 114]

k Tvoji božji časti, k našimu izveličanju, in k miru in sreči celiga keršanstva perpomoči. Dodeli nam, Bog miru! pravo edinost v veri brez vse ločitve in razdertja. Spreoberni naše serca k pravi pokori in k poboljšanju našiga življenja. Vnemaj v nas ogenj Svoje ljubezni. Daj nam goreče želje po vsem, kar je prav, de Ti bomo, kakor pokorni otroci v življenju in smerti prijetni in dopadljivi. Prosimo tudi, kakor hočeš, de imamo prositi, za svoje prijatle in sovražnike, za zdrave in bolne, za vse žalostne in revne kristjane, za žive in mertve. Tebi bodi vselej priporočeno, o Gospod! vse naše djanje in nehanje, vse naše delo in opravilo, naše življenje in naša smert. Daj nam svojo milost tukej vživati, in tamkej z vsimi izvoljenimi doseči, de Te bomo v večnim veselji in izveličanji hvalili in častili. To nam dodeli, o Gospod, nebeški Oče! po Jezusu Kristusu, Svojim ljubim Sinu,


[Stran 115]

našim Gospodu in Odrešeniku, kteri s Tebó in svetim Duham, enak Bog živi in kraljuje od vekomej do vekomej! Amen.

Pred svetim rešnjim Telesám.

O Bog! kteri si nam pod prečudnim Zakramentam spomin Svojiga terpljenja zapustil, daj nam, prosimo, svete skrivnosti Tvojiga telesa in Tvoje kervi tako častiti, de sad Tvojiga odrešenja vedno v sebi občutimo. Kteri živiš in kraljuješ z Bogam Očetam v edinosti svetiga Duha, Bog od vekomej do vekomej! Amen.


[Stran 116]

2. Lavretanske litanije z molitvami, ki se pri njih molijo.

Gospod, usmili se nas!
Kriste, usmili se nas!
Gospod, usmili se nas!
Kriste, sliši nas!
Kriste, usliši nas!
Bog Oče iz nebes,
Sin, sveta rešnji Bog,
Sveti Duh, resnični Bog,
Sveta Trojica, en sam Bog,

Zaviti oklepaj.

usmili se nas!

Sveta Marija!
Sveta mati božja!
Sveta devic devica!
Mati Kristusova,
Mati milosti božje!
Mati prečista!
Mati brez madeža!
Mati nedolžna!
Mati nar svetejši!
Mati ljubeznjiva!
Mati prečudna!

Zavit oklepaj.

Slika 6. za nas Boga prosi!

[Stran 117]

Mati našiga Stvarnika,
Mati našiga Odrešenika,
Devica nar modrejši!
Devica častitljiva!
Devica hvalevredna!
Devica mogočna!
Devica usmiljena!
Devica verna!
Podoba pravice!
Sedež modrosti božje!
Začetek našiga veselja!
Posoda duhovna!
Posoda časti vredna!
Posoda vse svetosti!
Skrivnostna roža!
Turn kralja Davida!
Turn slonokosteni!
Hiša zlata!
Skrinja miru in sprave!
Vrata nebeške!
Zgodnja danica!
Zdravje bolnikov!
Pribežališe grešnikov!
Tolažnica vsih revnih!
Pomoč vsih keršenikov!
Kraljica angelov!

Zaviti oklepaj čez celo stran.

Slika 7. za nas Boga prosi!

[Stran 118]

Kraljica patriarhov!
Kraljica prerokov!
Kraljica aposteljnov!
Kraljica marternikov!
Kraljica spoznovavcov!
Kraljica devic!
Kraljica vsih svetnikov!

Zaviti oklepaj.

Za nas Boga prosi!

Jagnje božje, ki grehe sveta odjemlješ, zanesi nam, o Gospod!
Jagnje božje, ki grehe sveta odjemlješ, usliši nas, o Gospod!
Jagnje božje, ki grehe sveta odjemlješ, usmili se nas, o Gospod!

Kriste, sliši nas!
Kriste, usliši nas!
Oče naš ... Češena si Marija ...

Molimo.

Pod tvojo pomoč pribežimo, o sveta božja Porodnica! ne zaverzi naših prošenj v naših potrebah, temuč nas vselej odreši od vsih nevarnost. O častitljiva in žegnana Devica, naša Gospa, naša srednica, naša besednica, naša pomočnica! S


[Stran 119]

svojim Sinam nas spravi, svojimu Sinu nas priporoči, svojimu Sinu nas izroči.

M. Prosi za nas, sveta božja Porodnica! — Lj. De bomo vredni Kristusovih obljub.

Gnado Svojo, o Gospod! Te prosim, v naše serca vlij, de, ki smo po angelovim oznanjenji Tvojiga Sina Jezusa Kristusa včlovečenje spoznali, po Njegovim terpljenji in križu k časti vstajenja pripeljani bomo. Po tistim Kristusu, Gospodu našim. Amen.

M. Prosi za nas, sveti Jožef! — Lj. De bomo vredni Kristusovih obljub.

Nej nam presvete Tvoje matere ženina zasluženje pomaga, prosimo, o Gospod! de kar naša slabost na more doseči, nam po njegovih prošnjah bode dodeljeno; kteri živiš in kraljuješ z Bogam Očetam v edinosti svetiga Duha, Bog od vekomej do vekomej. Amen.


[Stran 120]

Salve Regina.

Češena bodi kraljica, mati milosti, življenje, sladkost, in naše upanje, bodi češena! K tebi vpijemo mi zapušeni otroci Evini, k tebi zdihujemo žalostni in objokani v ti solzni dolini. Zato tedej, o naša besednica, oberni k nam svoje milostljive oči in po tem revnim življenji nam pokaži Jezusa, žegnani sad svojiga telesa. O usmiljena, o dobrotljiva, o sladka devica Marija!

M. Prosi za nas, sveta božja porodnica! — Lj. De bomo vredni Kristusovih obljub.

Molimo.

Vsigamogočni večni Bog! ki si telo in dušo prečiste device matere Marije, de bi vredno prebivališe za Tvojiga Sina, biti zaslužila, s pripomočjo svetiga Duha pripravil: daj, de ktere spomina


[Stran 121]

se veselimo, po njeni milostljivi prošnji od vsih prihodnjih zlegov in od večne smerti rešeni bomo. Po Jezusu Kristusu, Gospodu našim. Amen.

(Molitve za cesarja in za celo keršanstvo se tudi tukej na zadnje molijo, kakor pri litanijah vsih svetnikov.)

3. Sveti Križev pot.

Pripravljanje.

Jezus! moj nebeški Učenik in Odrešenik! prav pobožno hočem premišljevati, po kako težavnim potu si pred nami v nebesa šel. Tudi hočem premisliti, kako de bi zdej pobožno živeti, in enkrat k Tebi v nebesa priti zamogel. Amen.


[Stran 122]

1. Pilat Jezusa k smerti obsodi.

O predobrotljivi Jezus! Ti Bog in človek si v smert obsojen, de bi sodbo večne smerti od mene grešnika odvernil. O reši me resnično od večniga pogubljenja in ne sodi Svojiga služabnika, ki ves ponižin pravi:

Križani Jezus,
Smili Se mene! Oče naš ...

II. Jezus križ nese.

Ti, o Jezus! vzameš križ na Svoje rame, de bi mene, ki sim po lesu grešil, na lesu odrešil; o kakšna ljubezen! S čim sim jo zaslužil! Tolikrat sim Tvoje zapovedi prelomil, in rekel: nočem služiti; zdej pa mi je žal zavolj tega! Odpusti mi, in daj, de Tvojih zapoved več ne bom prelomil, ampak jih voljno spolnoval.

Križani Jezus,
Smili Se mene! Oče naš ...


[Stran 123]

III. Jezus pade pervikrat na tla.

Ti, o Jezus! padeš. Ti, ki si moč sama, na tla padeš. O, ali ni moj neumni napuh, moja pregrešna slabost, moje pohujšljivo življenje, moje nespodobno [obnašanje] tega krivo. O moj Jezus! v mislih Te vzdignem in prosim, stori s Svojo milostjo, de bom odslej vedno po poti Tvoje postave hodil in nikoli v greh zašel.

Križani Jezus,
Smili Se mene! Oče naš ...

IV. Jezus sreča Svojo mater.

O kakšne bolečine sta mogla vender Jezus in Marija, ki sta se tako serčno ljubila, občutiti! In kdo drugi jima jih je napravil, kot jest, ki sim dostikrat nečimerniga veselja iskal. O Jezus! daj, de bom Tvoje in Tvoje matere bolečine z otroškim sercam občutil in se svojih grehov kesal.


[Stran 124]

Križani Jezus,
Smili se mene! Oče naš ...

V. Simon pomaga Jezusu križ nositi.

Od vsih, tudi od Svojih učencov si bil, o Jezus! zapušen; nihče Ti ni hotel pomagati, križ nositi. Tudi jest sim bil nepokorin, in sim križ, kteriga mi je Tvoja dobrotljiva roka naložila, z nejevoljo sprejel. V prihodnje pa hočem vsak križ, vsako terpljenje, ki mi ga Ti pošlješ, s Tvojo pomočjo voljno sprejeti, de bom Tebe vredin postal.

Križani Jezus,
Smili se mene! Oče naš ...

VI. Veronika Jezusu potni pert

podá.

Sprejmeš, o Jezus! pert, kteriga so Ti pobožne žene iz usmiljenja podale, de bi Svoje obličje


[Stran 125]

od nesnage grehov očistil, in za plačilo jim daš nazaj predrago podobo Svojiga obličja. O kako neprecenljiv dar! Vtisni vender podobo Svojiga presvetiga obraza globoko v moje serce, de bo vedno Tebe, mojiga Izveličarja, vidilo, pred Tabo hodilo, Te za vse milosti hvalilo, in se z nobeno hudobijo vmadežvalo ne bo.

Križani Jezus,
Smili Se mene! Oče naš ...

VII Jezus drugikrat na tla pade.

O Jezus! rabeljni Ti čisto nič počitka ne privošijo; čim terdniši je Tvoje telo, tim bolj Te hité tepsti, in Te priganjajo, dokler onemagan spet na tla ne padeš. Ali mar ne delam jest ravno tega, kader v poprešnji greh nazaj padem? O, moj Jezus, daj mi raji umreti, kakor pa de bi Te z novimi hudobijami spet vnovič križal!

Križani Jezus,
Smili Se mene! Oče naš …


[Stran 126]

VIII. Jezus govori z jokajočimi (Jeruzalemskimi) ženami.

Zavolj mojih grehov si terpel, o Jezus! Té, in vse, kterih sim se deležniga storil, mi veliš objokovati. De, moj Jezus! grešil sim, in sim tudi druge v greh napeljal; daj vender solz mojim očém, de noč in dan svojih in ptujih grehov obžalovati in objokovati nehal ne bom.

Križani Jezus,
Smili Se mene! Oče naš …

IX Jezus tretjikrat na tla pade.

Vso Svojo moč si zgubil, o Jezus! ni je krepkosti več v Tvojim životu. O kako neizrečeno težak je vender greh, ki te Tako zelo tare, in na tla podéra. — Kolikokrat bi bil že pač mene celo v pekel potisnil, ko bi me Tvoje terpljenje rešilo ne bilo! Ne pripusti, o moj Jezus! de bi v svojih grehih


[Stran 127]

umerl, ter padel v kraj zaverženja: temuč stori, de bom kmalo spet k življenju vstal.

Križani Jezus,
Smili Se mene ! Oče naš ...

X Jezusa slečejo.

O Jezus! s kakšno serditostjo Te neusmiljeni ljudje mučijo (ali martrajo), kako neusmiljeno Tvoje rane ponavljajo! s kakšno razujzdanostjo Tvoje čisto telo odkrijejo! Zavolj mojiga pregrešniga in mehkužniga življenja, zavolj moje nesramnosti to terpiš. Odpusti, o Jezus! odpusti mi mojo hudobnost, daj mi milost in bom slekel stariga človeka, ter oblekel noviga, ki je po Tebi vstvarjen.

Križani Jezus,
Smili Se mene! Oče naš …

XI. Jezusa na križ pribijejo.

O Jezus! kakor jagnje Se daš


[Stran 128]

na križ položiti, roke in noge grozovitno raztegniti, z ojstrimi žreblji predreti, in vender ne odpreš ust, de bi tožil. O Jezus! k Tvojim ranam mi daj pribežati, kader me bo sovražnik prejemal, ker pri njih bom varin. K Sebi na križ me terdo pribi, de bo moje meso s svojimi poželenji in hudobijami križano.

Križani Jezus,
Smili Se mene! Oče naš ...

XII. Jezus na križu povikšan.

Dopolnil si, o Jezus! opravilo Izveličarja; spravil si nebo in zemljo, za grehe sveta in v znamnje miru si kviško povzdignjen. Vse je dopolnjeno. — O na križu povzdignjeni Jezus! ki si vse k Sebi vlekel, odtergaj moje serce od vsih posvetnih reči. Povzdigni ga k Sebi, in vleči ga s Svojo ljubeznijo nase, de se nikoli od Tebe ločilo ne bo.


[Stran 129]

Križani Jezus,
Smili Se mene! Oče naš ...

XIII. Jezusa s križa snámejo.

Akoravno bi bil lahko, o Jezus! vender nisi hotel živ s križa stopiti, ampak si do smerti na njem ostal, de bi nase izveličanje popolnama dokončal. Stori, o Jezus! de tudi jest v dobrim do konca svojiga življenja stanovitin ostanem in od Tvojih zapoved nikoli zavolj kakšne težave ali veselja ne odstopim.

Križani Jezus,
Smili Se mene! Oče naš …

XIV. Jezusa v grob položé.

O Jezus! resnično si umerl in si bil pokopan. Tvoja volja je, de grehu odmerjem, in kakor sim s Teboj po svetim kerstu pokopan, tako s Teboj, Svojim Bogam, živim! O de bi pač Tvojo voljo, o


[Stran 130]

Jezus! spolnoval, pregrešne želje v sebi zatéral, svetu odmerl, in pobožno živel; to so moje želje. Ti pa, o Jezus! mi podeli milost, de bo moj sklep terdin, in tako me bo Tvoje terpljenje izveličalo.

Križani Jezus,
Smili Se mene! Oče naš …

Končavna molitev.

Zahvalim Te, predobrotljivi Jezus! za milosti ali gnade, ktere si mi pri pričujoči pobožnosti podelil. Sprejmi jo v Svojo čast, v spomin Svojiga terpljenja, v zadostenje za moje grehe in v tolažbo dušam v vicah. Neskončna vrednost Tvoje kervi, o Jezus! nej záme ne bo zgubljena, temuč mi daj tukej Svojo milost, in pelji me potem iz tega življenja v Svoje veselje. Amen.

Križani Jezus,
Smili Se mene! Oče naš …

(Šest Očenašev in

Češenih Marij za sv. cerkev.)


[Stran [131]]
[[131]]

VI. Cerkvene in šolske pesmi.

1. Pesmi pri sv. Maši.

Ob delavnikih.

Začetek.

Jezus male k sebi kliče,
Žegnat' hoče otročiče,
Nas objeti on želi.
Njemu čast in hvalo peli,
Bomo z mašnikam veseli
Sveto maso slišali.

Gospod usmili se nas, ali kirie elejson.

Jezus, učenik kreposti,
Usmili naše se mladosti,


[Stran 132]

In odpustí grehe nam!
Tebi hočemo služiti,
Oreha nikdar več storiti;
Bodi usmiljen vbožčikam!

Slava.

Večni! Tebi hvalo peti,
Ljubi mir ljudem želeti,
Ki so dobriga serca:
To je angeljsko veselje,
To so tudi naše želje,
To nam pravo srečo da.

Evangeli.

Zvesto hoč'mo poslušati,
V sercu prav premišljevati,
Kar nam, Jezus! govoriš.
Radi hočemo storiti,
Pridni in pošteni biti,
Kakor nas lepo učiš.

Vera.

Za resnico vse imamo,
Tvoje navke vse spoznamo,


[Stran 133]

Ki jih cerkev nas uči.
Daj po veri prav živeti,
Ino enkrat srečno vmreti,
Naj nam Tvoja luč gori.

Darovanje.

1.

Kaj bi Tebi, Oče, dali?
Kaj bi z mašnikam darvali?
Vse, kar 'mamo, Tvoje je,
Naše djanje in življenje,
Vse veselje in terpljenje,
Oče! Tebi damo vse.

2.

Nekaj kruha ino vina
Kri, telo bo Tvoj'ga Sina,
On daruje se za nas.
Oh poglej na revne srote,
Skaži svoje nam dobrote,
Mili Oče! vsaki čas.

Svet ali Sanktus.

Sveto pesem povzdignimo
Lepo z angeljci pojimo:
Sveti, sveti, sveti Bog!
Vsi ljudje Te naj spoznajo;
Vse stvari Ti hvalo dajo,
Oče, vsliši glas otrok!


[Stran 134]

Po povzdigovanji.

Klečijoči počastimo
Na altarji Jezusa,
V zakramentu zdaj molimo
Prav'ga živiga Boga!
Hvaljen bodi Jezus ljubi,
Ki si za nas križan bil
In nam sveti raj dobil!

Jagnje božje.

Kakor jagnje na Kalvarji
Umerl za nas Zveličar je.
Zdaj daruje na altarji
Tud za naše grehe se.
Hvaljen bodi i.t.d.

Povživanje.

Jezus zdaj pri nas stanuje
Je v podobi kruha skrit,
Svojo milost nam daruje,
In se dušam da zavžit'
valjen bodi i.t.d.


[Stran 135]

Konec.

Jezus! Tvoji hoč'mo biti,
Le nam Ti svoj žegen daj!
Daj nam srečno k [Tebi] priti,
Iz te zemlje v sveti raj!
Hvaljen bodi i.t.d.

Druga pesem pri sv. maši

Začetik.

1. Pred tabo na kolenih,
O Bog, te molimo,
In polni želj ognjenih,
K tebi zdihujemo.
Daritev svete maše
Si daj, o Bog! dopast',
In zdihovanje naše
Puvikšaj tvojo čast.

2. Ko Jezus se je ločil,
Je per večerji tam,
Prelomil, in izročil
Ta kruh prijatelam.


[Stran 136]

Posvetil je to víno,
Ter ga učencam dal,
To k mojimu spominu
Storite, je perdjal.

3. Telo je to, vzemite,
Telo, in moja kri,
Nikdar ne pozabite,
Kaj Jezus vam stori.
Za vas on hoče umreti
(O človek pomni to!)
De da ljudem živeti,
De jim odpre nebo.

4. To naše darovanje
Uzem, o Bog! od nas,
Usliši zdihovanje,
In naše prošnje glas.
Teleta so očaki
Dajali nekadaj,
Zdaj dari niso taki,
Naš dar je Kristus zdaj.

H glorii ali slavi.

1. Čast, hvala in hvaležnost
Je tvoje bla in bo;
Nepokoj in betežnost,
O Bog! odverni jo.


[Stran 137]

Daj nam miru in tebe,
Bog! vedno deržat' se;
U teb' iskati tebe,
Vesel' častiti te.

2. Za naše hudobije,
Za nas se pokoriš,
Smert ta nam greh odmije,
Tud' greha mik pobriš',
Bod' hvala svetim Duhu,
Tud' njemu čast gre še,
Zbuduje serce gluho,
Svoj oginj v njem vžge.

Pred evangeliam.

1. 'Z ust Božjih se izhaja,
Svet evangelium,
V serce se nam vsaja,
Nam razsvetljuje um.
Bog govori, Bog, večen,
Per Bogu ni laži,
O srečen, trikrat srečen,
Kater se ga derži.

2. Besede Božje vera
Nam kaže pravo pot,
Gotovo stezo, ktera
Gre v nebesa od tod'.
Ohrani to povelje
In nauk svoj per nas.
Daj nam potem veselje
Seboj na večni čas.


[Stran 138]

H kredo ali veri.

1. Bog Oče, mi spoznamo,
De vse je tvoja stvar,
Kar je in kar imamo,
Dobrote tvoje dar,
Od tebe, Oče, ide
Sin rojstva večniga,
Spočetje njega pride,
Od Duha svetiga.

2. Maria je rodila
To Božje detice,
Devištva ni zgubila,
Ne pred tud potlej ne.
Naš greh je njega umoril,
Za greh je bil prodan,
In kakor je govoril,
Je vstal on tretji dan.

3. Na desni rok' Očeta,
Je v svetim raji zdaj,
Še pride, to obeta,
Samo ne vemo kdaj.
Pa kadar se izide
Za svet odmerjen čas,
Pove nam, de spet pride
Očitno sodit nas.

4. Sosesko keršenikov
Al' cerkev verjemo.
Tud občestvo svetnikov,
Sedínstvo v en telo.


[Stran 139]

'Tud grehov odpušenje
Na temu svetu zdaj,
Života res vstajenje
Po tem pa sveti raj.

K darovanju.

1. Naj, Bog, dopade tebi,
Kar ti darujemo;
Sicer kruh je sam na sebi
In vino zgolj samo;
Pa 's kruha in iz vina
Bo kmalo, kar zdaj ni,
Edin'ga tvoj ga Sina
Telo in prava kri.

2. To naše darovanje,
O Bog! ne zverzi ga;
Vse misli in vse djanje,
Vse serca, v dar jih na!
O daj, de bomo zvesti
Ti, Oče, v vsih rečeh,
Odvzem' znad naše vesti
Težilo vsih pregreh.

3. Vse naše premoženje
Ves živež in telo,
Blago in tud življenje,
Vse to naj tvoje bo.
Daj nam po svoji volji
Zdaj dež, zdaj solnčni sej,
Pokaže se na polji
Dobrota tvoja nej.


[Stran 140]

K Sanktusu.

1. Povzdignimo, kristjani,
Vsi svojo pesem zdaj,
Zapojmo skúpej zbrani:
Svet, svet na vekomaj!
V nebesih in na zemlji
Se vidi njega moč;
Nevernikam, odjemlji,
O Bog! njih uma noč!

2. De sveto luč, katere
Dozdaj ne vidijo,
Spoznajo, udje vere
Z nam' tvoje bodejo:
De čast mu skup pojemo,
K nebo ga da med nas,
Hrup mu vesel ženemo,
Z angeljci vsi v en glas!

O povzdigovanju.

1. Molimo klečijoči
Boga zakritiga,
Oko ga ne razloči
Pa vera znat' ga da.
Zdaj tukaj brez pogleda
O Bog! te vidimo.
Zadosti je beseda
De tebe vidimo.

2. Na lesu nekdaj križa,
Je Bog zagernjen bil,
Zdaj, vera nas previža,
In človek tud' se skril.


[Stran 141]

Ta dar dobrote tvoje,
Kruh tvojih angeljev,
Opomni misli moje,
De, Bog, si zame umerl.

3. Naj spere dušo mojo,
O Jezus! tvoja kri,
Dodeli milost svojo,
Ti morje milosti!
Kar zdaj te nam zagerne,
Naj zgine, o Bog! spred nas,
Naj enkrat se odgerne,
Nam gledat', tvoj obraz!

K zavživanju.

1. Vel'k čudež se odkriva,
Vel'k čudež se godi,
Gospod se zdaj vživa;
Tud' vera 'ma oči.
Podoba je scer vina,
Podoba kruha vsa,
Ne vid se nič spremina,
Telo in kri je pa.

2. O srečen, kdor verjame:
De tukaj Jagnje je,
Katero nam odvzame
Tol'k' grehov butare.
Le to je jed, to vera
Kristjane poduči,
(Ljubezni neizmerna!
Od ktere duša ž'vi.)


[Stran 142]

3. Če ga na konc' življenja
Po vrednim vžijemo,
Se smertniga strašenja
Več bal ne bodemo.
Težave in britkosti
Se tist' ne bode bal,
Katermu bo v slabosti
Ta kruh pomoč mu dal.

4. O Jezus! čast in hvala
Naj ti povsotna bo:
Ljubezin nam je dala.
Ljubezin tvoja to:
Ta vžitek, Bog! telesa,
In tvoje te kervi;
Življenje in nebesa,
Veselje v večnosti.

K ite Missa est.

Ker smo zdaj mašo sveto
Spodobno slišali,
Povz'mimo čast odpeto
In hvalo z angeljci.
Dopade naj mu djanje
Odpravljen'ga daru.
Zvirk gnade bod' to darovanje
Nam dolžna čast Bogu.

2. Deržimo pomoč' božje
Se skoz' in skoz' terdno,
Le ta naj nam orožje
Pred vso [hudobo] bo.


[Stran 143]

Brez greha da naj stati
Pred sodbo sadnji dan;
Po angeljih nas zbrati,
Na njega desno stran.

Druga pesem pri sv. maši.

Kirje.

1. Pred stolam tvoje milosti
Tvoj verni ljud kleči:
In tebe, Bog, v ponižnosti
Svojiga serca časti.
Stor' milost tim, kater' žele
V solzah oprat lastne dolge.
Odpusti Oče grešnikam,
In skaži se dobrotljiv nam,
{Dobrot—ljiv} dobrotljiv nam
Dobrotljiv skaži se nam.

2. Ob dari tvoje smo prišli
Kakor zgubljeni sin:
In kakor ovce smo zašli,
Zgubili tvoj spomin.
Al Oče vsiga usmiljenja!
Na serca polne zgrevanja
Z dopadajenjem dol poglej,
In svojo gnado zopet dej
In gna — do — dej
In gnado zopet dej.


[Stran 144]

3. Smo delo sej vsi tvojih rok
In tvoja lastna stvar,
Opri slabosti svojih otrok
Ti velki Gospodar!
Za spravo zdej darujemo
Tvojiga Sinu zročujemu
O Bog, skoz njega sveto kri
Vse [naše] grehe nam odmi
Vse nam — od — mi,
Vse grehe nam odmi!

Gloria.

Čast bodi na visokosti
Bogu na vekomej
In mir po širokosti
Na zemlji bod' vselej.
V ponižnosti pojemo
Teb' hvalo trojni Bog!
Od tebe mi prejmemo
Rešenje iz nadlog, (dvakrat.)

Evangeli.

Iz tvojih ust izide
Svet evangelium
Na dno leto se snide
Vsih kristjanov um.
Modrost nas sama viža,
Resnica nas uči:
Kdor se pod njo poniža,
Ta srečen prav živi. (dvakrat.)


[Stran 145]

Kredo.

1. Gospod! pred tabo s trepetanjem
Te tvoja verna stvar spozna,
In verje z živim spoštovanjem,
Na tebe praviga Boga,
Tud verje v tvoj'ga ljub'ga Sina
Spočet'ga od svet'ga Duha,
Ko Jesova ga korenina
V deviškim cvetji je scvetla. (dvakrat.)

2. De je prišel iz zgolj ljubezni,
Ljudi nas spravit, Bog! s tebo,
De nase vzel je vsih bolezni
Prelil na križi kri svojo
De spet je vstal, pekel premagal,
Na desni tebi zdaj sedi:
De nas bo enkrat vse prevagal
Sodnik pravični vsih stvari, (dvakrat.)

3. De sveti Duh nam cerkev viža,
De bo do konca vedno ž'njo!
De kdor se k njim v solzah perbliža
Od grehov spet očišen bo:
Zopet de enkrat bomo vstali
Vsih svetih družba sprosi nam,
De bomo skúpej uživali
Življenje večno z Jezusam. (dvakrat.)

Darovanje.

1. Tvoj mašnik zdaj daruje,
Gospod lete dari,
Z njim tud tvoj ljud zdihuje.
In s sercam kvišk puhti,


[Stran 146]

Čist kruh je ino vino
Za grehe naše dar
K tvojiga Sina spominu
Je obložen altar, (dvakrat.)

2. Vzem' Bog, leto darvanje
Dobrotni Oče naš!
Omeči to zdihvanje,
De nam spet gnado daš.
Le smert in kri presveta
Tvojiga ljub'ga Sinu
Nam daje up de vzeta
Ta prošnja bo v nebu. (dvakrat.)

Sanktus.

1. Poj: Sveti, Sveti, Sveti,
Je Bog in naš Gospod,
Z angelci pojte! Sveti
Si ti Bog, Sabaot.
V nebesih, in na zemlji
Vso hvalo, čast vselej
Stvari, Bog! svojih jemlji
Zdaj in na vekomej, (dvakrat.)

2. Veseli vkup pojemo
Iz serca celiga,
Živo ga vsi sprejmemo
Njega svojiga Boga,
Ko nam v imenu pride
Gospoda našiga,
Ves svet se k časti snide
Sinu njegoviga. (dvakrat.)


[Stran 147]

Po povzdigovanju.

1. Poglej, o Oče z visokosti
Ves milostliv na ta altar!
Ti nanj postav'mo po dolžnosti
Zdaj tebi dopadljivi dar:
Ta dar je sam tvoj Sin edini,
Iz zgolj ljubezni darovan:
Za nas persojen umornini
Strašno na križi bil zaklan. (dvakrat.)

2. Slabosti on vse naše nosi,
De nas perpravi v sveti raj.
On per Očetu za nas prosi,
Deb' z njim živeli vekomaj,
Naj te ljubezin ta ognjena
Skoz prošnje, Jezus! omeči,
De se ta tvoje smerti cena
Nad nami nikdar ne zgubi. (dvakrat.)

Agnus Dei.

Poglejte božje Jagnje:
Kak toči svojo kri,
Kako zdaj glavo nagne.
Kako za nas medli.
On grehe nam odjemlje.
On nosi vse dolge,
Pokraj ne cele zemlje
Po njemu mir dobe. (dvakrat.)

Obhajilo.

Gospod! jest nisim vreden, (dvakrat.)
Deb' tebe dans zavžil,
Al' reci de bom vreden (dvakrat.)
Ter bodem zopet živ.


[Stran 148]

V duhu tebe prejeti
Iz serca jest želim,
Daj ženin naš presveti, (dvakrat.)
De gnado zadobim.

Per koncu svete maše.

Daritev smo končali,
Ta dar je Bog, tvoj Sin,
Mi smo vsi skup spoznali
Tvojih darov spomin.
Skoz njega smo prejeli
Rešenje s svojih vez,
Zdaj zadnjič nam dodeli
Svoj žegen iz nebes. (dvakrat.)

2. Hvalna pesem.

1. Hvala bod' Gospod Bogu,
Vse stvari ga zdaj molite,
Stvarnika, dobrotnika,
In Očeta ga častite!
Kerub, Seraf mu pojo,
Hvali zemlja in nebo.

2. Sveti, sveti, svet Gospod!
Vse je polno tvoje hvale,
Trume zvolenih, o Bog,
Večno čast ti bojo gnale.
Vsi svetniki te časte,
Vsi pravični požele.


[Stran 149]

3. Češen bodi trojni Bog,
Oče, Sin in ti Duh sveti,
Cerkve tvoje sveti nauk
Moramo zvesto verjeti;
Jezus Kristus, Božji Sin
Je zapustil ga v spomin.

4. O preljub' Zveličar naš,
Koljka je ljubezen tvoja!
Žalosten moj grešen stan,
Revna je b'la duša moja;
Ti pa prideš k nam na svet,
Pekel, smert in greh zatrét.

5. Večni Bog in kralj nebes
Se poniža brat naš biti,
Nam živi in nam umerje.
Nam nebesa zaslužiti.
Njega sveta rešna kri
Nas očisti vse ljudi.

6. Na desnici božji zdaj
Ga imamo pomočnika;
Sodni dan ga grešnik bo
Vidil ojstriga sodnika.
Milost, grešnik le dobiš,
Dokler še na svét' živiš.

7. Jezus, bodi usmiljen nam,
V službi svoji nas ohrani;


[Stran 150]

Kri si svojo dal za nas,
Greh končaj, per nas ostani,
Peli naše duše v raj,
Delež zvoljenih nam daj.

8. Svoje ljudstvo srečno stor',
Zdaj in vselaj nas obvari:
Obdaruj in povikšuj,
In zveličaj svoje stvari.
Hvalo bomo peli ti
Tukaj in v večnosti.

9. Milostliv nam bodi dans,
Pota v grehe nam zagradi;
Sveti in preljubi Bog,
Daj, de stor'mo dobro radi.
V tebe vupamo vsak čas.
De ne boš zavergel nas.


[Stran 151]
[151]

2. Pesmi pri procesíjah

Križev teden.

1.

Z neba v nas ozri se doli,
Blagor svoj razlij po polji,
O Gospod in Oče naš!
Saj nam vse potrebno daš!
S Tvoje roke dež se zlije.
Pride grom, in solnce sije.

2.

Seme zemlji je zročeno
V Tvojim, o Gospod! imenu,
V tem imenu raste naj,
Ti mu le svoj žegen daj,
Naj mu rahlo dež prilije,
Naj mu solnce milo sije.

3.

Setev scer ne da zaroda,
Ako volja ni Gospoda;
Kraljev, carov vse moči
Ne store, de sad rodi;
Le od zgor se blagor zlije,
Pride dež in solnce sije.


[Stran 152]

4.

On, ki lepoti cvetlice,
Preživi v podnebji tice,
In skerbi za vse lepo,
Tud zapustil nas ne bo,
Ž njega roke blagor klije,
In dobrote žar nam sije.

5.

Drevju daješ sad roditi,
Žitu klasje narediti,
Daš, de travnik zeleni,
Terti grozdje daješ Ti,
Res stvari nobene ni je,
Kjer Tvoj blagor ž nje ne sije.

6.

S točo, sušo nas ne vdari,
Slabih nas vremen obvari.
Daj nam srečo vsaki čas,
Grehov nar bolj vari nas,
In vse poti hudobije
Naj nam Tvoja roka skrije.

7.

Kakor seme, truplo kmalo
V zemlji tud' bo počivalo,
Dokler dan se zazori,
De ga angelj preseli
V hišo večne lepotije,
Kjer nebeško solnce sije.


[Stran 153]
[153]

4. Šolske pesmi.

Molitev pred šolo.

Sveti Duh! darove svoje,
Svojo luč na nas razli,
De povelja svete Tvoje
Spolnimo vse žive dni.
Serca naše nam ogrej,
K navku nam veselje daj.
De, kar znamo, obderžimo;
V dobrim pa ne oslabimo.

Molitev po šoli

Sveti Duh! Ti blagoslovi,
Kar se naučili smo,
Vedno naj ostanejo
V sercih Tvoji nam darovi!
Daj nam vedno in povsod,
Kakor zapovéš, živeti,
Enkrat pa Ti hvalo peti
V svetim raji, o Gospod!


[Stran 154]
[154]

5. Avstrijanska narodska pesem.

1.

Bog ohrani nam cesarja
Naš'ga Franca Jožefa,
Blagoslovi Gospodarja
In Očeta našiga!
Naj jim sveti lepa zarja,
Večni naj Jim srečo da!
Bog ohrani nam cesarja
Naš'ga Franca Jožefa!

2.

Sedež Njih naj bo pravica,
Krona naj Jim bo modrost,
Sveta vera Njih desnica,
Tovaršica učenost!
Angelj božji po vsih potah
Srečno Franca naj peljá!
Bog osreči nam v dobrotah
Naš'ga Franca Jožefa.


[Stran 155]

3.

V ljubim' miru Jim kralj'vati,
Bog miru in sprave, daj!
Avstrijanam pa vživati
Že na zemlji srečen raj!
Naj cesarska roka brani
Na ves čas sovražnika!
Bog cesarja nam ohrani
Naš'ga Franca Jožefa!

4.

Mir in sreča po deželah
Avstrijanskih naj cveti,
Naj v ljubezni po poveljah
Se po sreči vse zgodi!
Vsi zapojmo Francu vdani
Vsi iz celiga sercá:
Dolgo let nam Bog ohrani
Naš'ga Franca Jožefa!


[Stran [157]]
[...]
Jais, Aegidius. Datum: 2015-09-26
Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.