Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 54

vajet vajin vajnrutica val Valahija valiti valjar valjati valjenje valoiški valovit valovito Valvasor vame vanadij vandima vanj varčen varčnost vardevanje varen varno varnost varovanje varovati varovati_se varstvo varuh varžet vas vasculo vase vaš vaščan Vaterlov Vaucouleursko Vavken važ važen vbočen vboden vbogajme vbogajme_dajanje v_božji v_bukvica včasi včasih včeraj včerajšnji včrednik vdajati vdan vdano vdanost v_dar vdati vdelan vdet vdova vdovica vdovin vdreti vdrukan več večajoč večen večer večeren večerja večidel večkrat večleten večlisten večno večnost vedenje vedeštvo vedeti vedeti_li vedez vedno vednost vedoč vedoželjen vedoželjno vedoželjnost vedro Vega v_egiptovski Vegova vehljav vejica vek vekomaj velblod velblodek velelen veleti veličanstvo veličasten veličastvo velik velikanski velik_del velikitraven velik_noč veliko veliko_bolj velikokrat velikonočen velikost Velikovec veliko_veliko velikovški velik_srpan velik_tal veljak veljati veljaven Velkavrh ven v_en venčanje v_en_dan vendar vendarle ven_deliti ven_deljenje venec veneti veni veniti ven_izganjati ven_izmakniti venkaj venkaj_iti ven_ne_iti venomer ven_steči ven_vzeti vera veren vergissmein vergnügen verhältniss verhepiškop verjeten verjeti verovati versatione verschwörer Vertovc verz verzögert ves vesel veselica veseliti veselivši veselje veselo veslarica vesni vesoljen vesoljnost vest Vestfalija vestfalski vestit vestras vestri vestris veščevanje veter vetrič vetrnica veverica vez vezan vezanje vezati vezir veziven vezivo vezoč veža vhod vhodišče vice vicekralj Vid videč Videmčan viden

vajet samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vajin zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vajnrutica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
vinska rutica; Pohlin
val samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Valahija samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
valiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
valjar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
valjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
valjenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
valoiški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
valovit pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
valovito prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Valvasor samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
vame zaimekgoo300k, IMPSSKJ
vanadij samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
vandima samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
trgatev; kontekst
vanj zaimekIMPSSKJ, Pleteršnik
varčen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
varčnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vardevanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPPleteršnik
varen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
varno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
varnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
varovanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
varovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
varovati se glagol, glavni, nedovršni + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
varstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
varuh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
varžet samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
vas samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vasculo neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
vase zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vaš zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vaščan samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
Vaterlov samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Vaucouleursko samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k
Vavken samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
važ samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
ruša; Pleteršnik
važen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
vbočen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ
vboden pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
vbogajme prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
miloščina; [sskj]
vbogajme dajanje prislov, splošni, nedoločeno + samostalnik, občno_ime, srednji(večbesedno geslo)IMP
v božji predlog + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
v bukvica predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
včasi prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
včasih; [sskj]
včasih prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
včeraj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
včerajšnji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
včrednik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
urednik; kontekst
vdajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vdan pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
vdan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vdano prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vdanost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
v dar predlog + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)
vdati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vdelan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vdet pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vdova samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vdovica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
manjšalnica od vdova; [sskj]
vdovin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vdreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vdrukan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
natisnjen, vtisnjen; nemško-slovenski slovar
več členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
več prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
večajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
večen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
večer samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
večeren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
večerja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
večidel prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
večkrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
večleten pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
večlisten pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
večno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
večnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vedenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vedeštvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vedeti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vedeti li glagol, glavni, nedovršni + členek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
vedez samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
védenje; Pleteršnik
vedno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vednost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vedoč pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
vedoželjen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vedoželjno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vedoželjnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vedro samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Vega samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
v egiptovski predlog + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)IMP
Vegova samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
vehljav pridevnik, splošni, primernik(zastarela beseda)
neučinkovit, slab, prazen; Pleteršnik
vejica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vekomaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
velblod samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
velblodek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
velelen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
veleti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
veličanstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
veličasten pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
veličastvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
velik pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
velikanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
velik del pridevnik, splošni, primernik + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)IMP
velikitraven samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
veliki traven, maj; kontekst
velik noč pridevnik, splošni, nedoločeno + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
veliko prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
veliko bolj prislov, splošni, nedoločeno + prislov, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
velikokrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
velikonočen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
velikost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Velikovec samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
veliko veliko prislov, splošni, nedoločeno + prislov, splošni, primernik(večbesedno geslo)goo300k, IMP
velikovški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
velik srpan pridevnik, splošni, nedoločeno + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)goo300k, IMP
velik tal pridevnik, splošni, primernik + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)
veljak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
veljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
veljaven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Velkavrh samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
ven prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik