Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 52

trinajstkrat trinog triploskoven triste tristitia tristo trkati trma trmast trn trnek trnov trnovo trnulja trnje trnjev trobentač troedin trohnoba trojak trojen trojica tron tropski trošica trošt troštar troštati trpeč trpečnost trpek trpen trpeti trpeti_zares trpež trpežen trpežno Trpinc trpinčenje trpinčiti trpljenje trs trsen trsje trska trsov trsovje trst Trst Trstenjak trstje trščica trta trten trtica trtinje trtje trtvinščina trud truden trudnost truplo tružica tržan Tržaška tržaški Tržaško tržen Tržič Tržičanski tržišče tsch tudi tuf tugent Tuhinjec tuhinjski tuj tujčev tuje tujec tuji tujina tujka tukaj tukajle tukajšnji tul tulast tule tuliti tuljenje Tunjice Turčija Turek turenski turkmenski Turn turnček turščica turščičen turški tu_sem tvoj tvoriti

u: ubeliti überall ubesediti ubežati ubežnik ubijalec ubijanje ubijati ubit ubiti ubog ubogati ubogljiv uboštvo ubožček ubožec ubožen ubraniti učakati učen učenec učenik učenost učenje učilišče učitelj učiti učiti_se učlovečenje učlovečiti ud udar udarec udariti udarjati udarjen udeležiti udinjati udobiti udomačen udreti ugajati uganiti uganiti_li uganka uganjati ugasiti ugasniti ugasovati ugašati ugeniti uglajen ugledati ugnezditi ugnida ugoden ugonobiti ugorilen ugovarjati ugovor ugovorilen ugrabljen ugreti ugriz ugrizniti uhajati uhiteti uho uiti ujec ujedati ujemati ujet ujeti ujetje ujetnik ujeziti ujma uk ukana ukaniti ukati ukaz ukazan ukazati ukaželjen ukloniti ukoreniniti ukraden ukrasti ukrotiti ukvartiranje uleči ulekniti

trinajstkrat prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
trinog samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
triploskoven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
triste neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
tristitia neuvrščeno, tujejezičnoIMP
tristo števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trkati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trma samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trmast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trn samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trnek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trnov pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
trnovo pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trnulja samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
trnje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trnjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trobentač samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
troedin pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
trohnoba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trojak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
binkošti; Pleteršnik
trojen števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trojica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tron samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tropski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
trošica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
trohica; [sskj]
trošt samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
troštar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
tolažnik; SSKJ
troštati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
trpeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trpečnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
strast; Pohlin To malo besedišče
trpek pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trpen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
trpeti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trpeti zares glagol, glavni, nedovršni + prislov, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
trpež samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trpežen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trpežno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Trpinc samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
trpinčenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trpinčiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trpljenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trs samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trsen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trsje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trska samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trsov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
trsovje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPPleteršnik
trst samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Trst samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Trstenjak samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
trstje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
trščica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trta samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trtica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trtinje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
trsje; kontekst
trtje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vinograd; [sskj]
trtvinščina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
vino; kontekst
trud samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
truden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trudnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
truplo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tružica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škatla, skrinja; Pleteršnik
tržan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Tržaška samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
tržaški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Tržaško samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k, IMP
tržen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Tržič samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Tržičanski samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
tržišče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tsch neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
tudi členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tuf samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tugent samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
krepost; nemško-slovenski slovar
Tuhinjec samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
tuhinjski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
tuj pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tujčev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tuje prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tujec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tuji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tujina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tujka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tukaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tukajle prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
tukajšnji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tul samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tulast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tule prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tuliti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tuljenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Tunjice samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
Turčija samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
Turek samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
turenski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
turkmenski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
Turn samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
turnček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
turščica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
turščičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
turški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tu sem prislov, splošni, nedoločeno + prislov, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
tvoj zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tvoriti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ubeliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
überall neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
ubesediti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
ubežati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ubežnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ubijalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
ubijanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ubijati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
ubit pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ubiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ubog pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ubogati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ubogljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uboštvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ubožček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ubožec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ubožen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ubraniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
učakati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dočakati; [sskj]
učen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
učen pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
učenec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
učenik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
učitelj; [sskj]
učenost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
učenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
učilišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
višja šola; [sskj]
učitelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
učiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
učiti se glagol, glavni, nedovršni + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
učlovečenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
učlovečiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ud samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
udar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poudarek; kontekst
udarec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
udariti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
udarjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
udarjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
udeležiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
udinjati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
udobiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premagati; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
udomačen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
udreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ugajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uganiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uganiti li glagol, glavni, dovršni + členek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
uganka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik