Rokovnjači
Jurčič, Josip
Kersnik, Janko
1881
Digitalna knjižnica IMP. Signatura WIKI00216-1881 [Kolofon] [Faksimile] [XML]

Kazalo po straneh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Kazalo


[Stran 1]
[1]

Prvo poglavje.

Še pred desetimi leti je bilo veliko slišati
od Rokovnjačev. To so bili prava nadloga deželi,
ki so po malem beračevali, po malem kradli, in
s silo jemali.
„Novice“ 1855, str. 83.

Leta 1810 početkom junija meseca je bil lep solnčen dan. V Kamniku je bil semenj. Po cesti, ki drži od Mengša do Kamnika, jezdil je dolg mož v pólu kmetskej obleki iskrega konja, a štiri druge konje je poleg sebe in za soboj privezane gnal. Konji so bili, kakor se je na prvi hip videlo, različne starosti in vrednosti. Zato so trije hoteli bolj počasen korak vzdržavati, dva pak, in sicer tist, na katerem je bil jezdec, in še drug sirec, bila sta mlajša in brzonoga. Tako je bil gonjač vedno prisiljen na desno in levo vleči in z vrbovo šibo priganjati, da niso počasnejši konji zaostajali in za svoje priveze vlekli. To je tudi izredno dobro znal, in čeravno je imel namesto sedla le sivosukneno kamižolo pod soboj, vzpenjal se je vendar na hrbtu svojega konja zdaj na to zdaj na ono stran, s svojo šibo udarjajoč po grivah ali nazaj ali naprej obračajoč se s tako brezskrbnostjo in gotovostjo, da se je takoj poznalo: ta suhi mož z dolzimi nogami, in dolzimi z usnjem obšitimi hlačami ter polhovo kapo na glavi, bil je vajen sedeža na konjskem hrbtu.

„Hej, to je Oblóški Tonček, kobilar in konjski mešetar,“ reče jeden izmej kmetov, katere je konjar prijezdil na potu.

„Od tega se včasi poceni kupi, čudno poceni; včasi pa ne dá k sebi. Dolgo ga uže nisem videl.“


[Stran 2]
[2]

„Pravijo, da hodi noter k Mažjarom na Ogrsko po konje in jih goni daleč noter v Lahe. Jezdi pa, kadar ima pravo žival, da pride v štirih dneh iz Karlovca tjakaj v laško deželo. Še spi na konji, kadar najbolj dirja.“

Tako je pripovedoval drug kmet, ki ga je poznal. Drugi, ki ga niso poznali, izpraševali so in zvedeli še o kobilarji Obloškem Tončku, da je zdaj zabogatel, ker uže s petimi repi dirja po cesti, a nekdaj je samo drugim kupcem mešetil.

V tem in podobnem razgovoru pridejo kmetje v Kamnik na semenj, na veliki trg. Semenj je bil majhen, ljudij malo, čas ni bil ugoden za velike shode. Vendar na glavnem trgu je bilo še prilično polno ljudij, kmetov in kamniških meščanov, starih in mladih. Kajti razven prodajalcev in kupčevalcev bilo je tu še nekaj druzega videti, kar je zlasti mladino zanimalo.

Pred mestno hišo je namreč na vzvišenem kámenu stal na tako imenovanem sramotnem odru obsojenec, berač, ki so ga nekateri le z imenom Tomaž poznali, drugi ga pa sploh niso poznali. Kamen, na katerem stati je bil obsojenec jedno uro vsemu ljudstvu izpostavljen, bil je le dva črevlja od tal visok, takó da se je na sramotnem odru izpostavljeni ravno lehko po celem trgu videl. Pred prsmi je imel tablico, na katerej je bilo zapisano „tat“. Po tedanjem kazenskem zakonu je imel nepoboljšljiv zločinec tri dni za vrstjo po jedno uro tako na sramotni oder na javnem trgu izpostavljen biti, a berač Tomaž se je kazal denes prvi dan. Ker uže precej dolgo ni v Kamniku ta kazen rabila se, bilo je dovolj zijalov.

Tudi kobilar je izpostavljenca uže od daleč zagledal tem laže, ker je bil na konji, sam vzvišen nad drugo ljudstvo.
Ko pa jezdec bliže prihaja, in zločinca na sramotnem odru natančneje pogleda, bil bi oster opazovalec videl, da je njegovo sicer usnjato in nagubano lice stemnilo se. Hitro skoči s konja, vzame kamižolo pod pázuho in vodi svojo živino za uzdo dalje. Na oglu pak prosi tam stoječega dečka, naj poprime za nekaj časa konje, da bode dobil groš. Sam pa pristopi bliže v tolpo mej ljudi, ki so stali gosto natlačeni okolo sramotnega odra in ki so neusmiljeno sodili in obirali izpostavljenega tatú, berača Tomaža.

„To je Rokovnjač, kaj staviš?“ dé prvi gledalec.

„Poglej ga v oči, ali ni tak kot levi razbojnik na Golgati?“ vpraša drugi.


[Stran 3]
[3]

„Ta bi svojega očeta obesil, ko bi ga za sodnika postavili,“ reče še drugi.

„Kaj?“ prigovarja tretji, krepek hribovec, „le dobro si ga oglejte; ali ni tak, da bi samemu hudiču pálico posodil, s katero bi
potlej hudič kakovega svetnika udaril, ko bi se samega boga udariti ne upal?“

In glasán smeh mej množico odgovarja tej robatej primeri. Ko so se vse oči obrnile tja, kjer je ta govornik stal, videl je naš konjar, da njega nihče ne opazuje. Z očmi je izpostavljencu namignil, a takoj obrnil se in gledal po ljudéh, kakor da bi jih štel ali da bi nekaj premišljal. Ko se nekoliko bliže prerije, ogrne svojo kamižolo, sname kučmo od polhovih kožic, skrivaj jo obrne, da je bila vsa druge barve, od črnega sukna, in jo zopet natákne. Precej je bil nekoliko drugačen človek.

Kakor zanj nalašč, oglasi se na trgu boben. Mestni birič je bobnal, da ima ljudstvu nekaj imenitnega povedati. Sicer je svoje stvari drugekrati pripovedoval pred mestno hišo, od tam kjer je denes tat stal. A zdaj ni mogel, ker je sramotni oder tam bil. Torej se je ustopil na nasprotni strani na usnjarjev voz, ki je na semnji stal. Ljudje so precej pustili izpostavljenega tatú in so
se zbirali okolo mestnega biriča. Glasno in daleč razumljivo je ta naznanjal:

„Gospod Štefan Poljak, kateri gospodari na gradu Kolovci v imenu visokorodnega gospoda grofa Hohenwarta, in kateri je v našem okraji poglavar narodne garde, kakor jo je francoska vlada naredila, ukazal je vsem ljudém v Kamniku in daleč okolo Kamnika, v Mekinah, na Brdu, in v druzih krajih, povedati, da dobi tist, kdor pové ali pokaže, kakó bi se na sled prišlo tatinskej in razbojniškej družbi Rokovnjaškej, od njega na Kolovci ali v Kamniku precej petnajst kron ali trideset goldinarjev, ali v cesarskem avstrijskem srebru, ali v francoskih frankih, kakor kdo hoče. Kamniški mestni sodnik pak, gospod Janez Gavrič, prideva iz svojega še toliko, tudi petnajst kron ali trideset goldinarjev v francoskih frankih.“

Ker je bila to jako zanimiva novica, ponavljal jo je birič dvakrat, in na koncu jo je osolil s svojimi šaljivimi opombami.
Pa tudi meščanje in kmetje so začeli živ posvet. Naj prej so rešili vprašanje, kdo je ta gospod Poljak s Kolovca, da je gospoda Gavriča, Kamniškega mestnega sodnika zet, da njegovo hčer Reziko jemlje v zakon, skoro bode svatovanje.


[Stran 4]
[4]

Lep denar obetata, zet in tast! Dobro bi ga bilo zaslužiti, to je bilo občno mnenje. Ali nevarno je. Toliko let je uže, kar se je ta človeška ljuljika zasejala, ti Rokovnjači. Ali nihče ne ve, koliko jih je? Pa kje so rokovnjači, kje jih je mogoče prijeti? Enkrat so, pravijo, v Jelóvici, enkrat v Udnem Borštu, enkrat v Črnem grabnu, enkrat v Jermanovih Vratih, enkrat v kamniških mestnih gozdih nad izvirom Bistrice. To so pa le taki kraji, kamor nihče ne more za njimi, kdor nema vseh tistih hudičevih pomočkov in urokov, katere imajo oni sami, ki znajo vedeževati in coprati. Gospoda lehko druge ljudi pošiljajo lovit in sledit jih. Gospoda naj gredo naprej nad Rokovnjače, bodo videli, kaj bodo opravili, dokler sami nimajo v žepu roke od tacega otroka, ki je iz materinega telesa izrezan, in ki posušena na brinovem ognji Rokovnjače varuje, da se znajo nevidne narediti, kadar jim se najhuje godi. Zato se imenujejo Rokovnjači, ker imajo take otroške roke v malhi s soboj za veliko silo.

In ko so kmetje in meščanje tako govorili, raznese se mej njimi naglo kakor blisk novica, ki jih je mogla v njihovej veri o strahovitej Rokovnjaški moči le potrditi.

Mestni uječarski čuvaj, ki je imel stražiti berača Tomaža, na sramotnem odru stoječega, pristopil je bil tudi dva koraka bliže k mestu, od noder je birič svoj razglas razkričaval. Saj je bil izpostavljeni tat, njegov čuvanec, na nogah in rokah z močnim motvozom zvezan, torej se ni mogel z mesta ganiti. Ali ko je čuvaj čez nekaj hipcev po svojem varovancu ozrl se, ni ga več bilo! Široki štirioglati kamen, ki je bil za sramotni oder, stal je tu, a prazen, nobenega berača Tomaža ni bilo na njem! Zginil je bil, kakor da bi se bil v zemljo udrl. In noben človek ni videl, kedaj? Glej! Na tleh leži prerezana vrv, s katero je imel nogi zvezani. Tudi tablica, na kateri je bilo zapisano da je „tat“, ležala je odtrgana na tleh. Kam je bil izginil?

Brzo se mej ljudstvom po vsem trgu raznese vest: Tačas, ko je vse poslušalo, koliko gospod Kolovški oskrbnik Poljak in mestni sodec Gavrič obetata tistemu, ki Rokovnjače zasledi, rešili so ti tisti Rokovnjači berača Tomaža, ki je gotovo jeden od njih!

In tak velik strah je vse ljudi obšel, da so se bledi kar mej soboj pogledovali in sumnjali drug druzega, ali ni morda sosed tudi skriven rokovnjač.

Hitro je stvar poveličala se. Čuvaj, ki je prej sam rekel, da ni nekaj trenotkov nič pazil, trdil je zdaj, ker se je za svojo kožo


[Stran 5]
[5]

bal, da se ni niti za jedno ped od kámena premeknil, temuč pred njegovimi odprtimi očmi je berača Tomaža s kamena zmanjkalo, nevidno kakor megle zmanjka na solnci, samo še bolj hitro. A ljudje so verjeli in od straha križali se.

„Rokovnjač je, opáljeno otroško roko ima pri sebi, nevidnega se zna narediti,“ dejali so in groza jih je bilo tako, da si nazadnje niso več upali glasno govoriti. Kajti kdo je vedel, da li ni Tomaž neviden v sredi mej njimi?

Kobilar Oblóški Tonček pak je sedel uže davno zopet na svojem konji, kamižolo je imel zopet zganjeno kot prej pod sedalom, kučma njegova je bila zopet siva polhovka kakor prej, in ko je udaril po najbolj lenem konji, da bi odjahal na zgornji konec mesta, kjer je bil konjski semenj, razgledal si je prestrašeno množico z zaničljivim posmehom. Pognavši svoje konje, vpil je: „Ogni se, ogni, da bi ti Rokovnjač sedel za vrat!“

Drugo poglavje.

On reconnait chaque jour le succes
des mesures que Son Exc. le Gouverneur
Général a prises pour purger le routes
des brigands qui les infestoient sur quelques
points.
Ljubljanski „Télégraphe officiel“
leta 1810. št. 23.

Tačas, leta 1810, so Francozje vladali v Iliriji, slovenskej zemlji. Dali so jej bili, zjedinjeni z delom Hrvatske in z Dalmacijo, ime Ilirije, kakor beremo v spominih maršala
Marmonta, „kot spomin velicega imena v starem veku“. Napoleon I. je bil v tej deželi, katere strategično vrednost za strahovanje Avstrije je takoj izpoznal, postavil jednega svojih najtalentiranejših generalov za vladarja, ravno imenovanega maršala Marmonta,vojvodo Dubrovniškega.
Ta je imel z naslovom generalnega guvernerja vse pravice podkraljeve. Organiziral je Ilirijo jako marljivo, ker je vedel, da je ta „pred dunajska vrata porinjena straža“. Tako je namreč sam Napoleon I. našo domovino imenoval. Za to je hotel iz nje narediti od francoskega cesarstva in od Italije nekoliko neodvisno deželo, posebej uprávljano, po izgledu nekdanjih francoskih mark srednjega veka. Pri uredbi dežele je imel Marmont pred očmi najbolj vojaške ozire. Jako državniško o tem piše sam, da pri vsej organizaciji ni delal po kakem tujem vzoru, temuč


[Stran 6]
[6]

puščal je kolikor se je dalo domače uže utrjene zavode in šege, „kajti nič ni ljudem bolj neprijetno nego svoje navade brez potrebe izpreminjati,“ piše v svojih spominih. Tudi javne blagosti naroda ni iz vida puščal in skrbel je zlasti za to, da bi se javna varnost zopet povrnila.

To pa nikakor nij bilo lehko delo. Če se mora priznati, da se je za časa vladanja Francozov na Kranjskem v tem ozirumnogo storilo in dosti zboljšalo, zahvaliti se je bilo le čudoviti organizatoričnej zmožnosti, katere je vojak genijalnega francoskega naroda v vseh rečeh pokazoval v krajih, katere je zasedel.

Uže pod prejšnjo avstrijsko vlado je bila skrb za življenje in imenje podložnikov močno zanemarila se. To ni veljalo le o Kranjskem, nego sploh o Avstriji in srednjej Evropi. Država je imela vedno vnanje vojske, bila je v vednih zadregah, morala je obračati vse sile na svoje obrambo pred vnanjimi sovražniki. Tako je malo mogla brigati se za brambo proti notranjim
protivnikom javnega reda. Vojakov je bilo, primerno z denašnjim časom, malo in težko jih je bilo dobivati iz ljudstva. In kar jih je bilo, rabili so se zunaj doma na mejah.

Na Kranjskem so se tačas naredili pri prehodu javne oblasti iz roke jedne države v roke druge novi neredi. Avstriji zvesti ali morda le odlikovanja željni uradniki so bili po mnozih krajih kmetom orožje dali in jih naščuvali zoper Francoze, zmagonosno v deželo prihajajoče. Ubogi, v orožju neučeni kmetje, to se ve da niso nikjer ničesar opravili proti rednej zmagovalnej vojski. Mnogokje so videli, da je njih podpihovalec, uradnik, ob pravem času pete odnesel, in vprašali so se: kak razlog imamo mi streljati se dati? Videči, da pametnega uzroka ni, razšli so se večjidel. Kateri so pa sovražnika počakali, ti so se razbegnili vsaj potlej, ko so videli, da vojak vse drugače strelja nego neuki nerodneži.

Ali orožje je bilo mej ljudi prišlo. Tisti, ki so se imeli zarad upora novih francoskih gospodarjev bati, bežali so v gozde in gore in od tam nemire delali. Kasneje, ko so Francozje za svojo vojsko novincev nabirali, bežali so dotičniki tudi radi v gozde in pomnožili število ljudij, ki so morali živeti od sile in ropa. Tako so bile ceste po Kranjskem nevarne. Zlasti mnogo francoskih uradnikov je bilo oropanih in ubitih, a tudi domačim
druhal ni prizanašala. Vlada pa vsemu temu ni bila kos.

Občine so poleg vseh teh novih klatežev imele svoje velike križe tudi s starimi, od nekdaj neiztrebljenimi četami zlih ljudij,


[Stran 7]
[7]

ki so brez dela hoteli živeti na tuje stroške in ne ločili, kaj je moje in kaj je tvoje.

Med temi je bila slovita zlasti po Gorenjskem, pa tudi po vsem drugem Kranjskem in v Istri razširjena tatinsko-roparska skrivna zádruga Rokovnjačev, kateri so bili od nekdaj grozna šiba kmetu in gospodu. A v teh nemirnih časih tuje invazije je bila njih predrznost do neznosnega viška prikipela.

Rokovnjači so imeli svojo staro, dobro organizacijo, opirajočo se na strogo disciplino in vražno vero. Imeli so redne glavarje, znali so svoje mreže razpletati po celej deželi, in tisti, ki so bili v zadrugo popolnem sprejeti, imeli so celo svoj jezik, to je, mnogo besedij med soboj ustanovljenih, katerih nihče drug v njih pomenu ni razumel. Ta jezik je prilično mnogo še do denašnjega dne ohranil se, in sicer nekoliko v spominu naroda, največ pa v zapiskih kriminalnih sodcev.

Ime Rokovnjači — Valentin Vodnik je slišal in zapisal tudi menj navadno imenovanje Rokovniki, a pri Preširnu se bere tudi o Rokomavhih — je staro in se opira na narodno vražo,
ki smo jo uže v prvem poglavji omenili in ki ni bila le mej našim narodom, temuč po celej srednjej Evropi razširjena, namreč, da se z roko nerojenega deteta more čarati. Še dan denes
prosti narodni ljudje ne pusté radi noseče ženske same na kak samoten pot, bojé se, da bi je Rokovnjači ne dobili. In temu razlaganju našega priprostega slovenskega naroda nahajamo znanostnega podpornika tudi v nemškej mythologiji slavnega učenjaka Jakoba Grimma, ki na strani 606 pripoveduje: „s prsti nerojenih otrok se morejo čarobnosti uganjati;
če se zapálijo ali zažgó, narejajo plamen, ki ljudi v hiši uzaspáni,
da se nobeden ne probudi.“ — Tudi na Francoskem je morala mej narodom nekdaj ista vražna vera biti, kajti beremo, da v „coutume de Bordeaux“ je v čl. 46 govor o copranji z rokami mrtvih otrok.

Ko so Francozje zasedli Ilirijo in je bil energični maršal Marmont imenovan — kakor Valentin Vodnik v prevodu neke vojne sodbe l. 1810. pravi — za „general poglavarja slovenskih dežel“, začeli so bili najprej Rokovnjače na Notranjskem in v Istri trebiti. Maršal v svojih, kasneje po njegovej smrti izdanih spominih to sam pripoveduje: „Razuzdanost teh tatov in razbojnikov je bila tako velika, da si prebivalci niso upali iz mest, ako se niso prej vsako leto z razbojniki pogodili, koliko jim bodo dali, več ali mánj, kakor so bili premožni


[Stran 8]
[8]

ali ne. Ako se je kak človek hotel te naklade osvoboditi, razdevali in pustošili so tatje njegovo imenje. Moja dolžnost je bila to zlo odpraviti. Ali imel sem, tako rekoč, še le protivje prebivalcev premagati, ki so se prestrašili, ko so slišali, da se imajo razbojnikom zameriti, in ki so se bali za svoje stanovanje, za svoje življenje, ako javno oblastvo zoper razbojnike nič ne opravi, kakor so videli, da se je to prej večkrat zgodilo.“ Prav tako, kakor z istrskimi Rokovnjači, moralo se je postopati z gorenjskimi, ki so imeli svoje središče v kamniških hribih. A ta boj bode ravno pojasnjen iz naše pripovesti, zatorej se k njej vrnimo.

Tretje poglavje.

Govorila sva mej saboj
O visokej stvari
Rešetali so mej saboj
Kmetje svoje vboštvo.
Pa mi zlodej glavo zmoti,
Vrže me za kmeti;
Skoči z manoj moj prijatelj
V tek spusté se kmetje.
Levstik

Naravno je tedaj, da je bil v tako nevarnih časih spomladanski semenj leta 1810 v mestu Kamniku prav majhen. Kmetje so se bali prodajati, če so kaj imeli, nekoliko zato, ker je bilo nevarno denarja imeti, nekoliko pa tudi zato, ker so bili zmešani zarad preklica in ne polne veljavnosti prejšnjega avstrijskega denarja, zarad uvedbe novih „frankov“ in zarad različnih pretiranih govoric, kakor se v tacih časih rade mej kmeti raznašajo. Kupovat hoditi so se tudi bali, ker je bil vsak pot opasen pred roparji. Kdor ni torej prav moral, ostal je domá. Kamniški prodajalničarji so torej z opravičenjem tožili, da ni skoro nič trgovanja, da semenj uže dolgoni bil tako slab, da še nikoli ni bilo tako malo ljudij. Tudi kamniški krčmarji so bili slabo zadovoljni, ker so videli, da bodo morali polovico za semnjarje pripravljenega mesá sami jesti in da vina ni bilo treba posebej za ta semenj nastavljati. Le jeden krčmar je bil izvzet, jeden je imel poleg slabega semnja vendar nekoliko pivcev.

To je bil krčmar Jošt Vlagar, ki je točil vino in žganje v svojej malej hiši na severnej strani Kamnika, na levem bregu Bistrice.

Mej vsemi pivci ob tem semanjem dnevi v Vlagarjevi krčmi je bil najbolj glasán Blaž Mozól, petinštiridesetleten človek, pa na


[Stran 9]
[9]

videz starejši, velike rasti, posušenega lica, a jako živih in iskrih očij, nekoliko zanemarjen v obleki ali vendar oprán in osnažen. Zmirom in zmirom je vstajal izza mize; govoril s celo izbo, zdaj s tem, zdaj z onim, zmirom šaljivo in
zbádljivo, takó da je zdaj živ smeh, zdaj rezno zabavljanje odgovarjalo mu. Zlasti trem sumnjivim neznancem, ki so za ozko mizo pri peči sami sedeli, metal je ostre puščice, tako da
so ga oni srdito pogledovali.

Poleg njega je sedel lep mož, najmanj deset let mlajši, v kmetskej, pa izredno skrbnej obleki:

„Nikarte, strijc, molčite pa pijte,“ reče ta Blažu, potegne ga z močjo poleg sebe na sedež in mu vino toči. „Pustite ljudi na miru.“

„Veš kaj, Nande,“ govori strijc Blaž Mozol mlajšemu sosedu na uho, „Nande, verjemi ti meni, da so oni le trije, ki pri peči sede, kakovi Rokovnjači, továriši berača Tomaža, ki se je denes v zemljo pogreznil, če ni ušel. Pa jaz se jih nič ne bojim.“

Pri tej srdito govorjenej trditvi Blaž Mozol spet vstane, a lehka rdečica spreleti obraz mlajšega tovariša, katerega je oni Nanda imenoval in čegar roke so bile bolj bele in mànj delavne nego druzih omiznikov.

„Naj bodo oni, kdor hoté, kaj nama to mari; dražite jih nikar,“ reče Nande bolj tiho, a pomakne svoj klobuk iz zajčje dlake niže na oči, da je zasenčil široki a lepi obraz.

„Drážiti? Menda se jih vendar ne bojiš?“ ropoče Blaž. „Ti, veš Nande, če misliš moje sestre hčer za ženo jemati, moraš znati tudi udaritikadar je treba, posebno dokler še fantuješ. One le tri Rokovnjače pri peči pa jaz sam nase vzamem in se jih upam s starim metljiščem poditi skozi celo kranjsko deželo tja v Lahe. Ti capinje bi bežali kakor pes, kadar je klobaso ukradel.“

Glasno so se kmetje zasmijali okolo. Oni trije pri peči so mrmrali nevoljno mej soboj, jezno in zaničljivo pogledovala Blaža in pili. Dva sta bila mlajša, jeden star. Vsi trije so bili slabo opravljeni z različno, močno ponošeno, in ne njim na telo novo umerjeno obleko. Starejši je imel malo osivelo brado razraslo gor do pod očij. Mej mlajšima je bil jeden majhen, šepav in je imel širok obraz, od koz razjeden. Drugi je bil srednje rasti, debel in lasje so mu padali kakor griva dolgi po plečih. Tega je Blaž uže večkrat videl, dva sta mu bila pa neznana.

„Poznaš li one?“ vpraša ga nasproti sedeč kmet.


[Stran 10]
[10]

„Ne poznam vse treh, ne, ali jaz imam tak dober nos, da Rokovnjača uže pol ure daleč dišim kakor Rokovnjač biriča in lisica past.“

„Pij, a ne delaj zabave, Blaž. Spet bi se rad tepel, ali denes se pod mojo streho ne boš,“ reče zdaj krčmar Jošt Vlagar in pobriše drobtine in razlitke po mizi. Blažev mlajši sosed dene roko na čelo in z očmi pritrjevalno namigne krčmarju. Toda Blaž Mozól je bil, kakor se je iz njegovega izredno iskrega očesa videlo, uže nekoliko vina prepoln in torej nepokoren. Rekel je:

„Ti si grd človek, Jošt, da ti povem, če imaš prav dobro vino, Bog ti pomagaj! Grd človek si pa res, če mene zmerjaš, ki sem dober kristjan. Tam pri peči, glej, imaš Rokovnjače; če niso vsi trije, jeden je gotovo, ker meni smrdi, kakor hudiču krst. One pokaraj, Jošt, a ne mene, kristjana, da bi te pasla sama kisla repa!“

Mej tem je bil zlezel Blažev tovariš izza mize, in skrivaj namignil krčmarju, naj gre iz izbe za njim. Blaž je rotíl se dalje, posnemajoč pridigarski glas, kmetom govoril, a vedno po strani pogledaval:

„Resnično, resnično vam povem, prijatelji moji, ko bi nas jeden mogel vse Rokovnjače pobiti, to bi bilo grozno veselje v nebesih in peklu: v nebesih, ker bi se na tem svetu več toliko razboja, tatvine in greha ne delalo, kakor ga ta nesnaga dela, a v peklu bi vsi hudiči plesali od veselja, da so enkrat te kranjske zlodeje méd-se dobili. Pa meni se zdi, da se je uže konoplja razrasla, iz katere bo vlakno pleteno, da jih bomo obesili vse. Novi gospod graščinski oskrbnik kolovških gospodov se jim je zarotil, Rokovnjačem, da hoče vse povesiti, ste li slišali? Davi je bilo na semnji klicano, da dobi 30 tolarjev, kdor pové, kje imajo brlog, ali kdor ujame kakovega glavarja. Kdo jih bo zaslužil? Ko bi jih jaz mogel! Precej! Nič se jih ne bojim!“

„Jaz grem,“ reče jeden kmetov druzemu, tiho in boječe.

„Čakaj, da plačamo, jaz pojdem s toboj,“ reče oni in dregne druzega tovariša, rekoč:

„Če je res onih ciganov kdo rokovnjač — vedeti ne more nihče kot Bog, ki jih pozna, mogoče vse — potlej ni dobro zraven biti, ko jim Blaž zabavlja. Pridejo lehko po noči in mi streho nad posteljo zažgó, kaj si morem za to. Tak lehko usta razteza, ki nema ni hiše ni otrok, ki je vse zapravil, kakor Blaž. Zato béžimo, piján je in preveč naravnost govori, kar misli.“

Plačavši svoje račune so kmetje odhajali drug za druzim. Blaž pak je dalje Rokovnjače obdelaval.


[Stran 11]
[11]

Trije možje pri peči so bili ali zelo potrpežljivi ali pa so se bali krepkega kot pretepalnika poznanega Blaža Mozola, zlasti ker kaki štirje kmetje so bili še v sobi, ki bi mu bili morda
pomagali. Zdajci je bila Blaževa pozornost za nekaj hipov odvrnjena na drug predmet.

Vrata se odpró in v izbo stopi gost, s konjskim bičem v roci. Blaž Mozol ga takoj izpozná; zato vzdigne svojo čašo in ga kliče vesel, kakor da bi Bog zná kako ljubljenega pobratima po dolgej ločitvi zopet zagledal:

„Hejo, hoj! Tone Obloški, Rajtguzen, na pij, Rajtguzen! Še zmirom si suh kakor drenov klin, ki je devet let v dimu visel, o ti ljubi moj Rajtguzen, Rajtguzen, ti konjski lišáj, ná, pojdi pit, Rajtguzen! Suh si pa res kakor kajžarska koza sušca meseca, Rajtguzen! Hejó!“

S tem imenom počaščeni došli novi gost, nam uže znani kobilar ali konjski mešetar Obloški Tonček, pride k mizi, spusti dolgi konjski bič ob sebi, da glasno na tla trkne, roko obriše ob grobosuknene hlače, ki so bile z usnjem obšite na sedálu in mej koleni, kakor jih imajo jézdeški gospodski hlapci, prime ponujano čašo, ovrtí jo dvakrat in reče Blažu za prijateljski
odzdrav:

„Suh? Nu, ti se tudi ne moreš z mastjo bahati, Mozól. Ali te še ni nihče pretepel, kakor bi bil zaslužil, ko si lepo doto zapil in zabíl? Ti si tudi suh, dasi lehko doma za pečjo ležiš po zimi, in kruh ješ, ki so ga drugi pridelali, po leti se pa v senco zavališ, klada ti pijanska! Kaj misliš, da ne vem? Dokler je tvoja dleta pela, pili smo ga, da je bilo vse mokro. Zdaj ti pa včasi uže bolj grčavo hodi, slišim. Pa vendar še tudi staremu prijatelju napiješ, in kapljo privoščiš. Zato dobro zdravje, Blaž!“

Rekši popije konjar iz Blaž Mozolove polne čaše polovico.

„Le stresni ga, da boš dno videl, to vse Nande plača, ne jaz. He, Jošt, vina na mizo, ali te kislice vinske, ki ni vredna, da bi jo podganam nastavil, a piti jo pa moramo vendar. — Sedi sem, Rajtguzen!“


[Stran 12]
[12]

„Pred pol ure je še vino hvalil, zdaj zmerja. Sit si, sit, domóv pojdi,“ reče krčmar Jošt.

Blaž se zdaj ogleda in vidi, da so bili uže tudi zadnji štirje kmetje odšli. Njegovega tovariša Nanda tudi ni bilo nazaj. Novo prišli konjar pak ni prisedel k njemu, temuč sedel k mizi pri peči, k trojici, katero je Blaž rokovnjaštva dolžil.

„Kam je šel Nande? Kje je, Jošt, povej,“ reče pijani Blaž.

„Šel je in plačal je vse, le še ti pojdi za njim,“ deje krčmar, „dosti imaš.“

„Zakaj me podiš? Misliš, da nemam denarja? Več kot ti, več kot ti, Jošt.“ Rekši išče Blaž po žepih, ali ničesar ne pokaže, tako da se je moralo misliti, da ali ničesar néma ali pa je uže vino tako premagalo ga, da ne najde.

„Kdo je ta Nande, ki je tako neumen, da zate plačuje?“ vpraša Blažev znanec Obloški Tonček od druge mize pri peči sem.


[Stran 13]
[13]

„Kdo je Nande? To sam bog vé, jaz uže ne. In nihče pri nas ne. Res, udari me po glavi ali koder misliš, če vemo kdo je Nande, ali kod je prav domá. Naj bo od koder je,“ govori
Blaž. „Pri nas se žéni. Našo Polónico bi rad, moje sestre hčer. Čedna mala púnica, tako lepa, da bi jo ciganje ukrali, ko bi jo videli. Od našega soseda je kupil v last vse: poslopje, njive, travnike, hosto, še mačko. In polovico je z gotovino plačal, s starimi tolarji, tako ti rečem, veš? Ampak, ti pojdi k meni! Kaj si tam sédel?“

„Nu, tak zet k hiši, ki ima denar in za vino rad plača, to ti je po volji, kajne? Kaj ti ni nikoli povedal, od kod je prišel?“

„Od kod? Tam s Štajerskega od nekod. Ne vem več, kako se pravi. Ali to je čudno, ali ni čudno? ljubi moj Rajtguzen, da kadar govori, takó govori, kakor mi govorimo, le malo bolj zavija kakor naši poljci doli. Ne zavija pa takó, kakor sem slišal, ko sem enkrat z ranjco svojo materjo na Štajersko na božjo pot šel, v Gornji grad, kaj misliš ti, Rajtguzen? Vidiš, ti
zmirom po Obloški zavijaš, tako nekako po Ribniški „nájsem-nájsem“. A ta naš Nande, ki bi rad pri mojej sestri zet bil, nič ne zavija po štajersko. Denar pa uže ima, to je res. In naša deklé, Polonica, ta ga rada vidi, kakor da bi nobednega druzega ne bilo. Tako ti povem, ljubi moj prijatelj Rajtguzen. Pa sem se vsedi, Rajtguzen, kakó boš ti tam sedel, pri tistih grdih Rokovnjačih?“

Konjar ga, čudeč se, skoro prestrašen pogleda. A videč, da je Blaž govoril le tja v en dan, ozre se po treh tovariših, ki so jezno mrmrali, migne jim naj bodo mirni in reče:

„Če z menoj govoriš, reci mi kakor je prav. Jaz sem Tone, a ne Rajtguzen.“

„Ne Rajtguzen?“ vpraša, neverujoč Tomaž, z zategnjeno vinskim glasom Blaž Mozól. „Beži no, beži? Zakaj bi ti jaz ne rekel Rajtguzen? ki si. Misliš, da rés nisem slišal, zakaj se ti tako reče? Po kranjski se kličeš Obloški Tone, to je res, zato ker si z Oblok in si na sv. Antona krščen. Po nemški pa se tacim hlačam, kakor jih imaš ti (učeni naš Blaž je menda kedaj slišal „reithosen“,) kliče rajtguzen! Zato ti pa ljudje pravijo Rajtguzen, da boš vedel. In Rajtguzen si, in Rajtguzen boš! Zavoljo tega si še vendar tudi lahko zveličan, kadar peté stegneš in kadar ne boš več mogel po semnjéh za konje goljufati. Veš ti, jaz mislim, da Bog uže tudi nekoliko nemški zná, da vé, kaj to pomeni Rajtguzen. Kako, da bi Bog ne vedel, če jaz


[Stran 14]
[14]

vem, ki nisem učén, da bi djal, kdo ve koliko. Rajtguzen ti pravijo, pa ne treba zameriti.“

„Še enkrat mi tako reci, pa dobiš s temle po glavi!“ Rekši vzdigne Obloški Tone jezno svoj bičevnik.

„Kakó da bi ti ne smel reči? Zakaj da bi ti ne smel reči Rajtguzen?“

Komaj je bil Blaž besedo izgovoril, plane Tone od mize po konci, skoči na Blaža in ga z močjo po glavi udari. Blaževa glava pak je bila trda, udarcev vajena, zato se nje gospodar tiho izza mize vzdigne in s svojo dolgo roko črez mizo zgrabi protivnika in ga krepko drži dotlej, da se izza mize izrije. Precej sta bila oba moža, ki sta si pred nekoliko minut še prijateljsko napijala, v divjem boji sprijeta. Oni trije so bili vstali in čakali, da li bode Tone sam zmagoval. A ni bilo dolge dvombe. Blaž je bil močnejši. Da si je uže mnogo pil, bil ga je
udarec po glavi táko zdramil, da je ravno vsa kri v njem vzkipela. Kot vajen tepežnik, povije svojega protivnika v trenotku takó, da mu vso moč vzame, izpodnese mu nogó in ga vrže po tleh, da je padši podplate na kvišku pokazal.

V tistem hipu pa Blaž vidi, da gredo oni trije nádenj, katere je prej z Rokovnjači pital in zmerjal. Proti trem in še onemu braniti se, ki se bode s tal pobral, to ni bila Blažu več šala. S kletvijo, tako glasno, da bi se bila skoro lehko po celem Kamniku slišala, in katera je najbrž namen imela, sovražnike strahovati, pograbi Blaž Mozol neroden in težak stolec od črešnjevega lesa izza mize in se z visoko vzdignenim kot zaščitnim in napadovalnim orožjem urno v kot k vratom pomakne, da bi imel hrbet od dveh stranij obranjen.

„Kateri mi blizu pride, tega udarim, da se bo še na sodnij dan domislil, kdo ga je,“ bahato vpije Blaž Mozol in njegove žive oči tekajo grozeče od jednega do druzega. Bali so se težkega stola v Blaževih rokah in res se mu nobeden približati ni hotel. Ali Blaž je videl, da sta dva, šepavi mali, in oni drugi debeli, vsak velik nož izza visocih črevljev izvlekla; starejši je bil gotovo tudi oborožen. In konjski mešetar Obloški Tone ž njimi! Štirje proti jednemu. Blaž si nameni, kadar bode kdo vrata odprl, priliko porabiti in v vežo skočiti, da kaj boljega za bran v roko dobi, nego je ta nerodni stol. V izbo stopiti pa je imel skoro kdo, vsaj krčmar če drug nobeden. V ta namen Blaž z vpitjem ošteva Rokovnjače na debelo.


[Stran 15]
[15]

„Le pridi no kateri vas sem, da mu bučo zmečkam, kakor kašo. Klobase bomo delali iz vas za pse. Vi ste še slabši kot psi, ker psi nosijo vsaj svoj kožuh, vi pa ne svojega, ampak ukradeni kožuh nosite, duše rokovnjaške, tatinske!“

Kakor je pa lehko misliti, pokazala se je ta Blaževa metoda, protivnike potolažiti, ali od sebe odvračati, krivo, ker bili so vedno bolj razdraženi, in oni mali šepavi je svoj težak nož s tako silo v psujočega Blaža zalučil, da se je ostrina močno v stol zasadila, s katerim je Blaž urno in po sreči nož prestregel. Ali zdaj se gane stari sivobradec, in ko prime težki cinjasti plošček z mize, s katerega je bil ravno mesó snedel, odpade mu brada in Blaž sè strahom spozna, da je to óni berač Tomaž, ki je dopóludne še na sramotnem odru stal a potlej izginil. Nobednega dvoma več ni bilo, da so to res Rokovnjači! Kakor je bil Blaž Mozol hraber in se je rad tepel, ustrašil se je vendar tako silno, ko je videl, da je res, kar je prej le takó na izust govoril, da ni mogel prestreči cinjastega ploščka, ki ga je rokovnjač Tomaž vanj vrgel, temuč močno je bil v glavo zadet, stol mu je padel iz rok in onesvesten se je Blaž za stolom sam na tla zgrudil.

Zdaj skoči mali šepavi Rokovnjač bliže, izdere svoj v stol zasajeni nož in ravno hoče zamahniti, da bi jeklo Blažu v rebra porinil in mu za vselej strupeni jezik zavezal, ko čepečega nekdo zgrabi in z močjo po izbi prevrne. Jezno se mali rokovnjaček pobere in hoče z nožem skočiti na novega sovražnika, ki je bil s krčmarjem skozi vrata stopil: bil je oni mladi mož, ki je prej z Blažem sedel in ga je ta Nande imenoval. Nobenega orožja ni imel v roci. „Suni ga!“ kliče stari od mize šepavemu.

„Upetaj, šmolar!“ zavpije Nande in ob jednem nad glavo pomoli levo roko z razklenenimi prsti.

Kakor bi ga strela zadela, spusti mali šepavec na ta klic in glas svoj nož na tla, debeli njegov tovariš sede na nagloma k peči in zajéca, stari Tomaž in konjar srpo gledata dohodnika. Nekaj trenutkov je bilo vse tiho.

Četvrto poglavje.

Tat, rokomavh govori jezik drugim neuméten.
Prešeren.

Klic, ki je pokazal tako veliko oblast nad štirimi navzočnimi,
da so v nesvesti na tleh ležečega Blaža mahom
pozabili in sè strahom in pokornostjo gledali nastopivšega,
hoče izreči iz rokovnjaškega jezika


[Stran 16]
[16]

v navadno slovenščino
preložen nekoliko rokovnjaški kompliment: „proč, pes!“

Rokovnjaški jezik je imel le za najnavadnejše samostalnike
in glagole tuje besede, katere je pa slovenski pregibal in
sklanjal in s slovenskimi vezniki, prislovi in zaimki mešal. Cela množina rokovnjaških besedij, vzetih iz pol razumljene
ali največ niti ne razumljene romanščine in germanščine ali
pa celo kar od neukih ljudij izmišljenih izrazov, ni bila velika. Vendar je bila dovolj obširna, da je govor nerazumljiv storila
onemu poslušalcu, ki ni bil v tem tajnem jeziku poučen, katerega
niti vsi Rokovnjači niso znati smeli, temuč le izvoljeni
ali najzanesljivejši.

„Suni ga, he?“ ponavlja Nande besedo starega Tomaža in
stopi bliže z divjimi pogledi.

Stari si obvezuje odpadlo sivo brado in reče:
„Mojster Groga, te besede mi ne moreš zameriti, jaz te nisem
spoznal, ko si tak obrit in ostrižen kot kmet in takisto
oblečen in mlajši. Nikar mi ne zameri, mojster Groga, mi vsi
te nismo poznali dozdaj ne, da si naglas po naše spregovoril.“

Nande, ali kakor ga je Tomaž zval Groga, naglo s prstom
migne da naj molčé, in nobeden ne zine.
Potem se obrne in
pripogne do ležečega Blaža, ter ga razgleda in pretiplje.
Videč,
da je popolnem nesvesten, a ne močno udarjen, reče krčmarju,
ki je bil takoj za njim prišel, in jednemu Rokovnjaču, naj
neseta nezavestnega iz izbe v vežo.
Potlej se obrne k ostalim
v trem in reče osorno:

„Kaj sem vam ukazal?
Tukaj skoro v sredi mesta nove poboje
napravljati, in precej z noži?
Ljudi nam na krvavi sled
ščuvati, a brez vse potrebe in samo da se pijanemu človeku,
kakor je ta, neumno zabavljanje ustavi? Niste li ravno prej
slišali na trgu, da imamo novega sovražnika, ki se kolne, da
vas hoče povesiti, in razpisuje vaše glave?
Posebno ti, Tomaž
Velikónja, ki smo te komaj pred par urami oteli?“

Vsi molčé, kakor zmerjani otroci.

„Uže grem, mojster Groga, a žejen sem bil, in glej, ker imam
to brado in vso drugo obleko, ne pozna me tu nihče, le Tonček
me je spoznal, ki je vedel,“ izgovarja se Tomaž.

„Molči.
V mestu nemate ničesar iskati brez mojega povelja
vi trije!“

Razen konjarja vstaneta oba Rokovnjača na odhod.
Tonček
ukazovatelja vprašaje gleda, da li povelje iti tudi zanj velja.

Videlo se


[Stran 17]
[17]

mu je skoro, da bi tudi on rad ušel oblastnemu možu
z očij, da si je vedel, da imata še račun skupaj.

„Stoj!“ reče potem Nande in ustavi Rokovnjača mej vrati.
Oba se vrneta.
Groga jima govori:

„Nobeden od vas ne zini nikomur ni besedice, da smo se
tukaj sešli, da ste me videli v tej obleki, in kakor sem denes, in
da ste me slišali s tem imenom zvati, ki se jo tu imenovalo.
Nikomur, sem rekel! — Ti pojdi, Velikonja počaka.“

Šepavi mlajši otide.
Tomaža Velikonjo pa odvede Groga k
steni in mu tiho ukazuje: „Preobleci se, kakor misliš, a pojdi
precej na Kolovec, tam se ukradi v hleve in glej, da po noči ob
jednajstih do dneva izvedeš tistega konja, katerega oskrbnik
denes iz Kamnika prijezdi.
Če misliš, da sam tega ne opraviš,
vzemi s soboj, kogar hočeš.
Konja pripelješ potlej do blizu
Rovske cerkve tam ga na cesti temu Tončku izročiš.
Morda
bom jaz sam tam.“

Velikonja otide.
Nande se h kobilarju obrne, migne mu,
naj gre ž njim v kamro, in tam mu reče prijazno:
„Ti si prinesel denarja, ki si ga skupil. Pokaži!
Ravno potrebujemo
denarjev.“

Rekši sede k mizi, a Tone odpaše izpod obilnega naprsnjaka
usnjat maček z denarjem in ga vrže na mizo rekoč: „To je
kar je.“

„A vendar nisi rekel, da je to vse, kar si skupil za blago, ki
si ga od mojih ljudij dobil?“

„Vse je, vse!“ reče Tone boječe in svojo suho roko briše ob
koleno.

Groga razpoloži novce in brzo povrhu prešteje ter deje:

„Ni vse!
Ti si dobil v Višnjej gori tri konje in dve kobili.
Na
Grasupljem si na cesti prodal jednega konja, a jedno kobilo.
Potlej
si pa pod Debelim hribom dva konja dobil, tako da si pet glav
prignal do sem v Kamnik.
Kar si tukaj za nje stržil, kjer si jih
preceno dal, samo tega je pet in trideset frankov več, kakor
tukaj denarja kažeš.
Kar si prodal po potu in pridobil, tega ni
tukaj, prijatelj.
Hočeš vedeti, koliko je tudi to?
Zakaj misliš
pritajevati?
Kar si zaslužil, to dobiš od mene.
Da bi si ti sam
jemal, to ne!
Ko bi jaz ne bil denes na semnji videl, da si res
naš človek in mož, ki zna, kar hoče, ne vem kako bi te zdaj le
izplačal, ko misliš, da me moreš goljufati.“

Kobilar z Oblok prebledi.
Strah ga je bilo pred tem možem,
ki vse vé, še ono, kar se je godilo, ko ni nikogar zraven
bilo.
Zatorej


[Stran 18]
[18]

hitro brez vsake besede poseže pod pázduho in
iz tamošnjega žepa privleče še jedno mošnjico denarjev ter jo
s strahom položi pred onega.

„Tako je!“ reče rokovnjaški glavar, a ne stegne roke po
mošnji, ne pogleda je odznotraj, temuč jo porine kobilarju
nazaj, primakne še od kupčka pred seboj, kar je mogla pest
zagrabiti, in reče:
„To imaš za zdaj.
Glej, da se pri meni zmirom več naravnost
zasluži, kot za hrbtom. To je več, kot si mislil, da dobiš.
Če boš pa še kedaj poskušal sam plačevati se, utegneš rokovnjaško plačilo dobiti.
Poznaš kákovo je?“

„Mojster Groga, nikoli več!“ reče skesano Tone in hoče
oditi z novci.
A glavar Groga mu veli:

„Stoj in poslušaj!
Veš, kje je Kolovec?“

„Vem.“

„Drevi od jednajstih do dneva čakaj pri cesti mej Kolovcem
in Rovsko cerkvijo.
Jeden naših ti prižene konja.
Tega zajahaj
in prodaj ga za kolikor moreš, a ne blizu.
Jezdi v Trst ali v
Reko.
Dvajset tolarjev prineseš meni, vse drugo je tvoje, konj
je vreden več kot trikrat toliko.
Dobro pa jahaj, da te ne zasledijo.
Suho cesto imaš.
Hodi!“

Ko je Tone iz hiše in veže korakal, slonel je zunaj ob zidu
Blaž Mozol, katerega je bila mrzla voda iz Bistrice, s katero so
mu glavo prali, zopet k življenju obudila.

„O, Rajtguzen, Rajtguzen, kam pa greš, čakaj me no!“ reče
Blaž z bolno vinskim slabim glasom.

Tončku pa, rokovnjaškemu pomočniku pri konjskih tatvinah,
zdaj niti na misel ni prišlo, da bi se zarad onega imena
Blažu ustavljal, temuč gledal je, da je brž od hiše prišel.

Notri v izbi je krčmar rekel Grogi:
„Ali je pametno, da se brez brade in tak, kakor si zdaj,
kmet, pokažeš svojim ljudem?“

„V, naglosti nisem mogel drugače, sicer bi mi bili tega pijanca
Blaža ubili, a to bi mi ne bilo še pogodi.
Potrebujem ga
še sam.
Dobodi mi papirja, pero in tinto.“

Precej dolgo je trajalo, preden je krčmar prinesel papirja in
druzega pisala.
Groga nariše na papir veliko roko, pod njo
konjsko glavo, in napiše pod oboje, da glavar Rokovnjačev
razpisuje 60 frankov tistemu Rokovnjaču, ki še nocoj Kolovškemu oskrbniku onega konja ukrade, ki ga je denes jezdil.


[Stran 19]
[19]

„To moraš po noči na Gavričevo hišo nabiti,“ reče krčmarju.

„Oni razpisujejo po beraških trideset frankov na mojo glavo;
jaz jim hočem pokazati, da na njih konja glavo še jedenkrat
toliko razpisujem in jo še tisto noč imam!
Čez nekaj dnij razpišemo ravno toliko na Gavričevega psa!“

„Kedaj moram to nabiti?“ vpraša krčmar oprezno in skoro
boječe.

„Še nocoj, po polunoči, zjutraj, ali kadar moreš.“

„Pa če me kdo vidi?“

„To bi bilo neumno.
Le glej, da boš tako storil, da te nihče
ne bode videl.
Lepše je in bolj po naše, Jošt!“

Peto poglavje.

Kaj nam hoče oča Žumar,
Kaj nam hoče njega drug?
Hoče vašo lepo hčerko.
Narodna pesem.

Na vshodu od Kamnika sta stali ob stezi, po katerej se črez
hribe peš hodi proti gradu Kolovcu, nekako v sredi pota
vzgor, na pol v hosto potisneni dve kmetski hiši, malo bolj
ko streljaj na dvoje, samotno.
Tu sta od nekdaj gospodarili
dve kmetski rodovini: Mozoli in Paleži.
Bili sta dve tlake in
desetine svobodni naselbini, od davnaj premožni in v okolici
veljavni, celo pri kamniških meščanih čislani ljudje.
Ali v
tem času, ko se je naša povest vršila, videti je bilo, da bode
moški rod obeh rodovin izumrl in da prideti lepi kmetiji v
tihem zavetnem in rodovitnem žlebu na tuja imena.

Paleževa hiša je uže bila na tuje ime prešla.
Nekoliko tednov
pred začetkom naše povesti je bila na prodaji, ker je bil stari
Palež umrl, a za njim ni nihče ostal, nego sin, ki je prej študiral
in zdaj bil na Dolenjskem nekje graščinski uradnik.
Kupil
je Paleževino mladi mož, ki smo ga mi v prejšnjem poglavji
v kamniškej Jošt Vlagarjevej krčmi po imenu Nande nekoliko
spoznali, a ga tudi z drugim imenom zvati slišali.
Za tedanje
razmere, ko je bilo malo denarja v deželi, bilo je kmetskim
ljudem, ki so vajeni bili le z naturalnim gospodarstvom izhajati,
celo mnogo, da je kupec Nande „Paleževemu gospodu“,
poslednjikrat na svojem domu oglasivšemu se, brez težave
polovico kupa na roko odštel, pa se je še delal tako, da je bilo
videti, da še ni vsega okroglega od sebe dal.
Drugo polovico
je obljubil v dveh letih izplačati.


[Stran 20]
[20]

Sosedki Mozolki se je novi sosed s tem prikupil, da je toliko
denarja precej štel, in še nekaj imel.
To se ve, da bi se jej bil
še bolj, ko bi bil kar vse plačal.
Ali ona je vedela, da so časi
hudi.
Sicer so pa pri Mozolovih novega soseda poznali tudi
uže nekoliko malega, preden je bil Paleževino kupil, pa, kakor
omenjeno, ne mnogo.
Kake dvakrat je namreč prej pri njih
prenočil, večkrat podnevi mimo gredoč ustavil se pri hiši.
Rekel
je, da je kupec za vse: za voli, za žito, za platno.
In mati
Mozolka mu je verjela, stric Blaž Mozol pa tudi, ker njega je
pri Joštu v Kamniku ali drugje vselej rad pit povabil.
Blaž je
dalje vedel, da ga Jošt Vlagar tudi pozná, tega Nanda, da je
kupec, daleč čez Ljubljano sloveč mož, Štajerec.

Zakaj je v to samoto zahajal k Mozolovim, zakaj je naposled
soseščino Paležev kupil in se tu hotel kot kmet naseliti,
tega Nande Mozolki sicer ni precej naravnost rekel.
Ali žena
je uže toliko odprte oči imela in svet poznala, da je videla pravi
uzrok.
Da bi mu tu v rovtah kraj tako dopadel, njemu, ki je bil
bele ceste in ravnice vajen, tega žena ne bi bila verjela.
Tudi
je bila Paleževina preveč opuščena, da bi se je bil denaren
človek, ki ni bil od mladih nog tu vajen, polakomil, čeravno
je bila dobra in velika lastnina.
Dalje je bil Nande res podoben
bolj možu, ki z lehkim kupom in prekupom denar služi,
nego li kmetu, ki ga težko oranje v teh hribih veseli.

Temveč, kakor je žena opazila, vlekla ga je njena devetnajstletna
hči Polonica.
To navsezadnje ni bilo težko uganiti,
ker so videli vsi, videl strijc Blaž Mozol, ki ni mogel nobedne
primolčati, videla je dekla, in videl je hlapec in slišal je celo
mlajši bratec.

Gospodinja Mozolka ni ugovarjala zoper to najdbo, molčala
je in čakala, kdaj Nande kaj poreče.
Kajti, ker je denar
Imel, in je bil videti, nu, tak, kakor drug človek, zdelo se jej je,
da bi bil uže še dober, da se za zeta vzame.
Sosebno to je bilo
kmetici vdovi pogodu, da hči, ako soseda vzame, ne pojde
daleč od hiše, temuč njej, materi, lehko na stare dni še zmirom
pomaga pri tem in onem. Za to, da hči ostane blizu pri
domu, imela je Mozolka še jeden razlog, velik a ne vesel.
Sinovi
so jej bili razenj jednega vsi pomrli.
A še ta ostali jedinec, Pavle,
dve leti mlajši od Polonice, bolehal je uže na prsih in bati se
je bilo, da pojde na istej bolezni kot oče in bratje mu s tega
sveta, da torej druzega naslednika ne ostane kot Polonica,
katera je bila zdrava in čvrsta kakor mati.
Če Pavle tudi umrje — in mati Mozolka je bila smrti v svojej hiši tako vajena in
morda


[Stran 21]
[21]

toliko bolj trde naravi, da je o tem mogla brez solz premišljevati — more vsaj Polonica obe posestvi združiti v jedno.
In tolažilna misel je bila za gospodarno krepko ženo vsaj ta,
da potem bode oboje to kmetovanje vkup kakor mala graščina veliko.

Jedna stvar pa vendar ni bila Mozolki nič po volji.
Nande je
bil tako malo na novem kupljenem domu in se je tako malo
brigal za urejanje kmetovalstva na pridobljenem svojem posestvu,
kakor da bi ga nič ne veselilo.
Po več dnij ga ni bilo, niti
ob nedeljah ne, in najrajši je prihajal na večer, da bi potem
zjutraj spet izginil po svojej „trgovini“, ali Bog ve kam.
Treba je
bilo jaro žito sejati, a sejalo se ni nič.
Po njivah je trava rastla,
a v hlevu niti še živine ni bilo, na gredi niti jedne kokoši, v
svinjaku nič živega razen podgan.
Orodje pa, kar ga je bilo pri
hiši, rjavélo je po kotih.
To Mozolki ni bilo nič po volji, kajti
žena je bila tistih jedna, ki je ravno tako ljubila voli v hlevu,
rejene prašiče v svinjaku, in polje, lepo zorano in obsejano,
kakor svojo hčer ali svojega sina.
Kajti ko jej je bil lani na spomlad junec poginil, h kateremu je mislila ravno na Kamniškem semnji par prikupiti, da bi se voziti učila, žena ni nič
menj jokala, kot predlanskem, ko jej je bil uže tretji sin umrl.
Hlapec France je trdil, da je bilo solzá za juncem še več, nego
li solzá za sinom.

Ko jo je torej novi sosed jedenkrat vprašal: „Mati, ali mi boste
dali Polonico?“ bilo jej je to vprašanje po čudi. Vendar je
dela svoje precej debele roke in do komolca od sonca zagorele
lahti navzkriž pod prsi in vprašala: „Na kaj jo pa jemlješ?
Kje boš kaj zelja in repe pridelal za v kad in žita za v malin?
In kje imaš kakšno kravo za mleko?
Ali misliš, da jo bom pustila,
da bo s piskrčkom hodila dol v vas ponj?“

„To vse bova s Polonico napravila, denarja mi ne manjka,“
reče Nande.

Žena se z grohotom zasmeje, ali dobrovoljno.

„Kaj pak!
Moke bosta kupovala! Kakor kašna kamniška
štacunarica bo moja hči od kupička živela?
In potlej: tudi
greh je za take reči denar izmetavati, ki doma same zrastejo,
če se človek giblje in zemlje ne pusti tako pregrešno v plevelu
zarastene, kakor jo puščaš ti.
Kaj vendar misliš?
Čemu ti je
kmetija, če ne kmetuješ?“

„Sam ne morem, še imam pri svojih kupčijah dosti potov
in opravkov: zato mi pa Polonico za ženo dajte, da mi ona
domovino


[Stran 22]
[22]

zgospodinji kakor je prav, ona zna, naj začne.
Saj
vas ne vprašam za doto, samo da mi daste Polonico.“

„E kaj!
Imela bo, kar se spodobi, vprašaj ali ne vprašaj ti, ali
kdor je.
Na prazno je pa ne dam in ko bi imel ti denarja kakor
francoski cesar, da boš vedel.
Mudi se jej tudi ne, saj je je domá
treba.
Kadar ona gre iz hiše, moram precej še jedno deklo vzeti.
Le ti se prej kmetovanja loti, pa pusti vse letanje po sveti
Bog ve kod in kaj.
Tisto ni za poštenega človeka, mislim jaz,
da boš vedel.“

„Sam, brez gospodinje, ne morem kmetovati,“ reče Nande
tako ponižno, da je kmetica mislila, ta se bode dal okolo
prsta oviti.

„Kaj si rekel?
Sam ne moreš?
Kako sem pa jaz sama mogla,
ko mi je mož umrl in mi je še pustil kopo malih otrok?
In še prej, ko je leto in dan bolan lazil okolo, ne živ ne mrtev,
sama kost in koža, za nobeno delo, le za jesti in za potrato?
Vidiš, in sama sem kmetovala in ne more mi nihče očitati, da
sem kedaj pol groša dolga naredila.
Jaz sem ženska.
Ti si pa
mož, a praviš, da ne bi mogel sam začeti, ko bi ti vendar nekoliko
tudi od naše hiše pomagali?
To ni nič!
Pokaži prej, kakšen kmet boš, kako znaš delo v roko jemati, potlej te bomo pa
ženili!“

Tako je mati Mozolka govorila.
In pri tem je ostalo, ker
novi priseljenec na soseščini ni hotel uže precej kmetovanja
začeti, temuč je kakor prej vedno več zdoma bil, nego pri
domu.
Ni se ženil, ali ker je bilo kakor zmenjeno, da je ženin
Poloničin, zahajal je Nande vedno k Mozolovim, tako da je
bil več pri njih, nego na svojem novokupljenem domu.

Polonica je bila krepka zdrava dekle, v mnozem oziru čisto
materina hči.
Nandeta vzeti je bila precej od kraja pripravljena,
ko ga je spoznala, ko jo je prvič ogovoril, saj je bil čeden
človek in ubog tudi ni bil.
A zarad tega bi se od kraja ne
bila dolgo jokala, ko bi bila zvedela, da Nandeta ne bode več
k hiši.
Pride pa drug, če hoče, če neče, pa vse jedno, bila bi rekla.
Jezilo bi jo bilo, to se ve, uže nekoliko, uže zarad razžaljenega
samoljubja, da bi jo bil pustil.
Ali deklica je bila tudi, kakor so
druge: moža dobiti je hotela, čeravno strasti v njej od kraja ni
bilo, niti ne preobilice nežnih čutil.
Polonica je imela od malega
polne roke dela, misliti niti ni utegnila.
Tudi so jo z osorno
besedo na delo gonili, torej je ni imelo kaj navaditi uže iz prva
mehkosrčnosti in vzbuditi potrebe ljubezni.
Malo je od
kraja govorila ž njim, kadar sta bila


[Stran 23]
[23]

ali sama ali kadar sta bila
v družbi.
Ali kadar se mu je nasmijala, da so v gladkem lepem
pak zagorelem lici naredile se nepopisno ljubeznjive
jamice in so se pokazale mej rudečimi ustnicami beli zobje, a
se jej pod velicimi obrvmi najlepše črne oči zaiskrile, bil je tuji
sosed Nande ves ognjen od ljubezni do nje, in rekel je, da mora
njegova biti, ako se ves svet protivi.
Tačas ga je tudi ona
posebno pogledala, rada pogledala, čudeča se njegovim besedam.
In ker je te besede mnogokrat slišala, verovala jim je,
verovala tem bolj, ker je ta mož prvi bil, ki jej je podobno govoril.
In verovala je, da jo ta mož ljubi, kakor bi je najbrž nobeden
drug ne ljubil tako močno.
Polonica, hči samotne
kmetske hiše, ni mnogo shajala se z drugimi ljudmi.
Poznala
je fante ali mlade móžke od nedelje s pota od maše, ki pa
ni bil dolg skupen, iz semnja, kamor je bila nekaterikrati
šla in z nekoliko tacih prilik.
A kolikor jih je poznala, nobeden
ni govoril tako lepo o ljubezni kakor ta Nande.
Zato ga
je vedno rajša imela, ako mu tudi tega ni pripovedovala.

Sram jo je bilo pokazati se mu.
Na dalje pa je bila tudi mati
povedala na tihoma svojej hčeri z brezobzirno odkritostjo in
kmetsko iskrenostjo, ki nema navade stoprav primernih besedij
iskati, kadar je treba vso resnico povedati: mati Mozolka
je bila hčeri jasno in brez izbire besedij razložila, v kakej
nevarnosti so dekleta pred moškimi in zakaj in kako je treba
varovati se jej Nanda dotlé, dokler gospod fajmošter pred
altarjem ne položi štole črez njiju roke.
Čista kakor čuvarica
vestalskega ognja poznala je Polonica vendar uže po materi
življenje in se čuvala.
Na videz je bila hladna, v istini pa vse
je gorelo v njej.
To je strast Nandu le množilo in — kakor
je pri tacih prilikah navada — rotil se jej je, da mora njegova
biti, in bil ves v plamenu, kakor mladič dvajsetih let.

Zakaj je torej ženitev odlašal?
Kakšni so bili tisti opravki,
ki jih je po svetu imel, da ga ni bilo domá?
O tem Nande Polonici
ni rad odgovarjal, in to jo je nekoliko peklo, poleg tega,
da je radovedna bila, čeravno ne tako močno kot druge ženske,
kajti močno radovedne ženske baje da težko izkušnjave
premagujejo.

Tist pak, ki je imel živo protivnost in čudno sovražnost do
tujca ženina, bil je Pavlek, sedemnajstletni brat Poloničin, rahel
tenkokožen mladenič, kateremu so vsi sosednji ljudje iz
obraza v obraz rekali: „E, Pavlek kako si zelen, kako si bled,
ti pojdeš za očetom v


[Stran 24]
[24]

krtovo deželo, škoda za te; mar bi živel!“
Pavleka je taka kmetska bolniška tolažba sicer jezila, a še bolj
ga je jezilo, da ta njemu zoprni tujec v njegovo rojstno hišo
hodi in da je sestra tako neumna, da ga ne zapodi!
Instiktivno
je dečko Nanda sovražil, da mu niti odgovarjal ni, ako
ga je ta ogovarjal.
Ali ker je bil Pavlek najmlajši pri hiši, niso
ga dosti vprašali za svet in za to ali ima dobro in slabo mnenje
o kom.
To je menda tudi snubač hitro opazil, zato se s časom
niti več trudil ni bratca zase pridobiti.

Poleg njega je bil tudi strijc Blaž od kraja protivnik Nandetu.
Strijc Blaž Mozol je bil prav za prav nekakov nepotrebnik pri
hiši.
Svojo doto je bil zapravil in zapil na veselicah in nedeljskih
popoldnevih uže večjidel za časa gospodarstva svojega
brata.
Njegova svakinja bi ga bila torej smela od hiše zapoditi;
ali mislila je: naj sedi tu, kam hoče iti, delati se mu dosti ne ljubi, jesti mu imamo kaj dati, hvala Bogu.
Tako je bil
Blaž pri hiši kot strijc, svetovalec, pomagač in postopač.
Blaž
se je zvesto doma držal, dokler ni kak denar kje zaslužil ali
dobil, kateri ga je z neznano silo brž v krčmo gnal.
Tudi Blaž
je imel glas v svetovalstvu Mozolove hiše, čeravno le bolj posvetujoč
glas, ker zgodilo se je zmirom le tisto, kar je mati
Mozolka ukrenila.
Ker izpregovorjena beseda pri ljudeh zmirom
več ali menj izda in nekoliko nje obvisi, bil bi se tudi Blaž
nekoliko protivil zoper to, da se ta čudni tujec hoče ženiti na
Mozolovini.
Ali Nande je bil izpoznal, kje je strijc Blaževa potipna
stran.
Pogosto ga je na vino povabil, in za vino, surovo
ali žgano vino, bi bil Blaž dušo dal, nikari pa svoje nečakinje,
katero je pa sicer rad imel.
Blaž se je tolažil, da, kdor žejnemu
bližnjemu rad vina plača, tak ne more zel človek biti, in
če je tudi iz nemškega Štajerja doma, tako daleč, da noben
naš človek ne ve kje.

Po tem si tedaj lehko razložimo, kako je to, da smo bili Blaža
našli ob semnji v Kamniku v Joštovej krčmi z Nandom
pijočega in na njegove stroške.

Tudi je zdaj jasno, zakaj se je Nande, — da ostanemo pri
tem imenu vsaj dokler prijatelj Blaž sam še druzega ne ve — tako odločno za Blaža potegnil, ko je njegovo življenje v
opasnosti bilo.


[Stran 25]
[25]

Šesto poglavje.

Bog ga vedi, bog ga znaj!
Po noč’ prišel, po noč’ odšel.
Narodna

Blaž Mozol je v nedeljo popóludne na peči zleknen ležal,
glavo z majolkasto ruto križem prevezano imel in stokal
od bolečin, nasledkov kamniškega tepeža ter preobilnega
pitja.

Družina Mozolova je bila od božje službe prišedši odkosila
in se je razhajala.
Kdor je utegnil, ali komur se je zljubilo,
rekel je kakovo dovtipno šalo na stroške trpečega hišnega
strijca Blaža, ki ni mogel nič jesti in je vedno gladil svojo bolečo
tepeno glavo.
Kajti povsod so ljudje taki, da kadar se jim
škoda godi, nemajo bati se, da ne bi kdo našel se, ki jih še zasmehuje,
ker zasmeh ljudje bližnjemu radi dajejo, rajši nego
pomoč.

„Denes tako žalostno gledate, strijc Blaž, kakor veliki petek,“
reče hlapec Franc, klobuk na glavo natikaje.

„Takó se grdo držite, kakor da bi bili cel Kamnik požrli
brez soli in zabele,“ pridene še dekla, ki tudi ni hotela zaostati.

„Hu-u!“ javka pak stric Blaž in s prstom tiplje obvezano
glavo.

In ko sta hlapec in dekla odšla, začne še hišna gospodinja:

„Ker se hodiš pretepat, zato pa léži zdaj, klada ti lesena; ne
da bi šel k maši v nedeljo!“

„O ti sitnica, ko bi tebi kdo tako glavo ubil, kakor so jo meni
rokovnjači, tudi ti bi denes ne bila pri maši.
Hu-u! o kako
me bôde in trga po buči!
Ne reži na me, ne reži še ti, ampak
pojdi mi iskat zelenega hobada, če je uže za mejo, ali vsaj bezgovega
zelenja ali pa encijana mi poišči ali najdi tavžent-rožo,
če uže raste, da denem kaj na rano, drugače se mi vrag še prisadi
in morda bi še umrl, če na možgane udari, ta spak.“


[Stran 26]
[26]

Mozolka je na to odgovorila z besedo, ki je bila robato
zmerjanje; ali najbrž je imela v njenem jeziku nežnejši pomen,
kajti šla je iz izbe in iz hiše in res tja za mejo iskat zdravilnih rastlin, ki jih je Blaž želel.

V izbi je bil ostal sam mladi hišni sin Pavlek.
Tega strijc Blaž
pokliče k sebi na pol zaupno:

„Pojdi sem bliže, Pavlek.
Kako sem pa jaz sinoči, ali kadar
je bilo, domóv prišel?“

„I, po nogah,“ odgovori Pavlek, ki tudi ni hotel zaostajati
v dovtipu in se veselo roga strijčevemu vprašanju.
„A res ni
dosti manjkalo, da niste po vseh štirih lezli; ko bi bili sami,
bili bi že ali po vseh štirih prišli kakor ‚biba-leza, tóvor nese’ ali bi bili pa v koreninah ostali doli nad Lazom.“

„Ko bi bil sam?
Tedaj nisem sam prišel?
Kdo me je spremil?
Do doma?
Do sem me je kdo spremil?
Nič ne vem, glej,
tako sem bil piján.
Kdo me je spremil do sem?
Kaj?“

Pavlek zardi od jeze in reče: „I, kdo vas je spremil?
Oni!“

„Kdo?“

„Oni,“ zavpije mladenič še enkrat, a sovraženega imena
neče imenovati, temveč po kratkem premolku pristavi: „Ta,
Štajerec.“

„Nande? Ahá, saj sem dejál,“ reče stric Blaž kakor sam zase
in se zamisli.

„Ni ničesar pripovedoval, kaj se je z menoj godilo?“ čez
nekaj časa vpraša Blaž.

„Nisem poslušal ... Kaj se more z vami goditi? Tepeni ste bili, pa je.“

„Tristo volkov, kadar dobim spet katerega onih Rokovnjačev,
ki so me, ne odnese mi žive glave.
Jednega od teh moram
dobiti in smleti.
In če je treba, da bi celi svet obtekel, obtečem
ga za njim, ki me je po glavi, kakor da bi bil jaz kakšna
kača, ki se na soncu greje ob pasjih dnevih ...
Ali ni Nande nič
pripovedoval, kako so me, koliko jih je bilo in kdo so?“

„Le vprašajte ga sami, zunaj je sam,“ odgovori Pavlek.

„Reci mu noter,“ veli stric Blaž.

„Jaz mu uže ne bom velel!“ reče fant in odide.
A zunaj poišče hlapca in mu pove, kaj stric želi, ter pristavi: „reci mu ti, če hočeš.“


[Stran 27]
[27]

Hlapec Nandetu izroči, da bi rad stric Blaž ž njim govoril,
a ne more s peči, ker ga glava preveč boli in peče.

Z jezo je pa videl Pavlek, ki je imel strijca Blaža prav rad,
čeravno mu je le grobo odgovarjal, da Nande, „Štajerec“, kakor
je bodočega neljubljenega svaka imenoval, ni prav nič
hitel v izbo, temveč še dolgo prazno besedičenje imel s sestro
in z materjo, ki je bila medtem že raznega zdravilnega
zelenja natrgala in Blažu pod obvezo okolo glave naložila, to
se ve, ne brez naukov za prihodnost in ukorov za preteklost,
kateri so pa vsi skupaj padali na kamnenita tla strijca Blaževe nepoboljšljivosti.

Ko pride Nande k Blažu v izbo, gleda ga ta najprej čudom,
kakor da ga prej ne bi bil še dobro ogledal.

„Kaj je?“ vpraša Nande in nehoté se mu čelo v gube zbere.

„Ti si me iz Kamnika od Vlagarja domov spravil?“

„Drugače bi bili v kolovoznih mlakah na potu obležali,
strijc, tako ste se bili napili.
Kogar sva srečala, kogar ste videli,
nikogar niste poznali.“

„Glej no, glej!
Ino ... kaj sem rekel?
... Reci, kaj si ti spregovoril,
ko si tačas v hišo stopil, kadar so bili oni Rokovnjači
mene pobili, bes jih dregni!
Kaj si tačas spregovoril?
Tako
nekaj čudnega, da so se te vsi ustrašili, to se mi nekoliko še
zdi kakor v sanjah, potlej pa nič več ne vem.
Kakor da bi se
mi sanjalo, brodi mi po glavi.
Reci mi no tisto čudno besedo,
ali je bila sama ali dve besedi?“

Nande je bil ravno od strica proč obrnjen, drugače bi bil ta
videl, da je na njegovo vprašanje kar prebledel.
A takoj je z
glavo stresel in rekel:

„Kakšno besedo!
Jaz nisem nič videl, kedaj in kakó so vas
potolkli.
To se vam je vse v pijanosti nasnovalo, da sem kaj
govoril.
Saj sem rekel, da niste nikogar poznali in da ste vse
narobe videli.
Mene ni bilo več v krčmo nazaj, ko sem vas bil
pustil.
Dobil sem vas pred Vlagarjevo hišo ob zid naslonjenega
in od tam sem vas domov spravil.
Notri v izbi vas je bil
udaril tist mož, ki ste mu rekli Rajtguzen ali kakó.“

„Ne baš!
Rajtguzen — ti presneti Tonček ti, včasi sva bila
vinska brata na semnjéh in povsod, kjer sva se sešla! — ta
Rajtguzen je začel, to je res, ali oni grdi Rokovnjači od peči so
potlej na me


[Stran 28]
[28]

padli in te si ti zadržal, zdi se mi, da mi niso še
bolj nametali, nisi li ti?“

„Jaz ne, to se vam je mešalo, ker ste preveč pili,“ odgovori
Nande in, korakajoč v drugi konec izbe, jezno zobé stisne,
kakor sam s seboj nezadovoljen, da je enkrat tako nepreviden
bil.

„Da se mi je mešalo?“ vpraša Blaž poluglasno.

„Gotovo tudi ne veste, da ste tistega starega dedca pri peči,
ki ste mu rekli Rokovnjač, skoro do mrtvega pobili?“ vpraša
Nande skrivnostno.

„Tistega kosmatega?
Tomaža?
Ali sem ga!
Res?“ vpraša
Blaž z velikim veseljem, kakor da bi šlo za dobro delo, ki bogu
in ljudem príja.

„Za to je najbolj pametno,“ reče Nande, „če molčite o tem
dnevu popolnoma.
Nikomur nič ne govorite, veste, nikomur.
Če gosposka zve kaj o tem, zapró vas.
Zdaj so Francozi v deželi,
ti ostro gospodujejo, saj ste slišali.
Pri Vlagarju doli sem
uže jaz skrbel, da ne izdado, kdo ga je udaril.“

„Samo če sem ga rés.
Ali sem ga dobro česnil?
In kako je
to, vraga, pa se nič ne domišljam, da bi ga bil udaril.
Glej, šenta,
menda se mi je vendar res močno mešalo, ker tudi tega ne
vem, a take reči vem, ki niso res.
Torej ti nisi prišel in ti nisi
ubranil me, ko so rokovnjači z noži name šli ... čakaj no ...
kako si jim rekel?“

„To vse se vam je mešalo.
Zatorej vam pa svetujem, strijc,
molčite kar o vsem, da sodnik ne zve in da vas ne zapró.“

„Zapró?
Beži, beži!
Mar jim je za to, če kdo kacega Rokovnjača
kavsne.
Francozje so res hudi, ali mene bi pa tudi živega
ne zapirali, to ti povem.
Če sam Bonapart Na-po-lijon po me
pride, ne spravi me s seboj, da ti rečem.
Po sámosti sem
se že z marsikaterim junakom premetaval, nobeden me sam
ni še užugal, pa bi me tudi francoski Bonapart ne, sam že ne,
da ti rečem.
Za to se ni treba nič bati zame.
Samo če sem res
onega kosmatega cigana potolkel.
Ali ga sem, ali ga nisem?
Bog mi pomagaj in sv. zgubljeni sin, da bi ga le res bil!“

Ta misel je za nekaj časa Blaža tako obradovala, da je svojih
bolečin in vsega drugega pozabil.

Sicer mu je pa dogodek v kamniški krčmi vedno po glavi
rojil, tisti dan in drugi dan.


[Stran 29]
[29]

„Ali sem bil res tako zmešan, da se mi je vse ono le sanjalo
ali v glavi zverižilo, pa ne bi resnično bilo?“

To vprašanje mu je vedno vstajalo.
Od kraja je uže verjel.
Ali nazadnje pak je stric Blaž, ko je bil sam, usta na šir odprl, oči
raztegnil in za hip prav neestetično jezik na svet pomolil in
rekel: „Ko bi se pa meni ne bilo mešalo!
Ko bi bil ta Nande ...
I, i, i!
Saj vendar nihče ne ve, kdo je in od kod, ta Nande!“

Strijc Blaž je bil veliko misel našel, strašno misel, táko, da
se je ni upal nikomur v hiši povedati.

Sklenil je pa paziti in iskati.

In skoro, ko je bil v kakih štirinajstih dneh ozdravel in spet
med ljudi prišel, mu je bila prilika nekaj sumljivega opaziti.

Sedmo poglavje.

On hodi v temi okoli, kakor se vidi, in se spozna
kakor lisjak zjutraj po tem, kar je škode naredil.
Washington Irving.

V Radomlji na severnem koncu vasi je bila samo še v jednej
malej hiši luč, povsod po drugih hišah je bila črna temà
okna zagrnila.
V tej malej hiši je imel stari čevljar Bojec na
podolgastem stolu razprostrto svoje orodje in je krpal čevlje
Blažu Mozolu, ki je premogel samo ene za petek in svetek.
Mozol bi bil torej moral jutri v nedeljo brez maše biti, ko bi
se Bojec, ki je včasi šival, včasi po svetu potepal se, ne bil dal
preprositi, da jih zdaj, čeprav je bilo že pozno v noč, popravi,
kolikor se je stara razvalina kvedrskega čevlja ravno popraviti
dala.
Bojec je črevlje popravljal in še svojega vasovalca
Blaža je zabaval, pripovedujé mu na njega prošnjo pripoved
o treh bratih, katerih je veljál eden za neumnega.
Mej
tem pripovedovanjem pa zasliši Bojec, kakor da bi kdo dreto
vlekel, in, ko se ozré, vidi, da je Blaž na klopi zaspal, kakor
je bila tudi mačka na peči, jedina sostanovalka Bojčeva, uže
zaspala.

„Vse spi, le človek delaj še v noč!“ srdi se stari, suhokostni
mali mož in jezno z ročajem kládiva drgne po obšivu, kajti
dodelal je bil glavno reč, drugo pak je ukrenil pustiti za drugič
ali za vselej.

V tem hipu nekdo na okno potrka.
Čevljarček se prestraši,
da se zgane na stolu.
Še enkrat potrka ob svinec na šipi, močno.

Bojec vstane in gre okno odpirat.
Tema je bilo zunaj kakor
v rogu, nikogar ne bi bil mogel videti.


[Stran 30]
[30]

„Odpri vrata in pusti me v hišo!“ ukazuje nekdo zunaj.

„Kaj pak!
Komu?
Kdo je?“ vpraša Bojec pa malo stran stopi
pri odprtem oknu, da ga ne bi mogel oni zunaj iz teme zadeti,
ako je hudoben človek.

„Bojec odpri, ali ven pridi!“

Bojcu se zdaj glas znan zdi, ali vendar se ne domisli, kdo
bi bil.
Zato še enkrat vpraša:

„Kdo si pa?“

Namesto odgovora pomoli se bela moška roka z razprtimi
vsemi petimi prsti, s hrbtno stranjo naprej; na mazinci je bil
velik srebern prstan, ki je imel vkovano debelo, primerno težko
jekleno gumbo.
Bil je to tako zvani tepežni prstan, kakor
so ga Gorenjci v starih časih z Nemškega dobivali.
S tacim
prstanom na mezincu bila je teška kmetska pest oborožena
za smrten udarec.

Bojec je poznal znamenje z roko, in prstan na tej roki in
silno se je prestrašil.

„Precej, precej, precej!“ mrmral je naglo skozi okno, boječe
ozrl se po spečem Blažu, da li ni ta ničesar videl ali čul,
ter ko je Blaž v pólu temi mirno ležal kakor prej, ugasne Bojec
luč in po prstih leze iz izbe in v temo h kličočemu pred okno.

Komaj je zunaj bil, ko plane Blaž na noge in pristopi k oknu,
da bi slišal, kdo je in kaj imata čevljar in on.
Prejšnje klicanje
na oknu ga je bilo zbudilo in videl je tudi čudno znamenje
z roko skozi okno, ki je bilo Bojca tako preplašilo.

„Je li kdo pri tebi?“ vpraša nekdo zunaj.

„Mozolov Blaž.
Čevlje sem mu šival; a zdaj spi kot polh,“
odgovori Bojec ponižno in polutiho.

„Kdo, Blaž?
Povsod vrag nosi tega pijanca,“ reče tujec.
In
Blažu se zdi ta glas dobro znan!
Vleče na ušesa, da bi še kaj
ujel, ali zastonj.
Le še kako posamezno besedo čuje, a kaj
Nande — njega je namreč spoznal — Bojcu zabičuje, ni mogel
razločiti.
Nazadnje sliši vendar, da vpraša čevljar:

„Jutri ob tem času?“

„Ob tej uri, ali malo kasneje ga pripelješ,“ reče Nande.

„Če pride sam.“

„Če pride sam; a če pismo pošlje, prinesi pismo, pa tudi
po noči, ne po dnevi.
In hodi po dólenjej stezi, da nihče ne vidi,
celó Mozolov pes te ne sme oblajati.
Na dolenjem koncu na
okno potrkaj,


[Stran 31]
[31]

na katerem boš luč videl in na katerem bodo
dve ali tri bele trske stale.
Slišal li?“

„Slišal!“

„Na!“
Rekši, mu je dajal nekaj denarja.
Potlej je odšel.

Bojec je vrata svoje koče spet prislonil, da so režávo v podbojih
zaškripala.
To je bilo Blažu znamenje, da se brž spet po
klopi uleže in premišlja, kaj bi.
Kaj, ko bi Bojca za vrat prijel
in prisilil, da pové, kaj oni Nande okoli njega hodi, okoli zanikrnega
Bojca in celò po noči!

Zdaj pride gospodar koči spet v izbo, kateremu je Blaž tako
iskrene želje gojil.
„Spiš, Blaž?“ vpraša.

Blaž se potuhne, nič se ne oglasi.

„Spi!“ mrmra Bojec, vzame kresilo in gobo iz kotička na
peči, ukreše in spet užgé z ožvepljeno nitjo svojo svetilnico,
staro lončeno črepinjo z oljem.
Potlej pak Blaža potrese za
koleno in ga goni:

„Hoj, Blaž, čevelj je cel, vstani, obuj se in hodi!
Jaz sem
zaspan.“

Blaž vstane in se vzlekne, kakor stoprav zdaj prebujen, ogleda zašiti čevelj, obuje ga, dvakrat s peto ob tla udari, kakor da
bi hotel poskušati, bode li se stopati dalo v novo zašitem obuvalu,
pak reče potem:

„Veš kaj se mi je sanjalo zdaj le tu na tvojej klopi, Bojec?“

„To daj, drugič povej, nocoj sem že tudi jaz zaspan, le pojdi
v božjem imenu!“ govori čevljar.

„Kaj pak!
Misliš, da se jaz dam tako zapoditi iz hiše kakor
zajka iz detelje!
Da bi mojih sanj ne poslušal!
Sapra-miš, rajši
ti vrat zavijem.
Misliš, da ti ga ne morem?“

„Zato ker sem ti črevelj zašil?“

„Za to dobiš groš, kadar bom prvega spet v roko dobil.
Zdaj pa poslušaj, kaj se mi je sanjalo.“

„No kaj?“

„Sanjalo se mi je, da sem bil šel v planine nad Kamnik.
In
ko sem prišel gor v skale v Jermanova Vrata ... veš, kje so Jermanova
Vrata?“

„No, kako ne bi vedel?“ deje Bojec.

„Ko sem prišel v Jermanova Vrata, srečam veliko žensko,
tenko kakor lopar, prepasano kakor osa in hudij oči kakor
mačeha.
Kdo si, vprašam.
Torklja sem, Torklja, Blaž, da boš
vedel, reče, Torklja.


[Stran 32]
[32]

Pogledam jo na drobno in pravim: i,
videl te nisem še nikoli, ali res si taka, kakor dékle govoré, da
pod streho hodiš, kadar predejo.
Od kod pa hodiš in kaj iščeš,
Torklja, vprašam.
In kaj mi baba pravi, kaj meniš?“

„Kako čem vedeti?“ proti vpraša Bojec.

Blaž Mozol pak se nagne proti Bojcu in v skrivnostnem
glasu in z razpetimi svojimi velikimi očmi pripoveduje: „Veš
kaj mi je rekla?
Doli sem bila, pravi Torklja, v Radomlji,
pravi, in sem se bila skrila pri Bojci, pravi, gori na izbi,
pravi, in sem poslušala, pravi, kako je bil prišel k njemu —
Rokovnjač, pravi, Rokovnjač!“

Tukaj izpusti Bojec glas od sebe, ki ni bil ni „a“ ni „e“, ali
nekako tako se je glasil in teško ni bilo določiti, ali je mož bolj
ustrašil se, ali bolj čudil se ali oboje.

„Kako je bil prišel Rokovnjač k njemu, — nadaljuje Blaž mirno —
in mu je poročil in dejal: ti, Bojec, ná to in to, pa pojdi
tjakaj in tjakaj in reci temu in temu, naj pride na moj dom gor
na Paleževino, kjer sem ravno zdaj kupil domačijo, pa nihče
ne vé, da sem Rokovnjač, samo Blaž Mozol vé, ki je moj prijatelj
in tudi uže v naši družbi.“

„Ti tudi?“ strmeč vpraša Bojec.

„Glej ga, jemlji te Kurent!
Zakaj pa jaz ne bi bil, če si še ti!
Pa kaj me gledaš tako grdo kakor sam Deklecjám, tist rimski,
ki je svetnike trpinčil in svetnice.“

Bojec je usta kar odprta pustil in zijal.
Vse je verjel; kakó bi
kaj tako za gotovo povedanega ne verjel!

„No, in ravno, ko sem hotel Torkljo vprašati, kam, po kaj
in h komu te je naš prijatelj Rokovnjač poslal, prišel si, nadloga
stara, in si me vzbudil.
Nisi mogel še tako dolgo spečega
pustiti me, da bi bil še to zvedel?
Kam te je poslal?“

„K Brdskemu pisarju, da Grogi poroči, kdaj Francozje ...“

Tu Bojec naglo preneha.
Morda mu je sum ponovil se, da
ga je Blaž vendarle prevaral.
Morda pa ni res, da je tudi on
Rokovnjač.

„Groga?
Kdo je Groga?
Ta na Paleževini?“ vprašuje Blaž, ki
je vedno bolj drzen bil, ko se mu je posrečilo prvič prevariti
Bojca.

„Ti ne veš, kdo je Groga?
Ti, ti nisi ... !“

„Kdo govori, da nisem!“ srdi se Blaž.
„Kdo pravi, da nisem?“

Zdajci se domisli Rokovnjača, da se lehko na drug način
prepriča, da li je res Blaž ud njegove družbe.
V tem primeru
je gotovo njihov jezik znal; vsaj nekoliko.


[Stran 33]
[33]

„Ti si grilc, privolhav si nas v šrencenco pertanat; ti si naj birgav!1

„Kaj je to nemško ali francosko ali je volčje, ta hav-hav-hav?“
vpraša Blaž.
In Bojec je videl, da se je dal po čudnej pripovedbi
in po manevru Blaževem na led izpeljati in da je jeden
del skrivnosti izdal, če Blaž morda ni že vsega slišal skozi stene.

„Ti si mi lagal,“ reče Bojec, srpo gledé Blaža, a roka mu
kakor skrivaj poseže po podolgovatem stolu in izmed svojih
šil potegne ostro brušeni krivec, čevljarski nož.

Ali Blaž Mozol je imel oči povsod, zapazil je tudi, kam je
šla Bojčeva roka, in kakor mačka na miš, skočil je Blaž na starega
prijatelja in ga krepko tiščal za pestjo, ki je krivec držala.

„Ne boš ti Blaža Mozola z noži drezal, ne!
Spusti nož ob
tla!“ vpije Blaž.

Rokovnjač, čuteč, da je slabši od svojega protivnika, spusti
nož ob tla.
Blaž potem protivnika z močjo zavihti in nazaj
vrže sè stolca, na katerem je sedel.
Padajoč omahne Bojec z
obema nogama in podere tudi podolgasti stol s svojim orodjem
in s svetilnico, tako da je bilo naenkrat tema v izbi.
Blaž
suje z nogo v temi po čevljarju kar tja poprek, kakor je hotelo
prileteti, ali po nosu ali po kólku, govoreč:

„Na, ti pasjedlakec, na!
Pa še!
Boš ti mene z nožem drezal?
Jaz ti bom vetra dal, pa bo pihalo z viharjem, kateri ti bo še
tistih pet las izpulil in v resje odnesel, ki jih imaš, las rokovnjaških in peklu prodanih.“

Zunaj Bojčeve koče Blaž iz teme še za slovó rokovnjaču
zažuga, da ga hoče gotovo še obešenega gledati, in napoti se
po stezi iz vasi.

Med potom je začel premišljati.
Torej je bilo vendar res, da
ondan v Kamniku ni bil tako piján, da ne bi bil ničesar vedel,
temuč one Rokovnjače je le Nande ukrotil.
Bojec mu je rekel
Groga, Groga!
Prav rokovnjaško ime.
In ta človek Rokovnjač?
Ali resnici podobno je bilo.
Ničesa ni delal, nihče ga ni videl
trgovati, temvuč je le govoril, da trguje; nikoli ga ni bilo domá,
in vendar je imel zmerom denar!
In ta človek se je hotel
v njegovo rodovino ženiti!
Groza.
Mala Polonica Rokovnjačeva
nevesta!
Kako bode debelo pogledala,


[Stran 34]
[34]

kadar to zve!
In kaj
poreče nje mati!
Iz kože poskoči od jeze.
A kaj poreko ljudje,
ko to slišijo!

Ta Nande ali Groga je gotovo jeden glav Rokovnjaških, če
ne prva glava.
Drugače se ga Bojec ne bi bil tako ustrašil.
In
v graščini Kolovškej in v Kamniku bodo dali lepe razpisane denarce
radi tistemu, ki jim glavo Rokovnjačem ovadi ali celó
pripelje.

Zato Blaž Mozol naredi ta črtež: Precej ko pridem domóv,
pokličem hlapca Franca, oba oblezeva sosedovo hišo in primeva
in zveževa ga.
Če ga ni, pride jutri zjutraj, primeva ga
tačas in zveževa ga!
Potlej ga pa peljeva zvezanega kakor bika
ali v graščino kolovško ali pa v Kamnik, ali gospodu Poljaku
ali gospodu Gavriču.

Če je on glava, dali bodo več, kot so oklicali.
Toliko denarja v cesarskem srebru ali pa v frankih, naj
bode, kakor hoče, da le je!

Ko je domov prišel, sklical je brž hlapca in mu povedal, da
je Rokovnjače iznašel: Nande je eden, Bojec jeden.
Ali hlapec
ni bil zadovoljen, takoj iz postelje v hlevu iti ž njim v sosedovo
hišo gledat, da li Nande tam spi, ter ga prijet in zvezat.
„Pa saj ga jutri zjutraj primeva!“ reče Blaž v svojih lahkih računih
in sam leže spat.
Da bi mu po noči mogel kdo račun do
jutri pomótiti, na pr. Bojec, tega se ni domislil.

Osmo poglavje.

Ko sliši to, ne zgrudi se na tla,
Strahota pred seboj je ni obšla
Ko upala je še, bil čut mehák.
Ne upa več, zdaj duh je v njej krepák
„Kogá ljubiti nemam več, ne smem
Zakaj bi bala se zato, ne vem.“

Na jutrovej strani se je žarilo, noč je bila postala svitlejša,
vendar belega dne še ni bilo, ko je Nande na malo štirioglato
okno izbe trkal, kjer je Polonica spala.

„Kaj češ?“ vpraša s čudom deklica, ki je bila na okno prišla.

„Ogrni se in pridi ven, govoriti moram s teboj,“ reče Nande
resno.

„Kaj ti je?“ ostrmi deklica.

„Če me rada imaš, stori mi to, kar te prosim, pridi ven k
meni!“ reče.

„Oblečem se precej, vrata odprem in zakurim, pa pridi potlej
noter, zakaj bi jaz na vrt hodila, kjer je hladno?“ reče ona.


[Stran 35]
[35]

„Nečeš, če te prosim?
Noter jaz ne idem več.
Tvoj strijc ...
ali povedal ti bom tukaj na vrtu, pridi ven!“

Deklica se odmakne, naglo obleče in kmalu je bila poleg
njega.
Ob zidu za hišo je pod kapom sušil se kup desák, tam
je sedel on in ona se prisede tik njega na desno.
On je imel
teško sukneno bundo ogrneno čez leva pleča in jo je pred
soboj skupaj držal, kakor da bi hotel nekaj skrivati pod njo.
Na glavi je imel namesto slamnika, kakor zadnje dni, kučmo
iz polhovih koži.

„O joj, ti si oblečen kakor za zimo.
Kam si namenjen?“
vprašuje ona in si dá brez branjenja od njega roko okoli tilnika oviti.
Ne da bi jej na njeno vprašanje odgovarjal, vpraša
jo sam, in s tresočim glasom ono staro vprašanje, ki se nam
neudeležencem zdi smešno ali je onim, ki se jih tiče, tačas vir
neizmerne sreče:

„Ali me res ljubiš?“

In tudi odgovor Poloničin, katera je zdaj šele opazila njegovo
razburjenost, je bil tak, kakor je navaden v jedancih položajih.
Rada bi bila zavpila „da!“ takó močnó, da bi se bilo
razlegalo tja onkraj Kamnika, ali sram jo je bilo tako živo resnico
glasno povedati, tiho je pritrdila, da ga ljubi res, in žareč
obraz skrivala naslanjaje se na njega ramo.
Pa kmalu
sklonila se je in lahkodušno vprašala: „Kaj ti je pa danes?“

„Ko bi me ti ljubila takó, kakor ljubim jaz tebe, dekle moje,
bolj od vseh drugih ljudi, bolj kot mater, brata in dom, šla bi
z menoj, kamor bi jaz hotel.“

Ona upogne glavo in zopet opazi njegovo nenavadno resnobo.

„Pa zakaj bi hodila proč, če treba ni?
Zakaj to praviš?“

„Ko bi pa treba bilo?“

„Šla bi!“ odgovori ona hitro kakor kljubovalen otrok.

„Res, Polonica?
Reci to še enkrat!“ deje on nekako vesel
iznenádejan, prime jo za roko in ji ognjeno zre v oči.
„Bi li ti
šla z menoj, zdaj precej?“

„Precej pa ne, saj ni treba,“ reče ona in se mu spet čudi
„Kaj ti je?“

On jo izpusti pa reče čez nekaj časa:

„Deklica moja, ti ne veš še, kako te jaz ljubim.
Tako, da bi
šel za tebe v smrt, vice, pekel ali v nebesa, kamor greš ti.
Ko
boš slišala, in še danes boš slišala, kdo sem, nikar se ne ustraši, temuč misli, kaj sem ti rekel: na potu v pogubo me odpelješ
le ti


[Stran 36]
[36]

na pošten pot v srečo.
Samo ti, če hočeš.
Ti si moj
angelj váruh, če ima človek angelja váruha.
Ti me moreš rešiti,
drug nihče, če me ljubiš, če ostaneš moja, naj ljudje porekó,
kar hoté.
Ustrašila se boš, ko zaslišiš, kakó mi bodo rekli, ali
domisli se mojih besedij in veruj le to: tebe ljubim bolj kot te
more še kdo na širokej zemlji, in kadar tebe vidim, tačas sem
dober človek, tačas sem pripravljen vse storiti, kar ti želiš.
Zato, deklica, ljubi me in reši me!“

Široko, ogorelo lice mu je bilo mej tem bolj zarudelo, z oči
pak so se mu svetile solzé, prve solze, katere je mladica videla
v očeh ljubljenega možá in to jo je omamilo.
Objela ga je in
poljubila ter prosila:

„Nande, ti moj ljubi, ne jokaj, ne, oj, jaz tega ne morem
videti,“ in jokati je začela sama.
„Povej mi, kaj ti je, kaj naj
storim.
Vse storim, kar rečeš, vse, in grem s teboj, kamor rečeš.“

„Res pojdeš?“

„Res!“ odgovori deklica brez misli.
Razumela ga ni mnogo
več, nego toliko, da je nesrečen, da ga nekaj tare, in to mu
je hotela olajšati, zato bi bila vse obljubila, pa menda tudi res
storila.
Dekličja natura je taka, pravijo.

„Ti zdaj ne poznaš še vsega, ali bojim se, da bodeš slišala
skoro še preveč.
Ne pozabi, kar sem ti rekel, ne pozabi, kar si
mi obljubila.
Le ti moreš pomagati mi,“ nadaljuje on.

„Ali kaj ti je?
Kam si namenjen?“

„Proč, ali tebe moram kmalu spet videti, veš?
Čuj!
Zvečer,
kadar se mrak naredi, pogledaj včasi gor le v hosto pod ono
sprednjo staro smreko.
Kadar tam vidiš iskre kresati precej,
ko se je mrak naredil, tačas mi pridi naproti do sredi steze, če
hočeš z menoj govoriti.
Če boš pa imela kdaj kaj povedati mi,
pojdi po noči — saj te ni strah, dekleta, ki je mene ljubila, ne
sme biti strah neumne noči — pojdi ponoči na vrh Slemena,
in tam, kjer dva stara, visoko okleščena bora sama stojita, napravljena
bode grmada suhljadi.
Rado se bode vžgalo.
Užgi in
pri ognju počakaj.
Tistemu smeš vse povedati, ki bode k tebi
prišel in prvo besedo „Nande“ rekel.
Ne boj se ga, če bo grd.
Nemam lepih ljudij.
— Vrniti se odslej ne bom več semkaj mogel.
Sovražniki so za menoj.
Tvoj strijc Blaž me je izdal najbrž
že to noč.
Če me ni še, bode me.
Jaz bi mu lehko za vselej usta
zamašil, in niti meni samemu ne bi bilo treba roke vzdigniti;
ali tega nečem, ker je s teboj v rodu, samo ker je tvoj strijc.“


[Stran 37]
[37]

„Naš stric te je izdal?
Komu, zakaj?“ vpraša deklica strmeč.

„To boš vse slišala.
Samó ustraši se ne, in ne veruj ljudém
vsega, kar bodo govorili.
Pa ko bi tudi jaz tako hudoben človek
bil, kakor porekó, za tebe nisem, za tebe sem mehak kakor
dete; za tebe sem dober v srci.
In če sem za druge ljudi
tak, da se me bojé, krivi so ljudje sami, ki so me preganjali in
na polje vrgli še mladega kakor divjo zver.
Ti si prva duša, ki
me ljubi.
Sezi mi v roko, da me nečeš pustiti, tudi če me drugi
ljudje obsojujejo!“

In dasi ga ni prav umela, kaj pripoveduje in prav zaprav
ima, in dasi se ga je v tistem hipu skoro bala, kajti ko je govoril,
da ga ljudje preganjajo, zasijalo mu je oko nekako divje in
strašno — vendar mu je pomolila desnico, katero je trdno z
obema rokama oklenil in jej molče zrl v oči.

Med tem se je bil dan naredil.

Zdajci se začuje kletev od druzega konca hiše in strijc Blažev
glas v tej kletvi.

„Ušel je, vrag!
Ni ga več v gnezdu, zakaj nisi hotel sinoči
vstati, France!“ ropoče Blaž.

Nande vstane in reče deklici: „Zdaj pa moram iti.
Pomni,
pomni, kaj si mi obljubila, na kaj si mi v roko segla.
In, ne
veruj vsega, kar boš slišala.
Če ljubiš mene, ne boš jokala.
Kaj
so ti mar ljudje?
Jaz pa.
Pridem kmalu spet k tebi ali pa ti —
k meni!
Pokazalo se bode, ali je ljubezen res kaj, pokazalo se
bode pri tebi.“

Rekši jej stisne roko in na sever odhaja naravnost čez vrt in
čez njive, kjer je najbliže do gozda.
Strmeča je gledala ona za
njim, kaj je vse to govorjenje pomenilo?
Ko je bil za pol streljaja
od hiše, zagleda ga strijc Blaž in kakor besen začne vpiti:
„Ho, ho, stoj!
France, France, pojdi sem, teciva, teciva za
njim!
Glej ga, glej ga!
Drži ga, ho! ho!“

Strijc Blaž se res spusti za Nandetom čez njive, a hlapec
France mirno stoji in zijá; nima veselja hoditi v boj, najmenj
pa loviti Rokovnjačev, če je tudi res, kar stric Blaž govori.
„Naj ga ujame in uklene sam, če je res tako močán, kakor zmirom
govori,“ reče France in vtakne jedno roko za hlačni prteni pas,
z drugo pa si počasi stegno briše, kakor da bi dejal: jaz svojo
roko umivam v nedolžnosti.

Predno je bil Blaž čez sredo njiv pritekel, skril se je bil Nande
uže v goščo nizkega gozda in strijc se je upéhan vračal.


[Stran 38]
[38]

„Kaj mu hoče strijc?“ vpraša Polonica hlapca.

„Pravi, da je ta Nande Rokovnjač, glej!“ reče hlapec.
„Ponoči
ga je nekje videl in slišal, pravi.
In veš kaj je še slišal?
Da
ni Nande, ampak da je Groga, Groga, Rokovnjač.“

„Kdo to pravi?“

„Strijc,“ odgovori hlapec in se neumno smeje.

„Strijc,“ ponavlja pólu glasno, kakor brez misli dekle, stoji na
mestu pod staro jablano, gleda srpo v tla.

Rokovnjač!
To je bila strašna beseda.
Ali razumela je precej
vse.
Pač ji je bilo, kakor da bi jo bil kdo s kolom po čelu
udaril.
Ali deklica je imela močne živce.
Ni v omedlevico padla,
temuč čez nekaj hipov je premaknila se od stare jablane,
pod katero je hlapec še ostal, proč, pregazila je, da ne bi po
okoliših hodila, kup gnoja na dvorišču in stopila v vežo.
Tam
se je pri spodnjih vratih naslonila na podboj in nekaj časa
strmela pred-se.

„Si uže pomolzla?“ vpraša jo mati prepirljivo in osorno.

Dekle se molče obrne, vzame veliko mlečno golido v roke,
nalije mehanično vanjo vode za umivanje vimena in odide v
hlev.

Kdor bi jo bil po vnanjem sodil, mislil bi bil morda: ta se ne
meni mnogo za to, da jej je bridka usoda ravnokar prve ideale
življenja v blato potrgala.
Ali krivo bi bil sodil in površno.
Ne
kaže se čut pri vseh ljudéh jednako.

Ljuba Rokovnjačeva!
Kadar ljudje to zvedó, kadar to začno
govoriti, o Bog, kakova sramota!

In res čudno je, da ima misel: „Kaj poreko drugi ljudje o tem,“
tako mogočen vpliv na vse ljudi, v vseh položajih, še tačas, ko
smo najbolj na se navezani in ko bi se za ves drug svet imeli
najmanj brigati.

Sramota!

A vendar se je oglasil precej poleg tega čuta spomin njegovih
besedij: le ti me moreš rešiti, če me ljubiš!
To mu je pa
obljubila, v roko mu segla!


[Stran 39]
[39]

Deveto poglavje.

Zdélo, zdélo pot prejelo.
Nar.

Tisto nedeljo popóludne rekel je Blaž hlapcu: „Pojdi z menoj,
France, greva na Kolovec, tam je novi gospodov grofov
pristavnik Poljak; njemu povem, da sem dva Rokovnjača
našel, on naj potlej naznani ali na Brdo ali v Mekine, v Kamnik
ali v Ljubljano, da jih bodo iskali ali naši biriči, ali tisti
francoski kusje (Blaž je tako slišal hussier) ali kdor hoče.“

„Jaz uže ne grem,“ odgovori hlapec.

„Zakaj ne?
Jaz stavim, da dobiva kaj za to; vse ono, kar so
ob semnju v Kamniku razklicali; potlej pojdeva pa pit.
Nisi
žejen?“

„Pil bi uže, pil.
Ali kaj, ko bi Rokovnjači zvedeli, da sva jih
midva tožit šla, strijc?
Kaj pa potlej?“

„Ti se jih bojiš?
Sram te bodi!
Jaz pa nič.
Le pomisli, da je
novi gospod Kolovški, grofov gospodar Poljak, obljubil trideset
goldinarjev tistemu, ki le sled pokaže do Rokovnjačev.
Gavrič
pa trideset.
Jaz ga imam, sled.
In torej imam tudi trideset
in trideset goldinarjev. Na Brdu bode doktor tudi še kaj dodal.
Potlej se pa vsi zberó, francoski ‚kusje’ pridejo, kmetje od
vseh krajev pritisnejo, jaz ž njimi, pa jih bomo gonili kakor
zajke.
Pojdi z menoj!
Za vino je denar gotov, pa ga bova pila
še denes na upanje lepo kakor Odám in Eva, ko sta pod figovim
drevesom sedela in sladko vince iz okrogle buče gólcala;
mene uže po grlu praska.
Pojdi!“

In oba se počasi napotita.

„Ali, stric,“ nadaljuje hlapec govor počasno, morda da bi
strah odvrnil, „kaj ste vi rekli, da sta Odám in Eva pod figovim
drevesom sedela pa vino pila iz buče?
Saj ga nista.“


[Stran 40]
[40]

„Kdo pravi, da ga nista?“ prepira se Blaž, ki ni rad udal se,
da bi kdo več vedel kot on, zlasti pa tak neokreten hlapčè ne.
Zato se vname med njima po potu ta-le prepir.

„Nista ga ne pila,“ reče hlapec.

„Kakó da ne?“

„Zato, ko ne!“

„Ka jima ga ne privoščiš?
Nevoščljivec! Odám je vendar
tvoj oče, Eva tvoja mati.
In moja sta tudi in še fajmoštrova
oče in mati, če malo čez hrbet nazaj pogledamo kaj pak!
Pa jima ne privoščiš buče vina?“ prigovarja Blaž in svitlo gleda.

„Za to ga nista pila, ker ga je šele Noe znašel, veste?
Jaz dobro
vem, da sem takisto slišal ’vengélj brati.
Noe je pa vino
znašel kasneje, ker njega je dosti kasneje mati rodila kot Odáma,
da boste vedeli, strijc.
Jaz tudi nekaj vem.
Kar vem, pa
vem.
Nisem tako neumen ne, ni treba misliti tisto, strijc!“

Z odločnostjo in s pogumom je hlapec France govoril ta
govor, jeden najdaljših in najbistroumnejših v svojem življenji.
Ker to se mu ni vsak dan primerilo, da bi bil znal Blažu
ugovarjati, kateri je imel po mnenju tega okraja jezik nad vse
doktorje.
In res pri tej priliki je bil hlapec Blaža popolnoma
podrl.
Ta ni vedel en hip ničesa odgovoriti.
Da je Noe vino
znašel, to je bilo res.
„Kako, da sem to pozabil bil?“ jezi se
Blaž in zarudi, kajti, da bi ga Francè bil v kozji rog ugnal v takej učenej
stvari, to se mu je zdela izguba na svojej slavi in časti.
Nekaj
hipov je torej Blaž moral misliti, kako bi se izrezal, kar mu na
misel pride:

„Pa vendar ni res!
Veš ti to, ko sta Odám in Eva pod figovim
drevesom sedela in vino pila, bilo je še pred grehom, predno
jih je Bog osuval in v reso ven zapodil, tačas, ko sta bila
še v raji.
In če se sliši brati in pridigovati, kako grozno dobro
jima je v tistem raji bilo, pa da bi buče vina ne bila imela?
Imela sta ga, tako ti pravim; ker pojdi se solit z dobroto, če
vina ni za pijačo in morda ni žganega ne!
Kako si moreš misliti
dobroto in raj brez vina?“

To je bil pa spet za hlapca Franca tako prepričalen in silen
dokaz, da ni znal nobenega ugovora nasproti privesti; zato je
udal se in ponižno rekel:

„Saj menda je res tako.“
— Da bi pa svoje razgovorno pobitje
pokril in izročil hitri pozabljenosti, vrne se hlapčeva misel
k njiju prvotnemu pogovoru o Rokovnjačih in on vpraša:


[Stran 41]
[41]

„Kaj ste vi res taki, da pojdete Rokovnjače tožit?
Kaj pa če
kdo od njih pride gor k nam in prinese uroke v hlev?
Oni znajo
zagovarjati in uroke delati, saj veste.
Potlej jih pa tudi gospoda
dobili ne bodo.“

„Naj jih dobodo ali ne dobodo, samo da meni denar dajo,
ko jim povem, da je ta naš Nande, ki je Paleževino kupil, jeden
poglavarjev.
Urokov se nisem nikoli bal in vsega copranja ne.
Kadar pa kam pojdem, ne pojdem brez noža in brez palice.
In še psa bom s soboj jemal, kakor jemlje kolovški svojega.
Če ni drugače, dam si pa še en pâs požegnati od Odromanove
Jere; potlej me v uho piši Rokovnjaška copernija, veš?“

„Nu, ne rečem; ali kaj vam pomaga nož, če ti Rokovnjači
streljajo z zagovorjenimi kuglami, ki človeka gotovo zadenejo?“

„Vidiš, ki nič ne veš!“ živahno v besedo seže Blaž.
„Tiste
krogle, ko so zagovorjene, da človeka gotovo zadenejo, zveri nikoli ne zadenejo; tiste, ki so za zveri zagovorjene, pa se
človeka ogibljejo.
Kaj še tega ne veš?
To so meni še rajnca
mati pripovedovali in vsi stari ljudje vedó.
No, in vidiš, če ima
rokovnjač tako ali inako krulo, ne more ni psa ni mene zadeti,
kadar skupaj hodiva.
Zato sem rekel, da bom psa s soboj
jemal.“

Franc je bil zopet prepričan in ni znal ugovora.
Zato je spet nekaj druzega začel, kar je bilo po njegovi misli,
tudi učeno:

„To se ve da, ko bi mogla midva praprotovega semena do
biti, potlej bi se jaz uže nič ne bal, ko bi praprotovo seme, o
kresu natreseno, pri sebi nosil.
Potlej mi živa duša nič ne more,
pravijo.
A vrag ti ga vedi, ali rokovnjači nemajo tega praprotovega
semena uže sami, oni, ki vedó uže od nekdaj od roda
do roda stare copre in vse stare križ-besede.“

„Nič ne znajo; krasti pa jesti, druzega nič!“ jezi se Blaž.
„Ko bi bil oni Bojec kaj znal, meniš, da bi ga bil jaz ob tla
vrgel, kakor otép slame?
In Bojec je vendar rokovnjač, ker se
mi je sam udal, da je.
Ko bi bili kaj več znali kakor tisti svoj
tatinski jezik, ki ga med seboj govoré, kakor gospoda nemški
med seboj, misliš, da ne bi bili tudi Bojca naučili?“

„To je pa spet res; čudno!“ in v tretje je bil hlapec France
prepričan od duševno nadzmožnejšega Blaža.

V četrtem primeru, ki zdaj pride, pak je bila stvar preočitna,
da bi se dal veliki čudoverec Franc strijcu Blažu preveriti.


[Stran 42]
[42]

Prišla sta bila namreč z gorskega polja in preko senožeti po
stezi v gozd, kjer so rasli mladi borovci in različna mlada hosta,
po nekaterih mestih prav gosta.

Na jednem kraju je bil neobrasten prostor ob potu širji, in
lepa zelena trava je rasla tam, kjer je bilo včasi mokrotno.
Ob
severnej strani je bilo gosto grmovje.
Na majhnem grmu jelševem tik pri potu pak je visela umazana prazna beraška torba,
ali vsaj mnogo ni bilo v njej, ker je bila videti zelo lačna.

„Stojte, strijc Blaž, glejte zdélo, zdelo, zdelo!“ kliče hlapec
Franc, ki je bil strahoma obstal in tudi Blaža Mozola za roko
zadržal.

Oba sta gledala nekaj hipov na grmu visečo beraško torbo
tik pota.
Ob grmu je slonela palica gorjača, črno ožgana
in uglajena.
Torej se je obema gotovo videlo, da je to res
„zdélo“, narejeno od zlega človeka njima ali bogve komu,
kdor bi tod mimo šel, da bode imel nesrečo ta dan, če tod
mimo in po tem potu gre, še večjo, nego li da bi bil petek ali
da mu bi bila stara baba pot pretekla.

„Jaz uže ne grem dalje.
Zdélo naju nazaj goni.
Tu bode nesreča.
Glejte, Rokovnjači so že prej vedeli, da jih mislite na Kolovec
tožit iti in izdati, zato so vam zacoprali in zdélo napravili.
Ne hodite, strijc, lepo vas prosim,“ reče hlapec.

„Če je res zdélo, ne sme se ga človek dotakniti, pa tako ne
sme mimo iti, da bi nad njim viselo.
Zato ga bom z grma sklatil,
pa je,“ reče Blaž in začne od suhih vej pod potom polena
odlamati in bombardira visečo malho takó dolgo, da jo sklati
z grma na tla.

„Na, zdaj pa lehko mimo greva.
Samo prijeti spaka nikar,
gotovo so uši notri in še kaj drugega zlodeja,“ deje Blaž in
pogumno po drugi strani mirno korači, nekako tako, kakor se
otroci ognó kače, katero so s kámenjem ubili.

Ali hlapec France je bil dejál roke v žep in je od te strani
gledal Blaža na ono stran zdéla, pa se ni dal pregovoriti, da
bi prestopil tudi on Rubikon.
Prosil in prosil je Blaža, naj pusti Rokovnjače rokovnjačiti, pa naj se vrne, ker vse nesrečo
kaže.
Blaž je nazadnje sam odšel, hlapec se je, z glavo majé,
domóv vračal.

Ko sta bilá oba z mesta in vida proč, kjer sta videla obpotno
„zdélo“, zašumi v grmovji in iz gostega zelenja prileze na
plano mršava postava Rokovnjača Velikonje, ki se ozre na
desno po potu za hlapcem, na levo za Blažem, a potem popravlja
svojo obleko, katere pa ni bilo mnogo popraviti mogoče.
Iz Velikonjevega opravka bi bilo


[Stran 43]
[43]

opazovalcu razvidno,
da je njegova obešena torba bila čisto iz naravnega nagiba
puščena, a nikako „zdelo.“
Rokovnjač se glasno zasmeje, ko
torbo s tal pobira in palico zopet obeša, ter sam predse reče:

„Na Kolovec misli iti Rokovnjače tožit!
Aj, aj, aj!
Čakaj, čakaj,
pa ti utegne moja torba res biti zdélo, da ga še na onem
svetu ne pozabiš.“

Rekši oprtá malho in ubere pot za Blažem brzo, kakor bi
njegovim petam ne prisojal, a tiho in varno stopinje pobirajoč.

„Mi ti bomo uže pokazali, kaj je to, Rokovnjače izdajati!“

Deseto poglavje.

„In dem ich mir die Freyheit erlaubte, dem hohen
Landespräsidium mit 21. July I. Js. eine möglichst
umständliche Geschichte hinsichtlich der bekannten
Landstreicher, die gegenwärtig den doppelten
Namen Plaifharje oder Rokounazhen führen, die
besonders den Kreis Laibach bettelnd, schniepfend,
stehlend und raubend durchstreichen, vorzulegen,
und wie es aus den hierortigen pfarrämitlichen
Tauf- und Sterbregisterien ersichtlich ist, so erhält
sich der gedachte wilde Gaunerstamm schon mehr
als seit 200 Jahren, der sich durch den nathürlichen
Nachwuchs wie auch durch den Uibertritt sonstiger
arbeitscheuen Leute, gewöhnlich aber durch
Militärpflichtige, Militärdeserteurs, durch das mit
Laufpässen entlassene Militär, wie auch durch die
aus den Strafhäusern entlassenen Individien, und
sonstigen Kriminalisten sehr reichlich vermehrt.“
Iz poročila vodiškega duhovna Valenčiča
kranjskim stanovom.

Nekako v sredi mej Kamnikom in Brdom stoji grad Kolovec.
Njegovo lego oznanjuje že staroslovensko ime,
ker „kolo“ pomeni prvotno nekaj globokega, „kolija“ je jama,
kotanja.
Kolovec, t. j. stari grad stoji v tacem kraji, mej
višinami, kakor v kotanji, da mu je narod po kolesu ime dal,
kakor je rad po legi krajevna imena delil.
Pa tudi ime novemu,
v konci doline v zakotji postavljenemu gradu to ime
dobro pristuje.
Naš povestničarski starina Valvasor modruje
sicer, da ima grad ime od kól (voza), in citira tudi necega
patra Martina Bavčarja, kateri izvaja slovenski naziv grajski
celo iz latinskega collis, holmec.
Prepirati se pač nečemo z
nobednim, ni z Valvasorjem ni s patrom, tem menj, ker dandenes v tacih rečéh ni jednega ni druzega več za avtoriteto ne
priznavamo.


[Stran 44]
[44]

Nemško ime Gerlachstein ne znamo od kod je.
Valvasor
sodi, da je morda ime prvega posestnika, o katerem pa ne vé
niti on ničesar povedati, kajti kar se spomni, bil je grad lastnina
Hohenwartov, kateri se pač še dandenašnji imenujejo
tudi s pridevkom „zu Gerlachstein“, dasi grad ni več v njih
lasti.

Tega leta, ko se naša povest vrši, bil je grof Franc Hohenwart
lastnik Kolovcu, a ob času francoske vlade ga ni bilo v
deželi.
Kot staro-Avstrijec in revolucijo sovražeč aristokrat
umaknil se je bil Francozom, a svoja posestva na Kranjskem
popolnoma prepustil oskrbnikom, ki so tako gospodarili samostalneje
nego li kedaj prej.

Hohenwartov oskrbnik na Kolovcu je bil Štefan Poljak,
mlad mož, komaj 28 let star.
On je bil stoprav pred dvema letoma
pri Francu grofu Hohenwartu v službo stopil, ko je bil
tudi ta po očetu grad dobil.
Ker Kolovec ni imel vseh patrimonijalnih
pravic, ni imel oskrbnik drugega posla nego gospodarski,
nad ljudmi ne druge oblasti nego graščinsko.
A
tudi ta sama graščinska oblast je bila, kljubu upravnim reformam
Marije Terezije in cesarja Jožefa, še dovolj močna in
vplivna na ljudstvo.
Odločen in pogumen graščak ali njegov
namestovalec sezal je lehko drzno v pravosodne in policijske
reči, a niti državni okrožni načelnik niti ne apelacijsko sodišče o tem ni niti slišalo.
Kmet je bil tlačan.

Tak odločen in pogumen človek je bil tudi mladi Kolovški
oskrbnik Štefan Poljak.
Pregovor, da nove metlje dobro pometajo,
čutili so vsi na graščini, posli in robote dolžni kmetje, ko
je Poljak nastopil svojo službo.

Mladi gospod oskrbnik je bil tenek, slok in na prvi videz
šibek, ali v istini žilav in močan.
Ko mu je eden hlapcev, težak
hlod, sprva nekaj nedostojno ugovarjal, vrgel ga je z lastno
roko tako lahko, brez truda in naglo iz hleva na dvorišče, da
so vsa družina od črednika do gozdnika dobili naenkrat veliko
spoštovanje do Ljubljančana, o katerem so do tistih dob
mislili, da ne bi dveh mernikov pšenice prevzdignil.
In tacim
ljudém fizična moč imponira ne menj nego duševna, če ne
bolj.
Natančen je bil novi oskrbnik do sitnosti.
Ni snopa ni
dopustil na desetini, ni ure od tlake.
Družina je morala delati
kakor sama za se.
Gorje, če je kdo v grajski gozd šel brez odkazánja.
Ves nov red je bil na Kolovci.

„Grofa bode obogatil,“ rekli so jedni.
A drugi, večina jih, niso
opustili pristaviti: „Sebe, sebe ne bode pozabil, in kadar bode
kaj


[Stran 45]
[45]

sam imel, potlej bode še le glavó pokonci nosil, ker starci
uže pravijo: gosposki hlapec bogát, bik rogát“.

A hud kakor „bik rogát“ — da pri narodnem pregovoru
ostanemo — bil je Štefan Poljak uže brez osobnega bogatstva
vzlasti tačas vselej, kadar je zopet slišal, da je to in to ukradeno
ali v gradu ali v vaséh.
Tatvine so bile pa redne, skoro tako
redne kakor noči.
Enkrat tukaj, enkrat tam, enkrat blizu, enkrat
daleč.
Tam je zmanjkalo špeha s šinj ali z dimnjaka, tam
žita iz prevrtane utrte kašče, tam junca iz hleva.
In z vseh cest
se je slišalo, kako so neznani v obrazu počrnjeni možje gorjačarji
tega ali tega ustavili in mu iz žepov pobrali, če je kaj v
njih imel.

Zmirom pa se je odgovarjalo na vprašanje, kdo je to storil:
„Rokovnjači.“
Brez dvombe, da niso Rokovnjači vsega delali,
kar se je zlega godilo, a na njihov račun je šlo vse.
Lehko
si je torej misliti, kakov strah je vladal zlasti po vsem Gorenjskem, da, po vsem Kranjskem in tudi v Primorju pred
groznim imenom „Rokovnjač.“
Ta sovražnik vsakega, ki je kaj
imel, bil je tem strašnejši, ker se je znal skrivati in pa ker se
ga je vse balo, ne le posamezniki, tudi občine, mesta, vsa gosposka.

„Ali se res ne da tej kači glava streti?“

Med tistimi, ki so tako vpraševali, bil je oskrbnik Štefan
Poljak na Kolovcu.
Vpraševal je tako pri vseh sosedih, po gradovih
in po vaséh, v Ljubljani in Kamniku, na Brdu in v Volčjem
Potoku.
Povsod je videl, da bi vsi radi Rokovnjače uničili,
ali nobeden se ni ničesa upal, nobeden ni vedel, kako stvar
prijeti, večina celó ni hotela ničesa slišati o udeležitvi
kacega velikega lova na Rokovnjače.
Zlasti kmetje so rekli:
„Kadar bi jih šli mi v gozd iskat in gonit, pridejo oni z druge
strani na naše dome in nam jih zapalijo, potlej pa imamo!
Ker
dosti jih je, takó, da nihče ne vé koliko.
Po dnevi za plugom
hodi, kmet je kakor smo drugi, po noči je pa Rokovnjač. Od
hiše do hiše hodi kakor drugi berači, ali je Rokovnjač in pazi,
kaj ljudje imajo in kje.
Vse polno jih je in hudi so.“

Tako so kmetje govorili in nihče ni hotel pomoči javnej oblasti
proti strašnej tatovskej zádrugi.

Ko je bilo na Kolovcu zaporedoma več rečij ukradenih in se
je spet reklo: to so vzeli Rokovnjači, — dal je Štefan Poljak razglasiti
ono, kar smo na semnju v Kamniku slišali.
Razglasilo
se je to daleč okolo, ali nihče se ni oglasil za nagrado.


[Stran 46]
[46]

Pač pa je zmanjkalo, kakor odgovor na oni razglas, še precej
tisto noč po Kamniškem semnji, najlepšega jezdnega konja
oskrbnikovega iz zaprtega hleva na Kolovci in živa duša
ga ni več videla.
Na hlevnih durih pa je bila s črnim ogljem
surovo narisana človeška roka, tako da ni nihče dvomil, kdo
je konja ukradel, temuč so tatovje še sami pobotnico pustili.

„On se je šel z bikom bost,“ rekli so kmetje, rekli so gospoda
v okolici in imeli so tem večji strah pred Rokovnjači.
Vsák
berač, sosebno tisti, ki je bil še močan in bolj drzen, dobil je
pri njih gotovo obilen dar, ker bali so se, da je eden iz strahovite
stare zádruge.


[Stran 47]
[47]

Na ta način je Poljak vsak dan več slišal in zvedel in začel
je stvar premišljevati.
In skoro se mu je zdelo, da se je nekoliko
preveč lehkomiselno vanjo vrgel in preveč samo sebe v
opasnost porinil.
On je bil lovec in kot lovec bi se mu bil le
nekako zanimiv zdel lov na tatove, takó enkrat za izpremembo.

Zdaj, ko je videl, da lov, ki ga je začel, nikakor ni kak posel
za veselje in za zabavo in da ima tudi za njegovo prihodnjost
nevarno lice, bil bi, to si je natihoma sam priznal, pač
rad nekaj dal, ko bi se v celo stvar še ne bil mešal, zlasti ne po
javnih oglasilih zoper Rokovnjače.
Imel je vzrok za to in važen.

Ženil se je namreč.
Kamniškega mestnega sodnika Gavriča
lepa hči Rezika se je bila, in sicer brez prave brambe, udala,
da se kot njegova žena preseli na Kolovec.
Zadnjo nedeljo je
bil uže prvi oklic tega zakona.
Kaj je torej bolj naravnega, nego
da je Poljak mislil, ko je videl, kakó nevarno je začeto postopanje
za Rokovnjači: „Ko bi bila le ta moja ženitev uže prej pri
kraji.“

Po drugej strani pa se je oglasil mož v njem in rekel je: ne,
kar sem začel, to izvršim s pomočjo druzih; odtegniti se zdaj
ne morem, oporeči ne smem nič; da bi kdo smel reči, da sem
se precej boječ umaknil, tega pa ne!

Tako je bilo mišljenje na Kolovci, ko je prišel Blaž Mozol
s svojim poročilom tjakaj.
Bilo je to poročilo precej zmedeno,
malo je bilo prijemljivega na njem, mnogo nejasnega, a bilo
je vendar nekaj.
Zato je pa živahnega gospoda Poljaka silno
zanimalo in skušal je iz Blaža stvar zvedeti bolj natanko, da si
v mnogem oziru zastonj.
Ali Blaž je, bolj vprašan, menj vedel;
le toliko je ponavljal, da je Groga Rokovnjač, in ne jeden zadnjih.
O tem, to se ve, da ni bilo dvomiti, zlasti ne, ker je bil
Nande, komaj izpažen, precej s tem


[Stran 48]
[48]

udal se, da je zginil s Paleževine.

Prav na konci svojega pripovedovanja stoprav se
domisli Blaž, da je Groga Bojcu naročal, naj gre k Brdskemu
pisarju, da Grogi nekaj o Francozih poroči.

Blaž se je začudil, kako je pri tem poslednjem poročilu Kolovški oskrbnik vesel in razburjen na noge poskočil.
To se mu
je izmej vsega najvažnejše zdelo.
Po tem je bilo mogoče najti
sled še nadalje v tmino.
Poljak torej Blaža izprašuje natančneje:
ali ni morda še kaj več slišal, ali je gotovo, da ga je pošiljal k brdskemu pisarju, kaj je ono o Francozih.
Ali Blaž ni
mogel ničesa več povedati, temuč spustil se je v svoja ugibanja:
da so morda ti Francozje in ta njih Bonapart sami z
Rokovnjači v zvezi in porazumljeni itd.
S tacimi kombinacijami,
to se ve, da Poljak ni bil soglasen.
Videl je, da je Blaž vse
povedal, kar ve, treba je bilo zdaj na podlogi tega drugod iskati
nadaljevanja.

Blaž dobi na svoje veliko veselje „obrok“ razpisane plače,
ostalo pa mu Poljak obeta, kadar se stvar kaj zjasni.
Medtem
naj Blaž sam gleda in pozveduje o teh stvaréh, ne bode na
njegovo škodo.

Ko je Blaž s Kolovca odhajal in v gozd zavil, skozi katerega ga je steza domóv vodila, zaúkal je od veselja, ker mislil je
o denarji in vinopitji.
„Zdelo“ je bil popolnoma pozabil.

Jednajsto poglavje.

Ker grad, blago in čast
prišla je meni v last.
M. Vilhar

Omenjenje brdskega pisarja v Blaževej pripovesti je
oskrbnika Poljaka napotilo iti na Brdo, da se s tamošnjim gospodarjem posvetuje, kaj bi to vse pomenilo.

Grad Brdo je oddaljen jedno uro od Kolovca.
Nekdaj lastnina
ponosnih kranjskih plemenitašev Lambergov in pozneje
Apfaltrernov, prešla je bila graščina ob tem času, ko se naša
povest vrši iz lasti zapravljivih aristokratov, prejšnjih posestnikov,
v roke marljivemu, podjetnemu in srečnemu plebejcu.

Ljubljanski advokat dr. Janez Burger je bil namreč 1803 kupil
graščini Brdo in Volčji potok in je kot graščak opravljal
posle patrimonijalne gospodske ter z dobrim gospodarstvom
obe prej zanemarjeni posestvi spet povzdignil.
Razumé se, da
med sosedi graščaki novi neplemenitokrvni naseljenec ni bil
priljubljen.
Čim bolj je bil


[Stran 49]
[49]

kak plemenitaš zadolžen in se je
imel bati, da tudi njegovo posestvo v tuje roke pride, v roke
morda človeka, katerega oče je bil še odvisen kmetski tlačán
— in dr. Burger je bil res sin gorenjskega kmeta in si je le s
svojimi študijami in svojim talentom tako visoko pomogel —
tem bolj je po strani gledal soseda na Brdu, plebejskega vsiljenca.

To se ve, da vsi tega niso njemu v obraz in naravnost kazali,
ker jim je duševno povsod gospodarja pokazati mogel
in so ga tedaj mnogo potrebovali. Dr. Burger je bil pa prebistrega
duha in je predobro poznal, da ne bi bil vsega tega
prijateljstva „čutil,“ da si je bil zopet na drugej strani preizobražen,
da bi bil javno kazal, da ga čuti.

Bilo je torej povsem naravno, da je dr. Burger, kmetsk sin,
ki se je sam više povzpél, bil velik prijatelj Francozom, kateri
so bili razklicali v svojej veliki revoluciji „égalité“, jednakost vseh
stanov in svobodni razvoj individuva.
Za to je bil Francozom
hvaležen, ker je videl, da se njihova pridobitev po vsem svetu
razširja. Poleg tega, to se ve da, ni odobraval nečlovečnosti
in groznih prestopov te revolucije.

Francozje, ko so v našo deželo prišli, znali so se o razmerah
in osebah v njej hitro in dobro poučiti.
Zato so pa tudi
brzo vedeli kdo izmej odličnjakov deželanov je principijalen
prijatelj jim, kdo protivnik.
Tako je dr. Burger precej bil za
„maira“ ali velikega župana za ves okraj francoske vlade imenovan.
Prevzel je ta častni posel, ker najbrž bi mu v tedanjih
razmerah tudi ne bilo dosti pomagalo braniti se ga.

Poleg Francozov pak si je s tem svojim mišljenjem dr. Burger
brdski še enega prijatelja pridobil, prav blizu v soseščini,
namreč Kolovškega oskrbnika Poljaka.
Tudi ta je navduševal
se za Francoze in njih ideje, in sicer tem bolj še, čim mlajši je
bil od Brdskega soseda.
Takisto sta bila kot enako misleča
moža i dobra prijatelja.

Ko pride Kolovški oskrbnik z Blaževo novico na Brdo, najde
gospodarja v svojej pisarnici v gradu pri tleh.
Precej in
brez okolišev mu Poljak pove vse, celò nekako hlastno.

„Kaj je po tem tacem storiti?“ vpraša Poljak naposled izkušenega Brdskega doktorja.

Čudeč se vsej stvari in zelò osupnjen, dr. Burger nekaj časa
ni ničesar odgovoril, potem pa je dejàl: „Dober svet tu ni legák;
premisleka bode treba, mladi prijatelj.“


[Stran 50]
[50]

„Jaz menim, da tu treba najprej, da svojega pisarja zaprete,
krivooko človeče, katerega jaz nikoli nisem mogel videti.
Iz njega bomo zvedeli več,“ reče Poljak.

„Ali ste dobro slišali, da je bil res moj pisar imenovan?
Moj
Janez Rak?“

„Prav dobro, vprašal sem možá večkrat, kakó je on slišal,
a kakova zaména tudi ni verjetna, kajti Vi sami nemate tega
Raka za svetnika.“

„Nikoli nisem mislil, da imam v tem pisarju poštenega človeka
pri hiši, pridržal sem ga le, ker me je vselej preprosil,
kadar sem ga iz službe podil.
Ali da imam zaveznika Rokovnjačev
pod streho, vraga ...“

Zdajci Burger hitro sè stola vstane in položi prst na usta, da
bi Poljak molčal.
Bolj tiho mu dé: „Zdi se mi, da je bil tačas,
ko ste Vi prišli, tu zraven v sosednjeji sobi, dal sem mu bil dela.
Morda je naju poslušal!“

Rekši gre mož po prstih izza stola in odpre zvezne duri v
sosednjo sobo, kjer je pisar navadno prepisaval, kar je dobil.

„Ni ga tu.
A bil je; pisanje na mizi je skoro še mokro.
Poslušal je,“ reče gospod maire.

„Potlej mora še v gradu biti!
Uiti nam ne sme!“ reče Poljak
burno in hoče ven.

„Počasi, prijatelj, počasi,“ deje gospodar in potisne naglega
soseda na stol.
„Če je ta malopridnik res továriš Rokovnjaške družbe, kakor ste mi Vi povédali, veste (in tu je govoril
gospod nekoliko bolj tiho): meni ni nič za to, če mi sam
uide izpod moje strehe, rajši vidim, da je ubežen zunaj, nego
da bi imel znotraj svojih zidov zaprtega, a bi mi kdaj ponoči,
ko se ne bi nihče nadejal, cela divja tropa zarad njega pristavo
zapalila ali grad napadla.
Rokovnjači niso še tako zli; ako
jih na miru pustiš, ostanejo navadno tatovje; hudiči pa so, če
jih dražiš.
To ste Vi skušali sami s konjem in Boga zahvalite,
če ste se tako cenò odkupili.“

Nevoljen in skoraj užaljen reče Poljak:

„No, če bomo vsi tako mislili, mi omikanci tudi, potem je
to seveda žalostno.
Slecimo srajco in dajmo jim jo.
Od Vas,
gospod doktor, bi takega odgovora ne bil pričakoval.
Oprostite
mi, da naravnost povém, jaz mislim, da pogumni možje
moramo ...“


[Stran 51]
[51]

„Najprej previdni biti!“ seže mu doktor v besedo in ko
hoče Poljak nadaljevati, ustavi ga rekoč z vsem svojim prijaznim
mirom:

„Dajte mi le nekoliko besedij za pojasnjenje izpregovoriti,
morda mi potlej ne boste z besedami krivice delali.
Jaz ne
storim nobednega večjega koraka zoper Rokovnjače, dokler
nam vlada svoje pomoči ne dá, in sicer dejanske pomoči z vojaki,
ne le s papirnimi ukazi in z željami, naj si občine pomagajo
same.
Jaz ničesa prej ne storim, ker vem, da ničesa ne
opravim.
Dobro sem premislil stvar, dosti uže o njej poročal v
Ljubljano, ustno in pismeno, in ravno zdaj imam spet upanje,
da dobomo pomoč od „naše“ francoske vlade, ki je za javni red
povsod še mnogo storila.
Dokler se mi pa to upanje, kakor
rečeno, vidno ne izpolni, t. j. dokler ne vidim dobrih vojaških
pušk tu, ne storim nič.
Nisem dovolj lahkomišljen, da bi svoje
z velikim trudom vsega življenja pridobljeno premoženje v
gotovo nevarnost postavljal, a poleg tega ničesar ne dosegel
in nikomur koristil.
Kmet sam ne gre zoper nevidnega sovražnika.
Ali če pojde vojak naprej, potem pojde tudi naš
kmet za njim, tudi on je za red zavzet, in ako naredimo z
vladno pomočjo mrežo čez celo Gorenjsko, potrebili bomo
hitro naše velike gozde, kjer mora biti če ne največji pa gotovo
najnevarnejši del teh pijavk naše dežele.
Trdi se, da imajo
v teško pristopnem gozdu kamniškega mesta visoko nad
izvirom Bistrice uže kar pol vasi lesenih hiš za zime.
Blizu si
jim tam ne upa nihče.
In potem sem uže rekel, da je ta sovražnik
povsem neviden, ne vemo koliko ga je.
Enkrat se pokažejo
posamezno, drugič potnike obstopijo po štirje vkup, drugod
je bilo slišati, da jih je šestdeset hišo obstopilo, a pred
dvema letoma je bila govorica, da jih je bilo celò tri sto zbranih
pri Vodicah, od koder so hoteli ponoči na Ljubljano udariti.
Poslednje je prav verjetno, če pomislite, da prav za prav ne
vemo, kdo vse med nami živi in se k Rokovnjačem šteje.
Glejte,
kdo bi si mislil, da mladi mož, ki je lepo kmetsko domovje
kupil in lepo deklico pri sosednjej hiši snubi, kakor ta Nande,
o katerem ste mi pripovedovali, ni nihče drug kot jeden
njih!
In moj pisar!
Resda mu nisem nikdar krivice delal s tem,
da bi mu bil kaj poštenega prisojal.
Zato sem se ga sam varoval.
Ali da je ud te tatinske družbe, kakor mi Vi poročilo prinašate — in sicer mnoge reči, ki se jih zdaj domišljam, kažejo,
da je vaše poročilo resnično — to mi vendar ni na misel
prišlo.
Bog ve, koliko je tacih še!
To ljudi straši, in jaz moram
reči, mene tudi.
Človek ima rad svojega sovražnika, če


[Stran 52]
[52]

mora
ž njim opraviti imeti, na svetlem pred seboj, da ga vidi, koliko
je opásen.
V temo, ko ga ne vidimo, ali je pred nami ali za
nami, ne gremo radi v boj ž njim.
— Sicer pa, kakor sem uže
prej rekel, francoska vlada nam misli pomagati, precej ko
najpotrebnejše druge upravne stvari uredi.
Počakajmo in potrpimo
morda še nekaj mesecev, če smo morali uže tako dolgo
potrpeti.
Tudi Vi ne trosíte na svoj račun moči, preslaba je
sama za-se in z Vašim tastom skup sta preslaba, le verjemite
mi.“

Ko je graščak tu omenil Poljakovega prihodnjega tasta,
Kamniškega mestnega sodnika, domislil se je kolovški oskrbnik
svoje neveste, lepe Rezike, in morda ga je ta spomin tudi
nekoliko nagnil, da se je bolj pohleven doktorja Burgerja razlogom
udal.

Govorila sta potem pri došlem kozarcu vina še dolgo o
stvari.
Doktor je bil šel uže tudi iz sobe in se vrnil s poročilom,
da je res pisar Rak nanagloma izginil iz grada in da ga ni najti.
Uže sta bila pogovore zavila na druge strani, ko Poljak spet
preide k prvotnemu predmetu in reče:

„Ali tega vas še nisem vprašal, gospod doktor, kaj Vi mislite,
kaj imajo Francozje opraviti v tej Rokovnjaškej stvari.
Zakaj
je Groga naročal, naj vaš pisar „poroči, kedaj Francozje ...
Tu se
ve, da zmanjka stvari in ne vemo kaj je rekel: ali kedaj pridejo,
ali kedaj odidejo, pa kam, kje in zakaj?
Kako pride Rokovnjač
s Francozi v dotiko?
Jaz sem precej mislil, da tukaj se
vpraša za kake posebne bogáte Francoze, katere hoče soderga
napasti in oropati.
Kajti političnega uzroka kake zveze s Francozi
in temi ljudmi vendar ne moremo iskati, tedaj ni druzega
nagona misliti, kakor kak samopriden, mislil bi jaz.“

Pri teh besedah je bil Burger vstal, lice se mu je nenavadno
zresnilo, šel je po sobi gor in dol in dejál:

„Prijatelj sosed, to bi pa utegnilo resnično biti.“

„Kakó mislite?“

Brdski gospodar gre dvakrat po sobi sem ter tja brez odgovora
in nazadnje, kakor sam za-se ponavlja:

„To bi utegnilo nekaj biti; nekaj sitnega in vélicega.
In ravno v mojem okraji?
Nazadnje še jaz kot maire velike sitnosti
dobim in cela dežela se zopet omaže na svojo silno škodo.“

„Kakó mislite?“ vpraša Poljak, ki tega ni razumel, kaj doktor
meni.


[Stran 53]
[53]

„Pač, pač utegne tako biti.
Moj pisar se je ta teden več dnij
po Črnem grabnu klatil.
Ko bi to vse v zvezi bilo!
Vraga!“

„Ali jaz Vas ne razumem, če le za-se govorite, gospod doktor,“
reče radovedni oskrbnik.

Doktor obstane pred njim in reče:

„Veste, gospod sosed, da ste skoro gotovo pravo zadeli, če
sumite, da hoté Rokovnjači Francoze napasti?
Jaz se bojim, da
je stvar s tem le v zvezi.
Kakor veste so Francozi našemu avstrijskemu
papirnatemu denarju polno veljavo vzeli in plačevali
smo jim z njim — žalibog! — le šesti del vrednosti, naredba,
ki je poleg neusmiljenih druzih denarnih eksekucij pri
našem ljudstvu Francozom moralno največ škodovala.
S tem
papirnatim denarjem pa Francozi vendar kupčijo delajo, pošiljajo ga čez avstrijsko mejo in ga z dobičkom zamenjavajo.
Tega denarja gre nekaj doli od Celja mimo nas po cesti v
Ljubljano vsak mesec, navadno prvega.
In čudno se mi še le
zdaj zdi, da so naši ljudje tu po Črnem grabnu zadnjič dvakrat
uže prej vedeli, kedaj bodo Francozje ta zamenjani denar
tod mimo nosili, dasi jaz nisem nič vedel.
Pripovedoval mi je
to poštar.
In glejte, danes je predzadnji dan meseca.
Kaj ko
bi zopet tu kaj tacega bilo?
Ko bi na te Francoze rokovnjači
merili?
Glede kase razumejo ti naši vladarji najmenj šale, zato
gorje temu okraju, ko bi se jim kaj zlega zgodilo.
Dovolj sitnostij
smo že imeli.
Tu pa pač moram nekaj storiti, da vsaj
svojo odgovornost zmanjšam.
Menim, da je najbolje, da celo
kombinacijo, — kajti kaj gotovega stvar vendar še ni — v Ljubljano poročim.
To pa treba brž.
Najbolje bi bilo, da bi sam šel
v Ljubljano in osebno k Ms. Parisu, generalnemu tajniku našega intendanta.
Pa ravno danes grem težko.
Samo pismo
poslati?“

„Dajte meni kako priporočilno pismo, pojdem jaz v Ljubljano,“
reče oskrbnik Poljak, „precej, konj je spočit, posebnega
opravka nocoj nemam, jutri v jutro se pa uže vrnem ali pa
še to noč.
To mi je ugodna prilika, da se še jaz seznanim s
kacim gospodom francoske vlade.“

Doktor je bil s tem precej zadovoljen in je dejál:

„Jaz Vam
bom dal priporočilno pismo do generalnega sekretérja; stvar
samo mu boste pa ustno povedali, saj znate bolje francosko
nego li jaz.
Samo glejte, da še nocoj do njega pridete.
Ne pozabite
pa dostaviti, da mi ne poročamo dejanj in gotovosti,
ampak da so to le naša ugibanja, naši računi na podlagi tega
in tega.
Če vlada


[Stran 54]
[54]

misli, da je treba kaj za nje previdnost storiti,
naj stori.
Ali če se bode izkazalo, da naše svarilo ni bilo
potrebno, mi ravno tako malo za to odgovornost prevzemamo,
kakor bi mogli ali hoteli odgovorni biti, ko bi tega, kar
smo slišali, vladi ne naznanili.“

Doktor Burger potem natanko mlademu sosedu še enkrat ponavlja
in razvija, kako in zakaj si on kombinuje možni napad
Rokovnjačev, napiše pismo, in pol ure kasneje je Poljak na
brzem konju jahal po cesti proti Ljubljani.


[Stran 55]
[55]

Po pokojnega Josipa Jurčiča osnovi spisal Janko Kersnik.

Dvanajsto poglavje.

„Es ist ein entschiedener Unsinn, die Culturstufe
eines Volkes nach sogenanntem Aberglauben
bemessen zu wollen.
Entschieden ist, dass
hochbegabte Menschen dafür viel empfänglicher
sind, als flache Hohlköpfe, und edle Menschen,
welche im innigen Zusammenhange mit der Natur
leben, weit abergläubischer sind, als schmutzige
Schlingel, welche ihr Leben bloss in Kneipen,
Kaffeehäusern und Theatern zubringen, und es
wirklich so weit gebracht haben, dass sie zwischen
Gláuben und Aberglauben keinen Unterschied mehr
machen, und in ihrer naiven Aufrichtigkeit
nicht glauben können, dass Schmutzseelen, wie sie
sie besitzen, zu einem ewigen Leben bestimmt seien.“
Jeremias Gotthelf
„Če dam kmeta tako govoriti, kakor mi govorimo,
potem nastane fabulna stvar, kateri se morajo dati
ideje, ki jih nima.“
George Sand

Kakor smo uže omenili, zaukal je Blaž Mozol od veselja, ko
je stopil na stezo, katera ga je vodila skozi gozd domov;
kajti mislil je o vinopitju.

Storil je komaj trideset korakov po gozdu, uže ga zašegetá
nekaj v goltanci, a ne da bi pokašljal — Blaž Mozol ni poznal
kašlja — nego nekaj takega kakor žeja; a tudi ne po vodi —
vode je bilo dovelj v bližnjem studenci, — nego žeja do vina,
in Blaž ni bil človek, ki bi v takem položaju dolgo premišljeval
ter na prste štel: „Bi, ne bi“; — vraga, saj je tiščal v levej pesti pet
debelih, srebernih kron, pošteno zasluženih, kakor je dejal sam
pri sebi.

Poludne je bilo blizu, in solnce je pripekalo, kakor v pasjih
dnevih; domá Blaž tudi ni imel tacega opravka, da bi ga drugi
ne


[Stran 56]
[56]

mogli brez njega izvršiti, in zato je takoj z mirno vestjo
krenil na levo čez grič: vedel je, da ima Hudmanova Jera na
Rovih dobro vino in tudi kaj suhega, da se prigrizne.

Ko je deset minut pozneje stopil v krčmo k Jeri, našel je
krčmarico v družbi z edinim pivcem, voznikom Telečnjakarjem
iz bližnjega Radomlja, čigar voz in konji so stali pred hišo.

Blaž se široko razkorači sredi izbe ter vpije naglas:

„Hejo, Jera, vina gor!
Pa ne tistega ‚jesiha’, kakor ga pije ta
gostač tvoj, ki je več pri tebi nego na cesti, ta Urh Telečnjakar!
Vina gori, tistega starega iz kota;
‚Mi smo baroni, pijemo
ga po kroni!’“

Rekši vrže debel srebern tolar na mizo, da je glasno zažvenketal.

Voznik in krčmarica sta ga sprva osupneno pogledavala;
naposled reče Jera se smehom: „Kje si pa dobil tisto?
Zaslužil
nisi!
Ali si Mozolki platno ukral ter prodal ali pa si tistega
vašega zeta opeharil?“

„Kaj ukral!
Kaj opeharil!
Kaj govoriš, baba neumna?
Zaslužil
sem jih, lahko zaslužil, kakor bi jih bil za maslo vzel.
Vina daj;
kaj prašaš in postajaš?
O ti rebro Adamovo, da bi
te bil Bog pri miru pustil!“

Krčmarica je hitela po vino; vedela je, da bo dober dan denes,
ko ima Blaž denar.

Mozol pa je mej tem pobral tolar z mize, in ga potisnil v
žep tako, da je bilo čuti, da tolar ni samec, nego ima še nekaj
tovarišev notri.
Voznik Ureh, ki je bil čul ta prijetni cvenk, porine
mu svoj kozarec bliže, in Blaž, akoravno je bil prej temu
vinu zabavljal, da je ‚jesih’ in kislica, izpije več ko polovico.

„Dobre volje si, Blaž! Dobre volje, kakor pes, ki zdrav iz cerkve
pride!“ reče nekako porogljivo oni.

Blaž, čuteč, da ga hoče tovariš zbadati, zavrne:
„Kaj ne veš, ko uže o psih govoriš, da so pasji dnevi blizu!
O
pasjih dneh je pa ‚fletno’ in uže zdaj je fletno, kaj ne, ko te v noge
ne zebe!
Pomisli, Urh, ko bi te v pasjih dneh v noge zeblo!“

„Zakuril bi, in za pečjo bi ležal, kakor ti, Blaž, kadar nemaš
denarja.
Mene bi vsaj Mozolka ne lasala,“ smeje se Ureh.

„Mozolka, kaj Mozolka!
Baba ima gobec, da bi deset povodenj
utešila!
Gobec ima!“ deje Blaž, katerega je imenovanje
svakinje nekako neprijetno dregnilo; pa jezilo ga je vendar,
da bi ga ta Ureh zbadal,


[Stran 57]
[57]

in malo nejevoljno, malo dobrodušno
potisne tovarišu svoj kozarec z vinom, katerega je bila Jera
postavila pred njega na mizo, ter nadaljuje:

„Kaj zlodeja pa nosiš Mozolko sem; taka je res časi, da bi
dejal, da jo je bog pozabil mej egiptovske nadloge postaviti!
Pa saj ni moja baba, Ureh; kaj češ?
Na, pij, Ureh, pa molči o
babah!
Ko je še tvoja rajnka živela — bog ji daj dobro, dostikrat
te je vlekla iz krčme domov! — takrat nisi tako mirno sedel
za mizo, ampak v vrata si gledal, kakor Peter Slabavest;
in
ko je prišla póte, šel si za njo, kakor ob procesiji svetega Marka
za križem;
Bog jej daj dobro na onem svetu, — tvojej rajnki!“

„Ne bodi neumen, Blaž,“ reče oni, ter natoči na pol izpraznjeni
kozarec; „pusti mojo Marijano, naj v miru počiva.
Ti si
se tudi ženil pri njej, morda bi bilo bolje záte, ko bi te bila
vzela.“

„Hoho,“ reži se Blaž, „hoho, jaz ženil pri njej; kaj pa misliš?
Kaj ne, da bi bil potem vsak dan slabo kosil, kakor svet
Anton Puščavnik?
Kolikokrat si pa ti zobe na solnci grel?
Kaj?
Tak si bil, ko si šel v nedeljo k maši, kakor lakota in draginja.“

Blaževa hudomušnost je tovarišu njegovemu sitna postajala,
in jel se je odpravljati.
Krčmarica je bila zunaj po opravkih
in Blaž je izprevidel, da bode kmalu sam; to mu ni bilo
ljubo; zato zavije na drugo stran.

„Usedi se Ureh!
Kaj boš hodil?
Jaz bom dal še za jednega!
Denes se ne šiva, denes se para!“ rekši porine še jedenkrat kozarec
svojemu sosedu, „ta žejne napojit’, ta lačne pa zapodit’,
to velja denes,“ pristavi smejé se.

Voznik Ureh je bil jeden tistih ljudij, ki se ne dade dvakrat piti
prositi, in zato je sedel počasi nazaj na klop, na videz nerad,
in le Blažu v uslugo, v resnici pa jako radovoljno.
Svoj
dolgi bič je potisnil mej kolena, in z desnico segel po Blaževem
kozarcu.

„Ti lehko tako govoriš, Mozol!
Pri vas imate dosti, in če tudi
cele tedne popivaš, kadar imaš kaj okroglega, od hiše te
vendar ne bodo podili!
In sedaj imaš še dobrega prijatelja,
vašega novega zeta na Paleževini, ta ti tudi kaj privošči!“

Rekši nastavi kozarec in stori prvi požirek; a do druzega
ni mogel; kajti Blaž, katerega je bilo vino tudi uže malo razvnelo,
udari s koščeno pestjo po mizi, da je odskočilo vse, kar
je bilo na njej, ter zavpije na vse grlo:


[Stran 58]
[58]

„Hudič je, pravim, hudič, a ne zet, ne prijatelj!
Rokovnjač
je, sam živ rokovnjač; če ga hudič ne vzame, ni za nič več in
drug se mora narediti!“

Urh je postavil nehoté kozarec zopet na mizo ter nekako
plašno pogledal razburjenega Blaža.

„Kaj praviš, rokovnjač?
Ti si pijan, Blaž!“

„Kaj pijan?
Nič pijan!
Trezen, kakor na veliko soboto zjutraj!
Veš ti, prijatelj, Blaž Mozol ni tako, kar si bodi!
Čeravno
zmirom vpijete, da pijem in pijem; — kdo me je pa še vprašal,
kedaj in kako sem žejen; žejen, ti pravim!
Veš ti, Ureh, jaz nisem
kar tako kakšen nebodigatreba; jaz vse vidim.
In ko se je tisti
Nande, ta rokovnjač, ženil pri našej Polonici, gledal sem
tudi na vse strani, kdo je, od kodi je!
Saj veš, z bogatimi nevestami
je dandanes taka, kakor z zajci, zmerom menj jih je.
In zato je bilo treba gledati na Polonico!
In vidiš Ureh, ga uže
imam ženina ‚rokovnjača!‘“
Rekši, vrže nekaj tolarjev na mizo,
a hitro jih zopet spravi nazaj v žep.
„To mi je dal kolovški oskrbnik, ko sem mu povedal, kje so rokovnjači.“ —

Na to jame tovarišu na dolgo in široko razkladati, kako je
prišel na sled čevljarju Bojcu in rokovnjaškej družbi.

Ureh je pazno poslušal; z ramami je mignil večkrat, in tudi
vino popil parkrat hladnokrvno iz kozarca, ter ga zopet natočil,
a videti je bilo, da Blažu tistih tolarjev, katere je imel v
žepu in katere misli še dobiti, nikakor ne zavida.

Ko Blaž malo premolkne, reče voznik:

„Kaj pa, Mozol, ko bi bil ti lisici nastavljal, dihurja pa
ujel?“

„Kaj pa da, dlaka ti, prismojena!
Misliš ti, da je kolovški
oskrbnik zato tako kvišku planil, ko sem mu o rokovnjačih
pravil, ker ga je bolha ugriznila?
Pisal je precej na Brdo, v
Kamnik in v Ljubljano, precej — ti pravim; in vse to je pisal,
kar sem mu bil povedal!
Kaj meniš, da škrijc zastonj piše?“

„Naj piše, kar hoče, z gosjim repom; pa veruj mi, Blaž, če
rokovnjači zvedo, da si ti prvi šel bob iz kropa pobirat, pisali
ti bodo tudi, pa ne z gosjim repom, ampak s poleni na hrbet,
da bo črn, in se bodo žive klobase delale po njem.“

„Ti si taka baba kakor naš France, ki se je denes zdêla
ustrašil.
Veš Ureh, če me bo kakov rokovnjač od daleč videl,
tekel bo, kakor po loji.“


[Stran 59]
[59]

Blaž je še dolgo na ta način širokoustno pobijal prijateljeve
pomisleke.
Dan se je počasi nagnil, in oba moža bila sta uže
vina polna.
Nabralo se je mej tem tudi več druzih pivcev okrog
njijine mize, in Blaž, ki je jako radovoljno dajal za vino,
imel je ves čas prvo besedo.
Pogovor zavil se je bil polagoma
od rokovnjačev na druge dogodke.

O mraku stopil je tudi na polu gosposki oblečen človek v
sobo, majhen, pritlikav, ter sedel k drugej mizi pri peči.
Klobuk
si je potisnil na oči ter obrnil se tako, da mu je obraz ostal
v temi.
Malo torbo položil je tik sebe.
Kmetje se niso zmenili
zanj, ker v istih časih so mnogokrat potovali rokodelci in
barantači z Gorenjskega preko Kamnika na Štajersko in nazaj,
in zato tudi na polu gosposk človek ni bil nenavadna prikazen
v krčmi Hudmanove Jere na Rovih.
Ker krčmarice še ni
bilo domov, stregla je dekla gostom.

Tujec je ukazal polič vina ter pil jako hlastno; videti je bilo,
da je utrujen in žejen.
Pogledoval je vselej nemirno vrata, kadar
so se odpirala, toda tako, da obraza ni preveč na svit postavljal.

Blaževo besedovanje ga ni preveč zanimalo, in le ko čuje
na krat iz njegovih ust besedo „rokovnjač“, h kateremu predmetu
se je Blaž večkrat povrnil, zganil se je malo, ter kakor
nehoté segel po torbi.
A umiril se je takoj, kajti Mozolovo
vpitje bilo je navadno, kakor vsacega pijanca.

„Kaj praviš, Slapar,“ kričal je Blaž, kateri je sedel s hrbtom
obrnen proti tujcu in vratom, sosedu na levej na uho, „kaj
praviš, da jaz kolnem?
Jaz ne kolnem; če pa dam včasi hudiču
dobro besedo, je to tudi prav; ali ne veš, da je dejal uže jeden
svetnik, da se more časi tudi hudiču dobra beseda dati, ker
človek ne ve, kam pride po smrti.“

„Tega ni rekel nobeden svetnik,“ ugovarja oni, star kmetič v
oguljenih prtenih hlačah in golorok, ter nekako nejevoljno
gleda Blaža.

„Kaj?
Tega ni rekel?
Jaz pa pravim, da je rekel!
Kaj misliš,
da jaz nič ne vem?
Rekel je, pravim!
Vidiš ti ne veš nič, čeravno
vsako nedeljo roženkranc moliš, in se držiš, kakor sveti
praznik!
Čakaj, Slapar, jaz te bom nekaj vprašal.
Ali veš, da
moramo tudi hudiča ljubiti?
Ali veš to?“

Pivci so umolknili, in stari Slapar, ki je bil poleg svoje po
Blaži očitane mu pobožnosti tudi uže malo pijan, ugovarjal je
jezno, ker ga je Blaž dražil.


[Stran 60]
[60]

„Kdo bo hudiča ljubil?
Gospodje nas uče, kako se ga moramo
varovati, zakaj bi ga potem ljubili?“

„Vidiš, ti nič ne veš!
Hudič je naš sovražnik in mi moramo
sovražnike ljubiti; zato moramo tudi hudiča ljubiti!“

Glasán smeh je odgovarjal Blaževemu dovtipu; le Slapar se
je togotil, da vse to ni res.

„Čakaj, te bom še nekaj vprašal,“ nadaljuje Mozol, „bom
videl, li kaj veš ali nič.
Povej mi, zakaj se je izgubljeni sin
vrnil k očetu?“

„Kesal se je greha,“ odreže se moško Slapar.

„Kaj pak — lačen je bil,“ reži se Mozol, „pajčevine so se mu
po črevih delale, tako je bilo pusto in prazno notri!“

Sedaj se je tudi Blažev nasprotnik smijal; izprevidel je, da
Mozolovi učenosti v teologičnih stvareh ni kos, in zato se je
umiril polagoma.

V tem, ko so kmetje tako visoke stvari rešetali mej seboj in
je leščerba, nad mizo že prižgana, le slabo razsvetljevala izbo,
stopil je bil počasi še jeden kmetski opravljen gost v krčmo, ter
naglo ogledal se po pivcih.
Pogled njegov srečal se je s tujčevim,
ki je sedel pri peči, in nato je stopil mož tiho, kakor je bil
prišel, nazaj v vežo.
Ko je vrata že na pol zaprta imel, čul je
Blažev glas in nato je še nekako hitreje potegnil duri za seboj.

Takoj za njim pride oni gosposki človek, ter plača svoj račun
v veži.

Pri tej priliki ugleda dekla, ki je denar prejela, kmeta, ki je
bil tako z očmi pozval gosposkega gosta.

„Kaj pa Vi, Bojec, ali ne boste dali za jeden poliček,“ ga ogovori.

A Bojec, kajti ta je bil, obrne se še v vežnih vratih ter deje:
„Drugikrat, drugikrat“ in izgine s tovarišem v temi.

Pivci v sobi odhoda teh dveh gostov niso opazili in po dolgem,
ko se Blaž prilično obrne ter vidi, da je kot pri peči prazen,
vpraša, je-li kdo poznal tega človeka?

„Menda je pisar z Brda, ka-li?“ reče eden, „ravno tak je bil!
Videl sem ga, ko sem desetino nesel tja.“

„Tisti Bojec iz Radomlja je prišel pónj!“ pristavi dekla, ki
je pomivala kozarce pri oknu.

„Kaj, Bojec?
Pisar?
Pa me ne pokličeš?
Da bi te gosenica
oblezla, tista strupena!
Duša babja, zdaj-le bi jih imeli v pesteh,
pa


[Stran 61]
[61]

ti ne poveš, da sta bila tukaj!“ vpije srdito Blaž ter
hoče ven iz krčme.

Ureh ga hoče potisniti na stol nazaj, a Mozol je bil svojeglaven.

„Na Kolovec grem, naravnost na Kolovec!
Sedaj le jih
oskrbnik morebiti še lehko ujame, če je tudi pozno in tema;
na Kolovec, naravnost na Kolovec!
In jaz zaslužim denar, denar
ti pravim, Ureh, vam pravim možje!“

Oni so odmajevali ter stiskali rame k ušesom, le Ureh mu je
glasno odgovarjal, a zastonj!
Blaž vrže denar za račun na mizo
ter odide.

Bil je precej pijan, in ravno za to je vročekrvno sodil, da
če tudi o polnoči pride na Kolovec, mora taka novica, kakor
jo ima sedaj, roditi obilen sad v podobi srebrnih tolarjev.

Spotaknil se je večkrat, ko je lezel čez grič pri rovskej cerkvi,
a ko je prišel na cesto, ki vodi po ozkej dolini proti gradu, stopal
je hitro, akoravno sta ga nogi včasi na stran zanašali.

Ko je v svojej jezi do rokovnjačev in lakomnosti po obljubljenem
denarju korakal dalje, ni opazil, da se je takoj za njim
izpod kozolca Hudmanove Jere zmuznil nekdo, ki mu je sledil
sedaj kakor senca čez grič mimo cerkve in potem v dolino.
Bil je bosopet človek, male postave, ki se je pa sedaj, ko je
dospel na cesto, stisnil v kraj na travnik in s sključenim hrbtom,
tiho kakor maček, šel za Blažem.

Bil je kakih trideset korakov za njim.

Tako sta dospela blizu ovinka, kjer so stali na desnej in levej
kraj pota stari jeseni.

Tu se stisne skrivni zasledovalec v visoko travo ter zapiska
glasno na prste, dvakrat zaporedoma.
Mozol se obrne, a
ko nič ne vidi — noč ni bila ravno temna, — hoče dalje; a vendar
še jedenkrat nogo ustavi.

Nekako čudno ga je bilo nakrat spreletelo; sam ni vedel,
kaj, a groza ga je bilo, in ko blisk šinila mu je misel po glavi:
„Kaj pa, ko bi bil to spomin?“
Ob jednem domislil se je ‚zdêla‘
v jutru in postala mu je glava bistra, kakor bi ves dan ne bil
vina videl.

Plašno je pogledal še jedenkrat nazaj na travnik, a mirno in
tiho je bilo vse okrog.

„Vraga, ne bodi babjeverec, Blaž!
Saj si ‚zdêlo‘ zbil, in ko bi
ga tudi ne bil, to je za stare babe!“

Ohrabril se je, in stopil zopet urno naprej.


[Stran 62]
[62]

Pa komaj je storil nekoliko korakov, vzdignili sta se na desnej
in levej izpod starih jesenov po dve črni postavi, in Blažu
prileti debel kol sè silo zagnan pod noge, da se je opotekel.
Ob jednem obstopili so ga oni štirje; bili so bradati in po obrazu
očrnjeni možje.
Druzega orožja Blaž ni imel, nego svoje pesti in pa neokreten
pipec, katerega je bliskoma potegnil iz žepa, ter začel ž
njim kakor besen okrog sebe suvati in mahati.

„Proč, hudiči pasjedlakasti,“ kričal je na glas, „kdor mi blizu
pride, trebuh mu preparam!
Proč!
Stran!“

Napadovalci so ga bili molčé obstopili in, akoravno oboroženi
s kratkimi kolci, vendar se s prvega nobeden ni upal v
obližje Blaževega pipca.
A ne dolgo; kajti oni tihotapni zasledovalec
Blažev šinil je bliskoma iz trave na cesto, in se zaletel
od zadaj Blažu pod noge, da se je z divjo kletvijo prevrnil
po cesti.
V istem trenutku držalo in tiščalo ga je uže osem pestij
za roke in noge in oni, ki ga je bil tako zavratno spravil k
tlom, pobere težak kol, ki je bil prvi priletel Blažu pod noge,
ter ga zavihti nad njim.

„Čakaj, duša ti pijanska; včeraj si ti mene, denes bom pa
jaz tebe,“ reče poluglasno ta, ki je držal kol, in Blaž je spoznal
Bojca.

„Da boš vedel rokovnjače tožiti!
Ne boš jih več!“ sikne oni,
ki je držal Mozola za roke; „udari ga!“

„Pusti me, hudič!“ vpije Blaž, „satan rokovnjaški!
— Za pet ran — —“

Nesrečni Mozol svoje zadnje molitve ni mogel končati,
kajti batina Bojčeva priletela mu je s tako silo na glavo, da je
takoj brez izdihljaja obležal.

„Dosti ima; ta nas ne bo več tožil,“ reče oni, ki je bil prej
dejal: „udari ga,“ in se sklone kvišku; „nisem ga zastonj ves
dan čakal.“

„Kaj bomo ž njim, Tomaž?“ vpraša jeden onih treh.

Tomaž Velikonja, kajti ta je bil tisti, ki je prej govoril, pravi
mirno:

„Vi pojdite, in sporočite Grogi, kaj in kako.
Jaz bom pa sodniku
Gavriču v Kamnik nesel nekaj za spomin.“

Rekši se pripogne in naglo, kakor bi trenil, odreže mrtvemu
Blažu desno roko na podpestnem členu, ter jo spravi v
malho.
Malo


[Stran 63]
[63]

trenutkov pozneje bilo je zopet vse tiho in mirno
po samotni kolovškej dolini; mesec, ki je prilezel počasi čez
hrib, obseval je Blaža Mozola, kateri je ležal krvav, mrtev v
cestnem prahu pri starih jesenih.


[Stran 64]
[64]

Trinajsto poglavje.

„Oni poznajo vse težavne prelaze in kratke poti po
gorah in vse nedohodne gozde in planine, kamor
oborožena pravica za njimi ne more.“
Wash. Irving
„Wie es die Erfahrung darthut, sollen die
Gerichtsdiener der Bezirksobrigkeiten eine besondere
Connexion mit den Gaunern beiderlei Geschlechtes
gehabt haben.“
Iz poročila vodiškega duhovna Ignacija Valenčiča
20. avgusta 1841

Nekoliko ur hodá za Kamnikom raztezajo se pod planinami velikanski gozdi, večinoma lastnina kamniškega
mesta.
Dandenes najdeš še lehko tamkaj gosto zarastene jarke
in kraje, kamor še ni stopila človeška noga.
Velikanske jelke
in košate, večstoletne bukve vrste se druga za drugo; debel
mah jih je porastel, ter tu in tam sušé se tej in oni vrhovne
veje; leto za letom podere se staro deblo, s silnim pokom
in lomom trešči na mokro, mahovito zemljo in tu gnije in
strohni do celega.
Sekire glas še ni segel v te divje doline, akoravno
odmeva vsako pomlad bliže in bliže.
Srnjak zbira tu
svojo malo lahkonogo družino in z višave se čuje hripavi krik
krokarjev; po noči pa tuli sova uharica iz gabrovega dupla.
V jednomer gre tanek piš po košatem smrečju; kadar pa udari
vihar iznad strmih robov v temno dolino, tedaj škriplje in
poka drevo ob drevo, veja ob vejo, sapa buči po vrhovih kakor
valovito morje ob vihri ter polni dušo s strahom.

Takov, kakršne so dandanes le še nekatere nedohodne doline
in samo nekateri jarki, bil je v času naše povesti ves gozd,
sezajoč od Gornjega grada v Savinjski dolini gor do onkraj
Kokre, več tisoč oralov v premeru.

Nekoliko streljajev nad izvirkom Kamniške Bistrice na strmem
robu, do katerega je vodila dobro uglajena steza, odpiral
se je mej


[Stran 65]
[65]

visokim skalovjem ozek prehod, katerega je
od daleč očesu prikrivalo gosto grmovje.

V tem prelazu je oni večer, ko je Blaž Mozol pil, klel in zabavljal
v krčmi Hudmanove Jere na Rovih, slonel slabo
opravljen mož ter nepremično zrl v dolino na jedino stran,
kjer se je odpirala proti nižavi in od koder je vodila ona steza
sem gori.
Od zdolaj ni bilo možno ugledati ga, kajti bližnje
grmovje ga je zakrivalo; a njegovim očem ne bi mogel nihče
uiti, kdor bi bil stopil v dolino.
Mož je imel za pasom širok,
oster nož, in v desnici je držal dolgo puško jednocevko.

Zmračilo se je počasi, in stražnik v prelazu, kajti to je bil
očividno, ni mogel več razločevati posameznih stvarij pred
seboj.
Sédel je torej kraj prelaza na skalo in puško položil na
koleni.
Zevalo se mu je in večkrat je zvijal in stezal roki nad
glavo kakor človek, katerega ob dolgem času uže vse boli.

Kdo ve, bi li ne bil mož naposled zadremal, ko bi ga ne bil
vzdramil na krat — uže ob trdnem mraku — glasan pisk iz doline,
podoben zategnjenemu klicu ptice kanje.

Stražnik z istim piskom odgovori in kmalu potem začuje
težke korake, kateri so se bližali po stezi navzgor.

„Kdo volha?“2 zavpije straža, ter napne puško.
„Ferlakar!“3 odgovori prišlec ter dostavi smejé, ko je oni pri tem odgovoru
petelina pri enocevki zopet odpel ter v stran stopil, da pusti
došlega mirno:

„Da bi te črni petek, Kofendež ti stari!
Ali ti ne dišim od daleč?
Jaz sem tebe zavohal uže pri Kobaleževem
kozolcu onkraj Stranj, jedna stara capa je ležala tam, stavim, da je
bila tvoja; tvojemu dolgemu nosu pa menda ne diši druzega
nego kos mesa, suhega in slanega?“

„Kaj boš zabavljal, Tone Obloški!“ deje oni, „za mesom ti
tudi rajši stopiš, nego v cerkev, če je dimnik še tako črn in sajast.“

„Jeli Groga doma?“ vpraša Tonček, ne zmenivši se za bodečo
zabavljico.

„Doma je, doma!
Pa če mu ne neseš kaj dobrega, pojdi rajši tja, od koder si prišel.
Nocoj ga ni varno dražiti.
Davi je bil
tu najedenkrat kakor kragulj z viškega in gledal me je, kakor da
bi


[Stran 66]
[66]

hotel zvedeti, kaj sem predsinočnim večerjal.
‚Ta fest Janez‘
je onkraj prelaza ležal in spal, kakor polh, akoravno je bil
na vrsti za stražo; dregnil ga je s čevljem, da so mu čreva lajati
začela.“

Obloški Tonček je imel nocoj najbrž lehko vest.

Potrkal je
s pomenljivim nasmehom ob polni svoj pas, ter stopil po ozkem
poti navzgor.

Na desnej in levej dvigale so se visoke, z mahom in starim
bukovjem obrastene skale, in sicer tako blizu, da nista mogla
dva človeka stopati uštric po tej naturni ulici.

Za kakih trideset korakov postane Tone.
Pred njim je zijal
globok, a kakor se je v mraku še razločilo, samo do sežnja
širok prepad.
Na onej strani je stala zopet straža.

Ko se je bil Tone na isti način, kakor prej, izkazal za prijatelja,
porine stražnik močno in široko desko čez brezno, in
naš znanec stopi tja, ter po kratkih besedah, katere sta si s
stražnikom privoščila, ide zopet dvajset korakov po jednakej ozkej
ulici ko prej, in dospè na širen, z visokim drevjem obrasten
prostor, sredi katerega je gorel pod široko, s čreslom krito
streho velik ogenj.

Rudeči plamen razsvitljeval je dovolj bližnjo okolico, da je
bilo lehko stvari razločevati.
Prostor okrog ognja bil je lepo
uglajen; za drevesi dvigalo se je visoko skalovje okrog in okrog,
katero je tam zadaj v zatišju kipelo v strmo visoko goro.
Kadar je ogenj zaplapolal, videla se je tamkaj tik pod goro,
kakih petdeset korakov od ognja, lesena hiša, s slamo krita;
nad njo pa zopet druga, manjša, in sicer nekoliko sežnjev visoko
v strmo, gladko skalo vdelana.
V tej hiši, podobnej skoro
orlovemu gnezdu, nad breznom na skalo prilepljenemu, gorela
je luč.

Okrog ognja na planem ležalo in čepelo je kakih deset
možkih v različnih, a po večini raztrganih in oguljenih kmetskih
opravah, razgovarjali in šalili so se meji seboj, a le bolj
potihoma, kajti sedaj in sedaj ozrl se je jeden ali drug paznim
očesom tja na hišico, v katerej je gorela luč, ter potem
stoprav, ko ni zapazil nič posebnega, rekel kako bolj pogumno
in glasno besedo.
V žrjavici stalo je nekaj loncev, v katerih
je vrelo in kipelo, in po katerih je starikava ženska z veliko
kuhalnico včasi pobrodila.
Druga ženska, dosti mlajša od
prve, a vendar kakor ona mršava in raztrgana, vrtila je nad
ognjem velik lesen drog, na katerega je bil nasajen janjec, da
se speče.


[Stran 67]
[67]

Ves ta prizor, kateri se je pokazal Tončkovim očem, ko je
prišel iz prelaza, imel je nekaj čudnega, divjega, a Tone Obloški ga je moral biti vajen, kajti stopil je v krog ležečih in
čepečih rokovnjačev, — da so bili to, bralec že davnaj vé — in
potipal z dolgo drenovo palico, katero je držal celo ped pod
gornjim koncem in, kadar je hodil, postavljal jo daleč pred se,
bližnjega možaka po hrbtu, rekoč:
„Ali si zopet ti tega bekermana pokumal, Kozobrin?“4
Rekši pokaže s palico na pol pečenega janjca.

Ogovorjeni se obrne, in drugi za njim ter z glasnim krikom
pozdravijo došlega.

„Jaz sem dejal, da te vže ribe jedó in morski raki, ko te ni
bilo tako dolgo; dejali so, da si šel na morje kali?“ vpije Kozobrin.
„Hoho, jaz bi se pa za-te kaj tacega nikdar ne bal, Tonček;
kdor ima obešen biti, ne utone!“ smeje se jeden od druge strani
ognja.

„Čakaj, čakaj malo, ti Peter Toča; ti izgubljeni lemenatar!

Meniš, da bom sam — ka-li?
Poiskal si bom družbo in tebe
prvega, kadar bo šlo za vrat; veš, jaz te imam rad, prijatelj,
suša ti študirana; dobro nama bo délo, če bova skupaj iskala
na onem svetu svetega Petra, tvojega patrona.“

Glasno krohotanje se je razlegalo v krogu; tudi oni, kateremu
je veljala zabavljica, pomagal je pri glasnem smehu.
Bil
je tanek, mlad človek, opravljen s suknjo na pol gosposko;
ležal je do sedaj mirno blizu ognja in le parkrat mlajšo žensko
opominal, naj pečenki na drogu več masti priliva.

Med krohotom je odšel konjski mešetar proti hišici, kjer je
gorela luč, stopal počasi po stopnicah, v skalo vsekanih, ki so
vodile gori, ter potrkal trikrat na male, lesene duri.

Čez nekoliko časa začujejo se odznotraj koraki, in nekdo je
odrinil zapah.

V odprte duri stopil je Groga; imel je veliko rumenkasto
lasuljo in gosti njeni kodri padali so mu na rame; ravno tako
barvana brada pokrivala je spodnji del obraza.

„Kdo je?
Kaj hočeš?“ vpraša osorno, a ko izpozna Tončka,
ki je nekako boječe stal pred njim, veli mu stopiti v izbo.

„Denar sem prinesel,“ reče ta, ter položi napolnjen pas na
mizo; „tistih dvajset tolarjev za kolovškega konja.“


[Stran 68]
[68]

„Dobro; stržil si jih sedemdeset, pa drugo sem tebi pustil,“
reče Groga ter odrine denar na drugi konec mize.
„Imaš še
kaj druzega?“

„Še nekaj,“ reče mešetar, in izvleče izpod kamižole umazano
pismo, „to mi je dal v Divači neki človek, ki me je po naše
ogovoril; dejal je, da je zate, mojster Groga.“

Isti hlastno odpre pismo in je prečita.
Vesel izraz mu šine
preko lica, a takoj reče mirno konjarju:

„Dobro, to pismo je zame, dobro si opravil.“

Tonček se hoče odpraviti; a Groga, ki se je bil uže od njega
v sobo nazaj obrnil, ustavi ga še ter deje: „Nocoj nikamor ne
hodi, počakaj tu, morda te še kaj potrebujem.“
Pri teh besedah
je zapahnil zopet duri in Obloški Tone vrnil se je k tovarišem pri ognji.

Tam so bili vtem bolj živahni postali.
Janjec je bil pečen, in
Kozobrin počel ga je s svojim širokim nožem razkosavati.

Vsak si je vzel velik kos, in namesto vilic in nožev služili so jim
prsti in zobje.
Stražnikov tudi niso pozabili, ter poslali jim
njihove deleže.

„Semkaj sedi, Tonček,“ klical je Peter Toča kobilarja, ter
odrinil svoje dolge pete malo od ognja; „sem sedi k meni, ker
sva prijatelja; ti hodiš mnogo po svetu in si pri jedi vilic vajen,
kajne; vidiš, ko bi jih imel, dal bi ti jih precej; tako bi te
počastil kakor Bevkov Miha fajmoštra, ko je s svojo družino
iz velike sklede solato z rokami jedel in fajmoštra povabil ter
mu vilice v roke potisnil.“

„Kaj meniš, da sem garjav, ka-li?“ kriči Tonček mej smehom
druzih, a vendar sede k ónemu ter pobere velik kos z
umazane deske, na katerej je ležala pečenka, in ga jame hlastno
z zobmi puliti in trgati.
„Ti, Peter,“ nadaljuje potem s polnimi
usti, „ti bi menda tudi mej nami rad kazal, da si se jedankrat
ob jari gospodi počehal.“

„Ti se še ob takej nisi, griva ti plesnjeva!“ zarohni oni.

„Čakaj, kmalu bi bil pozabil!
Denes popoludne sem šel mimo
Bukovice in sem ugledal starega Prigoltnika na polji, turščico je osipal, saj poznaš še svojega starega, Peter?
Ustavil
sem se in dejal: ‚Dober dan, oče, plevélna je, plevélna vaša
turščica!‘
Stari je zagodrnalj malo; e, sem dejal sam pri sebi:
vprašaj ga kaj druzega, da bo boljše volje, ter sem rekel na
glas: ‚Kje imate pa svojega gospoda, Vašega Petra, ki za gospoda
študira?‘
Da bi ga bil ti videl, starega Prigoltnika, kako
je z motiko planil po razoru proti meni,


[Stran 69]
[69]

črepinjo bi mi bil razbil,
ko bi se mu ne bil umaknil, in vpil je, vpil, nebes mi ni
privoščil, tisto veš; pa jaz bi dejal, da mi še hudiča ni, tistega
navadnega, ki je za druge ljudi, ampak jednega posebnega, ki
bi bil samo zame.“

„Jaz bi ti ga tudi,“ kolne Peter; „pusti mojega starega v miru
in mene tudi, smrt ti konjska!“

Rekši, vrže jezno oglodano kost v žrjavico, stegne nogi, in
se obrne na drugo stran.

„E, no, ne jezi se,“ povzame zopet Tonček besedo, „saj ni
tako hudo!
Kaj morem jaz za to, da nisi hotel iti v lemenat?

Koščičarjeva Mica iz Praprotnega je jajca v Ljubljano nosila
in pravila, da lepših fantov ni na svetu, kot so lemenatarji.

Kaj
morem jaz za to, da nisi hotel biti ti tudi tako lep?
Pa kaj, nobeden
se ne more s peto po nosu popraskati.“

Peter Toča je molčé vstal in odšel proti spodnjej hiši, kjer je
vrata zaloputnil za seboj.

Ostalej družbi zadnji razgovor ni bil nič kaj po volji; molčali
so vsi in, ko je odšel Peter, oglasi se Kozobrin: „Miruj, Tone!

Ni prav, da Točo dražiš; ali ne veš, koliko velja on pri Grogi?“

„Velja ali ne velja!
To meni nič mari!
Kaj pa on mene v jedno mer
zbada in pika, kadar me vidi; nekoliko sem mu vrnil.
Vi
se ga bojite, ker zna nemški in latinski in ker vam s tistim
kolomonom ljudi slepariti pomaga.
Jaz pri svojih kobilah ne
potrebujem ni kolomona ni jerebike ni šentjanževih rož!“

„Ne govori tako, Tonček, ali ne veš več, kako je Peter oni
dan točo naredil na Tunjicah, ko ga je stara Peregrinka od
hiše podila?“

„Seveda!“ obrne se mešetar h govorniku, starikavemu možu
na drugej strani ognja, „seveda, ti pa veš pravo, Bacek! Peter
je k hiši pribežal, ko je jela uže toča iti.
Peregrinka je za
pečjo sedela in ni vedela, kaj se godi zunaj.
Ko je Peter moral
stran, jej je pa s točo zažugal, in stara baba je res verjela, da
jo je on naredil!“

„Ali pa tedaj, ko je pri Kobaležu v Stranjah vrgel grintavčevega
cvetja pod mizo, pa so se precej vsi gostje skregali in
sprli!“ reče Bacek.

„Zato, ker jih je sam podpihoval, da ste vi drugi mej prepirom
laže Kobaleževo kašto izpraznili,“ smeje se Tonček.

„Meni je dal glodeževih koreninic,“ — omenja mlajša izmej
ženskih.


[Stran 70]
[70]

„In vender se Bobkov Jurij ni hotel v tebe zaljubiti, hoho,
Nona ti zaljubljena!“ krohota se konjar.

Baba je hotela jezno zavrniti ga, a prihod novih društvenikov
zmotil je živahni razgovor.

Bili so to znanci naši iz kolovške doline, in v sredi mej njimi
oni tujec, ki je iz krčme na Rovih za Bojcem tako potihoma
izginil.

Rokovnjači pri ognji so tujca s prvega osupneno, potem
pa radovedno ogledovali.
Videlo se je, da ga razen Bojca, ki
je prišel z njim, nihče ne pozna.

A ta dva sta se takoj napotila proti Grogovej hišici, kjer je še
vedno brlela luč, akoravno je bilo vže mnogo črez polunoči in so
jeli lehki oblaki na vzhodu polagoma rudečiti se.

„Počakaj tu,“ reče pisar brdski, ker za tacega ga je bil izdal
oni kmet v krčmi Hudmanove Jere, ter ustavi pred seboj
korakajočega Bojca; „čakaj, da jaz opravim svoj posel, potem
pridi ti in poročaj svoje.“

„Ali znate potrkati na Grogova vrata?“ vpraša Bojec.

„Če tudi ne!“ reče osorno pisar ter koraka po stopnicah.

Groga je bil menda uže čul šum, katerega so bili napravili
novi prišleci, ter je stopil iz hišice, ravno ko je prisopihal pisar
po stopnicah gori.
Spoznal ga je takoj, ter molčé z migljajem
povabil ga v sobico.
Vrata je zapahnil za seboj.

„Trudni ste, sedite!“ reče, ko se obrne od vrat k pisarju,
kateri je stal sredi sobice, ter radovedno zrl okolo.

Groga je izpregovoril te besede nekako zapovedujé.

Pisar je sedel na okoren stol k malej, surovo otesanej mizi.

Sobica je bila v istini neprostorna.
Pohištvo se je skrčilo v
mizo, pri katerej je zdajci sedel pisar, dva stola, in jedno večjo
omaro, katera je bila naslonjena v zadnji kot; poleg nje je stala
borna postelj; s tem pak je bila izba do celega napolnjena,
peči ni bilo v njej.

Na mizi je ležalo nekaj popisanih lističev, in na kraju mize
poleg leščerbe, ki je le slabo razsvitljevala sobo, dva samokresa.

V kotu pri omari je slonela puška poleg teške vojaške
sablje.

„Uže teško sem Vas pričakoval, več dnij uže; a ker Vas ni bilo,
poslal sem po Vas,“ povzame Groga besedo.
Tudi to je bilo
dovolj osorno rečeno, a vendar ne tako, kakor je Groga govoril
s svojimi podložnimi.


[Stran 71]
[71]

„I jaz sem bil uže na poti semkaj, ko me je srečal Vaš sel,“
odgovori pisar.

Pri teh besedah stoprav je snel svoj klobuk ter odložil torbo.

Bil je majhen mož, bledega, upadenega lica in redkih, uže
sivih las.
Leta prouvzročila so menda tudi, kajti imel jih je očividno
čez petdeset, da je hrbet malo upognjen nosil.

„Kaj je?“ vpraša pozorno Groga.

„Zdaj še nič posebnega!
Samo toliko je gotovo, da Janeza
Raka, brdskega pisarja, ni več na svetu; nocoj, ko je stopil
semkaj v rokovnjaško trdnjavo, je izginil in pravi stari Janez
Rakovec bo šel v njegovej koži iz tega brloga,“ reče pisar.

„Kaj se norčujete?
Povejte, kaj se je zgodilo,“ opomina
Groga.

„Nekov Blaž je zatožil Vas in mene pri kolovškem oskrbniku
in ta pri mojem gospodarji, pri brdskem doktorju.
Poslušal sem pri vratih, in toliko, da sem jo še o pravem času
popihal, če ne bi sedel zdaj pod ključem.“

„Prokleti Mozol!“ mrmra Groga.

„Da da,“ nadaljuje porogljivo pisar, „to je gotovo, ker sedaj
se uže kake tri ure v peklu mej hudiči mota.“

„Kako to menite?“ reče pazno óni.

„Vaši ljudje so ga o polunoči ubili pod Kolovcem,“ odgovori
starec na videz mirno in kakor bi ga to nič ne brigalo; a izpod
na poluzaprtih trepalnic opazoval je po lesičje mojstra Groga.

„Vraga, kaj?
Ubili?
Kdo ga je?“ zakriči isti.

„Vaši ljudje, jaz ne poznam nobenega, povedali Vam bodo
uže sami.
Pa, kakor se mi dozdeva, bilo Vam je mnogo zanj!“
reče oni, a zadnje s porogljivim naglasom.

Groga se je bil uže umiril.
Uprl je oko trdo v starca, da je oni
v stran pogledal, ter dejal:
„Vi omenjate in povprašujete več, nego se Vam pristuje
tukaj, gospod Janez Rakovec!“

Po kratkem premolku, v katerem je s tremi koraki premeril
izbico, nadaljuje:
„To je neumno, da ne morete več v službo na Brdo; pa priskrbeli
Vam bodemo drugo.
Kaj pa je s Francozi?
Kdaj pridejo
po Črnem grabnu?“

Pisar je bil mej Grogovim govorom stisnil ustnice in zlobna
poteza jih je preprečila; sedaj odgovori hladno: „O tem
sem hotel pozneje


[Stran 72]
[72]

govoriti, ker sem mislil, da bode usoda
strijca Blaža gospoda Nandeta bolj zanimala, nego Francozi s
svojim papirnatim denarjem, akoravno je mej temi Francozi,
ki pridejo sedaj po Grabnu, tudi osoba, katera bi morala —
seveda ne gospodu Grogi, niti Nandetu s Paleževine — temuč
gospodu Ferdinandu, nekdaj plemenitemu Basaju, jako
zanimiva biti!“

Groga je strmeč zrl v govorečega; pri zadnjih besedah je
prebledel, in težka sapa mu je dvigala prsi.

„Kdo bi bil to?“ zasopiha strastno.

„Denes je zadnji dan junija meseca,“ nadaljuje mrzlo starec, „tretjega julija zvečer pridejo francoske ordonance s svojim
denarjem v Št.
Ožbolt, da tam prenočé.“

„Vem, vem,“ sika Groga, „dobil sem nocoj pismo iz Istre,
da nosijo ogromno svoto s seboj; a človek, povej, kdo je oni,
katerega si omenil prej!“

„Poveljnik čete je kapitan Boissac!“ reče pisar.

„Ne poznam ga!“ omenja nejevoljno Groga.

„In četo spremlja gospod Vernazz, tajnik in slovenski tolmač
gospoda maršala Marmonta, vojvoda Dubrovniškega.“

„Kdo je ta Vernazz?“ reče pazno Groga.

„Povedal sem Vam, kdo je in kaj je sedaj; a zanimalo Vas bo
zvedeti, da ta gospod ni bil vedno Vernazz, nego je bil enkrat
nadlajtnant pri našem domačem avstrijskem polku Simbschen
in tedaj, ko še ni postal izdajica avstrijski, tedaj ni bil
Vernazz, nego Brnjač!“

Sprememba na Grogovem lici bila je grozna; obledel je
kakor stena, oči so stopile izpod čela, in krčevito se je držal za
vogel mize.

„Brnjač!
Lopov Brnjač!“ sikal je mej zobmi; potem pa je
stopil pred pisarja ter kričal vanj: „Človek, starec, bog ti pomagaj,
če se lažeš!
Za vrat bi te prijel in tiščal bi te do mrtvega,
da mi te novice ne prekličeš!
Tretjega, praviš, zakaj ne
nocoj, zakaj ne jutri!
Kje je še tretji dan?“

„Mirujte, gospod Ferdinand!
Vse pride ob svojem času.

Mene le veseli, da Vas Paleževina s svojo srečo ni toliko zmotila,
da niste pozabili onega imena!“ reče pisar.

„To ime pozabil!“ vsklikne rokovnjaški glavar; „kdo me je
storil tega, kar sem, nego oni lopov!
In jaz bi pozabil!
Kadar
ga plačam, tedaj pozabim.
In srečen?
Kdo pravi, da ne
morem biti


[Stran 73]
[73]

srečen?

Vi?
Tudi Vas bom plačal, Rakovec, pa ne
bojte se me!
Preskrbel Vam bodem kruha.
In glejte, če sem
tudi, kakor pravijo, roparski glavar, ali ropam ubogemu?
Ali
ne tepem in ne bijem onega, ki tepe in bije naš ubogi ljud?
Pa
Vi ne umete tega?
Pojdite z menoj!“

Pri zadnjih besedah je postal Groga nekako mehak, a ohrabril
se je.
Šla sta s pisarjem doli k rokovnjačem.
Mej, potom
mu pove Bojec o Mozolovi usodi.

Groga je molčé poslušal.

Ko stopi v krog pri ognju, planejo vsi kvišku.

On se ozre okolo ter reče osorno: „Jutri zvečer mora biti
tukaj trideset naših najzvestejših in najpogumnejših mož!

Velikonja, Kozobrin, Tonček, Biderban in ti, Kozoglav, vi jih
bodete poiskali in sklicali.
Jutri zvečer, pravim.
Pojdite takoj!“

Rekši, se obrne in migne pisarju s seboj.
Rokovnjači, katerim
je bilo povelje dano, pak so se razšli.

Od vzhoda sem rudečil je prvi solnčni žarek vrhove košatih
jelk nad rokovnjaško tvrdnjavo.


[Stran 74]
[74]

Štirinajsto poglavje.

Troilus:
Vse besede ste mi vzeli.
Pandarus:
Z besedo se ne plača dolg.
Shakespeare

Kake četvrt ure hodá od denašnje železniške postaje Zagorje,
uzidane v skalnati breg deroče Save, leži v ozkej postranskej
dolini, raztezajoči se proti severu, glažuta in rudnik
istega imena, kakor ga nosi postaja železniška; poleg raznih
rud kopljejo tamkaj tudi v obilej meri premog.

V času naše povesti še ni bilo tukaj rudnika.
Nekov podjeten
tujec ustanovil je bil sicer pred več leti glažuto, in je rabil
pri svojih tovarniških opravilih uže premog, katerega je dobival
brez velicega truda na nekaterih mestih kar vrhu zemljé,
a pripisovali so takrat še tej tvarini slabo lastnost, da daje steklu
oni zelenkasti svit, kateri mu jemlje velik del njegove
vrednosti in zato so steklarji rajši sekali gabre in bukve po
visokih, bližnjih hribih za svojo tovarniško uporabo.

Čeravno tedaj v Zagorskej dolini ni bilo onega živahnega in
nikdar ne mirujočega šuma in hrupa, kakor ga nahajamo
dandanès tamkaj in povsod, koder gospodujejo stroji in samo
stroji, vender v onem času ta kraj ni bil tako zapuščen, kakor
bi se po njegovem divjem, goratem lici lehko sodilo.

V glažuti uže imelo je dokaj delavcev opravila, in tudi oskrbnikov
in uradnikov ni primanjkovalo.
Ob Savi se ve da železniške postaje ni bilo, a bila je tam postaja za ladje, katere so
vozile silno veliko raznega blaga od Ljubljane doli v spodnje
kraje, celo do Belega grada, in nazaj.
Kar se je vozilo doli, teklo
je z valovi vred navadno le mimo, a kar je prihajalo gori,
ustaviti se je moralo, da so brodniki in vozniki menjali ali vsaj
napojili svoje težke vole, kateri so vlačili


[Stran 75]
[75]

hodeč po obbrežnej
stezi polne ladije po Savi navzgor, in katerih je bilo časih po
štiriindvajset upreženih v jedno ladijo.

Blago, katero je bilo namenjeno na Gorenjsko, zlasti za
Motnik, Kamnik, Kranj in za više gori, izkrcavali so v Zagorji;
in kar je prihajalo iz imenovanih krajev, nalagali so tamkaj
na velike ladije, da je plulo dalje proti jugu.

Tudi mnogo onega blaga, kar ga je moralo proti Ljubljani,
nalagali so v Zagorji z ladij na vozove, kateri so vozili potem
preko Trojan po Črnem Grabnu v Ljubljano.

Posebno, ko se je sklenil mir 14. oktobra 1809. v Schönbrunnu,
in je Napoleon ustanovil „Ilirske provincije,“ ter je vsled
mirovne pogodbe uredila se meja proti Štajerskej, katera
je ostala avstrijska, a vsa Kranjska in Hrvatska do Save postala
Francoska provincija, bil je promet po Savi in zlasti preko
Zagorja na Trojane jako živahen; kar so južne dežele pošiljale
gor proti središču Kranjske in Ilirije, potovalo in vozilo
se je todi skozi Zagorje in Črni Graben.

Kaj čudo torej, da so cvele v Zagorji krčme, in da krčmarji
tamkaj niso bili vsi kmetski ljudje; ker ni samo kmet vozil in
trgoval tamo, nego marsikateri gospod prišel je tod mimo in
francoski oficirji, ki so hodili proti Zagrebu in nazaj, ostajali
so radi v Zagorji; bodisi da se okrepčajo za utrudljivo pot po
hudih klancih skozi Črni graben, bodisi da dobé še kaj dobrega
v želodec, predno sedejo v čolne; kajti do Zagreba dol bilo
je malo postaj, in njihovi čolni imeli so navadno strogo odmerjeno
in preračunjeno pot.

Jedna gostilna na spodnjem koncu Zagorja bila pa je za to
osnovana, da je sprejemala gosposke goste.

Tamkaj se je dan pozneje, kakor so se vršili oni dogodki, o
katerih smo pripovedovali v prejšnjih poglavjih, ustavil okoli
poludne kmetsk samcat voz, s katerega, oziroma s sedeža na
njem iz slame improviziranega, zlezel je mož, star kakih petintrideset
let, v opravi francoskih vojaških uradnikov.

Krčmar je stopil sam pred hišo, in videč, da ima pred seboj
višjega uradnika, prikloni se globoko ter potem pobere potnikovo
torbo z voza, in gre za njim v sobo.

„Ali dobim tukaj nocoj prenočišče, ako treba?“ vpraša tujec.

Do zdaj še ni bil krčmarja pogledal; a tudi ta, vajen jedernacih
gostov, se ni bil za njegovo osobo več zmenil, nego je bilo
uljudnemu gostilničarju proti gostom treba.


[Stran 76]
[76]

„Se ve da!“ zavrne ta francoski, kakor ga je bil oni ogovoril;
pa tujčev glas se mu je nekako znan zdel, in zato upre zdaj
bolj pazno svoje oči vanj in precej potem nadaljuje z iznenadenim
glasom slovenski:
„A, glejte, gospod Brnjač, Vi ste!
Kdo bi bil mislil, da Vas tu
vidim in v tej opravi?
Čestitam Vam, gospod, čestitam!“

Rekši prikloni se še parkrat in stopi znancu malo bliže.
Poznalo se mu je na lici, da ga to spoznanje jako veseli.

A obraz tujčev ni kazal jenacega veselega izraza; bil je sprvega
osupnen, pa ko se je pri prvih besedah krčmarjevih hitro
proti njemu obrnil, spoznal je očividno tudi starega znanca,
in z nekako prisiljeno prijaznim naglasom rekel je, in sicer
tudi slovenski:

„Vraga!
Tudi jaz nisem vedel, da ste Vi zdaj tukaj!
No, veseli
me, gospod Medved, da se Vam dobro godi, kakor vidim.“

Rekoč, se ozre po ukusno opravljenej sobi, ter hladno pomoli
svojo roko krčmarju.

„Oh, bolje bi bilo lehko, bolje,“ reče ta, „stari ostanki, veste,
ti me še tarejo!
Ko bi teh ne bilo, gospod Brnjač, ko bi le
teh ne bilo!
Pa Vam se mora dobro goditi, vi ste jo pa zadeli,
to Vam pravim!
I, kaj pa ste vender zdaj?“ vpraša radovedno.

„Jaz sem tajnik maršala Marmonta,“ odgovori ta samosvestno,
in se obrne proti oknu.

Obraz krčmarjev razklenil se je silo na dolgo; a pri vsem
osupnjenji zaigrala mu je neka lisičja poteza na ustnih.

„Ah, tajnik pri njegovej ekscelenci,“ vzklikne hitro in se še
jednkrat prikloni, „dovolite ukazati, da Vam postrežem; trudni
ste gotovo; in prosim, sedite tu sem v zadnjo sobo; hladna
je, in nikdo Vas ne bo motil!“

Rekši, odpre vrata na drugem konci sobe.

„Napravite mi, kar hočete, gospod Medved; vem, da imate
dobro kuhinjo in dobro klet; pa čakajte malo: vedite, jaz nisem
Brnjač, jaz sem Vêrnazz, vedite, Vêrnazz!“

„Kakor ukazujete, gospod tajnik!“ pritrdi krčmar in odide
iz sobe.

Zunaj pred vrati pa malo postane, in ista lisičja poteza, katera
je bila prej mu zaigrala samo malo na ustnih, prevlekla
mu je za trenutek ves obraz; roko stisne v pest in zamrmra
mej zobmi: „Bodi Brnjač ali Vêrnazz!
To vem, da si meni pet
sto srebrnih kron dolžan;


[Stran 77]
[77]

in da mi jih boš zdaj plačal, če tudi
v francoskih frankih, zdaj, ko vem, kje te imam iskati; le čakaj!“

Tako godrnjaje ide v kuhinjo.

Gost v sobi pa je tudi tako za krčmarjem vzdignil pest, ko
je ta duri zaprl za seboj, ter jezno siknil med zobmi:

„Da bi te zlodej!
Oderuh ti stari!
Kaj te moram srečati ravno
tedaj, ko bi se prej smrti domislil ko tebe?
No, le čakaj, ti
me ne boš odrl ne.
Dal ti bom dobro besedo, pa bo!
Kaj sem
zastonj tajnik maršalov?
In glej ga, oderuha, prva njegova
beseda je bila: ‚stari ostanki‘!
Nesramno terjanje!“

Tako govoreč izvlekel je iz žepa kratko pipico, iz morske
pene izdelano, kakor so bile takrat v navadi, in si jo je nabasal.

Bil je visoko rasten mož, slok in bolj slaboten; obraz je bil
malo pegast, lasje uže redki; črne brke zakrivale so mu zgornji
ustni.
Star je bil morda v istini kakih petintrideset let, a na
prvi pogled videti je bil starejši.
Vtis, katerega je prouzrokovala
njegova oseba, ni bil prijeten; nemirne njegove oči, in tesno
sklenjeni ustni ga nista storili tacega, da bi mu človek naglo
zaupal; rumenkasta barva licem ter globoke poteze po njih
pa so kazale, da ima mož že obširen kos od strasti razburjenega
življenja za seboj.

Ko se krčmar vrne s buteljo vina, gledata se znanca zopet,
kakor prej, prijazno; govorila sta o vremenu, kajti dekla, katera
je pogrinjala mizo, hodila je vedno sem ter tja.

Po obedu si je Vêrnazz zopet zapalil pipo, in ker v to stransko
sobo druzega gosta ni bilo, prisedel je krčmar k njemu.

„Dovolite, gospod tajnik,“ reče mu, „da ostanem malo pri
Vas!
Dolgo se uže nisva videla in jako vesel sem, da ste me počastili
tako nenadoma!“

„Da, da, tudi jaz sem bil iznenaden; a v poslovih sem tukaj;
pričakoval bom naših ordonanc, ki pridejo po Savi gori,
da jih spremim po Črnem grabnu do Ljubljane.
Nocoj ali jutri
pridejo in jaz sem pooblaščen od njegove ekscelence, našega
vojvode samega.“

Pri teh besedah se je Vêrnazz sklonil mogočno nazaj, ter
nekako od zgoraj dol pogledal krčmarja Medveda, češ, da boš
vedel, kaj in koliko jaz premorem pri vladi.

„A, čestitam Vam, čestitam,“ ponavlja zopet oni, „imenitna
služba je to; boljša je nego avstrijskega generala, in tam bi
Vi še ne mogli biti general!“


[Stran 78]
[78]

„Molčite mi o avstrijskej službi,“ zavrne ga oholo Vernazz,
„mnogo dela, pa malo jela!
A propos, gospod Medved, povpraševal sem uže večkrat po Vašej adresi, a nisem mogel zvedeti,
kje bivate.
Ljubo mi je, da sem Vas tako po naključju našel, da Vam pošljem tistih par frankov; veste — li?“

„Oh, gospod tajnik, ta malenkost,“ reče naglo krčmar; a
takoj se domisli, da je morda vender le preveč rekel, zato pravi
precej: „Se ve da, prav bi mi prišli, tisti franki; posebno zdaj,
ko je taka težava z denarjem.
Vam bode gotovo mogoče takoj
...“

„Denes ne, ljubi gospod Medved, denes nikakor ne,“ prestriže
mu tajnik besedo; „Vi sami veste, da ni varno potovati
dandanes in zato človek ne jemlje mnogo s seboj; a pošljem
Vam v kratkem ono vsoto; vrag, to malenkost!“

Pa krčmar se ni dal tako hitro odbiti.
Ozrl se je nazaj čez
vrata v prvo sobo, in ko je videl, da je prazna, rekel je bolj potihoma:

„Jaz bi pa vendar le rad, da mi danes vrnete tisti dolg; zdaj
ga lehko; pa v kratkem, kdo vé, kaj bo z Vami, gospod Vernazz?
Kdo vé, koliko časa boste gospodovali?“

„Kako mislite to?“ reče oni osorno.

„Zdaj lehko govorim,“ pravi Medved, „ko sva sama.
Človek
ne vé, kako dolgo bomo Francozu pokorni.“ —

„Kaj?“ zavpije Vernazz, „ali vesté, da zapadete vojnemu
sodišču, ako Vas ovadim, da tako govorite?“
V njegovih sivih
očeh zalesketal je nekakov zloben svit.

„Tega ne boste storili,“ nadaljuje mirno krčmar, „ker bi
vojno sodišče tudi o gospodu Vernazzu zvedelo, kako je takrat,
ko je bil še Brnjač, svojega prijatelja, plemenitega Basaja
izdajalsko spravil pod ključ in potem v vojake, zato da mu
je lehko in brez ovir zapeljal lepo ljubico!
Toliko dokazov za
to pač donesem, da bo konec Vašega tajništva.
Francozi v tacih
rečeh tudi ne umejo norcev, in maršal bajè celó ne!“

Oni skoči kakor besen kvišku.

„Človek, kaj noriš?
Kdo ti je to povedal?“ kriči divje.

„Tiho, tiho, gospod tajnik, utegnil bi Vas kdo poslušati!“
reče krčmar mirno; „in meni bi bilo žal za Vas in za mojih petsto kron.
Ako Vas pa zanimlje zvedeti, od kod imam te novosti,
povem Vam lahko: Basaj sam mi je pravil!“

Tajnik je prebledel.


[Stran 79]
[79]

„Kaj, Basaj!
Ali je tukaj?“ dejal je jecáje.

„Zdaj ga ni; a časih pride; postal je trgovec, ka-li!“

„In Vi ga ne primete, dezerterja, ter ga ne izročite straži?“
kriči izpozabivši se Vernazz.

Medved se zlobno nasmeje.

„Vi se ne domišljate, da je on avstrijski ubežnik, in kakor
tudi Vi veste, brigajo se Francozi slabo za take ljudi, če ne bi
nekdanjemu nadlajtnantu avstrijskemu tudi ne podelili tajniške službe pri guvernerju.“

Vernazz se je ugriznil v ustni in siknil s kletvijo mej zobmi.

Krčmarja se je bilo polastilo neko demonično veselje; vedel
je, da mu ta dolžnik denes ne more uiti, in zato ga je hotel
izsesati do celega.

„Da ne pozabiva prejšnjega pogovora,“ reče zopet, — „gotovo
Vam ne bo težko plačati mi danes tistih pet sto kron; pomislite,
ubog krčmar v Celji sem Vam jih pred desetimi leti
posodil, da ste obdarovali Basajevo ljubico in njenega lumparskega
očeta, starega Rakovca!“

Tajnik je bil bled od jeze in strahu.
Ta vražji krčmar je morda
mnogo, mnogo vedel in možno je bilo, da to na pravem
mestu porabi.
Ubraniti se ga ni bilo moči, kajti ako bi ga hotel
na kakšen način ugonobiti, ugonobil ga bode tudi on.
In
denar!
Imel ga je toliko prihranjenega, da bi lehko plačal starega
upnika, pa kako težko se plača tak dolg, katerega je bil
človek uže skoro pozabil; in kdaj si bode mogel zopet toliko
prihraniti!
Vernazz je bil, odkar je začel denar shranjevati,
silo skop in lakomen postal.
Sklenil je po kratkem premisleku
rešiti, kolikor mogoče.

„Vsega ne morem dati, gospod Medved; petsto frankov
imam, te Vam vrnem, ostalo pa drugi pot,“ reče ter seže v
žep.

„Ne, ne; vse ali pa nič,“ odgovori trdo oni; „pomislite,
francoski oficirji, katere pričakujete, utegnejo kmalu tu biti in
potem ne čakam trenutka več in povem svoje; francoski oficirji
tudi ne ljubijo posebno mej seboj tujcev, kakršen ste jim
Vi.“

„Sacrebleu —“ kolne Vernazz, „zlodej Vas vzemi, tu imate,
kar imam, tisoč frankov je, za drugo bote vender počakali.“

Rekoč mu vrže listnico na mizo.

Krčmar malo pomisli, a potem prešteje denar ter reče:

„Naj bo, nekaj je; a za drugo bom kmalu prosil; saj veste
zdaj, kje sem; ne bo Vam treba povpraševati!“


[Stran 80]
[80]

„Da bi za vrat ali za pete viseli, kjer si bodi, bilo bi mi ljubše!“ godrnja oni.

Takoj po tem prijateljskem razgovoru prišlo je nekaj gostov
v prvo sobo, trgovcev, kakor je bilo videti, in Medved jim
je odšel streč.

Tajnik je z zelenkastim obrazom obsedel pri mizi; še pušiti
se mu ni ljubilo.
S stisnjenimi ustnami je sedel tu, ter srpo zrl
predse.

Zdramil ga je vojak, kateremu je bil prej, ko je dospel v
Zagorje, naročil pri straži, da mu naznani prihod vojaških
čolnov po Savi.
In ta mu je zdaj to poročil.

Kakega pol streljaja od Medvedove krčme srečal je tajnik
tudi uže dva francoska oficirja in nekoliko vojaških spremljevalcev.
Predstavljanje bilo je kratko, kakor navadno pri vojacih.
Ko je prvi došlih častnikov, kateri je bil sebe pri predstavljanji
imenoval Boissac, generalni adjutant, čul ime Vêrnazz,
zategnil je ustni malo, skoro nevidno kakor v zaničljiv
posmeh; a navzlic temu odzdravil je uljudno.

Šli so potem v krčmo k Medvedu.
Tukaj stoprav, ko so bili
častniki sami, naznani Vernazz namen svoje navzočnosti.

„Ha, ha,“ smeje se Boissac, „torej za stražo so Vas nastavili,
gospod tajnik!
Naj bi nam bili vendar nekoliko vojakov
poslali, če je tako nevarno!“

„Jaz sem dobil le povelje, preiskati po Črnem Grabnu, in
zlasti pri poštarju v št.
Ožboltu, če ni nič sumnjivega; in ako
ne najdem nič, potem se Vam moram pridružiti!“ odgovori
Vernazz malo srdito zaradi smeha kapitanovega.

„In ker niste ničesar našli, ste pa prišli po nas!
No, to je
prav,“ meni Boissac; „pa povedite; kdo se je pa domislil te
pravljice, da nas roparji čakajo tam gori?“

„Predvčerajšnjim je pri našej vladi naznanil to vest nekov
oskrbnik z Gorenjskega.
Se ve, da je rekel, da je to le kombinacija,
a dendenes moramo previdni biti.
Kdaj mislite odriniti,
gospod kapitan?“

„Jutri opoludne; kajti čakati moramo še jednega čolna.“

„Torej prenočimo nocoj tukaj in jutri na Trojanah ali v št.
Ožboltu; ponoči vendar ne smemo dalje po Grabnu!“ reče
tajnik.

„Ali se bojite?“ nasmehne se kapitan; „pa storiti moramo,
kakor nam kaže povelje!“

Vêrnazz onih opazk, katere so merile nanj, ni hotel slišati.


[Stran 81]
[81]

Ko so se bili došleci okrepčali, pričeli so, kajti zmračilo se
je uže, mej seboj igrati za denar, in pozno v noč gorela je še luč
v Medvedovej krčmi.

Petnajsto poglavje.

Pismo mi v rokah drži, tako pravi, govori:
„Kdo te pošlje, pismo ti?“
Narodna

Oskrbnik Poljak se je jako nezadovoljen vrnil iz Ljubljane.

Sprejeli so ga francoski gospodje sicer uljudno in
celo prijazno, a dosegel je toliko, — kakor se je sam izrazil, —
kakor nič.

Prišedši k M. Parisu, generalnemu tajniku intendanta M.
Basellija, kateri je bil že prej „conseiller de la Régence,“ povedal
je vse, kar sta bila z dr. Burgerjem ugenila in sklenila,
a lahkoživni Francoz se je sprvega smijal vsem tem resnim
in tehtnim premislekom.
Vedel je sicer uže nekoliko o rokovnjaškej zadrugi, kajti kamniški mestni urad je bil o njih poročal,
a ker posebnih dogodkov še ni bilo, kateri bi se smeli
pripisovati tem „malenkostnim tatovom“, kakor je rekel, zato
tudi ni treba, da se vlada sama tako hitro vtika v to stvar.
Nalog posameznih sodcev in mairov je, iztrebiti v svojih okrajih
tako malo tatinsko golazen.
Drugod, kakor v Istri in Dalmaciji,
je vlada uže storila kolikor moči; a tam je zdaj mir; vsaj
čutiti ni več tacih roparskih hudodelstev, kakor prej.
A tu na
Gorenjskem, in posebno v Kamniškem in Brdskem okraji,
zadostujejo pač mairi in njim na razpolaganje dani huissierji,
da polové te male tatove.

Poljak se je trudil, tajnika prepričati o nevarnosti rokovnjaške družbe, a zastonj.
Naposled se je namenil, ko je zvedel,
da je intendant Baselli navzočen v Ljubljani, iti še k njemu in
tam poskusiti, da li kaj opravi.

Pa tudi Baselli bil je istih mislij, kakor njegov tajnik.
Poudarjal
je posebno, da francoska vlada vender ne sme takoj v početku
svojega obstanka preveč preventivnih korakov storiti;
koder je sila ali potreba, tam seveda se bode vse storilo, kar
je mogoče; kjer pa se kaže samo oddaljena nevarnost, in to je
gotovo v tem slučaji, kakor ga


[Stran 82]
[82]

je navedel gospod Poljak —
tam je treba previdno stopati, kajti ljudje se lehko vznemirijo;
vznemirjenja pa ne želi niti njegovo veličanstvo, cesar Napoleon,
niti njegova vlada.

Tako je govoril intendant Baselli.
Oskrbnik Poljak tem političnim
preudarkom ni mogel mnogo ugovarjati.
Bil je prijatelj
francoske vlade in želel je, da se ona v ljudstvu utrdi.
A
gledé položaja, v katerem je bil on sam in njegov okraj rokovnjačem
nasproti, dozdevali so se mu vsi ti premisleki vendar
preobčni, preveč generélni.

Naposled poudarja proti intendantu še jedenkrat možnost
napada na francosko kaso, katero imajo pripeljati v prihodnjih
dnéh po Črnem Grabnu.

To je vender nekoliko vznemirilo Basellija.
Obljubil je Poljaku,
da bode naročil tajniku Vêrnazzu, kateri ima spremiti
kaso, kakor je bilo uže mairu na Brdu naznanjeno, da preišče
malo one kraje.

Oskrbnik je še jedenkrat poudarjal, da brdski, maire dr. Burger,
odvrača vso odgovornost v primeru kakega roparskega
napada na francosko kaso, na kar je intendant smejé odgovoril,
da so gospodje mairi preskrbni; Poljak se potem, kakor
smo uže omenili, jako nezadovoljen poslovi.

Ker je bilo uže pozno, ostal je v Ljubljani ter se vrnil stoprav
druzega jutra, a ne naravnost domov, nego čez Kamnik.
Hotel
je s svojim prihodnjim tastom, sodnikom Gavričem, govoriti še o tej stvari in morda ga je tudi srce vleklo tjà k lepej Reziki.

Ko se ustavi v Kamniku pred mestno hišo, in uradnemu
slugi, ki je stopil čez vrata, vrže vajeti v roke, ne zapazi, da je
po trgu več ljudij, nego navadno, v večjih gručah zbranih, in da
skrivnostno stikajo glave.
Tudi sluga mu je hotel nekaj povedati,
a Poljak je hitel po stopnicah.

V pisarni mu pride sodec Gavrič naglo naproti, kar sicer ni
bilo v njegovej navadi.
Bil je velik, precej obilen mož, dobrohotnega
obraza; visoko čelo in malo stroge oči pak so skoro
kazale, da more sodec tudi jako energičen biti.

„Hvala Bogu, da ste prišli, prijatelj!“ reče ter stisne roko
oskrbnikovo, „Vi gotovo uže več veste o tem hudodelstvu, ki je
res grozno, grozno!“

„Kaj, kaj pa je?“ vpraša čudeč se in prestrašen Poljak; „jaz
prihajam naravnost iz Ljubljane in ne vem, o čem govorite.“


[Stran 83]
[83]

„A tako!
Oh, pomislite, denes zjutraj ko odpre naš mestni
sluga vežna vrata te hiše, najde sredi vrat pribito človeško
roko; pomislite, pravo, malo prej odrezano, človeško roko.“

Oskrbnik je preplašen zrl v Gavriča.

„To je rokovnjaško znamenje!“ reče poluglasno.

„Da, da, to je tudi moje prepričanje!“ nadaljuje oni; „povedati
Vam moram, da me postaja strah in groza teh lopovov.
Pa čujte dalje!
Ni mi bilo treba dolgo premišljevati, čigava je li
roka; kajti pred kake pol ure prišel je eden Vaših hlapcev s
Kolovca ter mi naznanil, da leži pod gradom na cesti ubit človek,
kateremu je odrezana desna roka.“

„Za Boga!“ vsklikne oskrbnik.

„Odposlal sem takoj našega komisarja Muleja s tremi
huissieri na Kolovec, da preiščejo, kar treba gledé hudodelnikov,
ker jaz sodim, da ni jeden sam to storil.“

„Pa kdo je vender oni ubiti človek?“ vpraša Poljak, kateremu
se je rodila v možganih grozna slutnja, taka, da se je ni
upal glasno izreči.

„Nekov pijanec in rogovilež, s katerim sem imel jaz tudi uže
opraviti; čakajte, kako se mu uže pravi?
Zapisano imam tamkaj;“
rekši se obrne sodec k svojej mizi.

„Pa vendar ne Blaž, Mozolov Blaž?“ reče oskrbnik, kateri
svoje slutnje ni mogel več prikrivati, ter plaho gleda Gavriča.

„Da, da ravno tisti je, da, Blaž Mozol,“ reče pritrjujé sodec.

„To je grozno, to je strašno!“ zavpije Poljak; „to je skoro
neverjetno!“

Bil je tako čuden naglas v njegovem vskliku, da se sodnik
obrne ter vpraša: „Kaj imate s tem človekom; ali morda kaj
več veste?“

„Se ve da!
In to me je, povedati moram, preplašilo!
Pa, poslušajte me!“

Nato pove kolovški oskrbnik, kako je Mozol k njemu prišel, kaj mu je povedal; in potem, kaj je on sam na Brdu in v
Ljubljani opravil.

Ko je končal svoje poročilo, bil je tudi sodec Gavrič do celega
prepričan, da Blaža nihče drug ni ubil, nego rokovnjači,
in sicer samo zato, ker jih je izdal.
Pa kje so zvedeli to ti lopovi
in kako je mogoče, da so zvedeli to tako hitro?


[Stran 84]
[84]

Poljak sklene naposled, takoj iti za komisarjem Mulejem,
da mu pove, kar zna o Bojci in o Grogi ali Nandetu; stvar se
morebiti lehko hitro preišče in eden ali drug se bo dal morda ujeti in pripreti.
Na vsak način pa je treba pogledati na
Paleževino in k Mozolovim.

Gavrič mu pritrdi, in oskrbnik gre še pozdravit nevesto svojo,
predno odide.

Rezika Gavričeva bila je dvajsetletna deklica, lepega obraza,
vitke rasti, in kar je bilo najboljše, jako dobro vzgojena.
Matere ni imela več, nego samo za pet let mlajšo sestro.
Gospodinjstvo
v Gavričevi hiši je ona vodila, kakor je bila sploh
glede notranjih vprašanj v sodnikovej hiši odločevalna.
Razumljivo
je torej, da se je oče njen le polagoma in nerad vdal
v to, pustiti hčerko iz hiše, akoravno je vse kazalo, da bode z
mladim oskrbnikom prav srečna.
A bil je pameten, in na drugej
strani tudi rahločuten mož, ki je ljubil svoje otroke bolj, nego
vse drugo, in zato je naposled dovolil v ta zakon, zlasti ko se
je bil po svojih skrivnih pozvedovanjih prepričal, da je Štefan
Poljak vreden mu zet.

Rezika, katero je dobil oskrbnik v kuhinji, kjer je ukazovala
deklam, ni bila nič kaj dobre volje, ko je zvedela, da jo njen
ženin ob jednem pozdravlja za prihod in odhod.
Prestrašena je
bila tudi še po onej človeškej roki, katera je zjutraj visela na
hišnih vratih, in ko je čula, da se njen ženin odpravlja na sled
onim hudodelnikom, rekla je malo nejevoljno:

„Oh, Štefan, zakaj ravno zdaj to počenjaš s temi groznimi
rokovnjači?“

Poljak je čutil, da je to vprašanje nekoliko opravičeno, kajti
ravno zdaj, ko je uže na oklicih, naj bi miroval z drugim, in skrbel
za to, kar ga ima najbolj brigati.
Pa kakor vsi krepki, pogumni
ljudje, tako tudi on nevarnih podjetij ni prej preudarjal,
nego takrat, ko je bilo treba uže osobno stopiti v boj, in še
takrat ni mislil hladnokrvno.
Zato je tudi zdaj s hitrim odgovorom pobil lastne premisleke, nevestine pa seveda le površno.

„Nikar se ne boj, srce moje!
To vse bo v kratkem končano,
in naju vendar ne bodo motili rokovnjači!“

„Pa ti hodiš vedno tako sam okolo!
Nevarno je in v vednih
skrbeh sem.
In zdaj si komaj prišel, pa uže odhajaš!
Ali je treba,


[Stran 85]
[85]

da bi bil tudi tam, kjer iščejo one hudodelnike?
Pusti komisarja
samega, on bo vender sam opravil!“

„Ne, ne, Rezika, jaz moram tja!
Jutri pridem zopet, in ostanem
celo popoludne tukaj, ako se ne zgodi kaj posebnega, kar
bi me zadržalo!“

Rekši se je hotel posloviti.

Ona je izprevidela, da ni moči zadržati ga in se je udala v
to; a hoteča ga za slovo poljubiti, domisli se še nekaj.

„Sinoči sem dobila pismo od matere tvoje, Štefan,“ reče in
hiti proti sobi, „pojdi zmenoj, da ti ga pokažem.“

Poljaku se je razvedrilo lice; bil je do zdaj precej resen in
nemiren.

„Ali so ti odgovorili na najino poročilo o poroki?“ reče in
ide v sobo za svojo nevesto.

„Na, beri!“ deje Rezika in mu pomoli pismo.

Oskrbnik list razgane in čita naglo.
Radosten izraz kazal se
mu je na lici.
Nevesta gledala ga je pazno.

Ko bere zadnjo stran, stemni se mu na jedenkrat obraz in skoro
nejevoljno položi pismo na mizo.

„Tega tudi ni bilo treba omenjati!“ reče in seže po svojem
klobuku, katerega je bil na stol odložil.

„Ti mi o tem bratu nikdar nisi pripovedoval!“ meni Rezika
očitajoč.

„To je le polubrat moj,“ odgovori Poljak naglo; „pa vedi,
jaz sem ga izbrisal iz svojega spomina in zato o njem nisem
hotel nikdar govoriti.
Povem ti o priliki, kaj je ž njim.
Kje je
zdaj, tega sam ne vem; morda je uže mrtev!“

Pri teh besedah stopil je zopet k mizi in vzel materino pismo
v roke.

Mati Poljakova živela je na Spodnjem Štajerskem, kjer je
imela blizu Brežic malo posestvo.
Pismo, katero je pisala
bodočej snahi, bilo je jako ljubeznjivo, prisrčno pisano in kazalo
je, kako blaga je žena, in kako ljubi svojega sina.

Rezika je stopila k svojemu zaročencu, in oba prečitata še
jedenkrat zadnjo stran pisma.

Tu pa je stalo:

„Želim Vam, ljuba moja hčerka, vso srečo, kakor sem jo
užila jaz nekdaj; kakor sodim po svojem čutu, zaslužite jo Vi
v obilej


[Stran 86]
[86]

meri, in prepričana sem, da je bode ljubi moj sin tudi
ravno tako deležen.
Mislila sem časi in molila za to, da bodeta
oba moja sina uživala na tem svetu vse, kar jima sreče more
Bog podeliti; a jeden se mi je izgubil, čisto izgubil; ljubezni
mu nisem vzela, in mu je ne morem vzeti; če je pa mrtev —
naj bode pa vse, kar je materino srce želelo obema, — Štefanovo.“

„Uboga, ljuba mati!“ vzdihne Rezika.

„Da, da, uboga mati!“ reče Poljak in objame ter poljubi
svojo nevesto.
„Povedal ti bom več, kadar pridem zopet, srce
moje; danes pa z Bogom!
Iti moram.“

Rezika se ni trudila pridrževati ga; vedela je, da bi bilo zastonj.

Malo potem je oskrbnik uže jahal čez bistriški most in potem
po stranskih potih proti Kolovcu.

Blizu Rov srečal ga je voznik Urh Telečnjakar, ki je peljal
jelove hlode iz kolovškega gozda, in ga ustavil kričeč:

„Blaža so ubili, gospod, Blaža Mozolovega!
Sinoči smo še
pili skupaj, zdaj je pa mrtev kakor podgana, na katero s čevljem
stopim.“

Oskrbnik vpraša, kje je komisar kamniški s svojimi stražniki.

„Gori pri Rovskej cerkvi so vsi; Blaža so nesli v mrtvašnico!
Oh, gospod, veste kaj Vam povem, nikari še Vi dihurja rokovnjaškega ne lovite!
Blaž je uže iztaknil hudiča!
Bog mu grehe
odpusti.
Žal mi je zanj, pa še bolj bi mi bilo, ko bi Vas, gospod,
kakov tak rokovnjaški pasjedlakovec osmodil.
Bog ve, bi li jaz
še dobil kaj vožnje, ko bi Vas več ne bilo na Kolovci.“

„Molči, molči in vozi!“ zavrne oskrbnik nejevoljno voznikovo
prijazno željo in dobri svet njegov ter krene s konjem na
desno proti cerkvi.

„Jaz te ne bom hladil, če te bodo pekli!“ godrnja jezno Ureh
ter udari po suhih rebrih svojih konj in zdrdra z vozom navzdol
proti Radomlju.

Komisar Mulej je uže sedel v krčmi Hudmanove Jere in tam
zapisaval in protokoliral izpovedbo dekle in nekaterih kmetov,
ki so bili z Blažem prejšnji večer skupaj pili.
Iz vsega pa
mož še ni mogel več sklepati, nego to, kar je trdilo občno
mnenje, da so rokovnjači krivi tega zločina.
Ko mu je pa
oskrbnik svojo slutnjo natančno razložil, sklenil je hitro ravnati.
Poslal je takoj jednega huissiera v Radomlje, da poišče in
uklene tistega Bojca.
On sam pa je z ostalima stražnikoma šel
na Paleževino.


[Stran 87]
[87]

Poljak je poslal konja domov ter se pridružil komisarju.
Dozdevalo se mu je sicer, da bode njihova ekspedicija najbrž
brezvspešna, a radoveden je bil vender, videti domačijo onega
skrivnostnega tujca, o katerem je vsled Blaževe pripovesti
sodil, da mora biti jeden glavarjev te strašne zadruge.

Mozolov pes je divje lajal, ko je omenjena četvorica šla kak
streljaj pod hišo tja čez reber proti Paleževini.
Hlapec France
je ravno iz vodnjaka vedro vlekel, da bode živino napajal,
ko ugleda one sodnijske gospode; postal je z odprtimi usti, pa
potem naglo vedro izpustil v vodnjak, ter tekel pred vežo in
zavpil na ves glas v hišo:

„Uže gredó biriči na Paleževino!
Štirje gredó!“

Ta klic je kazal, da so pri Mozolovih uže dobili vest, da strijca
Blaža ne bo več domov; kaj so ob jednem še zvedeli, lehko se
misli, kajti Boltetova Špela, katera je vedno prva vse vedela,
pritekla je kmalu zjutraj na Mozolovino in iztresla je svoj novostni
koš; a prerešetavati ni mogla dolgo teh novostij; bodisi,
da je mater Mozolko grozna smrt Blaževa tako razvnela,
bodisi da je ona klepetulja o kom drugem kako besedo preveč
zinila, kajti kmalu, kmalu je bila Boltetova Špela zopet
pred hišo ter pobirala je urno pot navzdol proti vasi; v lice pa
je bila proti navadi malo rudeča.
Pred njenim odhodom še pa
je bila mala Polonica na ves glas zajokala in odšla v svojo izbo
na drugem konci hiše, kjer je navadno spala, ter je zapahnila
duri za seboj.

Ko je hlapec France zavpil, da gredo štirje biriči na Paleževino,
stopila je Mozolka na hišni prag in pogledala tja na reber
za onimi štirimi.
Oči so jej bile objokane; postala je malo
na pragu in potem molčé vrnila se v hišo.

Pavleka ni bilo doma; šel je bil na vse zgodaj v gozd.

Polonica je čula vpitje hlapčevo, a nje ni to nič vznemirilo.
Dobro je vedela, da Nandeta ni tamo in da ga bodo tudi
drugod zastonj iskali.
Vedela je pa tudi, da Nande pri umorjenem
strijci ni imel nič opraviti.
Saj jej je bil še včeraj zjutraj
sam rekel, da strijcu ne želi nič žalega, ker je njen stric.

Komisar je bil vtem s svojimi spremljevalci prišel do Nandetove
hiše in poslal jednega stražnika na drugo stran, sam pa
je potrkal na sprednja vrata.

Izprevideli so kmalu, da ni nikogar notri, ali pa, da se, če je
notri, neče oglasiti.
Zatorej siloma odpro vežne duri.


[Stran 88]
[88]

Komisar je preiskal in pretaknil vse kote od kleti do podstrešja, pa ni mogel najti nič živega in nič sumljivega, po čemer
bi se moglo soditi, da lastnik hodi po krivičnih potih.

Tudi Poljak je pridno pretikaval po izbah.

Ko se vrne iz zadnjega konca v sprednjo izbo, pokaže mu
komisar s smehom zganen listič papirja, katerega je bil našel
v kotu pod mizo:

„Ne bi bil verjel, da bom v takej koči takov pravilni billet doux
našel!
Berite gospod oskrbnik!“

Ta razgrne list in jame čitati.
Bil je začetek pisma, katerega
je hotel Nande včeraj dati Polonici, ko se je mislil posloviti;
a mej pisanjem odločil se je, storiti to ustno; pustil je
torej pismo; v kratkih njegovih vrstah še ni bil nič druzega
povedal, nego o svojej ljubezni.
Bilo je tudi to pisanje popolnoma
nesumnjivo.

„Kaj hočemo torej!“ reče komisar ter se obrne k oskrbniku,
„ali idemo še tisto njegovo ljubico izpraševat?
Daleč ni!
Pa kaj Vam je, gospod, ali Vam je slabo?“

Poljak je stal bled in nem sredi sobe, in v tresočih rokah
držal je oni list.

„Ne, ne,“ reče hitro ter se ojači, „nekaj sem se domislil,
nekaj sem se domislil, neka podobnost v pisavi — pa to je le
slučaj; idimo torej k Mozolki!“

Huissierja zapreta zopet vse duri in vsi odidejo proti Mozolovini.

Poljak je zaostal nekoliko korakov ter pogledal še enkrat
ono pisemce; z roko si je pogladil čelo in oči, kakor da bi bolje
videl, — in z nemirnimi ustni je zašepetal: „Pisava je njegova;
pa kako pride pisanje sem?
Da bi bil on — — ?
Ni mogoče!“

Hlapec France, ki je bil ves čas od daleč opazoval, kaj se
godi okrog Paleževine, spoznal je zdaj s strahom, da gredo
„biriči“ proti Mozolovini.

Zdaj pa ni postal pred vežo ter kričal vanjo, nego v hišo je
planil, ter tukaj še le viknil Mozolki:

„Za božjo voljo, sem gredó biriči, semkaj k nam!“

„Naj gredó!“ reče osorno ona, kakor da bi jo to prav nič ne
brigalo.

Pa odvezala si je predpasnik in rokava snela, ter tako stopila
na prag.


[Stran 89]
[89]

Komisar Mulej je bil uljuden mož.

„Dober dan, mati,“ dejal je prijazno, ko je stopil pred vežo.
„Vi ste Mozolova mati, li ne?“

„Da, da!“ reče ona, in akoravno na kmetih ni navadno
vprašati koga takoj pri njegovem prihodu, po kaj ali zakaj je
prišel, osupnil jo je vender ta na Mozolovini pač redki pohod
tako, da je hitro nehoté pristavila: „Kaj pa vender hočete, gospodje?“

Komisar pa je bil tudi previden mož.

„Precej bomo povedali,“ deje, „pustite nas le malo v hišo;
vroče je tu zvunaj!“

Ob jednem stopi z oskrbnikom za Mozolko v čedno pospravljeno izbo na sprednjej strani.
Oborožena stražnika, katera je
hlapec France le bolj od daleč, tam iz hleva sem, ogledoval,
ostala sta pred vežo.

„Tako umazano je pri nas!“ reče Mozolka in pobriše s prtičem
po belej javorovej mizi v kotu in po stolu za njo, na katerih
po trohice prahu ni bilo videti.

„Lepo imate in prijazno,“ meni komisar in sede k mizi.

Potem povpraša, je li žalostna smrt Blaževa uže znana gospodinji,
in ko ta osorno pritrdi, pozveduje komisar na dolgo
in obširno, kedaj je šel Blaž od doma, kje je bil prej, kaj je
nameraval, in jednake stvari.
Novega je malo zvedel.
Mozolka
je sicer povedala, kar jej je bilo znano, a tega ni bilo mnogo.
Le
o Nandetu ni zinila besede, in tudi o tem ne, da se je strijc Blaž
podal od doma z namenom rokovnjače zatožit, kakor jej je bil
to uže včeraj hlapec France pravil.

„Pretepaval se je pač, kakor zadnjič, ko je prišel z razbito
črepinjo domov iz Kamnika,“ reče naposled; „Bog vedi, kako
bi se mu bilo takrat godilo, ko bi ga ne bil oni rešil!“


[Stran 90]
[90]

A takoj bilo jej je žal, da je to omenila; kajti komisar je postal
pozoren in vprašal naglo:
„Kdo ga je rešil?“

„E, oni s Paleževine, kjer ste sedaj bili,“ reče nejevoljno
gospodinja.

„A, Nande!
Pa kdo je vender ta Nande?
Od kodi je?“

„Ali jaz vem?“ odgovori jezno Mozolka, ter položi prt, s
katerim je bila obrisala mizo, na klop k peči, in se tako obrne
v stran od komisarja.

Pa ta komisar je bil na jeden pot tako nadležen človek!

„Vi morate to vendar vedeti, ako je on ženin Vaše hčere,
Vaš prihodnji zet!“ reče naglo.

Pri teh besedah se zasuče Mozolka hitro in stopi za korak
bliže k izpraševalcu.

„Kaj, ženin?
Kdo pravi, da je ta Nande naš ženin?
Kaj mislite,
da bom jaz hčer dajala na ajdovo strnišče?
Ali pa človeku,
h kateremu biriči v vežo hodijo?“

„Kje je Vaša hči?“ reče komisar mirno.

„Doma je; tam na oni strani!“

„Pokličite jo semkaj!“ ukaže Mulej.

Mozolka je za trenutek pomislila, ali bi klicala hčer, ali ne.
Pa takoj stopi na prag in zakliče glasno:

„Polona!“

Ni bila njena navada, da bi hčerko tako zvala, nego klicala
jo je sicer, kakor jo mi imenujemo v tej povesti; le kadar jo
je kaka posebna reč ujezila in razburila, ni mogla hčeri dati
onega imena, katero ima uže samo ob sebi značaj prisrčnosti.

Mala Polonica se je torej močno ustrašila, čuvši ta materin
klic.
Uže zadnji hlapčev krik jo je jako razburil, tako da je
tresoča se stala pri zapahnenih durih svoje izbe in brez sape
poslušala, kaj se godi zvunaj v veži in v hiši.
Vsega tega ni
umela, samo to je slutila zdaj nehoté, da se vse vender suče
okrog Nandeta, okrog njenega Nandeta.

Stegnila je roko po zapahu, da bi ga odrinila, a v svojej razburjenosti
ga ni mogla hitro; v tem začuje v drugič še bolj osoren
in glasen klic:

„Polona, sem pojdi!“


[Stran 91]
[91]

Odprla je duri in prišla za materjo v sobo k onim.
Bila je bleda; plaho, čeravno mirno pogledala je komisarja
in oskrbnika, kateri je stal ob podolgastej klopi pri peči.

Komisar je bil malo v zadregi; izkušnje ni imel mnogo v
tacih rečeh in preiskavanjih, in previdnost njegova mu ni v
vsakem slučaji pomagala.

Rešil ga je zdaj oskrbnik gledé prvega vprašanja, o katerem
je bil komisar tako v stiski, ne vedé, kako bi ga zastavil.

Pa tudi Poljak ni bil srečen v tem izpraševanji.
Ko je komisar
govoril z Mozolko, stal je Poljak pri klopi ob peči in bil je
silo nemiren; in ko bi Mozolka ne bila tako krepko odrezala
se pri vprašanju po Nandetu, posegel bi bil oskrbnik gotovo
v razgovor; stopil je namreč uže bliže.
Ta Nande ga je posebno zanimal
ali bolje vznemirjal.

Ko Polonica vstopi, obrne se oskrbnik naglo k njej, ter
vpraša:

„Dekle, ti poznaš onega Nandeta, soseda vašega!
Kakšen
je ta Nande?“

Deklico, čuvšo to ime, oblila je lehka rudečica; a vprašanje
jo je osupnilo, kajti o tem, kakšen je bil njen ljubimec, do zdaj
še ni mnogo premišljevala.

„Kaj?
Kakšen?!“ reče čudeč se.

„Jaz menim, kake postave je; ali je velik ali majhen, kakega
obraza?“

„Velik!“

„In kakšnega obraza?“

Dekle umolkne, ter povesi oči, katere je imela do zdaj uprte
v oskrbnika.

„Ne vem!“ deje čez nekoliko trenutkov, in bila je istina,
kajti kako bi bila mogla prav opisati ga, kar tako tujim ljudem,
in v pričo matere.

Komisar se je čudil tem vprašanjem in je posegel zdaj
vmes; on ni umel, kaj ima vnanja Nandetova osoba tu opraviti.
Izpraševal je deklico, kakor prej nje mater; a tu je ravno
isto zvedel.

Polonica je ostala ves čas mirna.

Le ko naposled komisar izreče sumnjo, da je vender morda
ta Nande kriv, da je bil strijc Blaž ubit, vzklikne deklica
živo:
„Jezus, Marija, ne mislite kaj tacega!
On ga ni, on ga ni
mogel!
On je nedolžen pri tem!“


[Stran 92]
[92]

Pokrila je z rokama obraz in bridko zajokala.

Besede njene in njih naglas — vse je bilo tako prepričevalno,
da tudi komisarja ona sumnja ni imela prave podlage
več; sporazumel se je tiho z oskrbnikom, da je dalje preiskavanje
tukaj očividno brezuspešno, in odšla sta s svojimi
izpremljevalci, komisar nejevoljen zarad slabega uspeha,
oskrbnik pa še vedno silno nemiren in zamišljen. — —

Okolo poludne vrnil se je Pavlek domov in zvedel od matere
grozno novost.
Silno ga je razburila in vzdignil je pest proti
sestri, ki je prinesla mimo njega naročaj polén k ognjišču, ter
kričal:

„To imaš zdaj; to je storil tisti zlodejevi Štajerec, za katerim
ti laziš!
Če ni on storil, storili so njegovi ljudje!
Strijc je
vedel, da je to rokovnjač!
O, da bi ga jaz mogel!“

Polonica mu ni odgovorila; mati pa ga je ustavila ostro:

„Molči in ne govori, kar ni nič!
Popoludne boš šel na Rova,
da bomo priskrbeli Blažu pogreb!
In poglej, če so mu suknjo
pustili; novo je imel!“

Materi Pavlek ni ugovarjal; stisnil je zobe in še enkrat divje
pogledal za sestro, ter šel ven v hlev.

Tam pa mu je hlapec France s plahim licem pripovedoval
o včerajšnjem „zdêlu,“ in da je strijc Blaž sam kriv svoje nesreče,
ker ni ubogal njegovih svetov.

Šestnajsto poglavje.

Du fragst so stürmisch,
du böser Mann,
ob ich dich liebe?
Was ficht dich an!
Wie soll ich’s wissen,
und dir es künden,
da ich mich selber
nicht fassen kann?
Strodtmann

Mračilo se je in od vzhoda sem odmevali so jednakomerni
glasi rovskih zvonov; Blažu je zvonilo tamkaj.

Na vzvišenem porobku nad Mozolovino, v gošči nizke hoste,
stegnil je človek, ki je do zdaj tam na mahu zleknen ležal,
roki in nogi od sebe, zazeval široko, in potem počasi sedel
pokonci ter z dlanjo potegnil čez oči in zagodrnjal potihoma:

„Prokleto delo je to!
zdaj moram čakati in oblazovati tu,
kakor lisjak kokoši, da ujamem ono pritlikavo punico tu doli;
rajši bi videl,


[Stran 93]
[93]

da kupim nadušljivo kobilo za drag denar, ali pa,
da bi mi rajnki Blaž še trikrat ‚Rajtguzen‘ rekel, kakor pa, da
tukaj dekleta stražim!
Pa kaj dekle; otrok je to — tristo kopitov!
Ves dan sem naše ljudi lovil, pa še ves teden bi jih rajši, kakor
tu oprezoval babo!“

Tako nejevoljno mrmraje stopil je na nogi ter pogledal čez
nizko goščo dol proti Mozolovini, in jako pazno tudi čez njive
in pašnike, ki so se razprostirali pod njim na desno in levo.

„Zdaj pa menda uže lehko dam znamenje,“ reče potihoma
sam pri sebi; „hoho, to je vendar prekleto neumno, babe na
kresilo loviti kakor žrebeta na deteljo; hoho, če konja loviš,
mu deteljo moliš, za hrbtom pa bič držiš; — o, le čakaj, ti
punca oblédna, da se tebi ne bo tako godilo!“

Rekši, potegnil je kresilo iz žepa; da bi pa vendar tako zastonj
ne kresal, izvlekel je še pipo in umazan mehur ter nabasal
si tobaka.

Pri Mozolovih je bilo vse mirno.
Pavleka ni bilo z Rov domov,
mati Mozolka je še v dolini s hlapcem turščico osipala,
in Polonica je pripravljala večerjo.
Isto je bila skoro gotova, in
deklica je sedla, ko je pričelo na Rovih zvoniti strijcu Blažu, za
hišo na kup desák, kjer sta se včeraj zjutraj poslovila z Nandetom.

Včerajšnji in denašnji dogodki — vse jej je brodilo po glavi
in, če jej je prišlo vprašanje v misel: kaj sedaj, — kaj početi, vedela
ni odgovora; najrajša bi bila šla od tod, proč, daleč proč, da
bi je nihče ne našel več, ni mati ni drugi ljudje!
— In Nande?
— Pa taki smo vsi!

Roki je sklenila in zrla je proti hosti; ni mislila, da bo prišel
Nande, — a vender si je nehote dejala: „Ko bi pa prišel nocoj, —
oh!“

In ko bi jej rekel, naj gre ž njim, precej, po noči — šla bi!
Naj
rekó ljudje, kar hočejo — dosti so uže denes govorili!

Ko je sedela tako v svojih bridkih mislih, zaiskrilo se je na krat
gori na parobku pod staro smreko.
Stresnilo jo je in nehoté
zašepeče: „On je!“
Ob jednem skoči kvišku in teče v vežo
k ognjišču; večerja je bila gotova in tudi žito za kravo sivko je
bilo kuhano.
Urno odmakne lonce od žerjavice in roki v
predpasnik obrisavši si stopi zopet na prag.

Vnovič se je zaiskrilo gori pri hosti.

„Matere ne bo takoj domov; lehko stopim tjà gori, saj sem
precej zopet tu,“ reče si Polonica; še jedenkrat se ozre na ognjišče in potem steče po okrajini navzgor proti hosti.
Trd mrak
je bil uže.


[Stran 94]
[94]

„Tri sto griv!“ mrmral je Obloški Tonček, — kajti ta je stal
gori na kraju gošče, — ugledavši deklico; „to kresilo je pa tako,
kakor čuk za senice!
Mišja dlaka, — tega bi pa ne bil verjel!“

Utaknil je kresilo v žep in stopil ven na pokrajino.

Polonica
se je prestrašila ugledavši tujega moža, — a takoj jej je bilo
v mislih, da je Nande obljubil poslati tudi druzega, ako sam
ne more.

„Dober večer!“ reče Tonček; „nič se ne boj, če me ne poznaš;
saj veš, od kodi prihajam!
Nocoj ob jednajstih tam gori počakaj,
vrhu Slemena pri borovcih; — uže veš, kdo pride tja!“

Rekši, obrnil se je, ne čakaje odgovora; Polonica tudi ni
zinila besede, nego naglo je stekla navzdol.
Tonček pa je v
gošči še malo postal in pogledal za deklico:

„Hudir!
Ko bi me Groga ne bil tako pisano gledal, ko mi je
naročal ta posel, bil bi jaz s to punco malo več govoril!
Babe
so — babe, le govoriti jim mora znati človek!“

Zasmijal se je potihoma, ter krenil v gosto grmovje.

Pri
Mozolovih so bili uže odvečerjali, — ali bolje, odvečerjal je hlapec
France; kajti Polonica se ni dotaknila jedi, Mozolka pa je
enkrat zajela kašo ter potem odložila leseno žlico na mizo;
Pavleka pa ni bilo.
Domači so vedeli, da bo ostal na Rovih.

Mozolka je odšla spat; hlapcu se pa ni nič kaj ljubilo iti iz
hiše.
Strah ga je bilo strijca Blaža in poskušal je na vse načine,
pregovoriti Polonico, da ga pusti v hiši; vzroka ni razodel,
nego govoril je le po okoliših.
Pa zastonj!
Moral je naposled
ven, in zaril se je v zadnjem koncu hleva v kup sená ter svoj
stari, raztrgani kožuh, katerega je imel druge noči pod seboj,
potegnil čez glavo.
Za hlevna vrata pa je porinil debel pah.

Zdavna uže je bilo vse tiho in mirno okrog Mozolovine, ko
so se odprla tamkaj zadnjestranska vrata, in je stopila Polonica
ven pod kap.
Bila je bosa.
Ozrla se je plašno okolo in po
obnebji, ki je bilo čisto in jasno, ter potem tiho priprla duri
za seboj.

S teško sapo šla je potem po okrajini navzgor proti Slemenu;
na Rovih in v Radomljah udarilo je zaporedoma jednajsto
uro.

Do gozda šla je deklica urno v jednomer.
A tu je postajala pot
strma, in srobot in robidovje stezalo je svoje ostre vejice v
ozko ulico.
Tiho in počasi je stopala Polonica dalje.
Zdaj je
zadela ob šibko gabrovo vejo, molečo na pot, in mali ptiček,
ki je


[Stran 95]
[95]

spal v stranskem zatišju, zafrfolel je, zbujen iz prvega
spanja, v gošči; zdaj zopet je šinila miš po listju in pri vsakem
šumu zastala je deklici noga; poslušala je nekaj trenutkov
brez sape, a potem srčno stopila naprej.

Dospela je tako pod vrh tja, kjer se je nehala gošča, in se je
raztezala do srednjih dveh visokih borov majhna planota.

„Ali si ti?“ oglasi se nekdo tam izpod sprednjega borovca.

„Jaz sem,“ reče Polonica in v tem trenutku je oni uže stal pri
njej in jo držal za roki; bil je Nande.

„Bal sem se, da ne prideš; pa saj te ni strah, Polonica?“

„Ni me; pa tako temno je nocoj!“

„Kmalu pride mesec,“ reče Nande, „pojdiva pod drevo;
rosno je tukaj, zato sem plašč razgrnil tam.“

Sedla sta eden tik drugega pod borovce, in on jej je položil
svojo levico okrog pasa; zrla sta si v oči, kakor bi hotela temo
prodreti, in on je zastavil zopet ono vprašanje, katero je bilo
tudi včeraj zjutraj prvo, ko se je prišel poslavljat od ljubljene
deklice.

„Ali me res ljubiš, Polonica?“

Ni mu odgovorila, nego oklenila se ga je z obema rokama
in bridko zajokala.
Stisnil jo je še bolj k sebi in jej z roko pogladil
čelo. —

„Dekle, jaz vem, kaj so ti pravili o meni in kaj so oni sodnijski
možje pri vas denes iskali!
Ali ti tudi misliš, da sem jaz
kriv strijčeve smrti?“

„Oh, ne, ne, tega ne mislim, tega ne morem misliti!
Če so
ga ubili oni — —“

Hotela je reči „rokovnjači“, pa beseda jej ni šla iz ust; — „oh,
Nande!“ vzdihnila je po kratkem premolku.

„Le reci: rokovnjači!“ dejal je on hitro, in bilo je, kakor bi
se mu oko zaiskrilo v temi; „to vender uže veš, da sem jaz tudi
rokovnjač, pravi rokovnjač — pa tega ne veš, zakaj sem rokovnjač!“

Ona je plaho zrla vanj in roki snela z njegovega vrata.

„Zakaj?“ vpraša kar skoro ne vedé.

„Zato, ker me je nekov človek — kaj človek! — pes je bil to, — ker me je ta spravil na to pot.
Oh, ti ne veš,“ in pri teh besedah
jo je izpustil iz rok ter krčevito sklenil pesti, — „veš, dekle,
v dveh dnevih ga imam in potem — glej, dekle, to sem
sklenil včeraj in denes in nocoj, potem pustim to, kar sem
zdaj, potem moraš


[Stran 96]
[96]

iti z menoj!
Polonica!“ nadaljeval je zopet
prisrčno, „glej, pustila bodeva tukaj vse in dalje greva, kamor
hočeš, na Zgornje Štajersko ali na Koroško, in tam si bom kupil
kmetijo in tam bodeva ostala.
Ali pojdeš z menoj?“

„Pojdem!“ rekla je brez premisleka; in ko bi bila tudi premišljevala, rekla bi bila: „Pojdem!“

„In če ti bom v nekoliko dnevih kar na krat naročil, da pridi
sem gor, da pojdeš z menoj, proč od domačije, od matere, ali
boš ubogala?“

„Bom!
Rekla sem ti uže, da grem s teboj, kamor hočeš!“

Pri teh besedah se ga je zopet oklenila.

Govorila sta še dalje časa, in Nande ji je pripovedoval, kako
si hočeta urediti prihodnje življenje, in njej bilo je vse jasno,
svitlo, kjer se je videla v njegovej družbi.
Pozabila sta bridko
sedanjost, in sanjarila celo o tem, koliko živine si bodeta napravila
na novem domu, — kako bodeta gospodarila in o enakih
stvareh.

Pri vsem razgovoru pa ga ni več vprašala o tem — kar je on
sedaj, in tudi ne več o strijci, in ne več o rokovnjačih!
Kaj jej je
bilo nocoj po teh burnih dnevih vse to mar?

Rudeči mesec je lezel že počasi tam daleč izza Limbarske
gore, ko reče dekle potihoma:

„Jaz moram domov, mati se bodo vzbudili!“

„Ne, ne, počakaj še malo, Polonica,“ reče on, „ni še toliko
čez polunoči!“

In stisnil jo je k sebi.

„Ne, Nande, pusti me, jaz moram domov!
Drugikrat ostanem,
nocoj ne, nocoj ne morem, drugikrat pa, dokler hočeš!“

„Ali nisi moja?“ reče on poluglasno.

„Tvoja, tvoja!
Pa nocoj, — pusti me sedaj domov; ah, moj
bog!“ in zaihtela je skoro glasno.

Nande jo je strastno držal v svojih rokah in jej poljubljal
obraz, a ko zaihti ona v zadnjem svojem vzkliku, izpustil jo
je na lahko, objel potem še jedenkrat strastno ter vzdignil jo kvišku s sedeža.

„Pa pojdiva,“ reče, „izpremim te skozi goščo; daj mi roko!“

Šla sta molčé po stezi navzdol.


[Stran 97]
[97]

Sedemnajsto poglavje.

Die Verurtheilten gehörten zu einer Bande, welche
den Kapitän Boissac, Generaladjutanten, und den
Herrn Vernazz, Secretär und Dolmetsch des
Marschalls Marmont, sowie mehrere andere
französische Offiziere und Militärpersonen ermordet
hatte, eine verdammenswerthe That, in welcher wir
aber wohl nur einen verspäteten Ausläufer der
verunglückten Oktoberinsurrection zu sehen haben.
Dimitz, Geschichte Krains IV

Tako zvani Črni graben razteza se od Podpeči pod Brdom
do štajerske meje; ozka dolina je to, gosto zarastene gore
dvigajo se na desnej in levej, in poleg velike ceste, ki gre tu skozi
proti Celji, teče od Trojan nazaj le majhen potok, Radomlja,
in mej njim in in mej cesto ležé ozki travniki.
Ako prekoračiš
sedlo pri Trojanah, odpre se ti na desno Zagorska dolina,
na levej pa zopet ozek graben, po katerem imaš še dobro
miljo do Vranjskega.
Ta graben se imenuje Baba.

Ves kraj ima nekaj divjega, in ta vtis povečujejo dandanes
še bolj one gole skale po gorah, katere molijo zdaj, ko je kmet
posekal bukev in macesen, ki sta rastla tako obilo po njih,
kakor suha rebra v dol; prst in mah, njihovo nekdanjo odejo
odplavili so leto za letom pogosti nalivi.

Ob cesti na desnej in levej tik pod gorami, vrsti se zdaj vas za
vasjo in, kjer je količkaj ravnega sveta, razorali so ledino.
Potok
pa, ki teče s cesto vred navzdol, goni máline in žage.

Ves kraj je dandanes varen in miren, kajti obljuden je bolj,
nego pred sedemdesetimi leti.
Tedaj pa tudi še ni železnica
grmela tamkaj za Savo, ampak tu doli so trobili dan na dan
postiljoni, vozeči ljudi in mnogokrat bogato blago; kaj čuda,
da so se godili včasih roparski napadi po Črnem Grabnu?

In zlasti o zadnjih časih francoske vlade vedó ljudje še
dandenes mnogo pripovedovati; izročilo se je to od deda do
vnuka, in bog vedi, kedaj bo izumrla v Grabnu pripovest, da pride
še jedenkrat Francoz v ta kraj in da bi požgal vasi in sela, da
plača in povrne vnuk vnuku, kar je žalega storil ded Kranjec
dedu Francozu; kajti znano je, da je bil pozneje, ko so se umikali
Francozi iz dežele, marsikateri njihov uradnik in vojak
ubit in oropan tamkaj v Grabnu.


[Stran 98]
[98]

Godilo se pa to ni vselej iz
gole samopridnosti, nego bili so to mnogokrat še nasledki
one črne vojske, katero so organizirovali Avstrijci proti zmagonosnemu
Francozu, prihajajočemu v deželo.
Neuko ljudstvo
pa se ni moglo tako hitro udati novej izpremembi in, kakor
znano, se tudi v ljudstvu vera v dolgi obstanek francoske vlade
ni nikdar popolnoma udomačila.
Pa to je pri vseh velicih
spremembah naravno.

Poslopje stare pošte v Št.
Ožboltu
pod Volčjakom stoji še
dandanes.
Precej velika hiša je to in košata lipa senča jej sprednjo
stran.
Lastnik tega posestva in ob jednem poštar je bil v času
naše povesti Miha Pavlič, precej premožen in v vsem kraji
spoštovan gospodar.
Imel je svojo službo uže pod avstrijsko
vlado in, ker Francozi sploh velicih izprememb glede nižjega
administrativnega osobja niso niti nameravali, niti po nepotrebnem
izvrševali, in ker je on svoj posel redno opravljal,
ostal je tudi pod francoskim vladarstvom poštar v Št. Ožboltu.
Imel je tu ob jednem tudi gostilno.

Bilo je prve dni meseca julija, — tretjega proti večeru — v
letu naše povesti, ko se je majhno krdelce francoskih vojakov,
prišedših po cesti z Volčjaka, ustavilo pred to pošto.

Bili so to naši znanci iz Zagorja.

Kapitan Boissac, kajti on je bil poveljnik, uredil je takoj vse
glede prenočišča svojih izpremljevalcev in ob jednem spravil denar,
katerega so vozili, v poštno pisarno.
Za stražo so imeli
pet vojakov prostakov s seboj in ti so morali v hlev na slamo.

Kapitan in njegova dva izpremljevalca, lajtnanta, — bili so vsi
jako dobre volje.
Vernazz, ki je sprvega izpraševal poštarja o
varnosti tega kraja in o jednakih stvareh, a ni nič posebnega
zvedel, pridružil se je tudi pozneje veselej družbi in pri vinu in
igri potekale so jim hitro ure.
O kakej nevarnosti niso imeli
najmanjše slutnje.

Nekoliko pod Št.
Ožboltom, tam, kjer je dolina najbolj stisnena,
kipita na desnej in levej dva visoka peščena hriba kvišku.
Pod vrhom levega, visoko gori nad cesto, stala je tedaj, in stoji
še dandenes v majhnem predelu samotna kmetska hiša; s ceste
je ne ugledaš, a oni zgoraj, ako hoče paziti, se li ne bliža
kdo, opazil te je sigurno uže zdavna, ako si se napotil gori, in
spravil bode sebe ali pa kake druge stvari v varnost, ako se
mu zdiš ti kaj sumnjiv; kajti pridni gospodarji Samoglavi — to
je priimek tega posestva, — nikdar niso bili, in oborožena pravica
jih je večkrat obiskovala, nego pošteni sosedje.


[Stran 99]
[99]

Istega popoludne, ko so potovali kapitan Boissac in njegovi
izpremljevalci iz Trojan navzdol proti Št.
Ožboltu, priromal
je tudi zdaj in zdaj kak popotnik od druge, spodnje strani po
velikej cesti do hriba pod Samoglavom, in potem krenil po peščenej stezi navzgor.
Zlasti v mraku so pogostoma, a vedno le
posamezno prihajali; toda ne zmerom po velikej cesti, tudi od
druge strani s Tuhinjskega čez Rakitovec in čez Ščipek.
Bili so
mladi in stari, kmetsko, bolj slabo opravljeni ljudje; največ je
imel vsak debelo drenovo gorjačo v rokah.

Nekaj teh prihajalcev uže poznamo; kajti jeden prvih je bil
Bojec, ki je na nosu kazal še jako vidne vtise Blaževe pete;
kmalu za njim prikazala sta se Kozobrin in Bacek; pozno v
mraku došel je tudi Velikonja.

Gospodar Samoglav je bil uže pripravljen, da sprejme nocoj
toliko gostov.
Odposlal jih je, kakor so prihajali, gori više v
gozd, kjer je stala na pol odprta lopa s senom, in le bolj odlične
goste, kakor Bojca, Velikonjo in jednake, obdržal je v hiši.
Vsak je bil prinesel nekaj s seboj, bodisi kos mesá, ali par jajc,
in Samoglavova hči Špela, še precej mlado, a veliko in neukretno
dekle, kuhala jim je večerjo.

Okolo jednajste ure stopi Groga v izbo; imel je ono veliko
brado in lasuljo, v katerej so ga njegovi ljudje vedno videli.

„Ali so vsi zbrani?“ vpraša Tomaža.

„Vsi, samo Tončka še nisem videl!“ reče ta.

„On pride; njega moramo počakati,“ meni rokovnjaški
glavar.

Samoglav mu ponudi večerje, a on je neče, nego gre ven
pred hišo in sede na malo klop, ki je stala tam.

Ni sedel dolgo, ko začuje težke korake, in nekoliko trenutkov
pozneje stal je Obloški kobilar pred njim.

„Kako je doli?“ vpraša Groga naglo in nepotrpežljivo.

„Delo ne bo posebno težko,“ reče Tonček in obriše z rokavom
pot s čela.
„Štirje oficirji so, to se pravi, jeden menda
ni oficir; pa nekaj takega mora biti.
Na stari pošti sedé in
kvartajo; bil sem v krčmi in pil malo vina, da sem vse ogledal.
Vojakov imajo pet s seboj, in te so poslali spat na hlev.
Vseh
pet je zlezlo na zgornji konec v slamo.
Tistim bomo lestvo
vzeli in jim zgornja vrata zaklenili.
Hoho, lehko delo bo to!“

„Kakšen je tisti, o katerem praviš, da menda ni oficir?“
vpraša pazno Groga.


[Stran 100]
[100]

„Velik in suh je, pa črne brke ima!“ reče oni.

„On je, on je!“ vzklikne glavar in strese Tončka za ramo.
„Tega boš ti lovil; vzemi ljudij, kolikor hočeš, pa tega človeka
moraš zvezati in tja gori ga pripelješ, pod oni hrast na zgornjej
strani tega hriba; saj veš, kje je; tam se bomo zbrali potem.
Pa
tistega človeka hočem imeti, in živega hočem imeti!
Ali si razumel?“

„Razumel!“ deje Tonček, če ravno ni umel, kaj hoče Groga
temu Francozu.

Malo pozneje bili so vsi rokovnjači zbrani pred hišo.

Groga je v kratkih besedah odločil vsakemu svoj posel, in
najpogumnejše postavil je za stražnike, in sicer v dvojni namen;
da pazijo, da jih nihče ne zasači in da gledajo na lastne
ljudi, kako opravlja vsak svojo dolžnost.

Namen nocojšnjega napada bil je, kolikor treba, vsakemu
znan; vedeli so, da gredó nad francosko kaso, in da bode plen
obilen.

Večina rokovnjačev, katerih je bilo trideset zbranih, bila je
oborožena z gorjačami; nekateri so imeli puške, katere so bili
vzeli iz skrivne zaloge pri Samoglavu, in stražniki dobili so
vsak po dva samokresa.

Tonček si je odbral nekaj ljudi za svoj posebni nalog, in
mej temi Velikonjo.
Vzel je tudi dvoje kratkih vrvic s seboj.

Četrt ure pozneje ni bilo žive duše razen Špele na Samoglavini;
po dolini na desnej in levej velike ceste, čez meje in plotove
pa so se plazile tiho črne postave proti Št. Ožboltu.

Noč je bila temna, kajti lahki oblaki so prevlekli uže zvečer
nebó.

Oficirji na pošti so se bili naveličali igrati.
Oba lajtnanta sta
šla v zgornje sobe spat, le kapitan in Vêrnazz ostala sta še
spodaj.
Pridružil se jima je poštar, in malo pozneje tudi žena
njegova.
V kotu pri peči sedela sta še njijina dva otroka, katerima
se nocoj še prav nič zevalo ni.
V kratkem premolku pri
razgovoru ugleda poštar otroka in deje ženi:

„Spravi ju spat, Frančiška; glej, pozno je uže!“

„Pustite ju še malo,“ meni kapitan, kateri je govoril tudi
dobro nemški; „ali glejte, jaz imam doma v Alzaciji tudi dva
taka mala ptička!
Oh, sam Bog zna, kedaj ju zopet vidim!
Pojdi
sem, dečko, kako ti je ime?“

Rekoč zvabi malega Pepčeka k sebi in ga dvigne na koleno.
Pripovedoval je potem o svojej lepej domovini in o mladej ženi
in


[Stran 101]
[101]

otrokih, katere je moral pustiti doma.
Mehak je postal skoro.
Vêrnazz je molčal; ustni pa je malo porogljivo raztegnil.

Nakrat vstane poštar Pavlič in hoče proti vratom.

„Kdo pa gleda skozi okno?“ reče sam pri sebi.

V tem trenutku se odpro z glasnim ropotom vrata in v sobo
skoči nekaj bradatih, očrnjenih mož, na čelu jim Obloški
konjar in Velikonja.

Vsi v sobi so planili kvišku in kapitan je htel seči po sablji;
a ta je stala tam v kotu; poštarica je skočila po otroka, katerega
je bil izpustil kapitan.
Vêrnazz je bled ko stena zrl v te
pošasti.

Godilo pa se je vse bliskoma.

Kapitan ni imel časa, prijeti za stol in dvigniti ga na roparje,
ker tanka vrvica Tomaževa priletela mu je okolo vratu, in v
istem trenutku zadrgnila se, in bore kapitan je ležal na tleh, in
na njem je klečalo pet rokovnjačev.

Isto tako se je z Vêrnazzom zgodilo.
Poštarja pa je jeden
sunil z gorjačo v prsi, da se je od bolečine in strahu skoro
nezaveden zgrudil v kot.

Oba jetnika vlečejo ven iz hiše, upihnejo v sobi luč in zaklenejo
duri.

Drugi oddelek je mej tem ulomil v poštno pisarno in tam
pobral težke francoske kase.

Jetnike in denar imeli so sedaj na cesti ter zaklenili hišne
duri, da zabranijo pot še onima oficirjema na vrhu.

Obloški Tonček je vestno izpolnjeval svoj posel.
Bliskoma
je bil zvezal Vêrnazza in zamašil mu usta z debelim robcem,
katerega mu je potisnil vanje.
Potem ga je vlekel za vrv, katero mu je bil vrgel precej pri
napadu na vrat, trije drugi potisnejo jetnika naglo po cesti
navzdol in potem v stran gor proti Samoglavu.
Tajnik je bil
tako prestrašen, da je brezvoljno in skoro nezavedno storil,
kar so hoteli.

Drugače pa je bilo s kapitanom.
Branil se je, kolikor je mogel.

„Zvežite ga in vrzite v graben pod cesto; pa hitro!“ dejal je
Groga, ki je pristopil sedaj.

Stal je do tega trenutka onokraj ceste, in v vsakej roki samokres
držeč stražil napastnike.


[Stran 102]
[102]

Kapitan je klical, kolikor je mogel, navzlic vrvici, ki mu je
tiščala vrat, da probudi vojake in oficirje.
A prvi spali so daleč
onokraj hiše v hlevu in niso čuli ropota in šuma na cesti.
Oficirja pa sta se prebudila.
Jeden odpre okno in, ko začuje
vnovič kapitanov klic, ustreli s samokresom na onega, ki je
stal najbliže.
Z glasnim krikom prevrne se ta po cesti.

Oficir seže še po drugem samokresu in pomeri zopet doli;
a v tem trenutku kakor v oknu, počilo je tudi onokraj ceste sem
in lajtnant pal je s prestreljeno glavo nazaj v sobo: pajdaš njegov,
ki je stal pri drugem oknu, umeknil se je naglo za steno.

Z onokraj ceste skoči Groga, — on je bil zadnji strelec, — v
gručo okrog kapitana ter zakriči:

„Naglo, naglo storite, kar mislite; vojaki nam bodo precej
za petami in morda kmetje tudi!“

Velikonja s kapitanom še ni bil gotov; kajti ta je stepal okrog
sebe in zvijal se kakor kača, tako da rokovnjači, ki mu
sprvega niso hoteli hujšega storiti, nego zvezati ga, niso mogli
prav do njega; a sedaj, ko je silil Groga, in ko Boissac pri otepavanju
udari jedenkrat po Tomaži, izgubil je tudi ta potrpežljivost,
ter izdere dolg nož izza pasa, in ga porine ubogemu kapitanu
v prsi.

„Ná, hudič!“ sikne ropar.
„Nisem te hotel jaz, — sam si hotel!“

Boissac je pal nezaveden na tla.

Rokovnjači pa so stekli z ropanim blagom po cesti nazaj, in
potem sledili onej četi, katero je vodil par streljajev pred njimi
Obloški Tonček.

Bilo je pa tudi opasno zanje; kajti vojaki na hlevu, seveda
le petorica, pa dobro oborožena, probudili so se vsled strelov
na cesti, in čeravno niso našli lestve, da bi mogli doli ter
so morali vrata s silo ulomiti, dospeli so vendar hitro na cesto;
a roparji so bili uže iz vasi in vojaki, po rodu Francozi, niso
poznali tu niti stopinje sveta.

Pa zdaj se oglasi tudi lajtnant v oknu.
Odprli so skupno
hišna vrata, rešili poštarjevo družino iz zapora, ter potem pogledali
stoprav na cesto.
Poštar jim je svetil.

Našli so kapitana mrtvega v krvi ležečega; a malo tja v
stran čepel je nekdo na tleh in stokal od bolečin; bil je oni,
katerega je podrla prva krogla z okna.
Ko mu posveti poštar
s svetilnico v


[Stran 103]
[103]

obraz, videti je bilo od bolesti in strahu grozno
razvlečeno lice — Bojčevo.
Pajdaši ga v naglici niso čuli kričečega
na pomoč, ko so zbežali, in tako so ga pustili na cesti
s prestreljeno nogo.

Lajtnant ga ukaže prenesti v hišo in stražiti ga.

Iskali so
dalje, ker za tajnika Vernazza nihče ni znal, kam je bil izginil.

Mesto njega našli so v cestnem grabnu še druzega rokovnjača,
katerega je bila druga krogla z okna po glavi nad levim
uhom drsnila in ki je bil vsled tega nezaveden.

Po dolgih suhih nogah in obnošenej, malo gospodskej suknji
ga bode bralec takoj izpoznal: bil je Peter Toča.
Tudi njega so
nesli v hišo.

A tajnika ni bilo nikjer; vse okrog so preiskali, a brezuspešno.
Tudi ona dva jetnika, —
Toča se je zopet zavedel,
nista mogla ali nista hotela nič razodeti.
Sedaj takoj v noči
roparje zasledovati pa se lajtnantu, ki tudi ni poznal kraja, ni
zdelo niti varno niti uspešno.

Tudi jetnikov ni mogel veliko izpraševati; poštar mu je tolmačil
nekoliko, pa naposled sta opustila to. —

Denarne kase, katere so bile vse majhni z železom okovani
kovčegi, ni bilo nobene več; roparji so vse odnesli.

V tem se je še nekaj sosedov, katere so bili tudi streli vzbudili,
zbralo na pošti in jeden izmej njih je spoznal čevljarja
Bojca.

A ta odslej nikomur ni odgovarjal; z zvezanima rokama je
ležal na klopi pri steni in srpo gledal v strop; na rano na nogi
položil mu je vojak mokro cunjo.

Ko se je storil jutranji mrak, stali so Francozje uže pred pošto in na vozu so imeli svoja dva jetnika.
Lajtnant je ukazal
pognati naprej, — a v tem trenutku mu pride druga grozna
vest.


[Stran 104]
[104]

Osemnajsto poglavje.

Ko zarja pripelje beli dan,
končana je sodba — —.
Boris Miran

Na severnej strani hriba, ki se vzdiguje nekoliko nad Samoglavino,
zravnan je svet v majhno planoto; po peščenih njenih tleh raste osat in bodóča neža, tu in tam pa okleščeno in osmučeno brinje.

Sredi te planote stoji še dandenes velikansk hrast, čigar
spodnje veje ponové še vsako pomlad zeleno svojo opravo;
visoki vrh pa se je uže zdavna posušil, in le še gole njegove
rogovile štrlijo kvišku.

Tukaj se je ustavil ono noč Obloški Tonček prišed s svojim
jetnikom in s spremljevalci čez hrib.

Vêrnazz se je onemogel zgrudil na tla, a roparji so ga molčé
obstopili ter čakali prihoda tovarišev, kateri so s težkimi
kasami počasi lezli po rebri gori.

„Kaj pa bomo ž njim?“ vpraša poluglasno jeden pajdašev
Tončkovih, ter pokaže tajnika.

„Ne vem!“ reče ta porogljivo, „Groga ga hoče imeti, in kakor
se mi dozdeva, božal ga ne bo.“

Vernazz teh besedij ni čul.

Trajalo ni dolgo, da so prisopihali tudi drugi rokovnjači
gori na planoto.
Groga je bil zadnji.

Ukazal je poluglasno postaviti kovčege z denarji na kup, in
potem velel dvema rokovnjačema prižgati baklje.

Vsi so ga molče ubogali; zadnjemu povelju ugovarjati tudi
ni bilo povoda, kajti tu gori so bili roparji za to noč popolnoma
v varnosti.


[Stran 105]
[105]

Ko sta razsvetlili dve baklji prizor, stali so roparji vsi v krogu
pod košatim hrastom, v sredi mej njimi pa njih glavar; a
pred njim na tleh je na pol ležal, na pol čepel njih jetnik ter
plaho oziral se po groznih, očrnjenih obrazih.

Tudi Groga je težko sopel; pa ni bil utrujen; strast ga je tako
razburila, da ni niti opazil, niti se domislil, da dveh tovarišev ni tu, da so jih pustili na cesti v rokah povračujoče pravice,
katera ju ne bode več izpustila.
Rokovnjači stoječi okrog
pak so skoro radovedno čakali, kaj se ima sedaj goditi;
kajti vse to bilo jim je čisto novo in nenavadno, in tolmačiti si
niso mogli, kaj hoče njih glavar s tem Francozom.

Nekoliko trenutkov bilo je vse tiho v krogu.
Groga se je
ozrl še jedenkrat hitro po tolpi in potem dejal osorno pa z zamolklim
glasom Obloškemu kobilarju, kateri je še vedno stal
za jetnikom in držal vrvico:

„Vzemi mu zamah iz ust!“

Oni vzdigne tajnika s tal ter mu odveže ruto, katero mu je
bil prej čez usta zategnil.

Tajniku sta se šibili koleni, ko je stal sedaj pred rokovnjaškim glavarjem, in je ta uprl svoj divji pogled vanj.

Zablisknilo je pa tudi nekaj groznega v tem pogledu, in tajniku
je bilo kakor človeku, ki je videl že enkrat nekaj tako divjega,
groznega, a ne ve takoj kje in kedaj.
Pa mislil tudi ni o tem
dalje, nego dejal je sedaj, ko mu zamah v ustih ni branil več
govoriti, kar bi bil dejal vsak v takem položaji:

„Pustite me!
Kaj hočete?
Vse vam dam, kar imam; pa pustite
me; saj vam nisem nič hudega storil!“

A komaj je izustil zadnje besede, stopil je Groga za korak
bliže.
Široki plašč zdrknil mu je z ram; z glave in z obradka pa
sta mu padli lasulja in ponarejena brada.

„Nič hudega storil?“ sikne mej zobmi, „ali me poznaš,
pes?“

Vêrnazz je odgovoril z glasnim, grozepolnim vikom ter se
je opotekel nazaj.
Zrl je v glavarja, kakor bi stala sama pošast
pred njim, in še ustna bile so mu bleda kakor zid.

„Basaj, ti si!“ zajecljal je s tresočim se glasom.

„O, ne, nisem Basaj!“ reče on bridko, a vender z naglasom,
ki je pričal o demoničnem veselji, katero je dvigalo glavarjeve
prsi.
„Basaja ni več!
Ne veš li, da si ga ugonobil?
Ta, ki stoji
pred


[Stran 106]
[106]

teboj, je Groga, rokovnjaški glavar, kralj v svojem kraljestvu!
Glej, ti si ga naredil, kar je sedaj, in nocoj ti hoče plačati
kos svojega dolga!
Tri dni in tri noči nisem zatisnil očesa,
da ne bi izgubil ni jedne urice veselja, ko sem čakal najinega
snidenja; in ako tudi uže dolgo ne, molil sem sedaj, da se ne
pogrezne svet prej, predno se midva ne srečava.
In sedaj si
moj, lopov ti pasji!
Ali veš, kaj je to, — da si moj,— moj!“

Tajnik ni odgovoril besedice; vrtelo se mu je v glavi in strah
mu je šibil koleni; vedel je in pri vsaki besedici Grogovej je
čutil, da tukaj zanj ne bode usmiljenja.

Groga je nekoliko trenutkov umolknil in zrl v svojega jetnika
kakor zver, ki se hoče napiti žive, gorke krvi.

Obrnil se je potem k svojim ljudem, ki so bolj radovedni,
nego osupneni stali okrog.

„Možje!“ ogovoril jih je osorno, „dober večer smo zadeli
denes; denarja obilo in pa tega lopova, ki mi je ljubši, nego
denar!
Vsak bo dobil svoj delež, vsak po zaslugi, kakor vedno.
A jaz denarja nečem; razdelite si ga mej seboj; jaz hočem zase
samo tega-le!“

Rekoč pokaže jetnika, katerega je pretresel mraz po udih
pri zadnjih besedah rokovnjačevih.

„Pa potrpite malo, možje,“ nadaljuje glavar, „povedal vam
bom, zakaj si želim tegale, zakaj ga imam rajši nego tisti denar
tam v kasah.“

„Nekaj let je uže, kar sem pri vas — in nihče ne vé, od kod
sem prišel k vam.
Pa vidite, jaz sem bil prej gospod, žlahten:
gospod, in bil bi to še dandenes.
Pa glejte, ta vrag, katerega
smo ujeli nocoj, ta me je le hotel pokopati, ugonobiti, ker si
je želel mojo nevesto.
In ugonobil me je!
Zaradi tatvine, katere
me je on po krivem obdolžil, — možje, vi mi verujete, da
je bilo po krivem, ker mi mej seboj se resnične tatvine ne
sramujemo, — zaradi tatvine so me po krivem obsodili in potem,
— treba je bilo vojakov, — utaknili so me mej vojake.
Ta
lopov bil je moj poveljnik.
Zapeljal je mojo nevesto in mene
je trpinčil tako, da sem ušel, da sem dezertiral.
Od tedaj pa
sem bil vaš, od tedaj sem Groga, rokovnjaški glavar, — volk, kakor
vi, kateri se skriva po brlogih, da ga ne zasači lovec birič!“

Zadnje besede Grogove so rokovnjače, kateri so doslej le
bolj radovedno poslušali, močno razburile.
S pestmi in gorjačami
žugali so jetniku.


[Stran 107]
[107]

„In ti, pes, povej, ni li to resnica?“ obrne se Groga k tajniku.

Isti je stal s povešeno glavo pred njim ter molčal.

„Vi ga sodite, jaz ga ne bom!“ reče glavar.

Za trenutek postalo je zopet vse tiho v kolu; tajnik pa je
plaho zrl po divjih, očrnjenih obrazih svojih strašnih sodnikov.

„Obesimo ga!“ reče hladnokrvno Tomaž Velikonja in pogleda
vprašaje okoli.

„Da, da, obesimo vraga!“ vskliknejo drugi ter obstopijo
tajnika.

„Milost, milost!
Ves svoj denar, vse vam dam, samo izpustite
me!“ kriči isti, ter pade na koleni.

„Nesi ga s seboj, tisti svoj denar, mi imamo drugega dovelj!“
rohni Obloški kobilar in potegne onega zopet kvišku.

„No, Kozobrin,“ kliče Velikonja, „ti si jedenkrat konjeredca
služil, zato boš tudi obešati znal!“

Deset minut pozneje ni bilo žive duše več pod hrastom.
Na
spodnjej debelej veji pa je viselo mrtvo truplo Vêrnazzovo.
— —

Zjutraj za rano, — za Volčjakom je zarja rudečila nebo, — prignal
je Slabotinov pastir čredo ovac na pašo na grič za Samoglavino.
Prišed mimo hrasta, ugledal je s silnim strahom
obešenega oficirja.

Popustivši čredo samo, tekel je preko rebri navzdol proti
Št.
Ožboltu in našel tam še francoske vojake, odpravljajoče se
na pot v Ljubljano, ter naznanil jim, kar je bil ugledal na gori.

Pol ure pozneje prepričal se je poveljnik one čete o resnici
pastirjevega naznanila in je potem naglo preiskal še bližnjo
okolico, zlasti pa Samoglavino.
Tam pa je našel kos razbitega
kovčega, v katerem so bili Francozi pripeljali prešnji večer
denar, in katerega je bil Samoglav pozabil požgati.

Uklenili so tudi njega, in kmalu potem drdrala sta dva voza
z jetniki in njihovimi stražniki po cesti proti Ljubljani.

Devetnajsto poglavje.

Pač zdihovala si po meni,
stezála blede mi roké;
oj pridi, pridi, sin zgubljeni;
da te pritisnem na srce!
Boris Miran

Kakih deset dnij pozneje bilo je v Gavričevej hiši v Kamniku
vse narobe.
Prejšnjega popoludne praznovala se je poroka
Kolovškega oskrbnika z lepo Reziko, in svatovanje trajalo
je v pozno noč, dokler


[Stran 108]
[108]

mladi mož ženice svoje ni bil odvêdel
na novi dom, na Kolovec.
Denes pa prišla sta zopet nazaj na
prvi pohod k staremu očetu, in v ožjem krogu obhajalo se je,
— tako rekoč, — v novič svatovanje.

Navzočni bili so vsi domači in pa Poljakova mati, katera je
bila došla prejšnji dan k sinovi poroki ter ostala še par dnij v
gostoljubnej sodnikovi hiši.
Razen nje bil je tudi komisar Mulej
tu, ki je bil uže od nekdaj dober prijatelj Gavričev.

Pogovor sukal se je večjidel, kakor sploh povsod v zadnjih
dneh, o groznem hudodelstvu v Črnem grabnu, katero so po
vsej pravici pripisovali strašni rokovnjaški zadrugi, akoprem
preiskava do sedaj nič natančnega o tem ni razjasnila.
Sploh
se je ista vršila tajno in pri vojaškem sodišči v Ljubljani, in Poljaka
so bili do sedaj le jedenkrat v Ljubljano povabili, da je tam
izpovedal natanko svojo prejšnjo kombinacijo o možnem napadu
na francosko kaso, katera kombinacija se je le predobro
uresničila.

Jetniki niso izpovedali ničesa.
Vedeli so skoro, da jim ne
bi vse nič pomagalo, in zato tudi drugih tovarišev niso hoteli
ovajati.
Zato so bili Francozi pa tudi na čisto napačnem sledu,
ter so po Črnem Grabnu lovili in zapirali kmete, češ, teh je
bilo gotovo nekaj navzočnih pri onem roparskem napadu.

To ravnanje pa je natančno in plodovito preiskovanje bolj
oviralo, nego pospeševalo.

Poljak je imel svoje prepričanje o tej stvari, a od onega dne,
ko je bil s komisarjem na Paleževini, ni govoril več tako rad
in tako pogosto o rokovnjačih, in še celo, ko so mu dali od
vlade par vojakov na Kolovec na razpolaganje, da ujame kakega
onih roparjev, lotil se ni s posebnim veseljem tega dela,
in tudi do sedaj še ni bil prav nič dosegel.

Po obedu pri sodniku vstali so gospodje in šli na kratek
sprehod iz mesta; Poljakova mati in mlada njena snaha ostali
sta doma.

Stara gospa Poljakova bila je izobražena, blagodušna žena,
naravnega, skoro preprostega vedenja, katero si je takoj pri
svojem prihodu pridobilo srce mlade neveste, tako da sta uže
zdaj, ko sta se komaj poldrugi dan poznali, občevali odkrito
in zaupno, kakor mati in hči.

Govorili sta denes, in to je čisto naravno, največ o Štefanu.
Jednej kakor drugej bil je vender on najdražje, kar sta imeli na
svetu.


[Stran 109]
[109]

„Ah, mati, glejte, niti Vi niti Štefan mi še nista povedala nič
o drugem Vašem sinu; pisali ste mi o njem, pa tako, da nisem
vedela, je li še živ, ali mrtev.
Oh, mati, nikari ne bodite hudi,
ako sem Vas žalila s tem vprašanjem!“

Tako je pričela mlada žena po kratkem premolku, ki je bil
nastal v njijinih pogovorih, ter je tako boječe in skrbljivo sklenila
svoje vprašanje, zapazivši, da je pri prvih njenih besedah
tugepoln izraz prevlekel materino lice.

„Ne, ne, Rezika,“ reče stara gospa, „kako morem biti žaljena?
A ta spomin me vselej pretrese, dete moje!
Verujem, da
s teboj Štefan o tem ni hotel govoriti, pa vedeti moraš!
Tudi
Štefan ti bo o priliki vse povedal, kar mu je znano.
Žalibog, da
on o tem tako malo gotovega vé, kakor jaz.“

Rekoč je starka sklenila roki in pogledala z mokrim očesom
skozi okno tjà čez šumečo Bistrico proti strmej gori onokraj
nje, kjer se je lahka megla polagala čez gosto gabrovo
grmovje.

„Pustiva te žalostne spomine, mati!
Žalostni morajo biti,
to vidim, — torej pustite jih, mati!
Štefan mi bo vse povedal!“

Pri teh besedah se oklene Rezika matere; a ta jo bridko
smehljaje zavrne ter deje:

„Bolje bode, ako ti jaz povem vse; s Štefanom o tej stvari
tudi nisva enakih mislij; zato ga pozneje lehko vprašaš, in potem
boš sama sodila!“

Mlada žena ni dalje ugovarjala; sedla je zopet na stol k materi.

„Kakor veš,“ pričela je starka svoje pripovedovanje, „omožila
sem se jaz z očetom tvojega moža kot vdova.
Štefan je sin
moj iz druzega zakona.
Prvi moj soprog, in to ti je tudi uže
znano, bil je general Basaj.
Rodil se je tu blizu Kamnika, bil
je namreč kmetskih staršev sin iz Komenda; omožila sem se,
stara uže skoro štiri in dvajset let, a moj soprog uže več nego
dvakrat toliko.
Umrl je, ko je bil moj sin še jako mlad in zapustil
nama je toliko, da sem brez skrbi živela, in sina Ferdinanda
lehko dobro vzgojevala.
Imela sem ono malo posestvo
na Spodnjem Štajerskem, kjer še sedaj vedno bivam, in
tam seznanila sem se tudi z inženirjem Poljakom, kateri je
postal drugi moj soprog.
Štefan, sin njegov, je osem let mlajši
od svojega polubrata Ferdinanda.
Ta je moral kmalu v šole
in postal je iz svojega veselja in nagiba inženir.
Bil je v raznih
službah in na koncu bival je nekaj časa v Celji.
To je bilo pred
desetimi leti.


[Stran 110]
[110]

Obiskoval me je večkrat, — postala sem bila
namreč zopet vdova, in drugi sin moj, Štefan, učil se je še na
Dunaji, — a najedenkrat zgodilo se je nekaj strašnega in od tedaj
svojega Ferdinanda nisem več videla.“

Umolknila je pri teh besedah ter obraz zakrila z rokama.
Tudi mlada žena je čutila, da morajo biti to bridki spomini,
ki pretresajo mater.

Čez nekoliko trenutkov nadaljevala je stara gospa:
„Moj sin Ferdinand je bil v vseh svojih podjetjih jako samostalen
in svojevoljen, tako da tudi meni o mnogih
premembah, katere je glede svojega službovanja sklepal in
izvrševal, ni besedice prej naznanil.
Tako sem tudi še le po
okoliših zvedela, da se je moj sin s hčerjo nekega nižjega
uradnika v Celju zaročil.
Čakala sem od dne do dne poročila
od njega o tej zadevi, a niti pisma niti njega ni bilo.
Kar mi
prinese Štefan, ki se je ravno vračal z Dunaja na počitnice,
grozno novico, da so Ferdinanda v Celji zaradi tatvine zaprli.
Dejali so, da je ukral prijatelju svojemu, nekemu nadlajtnantu
Brnjaču pet sto tolarjev, in te so vsled hišne preiskave v njegovej
shrambi našli.
Tudi Brnjač je pričal proti njemu.
A vendar
ga niso obsodili, ampak, — saj veš, ljuba moja, ali spominaš
se morda še malo, kako silno so potrebovali pred desetimi
leti vojakov, in kako so vse pobirali, kar so mogli, kajti
Francoz je stal pred durmi, — in tako so tudi mojega Ferdinanda
brez sodbe, ali je kriv, ali ne, uteknili mej vojake, in
moral je na Laško.
Čez tri mesece pa prišla je zopet vest o
njem, in še hujša, nego druge; dezertiral je, lovili so ga povsod; od onega časa pa nisem čula besedice več o njem, in
tudi danes še ne vem, je li še živ, je li mrtev.
Ali naj bo, kar
hoče, ljubim ga še tako, kakor nekdaj, in ko bi ga še jedenkrat
videla, stisnila bi ga k sebi z vso ljubeznijo, da bi moral pozabiti
vse bridkosti in nesreče, ki jih je prebil do sedaj!
Ljuba
moja, jaz nikdar nisem mogla verovati in še denes ne verujem,
da je Ferdinand kriv onega zločinstva!“

Solze so se udrle materi čez lice, ko je končala svoje pripovedovanje.
In tudi mlada njena snaha svojim ni mogla ubraniti.

„Pozabite te spomine, ljuba mati!“ reče Rezika po kratkem
premolku, ter sede bliže k materi.

Kaj bi jej mogla tudi druzega reči?
Vedela je pa tudi sama,
kako malo pomaga takov svet.


[Stran 111]
[111]

Starka je utešila svoje solze.
Toliko let bila je uže žalovala, —
in vsaka žalost je vender le v početku najbridkejša.

Govorili sta še dalje časa o raznih rodovinskih stvareh, in
še le, ko so se vrnili gospodje s svojega sprehoda, zbrali so se
vsi na Gavričevem vrtu v popoludansko zabavo, katere so se
udeležili tudi še nekateri drugi sodnikovi prijatelji.

Oskrbnik je bil jako dobre volje in je skoro razdražen vstal,
ko mu pride dekla naznanjat, da ga zunaj čaka neznan človek,
kateri hoče po vsej sili ž njim govoriti, ter se ne da odpraviti.

Trajalo je precej dolgo, da se je vrnil Poljak na vrt.
Prišel pa
je tako bledoličen, da mu je mlada žena tekla naproti, ter v
neznanih skrbeh vprašala, kaj se je zgodilo.

„Nič, nič,“ reče oskrbnik, „domov morava kmalu, pa tako,
da se drugim ne bo čudno dozdevalo!

Le mirna bodi, glej, do
sedaj še nihče ni zapazil, da sem bil zunaj; pa tudi nečem, da
vedo drugi o mojem hitrem odhodu!“

„Pa kaj je vender!“ vpraša Rezika, „ali se je kaj hudega
zgodilo?“

„Bog varuj!“ zavrne on, „ako že hočeš vedeti, povem ti, pa
molči drugim; rokovnjače bomo ujeli nocoj; če ne vseh, pa
vsaj nekaj glavnih rokovnjačev!“

„Oh moj Bog nebeški, uže zopet ti ljudje!“ vzdihne mlada
žena, „pa ti mi ne pojdeš lovit jih, Štefan, ti nikakor ne smeš!
Obljubi mi!“

Pogledala je tako proseče!

„Ne, jaz ne pojdem,“ deje on; „pa sedaj se vrniva k družbi,
da ne bodo vsi opozorjeni, kaj imava mej seboj!
A nocoj
morava domov.
To se pravi, Rezika, ti lehko tu ostaneš; jutri
pa pridem pó-te!“

„Kaj pa misliš, Štefan?“ odgovori ona, „jaz grem s teboj!“

Vtem sta se vrnila k družbi.
Poljak je imel na lici zopet
prejšnjo zdravo barvo, tako da nihče kake premembe ni mogel
opaziti.

A nekoliko razmišljen bil je vendar, in tudi soproga njegova.

Mati pogledovala ga je parkrat skrbljivo, a on jo je znal
skoro instinktivno z razgovorom umiriti.

V tem nastal je mrak in mala družba pričela se je razhajati.

Tudi Poljakov voz čakal je uže pred hišo in kmalu potem
vozila sta se mlada zakonska proti domu.

Mati oskrbnikova pa je ostala nocoj še v Kamniku pri sodniku.


[Stran 112]
[112]

Dvajseto poglavje.

Kaj sta se stisnila?
Kaj sta si zmislila?
Narodna

Istega popoldne sedela sta v Jošta Vlagarjevej krčmi dva pivca,
oba znanca naša.
Prišla sta tja skoro ob jednakem času,
čeravno od nasprotnih stranij in pila sta skupaj iz jednega kozarca.

„Torej Vi ste se naveličali naše družbe!“ reče dolgi suhi
mož, ki je sedel s hrbtom proti vratom, ter postavi kozarec
pred svojega soseda, sedečega na konci mize.
„Tri sto griv,
to je pa vender čudno, da bi jeden od nas kar tako meni nič
tebi nič odhajal, in posebno zdaj, ko so nas začeli brcati!

Tristo lišajev, jaz bi bil tudi rajši tam kod na Laškem in bi
kobile predajal, kakor pa tukaj oprezoval in čakal, da me kak
birič hudičev prime za vrat.“
Rekoč udari nejevoljno s svojo
koščeno pestjo po mizi.

Mali, starikavi sosed njegov, opravljen po gosposko, odskočil
je ter plašno branil onemu: „Tiho, tiho bodi, Tonček;
ali hočeš, da nama že sedaj kdo stopi na pete?
Ne razbijaj
vender!“

„Kdo bi ne razbijal, tri sto kopitov!
Če pomislim, da ne velja
za vse jednaka pravica!
Vi hočete zdravo kožo in polne žepe
odnesti, nas naj pa obešajo, če hočejo, kaj ne?
Sakra-miš!
Jaz
pravim, da ne pojdete od tod!“

„Lepo te prosim, ne razgrajaj tako!
Okna so tudi odprta, in
kaj veš, kdo lazi tod okolo!“

To je tudi Obloškega kobilarja, — bralec ga je gotovo uže
spoznal — malo ohladilo.

Pogledal je pazno po odprtih oknih in potem stopil jih zapirat.

Ko prisede zopet k mizi, deje bolj mirno: „Povedite mi
vender, ali vas je Groga poslal proč, ali hočete sami iti.
Morda
greste v drugo službo, ker Vas je Brdski dohtar zapodil?“

„Groga me je plačal in mi dejal, naj grem, kamor hočem;
on me ne bo več potreboval!“ reče pisar Rakovec, kajti ta je
bil drugi gost, — in zategne potuhneno ustni.

„A-ah, tako!?“ šepne kobilar ter zamišljeno gleda k tlom.

„Pravil mi je tudi, da pride celo krdelo vojakov v Kamnik
in da tam gori v Bistrici tudi ne bo več tako varno, kakor do
sedaj!“ nadaljuje pisar in izpod na pol zaprtih trepalnic pazno
gleda svojega nasprotnika.


[Stran 113]
[113]

„O ti konjska skušnjava!“ kolne Tonček, ki je bil očividno
uže precej pil, „jaz naj pa zanj babe lovim, on pa morda misli
— —“
Končal ni svojega govora, kajti pisar prestregel mu je besede
z naglim vprašanjem: „Kaj?
Kakšne babe?“

„E, tisto punco Mozolovo, ki še ne ve, kje se kuri jajce utiplje!“
godrnja Obloški kobilar.

„Kaj pa je s tem dekletom?“ vpraša nekako silno pisar.

„Naročil sem jej danes, da naj počaka Groge tam v gozdu
nad Mozolovino!
Šema ti, stara!“ obrne se jezno k pisarju,
„kaj pa vprašaš tako prokleto neumno; kaj si uže pozabil, da
vsi za babami lazimo, dokler moremo?
Pa kaj to!
Meni se nekaj
druzega sanja!“

Konjski mešetar naslonil je glavo ob roki in zrl srpo na debele
drobtine kruhove, ki so ležale po mizi, in po katerih so se
pasle muhe.

Preko pisarjevega lica šinilo je pri zadnjih besedah Tončkovih
neko zlobno veselje.

„Meni se tudi nekaj sanja!“ deje po kratkem premolku.

„Kaj?“ vpraša Tonček, glavo vzdignivši.

„Morda isto, kar tebi!“ reče pisar hladno; „kaj misliš, da
nisem videl, kako je Groga denes spravljal vse svoje reči, denar
in drugo?
Groga vam bo ušel, to ti pravim, in pustil vas
bo na cedilu, tebe in vse druge; oh, ti boš še pomnil mojih
besed!“

Kobilar je malo prebledel; bil je nekoliko pijan, a besede
pisarjeve, katere je isti tako resno govoril, zdramile so ga popolnoma.

Vstal je in šel počasi k vratom, ter pogledal v vežo,
ni li krčmarja ali kakega druzega tam. —
Zunaj ni bilo žive duše.

Tonček je zaprl duri in vrnil se zopet k mizi.

„Malo prej se je ta stari lisjak, Jošt, potikal tu zunaj,“ reče
bolj tiho pisarju, „pa sedaj ga ni; menda je odšel, ka-li?
Temu
zlomku ne zaupam nič več, kakor hrvatskej kobili; oba je treba
od sebe tiščati.
In ta vrag nosi vse Grogi, kar zve od nas;
ušesa pa ima, da več sliši, nego človek govori!“

Pisar je pazljivo pogledal po izbi, da li ne bi kdo tičal skrit.
v kakem kotu.
V vsej izbi pa razen dveh miz in nekoliko stolov
ni bilo druge hišne oprave, da bi se kdo zanjo skriti mogel;
zato se starec zopet mirno obrne h kobilarju ter reče:

„Veruj mi, da vas bo pustil!
In kdo vé, ali ne misli še kaj
hujšega!“


[Stran 114]
[114]

„Kaj pravite?
Kaj nam pa more?
Hudič, saj je to dovelj, da
svoj vrat nese na suho, nas pa pusti v čobodri!“ rohni Tonček.

„Jaz le pravim, da je Groga zvit, kakor lisjak, ki uže deset let
kure s pragov pobira!
Pomisli le, da on časi še to vé, kar se ti
je sanjalo; — če si namreč slepariti hotel.“

Obloški Tonček je povesil glavo; spominal se je, da je Groga
časi res več vedel, nego je bilo njemu ljubo.

Pisar je videl, da kobilar molčé pritrjuje njegovim besedam
in zato je zadovoljno ter svojega nasprotnika izpod na
pol povešenih trepalnic opazujé nadaljeval: „Mi tudi ne vemo,
ali néma on zaveznikov mej tistimi, ki nas lové, mej višjo gospodo!
Kaj misliš, ali ni to mogoče?“

„Skoro!“ pritrdi oni zamišljeno.

„In tako se lahko zgodi, da vas vse lepega večera pograbijo,
njega pa puste lepo v miru ter mu dade priliko, popihati
jo kam čez mejo; na Štajersko tako ni daleč, in Avstrijci se bodo
prokleto malo brigali za take ptičke, ki so francoske kase
praznili.“

„Vrag konjski naj vzame Vas in Vaše prerokovanje,“ kolne
Tonček; „pa meni se vedno bolj dozdeva, da pravo mislite; in
čakajte, morda jo Groga še nocoj pobriše, kajti naročil mi je
za tisto Mozolovo punco, naj jej izrečno zabičim, da bo nocoj
pripravljena!“

„Vse je mogoče,“ reče pisar hladno.

„Kam naj grem pa jaz?
Na Avstrijsko ne smem; tam na
Štajerskem imajo še nekaj neumnostij zapisanih o meni in
vrag jih je dal, da bi me pustili kar tako v miru.“

„O Grogi imajo tudi še nekaj zapisanega,“ misli si starec,
a tega ne zine.

Sedela sta nekoliko časa molčé pri mizi; pisar je dal sosedu
priliko, da še malo bolj premisli to neprijetno situvacijo.

Ko se mu je zdelo, da je konjar gotov v svojem prepričanji
o glavarjevem begu, povzel je zopet besedo:
„Ej, skoro bi bil pozabil; ti nisi bil denes dopoludne v mestu,
kaj ne?“

„Nisem bil!“ odgovori Tonček; „kaj pa se je zgodilo?
Vendar
niso koga naših prijeli!“

„Ne, pa nekaj je bilo razglašeno, kar je prokleto važno za
vas vse; za me ni, ker jaz nisem prizadet bil pri tistem opravku
v Črnem Grabnu,“ reče starec, ter naglaša posebno zadnje
besede.


[Stran 115]
[115]

„Kaj pa je vender?“ sili oni, zopet malo bled v lice.

„Jaz sem kar po naključji prišel denes proti poludne na trg
in sem poslušal biriča, ki je pred mestno hišo novice razglaševal; dandenes se tam tudi kaj takega sliši, kar posebno nas
briga, — ali ne, prijatelj?“

„Kaj vraga, pa je klical birič?“ godrnja nestrpljivo konjar.

„Pravil je, da dobi tisti, ki naznani kaj natančnega o onih
roparjih, ki so v Črnem Grabnu francoski denar pograbili in
jednega oficirja obesili — no, ti veš to bolj natanko — pravil je
torej, da dobi tisti, ki kaj dobrega pozve in naznani o tej stvari,
petsto frankov od francoske vlade; — tisti pa, ki pove, kako
bi se ujel glavni vodja onih napastnikov, dobi tisoč frankov,
po vrhu pa še kaznovan ne bo, če je bil sam pri tistih ljudeh.“

Kobilar je strmel v starca.

„Da, da,“ nadaljuje oni, „tako je pravil birič, in jaz bi dejal,
da je stvar premisleka vredna!
In vedi ga vrag!
Francozi, uže
vedó, da se mu Groga pravi, glavnemu vodji!“

Tonček je z obema komolcema podprl glavo in gledal
krušne drobtine na mizi.

Pisar je videl, da treba izpustiti še jedno puščico, da dobi kobilarja
do celega na svojo stran, in to je tudi takoj izpustil:

„In vedi, prijatelj, Groga sam vse to uže vé!“

„Sakra-miš!
Sedaj pa tudi jaz ne bom čakal!“ zarohni Obloški Tonček in skoči kvišku.

Takega je hotel pisar imeti.

„Prav imaš,“ reče pritrjujé; „treba pa bode, da hitro ravnava.“

„Kaj mislite?“

„Tisto, kar ti misliš!“

Oba sta bila v istini jednacih mislij, a nobeden se ni upal prvi
izustiti jih.

„Sedi nazaj na stol in bolj tiho govori!“ veli pisar.

Oni je ubogal.

„Kolovški oskrbnik je nocoj v mestu; njega lahko takoj dobiva
in on ima vojake na Kolovci.
Stopiva tja h Gavriču, ti
pokličeš Poljaka in mu poveš, da nocoj lehko ujame Grogo.
Jaz Poljaku ne smem v bližino, kajti on me pozna in me je
spravil z Brda.
Torej pojdi ti, jaz pa te počakam; — pa vedi, prijatelj,
vsak polovico!“


[Stran 116]
[116]

„Dobro,“ pritrjuje oni brez premisleka, a potem vender
pristavlja: „Zakaj pa ne greste Vi!
Če Vas Poljak tudi pozna, pa
ste vender brez kazni; saj je birič tako klical — ne?“

„Se ve da; pa jaz ne vem, kje bi se ujel Groga: jaz nisem hodil
še k tistej ženski.“

To je konjarja umirilo.

Dogovorila sta se še jedenkrat na tanko, kako bosta izvršila izdajstvo,
in potem klicala krčmarja, a ker tega ni bilo, plačala
dekli in odšla. —

Zunaj v veži pa je pisar za Tončkom, kateri je korakal pred
njim, stisnil pesti in z nekakim vražjim posmehom zamrmral
sam pri sebi: „Haha!
dva ptička v jedno zanjko!
Prijatelj ti
ne veš, da oni ni prost kazni, ki je pomogel obešati tistega
Brnjača, ki je — vrag ga vzemi! —
Meni pa menda ne bo treba
deliti tistih tisoč frankov, — bom uže skrbel, da jih ne bom delil
s teboj!“

Pri Gavriči povedal je Tonček dekli, da išče Poljaka; pisar
pa je ostal na trgu, toda tako, da ga iz hiše ni bilo moči videti.

Oskrbnik je bil vsled konjarjeve ovadbe silno razburjen;
a premagal se je ter je ukazal naglo, da ostane Tonček v varstvu
mestne straže, katera je bila s par francoskimi vojaki pomnožena;
na Kolovec pa je poslal takoj zanesljivega moža.

Potem se je vrnil k družbi.

Pisar je dobro vedel, da Tončka ne bodo takoj izpustili, zato
se tudi ni mudil dolgo na trgu; odšel v drugo krčmo, ter
vrnil se stoprav, ko je videl, da je Poljakov voz zdrdral uže iz
mesta.

Potem je šel zopet k mestnej hiši in vprašal po komisarji
Muleji.

Temu je bil pa Poljak uže vse razložil, a kako se je Mulej zavzel,
ko mu pisar Rakovec ovadi sedaj rokovnjaškega glavarja
in ob jednem tudi prvega ovadnika Obloškega Tončka.
Pa ker
je bil previden, obdržal je tudi pisarja v zaporu, toda ločenega
od konjarja.

V tistem trenutku pa, v katerem sta naša dva poštenjaka
ostavila Jošt Vlagarjevo krčmo ter izginila za voglom, priplazil
se je krčmar sam po stopnjicah iz zgornje shrambe, katera
je bila tik nad gostilniško izbo ter je golorok stopil ven na
dvorišče.

„Čakajta, vraga!“ dejal je tiho, „jaz vama bom spletko
zmedel!“

Pobral je pred hlevom debel drenov cepec, da mu
rabi za palico ter krenil ob Bistrici navzgor proti planinam.

Izginil je kmalu za gostim vrbovjem.


[Stran 117]
[117]

Jedno in dvajseto poglavje.

Der Schritt, den du gethan
auf deiner Lehensbahn
zum Ungluck oder Glück,
du thust ihn nie zurück,
und seine Folgen werden
dir zum Gericht auf Erden.
Bodenstedt

Pri Mozolovih minéval je dan za dnevom jednakomerno, kakor
v prejšnjih časih; nekoliko razlike prineslo je jedino
delo na polji, katerega je bilo o tem času največ.
In malo bolj
hitro in mirno je postalo okrog hiše, odkar so bili strijca Blaža
pokopali; kajti ta je prej robantil in zgrajal v hlevu ali na kašči,
če je bil slabe volje, dokler ga ni Mozolka zapodila
v kraj.

Sedaj ga pa ni bilo več.

Poznalo se ni, da bi ta izguba Mozolovim sezala posebno
globoko v prsi; mati je parkrat govorila o rajnkem in se je s
Polonico vred bridko jokala pri pogrebu, a sedaj ga ni več
mnogokrat omenjala.
Jedini, ki je resnično želoval za strijcem,
bil je Pavlek.

Z materjo je malo govoril, s sestro pa od onega dne, ko jej
je bil v veži s pestjo zažugal, ni zinil besede.

Delal je sicer pridno na polji, a pohajal je tudi časi od doma,
ter vračal se stoprv čez poldne ali pozno v noči, ne da bi
komu povedal, kje je bil in kaj je počel.

Ako ga je vprašala mati, imel je vedno dovelj pametnih
odgovorov, tako da ona ni dalje silila vanj.

V istini pa je hodil fant večkrat na Kolovec, kjer je bilo, kakor smo že omenili, sedaj nekoliko vojakov, ki so preiskavali
okolico, da zaslede rokovnjaške roparje.
Pavlek je vedel, da
so strijca rokovnjači ubili, in vedel je, da je tisti Štajerec Nande,
katerega je on uže od nekdaj sem sovražil, tudi rokovnjač,
in da je kolikor toliko kriv strijčeve smrti.
To prepričanje je
bilo popolnoma dozorelo v njem, in poleg njega neugasljiva
želja, da maščuje strica.

Hotel je kakega rokovnjača ujeti, posebno pa tistega Nandeta,
ali kakor mu je strijc na zadnje dejal, Grogo, — in zato je
hodil in oprezoval okolo.

Po noči pa je zaspal še le proti jutru.
Več dnij uže je stražil
hišo, zlasti pa sestrino okno; kajti slutil je, da ne bo dolgo, ko
se


[Stran 118]
[118]

bo vrnil oni Nande kar po noči ter se bo razgovarjal tukaj
s sestro Polonico.

In kaj mu je hotel, sedemnajletni dečak, onemu krepkemu
možu?

Mislil ni mnogo o tem, kaj bi storil; kajti sklep njegov je bil
uže v početku gotov in priplazil bi se in udaril bi ga s kolom po
glavi, da bi se oni zvrnil, ko snop!

Istega dne, ko je Obloški Tonček ovadil svojega glavarja
kolovškemu oskrbniku, bil je Pavlek zopet, in sicer proti večeru,
na Kolovcu.

Srečal je pod gradom jednega gozdnih stražnikov, s katerim
je bil znan, in jel razgovarjati se ž njim.

Pa možu se je nekam mudilo.

„Kam pa tako siliš, Matevž?“ vpraša ga Pavlek.

„Kaj, zlomka, vem, kaj se godi?
Šimna grem klicat in potem
gremo z vojaki nekoga lovit.
Nocoj je prišel iz Kamnika
ukaz!“

To je Pavleka silno zanimalo.

„Veš kaj, Matevž, jaz bi šel tudi z vami!“

Oni se mu posmehne.

„Pojdi, pojdi, griža ti piškava, kam boš neki hodil!
In kaj
nam pomagaš?
Pa, meni je vse jedno, če greš; onega korporala
vprašaj, ta ima zapovedovati, saj je Kranjec, — ne Francoz!“

Rekoč čuvaj odide.

Pavlek je premišljeval, ali bi vprašal onega francoskega vojaka
ali ne.
Naposled stopi pogumno proti gradu, kjer je v
vežnih vratih slonel oni sergaent, ter se mu ponudi v spremstvo.

A vojak ga je neusmiljeno odpodil; toliko da ga ni zaprl,
kajti sumnljivo se mu je že zdelo, da fant takoj ve o nameravanej
ekspediciji.

Pavlek odide jezen proti domu.

Zmračilo se je bilo uže popolnoma, ko se je vlegel doma
pod star drenov grm, kakega pol streljaja nad hišo.
V svojej
nejevolji je sklenil, da še večerjat ne pojde.

Dolgo je ležal tako v rosi, kar ga zdrami nekaj nenavadnega.


[Stran 119]
[119]

Domači so se bili uže razšli in tudi Polonica stopila je leščerbo v rokah držeč v svojo izbo.

Pavlek, ki je ležal kakih sto korakov za hišo, gori v bregu,
opazoval jo je lehko skozi majhno okence, pa ona ga ni mnogo
zanimala, — vedel je, da je sama.

In vender je čez nekoliko časa zapazivši, da sestra dolgo
ne upihne luči, in da se tudi spat ne spravlja, pričel pazljiveje
gledati doli, akoravno brez kake sumnje.

Na jedenkrat se prepriča, da veže Polonica obleko in nekaj
drugih stvarij v malo culico, ter vtem prihaja večkrat k oknu
in tamkaj pazno posluša.

To je bilo pa uže sumnjivo.

Hotel je ravno malo bliže splaziti se po travi, kar ga opozori
nekov šum, ki je prihajal čez reber, tam od leve strani semkaj.

Vstal je tiho in šel varno in počasi tjà pod sadnim drevjem
proti stezi, ki je vodila iz dola gor v goščavo in kjer je moralo
nekaj ljudi korakati; kajti Pavlek je na uho natanko razločil
več stopinj.


[Stran 120]
[120]

Pri stezi je rastlo nekaj leščevja, in za tisto se fant skrije.

Bila je temna noč, akoravno nebo popolnoma jasno.

Pavlek ni dolgo čepel za grmom, ko prikoraka kakih šest ali
sedem mož po stezi navzgor.
Sedaj se je jeden ali drug spotaknil
na kamnitem in po hudournikih razritem potu.
Tik pred
onim leskovim grmom izpodleti zopet enemu noga in nekaj
kakor težka sablja trči ob kamen; debela, a potihoma siknena
francoska kletev slišala se je za tem ropotom.
„Jaz ti bom
dal malo železa v tvoja suha stegna, če nas za nos vodiš!“ zagodrnja
potem eden slovenski.

„Tiho,“ reče menda oni, kateremu je veljala ta prijazna
opomnja, „tu smo komaj streljaj od Mozolovih, in kdo vé, če
ni óna punica uže na straži.
Ljubček njen bo kmalu tu.“

Pavleka je pretresel mraz; počakal je komaj, da so se oni
izgubili v gošči, in potem spel se kvišku; težko je sopel.

Torej res čaka Polonica onega!
In zakaj si je navezala culico?
Da pobegne ž njim?
To bi bilo grozno!

Da so bili to francoski vojaki, in da hočejo uloviti ravno
Nandeta in ne koga drugega, o tem Pavlek ni več dvomil.
Premišljeval je trenutek, ali bi skočil za njimi ter jim naznanil, kaj
je zapazil pri sestri.
Pa poznal jih ni; to niso bili Kolovški in
tudi onih, ki so slovenski govorili, ni poznal.
Pa saj so ti stražniki morali dobro vedeti, kje bodo ulovili onega rokovnjača, —
sicer bi ne hodili gori v goščo.

Vse to je fantu bliskoma šinilo po glavi, in sklenil je hitro,
iti nazaj za hišo, in tam stražiti.
In ko bi sestra šla sama od
doma, potem je hotel iti in plaziti se za njo, in če bi veljalo do
konca sveta, dokler se ne sreča z onim Štajercem, katerega on
tako sovraži.

Kaj potem, če ga sreča, — o tem tudi sedaj ni mislil.

S takimi
naklepi priplazil se je zopet nazaj za hišo; pa legel je sedaj
le kakih petnajst korakov proč od sestrinega okna v travo.

Videl je, da je ona v tem uže dela velik robec na glavo in da
je opravljena, kakor za daljšo pot.
Sedela pa je na skrinji, roki
držala skleneni v naróčaju ter srpo gledala v tla.

Pavleku je bilo pri srci, kakor strastnemu lovcu, kateremu
srnjaka psi podijo vedno bliže in bliže.
Še sopsti si ni upal.

In ni mu bilo treba dolgo čakati; kajti na jedenkrat, ko je tako
pazno in neprenehoma zrl na desno in levo ter ulekel na uho
vsak glas, začul je tam izza hleva sem lahke korake.
Stisnil se
je


[Stran 121]
[121]

še bolj v travo, tako da ga, ker je imel temno obleko, nikakor
ni bilo moči ugledati.

Prišlec pa je stopal počasi in varno proti razsvitljenemu
oknu.
Obstal je tam ter, preden je potrkal, ozrl se še jedenkrat
pazno na vse strani, in ko ni zapazil nič nevarnega, stopil k
oknu, tako da ga je luč obsvetila, in potrkal trikrat lahko na
šipo.

Ko mu je šinil svit leščerbe čez obraz, spoznal je Pavlek, da
je pravega pričakal.

Bil je Nande.

V roki je nosil mal kovčeg, in opravljen je bil kakor za
dolgo pot.

Polonica se je na lahko zganila, ko je potrkal oni na okno,
a takoj je naglo stopila tjà ter odprla lino.

„Ali si že tukaj?“ zašepeta poluglasno in nekako osupneno,
ko spozna Nandeta, kateri je stal tik stene.
„Oni je dejal, da
me boš gori počakal!“

„Hitro, hitro se opravi!“ sili on, „izdajalci so mi za petami
in kmalu bodo morda vojaki tu, ali pa tam gori pri borovcih.
Vse ti povem pozneje, sedaj le urno, urno, da odideva od
tod!“

Dekle se je silno prestrašilo.

„Pihni luč!“ deje Nande, ko vidi, da ima Polonica culo uže
zvezano in da je gotova s svojimi pripravami za pot.

„Precej, precej!“ reče ona ter odpre še jedenkrat svojo skrinjo.

Tam v kotu zgornjega predala je ležal star molek in poleg njega
majhna usnjata mošnjica.
Tu je hranila deklica še onih par
križavcev, katere ji je bila rajnica teta dala v spomin, ko ji je
birmo zavezala.
Oboje, molek in denar, dela je deklica v žep
in tiho zaprla zopet skrinjo.

„Za Boga, Polonica, kaj se mudiš?“ veli zopet Nande ter
skoči bliskoma na ogel hiše.
Dozdevalo se mu je bilo na jedenkrat,
kakor bi čul tihe korake, in poslušal je sedaj brez sape
tam na oglu.
Pri naglem skoku pa zadel je v temi v tanko desko,
naslonjeno ob steno, in ta pala je z lahkim ropotom na
trda, uhojena tla.

A udarec bil je vendar tolik, da je moral opozoriti in ustaviti
vsakega, kdor bi se bil morda bližal na skrivnem hiši.

Zato tudi Nande sedaj ničesar več čul ni; bilo vse mirno
in tiho.
Mozolov pes pa je spal nocoj, bodisi po naključji ali
vsled posebnega naročila v hlevu pri Francetovej postelji.


[Stran 122]
[122]

Nande se vrne naglo in vedno silno nemiren k oknu; Polonica
je v istem trenutku upihnila leščerbo.

„Ali greš?“ vpraša on.

V tem je deklica odpirala tiho duri svoje izbice in stopala v
vežo.
Prislonivši duri za seboj, iztegnila je roko po kljuki vežnih
vrat, kar jej udari na uho divji krik, prihajajoč od zunaj.

Vsa kri šinila jej je k srcu, in v sencih zabodlo jo je, kakor bi
jo kdo z nožem dregnil od obeh stranij.

Ta trenutek odpro se tudi duri na onem konci, kjer je spala
Mozolka.

„Kaj je, kaj pa je?“ kričala je mati v temno vežo, ter pristavila:
„Polona, Polona!“

A ta se je tudi v tem trenutku vzdramila.
Jedina misel: „mati“
streznila jo je iz poluzavesti in bliskoma bila je deklica v
svojej sobi ter hotela poriniti zapah za duri.

V istem trenutku pa pokne za hišo strel, in takoj še jeden pok
in še tretji.

„Jezus, Marija!“ vzklikne Polonica in odpre zopet duri; a
ven iz izbe stopiti ni mogla, zgrudila se je na prag.

Mozolka pa je kričala v drugem konci veže, tresla se po
vseh udih in ni si upala stopiti naprej.

Zunaj za hišo pak je bil divij vik in krik.
Francoske in slovenske
kletvine, udrihanje in ječanje, vse se je mešalo.

Čez nekoliko časa udari nekdo trdo na vežna vrata.

„Odprite!“ kliče ta zapovedujé; a ker nobena onih dveh
preplašenih žensk ni mogla dosti naglo ustreči povelju, udari
še jedenkrat siloma s puškinim kopitom na vrata, da je odletel
zapah.

„Luč užgite!“ vpije zopet oni pri vratih.

Trajalo je delj časa, da je Mozolka ukresala ogenj ter prišla
s svetilnico v vežo.

Med vrati stal je komisar Mulej in poleg njega francosk
vojak.

„Semkaj posvetite!“ veli komisar in stopi pred vežo.

Prizor, ki se je kazal zunaj Mozolkinim očem, bil je res nenavaden.

Na tleh, tik pod Poloničinim oknom ležal je z zvezanima
rokama Nande.
Divje je gledal okolo stoječe vojake in kri, ki
mu je tekla iz široke rane na čelu, dajala je grozen obrobek
bledemu licu.

„Ti si!“ viknila je Mozolka poluglasno in stresnila se po
vsem životu.
Pa gledati ni mogla dolgo tega strastnega, prepadenega
lica.


[Stran 123]
[123]

„Ali je óni Vaš sin?“ vpraša komisar in pokaže druzega, par
korakov od Nandeta v travi ležečega človeka.

Plaho je pogledala Mozolka tja in spoznala Pavleka.
Tudi
ta je bil bled ko pobeljena stena ter podpiral je s komolcem
glavo, iz ust pa mu je tekla kri.

„Pavlek, Pavlek, za božjo Kriščevo voljo, ali so te ubili?“
vzkriknila je mati in pokleknila k sinu.

A ta jej ni odgovoril.

„Spravite ga v hišo,“ reče Mulej, „morda mu ne bo hudega!

Pa mi ga nismo ubili, ta-le lopov ga je s tako silo sunil v
prsi!“

Rekoč pokaže Nandeta.

„Jaz sem to videl, ko sem skočil izza hleva,“ nadaljuje potem;
„fant ga je držal za vrat, pala sta in on ga je s pestjo udaril
na prsi.
Potem smo ga zvezali!
Pa saj to je vendar tisti vaš
Nande — mati?“

Komisar je bil do sedaj tako prepričan, da je ujel pravega,
da je bil pozabil precej vprašati Mozolko o njem.

A ta mu ni odgovorila; poleg sina je klečala in bridko jokala.

Mulej se je ozrl po vojacih.

„Kje pa je oni,“ reče hlastno, — „oni pisar, katerega smo s
seboj pripeljali?“

Vsi se spogledajo.

V tem pa zadoni gori izpod hriba glasen klic: „Qui vive?“
dvakrat, trikrat in tretjemu odgovori hripav, grozen vzklik.
Potem je bilo gori vse tiho.

Komisar pošlje naglo nekaj vojakov tja, a trajalo ni dolgo,
ko se vrnejo ti in oni, katere je bil Pavlek vprvič čul in zalezoval.
Sredi njih korakal je Obloški Tonček, zadaj pa so nesli
trije — Brdskega pisarja.

„Kaj je s tem možem?“ vpraša osorno Mulej.

Poveljnik tega
oddelka mu razloži, da je proti vojaku, ki je stal gori na
parobku na straži, pritekel ta starec, a ker na klic straže ni
počakal, skočil je vojak za njim ter ga z bajonetom prebodel.

Okrog Nandetovih usten je zaigral demoničen smehljaj,
ko je čul to vest.
Ozrl se je tja in srečal se z očmi Obloškega
kobilarja.
Oni je svoje povesil, a v Nandetovih je bilo nekaj,
kakor bi bil hotel reči: „Skupaj bova visela, Tonček, skupaj!“

Komisar se obrne sedaj h kobilarju, kažoč jetnika.

„Ali je to rokovnjaški glavar?“


[Stran 124]
[124]

Tonček niti očesa ne dvigne, ko reče osorno, pa bolj potihoma:

„Ta je menda; — kaj meni mar!
Pa sedaj ga imate, mene pa
pustite, da grem po svojim potem!“

„Počasi, prijatelj,“ odgovori Mulej, „Vi ostanete v zaporu;
oni starec je o Vas nekaj povedal, kar je blizu tako, kar je o
Vašem glavarju pravil.
Vi pojdete z vojaki nazaj v Kamnik,
tega moramo pa odvesti na Kolovec.“

Svet, kjer je bil ujet Nande, spadal je pod Kolovško gospostvo
in zato morali so peljati rokovnjaškega glavarja tja.

Nekaj čudnega se je posvetilo zopet v temnih Nandetovih
očeh, ko je čul, kam ga bodo peljali.
Tonček pa je stal bled in
s stisnenimi ustni sredi vojakov, ter parkrat oči obrnil na
desno in levo, kakor bi gledal, kam bi bilo ugodneje skočiti.
A videl je pred seboj mrtvega pisarja in opustil je misel o begu.

Pavleka so odnesli v hišo, in potem so vojaki odrinili s svojimi
jetniki; jeden del z Nandetom, kateremu so v naglici rano
obvezali, na Kolovec, drugi pa s Tončkom v Kamnik.
Zadnji
odnesli so tudi mrtvega Rakovca.
Polonica je v svoji izbi čula vse, kar se je godilo pred oknom;
klečala je v temi pri skrinji in glavo podpirala z obema
rokama; ko so odnesli Pavleka v hišo in ko jo je prišla mati
parkrat klicat in trkat na zapahnene duri, ni se oglasila, niti
šla iz izbe.

Dve in dvajseto poglavje.

Kajne, moj bratec, da to ne bo?
Kaj v stran od mene obračaš oko?
Boris Miran

Ko se je oskrbnik Poljak pripeljal s svojo mlado ženo domov,
zvedel je, da so vojaki in čuvaji uže odšli.

Bil je silno razburjen in vprašanjem svoje soproge je večkrat
kar narobe odgovarjal.

Po večerji nagovarjal je Reziko, naj ide spat, ker on mora
čakati še prihoda čuvajev in vojakov.
Oná je uže vedela, da bi
bil vsak ugovor zastonj in ga je ubogala.
Štefan je ostal v svojej
pisarni pri tleh; poleg iste z jedinim uhodom iz nje bila je improvizirana
nekaj časa uže ječa za uporne tlačane, ujete pohajače
in tatove, kateri se ve da niso dolgo prebili tamkaj, kajti
izpustili so


[Stran 125]
[125]

jih ali pa odvedli k okrožnemu komisariatu v
Ljubljano.
Nocoj je bila prazna, pričakovala je novih, odličnih
gostov.

Oskrbnik je vedel, da bode čakal še nekoliko ur, da se vrnejo
vojaki.
Kajti povedano mu je bilo, da pride rokovnjaški
glavar stoprav proti polnuči tjà gor k borovcem nad Mozolovino.
Da bi utegnil priti prej, ali da mu je izdajstvo znano,
tega Poljak ni mogel slutiti.
Usedel se je v pisarni k svojej mizi,
a delati ni mogel.
Vstal je zopet in korakal zamišljen po sobi
gori in doli.
Mnogokrat odprl je okno in poslušal, ali se še ne
bližajo stražniki.
Naposled je zopet sedel k mizi.

Okolo jednajste ure zbudi ga ropot in glasno govorjenje pred
gradom.
Bili so vojaki s svojim jetnikom.

Poljak stopi ven v temno vežo in ko mu poveljnik sergaent
na kratko dopove nocojšnje dogodke, ukaže oskrbnik jetnika
odvesti v pisarno, da ga bode takoj izpraševal.
Vojakom je
ukazal, naj stražijo v veži.

Do sedaj si oskrbnik ni upal jetnika pogledati.

Nande je stal z zvezanima rokama sredi sobe, ko je vstopil
Štefan, ter zaprl vrata za seboj.
Vojaki so ostali vsi zunaj in
sergaent je postavil dva na stražo, druge pa poslal v nasprotno
sobo, katera je bila improvizirana za stražnico.

Ko se je oskrbnik obrnil od vrat in bledoličen in skoro tresoč
se pogledal svojega jetnika, obrnil se je tudi ta proti njemu,
tako da je vsa svitloba, katero je dajala svetilnica na mizi,
segla mu preko lica.

„Ferdinand!“ vzklikne zamolklo oskrbnik.

„Da, jaz sem!“ reče mirno oni.

Stala sta tri korake narazen, nema in tiha; a rokovnjaški
glavar gledal je srpo in na videz mirno mlajšega brata svojega,
kateri je stal pred njim upalega lica in tresoč se; bilo je,
kakor bi bil oni sodnik in ta hudodelec.

„Odveži mi roki!“ reče Nande, „potem pa poslušaj, če hočeš!“

Poljak je jeden trenutek premišljal; potem pa je stopil k bratu in
mu potegnil vezi raz roki.

Oni si je s prosto desnico popravil in otipal krvavi robec,
katerega so mu bili ovili okrog ranjenega čela, potem pa reče
hlastno:

„Malo vode mi daj, Štefan!“

Izpil je velik kozarec na dušek.


[Stran 126]
[126]

„Kaj boš storil z menoj, Štefan?“ vpraša potem naglo.

Oskrbnik se je bil naslonil z desnico ob mizo in gledal onega,
a črhnil ni besedice.

„Če pustiš, da me odpeljejo oni vojaki jutri proč v Ljubljano,
obesili me bodo tamkaj, preden bo zopet polna luna na
nebu,“ nadaljuje oni hladnokrvno.
„Ali ne veruješ, Štefan, da
me bodo obesili?“

„Kaj hočeš?“ izusti hripavo oskrbnik.

„Izpusti me!“ deje oni, skoro zapovedujé, in stopi malo bliže;
„izpusti me, pravim; nikdo ne ve, kdo sem jaz, nikdo razen
tebe; jedini, ki je še vedel to, tudi on bo molčal; nocoj so
ga zabodli gori tvoji vojaki; izpusti me, Štefan, — nikdar nikdar
v tem življenji se najini poti ne bodo srečali več!“

Poljak je zakril z obema rokama obraz; ljubil je nekdaj svojega
brata z vso ljubeznijo bratovsko, a črtil ga je tem bolj potem,
ko je čul o njegovih hudodelstvih v Celji, ker je lehkomiselno
veroval, da je vse resnica, kar so mu pripovedovali.
Sedaj pa, ko je stal pred njim kot mnogo večji hudodelec, nego
prej, in ko je govoril tako mirno, tako — recimo, oblastno
zapovedujé, ni mu bilo moči protiviti se čutu, da ga oni nadvladuje —
še vedno, kakor nekdaj v mladih letih, in zdelo se mu
je, kakor bi vse to, kar očitajo Ferdinandu, ne bilo resnično,
kakor bi vse to le bilo nesrečno naključje — nesrečna usoda.
Poleg tega pa sta se oglašala v njem čut in bridka misel, da on
tukaj ni brat, nego mož pravice.

Nande je spoznal ta boj v bratovih prsih.

„Poslušaj me, Štefan!“ reče potihoma in mehko, „dosti časa
nimava — pozno je uže, — in v kratkem ti bom povedal, kar
veš ti le od druzih.
Znano ti je, da so me v Celji zaprli zaradi
tatvine!
Glej, jaz tedaj nisem bil tat!
Imel sem nevesto, hčer
ónega Rakovca, katerega so nocoj zabodli tvoji vojaki; za njo
hodil je tudi nekov oficir, Brnjač.
Stanovala sva s tem lopovom
v jednej hiši, v sosednjih sobah.
In ta me je obdolžil, da sem
mu ukral pet sto kron; našli so jih v mojej omari; a ta lopov si
jih je v ta namen izposodil, da jih je v mojo omaro dél in mene
potem ugonobil.
Obsodili me niso, vojakov so potrebovali;
mene so utaknili bodisi nalašč ali po naključju pod poveljstvo
Brnjačevo.
Ta je bil, ko sem bil jaz v zaporu, zapeljal mojo
nevesto, — umrla je z otrokom vred ob porodu, — in potem
je mene trpinčil, kakor je mogel.
Ušel sem in, hoté vrniti se
preko Gorenjskega domov, zašel sem mej te ljudi, katere ti


[Stran 127]
[127]

preganjaš, mej rokovnjače.
Bili so tu, preden sem prišel jaz,
in bodo tudi ostali za menoj, — a jaz, gnan in pójan kakor
volk, našel sem jih, in ostal mej njimi.
Nocoj pa sem se napotil,
da jih zapustim; —
vedi, Štefan, oni Vêrnazz, katerega smo
obesili gori v Črnem grabnu, to je tisti Brnjač, ki je kriv, da
sem denes to — kar sem.
Štefan, izpusti me!
Če pa nečeš, — če
pa nečeš — vraga, jaz sem dovelj izkusil, da tudi to ne bo najhujše — da me brat izroča vešalom!“

„Pa kaj hočem storiti?“ vpraša Poljak, ki je strmeč poslušal
brata.

„Proč pojdem, — nocoj še bom na Štajerskem, in potem — kdo
me bode še videl?“

Kratek molk je nastal.

„Jaz ne smem, jaz ne morem!“ vzklikne čez nekoliko trenutkov
oskrbnik in se obrne v stran.

„Štefan, kje so pa naša mati?“ reče oni poluglasno.

Poljak je sedel z bridkim vzdihom na stol pri steni.

Tiho je postalo v sobi.

Čez nekoliko trenutkov vstane oskrbnik in gre proti ječnim vratom
ter jih odprè.

„Sem pojdi!“ veli bratu.

Oba stopita v malo zapornico; jedino okno v njej varovala
je železna mreža.

„Tu pod postelj ti denem pilo,“ reče Poljak, „glej, da boš z
železom gotov, zunaj ni straže!
Sedaj pa pojdi sem, da te zvežem!“

Stopila sta nazaj v prvo sobo, in Poljak zvezal je bratu zopetroki,
kakor sta bili prej.

Dotaknil se ga je sedaj v prvič nocojšnji večer; in kakor bi
bila mej njima neka natorna moč, — tako ju je potegnila jednega
k drugemu, — srečnega brata poštenjaka — na prsi k bratu
hudodelcu.
Držala sta se jeden trenutek, potem odstopi Poljak in
pokliče vojake, kateri so dremali zunaj.

Zaprli so rokovnjaškega glavarja, in oskrbnik je zapovedal,
da naj stražijo v veži vrata pisarnična.
Zaspani vojaki bili so
zadovoljni, ker ni bilo treba stražiti pred gradom.

Drugo jutro, na vse zgodaj, vzdramil je Poljaka, kateri vso
noč ni zatisnil očesa, glasan krik v spodnjih prostorih.
Akoravno
je vedel, kaj to pomeni, kakor tudi soproga njegova,
katerej je bil vse


[Stran 128]
[128]

razodel, opravila sta se naglo oba in hitela doli.
Tam so jima naznanili, da je jetnik ušel.
Prepilil je bil vezi,
katere so držale debelo železno mrežo, ter splezal skozi okno.

Poljak je odposlal vojake na vse strani; a vedel je in želel,
da bi bilo zastonj.

Proti poludne vrnila sta se dva vojaka domov in naznanila,
da je tudi Mozolove Polonice zmanjkalo to noč in da nihče ne
vé, niti kam, niti s kom je odšla.
Pavlek, brat njen pa, pripovedovali
so vojaki, umira vsled udarca, s katerim se ga je bil v
prejšnjej noči otresel ubežni rokovnjaški glavar.


[Stran 129]
[129]

Tri in dvajseto poglavje.

Kdor bo prepričan, de je na cestah inu potih popadel
al deželniga voznika naj bo na suhim al na vodi, al
poštniga Kurierja al njegov ronc, al Kurierja, ki nosi
kralevne al ministrove al gospojskine al generalske
pisma, al druge popotnike; ta bo k smerti obsojen,
ako se po njegovimu djanju skaže, da se je koga lotil
s to mislio, de bi ga vmoril, al okradel, al njemu
pisma, papirje al poslane pisanja vzel, desilih bi ga
ne vmoril, al ne okradel.
— Člen 11. postave od 9. snežnika leta šest.
Vodnikov prevod

Skoro pol leta po zadnjih dogodkih sredi zime zbralo se je
v Ljubljani vojno sodišče, „le conseil de guerre spécial“,
prvo in zadnje v času francoske vlade na Kranjskem.

Soditi je moralo — rokovnjače; one, katere so bili ujeli ob
napadu v Črnem Grabnu, in še nekaj tovarišev njihovih, katere
so prijeli po ovadbah in izjavah uže zaprtih tolovajev, in pa
vsled skrbnih preiskavanj po vsem Brdskem in Kamniškem
okraju.

Da bralec ume, zakaj so bila ona specijalna vojna sodišča,
ali — kakor Vodnik v prevodu izvirnega naslova „le conseil
de guerre spécial“ to imenuje — „posebno zvoleni sodniki
čez tolovajstva krive“ tako grozna vsem hudodelcem, da so
povsodi, koder koli so bila ustanovljena, in to zlasti v Nemcih
v Renskej provinciji, v kratkem času iztrebila v mnogih okrajih
tolovajske tolpe, katere so v onih nemirnih časih rogovilile
povsodi, — omenjamo le, da so jih sestavljali iz vojaških dostojanstvenikov,
in da proti izreku tega sodišča apelacija ni
bila mogoča.
Sodba bila je le: oproščenje ali pa — smrt, in
izvršila se je takoj.
Sodišče, katero se je zbralo, da sodi rokovnjače,


[Stran 130]
[130]

bilo je sestavljeno na podlagi zakona od 19. vendemiaira
leta XII. in predsedoval mu je baron Roussille, polkovnik
petega pešpolka „per slovenski vojski“, kakor prelaga Vodnik
uradni naslov „armée d’Illyrie“; votanti bili so štirje kapitani
in dva lajtnanta.
Tožnik bil je kapitan Coste, rodom
Francoz, kakor vsi sodniki.

Slovenski tekst omenjene sodbe, katera je bila proglašena
v francoskem, slovenskem in nemškem jeziku v 600 iztisih, in
katerega je preskrbel Vodnik, pripoveduje, da „ti gospodje
sodniki si nič niso bili svoji ne med seboj, ne z nobenim med
obdolženimi, na nobenimu kolenu prepovedanmu, ne po
kervi ne po svačini.“

Pa bodi nam dovoljeno, da podamo bralcu glavne točke
onega zapiska po izvirniku!

„Ti na povelje Excellenz gospoda Maršala vojvoda Dubrovškiga,
General Poglavarja slovenskih dežel, vkup poklicani
vojskni sodniki so se zbrali v’ svoji njim odkazani sodni
hiši, de bi sodbo sklenili čez obdolžene; ... vsi obdolženi, de
so skrivno umorili gospoda Boissaca kapitana adjutanta, inu
Vernazza, sekretaria inu tolmača Excellenz gospoda Maršalla
Vojvoda Dubrovskiga, inu druge officirje inu soldate francoske
ne znane.

Zbor inu sodba se je začela.
Prezident je rekel pisavcu pernest
nu de ima brati spis prašanjov inu odgovorov, kar kol so
obdolženi inu priče govorile, inu kar je proti nedolžnosti obdolženih,
al kar jih izgovarja.

„Po tim branju je vkazal Prezident perpelati vjete obdolžene.
So bili perpelani brez železja, ne zvezani, inu s’ svojimi
besedniki (zagovorniki).
Zdaj je bilo dano na znanje obdolženim v kom so toženi inu krivi; potle jih Prezident isprašuje,
prašanja sta jim prestavlala gospod Vurzbach inu gospod Kalan,
pravdna dohtarja inu tolmača; inu obdolžénci so skus ta
dva odgovarjali.“

„Priče so posebej sprašane, inu krivim so skazane njih prepričanja.“

„Po tim zašlišimo referentove razločke inu sklepe; zaslišimo tudi tožene inu njih zagovarjanje, kar so imeli sami reči
inu kar so njih besedni doktarji za nje govorili, ktiri so zadnič
rekli, da nimajo nič več perstavit inu de je vse rečeno kar
krivim pomagati zamore.
Prezident praša sodnike, če hočejo
še kaj razločka.
Sodniki reko: nič več.
Prezident vkaže zagovárjavcam
inu toženim iz sodne


[Stran 131]
[131]

hiše vun stopiti, tožene
peljajo spet v’ njih zapérco.
Prezident naprosi pisarja in druge
poslušavce de bi vun stopili.“

„Sodniki sodijo per zapertih durih inu Prezident jih praša
tako: So li krivi skrivniga poboja nad francoskimi soldatmi ti
toženi možjé?“

„Volji se pobérajo od spodne stopne gori, inu na zadne da
Prezident svoj volj.
Sodniki z’ enim glasam sklenejo, de zgor
imenovane pregréhe so krivi.“

„Po tim praša cesarski komissar, kaj so obsojenci zaslužili.
Prezident zbere spet volje tako, kakor je zgor rečeno.
Sodniki
sturé pravico inu z enim glasam jih obsodio k’ smerti, inu naročé
kapitanu Referentu to sodbo dati natisnit po francosko,
slovensko inu nemško, inu jo po vsih besedah dopolniti.“

„Skleneno inu sojeno brez narezen iti iz zbora; inu sodniki
so podpisali pervi spis te sodbe, kakor sta se tudi podpisala
referent inu pisavic.“

Tako nam pripoveduje iztis one sodbe, morda jedini, kateri
se je še ohranil izmed tistih šeststo, kolikor jih je naročilo
vojno sodišče.

Obsojenih je bilo dvaintrideset hudodelcev, — vsi, kateri so
bili navzočni pri onem roparskem napadu; pa ujetih je bilo
samo pet, vsi drugi so bili sojeni in contumaciam.
Pozvedelo
je sodišče njihova imena, ker so jih povedali drugi jetniki, a
prijeti jih ni bilo moči, kajti pobegnili so bili čez štajersko
mejo.
Tudi Groga je bil imenovan med njimi, a pravega njegovega
imena niso znali.

Ujeti obsojenci, „condamnés présents“ bili so večinoma
znanci naši: Bojec in Peter Toča, katera dva sta bila okrevala
popolnoma, Samoglav in Obloški Tonček in še jeden rokovnjač,
katerega so bili zasačili pri menjanji bankovcev, ukradenih
iz francoskih kas.

Vêdli so se pred sodiščem, kakor navadno vsak hudodelec
v jednakem položaji; bili so skoro apatični.
Sodniki so iprevideli,
da imajo pred seboj samo malo številce velike nevarne
rokovnjaške zadruge, a več zvedeti po jetnikih o tej zadrugi
ni bilo moči, ker isti sami niso mnogo več znali nego imena
posameznih društvenikov.

Najpogumnejši, ali recimo najbolj apatičen bil je Peter Toča.

Ko jim je „kapitan Referent“ bral sodbo in jim ob jednem
naznanil, da se bode ta v dveh urah izvršila, in da izvršitve niti
priziv niti prošnja za pomiloščenje ubraniti ali odložiti ne
more, ozrl se je Toča tja, kjer je stal Obloški kobilar.
Srečala
sta se v očeh, in


[Stran 132]
[132]

preko Petrovih usten seglo je nekaj, kakor porogljiv
spomin one noči v bistriškem gozdu, ko se je kobilar
norčeval, da bosta skupaj visela.
Tonček je zrl srpo v tla, in le
rumeno lice njegovo kazalo je o čutu, kateri ga je pretresal.

Bojec se je zgrudil nazaj na klop in videlo se je, da so ga
jedine besede „obsojen k smrti“ postarale za mnogo mnogo
let.
Sključen je sedel tamo in v zgubani obraz segla mu je pepelnata
barva.

Obravnavalo se je tridesetega januvarija dopoludne; popoludne
ob treh izvršila se je sodba.

Za pokopališčem sv. Krištofa bilo je zbranega mnogo ljudstva,
ko je dospel tja močán vojaški oddelek z obsojenci.

Postavili so jih k zidu in potem jim je bral vojni komisar še
jedenkrat vso sodbo.

Nekoliko trenutkov pozneje zagrmel je strel francoskih
pušk, in pravici bil je plačan krvavi dolg.

In kakov prostor je to, kjer se je to godilo!
Kako lepo se vidi
od tod tja na Kamniške planine in tja na gore, mej katerimi
se vije Črni Graben!

Štiri in dvajseto poglavje.

„Verdorben — gesterben.“
Heine

Minulo je bilo deset let.

Francozov uže zdavna ni bilo v deželi, in gospostvo na
Kranjskem imela je zopet avstrijska vlada.
Prememba vršila
se je naglo, in v marsikaterih krajih je ljudstvo še čutilo ni.

Kajti francoske reformacije uvajale so se bile le polagoma, in
v kratkem času Marmontovega, za nas Slovence gotovo najpomenljivejšega gospodarstva tudi v istini ni bilo mogoče
vzbuditi ali utrditi v prostem ljudstvu čutenja, je li bolje ali
slabeje, nego prej; zato je tudi narod tem rajši pozdravil zopet
stari črnorumeni grb, ker je naš prosti ljud — in to je bil
tedaj „narod“, — uže od nekdaj konservativen.
Spominov na
kulturno imenitne in posebno naroden razvitek pospešujoče
naprave francoskega cara, katere so imele svoj izvir deloma
v diplomatičnih ali bolj političnih uzrokih, in pa v francoskej
mimo nemške bolj razvitej kulturi, — onih spominov naš rod
tedaj ni znal ceniti; ostali


[Stran 133]
[133]

so mu le bolj — realni spomini,
tikajoči se neusmiljenega izterjevanja davkov in vojnih
kontribucij.
Saj vender iz istih časov pomni naš kmet še svoje —
„fronke“!

Tudi na Kolovci ni bilo videti, da se je kaj izpremenilo.

Oskrboval je graščino še vedno stari naš znanec Štefan Poljak,
katerega je gospodar Franc grof Hohenwart rad pridržaval
v tej službi.
Prišel je bil isti po odhodu Francozov parkrat
ogledavat svoja Kranjska posestva ter se mudil tudi na Kolovci;
in tu je izprevidel, kako vestnega oskrbnika ima; zato je
pazil, da ga ne izgubi.

Rezika pa postala je bila krepka, pridna žena, in če so jej
tudi trije zdravi pa hudomušni dečki mnogo prizadeli, kričeči
in otročje burke uganjajoči po gradu in po bližnjih vrtovih,
bila je ona vender tako rekoč drugi oskrbnik v gradu in
je obilo pomagala soprogu pri obširnem gospodarstvu.
Njen
oče bil je še vedno sodnik v Kamniku, in kolikor je imel prostih
ur v tednu, prebil jih je skoro vse pri Poljakovih.

Mati Štefanova pa je bila pred par leti umrla.
O Ferdinandu
jej Poljak ni bil ničesar razodel; na smrtnej postelji še mu je
naročala, naj hrani polovico njenega malega premoženja, katerega
dedič je bil Štefan, za izgubljenega brata, in sicer tako
dolgo, da mu jo bode mogel izročiti, ali da se prepriča o njegovej
smrti.
In Štefan je vestno izpolnjeval materino željo.
Pa
v vseh desetih letih ni zvedel ničesa o ubežnem rokovnjaškem glavarji.

Spominjal se ga v zadnjih letih ni več tolikokrat, negov početku;
samo jedenkrat pred več meseci oživel mu je zopet za nekoliko
časa ta spomin, pa sedaj je bil uže zopet minil.

Stara Mozolka je bila namreč pred devetimi meseci umrla.
Po Pavlekovej smrti, katerega je kmalu po onej usodnej noči
sušica pobrala, bolehala je starka vedno.
Morila je ni toliko
izguba jedinega sina, bolela jo je mnogo bolj sramota Poloničina.

Vsi ljudje, ves okraj je vedel in govoril, da je deklica šla z
rokovnjači, in materi je bilo sedaj uže skoro ljubše, da se Polonica
nikdar več ne vrne.
In res se ni vrnila.

Trda je postala mati polagoma, in odurna proti drugim ljudem; po noči v časih pa, ko jej spanec ni hotel blizu, jokala je
bridko in tožila Bogu, zakaj jo je tako kaznoval.

Ta na videz skrita, a vendar globoko pekoča žalost izpodjedavala
jej je zdravje; hirati je jela in sedaj je bilo uže devet mesecev,
kar so jo pokopali.


[Stran 134]
[134]

Umrla je, ne da bi bila storila oporoko; zapustila pa je lepo,
nezadolženo posestvo.
Sodnija je imenovala oskrbnika temu
posestvu in razglasila po vseh uradnih časopisih poziv do
dedičev, in zlasti do izgubljene Polonice, naj se oglasijo v teku
jednega leta, da sprejmo dedšino.

Ta poziv vzbudil je pozornost Poljakovo in žalostne, neprijetne
spomine.
Pozvedoval je nekolikokrat pri starem svojem
prijatelji, doktorju Burgerji, kateri je bil predstojnik brdske
patrimonijalne gosposke, — in Mozolovina je spadala sedaj po
novej upravi k brdskemu okraju, — se li ni oglasila še ona Mozolova
Polonica, ali kdo drug zaradi te dediščine.
Pa nihče se
ni bil javil.

Obrok, kateri je bil prost Mozolovini dedičem, potekal je
uže skoro, ko se nekega dne oglasi Poljak zopet na Brdu v opravilih.
Imel je mnogo posla, in ko je bil isti gotov, reče naenkrat
dr. Burger:

„A propos, gospod oskrbnik; kakor sem zapazil uže večkrat,
zanimate se Vi jako za ono Mozolovo zapuščino.
Glejte, pred
nekoliko dnevi pisal mi je nekov advokat iz Gradca, da mu
poročim, kaj je s to dediščino, ker se je pri njem oglasila mlada
ženska, katera trdi, da je hči pokojne Mozolke. Čakajte, da
poiščem pismo!“

Poljak je malo prebledel.

„Iz Gradca, pravite?“ reče naglo.

„Da, da, iz Gradca; tu je pismo!“

Rekoč podá graščak dotični list Štefanu.

V istem drugega
ni bilo, nego vprašanje, katero je bil oskrbnik uže čul.

„Stvar me zanima,“ reče Poljak po kratkem premolku, „in
najbolj zarad onega rokovnjaškega glavarja, kateri je ubegnil
s Kolovca isto noč, ko je zmanjkalo tudi Mozolkine hčere; —
to vender pomnite, doktor?“

„Prav imate; morebiti sedaj kaj pozvemo.
Odgovoril bom
kolegi v Gradec, in verujte mi, da bo ona deklina v kratkem tu;
kadar pride na Mozolovino, Vam bom pa naznanil.“

Poljak res ni dolgo čakal; kajti čez kakih štirinajst dnij govorili
so na Kolovci hlapci in dekle, da je Mozolova Polonica
prišla domov in da je pripeljala s seboj tudi osemletno dekletce,
— hčerko svojo, kakor so dejali ljudje.


[Stran 135]
[135]

Tudi Brdski doktor pisal je to Poljaku, pa ta se le ni mogel
odločiti, da obišče Mozolovino.

Sedel je nekega popoludne v svoji pisarni, ko vstopi kmetsko,
čedno opravljena ženska s pohlevnim pozdravom.
Bila
je morda kakih trideset let stara, še vedno lepega, pa malo
bledega obraza, kateremu se je poznalo, da so uže bridke izkušnje risale nanj svoje proge.

„Kaj hočete?“ vpraša Poljak ter piše v jednomer svoj zapisnik,
ne da bi se ozrl bolj v kmetico.

„Par besed bi rada govorila z Vami,“ reče ona; glas se jej je
skoro tresel.

„Le povejte; kaj pa je vendar?“ deje oskrbnik.

Bil je vajen
takih kmetskih prošnjikov, zato je tudi delal in pisal dalje.

„Jaz sem Mozolova Polonica!“ reče ona.

Sedaj pa Poljak tudi ni več pisal.
Pero palo mu je iz rok in
skočil je kvišku s svojega stola.
Dekle pa je zakrilo obraz in
bridko zajokalo.

„Kje je pa Ferdinand?“ vzklikne nehote Štefan; saj ni imel
časa premišljevati, ali je Polonici znano sorodstvo njegovo z
onim, ali ne.

„Jaz ne vem,“ odgovori ona; „vprašati sem hotela Vas, ste
li kdaj še čuli o njem.“

Rekoč se plaho ozre v oskrbnika.

Ta je spoznal sedaj, da je res Polonica, ki stoji pred njim, —
pa kako se je bila izpremenila!

„Nič, nič!“ deje naglo in nemirno Poljak, „odkar je šel, nisem
čul besedice več o njem!
In kdaj je tebe — Vas zapustil?“

„Osem let je uže tega!
Šel je s Francozi na Rusko!“

„Na Rusko!“ vzklikne Štefan; vedel je, kaj pomenijo te besede;
kajti v spominu mu je še bilo, da je ilirski polk, „chasseurs
Illyriens“, h kateremu je dajala Kranjska tri tisoč mož,
tudi moral s francosko vojsko tjà proti Moskvi; — in koliko izmed
onih treh tisoč se je vrnilo?

„Na Rusko!“ ponavlja še jedenkrat poluglasno Štefan; „in Vi
niste nič več čuli o njem, je li še živ, ali mrtev?“

„Nič več!“ reče sedaj tudi Polonica.

„In zakaj je šel tja?
Zakaj je šel k vojakom?
Bil je vender na
Avstrijskem?“ hiti Poljak.
„pa sedite vendar!“

Rekoč ponudil jej je stol.


[Stran 136]
[136]

„Povedala Vam bom vse, gospod oskrbnik,“ povzame potem
ona govor.
„Nande mi je pri odhodu tudi naročil, naj
grem k Vam, če bo prilika, in zato sem prišla.
Gospod, saj
Nande ni bil takov, kakor so govorili ljudje o njem!“

Uprla je pri teh besedah svoje rosne oči v oskrbnika; ta pa
je zrl k tlom.

„Tisto noč, ko so ujeli Nandeta,“ nadaljevala je ona, „par
ur pozneje prišel je vnovič trkat na moje okno, in potem sem
šla ž njim.
Zjutraj bila sva uže blizu Gornjega Grada na Štajerskem,
kjer ni bilo več nevarnosti.
Nande je bil tako oslabel,
ker ga je rana na glavi vedno bolj pekla, da ni mogel več dalje.
Ostala sva pri nekem samotnem drvarji par tednov, da je
Nande ozdravel.
Potem pak sva šla proti zgornjemu Štajerskemu.
Nande je kupil blizu Gradca majhno kajžo in polja za
par mernikov posetve in tam sva živela malo več, nego poldrugo
leto.
Nekega dne pride Nande, — pozno proti večeru, ves spehan
iz mesta domov.
Pripovedoval mi je v naglici, da ga je v Gradci
nekdo spoznal kot dezerterja, in da je komaj ušel; sledili so
ga pa vojaki.
Dejal je, da v tej noči ne ostane doma, da se hoče
skriti v gozd, ker bodo prišli gotovo za njim.
In res so prišli in
pretaknili vse kote.
Hoteli so tudi mene zapreti, pa pustili so
me vender.
Drugo noč pride Nande in mi pové, da pojde čez
Koroško mejo in da se bode prostovoljec zapisal francoskim
vojakom; dejal je, samo za nekaj časa, da se tukaj vse pozabi.
Jokala sem in prosila, pa Nande je dejal, da mora tako biti,
in šel je.
Pustil mi je nekoliko denarja, — mnogo ga ni imel,
ker je rekel, da so mu ga tedaj vzeli, ko so ga tukaj popadli, —
in obljubil je, da se vrne precej, ko bo nova vojska končana.

Zvedela sem potem, da je moral njegov polk na Rusko.
Čakala
sem dolgo, dolgo.
Koliko sem imela opravila z dekletcem,
katero se je rodilo pol leta po Nandetovem odhodu!
In kako
sem se bala vojakov in biričev, ki so ga hodili vedno iskat.
Potekla so tri leta, pa Nandeta ni bilo nazaj, in jaz tudi nisem
mogla več živiti otroka in sebe z ono kajžo.
Šla sem služit;
naučila sem se bila nemški, in dobila sem res kmalu službo v
Gradci; otroka sem pustila na kmetih in plačevala zanj, kar
sem zaslužila.
Domov semkaj nisem mogla.
Služila sem pri
nekem doktorji v Gradci, in ta mi je sedaj povedal, da me po
časopisih iščejo, in da so mati umrli.
Prišla sem in zdaj bom
morda ostala tukaj.
Ko bi le Nande bil tukaj!“


[Stran 137]
[137]

Jok jo je zopet posilil.

Poljak je nemo poslušal to priprósto povest.
Smililo se mu
je to nesrečno dekle, in usoda bratova ga je močno genila.
Vedel
je, da Nandeta ne bo več nazaj, ker ga do sedaj ni bilo;
ruski sneg jih je malo vračal.

„Pisal bom v Ljubljano in na Dunaj,“ dejal je Štefan po
kratkem premolku, „morda je mogoče kaj pozvedeti o Nandetu!“

Govorila sta še delj časa, in oskrbnik peljal je bratovo ljubico
naposled k svojej ženi.
Proti večeru še le vrnila se je Polonica
domov.

Dolgo časa je trajalo, da je dobil Štefan po prizadevanji
francoskega poslanstva poročilo o bratu.
Mogoče je bilo to,
ker se je Nande, kakor je bil uže prej naznanil Polonici, upisal
s svojim pravim imenom mej francoske prostovoljce.
Pa to
poročilo je bilo kratko; pripovedovalo je, da je Ferdinand pl.
Basaj v zapisnikih polkovih, katere so sestavili po begu iz Rusije,
zaznamovan kot izgubljen, „perdu“.

Ruski sneg bil je morda njegov mrtvaški prt. — —

Leto pozneje umrl je stari sodnik Gavrič in kmalu potem
prejel je tudi Poljak tako ugodno ponudbo s Češkega, da je
sklenil, zapustiti Kranjsko ter iti tja.
Dobil je tam oskrbništvo
velike domêne.
Pri svojem prijatelji, doktorju Burgerju pa je
založil prej ono soto, katero je rajnka mati namenila Ferdinandu;
Štefan je odločil, da se hrani sedaj za Nandetovo hčerko.
Dopisovala sta si prijatelja še dolgo, a po dr. Burgerjevej
smrti izostala so pisma s Češkega, in tudi Štefana ni bilo več
na Kranjsko nazaj. —

Rokovnjaška družba pa je polagoma v teku let zopet jela
naraščati in puščala je vnovič tu in tam, pri kmetih in gospodih
svoj sled.
Pa bile so vse to le majhne tatvine; do večjega
ni prišlo, ker jim je manjkalo stare organizacije ali bolje
starega energičnega organizatorja.
Prvi deležniki bili so se ve da
vsi udje nekdanje silne rokovnjaške druhali.

Tudi nekov Groga je nastopil, imenovan „veliki Groga, rokovnjaški papež“, ki je svoje ljudi v Udinem (vojvodinem)borštu nad Kranjem pod krivo jelko tudi poročal, govoreč za blagoslov:

„In nomine patre
vzemi jo na kvatre!
Če drugo dobiš,
pa to zapustiš!“

[Stran 138]
[138]

Pa to ni bil pravi nekdanji Groga.
Umrl je ta mož v visokej
starosti še le leta 1854. in bil je — Tomaž Velikonja.

Dvajset let sem pa so rokovnjači izumrli in zginili.
Živé le
še v pripovestih o njihovih tatvinah.

In Polonica?

Ko sva predlanskem z rajnkim Jurčičem šla na sprehod
skozi Kolovške gozde, vodila naju je pot tudi mimo Mozolovine.
In tam je pri čebelnjaku sedela stara, sključena ženica,
katera naju je prijazno pozdravila.
Govorili smo par besed in
potem sva šla dalje in jaz sem prijatelju pripovedoval, da je
to Mozolova Polonica, katerej ljudje tudi sedaj še tako pravijo,
in o katerej trdijo, da je bila nekdaj „rokovnjaška baba“.

Posestvo je bilo sedaj uže last njenega vnuka, in ona imela je tu
le živež in poboljšek izgovorjen.
Doma se je mudila večjidel
pri pravnukih in molila je, mnogo molila.

To pač tako pride na stare dni!

Lansko zimo pa so jo pokopali tam gori na Rovskem pokopališču, tja, kjer sta uže skoro sedem deset let počivala strijc
Blaž in Pavlek.

---------

EPILOG.

Ko sem se lotil dela, dovršiti ta roman, katerega nadaljevanje je prezgodna Jurčičeva smrt pretrgala, vodila sta me dvojna ozira: prvič prepričanje, da „Zvon“ ne sme takoj v prvem svojem tečaji ostati na dolgu s povestjo, katera je v svojem početku uže vso pozornost vzbudila: drugič misel in želja, da tudi onemu odlomku, katerega je zapustil Jurčič, ne more biti na kvar, ako se povest bodisi dobro ali slabo završi.

Našel sem v zapuščini mnogo historičnega gradiva, mnogo zapisanih rekov in dovtipov in s pomočjo tega materijala in opiraje se na spomin, v katerem mi je bil še marsikateri pogovor z ranjkim prijateljem o „rokovnjačih“, poskusil sem dopolniti in dovršiti roman. Kar je slabega, moram vzeti na svoj račun, in to tem rajši, ako sem čitateljem z izvršitvijo bolj ustregel, nego, ko bi bil odlomek v miru pustil.
Na Brdu, novembra meseca 1881. Janko Kersnik.

Opombe
1
Iz rokovnjaškega poslovenjeno: Ti si birič, prišel si nas v uječo spravit; ti si naji poslušal.
2
Slovensko: Kdo prihaja?
3
Slovensko: Prijatelj!
4
Slovensko: Ali si zopet ti tega janjca ukral, Kozobrin?
Jurčič, Josip in Kersnik, Janko. Datum: 2015-11-07
Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.