Valenštajn
Schiller, Friedrich
Prevajalec: Cegnar, France
1866
Digitalna knjižnica IMP. Signatura FPG_00082-1866 [Kolofon] [Faksimile] [XML]

Kazalo po straneh

[1] [3] [5] 6 7 8 [9] [11] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [63] [64] [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 [128] 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 [158] 159 160 161 162 163 164 165 166 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 [181] 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 [203] [204] [205] 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 [237] 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 [271] 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 [337] 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 [380] 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 [423] [424]

Kazalo


[Stran [1]]
[[1]]
[Ornamentna slika – ornamentni rob po celi strani.]

VALENŠTAJN.

Dramatično delo.

Spisal

Miroslav Šiler.

Poslovenil

France Cegnar.

[Ornamentna sličica.]

V Trstu

Založila tržaška Čitalnica. — Tisk avstrij. Lloyda.

1866.


[Stran [3]]
[[3]]

VALENŠTAJN.

Dramatično delo.

Spisal

Miroslav Šiler.

Poslovenil

France Cegnar.

[Ornamentna sličica.]

V TRSTU

Založila tržaška Čitalnica. — Tisk avstrij. Lloyda.

1866.


[Stran [5]]
[[5]]

PROLOG.

Govoril se je v Vajmarji vinotoka meseca 1798. leta, ko se je gledališče zopet odprlo.

Podob šaljivih in ozbiljnih igra,
Kej radi nastavljali ste uho,
Oko i dušo mehko njoj pojili,
Združila nas v dvorano to je spet. —
I glej! vso novo, prerojeno zdaj
Umetnost v hram je boder okrasila,
Da harmonije duh visoki veje
Iz blagovrstnih nam le-téh stebróv,
Slovesne čute v prsih obujáje.

A vendar to je še gledišče staro,
Moči mladôstne marsiktere zibel
I mnozih darovítih gláv propríšče.
Mi smo še stari, ki se v pričo vas
Gorečim trudom izobraževásmo.
Umetnik stal je tukaj plemenit,
Umetnostijo vas i stvarnim umom


[Stran 6]
[6]

Še enkrat pesnikova fantazija
Naj pélje mimo vas to mrklo dobo;
Vi pa se veselejši ozirájte
V sedánjest i prihódnjest uponosno.

V te vojne srédo zdaj vas pesnik deva.
Užé šestnajst lét pustotí se zemlja,
Ter pléni v stiskah i nadlogah bojnih.
Razbegan ves i zmešan vrè še svet;
Miru ne sije ni od daleč up,
Orožije brenkoče po Nemčii;
Podrta mesta so, Devin je gromblja;
Umetnost in obrt sta poteptana;
Meščan je rob a sam vojščák gospod;
Prodrznost roga nravom se brez kazni;
Surove jate, oduréle v vojni
Predolgej, zdaj ležé po tleh puščobnih.

Na dnu temotne dobe té se žári
Početije oholosti prodrzne
I mož poguma strmoglávega.
Znan smelih vam je čét stvoritelj — on,
Ki vojnom je malík, deželam šiba,
Opôra i trepet cesarju bil,
Prečuden sreče opotočne sin.
Dvigáli k višku so ga časi vgodni,
Da slave je najviše vrh dorastel.
Ko dalje vedno je nesit hrepênel,
Česti pekoči glad ga je uničil.
Motnà od črta i ljubezni strank
Spodób mu v zgodovini omahuje;


[Stran 7]
[7]

A vašim naj očém ga zdaj umetnost
I srcu vašemu pripelje bliže,
Ker ona, ka meji ter veže vse,
V prirodo vrača spet izkrajnjest vsako,
Človeka vidi v bojevitej žizni,
Ter krivd njegovih večo polovico
Nesrečnim zvezdam odvalí v odgovor.

Nocoj ne bode njega na ta oder;
A v trumah drznih, ke mogočno vodi
Njegov ukaz, ke duh njegov oživlja,
Podoba senčna sréte vas njegova,
Dokler vam samega boječa muza
Ne dene pred oči v telesi živem;
Ker le oblast mu srce zapeljuje;
Ostrog njegov le greh njegov razkriva.

Torej prizanesite pesniku,
Da precej ne potegne vas na konec
Dejan'ja tega, no veliko zgodbo
V podobah več le zaporedoma
Očém odgrinjati se vašim upa.
Nocojšnje igre nenavadni glas
Naj srcu in ušesu se prikupi,
Naj v tisto dobo vas nazaj premakne,
Na tuji, bojeviti oder tisti,
Ki čini svojimi ga naš junák
Napolni skoro.

Če nocoj spet muza,
Plesu i pesmi boginja svobodna,
Pravice stare nemške, stikov igre,


[Stran 8]
[8]

Ponižna se loti — ne grájajte!
Hvaléžni mar bodite, da resnice
Podobo mrklo v radostni okrog
Umetnosti prestavlja, zmoto svojo
Odkrito sama niči, videza
Resnici prevarljivo ne podméta.
Život ozbiljen, bodra je umetnost.

[Ornamentna sličica.]

[Stran [9]]
[[9]]

VALENŠTAJNOV OSTROG.


[Stran [11]]
[[11]]

OSOBE.

Stražnji glavár,
Trobár,
od karabinskega polka, kemu ukazuje Trčka.
Puškár.
Strelci.
Dva Holkova lovca konjika
Butlarjevi dragonci.
Samostrélniki od Tifenbahovega polka.
Oklopnik od lombardskega
Oklopnik od valonskega
polka
Hrvatije.
Ulanci.
Novák.
Meščán.
Kmet.
Kmetov sin.
Kapucinec.
Vojaški učitelj.
Krčmaríca.
Strežajka.
Vojaški otroci.
Hobojisti.
Pred Pólznjíjo na Češkem


[Stran 13]
[13]

Prvi nastop.

Krčmarski šatori, pred kterimi so prodalnice z novim blagom i starinoj. Vojaci raznih barv i známenij se gnjetó sem ter tija; polno jih je okoli vseh miz. Hrvatije in ulanci kuhajo pri ognji; vojaški otroci kockajo na bobni; v šatori pojó.

Kmet i njegov sin.

Sin.
Oče, tu huda nama bode péla;
Pustiva ta vojaška krdéla.
Ti pajdaši so ošábniki pravi;
Da le ne bi dobila po glavi.

Kmet.
E nu! Menim, da naju ne požró,
Če tudi se nékamo drzno vedó.
Vidiš? nova ljudstva od Sale i Mena
Prišla so, prinesla nam pléna,
Kaj redkih i kaj drazih stvari!
Zvijača podá jih nama v pesti.
Za stotnikom, kega je drug bil zaklàl,
Pri meni je sréčen kober ostál,
I denes tukaj naj mi oznani,
Moč li v sebi stáro še hrani.
Na jok se drži, briši okó,
Ker ljudijé naglosrčni so to;
Po hvali se radi ozirajo krog,
I kakor dobodo, tako jim teče iz rok.


[Stran 14]

Če nam po vagánih odnašajo žitni vršáj,
Mi žlicoj ga moramo grebsti nazáj;
Ce mahajo mečem oni srdito,
Mi se pa dobrikamo, vedemo zvito.
(V šatori pojó i vriskajo.)
Kakó pa tam vriskajo — Bog se usmili!
Vse to so s kmetove kože dobili.
Mesecev osem užé ta roj leži
Po hlevih nam i po naših posteljah spi;
Široka planota vsega okroga
Zdaj kljuna več nejma niti ne róga,
Da gladni moramo i goli
Glodati lastne svoje kosti.
Nadloga nas hujša nej odirála,
Ko sáska truma je tod ropotala;
Pa vendar cesarska se imenuje le-tá!

Sin.
Oče, tam-le gresta iz kuhinje dvá;
Ne kaže, da mnogo bi s sáboj nosila.

Kmet.
Češka je zemlja ta dva porodila;
Karabinca Trčkine sta čéte,
V šatore le-té uže davno sprejéte.
Vseh toteh krdél ta četa najhuje
I najoholéje se napihúje,
Ker méni, da precej se ognjusi,
Če s kmetom kozarec vina pokusi.
Poglej, na desnej tamkaj sedé
Pri ognji brzi strelci trijé.
Gotovo domá na tirolskih so tléh;
Le pojdi, Vanek! lotiva se téh


[Stran 15]

Veseli ptiči so, radi kramljájo,
Lepó se oblače, pa novce imajo.

(Odideta k šatoru.)

Drugi nástop.

Poprejšnja. Stražnji glavár. Trobár. Ulanec.

Trobár.
Kaj bi rad, kmet? Poberita se, potepuha!

Kmet.
Gospódije, kapljico vina, rezánec kruha!
Nič toplega nejsva še denes kosila.

Trobár.
He, vedno pa rada bi žrla i pila.

Ulanec (s kozarcem).
Nič nejsta še jedla? Pes, ná, pij!
(Kmeta odvede v šator; óna dva stopita naprej.)

Stražnji glavár (trobárju).
Ka meniš, da to se kar takisto godi,
Da nam denes priboljšek so dali,
Samó naj pili bi, naj prepeváli ?

Trobár.
Saj vojvodico denes k nam pripeljó
I ž njoj gospodíčino knéževo —

Stražnji glavar.
Le zdi se tako;
Toda iz tujih pokrajin krdéla
Semkaj so v Polzenj k nam prišuméla,
Pa treba, da naša jih vojska napase,


[Stran 16]

Pijačoj priklene jih precej náse,
Da ne bi se tukaj nič jim tožilo,
Temuč pajdaštvo jih z nami spojilo.

Trobár.
Da, zopet se nekaj gotovo snuje.

Stražnji glavár.
Gospódije taborniki i generali —

Trobár.
V zavétii nejsmo ne, kakor se čuje.

Stražnji glavár.
Ki množno so tu med nami se zbrali —

Trobár.
Prodájat nejso prišli dolzega časa.

Stražnji glavár.
I kar se pripravlja, kar šepetá —

Trobár.
Vse res!

Stražnji glavár.
Kodélja z Dunaja mrtvolása
Od včeraj tod okoli hlačá,
Za vratom jej zlata grivna visi —
V njej stavim da skriven pomèn tiči.

Trobár.
Pazite dobro, to spét je vohonski pes;
Za vojvodoj lazi, podoben je vès.

Stražnji glavár.
Nu, vidiš? Vére nejmajo v nas,
Plaši jih vojvodin skrivni obràz;
Prišel je do prevelike slave,
Sklatili bi radi ga z višáve.


[Stran 17]

Trobár.
A mí ga držimo po konci, mi,
Če misle vsi drugi, ko jaz i ti!

Stražnji glavár.
Naš polk i štirije tisti še z nami,
Kim vlada Trčka, vojvodin šurják,
Truma najbistrejša nad vsemi vrstámi,
Vse njemu je verno, udán mu je vsak.
Sam nas gojil, med nami je vedno stal;
Vse stotnike nam le on je odbrál;
Zatôrej pa vsak bi rad zanj živenije dal.

Tretiji nastop.

Hrvat prinese grivno (ovratno verižico). Za njim pride
streléc. Prejšnja.

Strélec.
Kde si to grivno ukradel, Hrvat?
Čemú je tebi ? Jaz kupim jo rad;
Zánjo ta dva samokrésa ti dam.

Hrvat.
Odlazi! Ti me varaš, ja znam.

Strélec.
Nu, višnjevo po vrhi še kapo ná,
Prinesla je tódi mi jo loterija;
Lepote dovolj za vsako godišče imá.

Hrvat (obrne grivno na solnce).
Do duše, biseri sami su i granati.
Evo, kako u suncu se lanac sija!


[Stran 18]

Strélec (vzame grivno).
Še čutaro vzemi, če te veseli.

(Progledava jo )

Do tega mi je, ker takó se blešči.

Trobár.
Kakó pa Hrvata cigáni le-tá !
Vsak pol, strélec, pa hočem molčáti.

Hrvat (pokrivši kapo).
Ja kápicu tvoju htéo bih ipák imáti.

Strélec (pomignovši trobárju).
Bog daj sréčo ! Za priči sta vidva obá.

Četrti nastop.

Prejšnji. Puškár.

Puškár (stopi k stražnjemu glavárju).
Nu, brat karabinec, kove pa vaše so misli?
Doklé si tu roke še bodemo gréli,
Ko vragi so krog se užé razleteli?

Stražnji glavár.
Čemú je taka teginja ? Kdo vas sili?
Še nejso pótije se ugladili.

Puškár.
Kar tiče se mene, léga mi je v čisli;
A sèl je prišel, donesel nam vest,
Da Ratisbona pala vragu je v pest.

Trobár.
He, torej pa bodemo skoro sedlali.


[Stran 19]

Stražnji glavár.
Da morda za Bávarca bi se maháli,
Ki nej bil knezu prijatelj nikdar?
Prenaglo ne bodemo k njemu dirjáli.

Puškár.
Ka rés ne ? — Vam je pač znana vsaka stvar.

Péti nástop.

Prejšnji. Dva lovca. Potem krčmarica. Vojaški otroci. Učitelj. Strežájka.

Prvi lovec.
Poglej nu, poglej, tam pa sedi
Glasna družba veselih ljudi.

Trobár.
Od kod sta pač zelenca ta,
Ka hodita lična po konci obá?

Stražnji glavár.
Holkovca; rés pa srebrnih, ke sta si prišila,
V Lipski na semnji si nejsta kupila.

Krčmarica (prinese vina).
Gospoda, srečen prihod!

Prvi lovec.
Kaj? stréla!
Pa vendar nej Krepeníkova Jéla?

Krčmarica.
Kako pa! I če prav se mi zdi,
Triplatov dolgovézni Peter ste vi,
Ki v Glikštati naše ste vojne gostil,


[Stran 20]

Očetove zlate rumenčke zapil,
Mošnjíco v noči veselej ožél.

Prvi lovec.
Odvrgel peró ter za puško prijél.

Krčmarica.
Midva sva stara znanca tedaj!

Prvi lovec.
I spet sva na Češkem dobila se zdaj.

Krčmarica.
Denes le-tód, prijatelj, jutri drugod —
Kakor po tléh širocega sveta
Rázkava metla nas bojna pométa;
Hodila sem jaz uže marsikód.

Prvi lovec.
Kaj ne bi? Jako verjetno je to.

Krčmarica.
Promérivši ogersko širno zemljo
Pred Temešvarjem sem krčmarila,
Ko Mansfelda vojska je pred seboj podila;
Z vojvodoj sem pri Stralsundi stala,
Kder vso mi je robo nesréča pobrala;
Pred Mantovoj bila s trumoj pomožnih čét,
Od koder vrnóla se s Ferijoj spét;
Pa z nekim španskim regimentom
Mudila nekoliko sem se pred Gentom:
No zdaj po taborjih té dežele
Potérjala rada bi stare dolgé,
Če vojvoda mi pomoč nakloni.
Tam-le pa moja krčma stoji.

Prvi lovec.
Tu imaš vkup dolžnike — to pravi je pot!


[Stran 21]

Kam pa ti izginol je mož, tvoj Škot,
Ki nekdaj pri tebi je vedno bil?

Krčmarica.
Slepar! Kako me grdó je navil.
Več nej ga. Obral me je, pa je utékel,
Pustivši mi ónega sámo lenéta!

Vojaški deček (priskače).
Mati! imaš-li v mislih očeta?

Prvi lovec.
Nu, nu! saj tega je cesarju rediti,
Ker vojska se vedno mora sama ploditi.

Učitelj (pride).
Tecite, paglavci! Hajd' v učilišče!

Prvi lovec.
Le malo jih mika tesno stanišče.

Strežajka (pride).
Teta, odšli bi radi.

Krčmarica.
Zdaj zdaj!

Prvi lovec.
Poglej, kdo pa je srčni obrazek tá?

Krčmarica,
Moje sestre hči je, v Nemcih domá.

Prvi lovec.
Preljubeznjiva sinovka tedaj?

(Krčmarica odide.)

Drugi lovec (déklico držé).
Ostani, ljubče, vendar malo pri nas.

Strežajka.
Imámo tam pivce, brani mi čas.
(Iztrga se ter odide).


[Stran 22]

Prvi lovec.
Prosnéto je zálo to deklè! —
Pa teta njena — bes te opali!
Kakó so nekdaj vojáci se
Pulili vsi zánjo, kakó zavidali!
A kako naglo čas nam beži. —
Kaj moral učakati bodem še!

(Stražnjemu glavarju i trobárju).

Gospoda, na zdravije, môzi Bog vama!
Ne dasta-li malo prostora nama?

Šesti nastop.

Lovca. Stražnji glavár. Trobár.

Stražnji glavár.
Prelepa hvala. Na radost najvéčo.
Zmekniva se. Bog daj na Češkem srečo!

Prvi lovec.
Vi tukaj na gorcem ste mirno sedéli,
Mi dosti v sovražnej deželi trpéli.

Trobár.
Prelíšpana sta, da bi vama verjéli.

Stražnji glavár.
Da, da, po Mišnji pa tamkaj ob Sali
Vam slave gospodom nejso speváli.

Drugi lovec.
Molčita mi! Kdo bi takisto govoril?
Hrvat je delo pred nami bil storil,
Le páberki nam so za njim ostajali.


[Stran 23]

Trobár.
Ovratnike zobci prelépi vama krasé,
I hlače se vaju kaj pristojno držé!
Klobúkovo périje, tenka preobléka,
Kovo to moč imá do človeka!
Da sreča le vam bi se vedno smijala.
Nam tacega kaj nikoli nej dala!

Stražnji glavár.
A nam pa Fridolančev polk se pravi,
I vse nas česti, nas jako spoštuje.

Prvi lovec.
To druge vojáke vrlo malo radúje,
Ker mi smo njegovega tudi imena.

Stražnji glavár.
Vi spadate res takisto k njegovej množávi.

Prvi lovec.
Kaj da ste vi posebnega pleména?
Samó na suknjah je vsa razlika,
A meni je moja zadosti velika.

Stražnji glavár.
Kako se mi, lovec, vendar smilite vi,
Da zunaj med kmeti živite vse dni;
Uglajene šege, običeje prave
Nahajaš le blizu tabornikove glave.

Prvi lovec.
Kar vi ste od njega učili se, vam preséda.
Pač znate, kak hrka i pljuje, to se vé da,
Kaj tacega urno vsak zagléda;
Mogočnega dúha, ni bistrega uma
Nej pridobila si straže njegove truma.


[Stran 24]

Drugi lovec.
Grom te udári! vprašájte, če vam je dragó,
Divije nas Fridolančeve lovce zovó,
Iména le-téga nikdar ne grdimo —
Prodrzni v pláho deželo vršimo
V prijateljsko i sovražno polje zelêno,
Skoz mlado setev, skoz pšenico rumêno —
Za Holkov lovski rog vsi znajo povsód! —
V trenótii naglem hitimo tod i drugod,
Liki strašnjo povodenj, prinese nas pot —
Ko svitli požár v tihoti mrkle noči
Zapali hiše, v kterih vse mirno spi —
Vse nič ne pomaga, ni vpor, ni bég,
V bezrédii ni sramežljivost, ni jék.
Zvija se — milosti vojska ne zna —
Devica nam v žilavih rokah, i trepetá —
Vprašájte, ne govorim, da bi se hvalil,
Kakó je naš roj v Baruti pálil;
Kakó po Vestfálii smo vojeváli —
Otroci se bodo i vnuci spominjáli,
Ko mine sto i druzih sto lét,
Še zmérom Holka i njegovih čét.

Stražnji glavár.
Poglej ga! Vedno le dir in dej!
Ka morda vojaku druzega tréba nej?
Mére je treba, čuta i spretnosti,
Razuma, naména, umetnosti.

Prvi lovec.
Svobôde je treba. Vse drugo je slama!
O tem je zastónj govoričiti nama. —
Menda uk zató na kljuko sem dèl,


[Stran 25]

Da v taborji vojnem bi zopet našèl
Tlako i galéjo trdó?
Da v tesno pisalnico spet me zapró?
Tu v radosti plavati lén čem i nevozlán,
Vidévati kaj novega dan na dán,
Tekočemu hipu odpirati sluh,
Minolim, bodočim pa uram slep i gluh —
Zató sem kožo svojo cesarju prodál,
Skrbi nobene da ne bi se bal.
Zdaj precej v bitvo naj idem srdito
Skoz Rene deroče vodó valovito,
Vsak trétiji mož naj pade v kri prolito;
Ne bodem se dolgo vam obotávljal. —
Sicer pa moram prositi vas,
Da ne bi nihče mi zopet zabavljal.

Stražnji glavár.
Nu, nu, ničésa nečeta sicer od nas?
To vam bi lehko pod mojoj suknjoj dobili.

Prvi lovec.
Kakó so nas trli, kakó nas gulili
Pri Gustavi, pri ljudotrápnem Švedi,
Ki tabor, ko cerkev, imèl je v redi!
Naj padel je mrak, naj zor je poknol rudèč,
Mej bobnanijem smo morali skupaj moliti;
A če hoteli smo kolikaj se veseliti,
Sam nas je okaral, na kljuséti sedèč.

Stražnji glavár.
Resnica, da pobožen gospód je bil.

Prvi lovec.
Dekléta je posebno vražil;
Vsak moral je svôjo peljati pred oltár.


[Stran 26]

Prebití mogel več nejsem, bežal sem kar.

Stražnji glavár.
Zdaj ni tamkaj neté več takisto živeti.

Prvi lovec.
Na to prejáhal pa k zveznej sem čéti,
Ko se napravljála Devín je prijeti,
Drugače nam bilo je tam, pošteno res,
Svobôde z vrhom, zadosti veselija vmés,
Pijačo, igró pa deklin so nam dali;
Kako smo poskočno se vêdli, kako rajali!
Tili bil poglavár je bistrih očés,
Držal je v tesnih brzdah le svoje teló.
Vojaka pestil nikdár nej ostró,
Da le njegove bolélo nej mošnjice;
Rékal je: živi sam, drugim ne kradi žlice!
A to je, da sreča mu nej ostala zvesta —
Udárila ga je nezgoda lipskega mesta.
I kar počénjali smo od tiste dobe,
Vse nam je hodilo povsod na róbe;
Kder koli smo trkali, nej se odprlo,
Nobeno se v nas pozdravljáje okó nej ozrlo;
Od mesta smo do mesta ponižni taváli,
Nikoder se ljudijé nas nejso več bali. —
Odbegnovši zopet sem hitel mej [?],
Misléč, da sreča tam še le dobra mi vzrase.

Stražnji glavár
Nu, k Sasom o pravem časi bil ste prišèl,
Rubili so Čehe.

Prvi lovec.
Slabo sem zadel.
V pretrdem so strahi nas vedno iméli,


[Stran 27]

Nejsmo ko pravi sovražniki delati smeli;
Pred carskimi grádi nam bilo na straži je stati,
Oprézati, súkati, viti se, pripogibáti;
Vsa vojna je lézla, kakor otrôčija šala,
Zató nam pa nikdar nej duše užgála.
Nikogar se nejsmo krepko lotili —
S kratka, le malo čestí smo dobili,
Takó, da srcé mi dajalo nej več mirú,
K pisalnej mizi hotel sem teči domú;
Glej, takrat pa Fridolanec je vstàl,
Po cestah i potih vojakov iskàl.

Stražnji glavár.
Doklé pa ménite vendar prebiti pri nás?

Prvi lovec.
Šaljivec! dokler on vladal bode, ves čas
Ne mislim, za dúšo, nikdar uskočiti.
More li kde se vojaku bolje goditi?
Tu ide vse, kakor na vojski je red,
Vse mérjeno je na véliko péd,
I duh, ki v totem zbranem krdéli živi,
Najmanjšega konjika silno drevi,
Liki vetrovni viharji, s sebój.
Kder koli sem, pogum je vedno z menój;
Teptáti drzno meščáne smem i ratárje,
Ko vojvoda kneze i svitle vladarje.
Meč je edin gospod bil nekdàj,
I takisto pri nas je zopet sedàj.
Med nami le ena grehôta je, zlo samo êno:
Objéstno vpréti se temu, kar je naročêno.
Kar nej prepovedano, to je vse dopuščêno;
Kaj véruješ, tega živ te krst ne vpraša;


[Stran 28]

Ter sploh samó se o dvéh rečéh govori:
Kaj hoče i kaj neče vojska naša;
Ter le k prapôru držé me vezi.

Stražnji glavár.
Zdaj ste mož, lovec! To so prave beséde,
Konjika fridolanskega vrédne.

Prvi lovec.
Poveljstvo mu nej za dolžnóst ali dar,
Ni za oblast, katero podál mu je cár!
Na službo cesarjevo malo misli;
Kdaj bil mu cesarjev dobiček je v čisli?
Morda je moč njegovih bojnih krdél
Branila kdaj, varovála dežél ?
Vojaško državo hotel je osnováti,
Zapáliti svet in otrováti,
Najdrznejšo igro pogumno igráti —

Trobár.
Molčite! Kdo upal bi tacih beséd se lotiti!

Prvi lovec.
Kar mislim, to vendar smém govoriti.
Beseda je svobôdna, rekel je vojvoda nam.

Stražnji glavár.
Tako je; od njega sem često slišal sam:
«Beseda naj svobôdno se glasi,
Dejánije naj molči, naj pokornost ne gléda«
To resnično je ust njegovih beseda.

Prvi lovec.
Ne vém, je-li to govorjenije rés njegovo;
A kakor praviš, takó je ta reč gotovo.

Drugi lovec.
Junaška mu sreča se ne iznevéri,


[Stran 29]

Kar drugim se tako rado priméri.
Tili je svojo nadživel slavo,
Za bojno Fridolančevo pak zastávo
Dobro vém, da zmaga jo vedno spremljúje.
Prisilil je srečo, da poleg njega stoji.
Kdor koli pod njegovim prapôrom vojúje,
Krepé ga i brane posebne močí.
Saj to pač veliko i málo zna,
Da zlodeja v službi iz pekla imá.

Stražnji glavár.
Resnica je, da ga meč ne more zatéti,
Ni kopije mu ni puška ne kože načéti.
Ko bilo pri Lični krvavo streljánije,
Jezdaril ti je skoz ognjéno bliskánije
Sem ter tijà mirnosrčán.
Klobúk je kroglami razvotlján
Ovrátnik probít i škorno imèl,
Lehkò na obéh si známen'ja štèl;
Nobeno mu zrno telesa nej obrazilo,
Ker brani ga peklénsko mazilo.

Prvi lovec.
Kaj še! Precej se morajo čuda goditi!
Ovrátnik iméva iz losovine,
Ktere nobena krogla ne prošine.

Stražnji glavár.
O ne, mazila so čarodéjne trave,
Ka se o bajálnih besedah varé.

Trobár.
Samó ob sebi to pač ne more biti!

Stražnji glavár.
Da tudi na zvezde gleda, svét govori,


[Stran 30]

Beróč prihodnje bližnje i daljne stvari;
A jaz pa bolje vém, kakó je to:
Možiček siv hojéva k njemu kesnó
Po noči skozi trdno zaprte duri;
Večkràt ogovarjala straža je v nočnej ga uri,
I kadar prišèl sivosúknjik v stan je njegóv,
Kak velik dogodek je vselej bil potlej gotóv.

Drugi lovec.
Da, zapisal v zvezo se je s hudiči;
Zato smo tudi m í tak veseli ptiči.

Sedmi nastop.

Prejšnji. Novak. Meščan. Dragonci.

Novák
(stopi iz šatora; na glavi ima kositarjevo lebko, v roci vinsko steklenico.)
Pozdrávi očeta i strice domá. Jaz idem;
Voják sem, domú nikdar več ne pridem.

Prvi lovec.
Pogléj, nováka le-sem peljó!

Meščan.
France! verjemi, žal ti bode zató.

Novák (poje).
Bobni, piščáli,
Trombe doné!
Da potovali
V daljne zemlje
Z mečem o boki
Bodemo v skoki,


[Stran 31]

Konje igráje,
Srčno sukáje
Brezi skrbi,
Ko ptica živi
Na vejah drevésnih
I v zracih nebésnih!
Hej, k Fridolancu prišèl sem na boj!

Drugi lovec.
Poglej ga, vrlo prinesel je srce s sebój!
(Pozdravljáje ga.)

Meščan.
Pustite ga, ljudijé njegovi so pošteni.

Prvi lovec.
Ni mi za plotom nej smo rojeni.

Meščan.
Verujte, mnogo posest mu je vredna.
Potipljite suknjo, kakó je tenka i čédna.

Trobár.
Suknja cesarska na zemlji najviša je čast.

Meščan.
Málo krznaríjo dobodé v last.
Drugi lovec.
Svôbodna volja človéku nad vse je draga.

Meščan.
Od bábice prodálnico polno blága.

Prvi lovec.
Sramota! Kdo bi prodájal gobo kresilno!

Meščan.
Od kume tudi vina obilno;
V hrami dvanajst velicih posód leži.

Trobár.
S tovarši vesélimi je posuši.


[Stran 32]

Drugi lovec.
Pojdi v moj šator stanovat, čuješ me, ti!

Meščán.
Nevesta mu toči brezúpna solzé.

Prvi lovec.
To je prav, da železno ima srcé.

Meščán.
Od žalosti babica pojde pod zemljó.

Drugi lovec.
Kaj to! Vsaj precej pograbi njeno blagó.

Stražnji glavár.
(modrôstno pristopi ter nováku roko položi na lebko).
Vidiš! Dobro si sklenol o svojej réči.
Zdaj novega moral človéka si obléči;
Bistri meč i šlem te vrstita
Mej krdéla mogočnočestita.
Obkriliti mora ponosen te duh —

Prvi lovec.
Posebno pa nikdar ne bodi skopúh!

Stražnji glavár.
Sreči si naménil se v čoln
Stopiti pogumnosti poln,
Vesoljni svet zdaj pred táboj leží;
Kdor se ne tvéga, naj upa nikar ne goji.
V óbrten vedno vrté se meščáni,
Léni i tópi, ko vôli na próso zagnani;
Vojniku do vsega odprta je cesta,
Ker vojska države kroti zdaj i mesta.
Pogléj pač mene, druzega ne govorim!
V tej suknji cesarsko palico držim.
Vsa moč i vse gospostvo, dobro me pázi,


[Stran 33]

Iz gole pálice je porojêno;
Celó v kraljévej roci žezlo rumeno
Le palica je, to vé, kar hodi i lazi.
I kdor je desétnik, stojí na gredéh
Do najviše oblasti pri zémskih ljudeh,
Kar čaka tudi še tebe, če kaj veljáš.

Prvi lovec.
Ako le brati i pisati znaš.

Stražnji glavár.
Precej lehkó ti v izgled podám,
Kar videl na svoje oči sem nedavno sam.
Butlar se zove povéljnik dragonskej čéti,
A pred kacimi tridesetémi léti
V Kelni sva renskem bila obá še prostáka,
Zdaj pa vse tabórni tisočnik mu pravi,
Zató, ker dobrega se je pokazal junaka.
Da čudi širni svet se njegovej slavi;
A moje zasluge le skrite so bile povsód.
Celó Fridolanec sam, naš vojskovód,
Vidiš, ki zdaj oblasten je gospód,
Najprvi mogotec i velikáš,
Prej le máli bil je plemenitáš;
Pa ker je vojaškej se boginji zavézal,
Zató do višáve je tolike vzplézal.
Cesarjev doglavnik je imenován,
A morda ni zdaj njegov nej ték dokonán;
(Šegavo.) Kajti jutri bode tudi še dán.

Prvi lovec.
Da, z nizkega res visoko stoji.
V Altdorfi, ko je v učilnici drgnol klopi —
Ne bodi ponošeno, kar bodem pravil —


[Stran 34]

Vpiját je bil i nékamo lehké krví,
V jezi je svojega skoro slugo zadavil,
I norimberšká gospôda mu je prisodila,
Naj bi ga kar ječa pokorila.
Bila je nova, trébalo je jo krstiti,
Ime od prvega prebivalca dobiti,
I kakó je obrnol? Vse je nasmódil!
Promišljeno psa je najprvo v trančo zapodil.
Pa še dan denes pásije nosi imé;
To naj si prava grča vtisne v srcé.
Mej njegovimi vsemi velikimi čini
Meni ostal je ta v posebnem spomini.

(V tem je deklica prišla stréč; drugi lovec se šali ž njoj.)

Dragonec (stópi médnja).
Tovarš, miruj! Kaj ti mari je deklè!

Drugi lovec.
Ki zlodej more vtikati se!

Dragonec.
Deklè je moje, poslušaj za vselej enkràt!

Prvi lovec.
Ta sam bi hranil si ljubico rad!
Dragonec, kam pa vendar pamet si dèl?

Drugi lovec.
V ostrogi sam bi rad kak posébek imèl,
Vsake déklice lepota
Mora vseh biti, kakor solnčna gorkota!
(Poljubi jo).

Dragonec (deklè strani potegne).
Ponavljam, da prepovedujem to!


[Stran 35]

Prvi lovec.
Vesêlije! radost! Pražáni gredó!

Drugi lovec.
Pripravljen sem, če morda hočeš prepir!

Stražnji glavár.
Poljub je svobôden! Gospóda, mir!

Osmi nastop.

Rudarji nastope i zagodó valcer, iz prva počasi, potle pa čedalje hitreje. Prvi lovec pleše sè strežájkoj i krčmarica z novákom; deklica uteče, lovec pa za njoj, da bi jo ujél, ter se zaletí v kapucinca, ki pristopi.

Kapucinec.
Júheja! Hópsasa! Dideldidàm!
To je ropot! Prišel sem tudi jaz k vam!
Ti vojščáki da so kristijani ?
Ka Turci smo, ali smo psijani?
Mordà je to na čast presvete nedélje?
Ali roke so Bogú oboléle,
Da ne more užgáti več stréle?
Zdaj li čas je vinom se zaliváti,
Pojédati i praznováti ?
Quid hic statis otiosi?
Čemu brez dela tu križem róke držíte?
Ob dunajskej réki vojne rohné gromovíte;
Sovražnik je trdni bavarski jéz požrl,
Nohti je v Ratisbono zadri;
Vojska pa tukaj mej Čehi leži,
Trebuh si pase ter nič ne skrbi;


[Stran 36]

Rajša brénka steklom nego jeklom,
Jezik če rajša brusiti nego sablje ostriti,
Rajša z babami se jezdíhá,
Rajša govéda žre nego Švéda.
V pepeli i prahi krščanstvo drgetá,
Voják pa le grabi i v torbo nabira.
Svét joče, ker ga nadloga zatira,
Na nébi vidimo čuda i prikazni,
Krvavi plašč je vôjskine bojázni
Obesil Bog v obláke nam nad glavó;
Vteknòl v nebeško je ôkno goréčo metló,
Ko šibo, ktera grozi nam strašnó;
Po zemlji stiske i žalosti je brez mére,
Po krvi plava ládija svete vére.
Bogu se usmili! — rimska država
Zdaj bi se morala zvati rimska mršava;
Šumeča Rena je krvaveča péna;
Samostanišča so prazna gnjezdišča,
Vladikovinstva samo še jadikovinstva;
Opatije i vérski zalôgi
Razdrtije so zdaj i tatinski brlôgi;
Vse nemške oblážené krajine
Promenjêne so v obnážené pustine. —
Zakaj pa je to? Vam hočem jaz oznaniti:
To zarad vaše hudobe je moralo priti,
Zarad gnjusa i zarad poganskih mlak,
Po kterih se valja cestnik i prosták;
Kajti greh je magnetni kamen,
Ki vléče v deželo železo i plámen.
Za krivicoj se plázi gorjé,
Kakor za trpkoj čebúloj solzé:


[Stran 37]

Za ukánijem hodi vekánije,
To učí abecédno znanije.
Ubi erit victoriae spes,
Si offenditur Deus?
Kakó bi zmagali,
Ko v cerkvi nikoli nej vaših ušés,
Ker brani k božijej besédi vam plés,
I k maši vam brane vinski bokali?
Evangeljska bila ženica
Našla izgubljeni denár je spét,
Savel očetove oslice sléd,
Jožef poredne brate spét;
A mej vojaki nihčè ne ugleda
Ni božijega strahú ni lepega reda,
Ni sramežljivosti kratko ni malo,
Pa naj bi se mu sto svetilnic prižgalo.
K oznanjevalcu v puščavi,
Kakor sveti evangelist nam pravi,
Tudi vojaci so tekáli,
Pokorili se i krstiti dajáli,
Vprašáje ga: quid faciendum est?
Kaj treba, da pridemo k Abrahamu sést?
Et ait illis. Ter odgovori:
Neminem conçutiatis,
Nikár ne odirajte ljudi,
Neque calumniam faciatis,
Opravljívost i grde laži krotite;
Contenti estote, zadovoljni bodite
Stipendiis vestris, da se plača vam dádé;
Odslovite vse hudobne razváde.
Zapoved uči: ne kvási
Imena bož'jega o nepotrebnem časi!


[Stran 38]

A kde se toliko proklínja i psuje,
Ko tu, kder Fridolanec šatorúje?
Naj vsak obzvoníti bi morali sákramént
I vsako strelo v deželi i plent,
Kar se izproži jih z vaših jezikov,
Hitro imeli bi premalo zvonikov;
Naj vam zarad vražije vsake molitve,
Ktera iz ust umázanih vam rogovili,
Padel iz glave bi lásec, brez noža i britve
V enej bi noči gladko pléšo dobili,
Pa ko bi Absalonove kodre nosili.
Saj tudi Józuva bil je voják;
Gólijata je usmrtil David junák;
A kde pa kdo je zapisano bral,
Da jima jezik je zlodej majál?
Ménim, da ust nej treba širje odpréti
Na: »Bog pomagaj!« nego na: »hudič prokléti!«
A česar v sebi posoda preveč imá,
To kipi iž njé, to iž nje vrvrá.
Se druga zapoved veleva : ne krádi!
Zarés, to po črki dopolnjujete radi,
Ker úzmate vse spred očij ljudém.
Vašim grabljivim, jástrebiim nohtém,
Vašim zvijačam, vašim urnim pestém
Nej spravljeno v zaprtej skrinji blagó,
Ni skrito v kravi teléčije nej mesó;
Z jajcem še kuro umáknete v svojo rokó.
Kaj pravi oznanjeválec? Contenti estote,
Bodite veseli, da komisa dobote.
Ali kdo bi hlapcem pohvalo dajál,
Ker médnje glavar je greh zasejál!


[Stran 39]

Kakoršni udije, taka je glava;
Kaj on veruje, to se še zdaj povprašava!

Prvi lovec.
Pop! če se v nas vojáke zadíráš,
Glej, da vojskovoda nam ne obiraš.

Kapucinec.
Ne custodias gregem meam!
Pravi Ahab je in Jerobéam,
Ki narodom sveto vero odpravlja,
Namesti njé pa malike postavlja.

Trobár i novák.
Tvoj nam jezik tega naj več ne ponavlja!

Kapucinec.
Pravi Bramarba, pravi lomást,
Ki hoče vse trdne gradove dobiti v last.
Brezbožno se ústil je svojej čéti,
Da mesto Stralsund mora vzeti,
Naj tudi verige pripnó ga v nebó.

Trobár.
Kakó, da ust ne zamaši mu kdó?

Kapucinec.
Pravi Savel, ki hude duhove roti,
Pravi Jehu i Holofern je to;
Kakor Peter, Gospoda taji :
Zató petelín'jega pétija se bojí —

Oba lovca.
Pope! zdaj ti gré za glavó!

Kapucinec.
Pravi zavítec, Lisiják Heród —

Trobár in oba lovca (nanj planovši).
Molči! Živ ne pojdeš od tod!


[Stran 40]

Hrvatije (stope vmés).
Ne boj se, pope, ne boj se, ostáni.
Izusti rečcu, i nam ju obznani.

Kapucinec (glasneje kriči).
Pravi oholi Nebuhodonozár,
Grešnikom oče, plesnjiv krivoverski slepár,
Veléva si rékati Valenštajn;
Saj res je na pot zaváljen panj,
Da vse pohujšuje, zadéva se vanj,
I dokler od vôjske ga cesar ne požene domú,
Dotlej v dežêlo ne bode mirú.

Mej poslednjimi besedami, ktere govori krepkim, povzdignenim glasom, začenja se počasi umikati; a Hrvatije ga brane druzih vojakov.)

Deveti nastop.

Poprejšnji brez kapucinca.

Prvi lovec (stražnjemu glavarju).
Povédite, kaj o petêhi govori,
Da vojvoda slišati se ga boji?
Menda to pravi, da njemu le rógal bi se?

Stražnji glavár.
Jaz vém, zakáj. Nej vsega prazno to ne!
Vojskovód je čudnih lastnostij zarés,
Posebno pa jako srbljivih ušés:
Máciih glásov ne more trpéti,
I zôna ga ima, ko sliši kura zapéti.

Prvi lovec.
Ni lev ne čuje rad petelina.


[Stran 41]

Stražnji glavár.
Krog njega mora biti néma tišina,
Kar stražam vedno vsem ukazúje,
Ker pregloboke reči promišljúje.

Glasovi (v šatori. Hrup).
Držite sleparja! Udrite, udrite!

Kmetov glas.
Na pomagánije! Milost!

Drugi glasovi.
Nikar ne tepite!

Prvi lovec.
Pásija dlaka! Tam je tepéžen dán!

Drugi lovec.
Jaz moram tijakaj! (Oba tečeta v šator)

Krčmárica (pride iz šatora).
Slepár i tat zažgán!

Trobár.
Gospodinja, kaj vas je takó razkačilo?

Krčmarica.
Raztrganec! pritepúh strupoviti!
Da v mojej to krčmi se moralo je pripetiti!
Vsem častnikom bode me sramotilo.

Stražnji glavár.
Kaj pa je, strina?

Krčmarica.
Kaj nékij? Kmeta imájo.
Pa ga nadevajo in uhájo,
Ker je krivične kobre prinesel v igró.

Trobár.
Njega i sina semkaj vlekó.


[Stran 42]
[42]

Deseti nastop.

Vojáci privlekó kmeta.

Prvi lovec.
Ta mora viséti!

Strelci i dragonci.
K profosu! k profosu!

Stražnji glavár.
Še le nedavno so ukáz nam dali.

Krčmarica.
Ni ura ne mine, ko bodo ga obešáli?

Stražnji glavár.
Po slabem déli nej dobrega plačila.

Prvi samostrélnik (druzemu)
To sama brezupnost je storila.
Pomislite, do pólti slekó je najpréj,
Potem pa mogoče brez tatbe živeti jim nej.

Trobár.
Kaj? Kaj? Vi še celó zagovarjate psà?
Hudič je omámil vam glávo morda?

Pervi samostrélnik.
Človek je — takó rekóč — tudi kmet.

Prvi lovec (trobârju).
E molči! Tifenbáhovca sta;
Sami krajáči so to z rokavičarji vrèd!
V Brigi so žedéli na posádi;
Kaj vedó, kakó je na vojski v navádi?


[Stran 43]
[43]

Enajsti nástop.

Poprejšnji. Oklopnika.

Prvi oklopnik.
Mir! Kaj hočete kmetu? Kaj je zakváril?

Prvi strélec.
Slepár je; krivično je igrál.

Prvi oklopnik.
Morda je tebe oslepáril?

Prvi Strélec.
Do dobrega me je okožuhàl.

Prvi oklopnik.
Ka ti si Valenštajnov? To je lepó,
Da moreš takó se pod nôge dajáti,
Da sram te s kmetom nej igráti!
Teče naj, kar podplátije ga nesó.

(Kmet pobegne: vojáci se zberó.)

Prvi samostrélnik.
Ta je nagel i kratkih besedi;
Takó se mora z le-témi ljudmi!
Od kod je? S Češkega vém da ne.

Krčmarica.
Njega poštêniju čast! Valonec je!
Papenhajmov nekdaj oklopnik je bil.

Prvi dragonec (pristopivši).
Zdaj Pikolominovič njih je glavárstvo dobil,
Ker v bitvi pri Lipski prav sami,
Ko Papenhájma so izgubili,
Za polkovnika so si ga izvolili.

Prvi samostrélnik.
Ka prodrznoli so se do tacih reči?


[Stran 44]

Prvi dragonec.
Polku temu veče oblasti so dane;
Prvi je vselej bil, kder so pádale rane.
Ima svojo posebno sodnjo pravico;
Valenštajn ljubi ga, kakor v očesi zenico.

Prvi oklopnik (druzemu).
Če je le res? Kdo vam je povedal novico?

Drugi oklopnik.
Sam polkovnik, torej smo gotovi.

Prvi oklopnik.
Da te hudič! Saj nejsmo psi njihôvi.

Prvi lovec.
Kaj nekij je? Kako se grozita!

Drugi lovec.
Gospoda, nas tudi li tiče se, kar govorita?

Prvi oklopnik.
Nobenega nej, da bi mogel se veseliti.

(Vojaci pristopajo.)

Na Nizozemsko hoté nas posoditi;
Oklôpnikov, lovcev i strélcev na konjéh,
Vseh osem tisóč naj odide v malo dnéh.

Krčmarica.
Kaj? Kaj? Da treba je spét na nogé?
Iz Flandrije prišla sem včeraj še lé.

Drugi Oklopnik (dragoncem).
Butlarci, morali boste i ví sedláti.

Prvi oklopnik.
Posebno pa mi Valonci naj hitimo.

Krčmarica.
Potlej pa trume najboljše izgubimo.


[Stran 45]

Prvi oklopnik.
Milánčana tijakaj nam je spremljáti.

Prvi lovec.
Kraljeviča! To se kaj čudno mi zdi!

Drugi lovec.
Popa! To so prokleté reči.

Prvi oklopnik.
Da Fridolanca mari bi pusčáli,
Ki skrb za vojnika takó po gosposki imá,
Za Španijola skópega se bojeváli,
Ko ga črtimo iz živega srcá?
Tega ne! Rajši bežimo drugam.

Trobár.
Kaj, za vraga, délali bodemo tam?
Cesarju svojo prodali smo kri;
Španski rudéči klobuk nas malo skrbi.

Drugi lovec.
Na Fridolančevo besedo samó,
Na véro njegovo med kónjike smo stopili;
Da mi ne maramo zanj takó,
Za Ferdinanda nas bi zastonj lovili.

Prvi dragonec.
Nej-li nas moč Fridolánčeva ustanovila?
Njegova naj sreča nas bode vodila.

Stražnji glavár.
Pazite me, da vam dopovém.
Prazne besede malo koriste možém.
Jaz dalje vidim, nego kdo izmej vas;
V hudo past lové i njega i nas.

Prvi lovec.
Molčite! »Ukázne bukve« govore!


[Stran 46]

Stražnji glavár.

Strinka, požirek z mélniške goré
Najprvo vtočite, da si dušo priklénem;
Potlej misli vam svoje razodénem.

Krčmarica (toči).
Náte, gospod glavar! Strah me prolétá.
Menda se vendar nič hudega ne obéta!

Stražnji glavár.
Gôspoda, res je, tudi to nekaj veljá,
Da vsak promišlja, kar baš na dlani imá;
Toda, kakor naš vojvoda pravi,
Celôta naj vselej na téhtnico se postavi.
Vojska vsi Fridolančeva se zovêmo;
Pod svojo streho nas jemlje meščán,
Postréženi jemo pri njem i pijêmo;
Kmetič vôli, kljuséta nam noč i dan
Naprezati mora pred bojne vozove,
Nič ne pomagajo tožbe njegove.
Če se iz daleč okrožiju kake vasi
Poddesétnik z vojaki sedmémi približúje,
On je gospod, i kakor njemu se zdi,
Takó gospodari in ukazúje.
Za vraga! vendar pa strmo gledajo nas,
Da bi videli rajši hudičev obraz,
Nego ovratnike naše rumêne;
Grom te ubij! zakaj nas nihče ne požene?
Saj na števenije mnogo jih je več,
Grjača jim rabi, kakor nam britki meč;
Zakaj se jim drzno v zóbe režimo?
Ker v strahovitem krdéli stojimo!


[Stran 47]

Prvi lovec.
Res, v celôti moč je, v celôti samó!
To Fridolancu posebno se je odkrilo,
Ko cesarju — pred leti osmémi je bílo —
Nabíral je presílno vojskó!
Dvanájst le tisóč so jih prvič hotéli iméti;
On reče: ti nejmajo ob čem živéti;
A šestdeset hočem tisoč jih nabráti,
Pa vém, da ne bode jim treba stradáti.
I takó smo njegovo suknjo oblékli.

Stražnji glavár.
Na priliko, naj bi odsékli
Od petih prstov, ktere imám,
Na desnici meni mazinec sam,
Ka ménite, da le mazinec ste mi ločili?
Ne, za hudnika, vso róko ste mi shromili!
Okršek ostàl je, pobegnola moč,
Takó tudi kónjikov teh osem tisóč,
Ki naj poslové se, od nas jahajoč,
Našej vojski le mazínček so máli,
I če odidó, porečête mordà:
Saj le petino od sebe smo dali?
Kako pa! celota je ž njimi šla.
Spoštovan'ja ne bode ni straha več ne,
A kmetu grebén se zopet napné,
I z Dunaja potlej brzo ukaže nam se:
Kde spati smemo, kaj se nam k ognju pristavi,
Pa zopet stáro beraštvo nam bode na glavi!
Doklé pak ostane še potlej takó,
Da i vojskovoda nam ne vzemó?
Prijáteljev ima na Dunaji malo;


[Stran 48]

Če pride še to, kar vse bi razpálo!
Kdo pomore potem, da se plača nam dá?
Kdo, da beseda v pogodbah nam obveljá?
Kdo je zadosti razumen, zadosti krepák,
Dovolj bistrogláv i močán junák,
Deváje v red vsa naša razna krdéla,
Iz kósov da vojska teh porodi se cela?
Na priliko, povej dragonec ti,
Kde tvoja dédina stojí?

Prvi dragonec.
Daleč v Hibernii rod je mojih ljudi.

Stražnji glavár (oklopnikoma).
Vi ste Valonec, a laške vi deželé,
To se užé po jezici vé.

Prvi oklopnik.
Od kod sem jaz? Ne vém, dasi vprašal sem dosti;
Ukraden bil sem v prvej mladôsti,

Stražnji glavár.
Niti vi nejste blizu od tod domá?

Prvi samostrélnik.
Iz Búhave od jezéra federskega,

Stražnji glavár.
A vi, sosed?
Drugi samostrélnik.
V Švicu na svet sem prišel.

Stražnji glavár (druzemu lovcu).
Lovec, kde so pa tebe dojili?

Dragi lovec.
Za Vižmarjem zibel sem imèl.

Stražnji glavár (kaže trobarja).
Le-tega i mene pak so v Hebi krstili.


[Stran 49]

Nu, ali pa vidi se, ali se zná,
Da vojska od juga i séverja ta znesêna
V kraje tote je nametêna?
Nejsmo-li, kakor iz enega lesá?
Ali sovražniku se ne vémo braniti,
Kakor zlépljeni, kakor zliti?
Se-li ne strnemo v hipi, ko mlinski tečáj,
Kadar nam reče ali migne se vsáj?
Kdo nas je mogel tako trdno skováti,
Da nam nihčè razločka ne more poznáti?
Valenštajn edin je naredil takó.

Prvi lovec.
Kar sem živ, nej bilo na misli mi to,
Da v táko celôto smo zložêni,
Ker le neskrbnost bila v čisli je mêni.

Prvi oklopnik.
Glavarju moram stražnjemu pritrditi.
Vojáštvu namérjajo do živega priti,
Vojnika bi radi poteptáli,
Da potlej sami bi gospodováli.
Zarotba je to, osnovana skrivàj.

Krčmarica.
Za Boga presvétega! Zarotba tedàj?
Potem pa gospôda plačati mogli ne bodo.

Stražnji glavár.
Kaj pa! Vse pojde na boben sedàj,
Stotnikom, vojvodam mnogim na škodo,
Ker iz mošnje svoje so polke zbiráli,
Kajti bili bi radi se pokazáli,
Pa svoje moči so prenapéli,
Mislèč, da velik dobiček bodo žéli;


[Stran 50]

A novce zdaj pogubé vsi ti,
Če glava, če vojvoda izpodleti.

Krčmarica.
O svéta pomagálka! To je gorje!
Na rováši imam pol vojské:
Sám grof Izoláni, ta léni plačnik,
Za dvésto križeváčev mí je dolžnik.

Prvi oklopnik.
Pajdaši! kaj nam je tedàj počéti?
Le ena reč more biti pomóč nam dá;
Združeni bodemo vsi otéti;
Stójmo vsi vkup za enega možá!
Ukazom, povelijem se ne klonimo,
V zémljo češko petó zasadimo,
Ne premikájmo se, naj se kar koli zgodi!
Za svojo čast se voják zdaj bori.

Drugi lovec.
Ne damo se kar takisto po zemlji voditi!
Naj semkaj pridó, če hoté izkusiti!

Prvi samostrélnik.
Gospódije ljubi, promíslite, prosim vas,
Cesar poslal je ta nam ukàz.

Trobár.
Ne bodemo dosti vprašáli cesarja

Prvi samostrélnik.
Naj tega več jezik tvoj ne izgovarja!

Trobár.
Pa vendar, kar sem rekel, nejso laži.

Prvi lovec.
Da, da, takó sem slišal povsod,
Da Valenštajn sam je tukaj gospod.


[Stran 51]

Stražnji glavár.
Res je; takisto v njegovej pogodbi stoji.
Vsa oblast je njegova, morate znáti.
Zavojščiti more i tudi mir sklepáti,
Rubljáva lehkó za srébro i za blágo,
Obéša i milosti, če mu je drágo;
Částnike smé i polkovnike voliti,
S kratka, o vsakej částnej réči soditi.
Vse to mu podpisal cesar je sam.

Prvi samostrélnik.
Vojvoda veleumen i silen je, znam;
A vendar ostane, kakor vsi mi,
Le hlapec ponižen cesarske moči.

Stražnji glavár.
Ne kakor vsi! Tega ne veste vi.
Držávi le služen, sicer svobôden vladár,
Samooblásten gospod je, kakor Bavár.
Morda nejsem pri sebi očij imèl,
Ko v Brándisi bil sem na stražo prišèl,
Pa cesar mu sam je rekel glasnó,
Naj knéžijo si pokrije glavo?

Prvi samostrélnik.
Bilo je zarad meklenburške zemljé,
Ktero v zastavo je vzél iz cesarske roké.

Prvi lovec (stražnjemu glavarju).
Kaj? Pred samim cesarjem pokrit je stál?
To nej kar bodi, kar ste dejál!

Stražnji glavár (segne v žep.)
Če nečete mojej besedi verjéti,
Resnico vam lehkò je rokój prijéti.

(Pokaže novec.)


[Stran 52]

Čegáv ta napis je i glava?

Krčmaríca.
Pokažite jo!
He, Valenštajnovec! To déte razsódi.

Stražnji glavár.
Nu, kaj hočete še? Nej dovolj to?
Nej-li vladár on, kakor kteri si bodi?
Nejma-li, kakor Ferdinand, novčne kovi?
Nejma-li zêmlje i podložnih ljudi?
Tudi »njegova svetlóst« se mu pravi!
Zatôrej pa mora iméti vojake v državi.

Prvi samostrélnik.
Saj tega mu niti ne izpodbija nihčé;
A mi zavezáli cesarju smo se,
I cesar je tisti, ki novce nam daje.

Trobár.
Z óčij v oči zavrnoti moram te,
Cesar je tisti, ki novcev ne daje!
Desét uže mesecev nam obétajo plačo;
Vendar v žépi še denes imamo kačo.

Prvi samostrélnik.
E kaj? Ne bojte se zarad platéža!

Prvi oklopnik.
Mir, gospódije! Menda ne bode tepéža?
Kaj, prepirate se i razgovárjate mar,
Ali nam cesar je ali ne gospodár?
Baš zató, ker bi radi pošteni bili,
Mej konjiki vrlimi njemu služili,
Za čredo mu nečemo biti nikdár;
Nečemo, da nas bi razpošiljali,
Dvorjani i popi ustrahováli.


[Stran 53]

Sodite! Nej rés, da vladár le dobiček imá,
Če se vojska njegova pod nóge ne dá?
Kdo ga dela, razen bojnikov,
Da najsilnejši on je vseh oblastnikov?
Mogočno besedo mu daje i čuva povsód,
Koder koli prebiva krščanski rod?
Jarem njegov naj vzeli náse bi tisti,
Ki milosti njegove jedé koristi;
Ki ž njim gosté se v zlatej dvorani;
Nam, nam od njegovega bléska ne hrani
Druzega nič se, nego trud i težave,
Pa kar si dájemo v srci sami veljave.

Drugi lovec.
Vsi trinogi silni so takisto sodili,
Ter vsi cesarji, a jako modri so bili;
Vse drugo skrunili so i teptáli,
Vojákom se védno prilizováli.

Prvi oklopnik.
Vojaku je treba, da se mora čutiti.
Kdor gosposkega, blazega nejma srcá,
Nej za vojsko, nàj rajši ostane domá.
Če hočem glávo v nevarnost vréči srčnó,
Moram še kaj više od njé ceniti,
Ali pa dam se kar zakláti,
Kakor Hrvàt — i moram se zaničeváti.

Oba lovca.
Da, prvo skrbéti za čast je, potem za glavo.

Prvi oklopnik.
Nihčè za lopáto, za plug nej meča kovál;
Ne bil bi moder, kdor njim bi orál.
Nam ni bilka ni setev ne zeleni:


[Stran 54]

Brez doma voják se okoli podi,
Ubéžen potúje po širocem svéti,
Ne smé pri svojej se peči gréti;
Mimo bliskotnih mu iti je mést,
Mimo zelenih trat prijazne vasice;
0 žétvi, trgatvi mora le s cést
Iz daleč ozirati se v veselice.
Povédite, káko blagó i veljávo imá,
Če sam čestiti voják se ne zná?
Nekaj pač mora njegovega biti;
Sicer požigati človek začne i moriti.

Prvi samostrélnik.
Živénije naše res nej medéno!

Prvi oklopnik.
Vendar ne dám ga za drugo nobéno.
Vidite, mnogo sveta sem oblázil,
Marsikaj slišal i zapazil.
Užé sem se za Benečána boril;
Tudi v španske dežele službi
I pri Napolitanci sem bil:
A sreče nejsem nikder imel v družbi.
Videl trgovce i viteze sem plemenite,
Rokodélce in jezuvite;
Pa suknje želézne svoje ne hotel bi sléči,
Mej vsemi najbolje mi je po všéči.

Prvi samostrélnik.
Ne! tega bi jaz ne mogel trditi.

Prvi oklopnik.
Kdor misli na zemlji si kaj pridobiti,
Délati mora, trdó se potiti;
Kdor vpraša, kde do česti so vrata,


[Stran 55]

Naj húli se pod breména zlata;
Kdor želán je zakonske sréče,
Otročíče bi rad i vnuke ljubéče,
Naj mirno délo prime v rokó:
Jaz — jaz bi ne mogel takó.
Svobôden čem dihati in umréti,
Nikomur ni prej ni po smrti nič vzéti,
Na gomázen ozirati se pod sebój
Neskrbno raz konja, ki dirja z menój.

Prvi lovec.
Takó je! Enako jaz mislim s tebój.

Prvi samostrélnik.
To je da utegne prijétneje biti,
Drugim po glavah konja poditi.

Prvi oklopnik.
Prijatelj, mi v srédi težavnih smo lét.
Od téhtnice dan denes meč je vzét;
Tôrej naj bi se náme nihče ne obrégnol,
Da rajši po britki meč sem ségnol.
Tudi voják se človéški more vladáti:
A drv pa ne dam na sebi kláti.

Prvi samostrélnik.
Kdo pa je kriv, ne mi vojniki,
Da na smetéh so delalci, naši redniki?
Preglávica, vojna i huda zadréga
Šestnajst debélih lét je dežêlam nadléga.

Prvi oklopnik.
Brate, kakó bi mogoče bilo,
Da Boga ob enem vse bi hvalilo?
Ta bi rad solnca, ktero druzega žge;
Ta suše, oni dežévija če;


[Stran 56]

Kder ti nahajaš le stisko, nadlógo i zlo,
Ondúkaj živenije sije meni vedró.
Ako meščánu i kmetu se dela krivica,
Žal mi je, to je gotova resnica;
No kaj čem? Saj se pomôči ne dá!
Ta réč je, kakor tedaj, ko boj vzropotá:
Konj zarzgáče, v dir se spusti;
Kdor koli mi sredi pori leži,
Bodi brat mi, bodi lastni moj sin;
Dušo naj trga njegovih mi glas bolečin:
Čezenj moram vihárno zletéti,
Ne smem ga na láhko strani déti.

Prvi lovec.
E, kdo bi se trudil, za druge skrbéti!

Prvi oklopnik.
I ker se takó je ta réč zasukála,
Da sréča se nam je nasmijála,
Moramo se je obema rokáma prijéti;
Dolgo ne bodemo več razgrajáli po svéti.
Mir nam prinese morda tiha noč;
Pa bode pri kraji vsa naša moč:
Voják razsedlá, a kmétič napréže spet,
I v hipci povrne stári se réd,
Zdaj pa smo skupaj še, roj grozéč;
Še je v našej roci meč:
Toda, ako se damo razkropiti,
Potem ni kropa nam ne dadé osoliti.

Prvi lovec.
Ne, to se nikoli zgoditi ne smé!
Vsi za enega si podájmo roké!


[Stran 57]

Drugi lovec.
Zmenimo se, česar nam treba se zdí.

Prvi samostrélnik
(izlékši usnjeno mošnjíco, krčmárici.)
Strinka, plačal rad bi svoje reči.

Krčmárica.
E, skoro nej vredno besedi!
(Štejeta.)

Trobár.
Dobro, da pojdeta od nas;
Le družbo sta kalila ves čas.
(Samostrélnika odideta.)

Prvi oklopnik.
Žal mi je zánje! Sicer so poštenjáki.

Prvi lovec.
A govoré pa, kakor pravi bedáki.

Drugi lovec.
Sami smo, zdaj lehkó razložite,
Kakó zavrêmo naklepe jim zvite.

Trobár.
Kaj? Nikamor ne hodimo od tod!

Prvi oklopnik.
Gospôda, pokornosti je treba povsód!
Vsak naj k svojej četi gré,
Tovaršem pametno besedo pové,
Da bodo vse na tanko uméli.
Predaleč bi sézati ne sméli.
Za svoje Valonce sem porok vam jaz;
Vsi ene smo misli, kar je nas.

Stražnji glavár.
Trčkini polki, pešci ino jezdéči,


[Stran 58]

Gotovo ta sklep so vsi potrdéči.

Drugi oklopnik (stopi k prvemu).
Lombard Valonca ne popustí.

Prvi lovec.
Svobôde same se lovec vedno drži.

Drugi lovec.
Moč le podaja svobôdo ljudem,
Za Valenštajna živim i v pogubo grém.

Prvi Strélec.
Lorénca s sebój potéza le véliki tok,
Kder je vesela srčnóst i rádosten skok.

Dragonec.
Ircu pa največ je sréče már.

Drugi Strélec.
Tirólčev gospod je samo vladár.

Prvi oklopnik.
Da se toréj za polke vse poskrbi,
Naj bi »pro memoria« lično spisáli.
Da mi vsi radi bi skupaj ostáli;
Da ni zvijačoj ni siloj nikdár
Od Fridolanca nas ne bi odganjáli,
Ker on je vojakom oče i gospodár.
To potlej damo pokorno v roké
Pikolominu — sinóvi, to se vé —
On take reči kaj dobro uméje,
Fridolanec mej najprve ga štéje,
I sama cesaróst ga celó
Čisla posebno i ljubi močnó.

Drugi lovec.
Hajdi! Udarimo v róke, da to se zgodi!
Pikolominovič zánas naj govori.


[Stran 59]

Trobár. Dragonec. Prvi lovec. Drugi oklopnik.

Strelci (vsi ob enem).
Pikolomínovič zánas naj govori.

(Hoté oditi)

Stražnji glavár.
Samó en kozarček, tovarši, zdaj še izpraznimo
Svítlemu Pikolomínoviču nazdravimo!

(Pije).

Krčmarica (prinese steklenico vina).
Rada ga dam. To ne pojde na rováš.
Gospôda, naj srečen bil posel bi vaš!

Oklopnik.
Bojníki naj živé!

Oba lovca.
Redniki naj dadé!

Dragonec i strelca.
Vojska naj bi cvetéla!

Trobár i stražnji glavár.
I Fridolanca za glavarja iméla!

Drugi oklopnik (poje).
Tovarši, na konje, na konje tedaj!
V bojišče, kder svôboda vlada.
Le v bitvi možák je vréden še kaj,
Tam srce v skodélo pokláda;
Tam zanj se drug nihčè ne bori,
Oprt je le náse, na svoje moči.

(Zadaj stoječi vojaci se mej pétijem zbližajo ter zapojó v zbori.)

Zbor.
Tam zanj se drug nihčè ne bori,
Oprt je le náse, na svoje moči

Dragonec.
Svoboda vzéla slovó od svetá,
Zdaj hlapca le zreš i gospoda:


[Stran 60]

Lokávstvo, zvijača v oblasti imá
Sinove mehkúžnega roda.
Svobôden mož je bojník samó,
Ki smrti glédati more v okó.

Zbor.
Svoboden mož je bojník samó,
Ki smrti gledati more v okó.

Prvi lovec.
Trepét, skrbi odvrže na strán,
Bojáznim prsi zakléne;
Osodi jezdi naproti drzán,
Če denes ne, jutri zadéne;
Če jutri zadéne, pa denes naj vsak
Posréblje še hipov ostanek sladák.

Zbor.
Če jutri zadéne, pa denes naj vsak
Posréblje še hipov ostanek sladák.

(Kozarce zopet nalijó; trknovši pijó.)

Stražnji glavár.
Vesél mu padel je žreb iz nebés,
Nej tréba se zanj ukvarjáti;
Tlačán od prstí ne obrne očés,
Ker méni zaklád izkopáti.
Pa koplje i rije, dokler živi,
I grebe, da sam si grob naredi.
Zbor.
Pa kôplje i rije, dokler živi,
I grêbe, da sam si grob naredi.

Prvi lovec.
Ko jezdec pridírja i vranec njegóv,
Vsa družba se zdrzne od straha.
Po gradi so luči i polno svatóv,
K ženítvi nevábljen prijaha.
Ne snubi dolgo, ne kaže zlatá;
Ko mignol bi, zmore trdnjávo srca.


[Stran 61]

Zbor.
Ne snubi dolgo, ne kaže zlata;
Ko mignol bi, zmore trdnjávo srcá.

Drugi oklopnik.
Deklé brezupno, kaj plákaš na glas?
Naj gre, saj se mora ločiti!
Domovija nejma nobena mu vas,
Ne vtégne zvestobe hraniti!
Osoda nagla pogánja ga v dir;
Z njim ide srca njegovega mir.
Zbor.
Osoda nagla pagánja ga v dir;
Z njim ide srca njegovega mir.

Prvi lovec.
(prime oba soseda za roki; drugi storé takisto, i vsi, kteri so govorili, stope v polkrog.)
Tovarši, vrzimo na konja brzdó,
Naj srce oddáhne se v bôji!
Šumí živénije, vre še gorkó,
Na noge ! da kri ne odrôji.
Kdor nej života se tvégal nikdár,
Za céno mu bilo njegovo nej már.

Zbor.
Kdor nej života se tvégal nikdár,
Za céno mu bilo njegovo nej már.

Drugi lovec.
Na meča konico zdaj svét je oprt;
Mečniki, radôstni bodite!
Do sreče, oblasti vam pot je prodrt,
Ce združeni krepko stojite!
Nikdér tak visoko nej krone svetlé,
Da srčen skakáč bi ne skočil do njé.
Zbor.
Nikdér tak visoko nej krone svetlé,
Da srčen skakač bi ne skočil do njé

(Zagrinjalo pade, predno zbor izpoje.)


[Stran [63]]
[[63]]

OBA PIKOLOMINA.

V petih dejaniih.


[Stran [64]]
[[64]]

OSOBE.

Valenštajn, fridolanski vojvod, najviši cesarski vojskovod v tridesetletnej vojni.
Oktavij Pikolomini, general lajtnant
Maks Pikolomini, njegov sin, oklopniškega polka glavar.
Grof Trčka, Valenštajnov šurjak, več polkom glavár.
Ilo, maršal, Valenštajnov prijatelj.
Izolan, Hrvatom general.
Butlar, dragonskega polka glavár.
Tifenbah,
Gec, Valenštajnovi generali.
Kolalto,
Valenštajnovi generali.
Najman, konjičin stotnik, Trčkin pribočnik.
Kvestenberg, vojni svetovalec, cesarjev poslanec.
Krstnik Seni, zvezdar.
Fridolanska vojvodica, Valenštajnova žena
Tekla, vojvodičina, njena hči.
Grofinja Trčka, vojvodičina sestra.
Konjičin praporščak.
Grofa Trčke Ključar.
Fridolančevi plemiči i služabnici.
Trčkini služabnici i hobojisti.
Več polkovnikov i generalov.


[Stran [65]]
[[65]]

PRVO DEJANIJE.

Gotiška dvorana v mestnej svetovalnici v [?]. Krasi jo več praporov i drugo vojaško orodije.

Prvi nastop.

Ilo, Butlar pa Izolan.

Ilo.
Grof Izolan, prišli ste pozno — ali
Prišli ste! Dolga pot vas izgovarja.

Izolan.
I nejsmo s praznimi prišli rokami!
Pri Donavvertu smo dobili vest,
Da Švedu pelje hrane Šest sto voz —
Hrvatije so to pobrali še
I semkaj pripeljali.

Ilo.
Prav nam pride,
Njoj pogostimo prišlece obilne.

Butlar.
Tu je uže vse živo, kakor vidim.

Izolan.
Da, da, Še cerkve polne so vojakov.
(se krog sebe ozre.)
I v mestnej svetovalnici uže ste
Vdomáčeni. — Nu! nu! vojak pomaga
Si tako dobro, kakor vé i more.


[Stran 66]

Ilo.
[Že] trideset tabornikov je prišlo
Od vseh straní, i tukaj zbralo se,
Uže je Trčka tu i Tifenbah,
Kolalto, Gec, Maradas, Hinersam,
I sin in oče Pikolomini —
Pozdravite več starih prijateljev,
Le Galasa še nej, ni Altringarja.

Butlar
Ne pričakujte Galasa!

Ilo (osupne).
Kaj veste —
Izolan (mu v besedo seže).
Maks Pikolomini je tu? O, k njemu
Peljite me. Še vidim ga — desét
Užé je lét — ko pri Desávi smo
Z Mansfeldom bili se, kakó je z vrancem
Poskočil z mosta i deroči Lab
Preplul k očetu, ki je v stiski bil.
Takrát še dobro nej obradel, zdaj
Pa nekij vitez je od nog do glave.

Ilo.
Še denes videli ga boste. Pélje
Vojvódico i vojvodičino
S Koroškega; še to dopoldne pride.

Butlar.
I hčer i ženo knez je sem poklical?
Veliko jih poklical je.

Izolan.
Tem boljše.
Da tukaj bo o samih potih, topih,


[Stran 67]

Naskokih govorica, mislil sem;
Pa gledi! knez je skrbel i za tó,
Da nas kaj ljubeznjivega vzraduje.

Ilo
(se je zamisli, Butlarju, kega na stran pelje).
Kakó pa veste, da ne pride Galas?
Butlar (važno).
Ker mene tud je hotel pridržati.

Ilo.
I vi ste bili trdni!
(mu roko stisne).
Vrli Butlar

Butlar.
Dolžnost sem storil, ker je knez mi jasni
Velél.

Ilo.
Res, general major! Iz srca
Vam srečo vošim!

Izolan.
Zarad polka, ne?
Ki ga mu knez je dal? I kakor čujem,
Polk isti, v kterem prost je konjik bil?
Nu, to je res! v izgled, v spodbado vsemu
Je polku, ako star vojak, ki ima
Zasluge, do visoke časti pride.

Butlar.
Ne vem, al smem vošilo že sprejeti.
— Za tacega me car še nej potrdil.

Izolan.
Le primi! primi! roka, ka te je
Povišala, le-tá je dosti močna,
Vzdrži navzdor te carju i ministrom.


[Stran 68]

Ilo.
Ko vsi bi pomišljáli se takó!
Od carja nejmamo ničesar — vse
Od kneza je, kar upamo, imamo.

Izolan (Ilu).
Prijatelj dragi! Sem užé povedal?
Knez hoče moje platiti dolgé,
Po zdaj sam hoče biti moj blagajnik,
Da bom poštenega imena mož —
I to uže je v tretije, pomisli!
Da blagodušnostijo me kraljevoj
Otél pogube je i čast ohranil.

Ilo.
Da more vselej, kakor sam želi!
Svetá, podložnikov bi dal vojakom.
Pa kako v Beči roko mu krčé,
Strigó peruti, kder je le mogoče! —
Pej! nove, vmazane terjatve té,
Ke nam prinesel je ta Kvestenbergar!

Butlar.
I jaz sem čul o tem [?]
Cesarskem — ali upam, da se knez
Nikakor i nikoder ne umekne.

Ilo.
Gotovo v pravdi ne, če le ne — z mesta!

Butlar (se prestraši).
Al vi to veste? Vstrášili ste me.

Izolan (z Butlarjem vred).
To nas bi vse podrlo!


[Stran 69]

Ilo.
Tiho! tiho!
Sedaj ta človek semkaj gre, i ž njim
Je stari Pikolomini.

Butlar (sumljivo glavoj maje).
Bojim se,
Ne vrnemo se, kakor prišli smo.

Drugi nastop.

Prejšnji. Oktávij Pikolomini. Kvestenberg.

Oktavij (bližaje se).
Je res? Al prišlo je še gostov več?
Prijatelj! pritegnite, trebalo je
Te solz obilne vojne, da je zbralo
V ostrogi slavnih toliko se mož.

Kvestenberg.
Kdor hoče slabo misliti o vojni,
Nikar ne hodi v Valenštajnov ostrog,
Pozabil skoro njenih sem nadlog,
Ko sem opazil preizvrstni red,
Ki svet razdeva i sam sebe hrani,
Ko videl slavna sem njegova dela.

Oktavij.
I tu, pogledi! hrabra dva junaka
Izmej junakov mnogobrojne vrste.
Grof Izolan i ž njim polkovnik Butlar. —
Pred nama tu je vsa vojaščina.
(Pokaže Butlarja in Izolana).
Prijatelj! tu je v združbi moč in urnost.


[Stran 70]

Kvestenberg (Oktaviju).

I mej obema moder svetovalec

Oktavij (pokaže Kvestenberga).
Ta vredni gost je Kvestenberg, komornik,
Vojaški svetovalec, vojski velik
Zavetnik i patron, prinesel je
Cesarjeve ukaze vojski v tabor.
(Vsi molčé.)

Ilo (se bliža Kvestenbergu).
Gospod minister, denes v taborji
Nas počeštili nejste prvikrat.

Kvestenberg.
Že enkrat bil pred temi sem prapori.

Ilo.
I se spominjate, kde to je bilo?
To bilo v Znojmu na Moravskem je.
V to mesto car vas takrat je poslal
Ponižno prosit kneza, naj prevzame
Poveljstvo.

Kvestenberg.
General, ponižno prosit?
Imel ukaza nejsem tacega,
I niti take ne gorečosti.

Ilo.
Nu, če je vam po všeči, silit ga.
Predobro mi v spominu je. Na Liki
Sovražnik zmogel je i Tili padel.
Bavarsko bilo je sovražnim jatam
Odprto — brez ovire mogle so
V srcé dežel avstrijskih planoti.
Takrat prišli ste vi i Vrdenberg,


[Stran 71]

Tiščali prošnjoj v našega gospoda,
Nemilostijo carjevoj grozili,
Če knez ne vsmili se nadlog i stisk.

Izolan (pristopi).
Da, da! umejemo, gospod minister,
Zakaj spominjate neradi se
Ukaza starega pri tem ukazu.

Kvestenberg,
Zakaj se ne bi ga spominjal? Saj
V ničem nasproten drug nej druzemu!
Takràt je šlo za to, da Češka se
Sovražniku iz rók iztrga, denes
Otmem jo varuhom i prijateljem.

Ilo.
Lep posel! Lastnoj krvijoj smo Sase
Pognali s Češkega, zato bi radi
Nam dobro plačo dali tem, da nas
Iz oproščêne vržejo dežele!

Kvestenberg.
Da reve z revoj ne zameni bedna
Dežela, treba, da sovražnikove
I prijatéljeve znebi se šibe.

Ilo.
I kaj pa! Dobra letina je bila,
Kmet zopet lehko dá.

Kvestenberg.
Gospod maršal,
Da, ako mislite o pašnikih
I čredah —


[Stran 72]

Izolan.
Vojna daje vojni hrano.
Če zmanjša kmetov se število, car
Obogati za toliko vojakov.

Kvestenberg.
In obuboža za enoliko
Podložnikov!

Izolan.
Ba! vsi njegovi smo
Podložniki!

Kvestenberg.
Z razločkom, grof! Nekteri
Zakladnice koristnim delom polne,
Nekteri jako praznoti je znajo.
Cesarja meč je obubožal; plug
Ga mora zopet obogátiti.

Butlar.
Ne bil ubog bi car, da toliko
— Pijavk deželnega ne pije mozga.

Izolan.
I tako hudo tudi nej. Saj vidim,
(stopi predenj i progleduje njegovo obleko.)
Da vse zlató se nej skovalo še.

Kvestenberg.
Naj Bogu hvala bode! Malo smo
Poskrili jat hrvaških dolgim prstom.

Ilo.
Ba! Slavata i Martinic, i taki
I tem enaki naj poplatijo
Pogubno vojno, ker so vžgali jo


[Stran 73]

Samí; ti, ktere car v pohujšanije
Vsem dobrim Čehom milost'jo obsipa,
Ki pasejo od ropa se izgnancev,
Ki od vesoljne rastejo gnjilobe,
Ki žanjejo samí v nesreči občnej,
Ki rogajo v kraljevej se bliskoti
Deželi jadnej: ti naj platijo.

Butlar.
I ti lizuni, ki imájo vedno
Pod mizo carjevo nogé, ki vedno
Po vseh dobrotah lakomno hlapajo,
Ti hočejo vojaku, ki v okó
Sovražnikovo gleda, kruh lomiti,
Obrezovati mu račune?

Izolan.
Pomnil
Bom, dokler bodem živ, ko v Beči bil
Pred šestimi sem leti, priganjaje,
Naj v polkih naših vsaj dopolni se
Konjica: kako so vlačili me
Iz druge v drugo svetovalnico;
Kakó sem dolge ure moral stati
Za stoli teh pojedežev, ko da
Prišel sem prosit vbogajme. Naposled
Poslali kapucinca k meni so,
Že menil sem, da zarad mojih grehov,
Al vendar ne, to bil je mož, ki ž njim
Imel za konje sem se pogoditi,
Pa mogel nejsem nič opraviti.
Potem mi v treh priskrbel dnéh je knez.
Kar v Beči v tridesetih nejso mogli.


[Stran 74]

Kvestenberg.
Da, da! v računih se je našlo to,
I še do denes vse nej plačano.

Ilo.
Surovo rokodelstvo vojna je,
Vojak povsod ne more krotek biti,
Povsod ne more prizanašati.
Ak čakamo, da se najmanjše zlo
Na Dunaji izbere izmej štir
I dvájsetih, čakali dolgo bi!
Naravnost k cilju, to je mnogo boljše!
Naj poči, kar že hoče! Po navadi
Zna ljudstvo krpati, skrpávati,
V dolžnost sovražno vé udati se,
Izvolije pa mu je trpko, britko.

Kvestenberg.
Da! res je! Knez je nas izvolija
Oprostil.

Ilo.
Knez je vojski skrben oče,
Kaj misli z nami car, to vidimo.

Kvestenberg.
Za vse stanove ima isto srce,
Ne more stana dati stanu v dar.

Izolan.
Zató v puščavo paha nas mej zver,
Da drage svoje ovce obvarúje.
Kvestenberg (se roga).
Grof! vaša je ta prilika, ne moja.


[Stran 75]

Ilo.
Da taki smo, ko menijo na dvori,
Nej varno bilo svobodo nam dati.
Kvestenberg (ozbiljno).
Svobóda vam je vzeta, a ne dana,
Zató je treba, da jo obrzdate.

Ilo.
Tedaj dobó naj konja div'jega.

Kvestenberg.
Lehko ga boljši jezdec ukroti.

Ilo.
Kdor ga ukrotil je, le tega nese.
Kvestenberg.
Ko ukročén je, za otrokom gre.

Ilo.
Otroka, vem, uže so našli mu.

Kvestenberg.
Dolžnost skrbi naj vas, a ne imé.

Butlar
(ki je do zdaj s Pikolominom na strani stal, pa
pogovor pazljivo poslušal, stopi bliže).
Gospod minister! cesar ima v nemških
Deželah mnogobrojno vojsko, v tem
Kraljestvu trideset je tisoč je,
Na Sleskem šestnajst tisoč, i desét
Krdel stojí na Vizeri, na Reni
I Meni; šest krdel na Švabskem; na
Bavarskem v bran stoji dvanajst jih Švedu,
I to je brez posad, ke taborje
Na mejah brane; Fridolančevim
Je stotnikom pokorna vsa ta vojska.


[Stran 76]

Vsi izučili so glavarji v istem
Se učilišči, isto mleko je
Gojilo je, isto srce moč
Jim daje. Ptujci so na zemlji tej,
Le služba jim je dom i domovina.
Ne vnema jih ljubezen do očestva,
Ker tisočero z manoj vred rojenih
Je v ptujej zemlji; tudi ne do carja,
Ker polovico jih ubegnolo
Iz ptuje službe je i prišlo k nam,
Al je dvoglavi orel, lilii,
Al lev je na praporih, ne prašaje.
I vse te vodi na mogočnej brzdi
Le eden, veže je ljubeznijo
I strahom v eno ljudstvo, eno telo.
I kakor strela svobodno i hitro
Po strelovodu švigne: tako vlada
Njegov ukaz od zadnje daljne straže,
Ka čuje, kako Belt na Dvine burka,
Ka gleda v strašne dole na Adiži,
Do straže, ka je svojo stražnico
Postavila pred carjevoj palačoj.

Kvestenberg.
Kaj dolge te pomenjajo besede?

Butlar.
Da ne podeduje za njim kdor bodi,
Ki cesar ga iz Beča pošlje nam,
Zaúpa, čislosti, udanosti,
Ki nas v oblast so dali Valenštajnu,
V spominu živem je ostalo nam,
Kak Fridolanec je dobil poveljstvo.


[Stran 77]

Al mu njegovo veličanstvo je
Pripravljenih krdel za vojno dalo,
Krdelom le poveljnika iskalo?
— Krdel celó nej bilo. Fridolanec
Je moral ja vstvaríti, nej prejél,
A dal ja je cesarju! Valenštajna
Nej dal za vojevodo cesar nam.
Durgako je, drugako! Valenštajn
Cesarja za gospoda nam je dal.
Na te prapore veže nas le on.

Oktavij (stopi vmes).
Spominjam le, gospod vojaški svetnik,
Da v taborji sedaj ste mej vojščaki. —-
Svoboda, drznost pristuje vojščaku. —
Če delati prodrzno smé, zakaj
Ne smel bi drzno govoriti? Drugo
Se vjema z drugim. — Ta prodrzni častnik,
(pokaže Butlarja.)
Ki zdaj v namenu se le zmotil je,
Cesarju zlato Prago je otél
Pogumom, drznim svôm dejanijem,
Ko je posada v strašnem hrupu vstala.
(Od daleč se čuje vojaška muzika.)

Ilo.
Prišli so! Straže je pozdravljajo.
Strel znani, da prišlá je kneginja.

Oktavij (Kvestenbergu).
Tedaj prišel moj sin je tudi. Ponje
Šel na Koroško je i sem je spremljal.

Izolan (Ilu).
Al skupaj pojdemo pozdravljat je?


[Stran 78]

Ilo.
Prav, prav! polkovnik Butlar, idite!
(Oktaviju).
Pomislite, da snidemo pri knezi
Z gospodom tem še to dopoldne se.

Tretiji nastop.

Oktavij i Kvestenberg ostaneta.

Kvestenberg (osupel).
Kaj slišati sem moral, general!
Kak razuzdan upor i kake misli!
— Če misel ta je občna mej vojščaki —

Oktavij.
Nad polovico vojske čuli ste.

Kvestenberg.
Gorje! od kod nam dojde nova vojska,
Da straži te! Bojim se, Ilo še
Zlobnéje misli, nego govori. I Butlar
Zakrivati ne more zle menitve.

Oktavij.
Razdražena oholost — nagla jeza —
Sicer nej druzega! O Butlarji
Obupal nejsem, vém, kakó izženem
Iž njega zloprtečega duha.

Kvestenberg (zelo nemiren sem ter tija hodi).
Prijatelj! to je hudo, tako hudo,
Da v Beči še o tem senjali nejsmo.
Dvorjanskimi smo gledali očmi,
Kim vid jemljó sijajnosti prestolne,
Še videli v njegovem taborji


[Stran 79]

Vojvode nej smo vsemogočega.
Tu je vsa druga! Tukaj nej cesarja.
Sam knez je car! Kar gledal sem hodé
Sedaj po taborji na vašej strani,
To mi je v srci nadejo podrlo.

Oktavij.
Zdaj vidite samí, kakó nevaren
Je posel, kega sem dobil od dvora —
Kakó je polzka pot, po kterej hodim!
Najmanjši sum, ki v knezu izbudim,
Svobodo i živenije mi vzame,
Pospeši drzni le namen njegov.

Kvestenberg.
Kak slabo smo provdarili, ker dali
Orožije zbesnelcu smo v rokó,
I toliko mu izročili moč!
Prehuda temu nečuvanemu
Je srcu bila izkušnjava! Ali
Se boljšemu bi možu morala
Nevarna biti! Branil bode se,
To pravim, carjev spolniti ukaz —
On lehko to stori, i on stori —
Njegov upor, ki kazen zasmehuje.
Sramotno razodene našo revo.

Oktavij.
Kaj menite, da hčer i ženo brez
Namena k sebi v ostrog je poklical
Sedaj, ko se pripravljamo na vojno?
Pokazal je, da vstaja skoro poči,
Ker svôbode je zadnji zastavi
Odpeljal iz cesarjevih dežel.


[Stran 80]

Kvestenberg.
Gorjé nam! kako bomo stali v vihri,
Ka vleče se od vseh vetrov na nas?
Državni vražnik je na meji, v rokah
Imá že Donavo, že dalje seza —
V državi bije vstaja plat zvoná,
Kmet je v orožii — vsak stan osoren —
I trume, ki zanašamo se nanje,
Zdiv'jane, zapeljane, nepokorne —
Odtrgane državi i cesarju,
Veleva vrtoglavec vrtoglavim,
Orodije so slepo, grozopolno
Pod solncem najdrznejšemu človeku.

Oktavij.
Prezgodaj ne obupajmo, prijatelj!
Beseda je drznejša vselej, nego
Dejanije, v gorečosti slepotnej
Zdaj misli marsikdo do konca stati,
A naglo srce najde v svojih prsih,
Ko se izreče hudobije pravo
Imé. I celo brez obrambe nejsmo.
Grof Altringar i Galas v strahu i
Pokorščini imata male trume —
Vsak dan je množita. — Prenagliti
Ne more nas. Vi znate, da zajél
Sem krog i krog s sluhovti ga. Najmanjšo
Pozvem stopinjo precej — razodene
Celo mi lastni jezik jo njegov.

Kvestenberg.
Ne morem razumeti, kako je


[Stran 81]

Mogoče, da ne zre na svojej strani
Sovražnika.

Oktavij.
Ne mislite, da stregel
Sem mu hinavski i legal umetno,
Takó se mu prikupil, da zaupa
Zató mi, ker sem njemu se sladkal;
Če tud veleva mi providnost i
Dolžnost, ki dolžen sem državi jo
I carju, da mu krijem pravo srce:
Hinavskega mu nikdar kazal nejsem!

Kvestenberg.
To je očitna volja božija.

Oktavij.
Ne vem, kaj veže ino kaj ga vleče
Tak silno k meni, k sinu mojemu.
Kar nosiva jeklenke, prijatelja
I brata sva, navada in enaka
Oso da naju zgodaj je zvezala.
Spominjam se še dneva, ko mi srce
Kaj naglo zaupljivo je odprl.
Zarana bilo v licenskej je bitvi,
Zle sanje so me gnale ga iskat,
Ponujat v bitvi druzega mu konja,
I našel sem ga daleč od šatorjev
Pod drevom spečega. Ko ga izbúdim
I mu bojazen svojo razodenem,
Strmé je dolgo gledal me, potem
Objel me strastno, bil je tako ganjen,
Da mala skrb nej bila tega vredna.


[Stran 82]

Od tega dne zaupan'je njegovo
Za manoj hodi tako, kakor moje
Beži od njega.

Kvestenberg.
Svojemu ste sinu
Gotovo razodeli tajnost?

Oktavij.
Ne.

Kvestenberg.
Ne? Morali bi vsaj svariti ga,
V kakovej hudej roci je.

Oktavij.
Njegovej
Nedolžnosti prepuščati ga moram,
Odkritej duši je hinavstvo ptuje,
Svobodo dušno ohraniti more
Mu le nevednost, v kej se vara knez.

Kvestenberg (skrbno).
Prijatelj vredni! Jaz najboljše mislim
O Pikolominoviču — al — če —
Pomislite —

Oktavij.
To moram vagati — Molčite! Sem gre.

Četrti nastop.

Prejšnja. Maks Pikolomini.

Maks.
Tu-lè je. Bog vas sprimi, oče!
(Objame ga. Ko se obrne, zapazi Kvestenberga i se mrzlo umakne.)
Vidim,


[Stran 83]

a ste v opravkih; nečem vas motiti.
Oktavij.
Kaj, Maks? pogledi dobro tega gosta!
Pazljivosti je vreden star prijatelj,
I čast poslancu gre cesarjevemu.

Maks (mrzlo).
Minister Kvestenberg! Bog sprimi vas,
Če prišli v tabor z dobrim ste namenom.

Kvestenberg (mu poda roko).
Grof Pikolomini! Ne odtegujte
Mi roke, nejsem vam podal samó
Jo zarad prijateljstva starega,
Se mnogo važnejše namene imam.
(prime oba za roke).

Oktavij i Maks Pikolomini!
Imeni blagonosni i pomembni!
Nikdár se Avstrii ne skrije sreča,
Doklér dve taki zvezdi sijeti
Blagosti, brambi našemu gospodu!

Maks.
Le-tó nej posel vaš, gospod minister,
Vi nejste prišli hvalit — oponašat,
To vem, i grajat prišli ste, jaz nečem
Celo nič boljši mimo druzih biti.

Oktavij (Maksu).
Prišèl je z dvora, kder z vojvodoj nejso
Takisto zadovoljni, kakor tukaj.

Maks.
Kaj spet mu imate očitati?
Da sklepa sani, kar sam ume? To dela
Gotovo prav, i tako tud ostane. —


[Stran 84]

On vstvarjen nej, da gledal druzih bi,
Po njih obračal se, črti njegova
Natora to, ne more tega, duša
Njegova se je povladarila,
Ker na vladarsko mesto je posajen.
O, blágor nam, da je takó. Le malo
Jih je, ki vladati sami se znajo
I rabiti razum razumno. — Blágor
Celoti, ako vstane mož, ki je
Središče i držalo tisočerim,
Ki se postavi, kakor trden steber,
Na kteri lehko se oklepamo
Veselijem, zaupanijem. Ták mož
Je Valenštajn, i če prilega dvoru
Kdo drug se boljše — vojski je le ták
Po godi.

Kvestenberg.
Vojski! To se vé, da je!

Maks.
Veselo gleda človek, kako on
Budi, krepi, oživlja vse krog sebe,
Kakó na videz deva vsako moč,
Darove iz mrtvila vse budi!
Krepóst v vsakterem vidi prirojeno,
Povzdigne do najviše jo stopinje,
Skrbi, da vsak ostane to, kar je,
Da vedno je na svojem mestu vsak;
I tako vseh ljudi kreposti vse —
Kreposti svojej veleumno druži.

Kvestenberg.
Kdo pravi to, da ne pozna ljudi,


[Stran 85]

Da rabiti ne zna jih! Da je služnik,
To zabil čisto je v vladánii,
Ko da je rojen v veličastvu svojem.

Maks.
A morda nej? Kreposti vse za tó
Imá, i poleg teh še to krepost,
Da streči vé popolnoma natori,
Vladarskemu príbojevati umu
Vladarsko mesto.

Kvestenberg.
Torej blagodušnost
Njegova le razsodi, koliko
Še kde veljati smemo!

Maks.
Redki mož
Zaupan'je zahteva redko. Dajte
Mu prostor, cilj si sam postavi.

Kvestenberg.
Dajte
Poroštvo.

Maks.
Da, da! Taki-le ste vi!
Strah grabi vas pri vsakej reči, ka
Globoko seza, nejmate mirú
Nikod, le onde, koder je prav plitvo.

Oktavij (Kvestenbergu).
Udajte voljno se, prijatelj dragi!
Le-temu tu ne pridete do konca.

Maks.
Vi precej kličete v pomoč duha,
Pa groze drgetate, ako se prikaže.


[Stran 86]

Naj veča, nenavadna dela naj
Godé se, ko navadna! V boji silna
Sedašnost je. — Osobnost vladati
I lastno mora gledati okó,
Vojvodi treba vseh je veličin
Natornih, torej naj se mu privoši
Život v natornih vélikih razmerah.
Naj sluša živega duhá, ki prsa
Njegova polni, a ne mrtvih knjig,
Uredeb starih i plesnjivih listov.

Oktavij.
Sin moj! ne zaničuj nekdanjih tesnih
Naprav! predrage so, necenjene
Uteži, ktere stiskani je človek
Na svojih zatiralcev urno voljo
Privezal; vselej bila samovoljnost
Je strašna — Redna steza, i če ima
Krivine, nej ovinek. Strela, krogla
Iz topa gre naravnost grozno pot,
In urno po najkrajšem tiru cilj
Doseže, razdevaje dela sama
Si prostor, da razdeva delj i delj.
Sin dragi! pot, po kterej človek hodi,
Po kterej se blagóst sprehaja, ta
Drži ob rekah, po krivinah dolnih,
Pšenice se i nograda ogiblje,
Odmérjenih pridelkom mej se ne
Dotika, daljša je, al cilj doseza.

Kvestenberg.
O, slúšajte očeta svôga, njega,
Ki nej junak le, temuč tudi človek.


[Stran 87]

Oktavij.
Sin moj, iz tebe vojna govori.
Odgojil te je petnajstletni boj,
Mirú nikoli nejsi videl! Slava
Vojaška še največa cena nej;
Namen poslednji v vojni vojna nej;
Oblasti nagla i velika dela,
Trenótija velika divna čuda
Mirú, močí i sreče stanovitne
Nam ne rodé. Postavi v naglici
Iz platna lehki šator si vojak,
Prične gibanije i hrum se v hipu,
Po trgu ljudstvo mrgoli, po cestah
Dovažajo i rekah blago v tabor,
In obrtnik se trudi noč i dan.
Al pride dan, izginejo šatorji,
I trume dalje se pomaknejo,
Tišina, kakor v grobu, zdaj nastane,
Pokopališču je podobna njiva,
Leži po polji setev poteptana,
Nazadnje žetve ni pridelka nej.

Maks.
Ah, oče, mir naj cesar dade nam!
Krvavo lavoriko dam vesél
Za prvi cvet vijolice duhteče,
Ka iz pomlájene zemljé priklije.

Oktavij.
Kaj ti je? Kaj te ganolo je tako?

Maks.
Mirú nikoli videl nejsem? Videl
Sem ga, i zdaj, prav zdaj sem prišel od


[Stran 88]

Ondod, vodila me je pot skoz kraje
Cvetoče, koder vojska nej div'jala —
Živenije imá prijetnosti,
Ki jih poznali nikdar nejsmo! Le
Ob lepega života pustih bregih
Po div'jem morji z div'jimi naravi,
Natlačeni v zaduhlej ladii
Smo se vozili, ko razbojniki.
Ki vélike dežele ne poznajo,
Poznajo le zaliv, kder rop na suhem
Krijó. Kar zemlja krije v notranjih
Dolinah krasnega, ah, tega nejsmo
Zapazili na div'jej našej vožnji.

Oktavij (pazljiv).
I to ti pokazala je ta pot?

Maks.
Životu mojemu je dala prvi
Oddihljej. Kaj je cilj i cena dela
Težavnega, ko je mladost mi vkralo,
Srce mi opustošilo, a ne
Okrepilo duhá, ki mu še nej
Omika dala dike? Srcu nič
Ne dade koprnečemu ležišča
Hrupeče gomolen'je, konjsko rzan'je,
Trobente don, vsak dan enaka služba,
Vojaška vaja i glavarjevi
Ukazi. — Delo brez duhá je mrtvo. —
Za drugo radost vém, za drugo srečo.

Oktavij.
Učil se mnogo si na kratkej poti!


[Stran 89]

Maks.
O, lepi dan, ko se voják naposled
V živenije, človeštvo zopet vrne!
Prapori razvijó k odhodu se
Veselemu, zapoje boben glasno,
Vojak si diči šleme i klobuke
Zelenim klasom, zadnjim poljskim ropom!
Odpró se mestna vrata na stežaje,
Nej treba, da ja stenolom razbije;
Nasipe mirni polne ljudije,
I pozdravljaje mahajo klobukom,
Zvonovi glasno v vseh pojó zvonikih
Krvavega oznanjevaje dneva
Veseli večer, iz vasi i mést
Pritiska k vojski množica vriščé,
Vprašuje ljubeznjivo, v vrste sili
Marljivo, ter krdelom pot zapira —
Vesel, da je učakal le-ta dan
Vojaku sinu stiska roko starec;
Ko ptujec stopi sin v domačo hišo,
Ko zdávna je zapustil, vejami
Širocimi pokrije ga drevó,
Ko se na šibek naslanjaše prot,
Ko je zapustil dom, i sramežljivo
Naproti mila pride mu devica,
Ko pustil je na prsih maternih.
O! srečni, komur vrata i roké
Odpró se, da objamejo ga milo. —

Kvestenberg.
O, vam je tako daljni cas na srci,
A ne denašnji dan in jutrišnji!


[Stran 90]

Maks (se naglo k njemu obrne).
Kdo drug je tega kriv, Če vi ne v Beči? —
Povem vam brez ovinkov, Kvestenberg!
Ko videl vas poprej sem tukaj stati,
Nevolja mi je stiskala srcé —
Le vi ustavljate se miru, vi!
Vojak se mora bojevati zanj.
Vi knezu grénite živenije,
Vi črnite, vi ga ovirate —-
Zakaj? Zato, ker mu je bolj pri srci
Blagost evropska občna, nego péd
Zemljé, ki je cesarstvo ima več
Al menj; za vpornika ga vi imáte,
I vedi Bog, za koga še, ker prizanaša
Sasonom, išče pri sovražniku
Zaúpanija, k miru pot edino.
Če vojna v vojni ne potihne še,
Od kod nam pride mir? Le pojdite!
Črtim vas tako, kakor ljubim dobro —
I tukaj vam obetam, kri prolijem
Za Valenštajna, zadnjo svojo kapljo
Krvi prolijem, predno boste vi
Njegovega se pada veselili!
(Odide).

Peti nastop.

Kvestenberg Oktavij Pikolomini.

Kvestenberg.
Gorjé nam! ali je takó?
(nujno i nestrpno.)
Prijatelj, in oditi dala sva


[Stran 91]

Mu v takej blodinji, nazaj ga brzo
Pokličiva, da mu oči pri tej
Odpreva priči.

Oktavij.
Meni je je zdaj
Odprl i več sem videl, nego želel.

Kvestenberg.
Kaj je, prijatelj moj?

Oktavij.
Prokleta pot!

Kvestenberg.
Zakaj pa? Kaj je?

Oktavij.
Pojdite! Zdaj precej
Na sled nesrečno moram priti mu,
Očesom lastnim zreti — Pojdite —
(ga hoče odpeljati).

Kvestenberg.
Kaj bo? Kam pojdeva?

Oktavij (naglo).
K njej!

Kvestenberg.
Njej —

Oktavij (popravi).
K vojvodi!
Le pojdiva. Najhujšega bojim se.
To vidim, da so mrežo vrgli nanj,
Vrnol se ták nej, kakoršen je šel.

Kvestenberg.
Povejte mi, kaj menite —


[Stran 92]

Oktavij.
Al nejsem
Poprej že tega slutil? Nejsem mogel
Zapreti mu poti? Zakaj mu sem
Zamolčal? Vi ste prav imeli. Moral
Sem ga svariti, zdaj je že prepozno.

Kvestenberg.
Kaj je prepozno? Spomni se, prijatelj,
Da v samih z manoj govoriš ugankah.

Oktavij (mirnejše).
K vojvódi idiva. Prišel je čas,
I bliža ura se, ko nam v pogovor
Določil je. Le z manoj idite!
Prokleta pot! prokleta trikrat, stokrat!
(ga odpelje; zagrinjalo pade.)


[Stran [93]]

DRUGO DEJANIJE.

Dvorana pri Fridolanskem vojvodi.

Prvi nastop.

Strežaji postavljajo stole i pogrinjajo preproge. Precej za njimi Seni, zvezdar, črno i čudno oblečen kakor laški doktor. Stopi sredi sobe, v roci ima belo palčico, kteroj zaznamljava svetá štiri strani

Prvi Strežaj (hodi s kadilnicoj po dvorani).
Le urno, da bo skoro v redu! Straža
V orož'je kliče. Precej bodo tukaj.

Drugi strežaj.
Zakaj pa odpovedali so izbo
S pomoli, ker se vendar tako sveti?

Prvi strežaj.
To vprašaj matematika. On pravi.
Da je nesrečna soba.

Drugi strežaj.
Bedačija!
To pravi se nadlegati ljudi.
Dvorana je dvorana. Kako mogel
Imeti bi pomembo kraj?

Seni (važno).
Sin moj!
Na svetu nej stvari najmanje brez


[Stran 94]

Pomembe. Prvo i najvažnejše
Pa je pri vsakej reči kraj in ura.

Tretiji strežaj.
Natanael, s tem ne začenjaj nič!
Celo gospod ga mora slušati.

Seni (šteje stole).
Enajst! Številka zla! Dvanájst mi jih
Postavite! Zodijak ima znamenij
Dvanájst; številki sveti, petko i
Sedmico, ima v sebi dvanajstica.

Drugi strežaj.
Zakaj vam enajstica nej po volji?

Seni.
Enajst je greh. Enajst — deset prestopa
Zapoved.

Drugi strežaj.
Tako? I zakaj je petka
Številka sveta?

Seni.
Ker pomenja dušo
Človeško. Kakor človek je iz zla
I dobrega, enako petka prva
Številka je iz lihe ino sode.

Prvi Strežaj (tretijemu).
To je neumec prav!

Tretiji strežaj.
E, pusti ga!
Rad ga poslušam. Marsikako misel
Zbudi človeku v glavi.


[Stran 95]

Drugi strežaj.
Strani! strani!
Uže gredó! Tu-le skoz stranska vrata!
(Strani tekó, Seni gre počasi za njimi.)

Drugi nastop.

Valenštajn. Vojvodica.

Valenštajn.
Vojvódica, al prišli ste na Beč?
Al bili ste pri ogerskej kraljici?

Vojvodica.
Da, bila sem pri njej i carici,
Obema poljubila sem rokó.

Valenštajn.
Kaj rekli so, ker sem poklical ženo
I hčer zdaj v zimskem času v tabor?

Vojvodica.
Po vašem naročilu sem kazala,
Da ste možá izbrali našemu
Otroku, i da bi zaróčnico
Mu radi še pred vojno pokazali.

Valenštajn.
I se dozdevalo jim morda je,
Koga izvolil za možá sem hčeri?

Vojvodica.
Želeli, so, naj je ne dademo
Gospodu ptujemu i protestantu.

Valenštajn.
Elizabeta, kaj je vaša volja?


[Stran 96]

Vojvodica.
To veste, da je bila vaša volja
I moja vselej.

Valenštajn (po kratkem molku)
Nu, i káko so
Sicer sprejeli vas na beškem dvori?

(Vojvodica oči pobesi i molči.)
Ne zakrivajte mi — Kakó je bilo?

Vojvodica.
Ah, dragi mož — Vse nej več tako, kakor
Je bilo — promenilo se je mnogo.

Valenštajn.
Nej? Al vas nejso spoštovali, kakor
V poprejšnjih dneh?

Vojvodica.
To ne. Dostojno so
I vredno vedli se. Al našla zdaj
Tam nejsem blagovoljne vljudnosti
I mile, ampak le slovesne šege.
I nežna prizanašba je kazala
Pomilovanije, ne milosti.
Ne! vójvode Alberta knež'je žene,
Grof Haras o ve plemenite hčere
Takó ne bili smeli bi sprejeti.

Valenštajn.
Grajáli so gotovo, da ne vedem
Sedaj se, kakor si želé?

Vojvodica.
Ah, da
Bi bili! Zagovarjati že zdavna
Navajena sem vas, tolážiti


[Stran 97]

Nemirne i srdite duše — Ne,
Nikdó vas grajal nej — Zagrínjali
So v ták se težek i slovesen molk.
Ah, tu navadna zmota nej, tu nej
Le kratka občutljivost — tu zgodila
Se je nesreča, ka popraviti
Ne dade se — Sicer me ogerska
Kraljica vsikdar je pozdravila
Ko svojo teto in objela ob
Ločitvi.

Valenštajn.
Zdaj pa ne?

Vojvodica (si briše solze, po kratkem molku).
Objela me je,
Pa še le, ko sem vzela že slovó,
Za manoj prišla je še le tedaj,
Ko sem obrnola se proti vratom.
Na srce me je stisnola, al ne
Presrčno, ampak britkodušno.

Valenštajn (jo prime za roko).
Srčni
Bodite! Kaj sta rekla Egenberg
I Lihtenštajn i drugi prijatelji?

Vojvodica (maje glavoj)
Nikogar nejsem videla.

Valenštajn.
I španski
Poročnik, ki sicer je tako gorko
Govoril zame?

Vojvodica.
Zdaj za vas imel
Besede nej.


[Stran 98]

Valenštajn.
Le-ta ne sijejo
Tedaj nam solnca več; vprihodnje mora
Nas lastni ogenj razsvitijévati.

Vojvodica.
Predragi vojvod, ako res je to.
Kar si na dvoru tiho šepetajo,
Pripovedujo po državi glasno —
Kar oče Lamormén je —

Valenštajn.
Lamormén!
Kaj pravi on?

Vojvodica.
Dolže vas, da prodrzno
Oblast zaupano presegli ste,
Da zaničujete najviše carske
Ukaze, Spanci in oholi vojvod
Bavarski so tožniki zoper nas,
Nad vašo glavo zbira se vihar
Se mnogo groznejši od onega,
Ki vas podrl je v Ratisboni. Pravi,
Da govoré — ah! jaz ne morem tega
Izreči —

Valenštajn.
Nu?

Vojvodica.
O drugej —

Valenštajn.
Drugej —


[Stran 99]

Vojvodica.
[?]Sramotnejšej — odstavi.

Valenštajn.
Govoré?
(Ves nemiren hodi po sobi.)
O! silijo me, zoper mojo voljo
Me pahajo na to ozbiljno pot.

Vojvodica (se proseče k njemu pritisne).
O, ako čas je še, preljubi mož!
In ako se odvrnoti še dá,
Ak se ponižate, odjenjate:
Odjenjajte napihnenemu srcu.
On je vaš cesar i gospod. O, ne
Trpite dalje, da kovarska zloba
Dolži strupenim, mrzkim vas jezikom!
Z resnicoj vzdignite se zmagovitoj,
V sramoto pahnite lažnike in
Obrekovalce! Malo prijateljev
Imamo zvestih. Dobro nam je znano,
Da nagla sreča nam je nakopala
Sovražnikov obilo. Kaj smo, ako
Še carska milost se od nas obrne!

Tretiji nastop.

Grofinja Trčka pripelje vojvodičino Teklo za roko k prejšnjima.

Grofinja.
Kaj, sestra? O opravkih govoriš
Uže, i kakor vidim, ne veselih,


[Stran 100]

Še predno se je hčere naveselil?
Veselju posvečen je prvi hip.
Tu, oče Fridolanec, hči je tvoja!
(Tekla se mu boječe bliža i se hoče do njegove roke
prikloniti; on jo objame i nekaj časa zamaknen gleda).

Valenštajn.
Da! zasijal mi je prekrasen up,
On bode lepše sreče mi poroštvo.

Vojvodica.
Še nežno dete bila je, ko šli ste
Cesarju veliko nabirat vojsko,
Pa ko ste s pomoranske vrnoli
Se vojne, bila je uže v gojišči,
I tam do zdaj bivala.

Valenštajn,
Ko sem v vojni
Se mnogo trudil, da jo poveličam,
I skrbel, da osrečim jo na svetu,
Storila mati je narava v tisih
Zidovih samostanskih svoje delo,
I blagovoljno ljubega otroka
Odičila nebeškimi darovi.
Sijajnej zdaj osodi, mojim upom
Naproti pelje jo v prelepej diki.

Vojvodica (hčeri)
Gotovo, ljuba hčerka, več ne bila
Očeta bi spoznala? Osem let si
Imela, ko si videla ga zadnjič.

Tekla.
Na prvi pogled, mati — Oče moj
Se nej postaral — Kakor meni se


[Stran 101]

Njegova vtisnola podoba je,
Takó cvetoč stoji mi pred očmi.

Valenštajn (vojvodici).
Preljubko dete! Kako nežno, umno
Izgovorila je besedo! Gledi,
Jezil sem na osodo se, ker nej
Mi dala sina, ki bi mojega
Imena, moje sreče dedič bil,
Očák ponosno vrste knezov slavnih,
Ko vgasne kratko mi živenije.
Krivičen sem osodi bil. Na to
Deviško cvetlo glavo položim
Vojaškega života krasni venec.
Zgubljen nej, ako kdaj se promeni
V kraljevi šapelj, kteri smem krog tega
Preljubeznjivega oviti čela.
(Objema hčer, ko pristopi Pikolomini.)

Četrti nastop.

Maks Pikolomini. Kmalu za njim grof Trčka.

Prejšnji.

Grofinja.

Ta bil je nam za varuha na poti.

Valenštajn.
Maks, Bog te sprimi! Vselej si prinesel
Al to, al ono lepo radost mi,
I kakor srečna zvezda jutrajnica,
Pripeljal zdaj si mi života solnce.


[Stran 102]

Maks.
Moj vojvoda —

Valenštajn,
Do zdaj te cesar je
Po mojej roci plačeval, al denes
Zavezal si očeta srečnega,
Ta dolg ti Fridolanec sam poplati.

Maks.
Knez moj! Plačilo dal si jako naglo.
Sramujem se, da, srce me boli,
Dospel sem jedva, hčer i mater tvojim
Izročil rokam, precej mi iz svoje
Konjušnje pripeljati si velel
Prekrasno lovsko vprego, da mi trud
Poplatiš. Res je, da mi trud poplatiš.
Le trud i služba bila je, ne milost,
Kakor sem sodil nepromišljeno
I prišel tebi se za to zahvaljat.
Ne, tega nejsi menil, da bi moj
Opravek bil naj veča moja sreča!
(Trčka pristopi in izroči vojvodi nekaj pisem, ktera
naglo odpre.)

Grofinja (Maksu).
Da vam je trud poplatil? Svoje vam
Poplatil je veselije. Menitev
Vam nežna pristova, spodobno je
Šurjaku mojemu, da vede vselej,
Povsod se blagodušno, kakor knez.

Tekla.
Tedaj bi tudi jaz dvomiti o
Ljubezni morala njegovej, ker


[Stran 103]

Okrasil me je miloj rokoj, predno
Odprl mi je očetino srcé.

Maks.
Da, vedno bi dajál i srečo sipal!
(Prime kneginjo za roko, vedno bolj goreče).
O, kolik sem dolžnik njegov! — o, kaj
Besedoj: Fridolanec, ne izrekam!
Jetnik njegovega imena bodem
Do zadnje ure — V njem mi vsaka sreča,
I vsaka lepa nadeja cvetè —
Na to imé osoda me priklepa
Tak trdno, kakor čarovna veriga.

Grofinja.
(ka je mej tem vojvode skrbno pazila, vidi, da se je
zamislil).
Brat hoče biti sam. Pustimo ga.

Valenštajn.
(se naglo obrne, umiri i veselo govori kneginji).
Ponavljam, kneginja. Bog sprimi vas!
Vi tega dvora gospodinja ste —
Ti, Maks, opravljaj zdaj še staro službo,
Mi imamo gospodove opravke.
(Maks Pikolomini dá vojvodici roko, grofinja odpelje
vojvodičino.)

Trčka (zakliče Maksu).
Ne pozabite, da je denes zbor.


[Stran 104]

Peti nastop.

Valenštajn. Trčka.

Valenštajn (v misli vtopljen, sam s seboj).
Prav ima ona — Tako je, ujema
Popolnoma se z druzimi glasovi —
Storili v Beči so poslednji sklep,
I dali mi uže nastopnika.
Zdaj Ferdinand, kralj ogerski, cesarjev
Otrok negodni, njihov je zveličar,
On zvezda jim je novovshajajoča!
Uže mené, da z nami so pri kraji,
I kakor kacemu mrliču, dali
So nam že dediča. Na delo torej!
(Obrne se ter zapazi Trčke i mu dá pismo.)
Grof Altringar se pismom izgovarja,
I tudi Galas — To mi nej po všeči.

Trčka.
Ak še odlašal boš, odpade drug
Za drugim.

Valenštajn.
Altringar tirolske straži
Soteske, moram koga mu poslati,
Naj milaneškim Špancem je zapré.
— No, Sesin, stari pogajalec, še le
Te dni se je pokazal spet, kaj nam
Prinesel je od grofa Turna?

Trčka.
Grof
Poroča, da je s švedskim kanclerjem
Govoril v Halberstadtu, kder je shod,


[Stran 105]

Dejal mu je, da se je naveličal,
Da s taboj več pogajati se neče.

Valenštajn.
Zakaj?

Trčka.
Ker nikdar prave nejmaš volje,
Imeti Švede le za bebce hočeš,
S Sasoni proti njim na zvezo misliš,
I meniš novci je ubozimi
Odpraviti.

Valenštajn.
Takó! al misli on,
Da v rop mu ktero lepo nemško dam
Deželo, da napósled še na lastnej
Ne bomo zemlji svoji gospodarji?
Proč ž njimi! proč, proč morajo! sosedov
Nej treba tacih nam.

Trčka.
Privoši vsaj
Jim zemlje košček, saj ne gre za tvojo!
Kaj tebi mari, kdo je na izgubi,
Če v igri ti dobiš?

Valenštajn.
Proč ž njimi, proč!
Ti ne umeješ tega, meni naj
Se ne očita, da sem Nemčijo
Na kose strgal, tujcu jo izdal,
Da svoj izvijem del. Česti država
Naj me ko svojega zavetnika,
Pokažem se, ko nemški knez, i vredno
Na stran državnih knezov sedem.


[Stran 106]

Nobena moč se vkoreniniti
Ne sme v državi, i najmanj ti Got'je,
Ti gladneži, ki gledajo očesom
Zavistnim i za ropom hrepenečim
Dežele nemške blagost. Pripomoči
Mi v mojih morajo namerah, a
Napitati je hočem praznoj žlicoj.

Trčka.
Al pošteneje s Sasi boš ravnal?
Uže vtrpeti več ne morejo,
Ker vedno zanjke pleteš jim. Govôri!
Kaj hočejo te krinke? Prijatelji
So v dvomu, ne vedó, kaj bi počeli —
Ni Oksenstirn, ni Arnhajm še ne vesta,
Kaj mislila o tvojej bi odlašbi.
Naposled jaz lažnik ostanem; v roci
Vse imam. Al podpisal nejsi še.

Valenštajn.
To veš, da jaz ničesa ne podpišem.

Trčka.
Iz česa pa se vidi tvoj namen,
Če za besedoj nej dejanija?
Pritrdi sam. Kar si do zdaj pogajal
S sovražnikom, vse to se lehko je
Zgodilo, da imel si ga za bebca.

Valenštajn
(po kratkem molku ostrim pogledom).
Kakó pa veš, da nejmam ga zares
Za bebca, da vseh vas za bebce nejmam?
Al tako dobro me poznaš? Ne vem,
Da tebi kdaj odkril sem svoje srce, —


[Stran 107]

Res, cesar z manoj hudo je ravnal!
Če hočem, lehko hudo s hudim mu
Povrnem. Veseli me, da spoznal
Sem lastno moč; če rabil bodem jo
V resnici, tega, menim, boljše ti
Ne veš, no kdor si koli bodi.

Trčka
Torej
Igrača tvoja vedno bili smo.

Šesti nastop.

Ilo. Prejšnja.

Valenštajn.
Kakó je? Ali so pripravljeni?

Ilo.
Tako udani, kakor sam želiš.
Vedó, kaj car zahteva, ter so besni.

Valenštajn.
Kakó se je odločil Izolan?

Ilo.
Telesom je i dušoj tvoj, kar si
Poplačal zopet upnike njegove.

Valenštajn.
Kaj pa Kolalto pravi? Ali sta
Na strani našej Tifenbah i Bogdan?

Ilo.
Kar Pikolomini stori, storita.

Valenštajn.
Tedaj se smem zanašati na njiju?


[Stran 108]

Ilo.
Da, ako imaš Pikolomina.

Valenštajn.
Ko sebe samega. Nikoli me
Ta dva ne zapustita.

Trčka.
Jaz svetújem:
Na zvitega Oktavija se ne
Zanašaj toliko.

Valenštajn.
Al podučiš
Me ti, kakovi ljudije so moji?
Šestnajstkrat skupaj sva na vojno šla.
Sicer — prorokovale so mi zvezde,
Pod istim znamenijem sva rojena —
I s kratka —
(Skrivnostno.)
To je kaj posebnega.
Če si tedaj za druge porok mi —

Ilo.
Vsi tako govore, da se poveljstvu
Ne smeš odreči. Čul sem, da poslance
Ti zarad tega pošljejo.

Valenštajn.
Če njim se
Zavežem jaz, tud oni morajo
Se meni.

Ilo.
To se vé.


[Stran 109]

Valenštajn.
Zagotovilo
Podpisano mi dati morajo.
Priseči, da so brez pogoja moji.

Ilo.
Zakaj ne?

Trčka.
Brez pogoja? Carsko službo
Gotovo pridržé si, i dolžnosti
Do Avstrije.

Valenštajn (odmaje glavoj).
Udati morajo
Se brez pogoja mi; ne dam pridržka!

Ilo.
Na misel mi je nekaj prišlo. Ali
Ne dá nocoj gosti grof Trčka?

Trčka.
Da,
I vsi vojvode so povabljeni.

Ilo (Valenštajnu).
Povedi! ali hočeš, naj ravnám
Po svojej volji? Vojvodov ti vseh
Podpise priskrbim, ko sam želiš.

Valenštajn.
Priskrbi je! Kakó dobóš je, to
Je tvoja skrb.

Ilo.
In ako ti prinesem
Podpise vseh poveljnikov, ki tukaj
So zbrani, da ti slepo se udajo,


[Stran 110]

Al bo resnica ti potem, al srečo
Poskusiš?

Valenštajn.
Le poskrbi mi podpise!

Ilo.
Pomisli, kaj počenjaš! Tega, kar
Zahteva car, ne moreš privoliti,
Ni tega ne, naj zmanjša vojska se,
Naj polki Špancem se pridružijo,
Če nečeš, da iz rok za vedno ti
Oblasti ne vzemó, pomisli tudi
Še to! Kar hoče i veleva car,
Zasmehovati tega ti ne moreš,
Ne moreš obotavljati se dalje
I čakati, ak nečeš se razpreti
S cesarjem trdovratno. Skleni urno,
Al hočeš ga prestreči drzovitim
Dejanijem? Al hočeš čakati
Do zadnje ure?

Valenštajn.
Zadnje pristuje,
Ker zadnji sklep zahteva zadnja ura!

Ilo.
O, pazi ure, predno ti poteče!
Živenije tak redke ima hipe,
Ki so v resnici važni i veliki,
Kder mora sklenoti se kaj, tam mora
Reči se mnogo srečno strnoti. —
Raztresene i razdeljene sreče
So niti, ke se v priliki le enej
Na enem mestu strnejo v životu,


[Stran 111]

I v sadonosen vozel zapletó.
Kakó razsodno in usodno zdaj
Se zbira vse krog tebe! Zbrani so
Pri vojvodi kraljevem vojske vse
Najboljši i najhrabrejši glavárji,
I čakajo, da le pomigneš jim —
Ne daj, da se razidejo kar tako!
Takó edinih v vojni vsej nikoli
Ne združiš več. Visoka plima le
Z meline vzdigne težko ladijo. —
V velikej reci mnoštva raste vsako
Srcé. Zdaj je še imaš, zdaj! Al kmalu
Na vse je kraje vojna razkropi.
Duh nizki se pogrezne v lastne male
Skrbi, koristi i dobičke. Kdor
Spozabi se, ker množica ga s saboj
Potegne, ta se strezvi, ko sprogleda,
Da sam stoji, povrne naglo se
Na staro pot uglajeno vsakdan'je
Dolžnosti, ter poišče varne strehe.
Ko svoje se zavé nezmožnosti.

Valenštajn.
Moj čas še prišel nej.

Trčka.
To vedno praviš.
Kedaj pa pride čas?

Valenštajn.
Ko jaz povem.

Ilo.
O! ti boš ure čakal na zvezdišči,
Da zemsko zamudiš! Verjemi, svoje


[Stran 112]

Osode zvezde imaš v lastnih prsih,
Zaupanije v lastno moč, pogum
Je tvoja Venera! Le dvomba je
Nesrečna zvezda, ka ti kvari vse,

Valenštajn.
Kakor umeješ, tako govoriš.
Kolikokrat sem pravil i razlagal!
Mej tvojim rojstvom je zahajal svitli
Bog Jupiter; ti gledati ne moreš
V leté skrivnosti, v zemljo črno le
Rovati znaš, slep, ko podzemska luč,
Ka ti v život sijala bledim je,
Svinčenim žarkom. Svét vsakdanji vidiš,
Najbližnje pametno z najbližnjim vežeš;
O tem ti upam ino verujem.
Al kar skrivnostno i pomembonosno
V globinah stvari i plodi naravnih —
Duhá gredi, ke iz prahú te zemlje
Molé v zvezdnati svét z neštetimi
Stopnicami, po kterih se nebeške
Sprehajajo oblasti čudovite,
Okroge v krogih, ki stojé krog solnca
Osrednjega tesnejše i tesnejše —
To vidi razsvitljeno le okó
Otrok rojenih v svitu Jovovem.
(Korači sem ter tija po dvorani, potem postoji i zopet začne.)
Nebeške zvezde ne rodé le dneva,
Noči, poletija, pomladi — ne
Kažó sejalcu samo setve časa
J žetve. Tud človekovo dejan'je


[Stran 113]

Je sreče i nesreče setev v mrkle
Prihodnjesti razore zasejana,
Močém osodnim upajoče dana.
Zatorej treba čas pozvedeti
Je setvi, zbrati pravo zvezdno uro,
Nebeške hiše skrbno preiskati,
Al skrit v njihovih kotih nej sovražnik,
Ki žuga rast i kal pokvariti.
Zatorej ne tiščite v me. Spolnujte
Mej tem, kar vam je naloženo. Zdaj še
Povedati ne morem, kaj storim.
Odjenjam vendar ne. Gotovo ne!
Iz rok mi tudi ne vzemó poveljstva —
Za tó sem vam poròk.

Hišnik (pride).
Gospod'je generali.

Valenštajn.
Naj pridejo.

Trčka.
Al vsi naj pridejo?

Valenštajn.
Nej treba, Pikolomina obá,
Maradás, Butlar, Forgač, Bogodan,
Karafa, Izolan naj pridejo.
(Trčka odide s hišnikom.)

Valenštajn (Ilu).
Al Kvestenberga si opazoval?
Al nej z nekterimi skrivaj govoril?

Ilo.
Čuval sem skrbno ga. Govoril je
Samó z Oktavijem.


[Stran 114]

Sedmi nastop.

Prejšnji, Kvestenberg, oba Pikolomina, Butlar, Izolan, Maradas i še trije drugi generali pristope. Vojskovod pomigne Kvestenbergu i ta sede njemu nasproti, drugi sedejo zapored po častnej svojej stopinii. Iz začetka vsi molčé.

Valenštajn.
Sicer mi znano je, zakaj so vas
Poslali, Kvestenberg, provdaril dobro
I storil sklep sem, kteri ne o vržem;
Al pristuje, da čujejo glavarji
Iz vaših ust cesarjeve željé —
Če vam se ljubi, oznanite v pričo
Teh pleminitih glav, kaj car zahteva.

Kvestenberg.
Pripravljen sem, al to pomislite,
Da govori iz mojih ust oblast
Cesarjeva, njegovo veličanstvo,
Ne moja drznost.

Valenštajn.
Treba nej uvoda!

Kvestenberg.
Ko je njegovo veličanstvo, cesar
Pogumnej svojej vojski slavnega
Glavárja dal, i v vojni skušenega
Vojvódo Fridolanskega, zgodilo
Se je le-tó, ker se zanašal je,
Da naglo v vojni se povrne sreča.
Začetek vstrezal je njegovej želji,
Izgnala je Sasone s Češkega,


[Stran 115]

Ustavila zmagavajoče Švede;
Oddahnole so spet se te dežele,
Ko Fridolanski vojvoda potegnol
Je skup raztresene sovražne čete,
Ke so ležale na vseh nemških rekah,
Ko na terišče eno je priklenol
Bernarda, Banerja in Oksenstirno
I grofa renskega i celo kralja
Nevžuganega, da pred Norimbergo
Razsodi véliki, krvavi boj.

Valenštajn.
Če vas je volja, govorite nam
O tem, kar spada sem!

Kvestenberg.
Nov duh oznanil
Je precej novega poveljnika,
Tegota slepa nej borila več
S tegotoj slepoj se; prodrznosti
Je stala v bran krepost, umetnost modra
Jemala moč je hrabrosti, zaman
Vabili so ga v bitvo, v taborji
Globejše vedno zakopava se,
Ko večen dom postaviti bi hotel.
V obupu hoče kralj ga zgrabiti,
I v klalnico požene svoja ljudstva,
Ka njemu je moril počasni glad,
I črne kuge strahoviti srd;
Skoz taborjev zasek, za kterim smrt
Preži iz sto i sto cevi, presilni
Udariti, odpreti pot si hoče.
Tu bil popad je, tu je bila bramba,


[Stran 116]

Da je oko še videlo nej srečno!
Domú z bojišča razmesarjeno
Je ljudstvo peljal kralj, morijoj groznoj
Pridobil zemlje nej, kar je pokrije
Kopito konjsko.

Valenštajn.
Ne pripovedujte
Iz časopisa nam, kar gledali
Sami smo grozoj.

Kvestenberg.
Posel moj i moje
Poslanstvo ukazuje, naj vas tožim;
Al moje srce rado hvalo daje.
V ostrogi norimberškém pustil slavo
Je švedski kralj, živenije pri Lični.
Al kdo se čudil nej, ko bežal je
Z bojišča Fridolanski vojvoda
Na Češko po tem slavnem dnevu, ko
Bi têpen bil, mej tem pa Vajmarski
Junak je mladi brez upora planol
V Frankonijo, prodrl na Donavo,
I ko bi trenol stal pred Ratisbono,
Preplašil prave vse katoličane.
Sedaj pokliče v prevelikej stiski
Pomoči nagle vredni knez bavarski —
I car s sedmémi pošlje jezdici
Vojvodi Fridolanskemu to prošnjo,
Car prosi, kar ukazal lehko bi.
Zastonj! knez v tem trenotii posluša
Sovraštvo staro le, i stari srd,
Zavrže občni prid, da se nad starim


[Stran 117]

Sovražnikom meščuje! Tako pala
Je Ratisbona.

Valenštajn.
O kterem času pa je govor, Maks?
Zapustil ves me je spomin.

Maks.
On méni,
Ko bili smo na Sleskem.
Valenštajn.
Tako! Tako!
Pa kaj smo tam opraviti imeli?
Maks.
Imeli smo izgnati Švede, Sase.

Valenštajn.
Res! Tako mi napolnil je ušesa,
Da sem pozabil vojne vse. (Kvestenbergu).
Le dalje!

Kvestenberg.
Na Odri morda spet so pridobili,
Kar bilo izgubljeno je sramotno
Na Donavi. Pričakovali smo,
Da čuda delala ta vojska bode.
Ker bil voditelj je sam Fridolanec,
Ko kraljev tekmec stal je zoper — Turna,
Arnhajma! I zares so tukaj dobro
Zadeli skupaj, da so kakor gosti
I dobri prijatelji se gostili.
Vso Nemčijo je trla huda vojna,
Mir bil je v Valenštajnovem ostrogi.


[Stran 118]

Valenštajn.

Za nič i zopet nič bijó se bitve
Krvave marsikdaj, ker treba zmage
Je mlademu vojvodi. Vojvoda
Izkušeni imá pred njim letó,
Da njemu zmage treba nej, da svetu
Pokaže, da umeje zmagati.
Prav malo bilo meni bi pomoglo,
Da s svojo srečo zmogel sem Arnhajma,
Al mnogo Nemčii koristilo
Bi moje bilo prizanašanije,
Da mogel sem pogubonosno zvezo
Raztrgati mej Švedi i Sasoni.

Kvestenberg.
Al mogli nejste, i zato začela
Iznova se krvava vojna je.
I še le tukaj opravičil knez
Je staro slavo. Na štajnarskem polji
Brez boja zmožena je švedska vojska
Orož'je odložila — izmej druzih
Je tu pravica bož'ja maščevalcu
V roké uporca dala starega,
Prokleto plamenico vojne té,
Matija Turna, ali v blagodušne
Roké je prišel, plačo je prejel,
Ne kazni, i bogatimi darovi
Obložil je in osvobodil knez
Krvavega cesarjevega vraga.

Valenštajn (se smeje).
Vem, vem — Imeli v Beči ste uže
Najeta okna i pomole, da


[Stran 119]

Na vozu ga sramotnem vidite —
Naj sem sramotno zmožen bil, Bečani
Bi to mi prizanesli, al ne tega,
Ker sem prevaril je za priliko,
Da nej so mogli nazijati se.

Kvestenberg,
Osvobojêna sleska zemlja je,
Vse kliče kneza na bavarska tla,
Ker silno ja teptá sovražna moč.
I res se vzdigne — skoz deželo češko
Počasi krene po najdaljšej poti,
Al predno vidi vraga, naglo se
Obrne, pelje trume v zimski tabor,
Deželo carsko stiska carskoj vojskoj.

Valenštajn.
Pomanjkovalo vsega vojski je.
Pomilovanija je bila vredna,
O tem je ostra zima nastopila.
Kaj meni veličanstvo o vojacih?
Al nejsmo ljudije? Mokroti, mrazu,
I vsem potrebam služni, kakor drugi?
Proklet je stan vojaški! Kamor pride
Vojščak, bežé pred njim — od koder gre,
Tod ga proklinjajo! Vse mora si
Jemati sam! Ničesar mu ne dajo.
Ker mora vsacemu jemati, gnjusi
Se vsakemu. Tu so glavárji moji.
Karafa! Butlar! vi, grof Bogodan!
Povedite, od kdaj že čakajo
Plačila?


[Stran 120]

Butlar.
Leto že i dan.

Valenštajn.
I dati
Soldatu sold vsakakor mora se,
Ko v službi je, od tod ima imé.

Kvestenberg.
Pred osmimi, devetimi je leti
Knez Valenštajn govoril vse drugače.

Valenštajn.
Da, sam sem kriv, to vem, razvadil sam
Cesarja tako sem. Res! V dánskej vojni
Pred devetémi leti štirdeset
Sem tisoč, ali petdeset nabral
Vojakov, kterim dal iz lastne mošnje
Nej reparja — Skoz Sasko razsajala
I strah i grozo je nosila vojska
Do Beltovih škrbin! Takrat je bil
Še dober čas! V cesarstvu vsem nej bilo
Imé nobeno tako čislano
I slavljeno, ko moje. Valenštajn
Imenoval je tretiji se kamen
V njegovej kroni! Al ta kamen pal
Iž nje je v ratisbonskem knež'jem shodu,
Tu prišlo je na dan, iz ktere mošnje
Sem gospodaril, kako hvalo sem
Dobil za to, da sem ko zvest mu hlapec
Nakopal si na glavo narodov
Prokletstvo — vojno to, ka je mogočnost
Njegovole povzdignola visoko,
Poplatil iz zakladov knež'jih? Kaj?


[Stran 121]

Poslušal car je knezov teh pritožbo,
— Odstavil mene!

Kvestenberg.
Vaša milost vé,
Da v knežijem nesrečnem zboru nej
Imel svobode cesar.

Valenštajn.
Za hudiča!
Imel sem jaz, kar bi jo dalo bilo.
Nikakor ne, gospod! Od kar godi
Se tako slabo mi, da služim ob
Državnih stroških carja, o državi
Sem misliti drugače se naučil.
To žezlo, to se vé, imam od carja,
Al zdaj ga nosim ko državni vojvod
Za občno srečo, za blagost celotno,
A ne, da samo enega veličam!
— Na dan z besedoj! Kaj zahteva se
Od mene?

Kvestenberg.
Najprej hoče veličanstvo,
Naj brzo vojska ide s Češkega.

Valenštajn.
Pozimi, zdaj! I kam se imamo
Obrnoti?

Kvestenberg.
Sovražniku naproti.
Njegovo veličanstvo hoče, da še
Pred veliko noč'jo iz Ratisbone
Iztira se sovražnik, da se v cerkvah
Več ne oznanja luteranska vera,


[Stran 122]

Da krivoverski ne oskruni gnjus
Prečistega godu slovesnosti.

Valenštajn.
Vojvode, ali je mogoče to?

Ilo.
Mogoče nej.

Butlar.
Ne more se zgoditi.

Kvestenberg.
Polkovniku Svisu je car ukazal
Uže, naj se pomakne na Bavarsko.

Valenštajn.
I kaj je storil Svis?

Kvestenberg.
Kar bil je dolžen.
On se je vzdignol.

Valenštajn.
Vzdignol? Jaz, njegov
Poveljnik pa sem ostro mu ukazal,
Naj se ne gane z mesta ! Al je tako
S poveljstvom mojim? Tó pokorščina,
Ko meni dolžni so, brez ktere se
Ne more misliti vojaški red?
Vi ste sodniki, moji vojvode!
Česá je vreden častnik, ki prelomil
Prisego je, ker slušal nej ukaza?

Ilo.
Smrti!
Valenštajn
(glasnejše, ker drugi zamišljeni molče).
Grof Pikolomini, česá je vreden?


[Stran 123]

Maks (dolgo molči).
Po zakonu zapal je — smrti!

Izolan.
Smrti!

Butlar.
Po vojnej sodbi — smrti!
(Kvestenberg vstane, Valenštajn tudi, i za njim vsi
drugi.)

Valenštajn.
Zakon k smrti
Obsoja ga, ne jaz! Ak prizanesem
Mu jaz, zgodi se to, ker dolžen sem
Cesarja spoštovati svojega.

Kvestenberg.
Če je takó, tu nejmam posla več.

Valenštajn.
S pogojem le prevzel poveljstvo sem!
I prvi bil je ta pogoj, da meni
V kvar vtikati ne sme se živa duša
V reči vojaške, celo cesar ne.
Če svojo čast i glavo jaz zastavil
Za srečen konec sem, tedaj gospod
Vojakom moram biti jaz. Zakaj
Nej mogel zmoči Gustava nikdó?
Zato, ker bil je svojej vojski kralj.
I kralja, ako je v resnici kralj,
Nikoli zmogel nej Še mož, ki nej
Enak mu bil — Al k reči. Zdaj še le
Najboljše pride.


[Stran 124]

Kvestenberg.
Kardinal kraljevič
Spomladi napoti se iz Milana.
Skoz Nemčijo popelje špansko vojsko
Na Nizozemsko. Da bo varno hodil,
Veleva cesar, naj tija ga spremlja
Konjice osem polkov iz te vojske.

Valenštajn.
O, vidim, vidim — Osem polkov! Dobra,
Nakamba dobra, oče Lamormén!
Da tak prokleto modra nej, resnično,
Mikálo bi me reči, da je grozno
Neumna. Osem tisoč konjikov!
Da! Da! resnično, vidim, kaj še pride.

Kvestenberg.
Nakambe druge nej. Providnost hoče
Le-tó, potreba ukazuje.

Valenštajn.
Kako
Gospod poslanec? Kako da ne vidim,
Da moja jim oblast mirú ne daje,
Da siti meča v mojej roci so?
Da željno hlapajo po tej pretvezi,
Imenu španskem, da me oslabé,
Da vpeljejo v državo nove trume,
Ke nejso mi pokorne. Preoblasten
Sem se, da kar takisto spravijo
Me s pota. Jaz pogodbo imam tako,
Da so pokorne mi vse carske čete
Po vseh deželah nemških. Al o španskih
Krdelih, ka s kraljičem po državi


[Stran 125]

Potujejo, v pogodbi nej besede. —
Natihoma zalezejo za njo,
Najprej me oslabé, potem ne bom
Jim več potreben, i naposled me
Odpravijo kar tako brez ovinkov.
Gospod minister, čemu kriva pota?
Povejte mi resnico! Carja moja
Teži pogodba. On želi, naj idem,
Ustrežem mu, to sklenol sem uže,
Gospod! ko vas se tukaj bilo nej.
(Mej vodii gibanije, ko je vedno živejše.)
Za svoje mi polkovnike je žal,
Ne vidim še, kdo jim zasluženo
Plačilo dá, povrne posojila.
Poveljnik nov ljudi povzdigne nove,
Zasluge prejšnje naglo otemné.
Zunanjikov v krdelih mnogo služi,
Kdor bil sicer je vrl i hraber mož,
Veliko nejsem se pečal za to,
Kaj veruje, iz kterega je kraja.
Drugače tudi to bo zanaprej!
Nu — to me več ne briga.
(Sede.)

Maks.
Bog obvari,
Da kdaj do tega pride! v vojski vsej
Zavrel bi strahovito srd i hrup —
Slepé cesarja, to ne more biti.

Izolan.
Ne more biti; vse bi se podrlo.


[Stran 126]

Valenštajn.
Podre se, zvesti Izolan! Na kup
Vse pade, kar zidali smo opazno;
A vendar le se najde vojvoda,
I vojska tudi skupaj steče se
Cesarju, ako boben zaropoče.

Maks
(hodi strastno od druzega do druzega ter je tolaži).
O, slušaj me, vojvoda! Slúšajte
Me vodije í Za bož'jo voljo, knez!
Ničesar zdaj ne skleni, dokler sveta
Ne razodenemo ti. Prijatelji,
Zdaj pojdimo! Še vse na dobro se
Obrne, tako upam.

Trčka.
Idimo!
V dvorani zunaj čakajo nas drugi.
(Odidejo.)

Butlar (Kvestenbergu).
Če vam je drag moj svét, nikar se javno
V teh prvih ne kazajte urah, zlati
Vas ključ zasrambe ne obvaruje.
(Zunaj glasno gibanije.)

Valenštajn.
Ta svét je dober — Ti, Oktavij, porok
Si mi za to, da varen bo naš góst,
Bog vas obvari, Kvestenberg!
(Ko hoče ta govoriti.)
O nevšečnej
Tej reči ne besede več! Dolžnost
Storili svojo ste. Kaj druzega


[Stran 127]

Je mož, kaj druzega njegov je posel.
(Kvestenberg hoče z Oktavijem iti, pa o tem trenotii planejo v dvorano Gec, Tifenbah i Kolalto, i za njimi še več poveljnikov.)

Gec.
Kde je, ki hoče našega vojvodo —
Tifenbah. (z Gecem vred).
Kaj morali smo čuti, ti nas hočeš —
Kolalto (s prejšnjima vred).
S teboj živimo, i s teboj umremo!
Valenštajn (imenitno IIa kažoč).
Maršalu moja volja znana je.
(Odide.)


[Stran [128]]

TRETIJE DEJANIJE.

Soba.

Prvi nastop.

Ilo i Trčka.

Trčka.
Sedaj povejte mi, kako doboste
Ta večer v góstijah polkovnike?

Ilo.
Le pazite! Napišemo prisego,
I v njej se knezu vsi zavežemo,
Da smo njegovi dušoj i telesom,
Da zanj krvi poslednjo damo kapljo,
Dolžnostij ne krateči, ktere do
Cesarja imamo. Le pazite!
Izrečno pridržimo si dolžnosti
Lete, da vésti zadostimo. Čujte!
To pismo brát jim damo pred gostijo,
Nobeden ne spotakne se ob njem.
Le čujte! Po gostii, ko odpré
Jim motni vinski duh srce, zapre
Oči, potakne se jim drugo pismo
Brez te pridržbe, da ga podpišó.


[Stran 129]

Trčka.
Al menite, da so tako abotni!
Prekličejo prisego, kteroj smo
Zvijačno i sleparsko je ujeli?

Ilo.
Vsekako smo ujeli je. — Potem
Naj le kriče, kar koli hočejo,
Da smo je osleparili. Na dvoru
Podpisom bodo verovali bolj,
No najsvetejšemu prisezaniju.
Za izdajalce bodo, morajo
Imeti je, i tako je potreba
V naročije nam vrže.

Trčka.
Zadovoljin
Sem jaz, da le zgodi uže se kaj.
Da se naposled z mesta ganemo.

Ilo.
I tako važno tudi nej, al mnogo
Opravimo z glavárji, dosti je,
Da knezu vero obudimo v srci,
Da so njegovi, če se le ozbiljno
Poprime dela, ko bi je imel —
Imel je bo, potegne je za saboj.

Trčka.
Ne vem, kaj mislil časi bi o njem.
Sovražniku uho nastavlja; Turnu,
Pošiljati Arnhajmu moram pisma.
Sesini razodeva smele sklepe
Odkritosrčno, cele ure z nami
Se pogovarja o naklepih drznih;


[Stran 130]

Pa kader menim, da uže ga imam,
Kaj naglo se umekne, zdi se mi,
Da mu na srci je samó poveljstvo.

Ilo.
On stare bi iz prs naklepe strgal!
To pravim vam, da noč i dan ne misli
Nič druzega, da vsak dan vpraša zvezd.

Trčka.
Da, veste, da zapre se z doktorjem
To noč v zvezdarnico, da pazi zvezd?
Ker imenitna, čujem, noč je ta,
Godilo bode se na nebu nekaj
Velicega, pričakovanega
Že davno.

Ilo.
Da zgodi se le tu doli.
Glavárji zdaj so kakor živi ogenj,
I radi v vse udajo se, da le
Ne izgubé vojvode. Gledite!
Sedaj imamo priliko pri roci
Za trdno zvezo zoper carski dvor;
Nedolžno je sicer imé, ko pravi,
Da hočemo, naj on glavár ostane.
Al, veste, v vročej se potiri kmalu
Začetek izgubi izpred očij.
Že vem, kakó osnujem, da je knez
Dobó, misleč, da roko mu dadé
Za vsako smelo započetije.
Naj ga zapelje prilika. Ko velik
Stori korak, ki ga ne odpusté
Mu v Beči, dalje ga i dalje zgodeb


[Stran 131]

Potegne sila, le izvolije
Mu težko je, ak sila ga pritisne,
Njegova moč i volja oživi.

Trčka.
Le-tega čaka tudi sam sovražnik,
Da vojske mu dopelje.

Ilo.
Idite!
Se té dni morava to reč takó
Pospešiti, da v letih nej se tako —
I če posije tukaj doli sreča,
Svetile bodo tudi prave zvezde!
Zdaj idite k tabornikom. Železo
Se kuje, kader je razbeljeno.

Trčka.
Vi, Ilo, idite. Jaz Trčkine
Čakati moram tukaj grofinje.
I mi brez posla nejsmo. Če protrga
Se ena nit, pripravljena je druga.

Ilo.
Da, vaša gospodinja se smijala
Je tak prekanjeno. Kaj imate?

Trčka.
Skrivnost! Molčite! Sem gre!
(Ilo odide).


[Stran 132]

Drugi nastop.

Grof Trčka; grofinja Trčkina stopi iz stranske izbe. Za njoj strežaj, nazadnje Ilo.

Trčka.
Al pride ona? Jaz ga več ne morem
Zadrževati.

Grofinja.
Precej. Le ga pošlji.
Trčka.
Sicer ne vem, al nam hvaležen bode
Gospod za to. Le-té rečí, to véš,
Nikoli nej omenil. Ti si me
Pregovorila, torej znati moraš,
Doklé stopiti smeš.

Grofinja.
To jaz prevzamem.
(Sama zase).
Pooblastila treba nej, šurják,
Molčé umeva se — Nej morda res,
Da sem poklicali so hčer zató,
Nalašč izbrali njega za spremljalca?
Slepljiva ta zaročba s ženinom,
Ki ne pozná ga nikdo, druge naj
Slepi! Jaz dobro vidim v tvoje srce —
Spodobno nej, da v to se vtikaš ti,
Nikakor ne! Ta nežna reč je le
Skrb moja. Sestra tebe ne prevari.
Strežaj (prišedši.)
Glavarji. (Odide).


[Stran 133]

Trčka.
Skrbi, da možgane mu
Razgreješ, da ga v misli zatopiš —
Da se pomišljeval ne bo podpisom,
Ko pride v gôstije.

Grofinja.
Ti skrb imej
Za zvoje góste ! Idi, pošlji ga!

Trčka.
Najvažniše je to, da list podpiše.

Grofinja.
Le h gostom idi!

Ilo (se vrne).
Trčka, kde pa ste?
Uže je hiša polna, vse vas čaka.

Trčka.
Zdaj! Zdaj! (grofinji).
A da se ne mudi predolgo —
Sicer bi stari sumil —

Grofinja.
Prazna skrb!
(Ilo i Trčka odideta.)

Tretiji nastop.

Grofinja Trčkina. Maks Pikolomini.
Maks (bojazljivo pogleda v sobo).
Smem, teta Trčkina?
(Stopi sredi izbe ter se nemirno krog sebe ozira.)
Tu je nej! Kde je?


[Stran 134]

Grofinja.
Le dobro v oni kot pogledite,
Morda za onim-le zaslonom skrita —

Maks.
I tukaj vidim njene rokavice!
(Naglo se ponje stegne, grofinja ga prestreže).
Nemila teta! Vi tajite mi —
Vi se radujete, ker jaz trpim.

Grofinja.
O, kako ste hvaležni mi za trud!

Maks.
Da znate, kako mi pri srci je! —
Kar tukaj smo — Tako se zdrževati,
Poglede i besede čuvati!
Navajen tega nejsem.

Grofinja.
Marsikaj
Se še navadite, prijatelj krasni!
Jaz moram to zahtevati od vas,
Da mene slušate, to je pogoj,
Da morem s tem pečati se povsod.

Maks.
I kde pa ona je? Zakaj je nej?

Grofinja.
Vse meni morate zaupati,
Kdo more z vami bolje misliti?
Nobeden vedeti ne sme, celo
Vaš oče ne!

Maks.
Saj tudi treba nej,
Tu nej človeka, da mu razodenem.


[Stran 135]

Kaj trese dušo mi zamakneno.
— O teta! ali vse promenjeno
Je tukaj, ali sem le jaz? Vsi ptuji
Se zdé mi ljudije. Izginole
Poprejšnje so željé i radosti.
Kam prešlo je vse to? Saj nejsem bil
Sicer na svetu tem nezadovoljin.
Kakó vsakdanje zdaj je vse i pusto!
Tovaršev kar trpeti več ne morem,
Z očetom več ne morem govoriti,
Orož'je, služba prazna je igrača.
Tak čut imel bi le zveličan duh,
Ki vrnol bi iz večne radosti
Se bivališč k otročiim opravkom
In igram, hrepenen'ju svojemu,
K tovaršem mej ubogi rod človeški.

Grofinja.
A vendar moram vas prositi, le
Ozrite malo se v vsakdanji svét,
Kder mnogo važnega se zdaj godi.

Maks.
Res plete nekaj se krog mene, vidim
Le-tó iz nenavadnega giban'ja;
Ko bo storjeno, i do mene pride.
Kaj mislite, kde bil sedaj sem, teta?
Ne rogajte se mi! Hrupeči ostrog,
Neslana šala mnogih znancev, ki so
Tiščali v mé, ničemurne besede
Stiskale so mi srce, bilo mi
Pretesno je, ubegnoti sem moral,
Tihote polnemu iskal sem srcu


[Stran 136]

I čistega prostora svojej sreči.
Ne smejite se, grofinja! Ubegnol
Sem v cerkev. Samostan je tukaj, v vežo
Nebeško stopil sem, tu bil sem sam.
Visela je v oltarji Mati bož'ja,
Podoba slaba, vendar bila mi
Je prijateljica, ke sem iskal
V tem hipu. O, kolikokrat sem videl
V sijajnej diki veličastno, ko
Goreča srca k njej so koprnela;
Nikoli genola me nej, al zdaj
Umel pobožnost sem, umel ljubezen.

Grofinja.
Vživájte svojo srečo. Pozabite
Svetá krog sebe. Naj mej tem ,za vas
Zvesto prijateljstvo skrbi i dela.
Bodite pa poslušni tud potem,
Ko vam pokaže se do sreče pot.

Maks.
Kde vendar se mudi! O, zlate ure
Na tej so bile poti, ker je vsak
Nov dan iz nova združil, noč le pozna
Ločila naju. V steklu sul nej pesek,
Na zvon nej bilo kladivo nobeno.
Presrečnemu se zdelo je, da čas
Stojí mu v teku vekovitém.
O! padel iz nebes uže je ta,
Ki mora misliti, da ura mine!
Nikoli srečnemu ne bije ura.

Grofinja.
Kedaj srcé odkrili svoje ste?


[Stran 137]

Maks.
Govoril prvo sem besedo davi.
Grofinja,
Ne? Še le denes v teh dvajsétih dneh?

Maks.
Na lovskem gradu bilo je, na poti
Mej Nepomukom i tem mestom, na
Postaji zadnjej tega pota, kamor
Naproti nam ste prišli. Na pomolih
Sva stala, v polje gledala molče
Pustotno, prijahali so dragonci,
Spremljalci, ke je vojvoda poslal,
Ločitev britka mi srce je trla,
Tresočim glasom sem jo nagovoril:
Vse to me opominja, gospica,
Da moram denes slovo dati sreči.
Vi najdete očeta v malo urah,
Sprejmó mej sé vas novi prijatelji.
Jaz vam ostanem ptujec, izgubljen
Mej svetom — »Z mojoj govorite tetoj!«
Tresočoj mi na to odgovori
Besedoj, videl sem, da rudečica
Jej žarna krasno lice je oblila.
Pobeslo zdaj oko počasi vzdigne,
Pogleda me — Zdaj mogel držati
Se nejsem več —
(Tekla se prikaže na vratih in obstane, grofinja jo zapazi, ali ne Pikolomini.)
— objel sem drzno jo,
Pritisnol svoja sem na njena usta —
Zdaj v stranskej sobi zašumí. — Ločiti


[Stran 138]

Sva morala se naglo — Vi ste bili.
Kaj se potem zgodilo je, to veste.

Grofinja
(nekaj časa molči, skrivaj se ozre na Teklo).
Pa tako ste ponižni, ali tako
Neradovedni, da ne brigate
Za mojo tajnost se?

Maks.
Za vašo tajnost?

Grofinja.
Se vé da! Ko stopila v sobo precej
Za vami sem, sestričino tam našla,
Ko srce polno ste imeli, kaj
Ste v prvem hipu tem —

Maks (živo).
Kaj storil sem?

Četrti nastop.

Prejšnja. Tekla (pristopi naglo).

Tekla.
Ne prizadevajte nikar se, teta!
To jaz povem mu bolje.
Maks (se umakne).
Gospica! —
Kaj pa sem rekel, teta Trčkina!

Tekla (grofinji).
Al je že dolgo tukaj?


[Stran 139]

Grofinja.
Dolgo že.
I kmalu mora iti. Kde ste bili
Do zdaj?

Tekla.
Jokala britko spet je mati.
Trpi — to vidim — mnogo — Vendar srečno
Srcé je moje.

Maks (se jej v obraz zamakne).
Zdaj v obličije
Brez straha gledam jej. Al zjutraj nejsem
Le-tega mogel. Dragih kamenov
Bliskota zakrivala mi je ljubo.

Tekla.
Tedaj me gledalo je vaše le
Okó, ne vaše srce.

Maks.
O! to jutro,
Ko vas mej svojimi, v očetovih
Sem našel rokah, ko sem videl, da
Sem ptujec v tej družini! kako želel
Objeti sem ga v tem trenotii,
I reči njemu: oče! Al ozbiljno
Okó njegovo čut je moj krotilo,
I strašil sem se dragih kamenov,
Ki vas krilaho liki zvezdni venec,
Zakaj je precej, ko je vas ugledal,
Zagradil i ovenčal angela
K daritvi, svojega stanú bremena
Otožna vrgel na veselo srce!


[Stran 140]

Ljubezen sme se bližati ljubezni,
Al k tej bliskoti sme le kralj stopiti.

Tekla.
O, tiho o le-tem zalupljenii.
Saj vidite, kak naglo ta bremena
Sem vrgla strani.
(Grofinji).
Nej vesel. Zakaj ne?
Vi, teta, srce mu potrli ste,
Saj bil na poti ves drugačen je!
Tak miren! tak vesel, zgovoren! Rada
Bi videla, da vedno ste veseli,
Nikoli ne potrti.

Maks.
Našli ste
V očetovih se rokah v novem svetu,
Ki vam udan je, ki raduje vaše
Okó, i bodi si, ker vam je nov.

Tekla.
Da, res je, marsikaj me tu raduje.
Raduje vojske živo me terišče,
Ko spet obnavlja mi podobo drago,
I veže na život me i resnico,
Ka se mi zdela sta le sanje lepe.

Maks.
Sproménilo je meni srečo v sanje.
V poslednjih živel dneh sem na otoci,
Ki visel je v nebeških visočinah,
Otok na pusto zemljo se je spustil,
I most, ki je v živenije me staro
Nazaj pripeljal, od nebes me loči.


[Stran 141]

Tekla.
Kdor nosi v srci drag, gotov zaklad,
V život osodni gleda bodrim okom,
I vrne v lepšo vlast se radostnejše,
Ko ga je videl i precenil sam.
(Preneha, britkim glasom.)
Koliko novega, prečudnega
V tem kratkem času tu sem videla!
Al vse to ne primerja čudu se,
Ko nam krijó skrivnostno ti zidovi.

Grofinja (promišljuje).
Kaj bode to? Saj znani so i meni
Vsi tega grada temni kotije.
Tekla (se smehlja).
Na poti tej so varuhi duhovi,
Krilata leva stražita na vratih.

Grofinja (se smeje).
Ah to! zvezdarnica! Kakó se v prvih
Je urah vam odprlo to svetišče,
Ko tako ostro straže ga sicer?

Tekla.
Odprl mi vrata majhen, sivolas
Je mož, ki bil prijazen mi je precej.

Maks.
To je vojvodin zvezdar, Ivan Seni.

Tekla.
O mnogih me rečeh je vprašal, kdaj
Rojena bila sem, kij dan i mesec —
Al bilo je ponoči, al podnevi —

Grofinja.
Iz zvezd je hotel vam prorokovati.


[Stran 142]

Tekla.
Pogledal tudi mojo roko je,
Sumljivo glavoj majal, zdelo se
Mi je, da črte nejso mu po všeči.

Grofinja.
Kakó pa vam je ta dvorana všeč?
Jaz vselej le nekoliko sem se
Po njej ozrla.

Tekla.
Čudno mi je bilo
Pri srci, ko iz bele luči naglo
Stopila vanjo sem, obdala me je
Kar naglo temna noč, razsvitijeváli
So jo le slabo čudopolni žarki.
Krog mene v polukrogu sedem kraljev,
Al osem bilo je vpodobljenih,
Vsakteri je imel v desnici žezlo,
Na glavi zvezdo, zdelo se mi je,
Da vsa svitloba le od zvezd prihaja,
To so planete, reče mi voditelj,
Rodov človeških vladajo osodo,
Zató so upodobljene, ko kralji,
Naj skrajni, čmeren, temen sivor,
Z rumenoj, kalnoj zvezdoj je Saturn;
Nasproti njega, ta z rudečim žarom,
Za boj opravljen in orožen — Mart,
Oba sovražnika človeškej sreči.
Na strani stala mu je lepa žena,
Na glavi zvezda krasno jej migljala,
Le-tá je Venera, vesel'ja zvezda.
Na levi stal krilati je Merkur,


[Stran 143]

Pa v sredi mož vesel s kraljevim čelom,
Ko srebro lesketal se čisto je,
To očina je zvezda, Jupiter.
Na strani stalo mu je solnce z lunoj.

Maks.
O! nikdar mu ne bodem oponašal,
Da vero ima v zvezde, v moč duhov.
Z duhovi i skrivnostnimi ne polni
Močmi prostora le ponos človekov.
Pretesen tud ljubečemu je srcu
Život vsakdanji, i pomen je globokejši
V pravljicah mojih let detinskih, nego
V resnici, učiteljici životnej.
Le čud skrivnostnih jasni svét na srce
V radosti utopljeno govori,
Odpira vekovité mu prostore,
Nasproti steza tisočero vej,
Na kterih duh veselija pijan,
Ko lepa rajska tica ziblje se.
Pravljica je ljubezni domovina,
Mej duhi, Vilami prebiva rada,
V bogove ima vero, ker je bož'ja,
Pravljičnih starih bitij zdaj več nej,
I boginje so izselile se;
Al srcu treba je besede, stari
Nagib imena stara oživi;
Zdaj hodijo po zvezdovitem nebu,
Ka prej v životu bila so prijazna,
Iz visočin ljubečemu migljajo;
Kar slavno je, to Jupiter podari
Se denes nam, i Venera vse krasno.


[Stran 144]

Tekla.
Če to je zvezdarija, srcem se
Veselim jasnej veri tej udam.
Prijazna, ljubeznjiva misel je,
Da bil nad nami je ljubezni venec
Iz migljajočih zvezd na neizmernej
Spletèn višavi tisti dan užé,
Ko smo ugledali životno luč.

Grofinja.
Ne zgoli rož, nebó i trnje ima.
O, blagor ti! če venca ti ne strga.
Kar srečna Venera zvezala je,
Razdere naglo lehko Mart nesrečni.

Maks.
Zdaj temne vlade bo njegove konec!
O blažena gorečost kneževa!
On oliko zaplete v lavoriko,
Veselemu podari svetu mir;
Potem njegovo veliko srcé
Ne bo imelo več nobenih želij,
Zadosti je za svojo včinil slavo.
Živeti more sebi zdaj i svojim,
Na svoja se imetija umekne,
V Jičinu ima krasen grad, v veselem
Sta kraji Liberec i Fridolan,
Do krkonoških gor prostira se
Njihovih logov lovska branjevina,
Velicemu stvaréčemu nagibu
Uda potem se lehko svobôdno.
Umetnost vsako lehko tam budí,
Vse vredno, plemenito varuje —


[Stran 145]

Sadí i zida, lehko vpraša zvezd —
Če drzna moč ne more mirovati,
Naj krepko z elementi se bori,
Prestavlja rekam struge, ruši skale,
I gladke ceste dela obrtnii.
Iz naše vojne zgodovine bodo
Potem povesti v zimskih mu večerih —

Grofinja.
Jaz vendar vam bi svetovala, striček:
Prerano meča ne odpašite,
Ker vredna je nevesta, kakoršna
Je ta-le tu, da snubi mečem se.

Maks.
O! da bi mogel mečem jo dobiti!

Grofinja.
Kaj to je bilo? Nejsta čula nič?
Al glasen nej prepir v obednici?
(Odide.)

Peti nastop.

Tekla i Maks Pikolomini.

Tekla,
(ko je odšla grofinja, naglo i skrivaj Pikolominu).
Ne upaj jim. Hinavci so.

Maks.
Bi mogli —


[Stran 146]

Tekla.
Nikomur tu ne upaj, samo meni.
Opázila sem precej, da imajo
Nekák namèn.

Maks.
Nekak namen? Kaj bi
Koristilo, da nama up —

Tekla
Ne vem. Al meni veruj, ne želé
Ni sreče niti zveze najine.

Maks.
I čemu Trčkini? Saj tvojo mater
Imava. Da, preblaga vredna je,
Da razodeneva se jej zaupno.

Tekla.
Nikogar tak ne ceni i ne ljubi,
Ko tebe, ali ne imela bi
Srcá to tajnost skrivati očetu.
Zaradi njenega pokoja mora
Zamólčati se njej.

Maks.
Zakaj povsod
Skrivnosti? Veš-li, kaj storiti mislim?
Pokleknem tvojemu očetu k nogam,
Naj on razsodi mojo srečo, on
Resničen je, odkritosrčen, kriva
Sovraži pota, tako dober je,
I tako plemenit —

Tekla.
Prav ták si ti!


[Stran 147]

Maks.
Še le od denes ga poznaješ ti,
A jaz devet sem let mu pred očmi.
Al prvikrat bi bilo, da stori
Kaj nenadejnega, posebnega?
Človeka rad, ko bitije nebeško
Osupne, da strmé raduje se.
Kdo vé, al moje ino tvoje prošnje
Ne čaka zdaj, da združi naju — Ti
Molčiš ? Ti me dvomljivo gledaš?
Kaj imaš zoper svojega očeta?

Tekla.
Jaz? Nič, le preveč ima opravil,
Da naju sreča bi mu v mislih bila.
(Ljubeznijvo ga za roko prime).
O slušaj mene, ne verjemi prêveč
Ljudem; hvaležna Trčkinim bodiva
Za to udanost, al ne upajva
Jim več, no vredni so, opirajva
Sicer se le na svoje lastno srce.

Maks.
O! ali bodeva zares kdaj srečna!

Tekla.
Al nejsva? Al ti nejsi moj? Jaz tvoja?
Pogum je velik v tvojej duši, meni
Ljubezen daje ga — odkritosrčna
Bi tako ne imela biti, moje
Srce bi kriti več imelo tebi;
Le-tó zahteva šega. Ali kde
Pa tukaj najdeš ti resnico čisto,
Ce je iz mojih ust ne čuješ, našla


[Stran 148]

Sva se, na večno sklenola se trdno.
Verjemi! To je mnogo več od tega,
Kar so hotéli. Torej ohraniva
To, kakor svet rop, v najglobejšem srci.
Z nebeških visočin je nama palo,
I le nebesom hodiva hvaležna,
Storé za naju lehko čudo.

Šesti nastop.

Grofinja Trčkina. Prejšnja.

Grofinja.
Moj mož po vas je vprašal. Zadnji čas je.
Le urno h gostom —
(Ker ne poslušata, stopi mej nja.)
Zdaj ločita se.

Tekla.
O! ne še. Le en hip je še pri meni!

Grofinja.
Sestričina, vam hitro čas mineva.

Maks.
Nej sile, teta.

Grofinja
Precej idite!
Vsi vas pogrešajo. Že dvakrat oče
Po vas je vprašal.

Tekla.
Lejte! Lejte! oče!

Grofinja.
Sestričina, vi to umejete.


[Stran 149]

Tekla.
Kaj hoče vedno v družbi tej? Zanj nej.
Naj bodo možije zaslužni, vredni,
On je premlad, v tej družbi brez veljave.

Grofinja.
Pri sebi vi ga rajši bi imeli?

Tekla (živo).
Da, tako je! Takisto mislim jaz.
Pustite ga, povedite gospodom —

Grofinja.
Sestričina, al vam se v glavi blodi?
Pogoji vam so znani, grof.

Maks.
Da, moram
Poslušen biti. Z Bogom, gospica!
(Ko se Tekla naglo od njega obrne.)
Kaj pravite?

Tekla.
Nič, idite!

Maks.
Al morem,
Če name se jezite —
(Bliža se jej, z očmi se vjameta; ona za hip molče stoji, potem se mu vrže na prsi, on jo strastno nase pritisne.)

Grofinja.
Idite!
Če sem kdo pride! Čujem sum. Uže
Se ptuji semkaj bližajo glasovi.
(Maks se izvije iz njenih rok ter ide, grofinja ga spremlja. Tekla iz začetka za njim gleda, nemirno hodi po


[Stran 150]

izbi, potem pa se zamisli in obstoji. Na mizi leži gitara, vzamejo v roke, nekoliko časa otožno brenklja, potem pa začne:)

Sedmi nastop.

Tekla brenkoče i poje.
Buči vihar, oblake podi,
Na breg zeleni deklé hiti;
Pené se valovi na moč, na moč,
Deklé v temotno zajoka noč
Valovom, ledinam i logom:

Srce je umrlo, utonil svét!
Pozebel želij na veke cvét!
Svetnica, pokliči dete nazaj!
Veseli vžila na zemlji sem raj;
Ljubezen, živenije z Bogom!

Osmi nastop.

Grofinja se vrne. Tekla.

Grofinja.
Kako ste vedli se? Sram bodi vas,
Sestričina! Obešate se mu
Na vrat. Jaz menim, da vam pristova.
Da bolj čisláte se.

Tekla (vstane).
Kaj menile?


[Stran 151]

Grofinja.
Pozabiti ne smete, kdo ste vi,
I kdo je on. Da, tako se mi zdi,
Da tega nejste še promislili.

Tekla.
Nu, kaj?

Grofinja.
Da hči ste Fridolančeva.

Tekla.
Nu? Še kaj?

Grofinja.
Še kaj? Lepo ste vprašali!

Tekla.
Kar zdaj smo mi, on bil je že ob rojstvi.
Rodú je starega lombarskega,
Rodila ga je kneginja!

Grofinja
Senjate?
Zares! prositi še ponižno bomo
Ga morali, naj svojo roko dá
Najbogatejšej dednici v Evropi.

Tekla
Ne bode treba tega.

Grofinja.
Da, prav bode,
Da take ne nakopljemo si graje.

Tekla.
Njegov ga ljubi oče, grof Oktavij
Ne bode se ustavljal temu —


[Stran 152]

Grofinja.
Oče
Njegov! Njegov! Sestričina, i vas?

Tekla.
Da! mislim, da očeta se bojite
Njegovega, saj, kakor vidim, njemu,
Njegovemu očetu tako to
Zakrivate.

Grofinja (jo bistro pogleda).
Sestričina, vi ste
Hinavka.

Tekla.
Teta, ste razžaljeni?
O! dobri mi bodite!

Grofinja.
Mislite,
Da vaša igra je uže dobljena —
Prezgodaj ne vriskájte!

Tekla.
Dobri mi
Bodite!

Grofinja.
Tako daleč nejsmo še.

Tekla.
To verujem.

Grofinja.
Al menite, da vojni
Je daroval živenije veljavno,
Odrekel vsakej se posvetnej sreči,
Da toliko nočij prečul je v skrbi
Samó zató, da vama vstvari srečo?


[Stran 153]

Da te iz samostanskih izb pokliče,
Slovesno dá v naročije možú,
Ki všeč je tvojemu očesu? Lehko
Bi to cenejše bil dosegel! Setve
Sejal nej té, da ti ostročijoj
Utrgaš rokoj del njegovih cvét,
Ter ga ničemurno pripneš na prsi.

Tekla.
Kar on mi nej sejal, to lehko mi
Iz proste volje krasen sad [?]
In ako hoče dobra mi osoda
Iz bit'ja strašnega njegovega
Osladiti živenije z vesel'jem —

Grofinja.
Ti misliš, ko zaljubljeno deklé.
Poglej krog sebe vendar. Spomni se,
Kde si — V vesel'ja dom stopila nejsi,
K možitvi nej so okrašene stene,
Ni svatije ovenčani. Tu razen
Orožija nobene dike nej.
Al misliš morebiti, da so tisoč
I tisoč sem poklicali vojakov
Na raj k možitvi tvojej? V mislih vidiš
Globocih skrbi polnega očeta,
I solze materi v očéh, na vagi
Je naše hiše velika osoda,
Detinskih čutov zabi zdaj dekliških,
Teh malih želij? Kaži da moža
Preslavnega si hči! Živeti žena
Ne sme le sebi, na osodo ptujo
Privezana je trdno, ino tista


[Stran 154]

Najboljša je, ka more voljno ptuje
Osode se privaditi, da nosi
Na srci jo ljubeznijoj gorečoj.

Tekla.
Takó učili so me v samostanu,
Do zdaj imela nejsem želij, znala
Sem le, da sem mogočnikova hči.
Njegove slave glas, ki je prodrl
Do mene tudi, v meni druzega
Budil nej čuta, razen tega, da sem
Namenjena, naj se trpeča mu
Darujem.

Grofinja.
Taka je osoda tvoja.
Udaj se z dobre volje. Jaz i mati
Izgled svi ti.

Tekla.
Osoda pokazala
Mi njega je, ki naj se mu darujem,
Udam se jej vesela.

Grofinja.
Tvoje srce,
Preljubi moj otrok, a ne osoda.

Tekla.
Čutila v srci so osodni glas.
Jaz sem njegova. Nova žizen ta,
Ko zdaj živim, samó njegov je dar.
Pravico do stvari imade svoje.
Kaj jaz sem bila, predno me njegova
Ljubezen lepa je navdušila?
Menj nečem misliti o samej sebi,


[Stran 155]

No ljubi moj. Ne more nizek biti
Ta, kdor imá zaklad necenjen. Čutim
Moč, ka mi s svojoj dana srečoj je.
Ozbiljnej duši je ozbiljna žizen.
Zdaj vem, da moč nad saboj imam sama,
Spoznala krepko, kakor skala trdno
Sem voljo v svojih prsih, ako ceno
Dobim najvišo, lehko vse darujem.

Grofinja.
Upirala bi ti očetu se,
Če sklenol je s teboj drugače? Njega
Bi silila? Otrok, pomisli! On
Se imenuje Valenštajn!

Tekla.
Tud jaz.
Naj v meni najde pravo svojo hčer.

Grofinja.
Kako? Njegov vladar i cesar ga
Ne more siliti, a ti, njegova
Hči, bojevala bi se ž njim?

Tekla.
Česar
Ne upa se nikdó, njegova tega
Sme hči se drznoti.

Grofinja.
Zares! Na to
Pripravljen nej. Overe vse je zmogel,
A trmoglavost hčerina bi nov
Napravila mu boj? Otrok! Otrok!
Do zdaj si videla le smehljaje,
Ne jeze v oku svojega očeta.


[Stran 156]

Kakó do njega tvojega upora
Trepetajoči se prodrzne glas?
Ko sama si, kaj lehko sklepe kuješ
Velike, delaš lepe govore,
Orožije bojazni ostro daješ.
Al skusi! Stopi pred oko njegovo,
Uprto v tvoj obraz i reci: Ne!
Pred njim boš ginola, ko rože nežno
Peró, ko pali solnčni žarek je.
— Strašiti nečem te, preljubo dete!
Do tega vsaj ne pride, tako upam —
Tud znana volja mi njegova nej,
Mogoče, da se s tvojim srcem strinja
Njegov namen. Al to ne more volja
Njegova biti, da se vedeš ti,
Njegove sreče hči ponosna, kakor
Zaljubljeno dekle, da ponižuješ
Se možu, ki največi dar, ki svetu
Ljubezen daje, za veliko plati
Darilo, če mu je namenjeno.
(Ide)

Deveti nastop.

Tekla sama.
O, hvala ti za opomin! Zdaj vidim,
Da je gotovo zlo, ko mi se je
Dozdevalo. Tedaj je res? Tu nama
Nej prijatelja, niti zveste duše —
Tu nejmava nikogar, razen sebe,


[Stran 157]

Težavni boji naju čakajo.
O ti, ljubezen rajska, moč daj nama!
Prav trdi ona! Blagonosne zvezde
Src najinih ne svetijo zavezi.
Tu nejso dvori, kder prebiva up,
Tu gluho le orožije brenkoče,
Ljubezen okovana v jeklo je
Celo za smrten boj opasana.
Po hiši našej hodi duh teman,
Osoda nagloj nam prti poguboj,
Zalopnola je tihi samostan,
Srcé prikaznijoj mi vžgala ljuboj;
Podoboj vabi rajskoj me s sebó;
Drví se vedno bliže zmaj srditi,
Nebeskoj vleče me v propad moč'jó,
Slabotna jaz ne morem se braniti.
(Od gostije se čuje muzika.)
Če Bog plamenom hišo pokončá,
Blisk iz oblakov gromonosnih šine,
Udari strela z jasnega neba,
Udari ogenj iz zemljé globine;
Celo radósti slepobesni bog
Verigo smolno vrže v žarni krog.
(Odide.)


[Stran [158]]

ČETRTO DEJANIJE.

Velika, krasno razsvitljena soba, sredi nje na sprednjej strani bogato obložena miza, za kteroj sedi osem generalov, mej njimi Oktavij Pikolomini, Trčka i Maradás. Na desnej i levej, bolj proti zadnjemu koncu, še dve drugi mizi, za vsako šest gostov. Spredaj stoji miza za jed i pijačo. Vsa sprednja stran je prazna za plemiče i strežaje. Vse je živo, Trčkinega polka muzikantije gredó krog miz. Še predno vsi odidejo, pristopi Maks Pikolomini, naproti mu gre Trčka s pisanijem, Izolan s kozarcem.

Prvi nastop.

Trčka. Izolan. Maks Pikolomini.

Izolan.
Gospod brat, to mi ljubimo! Nu, kdé
Tičíš? Za mizo, urno! Trčka je
Na čep najboljša materina vina
Nastavil; kakor v raji sultanu,
Takó se nam godi. Najboljše si
Zamudil že. Delé za mizo tam
Klobuke knežije, ponujajo
Posestva Egenberška, Slavatina,
Sternbergova i Lihtenštajnova,


[Stran 159]

I vse velike češke fevde, ako
Si uren, pade tudi tebi kaj.
Brž! Sedi sem!

Kolalto i Gec (kličeta za drugoj mizoj).
Grof Pikolomini!

Trčka.
Imeli boste ga! i precej! — Beri
Prisego to, ti je sestavljena
Po volji? Brali so jo vsi po vrsti,
I vsak imé zapiše spodaj svoje.
Maks (bere).
«Ingratis servire nefas

Izolan.
To bo latinska prislovica. Brat!
Kako pa to se pravi po slovenski?

Trčka.
«Mož pravi nehvaležnika ne služi!«

Maks.
«Ker se je hotel preoblastni naš vojvoda, prejasni Fridolanski knez, odreči cesarskej službi zarad mnogih krivic, ke so mu bile storjene, po soglasnej našej prošnji pa sklenol še vprihodnje pri vojski ostati, i ne zapustiti nas brez naše dovolitve; tedaj se zavezujemo vsi skupaj, i vsak zase posebe — mesti telesne prisege, da hočemo pošteno i zvesto pri njem ostati, nikdar i nikoli od njega se ne ločiti, i zanj vse, tudi krvi zadnjo kaplo proliti, kolikor to dopušča prisega, ko smo storili cesarju. (Poslednje besede ponavlja Izolan.) Tedaj izrekujemo
za naše zveze izdajalca vsacega izmej


[Stran 160]

nas, kdor bi na to zvezo grešil i zanemarjal občno reč, ter se zavezujemo, da se bomo maščevali nad njegovim imenijem i premoženijem, životom i živenijem. To potrjujemo lastnoročnimi podpisi.«

Trčka.
Al hočeš list le-ta podpisati?

Izolan.
Zakaj ga ne bi! Smé i — mora častnik
Pošten ga vsak — Črnilo i pero!

Trčka.
Zdaj pusti, po gostii.
Izolan (Maksa za seboj uleče).
Idi, idi!
(Oba gresta za mizo).

Drugi nastop.

Trčka. Najman.

Trčka.
(pomigne Najmanu, ki čaka pri pijačnej mizi i gre ž njim na sprednjo stran.)
Al si prepis prinesel, Najman? Daj ga!
Pa je-li tak, da lehko se zamenja?

Najman.
Od vrste sem do vrste ga posnel,
Besede o prisegi le izpustil,
Kakor ste, vzvišeni gospod, veleli


[Stran 161]

Trčka.
Tija položi ga, tem pa le precej
Na ogenj! Svoj namen dosegel je.
(Najman položi prepis na mizo, i stopi spet k prejšnjej mizi.)

Tretiji nastop.

Ilo pride iz druge sobe. Trčka.

Ilo.
Kako je s Pikolominom?

Trčka.
Menim,
Da dobro. Nič nej rekel zoper to.

Ilo.
Le njemu i njegovemu očetu
Ne upam dosti. Pazite obéh!

Trčka.
Kako pa je pri vašej mizi? Menim,
Da ste ogreli goste.

Ilo.
Volje so
Kaj dobre. Mislim, da imamo je.
I kakor vam uže sem pravil — več
Ne govoré o tem, naj v svojej časti
Ostane. Ker užé smo skupaj, carju
Storiti v Beči moramo pogoj,
To meni Montekukuli. Verujte,
Da teh bi Pikolominov ne bilo,
Le-té prevare ne bi trebalo.


[Stran 162]

Trčka.
Kaj hoče Butlar? Tiho.

Četrti nastop.

Butlar. Prejšnja.

Butlar (pride od druge mize).
Nečem vaju
Motiti; dobro sem umel, maršal,
I srečo vošim — kar se mene tiče,
(Skrivnostno.)
Zanašati se name smeta.

Ilo (živo).
Smeva?
Butlar.
S pridržkom, ali brez pridržka! Vse
Enako! Me umejeta? Naj knez
Zvestobo mojo skuša, kakor hoče,
Povedita mu to: Jaz častnik sem
Cesarjev, dokler ljubi knezu se
Cesarju vojvoda ostati, hlapec
Bom Fridolančev, kadar všeč mu bode
Oklicati, da je sam svoj gospod.

Trčka.
Zamena dobra! On nej Ferdinand,
Ne zavezujete skopuhu se.

Butlar (ozbiljno).
Grof Trčka, jaz zvestobe ne prodajam,
I ne bi vam bil svetoval pred pol
Obrnoti se letom name s tem,


[Stran 163]

Kar prostovoljno vam sedaj ponujam.
Dà, sebe i svoj polk darujem knezu,
I menim, da izgled, ki dadem jaz,
Ne bode brez dobička.

Ilo.
Komu nej
To znano, da v izgled je vojski vsej
Polkovnik Butlar!

Butlar.
Menite, maršal?
No, ne kesám tedaj se, da sem zvest
Ostal let štirdeset, če dobro mi
Ohranjeno ime pošteno kupi
Popolno maščevan'je v šestdesetem! —
Gospoda, ne izpotikujta se
Nad mojimi besedami. Enako
Naj bode vama. kako me dobosta,
I mislim, da ne pričakujeta,
Da vaša zmoti varka mojo sodbo —
Da s častne, davno že navajene
Poti nestalnost, lehkomišeljnost,
Razgreta kri zapelje sivoglavca.
Menj trdne volje zarad tega nejmam,
Ker dobro vem, od česa ločim se.

Ilo.
Povejte brez ovinkov, kaj o vas
Imamo misliti —

Butlar.
Za prijatelja
Imejta me! Tu moja roka je.
Z menoj vred vaše je vse to, kar imam.


[Stran 164]

Ne le vojakov, knez i novcev treba.
Prihranil mnogo sem v njegovej službi,
Posodim mu, i če me nadživi,
Sporočil sem že davno mu, on bode
Moj dedič, jaz nikogar nejmam tu
Na svetu, ne poznajem čutov, ki
Na drago ženo vežejo možá,
I na otroke mile, z manoj moje
Umre ime, končá se bitije.

Ilo.
Nej treba vaših novcev — vaše srce
Iskreno več veljá od zlate gore.

Butlar.
Slab konjik z Irskega sem prišel v Prago
Z gospodom, kega sem pokopal tam,
Osoda vojna, trmoglave sreče
Igrača me iz nizke službe je
Konjuške k časti tej povzdignola
Visokej. Tudi Valenštajn je sreče
Otrok. Jaz ljubim pot, ka mojej je
Enaka.

Ilo.
V rodu so vse krepke duše.

Butlar.
Čas ima večkrat velik, slaven hip,
Pogumnemu i hrabremu je mil.
Kakor iz roke v roko gre drobiž,
Tak menjajo gradovi, mesta nagle
Posestnike. Prastarih hiš potomci
Se izseljujejo, i novi grbi,
Imena nova vstajajo na dan,


[Stran 165]

Na nemškej zemlji nepovoljno ljudstvo
Se skuša stanovitno naseliti,
Vajmarski knez na vojno se pripravlja,
Da bi na Meni vstvaril kneževino
Mogočno, ako Mansfeld, Halberstatec
Bi delj bil živel, viteškim pridobil
Bi mečem bil si zemelj i posestev.
Kdo izmej teh dosega Fridolanca?
Nič tako nej visocega, da hrabri
Ne sme gredi do njega nasloniti.

Trčka.
Beseda taka pristuje možaku!

Butlar.
Zagotovite Špancev se i Lahov;
Za Škota Lesleja sem jaz porok;
Al k družbi idimo!

Trčka
Kde je ključar?
Prinesi, kar imaš! Najboljših vin!
Denes veljá! Poganja naša setev.
(Odidejo, vsak za svojo mizo).

Peti nastop.

Ključar z Najmanom pristopi. Strežaji prihajajo in odhajajo.

Ključar.
Najboljše vino! Ako stara bi
Gospôda, stara mati videla,
Kakó jedé požrešno i pijó,


[Stran 166]

Obrnola bi v grobu se! - Da! Da!
Gospod! Ta plemenita hiša pot
Gre rakovo — Nej mere niti konca!
Šurjaštvo jasno to z vojvodom ne
Prinaša nam obilo blagoslova.

Najman.
Obvari Bog! Prične še le se radost.

Ključar.
Al menite? O tem bi govorilo
Se marsikaj.

Strežaj (pride).
Burgundca na četrto mizo!

Ključar.
To je desetkrat sedma steklenica,
Gospod poročnik.

Strežaj.
To je, ker sedi
Gospod tam nemški, Tifenbah,
(Odide).

Ključar (Najmanu).
Nositi
Se previsoko hočejo. V bliskoti
Hoté posnemati volilne kneze
I kralje, kakor dela jasni knez,
Enako tudi milostivi grof.
(Strežajem)
Kaj tu poslušate? Nabrusim vam
Peté, čuvajte miz i steklenic!
Tu-le! grof Palfi ima prazno čašo!


[Stran 167]

Drugi strežaj (pride).
Hoté imeti kupo veliko,
Bogato, zlato, s češkim grbom, vi
Že veste ktero, rekel je gospod.

Ključar.
Ko Miroslavu je o venčanii
Skoval umetnik Vilijem, prekrasno
To kupo izmej plena praškega?

Drugi strežaj.
Da, to! Nazdravljali si bodo njoj.

Ključar
(maje glavoj, ko vzame kupo i jo splakuje)
To dá spet kako poročilo v Beč!

Najman.
Pokažite! To je prekrasna kupa!
Zlatica težka, vzvišanega dela,
Na njej vpodobljene reči so modre.
Na prvem polji precej, dej, da vidim!
Ponosna Amaconka jaše konja
Čez mitre i vladiške palice,
Klobuk na drogu nese s praporom,
Na kterem vidim kelih, ali veste
Povedati, kaj to bi pomenilo?

Ključar.
Ta žena, ko na konji vidite,
Volilna je svoboda češke krone.
Klobuk okrogli oznanjuje to,
I div'ji konj, na kterém ona jaše.
Človeku je klobuk lepota, kdor
Pred kraljem i cesarjem mora biti
Odkrit, nikakor nej svoboden mož.


[Stran 170]

Drugi strežaj (priteče;)
Ste čuli? Vajmarju nazdravljajo!

Tretiji čuvaj.
Avstrijskemu sovragu!

Prvi strežaj.
Luterancu!

Drugi strežaj.
Poprej napil je Bogodan cesarju,
Pa kakor mutci vsi molčali so.

Ključar.
Pri vinu nejma vozla jezik. Práv
Strežaj ne sme nastavljati ušes.

Tretiji Strežaj (tajno četrtemu).
Le dobro pazi, Ivan, da očetu
Kiroži mogla bo deva veliko
Povedati, ker mnogo nama da
Zató odpustkov.

Četrti strežaj.
Na uho bom vlekel
Za stolom Ilovim, kar mogel bodem,
Prečudne on besede govori.
(Odidejo k mizam.)

Ključar (Najmanu).
Kdo črni je gospod s pripetim križcem?
Grof Palfi govori ž njim tak zaupno.

Najman.
Izmej gospodov tistih, ki preveč
Zanašajo se nanje. Maradas
Mu je imé, na Španskem je domá.


[Stran 171]

Ključar.
Pečati s Španci nej se, to vam pravim;
I kar je Lahov, vsi so malovredni.

Najman.
O! O! Ne smeli tako govoriti bi,
Ključar! Mej njimi generali
So prvi, vojvoda najbolj se nanje
Zanaša.
(Trčka pride po pismo, za mizami gibanije.)
Trčka vstaja! Pazite ?
Vse vstaja! Urno, odmeknite stole!
(Strežaji hité k mizam, nekoliko gostov pride na sprednjo
stran.)

Šesti nastop.

Oktavij Pikolomini i Maradas prideta v pogovoru, oba stopita spredaj na isto stran prozora. Na nasprotno stran stopi Maks Pikolomini sam, zamišljen, ter se ne meni za druge. Na sredi, nekoliko bolj zadaj obstojé Butlar, Izolan, Gec, Tifenbah, Kolalto. Precej potem pristopi grof Trčka.

Izolan
(mej tem, ko družba prihaja na sprednjo stran).
Kolalto! Trčka! lehko noč! Imel
Uže bi dobro jutro vošiti.

Gec (Tifenbahu).
Gospod pobratim, naj ti dobro tekne!

Tifenbah.
To bila je večerja!


[Stran 172]

Gec.
Da, gospá
Grofinja to umeje. Naučila
Se je od svekrve. Daj Bog jej večno luč
Le-tá je bila gospodinja!

Izolan (hoče iti).
Luč! Luč!

Trčka (pride s pisanijem, Izolanu).
Gospod pobratim! dve minuti še.
Podpišite pisanije.

Izolan.
Podpišem,
Kolikorkrat vam drago. Branijem
Pa me nikdar ne nadlegujte.

Trčka.
Nečem
Truditi vas. Prisega je, ki jo
Uže poznate. Le dve, tri poteze.
(Ko Izolan daje pisanije Oktaviju.)
Po vrsti, kamor dospe! Tu nej predstva.
(Oktavij proleti pisanije očmi, kakor da se veliko ne meni zanje; Trčka ga od strani pazi.)

Gec (Trčki).
Gospod grof! Dovolite mi, da idem.

Trčka.
Nej sile — Povečerek še — Ehej! (Strežajem.)

Gec.
Ne morem.

Trčka.
Kako igrico


[Stran 173]

Gec.
Ne morem —
Prizanesite.

Tifenbah. (sede).
Odpustite mi,
Gospôda. Naveličal sem se stati.

Trčka.
Gospod glavár konjičin, po domače —

Tifenbah.
Želodec zdrav, i glavo imam vedro,
Al nesti nečejo me več nogé.

Izolan (kaže debeljaka).
Pretežko res ste naložili breme.

Tifenbah.
Potrla me je pomoranska vojna,
Po snegu i po ledu smo gazili,
Dokler bom živ, ne iznebim se tega.

Gec.
Res je! Šved vprašal nej za letni čas.
(Oktavij je podpisal, ter da pisanije Trčki, ta pa Izolanu, ki gre k mizi podpisat).

Oktavij (stopi k Butlarju).
I vi zelo ne ljubite gostij,
Gospod polkovnik! Dobro sem opazil,
I mislim, da bi radovali bolj se
V viharnej bitvi, nego v [?]

Butlar.
Se vé da, vajen nejsem se gostiti.

Oktavij (stopi zaupno bliže).
Jaz tudi ne, odkrito moram reči,
I veseli me, vredni polkovnik,


[Stran 174]

Da sva obá takó enake misli.
Pet dobrih prijateljev, ali šest
Krog majhne in okrogle mize, kupo
Tokajca, i pri tem odkrito srce,
I pameten pogovor — to jaz ljubim.

Butlar.
I jaz pridružim se. če bo mogoče.
(Pisanije pride Butlarju, ki ga podpisat gre k mizi. Igralnica se sprazne tako, da ostaneta samo oba Pikolomina, vsak na enej strani.)

Oktavij,
(ki je nekaj časa od daleč molčé opazoval sina, približa se mu nekoliko).
Mudil si dolgo se, moj sin.

Maks (se naglo obrne, zmočen).
Jaz — silni
Zadrževali so opravki me.

Oktavij.
Pa. kakor vidim, zdaj še te nej tukaj?

Maks.
To veš, da v hrupu vselej rad molčim.

Oktavij (se mu se bolj bliža).
Jaz ne bi znati smel, kaj zadržalo
Te je? (prekanjeno.) A Trčka vé?

Maks.
Kaj Trčka vé?

Oktavij (važno).
Le on te izmej gostov nej pogrešal.

Izolan,
(ki je od daleč poslušal, stopi bliže)
Nuj, stari oče. dobro ga ožmi!
Zakuri mu! To nej samó ob sebi.


[Stran 175]

Trčka (pride s pisanijem).
Ne manjka več nikogar? Ali so
Vsi podpisali?

Oktavij.
Vsi.

Trčka (vpije).
Kdo se podpiše?

Butlar (Trčki).
Štej! Trideset podpisov mora biti.

Trčka.
Tu-le je križ narejen.

Tifenbah.
Križ sem jaz.

Izolan (Trčki).
Pisati ne umeje, križ je dober
Njegov; čestí ga žid i kristijan.

Oktavij (naglo Maksu).
Polkovnik, pojdiva. Uže je pozno.

Trčka.
Podpisal eden Pikolominov
Še nej.

Izolan (kaže Maksa).
Le pazite! To bo leseni
Ta gost, ki ves večer je bil negóde.
(Maks vzame iz Trčkinih rok pisanije, v ktero gleda nemislé.)


[Stran 176]

Sedmi nastop.

Prejšnji. Ilo pride iz zadnje sobe, v roci ima zlato kupo, zelo je razgret, za njim Gec i Butlar, ka si prizadevata vzdržati ga.

Ilo
Kaj hočeta? Pustita me.

Gec i Butlar.
Ilo!
Ne pijte več!

Ilo
(se bliža Oktaviju, ter ga objame, pijoč).
Oktavij! Tebi sem prinesel to!
Utone ves naj srd v tem bratovskem
Požirku! Vem, da ljubil nejsi me
Nikoli — Bes me plentej! tudi jaz
Te nejsem ljubil! Zábiva preteklo!
Jaz te neskončno cenim!
(Večkrat ga poljubi.)
Tvoj naj boljši
Prijatelj sem, zapazite si to!
Kdor reče mu hinavski pes,
Ta ima z manoj posel.

Trčka (od strani).
Ali si
Pri pameti ? Pomisli, Ilo, kde si!

Ilo (odkritosrčno).
Kaj je? Tu so le dobri prijatelji.
(Veselim obrazom se ozre na okoli stoječe.)
Slepar mej nami nej nobeden, to
Me veseli.


[Stran 177]

Trčka (naglo Butlarju).
Peljite strani ga!
Lepó vas prosim, Butlar.
(Butlar ga pelje k pijačnej mizi).

Izolan.
(Maksu, ki je do zdaj vpiral oči nemisleč v pisanije).
Al bo kmalu,
Gospod pobratim? Si že preudaril?

Maks (kakor bi se iz sanj probudil).
Kaj hočeš?

Trčka in Izolan (oba kmalu).
Da imé zapišeš spodaj.
(Oktavij ga boječe gleda).

Maks (dá nazaj list).
Počakajte do jutri. To je posel,
Ves zbegan sem. Pošljite mi ga jutri.

Trčka.
Pomisli saj —

Izolan
Podpiši! Urno! Ne!
Najmlajši izmej gostov vseh je on,
Modrejši saj ne bode hotel biti,
No drugi vsi? Pogledi! Oče je
Podpisal tudi, vsi smo podpisali.

Trčka (Oktaviju).
Ukažite očetnoj mu oblast'jo.

Oktavij.
Dorastel sin je moj.

Ilo (postavi kupo na pijačno mizo).
O čem je govor?


[Stran 178]

Trčka.
Pisanije podpisati se brani.

Maks.
Do jutri lehko čaka, pravim.

Ilo.
Ne,
Ne more. Vsi smo podpisali. Tudi
Ti moraš, moraš se podpisati.

Maks.
Spi sladko, Ilo.

Ilo.
Ne! takó se ne
Izviješ! Znati mora knez, kdo so
Njegovi prijatelji.
(Vsi gosti se zberó krog Ila i Maksa.)

Maks.
Kakó udan sem knezu, to on vé,
I vsi vedó, i tacih burk nej treba.

Ilo.
Zahvalo tako ima knez zató,
Ker Lahe je najbolj povzdigoval!

Trčka,
(v največej zadregi tabornikom, ki se začnó groziti).
Iž njega vino govori! Nikar
Ga ne slušajte, to vas prosim.

Izolan (se smeje).
Vino
Nič ne izmisli, al odkrije mnogo.


[Stran 179]

Ilo.
Kdor nej z meno, le-tá je zoper mene.
Kakó imajo tenko vest! Če se
Skoz stranska vrata i pridržkom kakim —

Trčka (mu naglo v besedo seže).
Ves besen je, ne poslušajte ga!

Ilo (glasnejše vpije).
Pridržkom kakim ne mogó oteti.
Pridržek! Kaj? Hudič pridržek vzemi —

Maks.
(pazljiv pogleda zopet v pisanije).
Kaj pa je v pismu tak nevarnega?
Pogledati me sili radovednost.

Trčka (od strani Ilu).
Kaj delaš, Ilo? Ti nam vse pokvariš!

Tifenbah (Kolaltu).
Vem dobro, brali so poprej drugače.

Gec.
Tud meni zdi se to.

Izolan.
Kaj mêni mari?
Kder druga so, naj bo imé še moje.

Tifenbah.
Poprej o carjevej je službi nekij
Pridržek bil.

Butlar (enemu izmej tabornikov).
Sramujte se, gospoda!
Pomislite, o čem se govori,
Sedaj se vpraša, ali obdržimo
Vojvodo v vojski, ali ne? Ne smemo
Preostri biti, i tako natanki.


[Stran 180]

Izolan (enemu izmej generalov).
Al knez zavaroval se takimi
Pridržki je, ko vam je polk izročil?

Trčka (Gecu).
I vam zaupal vojskino zalogo,
Ka daje tisoč vam pištol na leto?

Ilo.
Sleparji so, ki za sleparje nas
Imajo! Kdor nej zadovoljni, ta
Naj reče: Tukaj sem!

Tifenbah.
Nu! Nu! saj nej
Beseda — konj.

Maks.
(je probral pisanije ter je dá nazaj).
Tedaj do jutri!

Ilo,
(ves srdit i sam iz sebe jecljá, enoj rokoj moli Maksu pisanije, drugoj nastavlja meč).
Judež!
Podpiši!

Izolan.
Sram te bodi, Ilo!

Oktavij. Trčka. Butlar (vsi kmalu).
Meč
Iz roke!

Maks
(ga naglo za roko zgrabi ter mu vzame meč.)
Trčka, v posteljo ga spravi!
(Odide. Ilo vpije i proklinja, nekteri vodije ga držé. Ko vsi odhajajo, pade zagrinjalo).


[Stran [181]]

PETO DEJANIJE.

Soba v Pikolominovem stanovánii. Noč je.

Prvi nastop.

Oktavij Pikolomini. Hišnik mu sveti. Precej za njima Maks Pikolomini.

Oktavij.
Ko pride moj sin, precej k meni ga
Pošljite — Koliko je ura?

Hišnik.
Dan
Se dela.

Oktavij.
Luč postavite mi semkaj —
Zdaj več ne ležemo; spat idite.
(Hišnik odide. Oktavij hodi zamišljen po sobi. Maks Pikolomini pride, Oktavij ga precej ne opazi. Sin ga nekoliko trenotij molče gleda.)

Maks.
Al hud si name, oče? Bog je priča,
Jaz nejsem kriv nesrečnega razpora.
— Res, videl sem, da si podpisal ti;
Kar bilo prav je tebi, to i meni


[Stran 182]

Bi moglo biti — ali bilo je —
Saj veš, v rečeh le-takih vprašam sebe,
Ne drugih. —

Oktavij
(stopi k njemu ter ga objame).
Uprašuj vprihodnjič sebe,
Preljubi sin! Sedaj je bilo prav,
Da svojega očeta slušal nejsi.

Maks.
Razjasni mi le-tó.

Oktavij.
Razjasnem ti.
Kar se zgodilo je to noč, le-tega
Skrivaj ne smeva v prsih zakopati.
(Oba sedeta).
Povedi, Maks! kaj meniš o prisegi,
Ko dali so podpisat nam sinoč?

Maks.
Za celo neškodljivo jo imam,
Če tud običejev ne ljubim tacih.

Oktavij.
Iz druzega nikakoršnega vzroka
Se branil nejsi je podpisati?

Maks.
Ozbiljen bil je posel, jaz razmišljen,
I zdelo se mi je, da nej tegínje.

Oktavij.
Odkritosrčen bodi, Maks. Al nejsi
Imel sumljivosti?


[Stran 183]

Maks.
Sumljivosti?
O čem? Nikakor ne.

Oktavij.
Angel varuh
Te je otel, hvaležen bodi mu,
Nedolžnost tvojo rešil je propada.

Maks.
Ne vem, kaj meniš.

Oktavij.
To ti razodenem.
Imel za sleparijo si imé
Podpisati, podpisom se dolžnostim,
Prisegi svojej odpovedati.

Maks (vstane).
Oktavij!

Oktavij.
Sêdi! Sin moj, še veliko
Ti imam razodeti. Mnogo let
V slepoti neumljivej živel si.
Prokleta se zarota plete pred
Očesom tvojim, moč peklenska tvoje
Menit ve jasni, svetli dan mračí —
Ne smem molčati dalje, sneti vez
Z očij ti moram.

Maks.
Predno govoriš,
Promisli dobro! ako boš govoril
Samó o tem, kar se dozdeva ti —
Bojim se skoraj, da nej druzega —


[Stran 184]

Storiš najboljše, da molčiš. Ne morem
Zdaj mirnoj dušoj te poslušati.

Oktavij.
Luč iz ozbiljnega sovražiš vzroka,
Iz silnega ti moram jo prižgati.
Srcá sem tvojega nedolžnosti
I lastnej sodbi lehko te prepuščal;
Al vidim zdaj, da mrežo so razpeli
Pogubno srcu tvojemu — skrivnost,
(ostro vanj oči vpre.)
Ko kriješ meni, mojo ti odkrije.

Maks,
(beseda se mu ustavi, ko bi rad govoril, v zadregi pobesi okó).

Oktavij.
Čuj torej, sin! slepé te, ti in jaz
I vsi sramotna smo igrača jim,
Knez vede se, ko hotel bi v resnici
Poveljstvu se odreči; pa v tej uri
Kovari, da ukrade vojska se —
Cesarju, i sovražniku izdá!

Maks.
Ta farška basen mi je znana, ali
Pričakoval iz ust je nejsem tvojih.

Oktavij.
Ta usta, ki iž njih jo čuješ zdaj,
Poroštvo so ti, da nej farška basen.

Maks.
Al vojvodo za besnega imajo!
On mogel bi le-to kovati, da
S potí čestí, prisege i dolžnosti


[Stran 185]

Vojakov pahne tridesetkrat tisoč,
Da združi je za tako sleparijo!

Oktavij.
Res je, nesramen tako nej. Kar hoče
Od nas, imá nedolžnejše imé.
Mir hoče le, sicer ničesar ne,
I ker sovraži cesar mir le - tá,
Zató primorati ga hoče k mira!
Nasprotnikom vsem hoče ugoditi,
I za plačilo truda svojega
Deželo pridržati češko, ktero
Že v rokah ima.

Maks.
Ali mu v zahvalo
Je to, da tako misliva o njem?

Oktavij.
Ne vpraša se, kaj misliva midvá.
Reč sama, jasne priče govoré.
Sin moj! Neznano tebi nej, kakó
Nas gledajo na dvoru — al zvijač,
Laži ne slutiš, ke sejo prodrzno,
Da v taborji upor i vstaja poči?
Raztrgane so vse vezi, ke na
Cesarja častnika držé, vojaka
Zaupno vežejo na mirni svét,
Ne zre zakona i dolžnosti do
Države, ktero mu je braniti,
Meč žuga zoper njo potegnoti.
Do tega prišlo je, da v hipu tem
Cesarju lastna vojska dela strah,
Da v stolnem mestu, v svojem gradu se


[Stran 186]

Bojí izdajčevega noža, da
Napotil v beg je nežne vnuke svoje,
Ne zarad Švedov, zarad luterancev,
— Ne! ampak zarad lastnih vojnih trum.

Maks.
Stoj! Ti me strašiš, dušo mi protresaš.
Vem, da jim prazen strah mori srcé.
Nesrečo blodinja rodi gotovo.

Oktavij.
Nej blodinja. Domača vžge se vojna.
Človeškej naj protivnejša naravi,
Če ne odvrnemo je naglim delom;
Podkupljenih uže je davno mnogo
Tabornikov, v zvestobi omahujo
Vojaci, omahujo celi polki,
Posadke cele že, zunanjikom
Zaupane trdnjave naše so,
Sumljivi Šafgoč ima vojsko vso
Na Sleskem; Trčka polkov pet; pehoto,
Konjico Ilo; vsem najboljšim četam
Veleva Kinski, Butlar, Izolan.

Maks.
I midva imava krdela svoja.

Oktavij.
Ker menijo, da imajo že naju.
Da naju njih obeti zapeljó.
I mêni dal je kneževino glaško
S saganskoj vred, jaz dobro vidim trnek,
Na kteri tebe hočejo ujeti.

Maks.
Ne! Ne! Nikakor ne!


[Stran 187]

Oktavij.
O! odpri vendar
Oči! Zakaj so nam veleli v Polzenj?
Morda so nas poklicali v posvet?
Kdaj vprašal Valenštajn za nas je svèt?
Poklicani smo, naj se jim prodamo,
Če vpremo se — život zastavimo.
Zató grof Galas hotel sem nej priti —
Tvoj oče tudi ne bi prišel bil,
Da nej pozvala viša ga dolžnost.

Maks.
On ne zakriva, da poklical nas
Je zarad sebe sem — pritrdite,
Da obdrži se, treba mu je nas.
On storil nam je toliko, zató
Smo dolžni tudi njemu kaj storiti.

Oktavij.
I veš, kaj imamo storiti njemu?
Pijani Ilo ti je razodel.
Pomisli vendar, kaj si čul i videl.
Potakneno pisan'je, izpuščeni
Pomembonosni kaže nam pridržek,
Da zvezati za dobro nas neté.

Maks.
Kar so to noč pisanijem storili,
To nej nič druzega, no slaba šala,
Ko Ilo je izmislil. Pogajači
Le-ti bi radi vse pretegnoli.
To vidijo, da sprl se knez je z dvorom,
Zató mené, da njemu strežejo,


[Stran 188]

Če spor redé, da sprava nej mogoča.
Verjemi, knez o tem ne zna ničesar.

Oktavij.
Boli me, da podreti v tvojem srci
Ti moram vero, ko do kneza imaš.
Ne morem prizanašati, pripravi
Se naglo, treba je dejanija.
Ker vedi, vse to, kar sem ti zaupal.
Kar tako se ti neverjetno zdi,
Vse, vse to imam iz njegovih ust —
Iz ust vojvodinih.

Maks (ves vroč).
Mogoče nej!

Oktavij.
On sam mi je zaupal, kar sicer
Že davno sem po drugej poti zvedel:
Da k Švedu hoče vojsko odpeljati,
Na čelu združenih krdel cesarja
Primorati —

Maks.
Krvi je nagle on
Razžalil hudo ga je carski dvor,
Naj bode, da spozabil se je v uri.
Ko mu nevolja legla je na srce.

Oktavij.
Ko razodel mi to je, bil krvi
Je hladne; i ko videl je, da sem
Ostrmel, mislil, da me strah sproleta,
Pokazal mi zaupno saska je
I švedska pisma, ka obetala
So mu pomoč gotovo.


[Stran 189]

Maks.
Nej mogoče!
Mogoče nej! Mogoče nej! Poglej,
Da nej mogoče! Razodel bi ti
Mu bil gnjusobo, slušal on bi bil
Svaritev tvojo, ali ti ne stal
— Ne stal bi živ na mojej strani zdaj!

Oktavij.
Pomislike sem razodel mu svoje,
Svaril sem ga ozbiljno, živo, ali
Gnjusobo svojo, pravo svoje srce
Globoko sem zaprl.

Maks.
Ták hinavec
Si bil? Očeta mojega navada
Nej to! Verjel besedam nejsem tvojim,
Ko slabo si o njem govoril; še menj
Verjeti morem zdaj, ko obrekuješ
Sam sebe.

Oktavij.
Nejsem silil mu v skrivnost.

Maks.
Odkritosrčnosti zaup je vreden.

Oktavij.
Gotovo! Ali on jo je zapravil.

Maks.
Še menj je varka tebi pristovala.

Oktavij.
Preljubi sin! Mož vselej tako čist
Ne more biti, kakor dete, kakor


[Stran 190]

Veleva mu v globokem srci vést.
Ko človek vedno brani se zvijači,
Potuhne tudi se odkrito srce —
Zató je zlo dejanije prokleto,
Ker vedno mora zlo iz zla roditi.
Jaz ne modrujem, le dolžnost spolnjujem,
Kar hoče car, to moram slušati.
Gotovo rajši slušal bi srcé
Povsod; al moral bi pri tem odreči
Koristnim marsikterim se namenom.
Sin dragi, prvo je cesarska služba,
Naj govori srcé, kar koli hoče.

Maks.
Jaz ne bi denes te umeti smel.
Ti praviš, da ti knez je razodel
Srcé za slab namen, a ti za dober
Namen si ga prevaril! Prosim te,
Nikar več ne govôri! Prijatelja
Mi ne uropaš — pusti mi očeta!

Oktavij (zakrije občutnost).
Ne znadeš vsega še, moj sin! Se imam
Ti nekaj razodeti.
(Po kratkem molku.)

Fridolanec
Se je pripravil že. Zanaša se
Na zvezde. Nepripravljene zajeti
Nas misli — Zlati krog gotovoj rokoj
Doseči méni. On se vara. Mi
Smo tudi se pripravili. On temno
I zlo osodo zgrabi.


[Stran 191]

Maks.
Oče, ne
Prenagli se! zaklinjam te, za vse
Na svetu: Oče, ne prenagli se!

Oktavij.
Zlo pot je lezel tihotapno; lezlo
Za njim je tiho — zvito maščevan'je;
Stoji nevidno, temno že za njim,
Korak še, i dotakne se ga grozno.
— Pri meni videl Kvestenberga si,
Do zdaj poznaš njegov le javni posel,
Prinesel sem je tudi tajen posel,
Ki dan le meni je.

Maks.
Povedi ga.

Oktavij.
Maks! S toj besedoj v roke ti polagam
Blagost državno, žizen očino.
Drag srcu tvojemu je Valenštajn,
Ljubezni, spoštovan'ja krepka vez
Od zgodnje te mladosti veže nanj —
Želje gojiš — O! čakati ne morem
Odlašajočega zaupanija —
Želje gojiš, da še tesnejše ž njim
Se skleneš.

Maks.
Oče —

Oktavij.
Jaz zanašam se
Na tvoje srce, al zanašati
Se smem, da mirno kri ohraniš ? Ali


[Stran 192]

Obrazom mirnim boš stopiti mogel
Pred kneza, ako razodenem ti
Njegovo vso osodo?

Maks.
Ako me
Prepričaš, da je on zločin.

Oktavij
(vzame pisanije iz skrinjice i mu ga dá).

Maks.
Kaj? Kako?
Odprto carjevo pisanije!

Oktavij.
Proberi ga.

Maks (se ozre v pismo).
Izgnan, obsojen knez!

Oktavij.
Takó je.

Maks.
O! to je preveč! Nesrečna zmota!

Oktavij.
Le mirno dalje beri!

Maks
(bere dalje in osuplo pogleda očeta).
Kaj? Ti? Ti si —

Oktavij.
Za kratko dobo — dokler ogerski
Ne more k vojski priti kralj, poveljstvo
Je meni izročeno —

Maks.
Ali meniš,
Da mu je vzameš? — Oče! Oče! Oče!


[Stran 193]

Ne misli tega! Dan ti posel je
Nesrečen. To pisan'je — to-le! meniš,
Da bo veljalo kaj? Mogočniku,
Ki brani mečev tisoč ga i tisoč,
Orož'je vzeti kaniš ? Izgubljen
Si ti — I s taboj vsi smo izgubljeni!

Oktavij.
To vem. česá se imam tvegati,
Nad manoj čuje bož'ja roka, ona
Zakrije milo svojim ščitom carsko
Pobožno hišo, nočno delo stré.
Služabnikov še zvestih ima car,
I v taborji še mnogo mož je vrlih,
Ki dobro reč branili bodo krepko.
Posvaril zveste sem, obstražil druge.
Stopinje čakam samo prve, precej —

Maks.
Na goli sum se naglo dela lotiš?

Oktavij.
Nikakor ne! trinoštvo car sovraži!
Ne volje, delo hoče kaznovati.
Še ima v rokah knez osodo svojo —
Obraz od hudobije naj obrne,
I vzame se poveljstvo mu na tihem,
Umekne se cesarjevemu sinu;
Prognanstvo častno na gradéh njegovih
Mu veča bo dobrota, nego kazen,
Al prvo ko stori stopinjo —

Maks.
O kakej govoriš stopinii?
Hudobne ne stori. Al ti (i to


[Stran 194]

Se je zgodilo) najpobožnejšo
Obrneš lehko v najhudobnejšo.

Oktavij.
Naklep njegov je ostre kazni vreden,
Stopinje, ktere javno storil je,
Pripuščajo še milostivo sodbo.
Ne mislim tega pisma rabiti,
Dokler se delo ne zgodi, ko brez
Ugovora potrdi sum, i njega
Obsodi zarad vélike izdaje.

Maks.
I kdo dejanije bo sodil?

Oktavij.
Ti sam.

Maks.
O! tega pisma treba nej potem!
Besedo imam tvojo, da boš čakal
Z dejan'jem, dokler me prepričal nejsi.

Oktavij.
Je-li mogoče? Zdaj še meniš, da
Nedolžen je, ko toliko že veš?

Maks (živo).
Motiti more tvoja se menitev,
Ne moje srce.
(mirnejše).
Duh njegov nej tak,
Ko drugih je ljudi. Kakor na zvezde
Osodo veže svojo, tako jim
Enak je tudi na prečudnej, tajnej
I večno neumljivej poti? Mêni
Verjemi: njemu se godi krivica.


[Stran 195]

Razpade vse. Nedolžni vzdigne se
Iz suma črnega sijajen, čist.

Oktavij.
O, da učakam to!

Drugi nastop.

Prejšnja. Hišnik. Precej za njim sel.

Oktavij.
Kaj je?

Hišnik.
Sel čaka zunaj.

Oktavij.
Tako rano?
Kdo je? Od kod je prišel?

Hišnik.
Tega mi
Povedati nej hotel.

Oktavij.
V sobo ga
Pripelji. Drugim nič o njem ne pravi.
(Hišnik odide, Kornet pristopi.)
Ste vi, Kornet? Je vas poslal grof Galas?
Nu, pismo dajte mi.

Kornet.
Le ustno mi
Je naročilo dal, ker bal se je —

Oktavij.
Kaj je?


[Stran 196]

Kornet.
Poroča vam — Al govoriti
Smem tukaj svobôdno?

Oktavij.
Moj sin vé vse.

Kornet.
Imamo ga.

Oktavij.
Kogá imate?

Kornet.
Pogajalca!
Sesino.

Oktavij (naglo).
Njega?

Kornet.
Stotnik Morbrand ga
Predvčeranjem v Surnavi je ujel,
Ko šel je s pismi v Ratisbono k Švedu.
Oktavij.
I pisma —

Kornet.
General z jetnikom vred
Ja precej je poslal na Dunaj.

Oktavij.
Vendar!
Zdaj vendar! To je važno oznanilo.
Ta mož je dragocena nam posoda,
Reči zakriva važne — Ali našli
So mnogo?


[Stran 197]

Kornet.
Zvezkov šest, na kterih bil
Je Trčkin grb.

Oktavij.
I knežev na nobenem?

Kornet.
Ne, da bi vedel.

Oktavij.
I Sesina?

Kornet
V strahu
Je bil velikem, ko so rekli mu,
Da v Beč ga pošljejo. Grof Altringar
Pa mu dajal je srce, ako vse
Odkritosrčno razodene.

Oktavij.
Ali
Pri vašem je gospodu Altringar?
Čul sem, da v Lincu je bolan obležal.

Kornet.
Pri generalu je v Globokem že
Dva dni. Junakov vrlih že imáta
Šestnajst praporov zbranih ino vam
Poročata, da čakata ukaza.

Oktavij.
Zgodi se lehko v malo dneh veliko.
Kdaj morate se vrnoti?

Kornet.
Ko boste
Veléli vi.


[Stran 198]

Oktavij.
Čakajte do večera.

Kornet.
Počakam.
(Hoče iti.)

Oktavij.
Nej-li vas nobeden videl?

Kornet.
Nobeden. Kapucinci, kakor vselej,
Odprli so mi samostanska vrata.

Oktavij.
Počijte zdaj i dobro skrijte se.
Odpraviti vas mislim do večera.
Kaj naglo se reči razvijajo,
I predno ta se nagne dan, ki zdaj
Osodopolno oznanjuje zora,
Razsodni mora pasti kober.
(Kornet odide.)

Tretiji nastop.

Obá Pikolomina.

Oktavij.
Sin moj, i zdaj? Očito vse bo skoro;
Ker vse, to vem, opravljal je Sesina.

Maks,
(ki je bil mej poprejšnjim nastopom zelo nemiren, srčno).
Najkrajša pot mi luč prižgati mora.
Bog s taboj!


[Stran 199]

Oktavij.
Kam? Ostani tukaj!

Maks.
H knezu.

Oktavij (se prostraši).
Kaj?

Maks (se vrne).
V zmoti bil si, ako menil si,
Da jaz ti bom podpora v takej igri,
Naravnost moj držati mora pot.
Resničen z usti, i hinavec v srci
Ne morem biti. gledati ne morem,
Da kdo mi upa, kakor prijatelju,
Vesti ne morem tem tolažiti,
Da kdo v pogubo dela svojo, ker
Ne vé, če nej ga nalegal moj jezik,
Za kar me kupi kdo. to moram biti.
— K vojvodi pôjdem. Denes še od njega
Zahteval bom, naj reši dobri glas,
Naj zanjke, ktere ste umetno spleli,
Pred svetom strga prostodušnim delom.

Oktavij.
To hočeš ti?

Maks.
To hočem jaz. Ne dvomi.

Oktavij.
Prevaril sem o tebi se, to vidim.
Dà, mislil sem, da moder je moj sin.
Ki blagoslovi milostivo roko,
Ka je potegnola od brezdna ga —


[Stran 200]

Zdaj vidim, da je slep, ker dve očesi
Sti mu zmešali um, ker strast ga vodi,
Da bela dneva luč ga ne ozdravi.
Le idi! vprašaj ga! i bodi tako
Nespameten, povedi mu skrivnost
Očetovo, cesarjevo. Pred časom
K očitnemu prisili sporu me!
Zdaj, ko nebeško čudo je hranilo
Skrivnost do ure te, sumljivosti
Zapíralo okó budeče, naj
Učakam, da moj sin počet'jem besnim
Državne stre modrosti delo trudno!

Maks.
Prokleta bodi ta modrost državna!
Prisilite v državnej tej modrosti
H koraku ga — dá, lehko se zgodi,
Da h hudobii ga primorate.
Ker hočete, naj bode hudodelec,
O! to ne more dobro se končati —
I naj konča se, kakor hoče, v duhu
Nesrečni vidim konec, ki se bliža —
Če ta kraljevi mož, če pade on,
Za padom se njegovim svét razruši,
I kakor sredi morja ladija,
Ko plamen jo objame krog i krog.
Skrlupne, i mornarje vse, katere
Nosila je, mej morjem i mej nebom
Izbruhne naglo, tako padajoč
Za saboj on potegne vse, ki smo
Na srečo prikovani le njegovo.


[Stran 201]

Ti sodi, kakor hočeš! Ali meni
Dovoli, naj ravnam po svojem srci.
Čist mora mi ostati on, jaz njemu.
Razsóditi se mora, predno stopi
Na strop nebeški truma zvezd nešteta,
Zgubim-li prijatelja, al očeta.
(Ko odhaja pade zagrinjalo).


[Stran [203]]

VALENŠTAJNOVA SMRT.

žalostna igra

V petih dejaniih.


[Stran [204]]
[[204]]

OSOBE.

Valenštajn.
Oktavij Pikolomini.
Maks Pikolomini.
Trčka.
Ilo.
Izolan.
Butlar.
Najman, konjičin stotnik.
Pribočnik.
Polkovnik Vrangel, švedski poslanec.
Gordon, velitelj v Hebu.
Četnik Geraldín.
Deverú
Makdonald
stotnika v Valenštajnovej vojski.
Švedski stotnik.
Več poslancev oklopnikov.
Grofinja Trčka.
Tekla.
Gospica Naibrun, dvorkinja
Plemíč Rosenberg, konjuh
vojvodičini.
Dragonci.
Služabniki, plemiči, ljudstvo.

Igrá se v prvih treh dejaniih v Polznji, v zadnjih
dveh v Hebu.


[Stran [205]]
[[205]]

PRVO DEJANIJE.

Soba astrologiškim orodijem, krogi, zvezdovidi, kvadranti i drugoj zvezdoznanskoj pripravoj. Zagrinjalo je vzdigneno pred okroglo stransko izbo, v kterej se vidi sedem čudno razsvitljenih nebeških znamenij, vsako v svojem kotičku. Seni pazi zvezd, Valenštajn stojí pred velijo črno desko, na kterej so vpodobljena nebeška znamenija.

Prvi nastop.

Valenštajn. Seni.

Valenštajn.
Naj dosti bode, Seni. Stopi doli,
Deni se že, i Mart to uro vlada.
Nej dobro več pozvedati. Naj bode!
Zadosti veva.

Seni.
Slavni moj gospod!
Le Venero naj še pogledam. Vshaja
Sedaj na nebu, kakor svitlo solnce.

Valenštajn.
Da, zdaj dospela je najbliže zemlji,
I nam pošilja svoje žarke vse.
(Gleda podobo na deski.)


[Stran 206]

O blagi pogled! Vendar, zdaj se le
Zadela srečno skupaj je osodna
Trojica; srečni zvezdi, Jupiter
I Venera zvijaškega zajeli
Mej sé sti Marta, starega kvarilca,
I morati ga, naj me služi on,
Ki dolgo časa bil mi je sovražin,
Navpik je, al pošev rudeče strele
Na moji zvezdi metal, zdaj v kvadratu,
Zdaj v svitlem ščipu njiju blagonosne
Moči slabil; premagali sedaj
Sti oni starega sovražnika,
Ujetega mi peljeti po nebu.

Seni.
I veličanskih teh svetil ne žali
Noben nezgodonosni žar! Saturn
Je brezoblasten, in cadente domo.

Valenštajn.
Pri kraji je oblast Saturnova,
Ka vlada tajni porod v zemlje krili
I dušnih globočinah, svoje žezlo
Drží nad vsem, kar luči se boji.
Nej časa več snovati i kovati,
Ker vlada svitli Jupiter, moč'jó
Na luč poteza delo, ko skovalo
Se v temi je — Sedaj je dela treba,
I dela naglega, da iznad glave
Prikazen srečna ne ubegne mi,
Ker vedno se sprominja strop nebeški.
(Nekdo na vrata potrka).
Potrkal je nekdo. Poglej, kdo je.


[Stran 207]

Trčka (zunaj).
Otvori!

Valenštajn.
Trčka je. — Kaj se tako
Mudi? Imava posel.

Trčka (zunaj).
Deni zdaj
Vse strani. Prosim te. Moj posel ne
Trpi odloga.

Valenštajn.
Odpri, Seni!
(Ko Seni Trčki odpira, zagrinja Valenštajn podobe).

Drugi nastop.

Valenštajn. Grof Trčka.

Trčka (pristopi).
Ali
Si čul uže? Ujel, cesarju ga
Izročil Galas je.

Valenštajn.
Kogá je Galas
Ujel? kogá izročil?

Trčka.
Tistega,
Ki vé vse naše tajnosti, ki naše
Naklepe s Švedi i Sasoni zna,
Ki vse le-to imel je v svojih rokah —

Valenštajn (se prostrani in umekne).
Sesino? saj ne? Reci: ne, za Boga!


[Stran 208]

Trčka.
Na poti v Ratisbono k Švedom so
Prijeli ga poslanci Galasovi,
Ki mu že davno prišel je na sled.
Vsa pisma Kinskemu, Arnhajmu, Turnu
In Oksenštirni je imel pri sebi;
Vse to zdaj v njihovih je rokah, zdaj
Vedó že vse, kar se je dogodilo.

Tretiji nastop.

Prejšnja. Ilo (pride).

Ilo (Trčki).
Mu je že znano?

Trčka.
Da.

Ilo.
Al misliš zdaj še
Na mir s sesarjem? Iščeš še pri njem
Zaupan'ja? Če vsem se odpoveš
Namenom, kaj vse to pomore? Dobro
Vedó že, kaj si hotel. Dalje moraš,
Zagradil si za saboj vse poti.

Trčka.
Dokaze pristne v rokah zdaj uže
Imajo —

Valenštajn.
Ne podpisov mojih. Tebe
Na laž postavim.


[Stran 209]

Ilo.
Tako? Ali meniš,
Da tó, kar sklepal tá je, tvoj šurjak,
V imenu tvojem, ne zadene tebe?
Za tvojo naj njegova bi veljala
Beseda Švedu, a ne beškim tvojim
Sovražnikom?

Trčka.
Podpisal nejsi — Ali
Pomisli, kaj Sesini si govoril.
I bo-li molčal? Če oteti more
Ga tvoja tajnost, al jo bode hranil?

Ilo.
Kak misliti kaj tacega le moreš!
I ker vedó, dokle si drznol se,
Govôri! kaj še pričakuješ? Vzeli
Ti bodo vodstvo, nej ti več pomoči,
Zgubljen si, ako se mu odpoveš.

Valenštajn.
Armada je svoboda moja. Vojska
Mi ne pobegne. Naj vedó kar koli,
Oblast je moja, ona jezik jim
Zaveže — Če za svojo sem zvestobo
Porok, zadosti mora to jim biti.

Ilo.
Armada je svoboda tvoja; zdaj, ta hip
Je tvoja; ali bój počasne se
I tihe časové oblasti. Denes
In jutri tvojih čet udanost še
Te sile varuje; al če odlašaš,
Podkopljejo zvijačami ti dobro


[Stran 210]

Menitev, ki se nanjo zdaj naslanjaš,
Podkupijo za drugim druzega,
Da v prah se razvali črviva stavba,
Ko pribobnél potres bo grozoviti.

Valenštajn.
O, to je zla naključba!

Ilo.
Jaz jo imam
Za srečno, če ti srce dá i k delu
Spodbode naglemu — Polkovnik švedski —

Valenštajn.
Je prišel? Ali veš, kaj je prinesel?

Ilo.
To hoče samo tebi razodeti.

Valenštajn.
Zla, zla naključba — Kaj pa! kaj pa! Preveč
Sesina ve, i molčal on ne bode.

Trčka.
On češki je begun in izdajalec,
Njegova glava se pod mečem trese,
Če more tebi v kvar oteti se,
Al ne izvije se? al bo tajil
Mehkužnik, če na tezo ga razpnó?

Valenštajn (zamišljen).
Zaman je zdaj zaupan'ja iskati,
I naj počnem, kar hočem, imajo
Za izdajalca me i bodo me
Imeli; naj k dolžnosti se še tako
Pošteno vrnem, nič mi ne pomore —


[Stran 211]

Ilo.
To bi te pogubilo. Ne zvestobi,
Prištevali bi to slabosti tvojej.

Valenštajn
(zelo nepokojin sem ter tija hodi).
Al moram zdaj ozbiljno vžgati plamen,
Ker šalil sem poprej se presvobôdno?
Proklet je, kdor s [hudičem] šali se!

Ilo.
Če bila je le šala, veruj mi,
Ozbiljno, britko pokoril jo bodeš.

Valenštajn.
Če mora se zgoditi, zdaj se mora,
Ker zdaj je v mojih rokah še oblast.

Ilo.
Če je mogoče, predno v Beči strah
Upade, predno te prenaglijo —

Valenštajn (progleduje podpise).
Besedo so taborniki mi dali —
Maks Pikolomini se nej podpisal.
Zakaj ne?

Trčka.
Da nej treba — menil je —

Ilo.
Njegov napuh! — Mej njim i tebi tega
Nej treba.

Valenštajn.
Ima prav, res treba nej —
Armada neče v Flandrijo, poslala
Mi pismo je, ustavlja se ukazu,
Storjen k razponi prvi je korak.


[Stran 212]

Ilo.
Gotovo laže jo v sovražni tabor
Popelješ, nego k Špancu.

Valenštajn.
Slišal vendar
Bi rad, kaj ima Šved mi poročiti.

Ilo (naglo).
Pozovite ga, Trčka. Zunaj že
Stoji.

Valenštajn.
Počakaj še nekoliko.
Pripravljen nejsem — prišlo je prenaglo —
Navada moja nej, da bi se dajal
V oblast nameri slepej, temno vládnej.

Ilo.
Poslušaj ga sedaj, potem provdari.
(Odideta).

Četrti nastop.

Valenštajn (govori sam s seboj).
Je-li mogoče? Najman več izvolja?
Ne morem več nazaj po svojej volji?
Al moram dovršiti delo, ker mi
Je v mislih bilo, ker uhó nastavljal
Skušnjavi sem, pojil srcé v teh sanjah,
Ker se za delo negotovo nejsem
Pripravljal, le odprto pot si puščal?
Bog večni zna, ozbiljno nejsem tega
Nikoli hotel i nikoli sklenol!


[Stran 213]

Le misel ta mi bila je prijetna,
Dražila me je svoboda i moč.
Al je krivica, da sem radoval
Kraljeve nadeje slepila se?
Al nejsem hranil v prsih prostega
Izvolja i si puščal dobre poti,
Ka bila mi odprta je k vrnitvi?
I kam zablodil zdaj sem tako naglo?
Za manoj pota nej, za hrbtom svojim
Sezidal sem si neprestopno steno,
Vrnitev brani stolp mi do oblakov.
(V misli vtopljen obstoji).
Mené, da kriv sem, i ne morem krivde
Od sebe odvaliti, naj še tako
Poskušam, ker živenije me toži
Dvoumno; še pobožnih virov čisto
Dejan'je mi otruje sum hudobni.
Da sem izdajnik, kakor mislijo,
Zvestobe luč bi svetu kazal bil,
Pod temnim zagrinjalom kril naklepe,
Nevoljin glas ne bil mi nikdar prišel
Iz ust. Udal sem trmi se i strasti,
Ker dobro sem poznal nedolžnost svojo
I voljo nepokvarjeno. Prodrzno
Govoril sem, ker drzno delal nejsem.
Zdaj modrovaje zvežejo vse to,
Kar se je brez namena dogodilo,
Umetno vse spletó v celoto, kar sem
Govoril v jezi, v preobilosti
Veselega srcá, i strahovito
Na glavo tožbo mi nakopljejo,


[Stran 214]

Da bodem moral oneméti. Tako
Pogubno sem zaplel se v lastno mrežo,
Ko sila more le raztrgati.
(Spet preneha i postojí.)
Drugače nej! ker me poguma prosti
Nagib je silil k delu drznemu,
Ko trpka i surovovladna sila,
Ko moja ohranitev zdaj zahteva,
Osorno lice ima sila. Groza
Človeka zgrabi, ako segne v tajne
Osode vrč. Dejanije se bilo
Je moje v prsih mojih, izpuščeno
Iz srca varnega zavetja, svoje
Zibéli, v svet života ptujega
Poslano, onim trmastim zapade
Močem, pri kterih išče um človeški
Zaman zaupa i prijaznosti.
(Naglo korači po izbi, potem spet obstoji i se zamisli).
I kaj počnem? Al sem provdaril sam
Pri sebi? Mirno i neskrbnovladno
Namenjen podkopati sem oblast.
Ka trdno na posest se posvečeno
Opira i navado starodavno,
Ka tisočero krepkih korenin
Vcepila je v detinsko verno srce
Narodom. To moči ne bode boj
Z moč'jo. Tacéga ne bojim se boja.
Nej strah nobenega me vraga, komur
Ozreti prosto morem se v oči,
Junak junaštvo tudi v meni vžiga.
Al strašen mi nevidni je sovražnik,


[Stran 215]

Ki se upira mi v Človeških prsih,
Bojim samó njegove se bojazni —
Nevarno, strašno to nej, kar živi,
Kar ima vidno moč; al grozna je
Navada i vsakdanjest, ka je bila
Od nekdaj, ka povrača vedno se,
Denes veljá, ker je veljala včeraj!
Navada mati je, vsakdanjest srca
Človeškega dojnica. Zlo človeku,
Ki se dotakne starega pohišja,
Pradedov starih i čestitljivih
Spominkov! Starost je je posvetila;
Kar čas osivi, to je posvečeno.
V posesti bodi i v pravici si,
I množica jo zvesto bo čuvala.
(Pristopivšemu plemiču.)
Polkovnik švedski? Je-li on? Naj pride.
(Plemič odide. Valenštajn zamišljen vpre okna vrata).
Ta prag je čist še zdaj. Stopilo čezenj
Še hudodelstvo nej. Tak ozka meja
Obé životni poti loči!

Peti nastop.

Valenštajn in Vrangel.

Valenštajn.
Vi ste Vrangel?

Vrangel.
Da, Gustav Vrangel, polku plavému
Siedermanlanškemu zapovedujem.


[Stran 216]

Valenštajn.
Pri Stralsundi mi nekij Vrangel storil
Je mnogo zla, junaško se je branil,
Da nej v roké mi palo morsko mesto.

Vrangel.
Ne jaz, vojvoda, ubranili so ga
Valovi! Belt viharje voj moč'jó
Njegovo je svobodo branil. Morje
I kopna zemlja nej sta istemu
Služila.

Valenštajn.
Admiralski mi klobuk
Tedaj raz glavo ste raztrgali.

Vrangel.
Zdaj prišel krono det sem nanjo vam.

Valenštajn
(mu pomigne, naj sede, i sede tudi sam).
I nu, pokažite pooblastilo.
Imate neomejeno oblast?

Vrangel (promišljuje).
Pojasniti se morajo še dvombe —

Valenštajn (probravši).
To pismo modro govori. Providen,
Razumen mož je, kega služite.
Takó-le piše kancler: Jaz vladarja
Pokojnega spolnujem le željé
Če vam pomorem k češkej kroni.

Vrangel.
Golo
Resnico govori. Zelo je čislal
Pokojnik vaše milosti razum


[Stran 217]

I zvedenost vojvodsko; često je
Govoril nam: najumnejší v vládánii
Vladar i kralj imel bi vselej biti.

Valenštajn.
Beseda ta je njemu pristovala.
(Prijazno ga prime za roko.)
Polkovnik Vrangel, za resnico — v srci
Sem vedno bil za Švede — e, na Sleskem
Sem to potrdil i pri Norimbergi.
Imel sem v svojej pasti često vas,
Odprl sem vselej stranska vrata vam.
Sovražijo me zarad tega v Beči,
Zato nastopil sem to pot — i ker
Ujema z vašim prid se moj, zato
Zaupaj va drug drugemu.

Vrangel.
Zaup
Se najde, kader se porazumeva.

Valenštajn.
Ne upa mi še kancler, kakor vidim.
Res je — ta igra mi dobička ne
Obeča. Vredni kancler misli, ako
Cesarju, ki je moj gospod, igram
Sleparski, i sovražniku utegnem.
I to bi se mi laže prizaneslo
Od onega; al tega tudi vi
Ne menite, gospod polkovnik Vrangel?

Vrangel.
Jaz imam samo posel, ne menitve.


[Stran 218]

Valenštajn.
Na zadnji kraj me cesar je ugnal.
Ne morem ga pošteno več služiti.
Posili v lastno varnost storil sem
Korak, ki lastna mi očita vést.

Vrangel.
Verjamen. Le kdor mora, tako dela.
(Po kratkem molku).
Ne pristuje ugibati, soditi,
Zakaj ravnate tako, slavni knez,
Z gospodom i cesarjem. Pogajan'je,
Vse prilike so nam ugodne: v vojni
Dobiček vsak velja, kar pride nam
V roke, to vzamemo, i če je res —

Valenštajn.
O čem še dvomite? O mojej volji?
Al moči? Kanclerju sem zagotovil,
Da mu pripeljem osemnajst tisoč
Cesarske vojske, če mi upa svojih
Vojakov šestnajst tisoč —

Vrangel.
Knez, vojaška
Je vaša slava napolnila svét;
Vi ste mu Atila al Pir. Strmé
Pripoveduje ljudstvo, kako ste armado —
Le malo let je tega — da bi človek
Ne mogel misliti i ne verjeti —
Iz nič nabrali i vodili v zmage.
A vendar —

Valenštajn.
Vendar ?


[Stran 219]

Vrangel.
Vredni kancler meni,
Da laže vojske šestdeset je tisoč
Nabrati, nego desetino nje —
(umolkne).

Valenštajn.
Nu, kaj? Izgovorite brez ovinkov.

Vrangel.
Sovražniku izdati.

Valenštajn.
On to meni?
On sodi, liki Šved i protestant.
Vi Luteranci vsi vojujete
Za sveto pismo; vam reči je mari;
Kder vaš je prapor, tam so vaša srca —
Kdor izmej vas k sovražniku .ubegne,
Z gospodoma je dvema zvezo strgal.
Pri nas ne zre nobeden tega.

Vrangel.
Sveta
Nebesa! Ali tukaj v teh deželah
Ognjišča, doma, cerkve nejmate?

Valenštajn.
Naj vam povem, kakó je to pri nas —
Da, ima domovino Avstrijan,
I ljubi jo i vé, zakaj jo ljubi.
Al vojska ta. ka zove se cesarska,
Ka tu leží na Českem, ta je nejma?
Smetlaka ptujih je dežel, rodú
Človeškega izrod, ka razen solnca,
Ko sije vsem stvarem, ničesar nejma.


[Stran 220]

I češka zemlja ta, za ktero zdaj
Vojnjemo, srcá za svojega
Gospoda nejma, ker jo mu je dalo
Orožije, ne volja narodova;
Trinožnost versko nosi grenkoj tožboj.
Oblast jo proplašila je, al ne
Pomirila, živé v spominu gorkem
I maščevan'ja vročih prsih groze,
Ke so na zemlji tej se dogodile.
Al more sin pozabiti, da so
Očeta k maši s hrti ščevali?
Strašán je narod, s kim se tako dela,
Naj se meščuje, al trpi trinoštvo.

Vrangel.
A plemenitniki i častniki?
Knez, tak pobég i taka nezvestoba
Izgleda nejma v svetnej zgodovini.

Valenštajn.
Na vsak način so moji. Verjemite
Očesu lastnemu, ne mojemu
Jeziku.
(Dá mu prisežno pismo. Vrangel ga probere i molče na mizo položi).
Kako je? Al zdaj umete?

Vrangel.
Naj to urne, kdor more, slavni knez!
Od sebe vržem krinko — Da! oblast
Mi dana je, naj z vami sklenem vse.
Porenski grof je le štir dni hodá
Od tod in ima vojske petnajst tisoč,
On čaka le ukaza, da pridruži


[Stran 221]

Se vašej vojski. Pošljem mu ukaz,
Če pogodiva se.

Valenštajn.
Kaj hoče kancler?
Vrangel (promišljuje).
Na vagi švedskih polkov je dvanajst.
Zastavljena za to je moja glava.
Naposled lehko bi le sleparija —

Valenštajn (jezno).
Šved!

Vrangel (mirno dalje govori).
Torej treba mi zahtevati,
Da odpove se javno, brez proklica
Zdaj precej Fridolanski knez cesarju,
Sicer mu naših ne zaupamo
Praporov.

Valenštajn.
Kaj zahtevate od mene?
Povejte brez ovinkov!

Vrangel.
Naj se vzeme
Orožije vojakom španskim, ki
Udani so cesarju, naj se Praga
Udá nam, vanjo ino v Hebsko mejno
Trdnjavo švedska vojska posadi.

Valenštajn.
Vi hočete veliko! Praga! Naj bo
Že Heb! Al Praga? To ne more biti.
Vsaktero dadem vam poroštvo, ktero
Od mene morete po pameti


[Stran 222]

Zahtevati. Al Prago — Češko lehko
Sam várujem.

Vrangel.
O tem ne dvomim. Tudi
Nam nej samó za varstvo. Ne daruje
Za nič se ljudstvo i ne trose novci.

Valenštajn.
To je resnica.

Vrangel.
Da se to poplati.
Ostane Praga nam zastavljena.

Valenštajn.
Al tako malo nam verjamete?

Vrangel.
Mej Nemci mora biti Šved providen.
Čez vshodno morje so pozvali nas,
Oteli smo razpada jim državo,
Svobodo versko, sveto evangeljsko
Smo vero zapečatili krv'joj.
Zdaj več ne čutijo dobrote, ampak
Le breme; ptujce gledajo v državi
Očesom zavidljivim, radi nam
Nasuli novcev polno bi perišče,
Nazaj poslali v nase gozde nas.
Ne! nejsmo Judeži, za novčen cvenk
Pustili nejsmo kralja na bojišči,
Za zlato i za srebro tekla nej
Toliko Švedov plemenita kri!
I z lavorikoj suhoj v domovino
Napeti jader nečemo, ostati


[Stran 223]

Ko državljani hočemo na zemlji,
Ko smrtijo nas kralj si je pridobil.

Valenštajn.
Pomagajte mi občnega zatretí
Sovražnika, i vaša bode lepa
Pokrajina.

Vrangel.
In ako v prah telebi
Sovražnik občni, kdo-li zveze novo
Prijateljstvo potem? Knez, nam je znano —
Da si bi tega Šved ne smel čutiti —
Da s Sasi v tajnih ste pogovorih.
Kdo nam je porok, da ne merijo
V pogubo našo sklepi, ktere nam
Prikrivati se zdi koristno vam?

Valenštajn.
Izvolil svojega moža je kancler,
Poslati mogel nej mi tršega.
(Vstane).
Spremislite se, Gustav Vrangel. Prage
Ne dam!

Vrangel.
Tu moja je oblast pri kraji.

Valenštajn.
Naj vam odstopim glavno svoje mesto!
Ne, raji stopim — k svojemu cesarju.

Vrangel.
Če je še čas.

Valenštajn.
Na volji mi je, zdaj
I kader mi je drago.


[Stran 224]

Vrangel.
Morebiti
Fred malo dnemi še. Denès ne več.
Kar je zaprt Sesina, nič več ne.
(Valenštajn osupne, Vrangel govori dalje).
Verjamemo, da menite pošteno;
Od včeraj smo prepričani o tem —
I ker nam je poroštvo za vojake
Pisan'je to, na poti nič več nej
Zaupu. Praga naju nu razprè.
Moj vredni kancler vzame Staro mesto
Za dobro, prepustivši Malo stran
Z Gradčani rokam vaše milosti.
Al Heb se mora precej nam odpreti,
Sicer ne sklenemo nikake zveze.

Valenštajn.
Tedaj bi jaz vam upal, vi ne meni?
To moram, dobro še promisliti.

Vrangel.
Ne promišljujte, svétujem, predolgo.
Že v drugo leto vleče se pogovor,
Če zdaj ne sklenemo ničesar, kancler
Razdere pogajanije za vselej.

Valenštajn.
Zelo me stiskate. Promisliti
Stopinjo treba tako.

Vrangel.
Predno misli
Se nanjo. Knez! le naglo delo more
Naključiti da ne izpodleti.
(Odide).


[Stran 225]

Šesti nastop.

Valenštajn. Trčka in Ilo (se vrneta).

Ilo.
Je v redu?

Trčka,
Sta z vršila?

Ilo.
Šved je šel
Ves zadovoljin. Da, z vršila sta.

Valenštajn.
Slušajta me! Zgodilo se še nej,
Promislil dobro sem i — ne storim.

Trčka.
Ne? Kako to?

Valenštajn.
Ob milosti bi živel
Oholih Švedov! Tega ne prebijem.

Ilo.
Al prosiš jih pomoči, ko begun?
Koristiš več jim, nego tebi oni.

Valenštajn.
Kakó godilo se je tistemu
Burbonu, kralju, ki prodal se je
Naroda svojega sovražnikom,
V nadlogo treščil lastno domovino?
Prokletstvo bila je njegova plača,
Odmeščevalo gnjusom ljudstvo je
Zlonosno, nenaravno hudobijo.


[Stran 226]

Ilo.
Je to s teboj takisto?

Valenštajn.
To vam pravim,
Najbliža prijateljica človeku
Je zvesta služba, človek čuti, da
Je rojen, naj se zarad nje meščuje.
Vkroti sovraštvo verskih družeb se,
Strank besnost, stara nevošljivost i
Zavist; vse, kar bori se tako se
Tegotno, kar se hoče vničiti,
Pomiri se i spravi, da odbije
Človeštvu vraga zaničljivega,
Zver div'jo, ka moreča plane v trdno
Ograjo, kder prebiva varno človek —
Ker lastni um ne varuje ga vselej —
Natora mu je dala samo spredaj
Očesno luč, pobožna mu zvestoba
Braniti ima nečuvani hrbet.

Trčka.
Nikar ne misli sam o sebi slabše,
No misli tvoj sovražnik, ki roko
K dejaniju ponuja ti vesel.
Še Karol, carske hiše stric i ded,
Imel nej tako plemenite misli,
Sprejel Burbona je v naročije,
Ker le korist je svetu vladarica.


[Stran 227]

Sedmi nastop.

Grofinja Trčka. Prejšnji.

Valenštajn.
Kdo vas je klical? Tu nej ženskim posla.

Grofinja.
Prišla sem srečo vošit — Ali je
Prezgodaj morebiti? Jaz ne mislim.

Valenštajn.
Pokaži, Trčka, da si mož. Ukaži,
Naj ide.

Grofinja.
Dala že sem Čehom kralja.

Valenštajn.
Zato je ták bil.

Grofinja (obema vojvodama).
Kaj je? Govorita

Trčka.
Knez neče.

Grofinja.
Neče tega, kar mu treba?

Ilo.
Sedaj je vaša skrb. Poskusite,
Jaz sem pri kraji, ko se govori
O vesti mi in o zvestobi.

Grofinja.
Kako?
Ko bilo vse je negotovo še,
Ko bila je se daljna pot pred taboj,
Tedaj imel namen si i pogum,
I zdaj upada srce ti, ko se


[Stran 228]

Iz sanj rodí resnica, ko je blizu
Spolnitev, i gotov ugoden konec?
Al si junak samó v naklepih, v delu
Plahim? Takó! Naj vragom obvelja,
Prav tukaj te ujeti mislijo;
Ne dvomijo o sklepu, bodi v zvesti,
Dokažejo ga pismom i pečatom!
Al nikdo izmej njih ne véruje,
Da je mogoče delo, ker sicer
Bi se te bali i te spoštovali. —
Je-li mogoče? Ali hočeš zdaj
Umeknoti se i pustiti sad,
Ko si do sem že segnol, ko vedó
Najhujše že o tebi, ko jim delo
Velja že, kakor bi storjeno bilo?
Naklep brez dela je ostudna zloba,
Al z delom započetba je nesmrtna
In odpuščena, ako obvelja,
Kar zvrši človek, to je bož'ji sklep.

Hišnik.
Polkovnik Pikolomini.

Grofinja (naglo).
Naj čaka.

Valenštajn.
Zdaj je zaman. Naj pride drugikrat.

Hišnik.
Opravek ima silen. Prosi le
Za hip —

Valenštajn.
Kdo vé, kaj ima, znal bi rad.


[Stran 229]

Grofinja (se smeje).
Kakó pa, njemu se mudi. Ti čakaš
Lehkó.

Valenštajn.
Kaj je?

Grofinja.
Pozneje ti povem;
Zdaj skusi, da odpraviš Vrangljina.
(Hišnik odide).

Valenštajn.
Da imam še izvolije — da mi
Še ktera pot odprta je — sedaj še
Bi jo izvolil, ognol skrajnej se
Zadrgi.

Grofinja.
Ako druzega ne iščeš,
Ta pot leži pred taboj, Vrangljina
Od sebe pošlji. Pusti upe stare,
Proteklemu živen'ju daj slovo,
I skusi, kako začneš novo. Tudi
Pobožnost ima čislane junake,
Enako, kakor slava, kakor sreča.
Zdaj precej se napoti v Beč k cesarju.
Z obilimi zakladi stopi predenj
I reci, da si le v zvestobi skušal
Služabnike, na led izvabljal Šveda.

Ilo.
Še to prepozno je. Preveč vedó.
Le glavo nesel bi na smrtni panj.


[Stran 230]

Grofinja.
Nej strah me tega. Nejmajo dokazov.
Da bi sodili ga po zakonu,
Ogibljejo se samovoljnosti.
Dádé vojvodi v miru odstopiti.
Vem, kako bo vse to. Kralj ogerski
Sem pride, i se vé, da vojvoda
Odstopi; razjasnila ne bo treba,
Zakaj se je le-tó zgodilo. Vojska
Priseže kralju, stari red ostane.
I neko jutro vojvoda odide;
Giban'je živo se zbudi na gradih
Njegovih, hodil bo za lovom, zidal,
Kobilarije vrejal, veličastno
Dvoranil i razdajal zlate ključe,
Za gostoljubno mizo vabil, s kratka.
Kralj velik bode — v malem! — Ker bo znal se
Providno zadovoljevati, da bo
V resnici brez veljave i pomembe,
Pusté ga, naj o sebi misli, kar
Sam hoče; velik knez do smrti bode —
Na videz. Lejte no! vojvoda bo
Še nekij človek izmej tistih, ktere
Povišala je vojna; temna stvar
Bo milosti [cesarske] , ka barone
I kneze dela za enako ceno

Valenštajn (vstane, močno ganjen).
Pokažite mi pot iz te zadrge,
Usmiljene močí! Pokažite
Mi tako pot, po kterej morem jaz
Hoditi. — Jaz ne morem greti se


[Stran 231]

Na lastnej volji, lastnih mislih, kakor
Širokoustnik, blebetun kreposti —
Ne morem sreči, ka mi hrbet kaže,
Oholo reči: Idi, maram zate!
Potró me, ako odpovem se delu,
Ne plaši me nevarnost i darovi,
Da zadnjo, skrajno zadržím stopinjo;
Al predno v temno se pogreznem ničnost,
I tako nizko padem, kakor sem
Začel visoko; predno svet me vrže
Mej tiste malovredneže, ke dan
Na luč poteza i v temoto paha:
Naj svét sedanji i prihodnji moje
Ime proklinja. naj bo Fridolanec
Vsem kletvonosnim hudobijam geslo.

Grofinja.
Kaj tako nenaravnega je tu?
Jaz ne umejem, razodeni mi —
Ne daj, da bi se vraž strahovi nočni
Oklepali ti jasnega duhá!
Obdolžen velike izdaje si —
Zdaj se ne vpraša, al po krivem,
Al po nedolžnem — izgubljen si, ako
Iz roke daš oblast, ko imaš zdaj.
Ej! Kde prebiva kaka mirna stvar,
Ka vsoj moč'jo ne brani svojega
Života? Kaj je tako drznega,
Da sila ne bi opravičila?

Valenštajn.
Kralj Ferdinand mi bil je nekdaj jako
Dobroten, cenil, ljubil me je gorko,


[Stran 232]

Najbliže sem njegovemu bil srcu.
Enako kneza nej nobenega
Čestil, ko mene. — Zdaj pa tako padem!

Grofinja.
Zapomnil tako zvesto vsako malo
Dobroto si, a za žalitve nejmaš
Spomina? Al te moram še le jaz
Domisliti, kakó so ti plačali
Prezvesto službo v ratisbonskem zboru?
Razžalil si državne vse stanove;
Nakopal vsega sveta si na glavo
Sovraštvo i prokletstvo, ker iskal
Le njemu slave si i veličastva.
Imel na Nemškem nejsi prijatelja
Nobenega, ker služil si le carja,
I nanj samó naslanjal se v viharji,
Ki vstal je zoper tebe v ratisbonskem
Državnem shodu. A tedaj te je
Zatajil! Tebe je zatajil! V prah
Podrl! Izdal napihnenim Bavarcem!
Ne rekaj, da je čast povrnena
Izbrisala krivico prvo, težko.
Zares, ne dobra volja, ampak britke
Potrebe zakon te postavil je
Na mesto, ktero ti zavidajo.

Valenštajn.
Ne dobra volja, to je res, ljubezen
Njegova nej mi naklonila službe;
Ne izneverim se, če v zlo jo rabim.


[Stran 233]

Grofinja.
Ljubezen? Dobra volja? Trebali
So te! Postavila te je v to službo
I zapisala plačo ti potreba,
Tlačilka razsajalna, kterej se
Ne streže s figuranti, puhlimi
Imeni, ona hoče delo, ne
Podob; prvaka, velikana vselej
Poišče, ter postavi ga h krmilu,
In ako bi ga morala oblastno
Potegnoti na luč izmej drhali.
Ker podkupljive, sužnje duše rabi
Ta rod, pritlikovce umetne svoje
Zvijače jemlje v službo, dokler more;
Al ko se mu približa skrajna sila,
Ko blišč ničemni izbrli, tedaj
Natore krepka dlan prevzame službo,
Duh velikanski, ki le sebe sluša,
Ki o pogodbah nič ne vé, pogojev
Ne jemlje, ampak le zahtevaje.

Valenštajn.
Res je! Imeli so za tacega
Me vedno, kakoršen v resnici sem,
Kar kupil sem, le-to sem tudi platil;
Ker zdelo se mi nej pristojno, v srci
Zakrivati prodrzno žgoco misel.

Grofinja.
Narobe je — še strah si delal jim.
Ne ti, ki bil si vedno sebi zvest,
Krivični so le-ti, ki bali tebe
So se, oblast v roké ti vendar dali.


[Stran 234]

Krepost vsaktera ima svojo pravdo
Tedaj, ko sama s saboj nej v razporu.
Krivično je le to, kar sebi je
Protivno, vražno. Si drugače delal,
Ko ognjem si i mečem — osem lét
Je tega — po deželah nemških
Armado vodil, bičem pokoril
Dežele vse, držav zakone vse
Zasramoval, surovej le pravici,
Oblasti vgajal, vsacega vladarja
Teptal nogami, da si vtrjeval
I širil moč trinogu svojemu?
Takrat zatretí cesar je imel
Prevzetno voljo tebi, k redu te
Zavrnoti! Al bilo mu je všeč,
Kar mu dobičke je donášalo,
Molčé pritiskal je cesarski pečat
Na take hudobije. Kar je takrat
Pravično bilo, ker si delal njemu,
Le-tó sedaj kaj naglo je sramotno.
Ker zoper njega je namenjeno.

Valenštajn (vstane).
Od té straní še nikdar tega nejsem
Promišljeval. Takó je. Moja roka
Služila je cesarja v tacih delih,
Ka redu so protivná i zakonu,
Ogrnol me celo je knež'jim plaščem
Za take službe, ke so hudobije.

Grofinja.
Priznavaš zdaj, da se mej taboj i
Mej njim ne more o dolžnosti, o


[Stran 235]

Pravici govoriti, ampak le
O moči in o priliki? Sedaj
Je čas, da skleneš veliki račun
Života, zmagonosna znamenija
Visé nad taboj, prorokujejo
Planete srečo ti, ter kličejo:
Prišel je čas! Al kar živiš, zaman
Si meril zvezdni tek? kvadrantom se,
Šestilom uril? — risal po teh stenah
Zodijak i nebeško kroglo, stavil
Krog sebe sedem vladaric osodnih
V pomembonosnih nemih znameniih
Samó za prazno, dolgočasno igro?
Al nič ne bo iz te priprave vse?
Nej mozga v puhlej tej umetnosti,
Da ti celó si jej odrekel moč?
Ti ne pomore nič v razsodnem hipu?

Valenštajn
(hodi mej poslednjim govorom sem ter tam zelo nepokojin, pa naglo obstoji i seže grofinji v besedo).
Pokličite mi Vrangljina, trije sli
Naj precej osedlajo.

Ilo.
Hvala Bogu!
(teče iz sobe.)

Valenštajn.
Njegov i moj hud duh je. Njega vdari
Po meni, vladohlepija njegovega
Služitelju, i vsa podoba je,
Da tudi mojim prsom je užé
Nabrušeno železo meščevalno.


[Stran 236]

Vesele žetve naj ne čaka, kdor
Sejal je zmajeve zobé strupene.
Vsaktero zlo že v sebi kazen nosi,
Pod lastnim srcem krije meščevalne
Duhove, zloprteče nadeje.
Ne more več zanašati se name.
Zato ne morem več nazaj. Zgodi
Naj torej se, kar mora se zgoditi.
Osodi vselej obveljá pravica,
Ker srce jo oblastno izvršuje.

(Trčki.)
Pripelji precej mi v stanico Vranglja,
Sle sam odpravim, pošlji brzo po
Oktavija!
(Grofinji, ka se vzraduje.)
Nikar se ne raduj!
Sumljiva, temna je oblast osodna,
V pravice sega radost jej prezgodna;
Izročamo jej seme, svoje dni
Al sreča, al nesreča dozori.
(Ko odhaja pade zagrinjalo.)


[Stran [237]]

DRUGO DEJANIJE.

Prvi nastop.

Valenštajn. Oktavij Pikolomini. Kmalu za njima Maks Pikolomini.

Valenštajn.
Iz Linca mi je pisal, da je bolen;
Al zvedel za gotovo sem, da skriva
V Globokem se pri grofa Galasu.
Obadva primi ter ju pošlji sem.
Prevzemi španske polke, vedno se
Pripravljaj, vedno obotavljaj se,
I če vele ti vojno zoper mene,
Obečaj, ali z mesta se ne geni.
Vem, da ustreženo ti bo, če gledaš
To igro od strani. Zakriješ rad
Menitev svojo, dokler bo mogoče;
Prijatelj nejsi nenavadnih del,
Zatorej tebi dal sem posel ta;
Odlašba tvoja zdaj mi bo koristna
Zeló — in ako nagne sreča se
Na mojo stran, volitev bo ti lehka.
(Maks Pikolomini pristopi.)
Zdaj, starec, idi. Drevi moraš proč.


[Stran 238]

Naprezi moje konje. Ta, sin tvoj,
Pri meni tu ostane. Poslovita
Se brzo! Mislim, videli se bomo
Se vsi veselo, srečno.

Oktavij (sinu.)
Pridi k meni.
(Odide?)

Drugi nastop.

Valenštajn. Maks Pikolomini.

Maks (se mu bliža).
O vójvoda —

Valenštajn.
Zdaj vojvoda jaz nejsem
Več tebi, ako še si častnik carjev.

Maks.
Tedaj je res, da vojsko zapustiš?
Valenštajn.
Odrekel sem cesarjevej se službi.

Maks.
I misliš vojsko zapustiti?

Valenštajn.
Mislim
Privezati jo nase še trdnejše.
(Sede.)
Da, Maks. Poprej ti nejsem hotel tega
Odkriti, zdaj udarila je ura,
Poklicala na delo me ozbiljno.
Mladosti srečni čut se lehko tega


[Stran 239]

Poprime, kar je prav, z veselijem
Preskuševaje v lastnej trdi se
Menitvi, ker ga dobra vest podpira.
Al kder mej zloma mora dvema se
Voliti eno, kder iz boja se
Z dolžnostmi srce ne povrne čisto,
Tam je dobrota, če volitve nejma,
Potreba je človeku dobrohotna.
— V tej se nahajava. Nazaj ne glej.
Nič ne koristi. Préd se glej! Ne sodi!
K dejaniju pripravljaj se ozbiljno.
— Pogubo mojo sklenola je vlada,
Zato sem prehiteti jo nakanil.
Pridružimo se Švedom, vrli so
Možaki, dobri naši prijatelji.
(Umolkne ter čaka odgovora).
Zavzel si se ob tem. Ne odgovarjaj.
Počakam, da zaveš se i razbereš.
(Vstane i gre na zadnjo stran. Maks dolgo stojí v hudej britkosti ter se ne gane; ko se premakne, vrne se Valenštajn i stopi predenj.)

Maks.
Vojvóda! Denes nase me zavračaš.
Do tega dneva trebalo mi nej
Potí iskati. Hodil slepo sem
Za taboj. Da sem le na tebe se
Oziral, pa sem bil na pravej poti.
Na lastno denes prvikrat menitev
Zavračaš me, zahtevaš, naj izvolim
Mej taboj i mej svojim srcem.


[Stran 240]

Valenštajn.
Milo
Do denes je zibala te osoda.
Igraje spolnoval dolžnost si lehko,
Ugajal plemenitim vsem nagibom,
Nerazdeljenim vedno srcem delal.
Takó ne more zmerom to ostati,
Sovražno loči pot se od poti,
Na eno stran stopiti moraš v vojni,
Ka zdaj se vnema mej cesarjem tvojim
I tvojim prijateljem.

Maks.
Vojna! Vojna
Je strašna šiba iz nebes poslana,
Al dobra, kakor druge bož'je šibe.
Al je pa dobra vojna, ko cesarju
Pripravljaš ti s cesarskimi vojaci?
O Bog nebeški, kakošna promemba!
Al taka mi beseda pristuje
S teboj, ki mojega života delom
Sijal si, liki prikovana zvezda
Na nebu severnem! O, kako trgaš
Mi srce! Spoštovan'ja starega
Nagib utisneni, pokorščine
Navado sveto bi zatajil jaz
Imenu tvojemu! Nikar od mene
Obraza ne obračaj svojega!
Obraz mi tvoj je vedno božij bil;
Njegova moč me še priklepa nate;
V vezeh so tvojih moji čuti še,


[Stran 241]

Če tudi krvaveča duša se
Je osvobôdila!

Valenštajn.
Maks, slušaj me!

Maks.
Nikar ne čini! O nikar ne čini!
Čist je še plemeniti tvoj obraz,
Nesrečno nej ga še dejanije
Oskrúnilo, oskrunilo je tvojo
Le domišljijo, z lica tvojega
Visostnega nedolžnost se ne dá
Izbrisati. Iz srca vrzi črne
Skušnjave gada, vraga zlobnega,
I glej, zle bile so le sanje, ke
Svaré krepostno vsako dušo. Taka
Trenotka naj človeštvo ima, ali
Naposled mora zmoči dobri čut.
Ne, tako ne končáš. Potem bi moral
Ljudem na sveti zlopovesten biti
Vsak slaven mož i vsak oblasten duh,
Verjelo bi se blodinji vsakdanjej,
Ka nejma vere v prostovoljno blagost,
I stavi le v slabost zaupanije.

Valenštajn.
To vem, da hudo svét me sodil bo.
Sam sebi sem uže očital, kar
Očitaš ti mi lehko. Kdo se rad
Ne ogne skrajnega, če je mogoče!
Al tukaj nej volitve. Silo moram
Al rabiti, al pa trpeti. Tako
Je to. Odprta druga pot mi nej.


[Stran 242]

Maks.
Naj bode! Siloj se na mestu vzdrži,
Zavadi s carjem se; Če mora biti,
V državo spora vrzi plamenico!
Če tudi hvalil tega jaz ne bodem,
Al odpustiti morem, s taboj hočem
Deliti to, kar sam sovražim. Ali
Ne bodi izdajalec! Čuj, besedo
Izrekel sem: Ne bodi izdajalec!
To mera nej presežena! To nej
Pogrešek, ki zagazi človek vanj,
Ker daje mu pogum moči. To je
Vse drugo — črno, kakor pekel črno!

Valenštajn
(nabranim čelom, vendar mirno).
Mladosti hitro gre iz ust beseda,
Ka težko vlada se, ko ostri meč,
Razgretoj glavoj meri vsako reč,
Ka sodi se le sama. Naglo jej
Sramotno vse je ali plemenito,
Hudobno ali blago — kar v to mrklo
Ime senjarska domišljija vlači,
Vse to vali na bitij a, reči.
Svét ozek je, možgani so široki.
Na tesnem lehko misli bivajo,
Rečí v tesnobi nejmajo prostora,
S prostora, kamor ena se postavi,
Umeknoti se mora druga. Kdor
Ne dá izgnati se, izgnati mora.
— Da, kdor v živo ti nejma želj nobenih,
Kdor lehko se odreče vsem namenom,


[Stran 243]

Prebiva z močeradom v lehkém ognji,
I čist ostane v čistem elementu.
Jaz vstvarjen iz prvin sem surovejših,
I k zemlji vleče poželjivost me.
Hudobni duh v posesti ima zemljo,
Ne dobri. Kar božanstvo nam od zgoraj
Pošilja, samo to je občno blago,
Vesela je njegova luč, al ne
Obogati nikogar; v tej državi.
Ko vladajo božanstvene moči,
Ne pridobi posestva si nobeden.
Zavistne le močí dajó zlato
I dragi kamen, po kem vse hlepi;
Podnevi one samo zlo rodé,
Nikdo se brez darov jim ne prikupi,
Na svetu nej človeka, da iz službe
Njihove bil otel bi čisto dušo.

Maks.
O boj. o boj se teh moči zavistnih!
Varljive so! Duhovi so ležnjivi,
Ki te slepé i v brezdno pahajo;
Ne upaj jim! Svarim te! O! povrni
K dolžnosti se! Storiš to lehko še!
Na Dunaj pošlji mene. Mene slušaj,
Jaz, jaz naj te s cesarjem umirim.
Jaz te poznam, al on te ne pozná,
Naj vidi on te čistim mojim okom,
Od njega ti zaupan'je prinesem.

Valenštajn.
Prepozno je! Ne veš, kaj se godi.


[Stran 244]

Maks.
In ako bi prepozno bilo — ako
Bi tako daleč bilo, da te pada
Le hudodelstvo reši, padi! padi
Pošteno, kakor stal pošteno si.
Poveljstvo pusti; s tega mesta stopi
Nedolžen, ker stopiti slaven moreš.
— Došlé si živel samo drugim, živi
Odšle saj tudi sebi. S taboj pôjdem,
Od tebe se ne ločim jaz nikoli —

Valenštajn.
Prepozno je. Mej tem, ko govoriš
Zaman, hité že moji brzoteki
Na speh od miljnika do miljnika,
Nesó ukaze moje v Heb i Prago.
— Udaj se! Kakor moram, tako delam
Storim dostojno ino krepkodušno
To, kar potreba hoče. — Al storim
Kaj slabšega od tistega cesarja.
Po kterém se na sveti še dan danes
Najviše glave imenujejo?
Udaril zoper Rim je z legijoni,
Ke Rim mu je izročil i zaupal.
Da meč odpaše, izgubljen bi on,
I jaz bi bil, da odložim orož'je,
Da imam v sebi duh njegov, to čutim.
Daj srečo mi njegovo! Drugo najdem.
(Maks, ki je bil do zdaj zelo žalosten, naglo odide. Valenštajn gleda za njim zavzet, osupel i zamišljen.)


[Stran 245]

Tretiji nastop.

Valenštajn. Trčka. Precej za njima. Ilo.

Trčka.
Maks Pikolomini je bil pri tebi?

Valenštajn.
Kde pa je Vrangel?

Trčka.
Šel je.

Valenštajn.
Tako naglo?

Trčka.
Izginol je, ko bil pogreznol se
Bi v zemljo. Precej, ko je šel od tebe,
Za njim sem hitel, govoriti sem
Še hotel ž njim, al nej ga bilo več,
I vedel nič o njem nobeden nej.
Da bil je vrag iz pekla, tako mislim,
Tak hitro zginoti ne more človek.

Ilo (pristopi).
Al res je, da poslati starca hočeš?

Trčka.
Oktavija? Nikakor ne! Kaj misliš?

Valenštajn.
Krdelom španskim ino laškim pojde
V Globoko za glavárja.

Trčka.
Bog nej daj,
Da ti bi hotel to ukazati!


[Stran 246]

Ilo.
Hinavcu bi zaupal vojne trume?
Izpred očij poslal ga v hipu tem,
Ko je razsodni dan uže napočil?

Trčka.
Za bož'ji čas! Le-tega ne storiš.

Valenštajn.
Vi ljudije ste čudni.

Ilo.
Samo zdaj
Svaritve slušaj. Tukaj ga pridrži.

Valenštajn.
Zakaj pa ne bi tudi zdaj mu upal,
Ker upal sem mu vedno? Kaj se je
Zgodilo, da zaupanje moje
Bi mu podrlo bilo? Staro bi
Utrjeno menitev zarad vaših
O njem promenil muh, ne svojih?
Ne mislite, da baba sem. Ker nanj
Zanašal sem do denes se, zató
Zanesti hočem nanj se tudi denes.

Trčka.
Al iti mora ta i drug noben?

Valenštajn.
Ta mora iti, tega sem izvolil.
On je za posel ta. Zato sem ga
Mu dal.

Ilo.
Za posel ti je, ker je Lah.


[Stran 247]

Valenštajn.
Znam, vidva vedno jima sta mrzela,
Ker ju čestím i ljubim; bolj od vaju,
Od druzih cenim, česar vredna sta,
Zato sta v peti vama trn! Kaj meni
Zavid je vajin mari v mojem poslu?
Ker ju sovražita, zato ju vendar
Za slabša nejmam. Sovražite se,
Al pa ljubite, kakor vam je drago;
Naj misli vsakdo, kakor se mu zdi,
Saj vem, kaj vsak mi izmej vas veljá.

Ilo.
Menitve ne promeni, naj mu jo
Zabijem v glavo.

Valenštajn.
Brzdaj jezik, Ilo!

Trčka.
I Kvestenberg, ko bil je tukaj, vedno
Pri njem je tičal.

Valenštajn.
To sem znal i mu
Dovolil.

Trčka.
Tudi vem, da Galas mu
Pošilja tajne posle.

Valenštajn.
To nej res.

Ilo.
O, slep si ti z videčimi očesi!


[Stran 248]

Valenštajn.
Ti ne omaješ meni trdne vere,
Ka se naslanja na največo znanost.
Če laže on, potem je laž vse to,
Kar zvezde prorokujejo nebeške.
Osoda mi je dala zastavo,
Da on mi najzvestejši je prijatelj.

Ilo.
Al imaš tudi zastavo kakovo,
Da ona zastava ležnica nej?

Valenštajn.
V životi dani so človeku hipi,
Ko bliže je božanstvu, nego sicer,
I svobôdno sme vprašati osode.
Tak hip je bil, ko stal sem na drevo
Naslonjen, utopljen v globocih mislih
Pred bitvoj licenskoj. Noč bila je,
Oziral sem se po planjavi; ognji
Skoz meglo so po taborji brleli;
Orožije zamolklo je rožljalo,
Motili tihi mir so strážni klici.
Živenije mi vse, proteklo i
Bodoče, šlo je mimo mojega
Notranjega očesa, i sluteči
Moj duh navezal je bodočnost mojo
Na jutra prvega razsodno bitvo.
Govoril sam s seboj tako-le sem:
«Ti ukazuješ tolikim! Na tvoje
Obračajo se zvezde, stavijo
Vse na edino tvojo glavo, kakor


[Stran 249]

Številko eno v velemnožnem broji,
S tebój so v tvoje sreče čoln stopili.
Al dan napoči, ko vse te osoda
Vsaksebi razpodi na vse vetrove;
Do konca ti ostane zvestih malo,
Da vedel bi, kdo mi je najzvestejši
Izmej vseh, kar jih ta ostrog zagraja.
Osoda, znamen'je mi daj! Ta bode,
Kdor mi z ljubezni kakim znamenijem
Naproti prvo jutro prvi pride;«
Ko tako promišljujem to, zaspím.
I duh me zdajci pelje v bitve sredo,
Pritiska strahovito vražnik. Mêni
Ubije konja strel, da v prah telebim,
I čez me hladno se drví i konj
I konjik, podkev jeklo me tepta,
Da hropem, kakor človek v smrtnej uri,
Sedaj me prime roka rešiteljka,
Bil je Oktavij — izbudim se naglo,
Danilo se je — stal pred manoj je
Oktavij. Ljubi brate, reče mi,
Ne jezdi šarca denes, kakor imaš
Navado. Vzemi rajši varnega
Konjiča, kega tebi sem priskrbel.
Poslušaj me, svarile so me san'je,
In urni konj le-tá me Banerjevim
Dragoncem tirajočim je otel.
Moj stric je šarca jezdil le-ta dan,
I konja s konjikom več nejsem videl.

Ilo.
Naključba bila je.


[Stran 250]

Valenštajn (važno).
Naključbe nej.
I kar se nam namera slepa zdi,
Prav to izvira iz najglobših virov.
Takó gotovo mi je dober angel,
Ko v rokah pismo bi imel i pečat.
I zdaj o tem ne več besedice.
(Odide).

Trčka.
To me tolaži, da nam v zástavo
Ostane Maks.

Ilo.
Živ z mesta se ne gane.

Valenštajn (obstane i se obrne).
Ne bodita, ko babe, kterih prva
Beseda mora vselej biti zadnja,
Ko modro govoriš jim cele ure!
— Pomislita! dejanija človeška
I misli nej so kakor morja slepo
Razburjeni valovi, svét notranji
V prostoru tesnem vir jim večni je.
Potrebne so, ko na drevesu sad,
Ne more promeniti jih sleparsko
Naključba. Ko sem preiskal notranjest
Človekovo, vem tudi voljo i
Dejanije njegovo.


[Stran 251]

Četrti nastop.

Soba v Pikolominovem stanovanii. Oktavij Pikolomini na pot pripravljen. Pribočnik.

Oktavij.
Ali je
Krdelo tukaj?

Pribočnik.
Spodaj čaka.

Oktavij.
Ali
So taki, da jim smem zaupati?
Iz kterega ste polka je izbrali?

Pribočnik.
Iz Tifenbahovega.

Oktavij.
To je zvest polk.
Postavite na dvoru zadaj je.
I vi se skrijte, dokler pozvonim,
Potem zapre se hiša in obstraži,
Naj vsak zapre se, kega najdete.
(Pribočnik odide).
Jaz menim, da nej treba vaše službe,
Gotov sem, da mi obveljá naklep.
Al to je carska služba, igra je
Velika, boljši preveč, no premalo
Providnosti.


[Stran 252]

Peti nastop.

Oktavij Pikolomini. Izolan (pristopi).

Izolan.
Tu sem — Nu! kdo še pride?

Oktavij (skrivnostno).
Grof Izolan, najprej besedo z vami.

Izolan (skrivnostno).
Al boj se vname, ali hoče knez
Začeti kaj? Zanašajte se name.
Preskusite udanost mojo.

Oktavij.
Morda
Se to zgodi.

Izolan.
Pobratim, izmej tistih
Jaz nejsem, ki so le besedoj hrabri,
Pa kader treba je dejanija,
Sramotno se odtegnejo. Prijazno
Ravnal je z manoj vojvoda, Bog vé,
Da je takó! Dolžnik sem velik mu,
Zanaša naj se na zvestobo mojo.

Oktavij.
To se pokaže.

Izolan.
Pazite. Vsi tako
Ne misle. Mnogi so za cara še,
I mene, da zvijačoj zadnji je
Ukradeni podpis kar nič ne veže.


[Stran 253]

Oktavij.
Resnično? Imenujte mi gospode,
Ki tako misle.

Izolan.
Vrag me vzemi. Nemci
Vsi tako govoré. I Esterhazi
I Kavnic z Bogodanom trdita,
Da treba je poslušati cesarja.

Oktavij.
Zeló me veseli to.

Izolan.
Veseli vas?

Oktavij.
Ker tako dobre prijatelje, vrle
Služabnike še ima cesar.

Izolan.
Nikar se ne šalite. Slabi nejso
Ti možijé.

Oktavij.
Gotovo ne. Obvari Bog
Me šale! Res me jako veselí,
Ker tako trdna je še dobra reč.

Izolan.
Kaj? za hudiča! Pa kakó je to?
Al nejste vi? — Zakaj pa prišel sem?

Oktavij (važno).
Da brez ovinkov mi oznanite,
Al hočete prijatelj biti, ali
Sovražnik carju.


[Stran 254]

Izolan.
To oznanim njemu,
Ki tako mu vprašan'je pristova.

Oktavij.
Poglejte, ali meni pristova.

Izolan.
Ka — kaj? To je cesarjev list i pečat!
(bere).
«Vsi stotniki vesoljnih čet imajo
«Pokorni biti vsem ukazom našega
«Ljubega, zvestega tabornika Pikolomina,
«Ko našim lastnima« — Hm – Da – Tako —
Da, da!
Veliko sreče, visi tabornik!

Oktavij.
Al se uklonite ukazu?

Izolan.
Jaz —
Prenaglili ste me — Pomislika
Mi vendar boste — menim —

Oktavij.
Dve minuti.

Izolan.
Moj Bog, pa to je —

Oktavij.
Jasno in umevno,
Povejte, ali svojega gospoda
Izdati, ali zvesto hočete
Služiti ga?


[Stran 255]

Izolan.
Izdati — Moj Bog! — Kdo
Pa o izdaji govori?

Oktavij.
Izdaja
Na dan je prišla. Knez je izdajalec,
Sovražniku prodati hoče vojsko.
Povejte, ali hočete odreči
Cesarju se, sovražniku prodati?
Al hočete?

Izolan.
Kaj mislite? Da jaz
Cesarju bi odrekel se? Al kdaj
Le-to sem rekel? Kdaj sem to govoril?

Oktavij.
Do zdaj še nejste rekli. Ne še. Čakam,
Al morebiti to izrečete.

Izolan.
Nu, lejte, ljubo mi je to, da vi
Ste priča mi, da tega nejsem rekel.

Oktavij.
Tedaj pokornost odpoveste knezu?

Izolan.
Če plete on izdajo — vse raztrga
Vezi izdaja.

Oktavij.
I potegnete
Meč zoper njega?

Izolan.
Mnogo dobrega


[Stran 256]

Mi storil je — al, ako je slepár,
Ubij ga Bog! Raztrgan je račun.

Oktavij.
Vesel sem, da ste dobrim se udali.
Nocoj, prav tiho odpeljite vso
Pehoto, zdeti mora se, da sam
Vojvoda tak ukaz je dal. V Globokem
Je zbirališče, tam prihodnje vam
Ukaze Galas dá.

Izolan.
Odpeljem jo.
Pa tudi vi cesarju poročite,
Kakó besedam bil udan sem vašim.

Oktavij.
Pohvalim vas.
(Izolan odide, strežaj pristopi).
Tabornik Butlar? Prav.

Izolan (se vrne).
Nikar za zlo mi ne jemljite, ker sem
Takó osorno vedel se. Za Boga!
Kako pa misliti bi mogel bil,
Da imam posel s tolicim gospodom!

Oktavij.
Naj to vas ne skrbi.

Izolan.
Vesel na stare
Sem dni otrok, ak časi mi beseda
Ušla je nagla zoper dvor cesarski.
Ko sedel sem pri vinu radosten,
Saj veste, zlo nikoli mislil nejsem,
(Odide.)


[Stran 257]

Oktavij.
Bodite brez skrbi! — Le-tá je moj!
O sreča, daj i druge mi v roké!

Šesti nastop.

Oktavij Pikolomini. Butlar.

Butlar.
Kaj zapoveste, viši tabornik?

Oktavij.
Gost i prijatelj vredni, Bog vas sprimi!

Butlar.
Tabornik, tolika ne gre mi čast.

Oktavij (ko oba sedeta).
Odbili ste mi včerajšnje željé,
Morda menili, da so celo prazne.
Iz srca so mi šle, resnica mi
Je bila, kajti zdaj so taki časi
Da morajo se trdno sklenoti
Vsi tisti, ki imajo dobre misli.

Butlar.
To je mogoče tistim le, ki ene
So misli.

Oktavij.
Ene misli so vsi
Človeka sodi le dejanije,
Ko storil mirno je i treznim umom,
Ker krivih misli slepa sila cesto
Najboljšega s poti pravične pahne,
Prišli ste na Globoko. Ali vam


[Stran 258]

Grof Galas nej zaupal nič? Povejte,
On je prijatelj moj.

Butlar.
Kar je govoril,
Le-temu moje gluho je uhó.

Oktavij.
Nerad to čujem, svèt njegov je dober,
I jaz bi dal vam svèt enak, polkovnik.

Butlar.
Nikar se ne trudite spet i meni
Nikar ne delajte sramote, da
Tak malo vreden dobre sem menitve.

Oktavij.
Odkrito govoriva; čas je drag.
To veste, kaj se tu godi. Vojvoda
Izdajo snuje, osnoval jo je
Uže; se malo ur proteklo je,
Kar je s sovražnikom zavezo sklenol.
Na poti sli uže so v Heb i Prago,
In jutri hoče nas sovražniku
Prodati, ali on se vara, še
Budi opaznost, cesar ima tukaj
Še zvestih prijateljev mnogo, zveza
Nevidna njihova je še mogočna,
Izobčilo ga je to carsko pismo,
Pokorščine je odvezalo vojsko,
Ter kliče vsacega, kdor dobro misli,
Naj hitro pribeži pod prapor moj.
Zdaj izvolite, ali hočete
Za dobro z nami stati reč, al ž njim
Deležni biti zlobnih zle osode?


[Stran 259]

Butlar (vstane).
Njegova je osoda tudi moja.

Oktavij.
Al to je vas poslednji sklep?

Butlar.
Poslednji.

Oktavij.
Promislite, tabornik Butlar. Še
Je čas. V grob zvestih prs zakopljem naglo
Besedo, ako jo prekličete.
Na boljšo stran stopite. Dobre se
Prijeli nejste.

Butlar.
Al imáte še
Kak drug ukaz, tabornik?

Oktavij.
Sive glave
Spomnite svoje se! Prekličite!

Butlar.
Grof, z Bogom!

Oktavij.
Kaj? Ta dobri, hrabri meč
Potezali bi v tacem boji? Ali
V prokletstvo pahnete zahvalo, ktero
Je Avstrija vam dolžna za zvestobo
Štirdesetletno?

Butlar (britko smejé se).
Avstrija — hvaležna!
(Hoče iti.)

Oktavij
(zakliče, ko pride Butlar do vrat.)
Butlar!


[Stran 260]

Butlar.
Kaj hočete?

Oktavij.
Kakó se je
Godilo z grofom?

Butlar.
Z grofom! Kaj?

Oktavij.
Jaz menim
Z imenom grofovskim.

Butlar (zarohní).
Kaj? Za hudiča

Oktavij (mrzlo).
Odbili so je vam, ko ste prosili.

Butlar.
Brez kazni me ne boste sramotili.
Potegnite!

Oktavij.
Vteknite. Mirno mi
Povedite, kakó je bilo to.
Popolnoma potem se opravičim.

Butlar.
Vesoljni svet naj mojo vé slabóst,
Ke sam ne morem odpustiti si!
— Da, visi tabornik, česti sem lakom,
Zaničevanija trpeti mogel
Nikoli nejsem, res me je skelélo,
Da rod i naslov mej vojaštvom več
Veljata, no zasluge. Hotel nejsem
Slabejši biti od tovaršev svojih;
Zató v nesrečnej uri zapeljati


[Stran 261]

Sem dal se k temu započetiju —
Bedak sem bil! Al pokorili so
Pretrdo me! — Odbiti prošnjo so
Mi smeli. Pa zakaj so jo odbili
Zaničevaje strupnoj me besedoj?
Zakaj so starega moža i zvesto
Udanega služabnika pobili
Zasmehom v prah, očitali osorno,
Naj rod sramotni si v spomin utisne!
Al želo dala je narava črvu,
Ki samosilije ga tre objestno.

Oktavij.
Kriv tega mora biti zloben jezik.
Al sumite sovražnika, ki vam
Učinil je to zlo?

Butlar.
Naj bo kdor koli.
Kak Španec mora biti, kak dvorjan,
Rodbine stare plemič golobrad,
Ki mu na poti sem, slepar zaviden,
Ki žali čast ga, h kterej sem dospel.

Oktavij.
Povejte, je-li knez potrdil prošnjo?

Butlar.
Še sam me je spodbadal, plemenitoj
Gorečostijo zame se potezal.

Oktavij.
Takó? — al dobro veste?

Butlar.
Bral sem pismo.


[Stran 262]

Oktavij (važno).
Jaz tudi — al glasilo se nej tako,
(Butlar osupne.)
Naključba mi je pismo v roke dala,
Berite je, da se prepričate.
(mu da pismo.)
Butlar.
Ha! Kaj je to?

Oktavij.
Bojim se, da imeli
Vas za bedaka so, polkovnik Butlar;
Da knez je vas spodbadal, rekli ste?
V tem pismu zaničuje vas, i svèt
Ministru daje, naj kaznuje vašo
Prevzetnost.
(Butlar je pismo probral, kolena se mu šibe, prime stol ter sede.)
Vas noben sovražnik ne
Proganja. Nikdo vam ne kani zla.
Le knezu pripisujte razžalitev
Storjeno, preočiten je namen.
Odtrgati je hotel vas od carja —
Od vašega je maščevanija
Doseči menil, česar nadejati
Nej mogel od preskušene se vaše
Zvestobe i neskaljene zavesti.
Za slepo je orodije zlodejnim
Namenom namerjaval vas dobiti.
Dosegel je. Predobro mu je steklo.
Odvabil vas od dobre je poti,
Po kterej štirdeset ste let hodili.


[Stran 263]

Butlar (tresočim glasom).
Al more odpustiti cesar mi?

Oktavij.
On storil je še več. Popravil je
Žalitev, ka zgodila se krivično
Je možu vrednemu. Iz prostega
Nagiba potrjuje dar, ki dal
Je knez vam iz hudobnega namena.
Vaš je polk, kemu vi ste vodija.

Butlar
(hoče vstati, pa omahne. Ves je ganjen, hoče govoriti, ali ne more. Naposled odpaše meč i ga ponuja Pikolominu.)

Oktavij.
Kaj hočete? V mirite se!

Butlar.
Vzemite!

Oktavij.
Zakaj? Promislite!

Butlar.
Vzemite. Vreden
Več nejsem tega meča.

Oktavij.
Iz roké
Sprejmite spet ga moje, čestijo
Potezajte ga vselej za pravico.

Butlar.
Nezvest sem bil predobremu cesarju!

Oktavij.
Popravite le-to. Ločite brzo,
V tem hipu se od kneza!


[Stran 264]

Butlar.
Jaz bi se
Od njega ločil!

Oktavij.
Ne? Promišljate
Še to?

Butlar (groznoj besedoj).
Samó od njega ločil? O,
Živeti mu ne dam!

Oktavij.
Napotite
Za manoj se v Globoko, kder se vsi.
Ki so ostali zvesti, zbirajo
Pri Galasu in Altringarju. Druzih
Veliko še ohranil sem dolžnosti,
To noč pobegnejo iz Polznja vsi. —

Butlar
(je zelo ganjen sem ter tija hodil, stopi k Oktaviju trdnim sklepom).
Grof Pikolomini! al sme o časti
Besedovati mož, ki stopil je
S poti zvestobe?

Oktavij.
Smé, kdor tako se
Kesá.

Butlar.
Tedaj pustite na besedo
Pošteno tukaj me.

Oktavij.
Kaj kanite?

Butlar.
Pustite z mojim polkom tukaj me.


[Stran 265]

Oktavij.
Zanašam se na vas, Povejte mi,
Kaj pletete?

Butlar.
To razodene vam
Dejanije. Ne pitajte o tem.
Zaupajte mi! Smete mi! Za Boga!
Ne bodem njemu dober angel. Z Bogom!
(Odide.)

Strežaj (prinese listek).
Ptuj človek ga je dal i precej šel.
Stojé že zdolaj konji kneževi.
(Odide.)

Oktavij (bere).
«Podvizajte se! — Zvesti Izolan!«
— O, da imel za hrbtom bi to mesto!
Tak blizu loke bi utonil še?
Na pot! na pot! Tu nejsem varen več.
Pa kde moj sin še vedno se mudi?

Sedmi nastop.

Oba Pikolomina.

Maks.
(zelo nepokojin, oči divje vrti, opoteka se, zdi se, da ne vidi očeta, ki ga milovalno gleda. Široko po izbi korači, obstane i se vrže na stol ter gleda naravnost préd se.)

Oktavij (se mu približa).
Pripravljen sem na pot, moj sin.
(Ker ne dobi odgovora, prime ga za roko.)
Moj sin,
Bog te obvaruj!


[Stran 266]

Maks.
Z Bogom!

Oktavij.
I ti kmalu
Za manoj se napotiš?

Maks (še ne pogleda ga).
Jaz za taboj?
Tvoj pot je kriv, tak moj ne more biti.
(Oktavij spusti njegovo roko, ter se naglo umakne.)
O, da bi ti odkritosrčen bil,
Do tega ne bi nikdar prišlo bilo,
Drugače bi vse bilo! Groznega
Bi on nikdar ne storil bil koraka.
Upiral bi se na možé krepostne,
Zločinom v mrežo padel bi ne bil.
Zakaj potajno i prežé lokavo
Ko tat i pomagač tatinski laziš?
Zavist nesrečna! vsega zla i vse
Nezgode mati! ti nas pogubiš!
Resnica čista, ka ohranja svét,
Otela, oče! bila nas bi vse.
Ne morem ti, ne morem prizanesti,
Prevaril knez, prevaril me je grozno,
A ti veliko boljše delal nejsi.

Oktavij.
Sin moj, ah! bolečine ti odpuščam.

Maks
(vstane ter ga pazi dvomljivimi pogledi.)
Je-li mogoče, oče? oče? Ali
Promišljeno do tega si dospel?


[Stran 267]

Njegov povzdigne tebe pad. Oktavij,
Le-tó mi nej po všeči.

Oktavij.
Bog nebeški!

Maks.
Gorje mi! Jaz natoro sem promenil.
Kakó mi prišel sum je v prosto srce?
Umrl zaup mi je, ž njim up i vera.
Legalo vse je, kar najbolj sem cenil.
Ne! Ne! Ne vse! Saj ona še živi.
Resnična, čista, ko nebo, je ona.
Prevara i hinavstvo je povsod,
Mor, strup, prisega kriva in izdaja.
Ljubezen naju kraj je mej človeštvom
Edin še čisti, neoskrujeni.

Oktavij.
Maks! Idi z manoj zdaj, to je najboljše.

Maks.
Zdaj? Predno sem poslovil se za večno?
Nikakor ne!

Oktavij.
Prihrani si ločitve
Britkost, ker se odvrnoti ne dá,
Sin, idi, idi!
(Ga hoče s saboj odvesti.)

Maks.
Ne. Bog mi je priča!

Oktavij (silnejše).
Maks, idi. Jaz, tvoj oče, ukazujem.


[Stran 268]

Maks.
Ukazi, kar mogoče je človeku
Storiti. Jaz ostanem.

Oktavij.
Maks! v imenu
Cesarjevem velevam, idi z manoj!

Maks.
Velevati ne more cesar srcu;
Al hočeš vzeti mi še to poslednje,
Kar mi pustila je nesreča, njeno
Usmiljen'je? Al mora grozovito
I grozovitost dovršiti se?
Nečastno storil bi še to, kar moram
Storiti, plaho bi skrivaj pobegnol.
Od nje ukradel, ko nevrednik se?
Naj vidi mojo žalost, bolečino,
Naj čuje moje duše britke tožbe,
Naj lije zame solze — Ljudije
So grozoviti, ona angel čist.
Obupa strašno div'jega otmè
Srcé mi, smrtnih bolečin me reši
Tolažnoj togovaje mi besedoj.

Oktavij.
Ti se od nje odtrgati ne moreš,
O, idi z manoj, sin, otmè krepost!

Maks.
O, ne govori mi, zaman je vse!
Jaz slušam srce, verujem le njemu.
Oktavij (se ves zmočen trese).
Maks! Maks! če vdari grozna me nesreča.
Če ti — moj sin — kri moja — misliti


[Stran 269]

Ne smem! če se prodaš nesramnežu,
V sramoto pahneš plemenito hišo;
Potem naj grozno vidi zgodbo svet,
Naj s meča sinovega kaplje kri
Očetova, prolita v besnem boji!

Maks.
O, da si mislil boljše o ljudeh,
Gotovo bi i boljše delal bil.
Prokleti sum! Nesrečonosna dvomba!
Nič trdno, stanovitno ne stoji
I vse razpada, koder vere nej.

Oktavij.
I če zanesem se na tvoje srce,
Ál moč imel boš, da ga vselej slušaš?

Maks.
Ti nejsi srčnega glasu premogel,
I tako tudi knez ga ne premore.

Oktavij.
O! Maks, jaz vidim, nikdar se ne vrneš!

Maks.
Nikoli jaz ne bom nevreden tebe.

Oktavij.
V Globoko pojdem jaz, za brambo tebi
Pustim tu Papenhajmovce, Toskance
I Lotrinčane s Tifenbahovci,
Vsa ta krdela tebe ]jubijo,
I zvesta so prisegi, rajša bodo
Prolila kri boré se hrabro, nego
Pustila vodijo i svojo čast.


[Stran 270]

Maks.
Zanašaj se na to, boré se kri
Prolijem, al odpeljem ja iz Polznja.

Oktavij (zaplaka).
Sin, z Bogom!

Maks.
Z Bogom!

Oktavij.
Kako? Še pogledaš
Me ljubeznjivo ne? Ne daš mi roke?
V krvavo gremo vojno, ino konec
Je negotov, očem zagrnen našim.
Takó se nikdar še ločila nejsva.
Je-li resnica? Nejmam sina več?
(Maks se mu v naročije vrže; dolgo se molče objemata; potem odideta vsak na svojo stran.)


[Stran [271]]

TRETIJE DEJANIJE.

Dvorana pri Fridolanškej kneginji.

Prvi nastop.

Grofinja Trčkina. Tekla. Gospica Najbrunška.
Obe poslednji v ženskih opravkih.

Grofinja.
Vi, Tekla, nič ne vprašate? Kar nič?
Besede vaše čakam dolgo že.
Al morete prebiti, da užé
Več dni še v misel nejste vzeli ga?
Al morda mene zdaj več treba nej?
Al sta brez mene našla drugo pot?
Povedite, sestričina, al ste
Ga videli?

Tekla.
Ni denes, niti včeraj.

Grofinja.
Pa čuli kaj o njem? Ne zakrivájte!

Tekla.
Nič.

Grofinja.
Pa takó ste mirni!


[Stran 272]

Tekla.
Mirna sem.

Grofinja.
Vstanite, gospica, pustite naju.
(Najbrunška gospica odide).

Drugi nastop.

Grofinja. Tekla.

Grofinja.
Nej mi po všeči, da se on sedaj
Ne oglasi.

Tekla.
Sedaj?

Grofinja.
Ko vse je zvedel!
Sedaj je čas izprožiti besedo.

Tekla.
Jasnejše govorite, ne umejem.

Grofinja.
Zató poslala sem iz sobe jo.
Vi, Tekla, nejste več otrok,, Zavedlo
Se vaše je srcé, vi ljubite,
Ljubezen ima drzovit pogum,
I vam prirojen je pogum. Po majki
Se nejste vrgli, ampak po očetu.
Zató vam razodeti smem, kar ona
Prebiti ne bi mogla.


[Stran 273]

Tekla.
Prosim vas,
Končajte ta uvod. Naj bo kar koli,
Na dan! Ne vstraši tako me, ko ta
Začetek. Kaj bi radi razodeli?
Povejte brez ovinkov.

Grofinja.
Da se le
Ne vstrašite.

Tekla.
Povejte! prosim vas.

Grofinja.
Zelo ustrežete lehkó očetu —

Tekla.
Jaz bi ustregla mu? Kaj more —

Grofinja.
Maks Pikolomini vas ljubi. Lehko
Za vedno pridobite ga očetu.

Tekla.
Je treba mene? Nej uže njegov?

Grofinja.
Poprej je bil —

Tekla.
Zakaj bi zdaj ne bil,
I vedno ne ostal?

Grofinja.
Udan je tudi
Cesarju.

Tekla.
Kolikor dolžnost i čast
Zahtevati, ne bolj.


[Stran 274]

Grofinja.
Dokazati
Ljubezen mora svojo, ne čestí —
Dolžnost i čast! To sti na vsako stran
Imeni dvojnega pomena, vi
Le-tó mu razjasniti morete.
Naj razloži mu čast ljubav njegova.

Tekla.
Kakó?

Grofinja.
Naj odpove se vam, al carju.

Tekla.
Če oče vojski da slovo, na dom
Ž njim pojde. Čuli ste iz ust njegovih,
Kakó bi rad orožije odložil.

Grofinja.
Želi se, naj iz rok ne dene meča,
Naj za očeta ga potegne.

Tekla.
Kri,
Život veselo posveti očetu.
Ak bi krivica mu zgodila se.

Grofinja.
Vi nečete umeti — Poslušajte,
Zvestobo oče je odrekel carju,
S sovražnikom združiti se namenil,
Izdati vojsko vso —

Tekla.
O mati moja!


[Stran 275]

Grofinja.
Izgleda treba je velicega,
Da vojska sluša ga. Vojakom mnogo
Veljata Pikolomina; po njiju
Ravnajo se dejanii; razsoden
Izgled je njiju; če imamo sina,
Očeta bodemo imeli tudi.
Veliko zdaj imate v svojej roci.

Tekla.
O joka vredna mati ! Kaka smrtna
Britkost te čaka! Tega ne prebije.
Grofinja.
V nepromenljivo se udá potrebo.
Poznam jo — Stiska jej srcé boječe,
Kar daljno i prihodnje je, udano
Pronaša, kar se dogodilo je,
Ter se odvrnoti ne more.

Tekla.
Ah,
Sluteča moja duša! Zdaj je tu,
Zdaj! mrzla, strašna, grozonosno roka
V moj up veseli drgetaje seza.
Saj znala sem — O precej, ko sem došla,
Prorokovala mi je britka slutnja,
Da nad menoj visé nesrečne zvezde —
Kakó, da nase mislim najpoprej —
O mati! mati!

Grofinja.
Vpokojite se.
Pustite prazne tožbe. Ohranite


[Stran 276]

Očetu prijatelja, sebi ljubega,
I lehko vse bo dobro še i srečno.

Tekla.
Kaj? Dobro! Ločena za večno sva! —
Ah! to se več ne more misliti.

Grofinja.
On vas ne zapusti. Ne more biti
Brez vas.

Tekla.
Ubožec!

Grofinja.
Če vas ljubi res,
Kaj naglo sklene.

Tekla.
Naglo sklene, da,
O tem ne dvomim. Sklene! Ali tu
Je še kaj sklenoti?

Grofinja.
Vmirite se,
Tu sem gre mati.

Tekla.
Kako njeni
Pogled prebijem!

Grofinja.
Vpokojite se.


[Stran 277]

Tretiji nástop.

Vojvodica. Prejšnji.

Vojvodica (grofinji).
Kdo bil je tukaj, sestra? Živo
Sem čula govorico.

Grofinja.
Bilo nej
Nikogar.

Vojvodica.
V tako hudem strahu sem.
Vsak šum nezgodonosnega mi sla
Oznanja. Veste, sestra, kako je?
Al volji se cesarjevej udá,
I pošlje kardinalu jezdece?
Je dober dal odgovor Kvestenbergu?

Grofinja.
Ne dobrega.

Vojvodica.
Tedaj smo izgubljeni!
To vidim, da največe zlo nas čaka.
Odstave ga i zopet bode vse,
Ko bilo v Ratisboni je.

Grofinja.
Takó
Ne bo. Zdaj ne. Ne bojte tega se.
(Tekla, zelo ganjena, steče k materi ter je objame
jokajoč.)

Vojvodica.
O, neugnani, nebrzdani mož!
Kaj sem trpela, koliko prebila


[Stran 278]

V nesrečnej zvezi tega zakona;
Ko bila na ognjeno bi pripeta
Koló, ko brez prestanka se vrti,
Tako živela sem britkosti polna,
Ker vedno nad propadnim strmim robom
Drevil me je v višini vrtoglavnej.
— Ne jokaj, moj otrok. Trpenije
Naj moje ti ne bode slutnja zla,
Naj ti ne ugreni prihodnjega
Stanu, drug Fridolanec ne živi
Na svetu, tebe, moj otrok, ne čaka
Osoda materina.

Tekla.
Ljuba mati!
Beživi s tega kraja urno! urno!
Tu nejma nama prebivanija,
Bodoča vsaka ura izkovari
Strašilo kako novo, grozonosno!

Vojvodica.
Mirnejše tvoje bo živenije!
I midva, jaz in oče tvoj, vživala
Sva lepe dni. Spominjam prvih lét
Se radostijo. Koprnel veselo
Je takrat še po časti, koprnen'je
Le-to enako bilo ognju je
Grejočemu prijetno, ne plamenu,
Ba div'je žge i žre nevsmiljeno,
Car ga je ljubil i se nanj zanašal,
Kar je pričel, po sreči vse je steklo.
Al od nesrečne ratisbonske ure,
Ka z visokosti ga je treščila,


[Stran 279]

Polastil se ga je sumljivosti
Nestalen, temen, neprijazen duh.
Mirú nej več imel, izgubil je
Veseli up na lasto moč i srečo,
Srcé je temnej dal umetnosti,
Ka še nikogar nej osrečila.

Grofinja.
Vi svojim gledate očesom — Ali
Ga s takoj govoricoj čakamo?
Pomislite, da zdajci pride. Ali
Naj take najde vas?

Vojvodica.
Otrok moj, idi.
Otri si lice. Jasnim okom sprejmi
Očeta svojega — Glej, odvezala
Se je prevoza ta — Privezati
Se morajo ti lasci. Idi, solze
Obriši si — kalé okó ti milo —
Kaj sem poprej užé hotela reči?
Da, Pikolomini, le-ta je res
Prevreden i zaslužin plemenitnik.

Grofinja.
Gotovo, sestra.

Tekla (britkostno grofinji).
Teta, smem li iti?
(Hoče iti).

Grofinja.
Kam? oče pride.

Tekla.
Zdaj ga videti
Ne morem.


[Stran 280]

Grofînja.
Al pogrešal vas bo, vpraša,
Kde ste.

Vojvodica.
Zakaj pa hoče iti?

Tekla.
Ne
Prebijem v pričo njega zdaj.

Grofînja (vojvodici).
Ne čuti
Še dobro.

Vojvodica (skrbno).
Kaj je ljubemu otroku?
(Obe gresti za gospico i se prizadevati, da bi jo pridržali. Valenštajn se prikaže v pogovoru z Ilom.)

Četrti nastop.

Valenštajn. Ilo. Prejšnje.

Valenštajn.
Je še vse tiho v taborji?

Ilo.
Vse tiho.

Valenštajn.
V nekterih urah vest utegne priti
Iz Prage, da je glavno mesto naše.
Potem razkrijemo lehkó obraz,
Oznanimo tukajšnjemu vojaštvu,
Kaj smo sklenoli, ka se je zgodilo.
Izgled vse v tacih prilikah stori,
Čelovek je posnemajoča stvar,


[Stran 281]

I kdor je prvi, le ta vodi čedo.
Vojaci v Pragi samo to vedó,
Da nam prisegla so krdela v Polznji,
I v Polznji morajo priseči nam,
Ker v Pragi dala so jim tak izgled.
— Ti praviš: Butlar se je nam zavezal?

Ilo.
Iz prostega nagiba, nepozvan
Je prišel sebe i svoj polk ponujat.

Valenštajn.
Verjeti, vidim, vsacemu nej glasu,
Ki govori svareče v našem srci.
Resnice glas posnema večkrat duh
Laži, da nas prevari, preslepi,
I seje prekanljive govorice. —
Tedaj prositi moram Butlarja,
Prevrednega možá, naj odpustí,
Da storil sem krivico mu skrivaj.
Čut, kega se ubraniti ne morem —
Ne rekel rad bi, da bojazen je —
Protresa dušo blizu njega mi,
Ljubezni gib veseli zadržuje;
A zvesti mož, ki duh mi toži ga,
Podal mi sreče zástavo je prvo.

Ilo.
I cenjeni njegov izgled, ne dvomi,
Najboljše tebi v vojski pridobi.

Valenštajn.
Zdaj idi, pošlji Izolana sem,
Dolžan mi hvalo za dobroto je,


[Stran 282]

Ko storil onidan sem mu še le,
Začetek hočem ž njim storiti. Idi.
(Ko odhaja Ilo, prihajajo drugi.)

Valenštajn.
Pogledi, mati z ljubeznjivoj hčerkoj!
Počijem zdaj od dela, želel uro
Veselo sem mej svojimi prebiti.

Grofinja.
Že davno nej smo tako skupaj bili.

Valenštajn (na strani grofinji).
Smé čuti? Ali je pripravljena?

Grofinja.
Ne še.

Valenštajn.
Premila hčerka, sedi k meni!
Na tvojih ustnih ziblje duh se blag,
Umetnost mati je hvalila tvojo,
Premil i sladek glas, ki čara dušo.
Zdaj treba mi je tacega glasú,
Da odpodim zlovoljnega duhá,
Ki fofota peruti črnimi
Krog moje glave.

Vojvodica.
Vzemi citre, Tekla.
Naj čuje oče, kako si umetna.

Tekla.
O mati! Bog!

Vojvodica.
Očeta razveseli.

Tekla.
Ne morem, mati —


[Stran 283]

Grofinja.
Kako? Kaj je to,
Sestričina!

Tekla (grofinii).
Prizanesite! Peti —
Zdaj v muki tej, ka dušo trga mi —
Zdaj peti njemu, ki v grob mater paha!

Vojvodica.
Kaj, Tekla, svojeglavnost? Ali želij
Spolniti nečeš dobremu očetu?

Grofinja.
Tu imaš citre.

Tekla.
O moj Bog! — Ne morem —
(Drži citre trepetajočoj rokoj, v hudem dušnem boji. V hipu, v kem bi imela začeti, zdrgeče, vrže citre od sebe i naglo odide.)

Vojvodica.
O moj otrok — o, bolna je !

Valenštajn.
Kaj je
Dekletu? Ali je navadno taka?

Grofinja.
Nu, ker se razodeva sama, torej
Pa tudi jaz molčati nečem dalje.

Valenštajn.
Kaj?

Grofinja.
Ona ljubi.

Valenštajn.
Ljubi! Koga ljubi?


[Stran 284]

Grofinja.
Pikolominoviča, Ali nejsi
Opazil? Sestra tudi ne?

Vojvodica.
O, to
Jej stiskalo je srce! Moj otrok,
Naj Bog te blagoslovi! Treba nej
Ti sramovati se volitve take.

Grofinja.
Če nej bil tvoj namen, to pot pripiši
Sam sebi. Druzega spremljalca bil
Imel bi izvoliti.

Valenštajn.
Vé-li on?

Grofinja.
I up goji, da v zakon mu jo daš.

Valenštajn.
I up goji, da v zakon mu jo dam!
Al blede mladič?

Grofinja.
Naj to sama čuje!

Valenštajn.
Hčer Fridolančevo dobiti meni.
Ta misel mi je všeč! Ne sega nizko.

Grofinja.
Ker toliko si milostij mu storil,
Zató —

Valenštajn.
Še dedič hoče biti moj!
Resnično! ljubim ga, i vreden je.
Al kaj to ima z rokoj moje hčere


[Stran 285]

Opraviti? Al s hčerami, edinim
Otrokom kdo skazuje milosti?

Vojvodica.
Njegova plemenita duša, nravi
Njegovi —

Valenštajn.
Moje so mu pridobili
Srcé, ne moje hčere.

Vojvodica.
Stan njegov,
Njegovi dedije —

Valenštajn.
Kaj? dedije!
On je podložnik, jaz pa na prestolih
Evropskih hočem zeta poiskati.

Vojvodica.
O knez predragi! Previsoko ne
Hlepimo, da ne pademo prenizko.

Valenštajn.
Al sem zato se trudil toliko,
Spenjaje se v višavo, vzdigovaje
Nad glave se vsakdanije človeške,
Da sklenol bi živenije preslavno
Naposled z nizkim srodstvom? Sem-li jaz —
(naglo preneha, zbere se.)
Edina stvar je ona, ka na zemlji
Ostane za menoj, na glavo moram
Jej deti krono, al poginoti.
Vse, vse zastavim, da jo poveličam,
Da, v tem trenotii, ko govorimo —
(premisli se.)


[Stran 286]

Al jaz bi zdaj, ko mehkosrčen oče,
Ljubeča zvezal po vsakdanije?
Sedaj bi storil to, sedaj ko hočem
Na dokonano delo venec deti
Ne, ona mi je dragotina, dolgo
Že hranjena, najdraži, zadnji penez
Zaklada mojega; za Boga! dati
Ne mislim je cenejše, no za žezlo
Kraljevo —

Vojvodica.
Dragi mož, ti zidaš,
V oblake zidaš, više ino više.
A misliš ne, da ozka tla ne mogo
Nositi vrtoglavnih, šibkih del.

Valenštajn (grofinji.)
Al si povedala, kam pošljem jo
Stanovat?

Grofinja.
Ne še, to jej sam povej.

Vojvodica.
Al na Koroško se ne vrnemo?

Valenštajn.
Ne.

Vojvodica.
Al na kteri izmej tvojih gradov?

Valenštajn.
Tam ne bi varni bili.

Vojvodica.
Varni ne
V cesarskih zemljah, pod cesarsko brambo?


[Stran 287]

Valenštajn.
Obrambe Fridolančeva naj žena
Ne upa.

Vojvodica.
Bog pomagaj! Kaj si storil!

Valenštajn.
V Holandii obrambo najdete.

Vojvodica.
Poslal bi nas v deželo luteránsko?

Valenštajn.
Knez lauenburški spremi vas tijá.

Vojvodica.
Knez lauenburški? On, ki s Švedom je
V zavezi? Vrag cesarjev?

Valenštajn.
Vražniki
Cesarjevi zdaj nejso moji več.

Vojvodica
(zelo prestrašena pogleda vojvodo i grofînjo.)
Je torej res? Je res? Ti padel si?
Poveljstvo so ti vzeli? Bog nebeški!

Grofinja (na strani vojvodi).
Pustiva v veri jo, to vidiš, da
Resnice ne prebije.


[Stran 288]

Peti nastop.

Grof Trčka. Prejšnji.

Grofinja.
Trčka! Kaj je?
Strah grabi ga, ko bi pošast bil videl.

Trčka.
(pelje Valenštajna na stran, skrivaj.)
i velél odjezditi Hrvatom?

Valenštajn.
Jaz nič o tem ne vem.

Trčka.
Izdani smo!

Valenštajn.
Kaj?

Trčka.
Vsi to noč odšli so, tudi lovci.
V okolici so prazne vse vasi.

Valenštajn.
In Izolan?

Trčka.
Poslal si ga nekamo.

Valenštajn.
Jaz?

Trčka.
Ne? poslal ga nejsi? Bogodana
Tud ne? Oba sta zginola to noč.


[Stran 289]

Šesti nastop.

Ilo Prejšnji.

Ilo.
Al ti je Trčka —

Trčka.
Znano mu je vse.

Ilo.
Da so te zapustili Maradás,
Kolalto, Esterhazi, Gec i Kavnic?

Trčka.
Za vraga!

Valenštajn (pomigne).
Tiho!

Grofinja.
(ka jih boječe opazovaše, pristopi,)
Trčka! Bog! Kaj je? Kaj se
Zgodilo je?

Valenštajn (hoče iti).
Nič! Idimo.

Trčka (hoče za njim iti).
Nič nej,
Terezija.

Grofinja (ga zadržuje).
Nič? Al ne vidim, da
Iz vaših je mrtvaškobledih lic
Izginola vsa kri, da brat celo
Se promaguje strah zakrivati?

Plemič (pride).
Pribočnik nekij išče grofa Trčke.
(Trčka ide s plemičem.)


[Stran 290]

Valenštajn.
Govori ž njim. (Ilu) Skrivaj brez spora moglo
Se to zgoditi nej — Kdo straži vrata?

Ilo.
Tabornik Tifenbah.

Valenštajn.
Nemudoma
Odstrani Tifenbaha. Trčkine
Na stražo pošlji granatirje — Čuj!
Al si pozvedel kaj o Butlarji?

Ilo.
Da, našel sem ga, precej tukaj bode.
On ti stoji ko skala.
(Ilo odide; Valenštajn hoče za njim iti.)

Grofinja.
Sestra! strani
Ne daj mu, zadržuj, zadrži ga —
Tu je nesreča —

Vojvodica.
Večni Bog! Kaj je?
(Se nanj obesi.)

Valenštajn (se je ubrani).
Upokojite se! Pustite me!
O sestra! Ljuba žena! Tu je ostrog!
Drugače nej mogoče, zdaj vihar
Razsaja tu, zdaj solnce jasno sije,
Težko je vladati razvnete duše,
Nikdar vodnika mir ne osrečuje —
Če hočeti, naj tu ostanem jaz,
Odlaziti vedvé! ker ženski vek
Ujema slabo z moževim se delom.
(Hoče iti, Trčka se vrne.)


[Stran 291]

Trčka.
Ostani tukaj! Videti skoz to
Se mora okno.

Valenštajn (grofinji).
Sestra, idi!

Grofinja.
Ne,
Nikakor ne!

Valenštajn.
Jaz čem.

Trčka
(jo pelje na stran, pomembno pomežkne na vojvodico.)
Terezija!

Vojvodica.
Ker on zahteva, idi, sestra.
(Odideti).

Sedmi nastop.

Valenštajn. Grof Trčka.

Valenštajn (stopi k oknu).
Kaj je?

Trčka.
Vojaci vseh krdel i barv drevé se
Po taborji ter skupaj vró. Nobeden
Ne vé zakaj. Skrivnostno v temnej zbira
Tišini pod prapore vsak se polk.
Sovražno Tifenbahovci drže se,
Valonci le od drugih ločeni
Stoje, nobenemu ne dajo k sebi,
Drže ozbiljno po navadi se.


[Stran 292]

Valenštajn.
Al je mej njimi Pikolomini?

Trčka.
Povsod ga iščejo, nej ga nikoder.

Valenštajn.
I kaj pribočnik ti prinesel je?

Trčka.
Poslala so mi ga krdela moja,
Zvestobo ti prisezajo iz nova,
I željno čakajo ukaza k boju.

Valenštajn.
Kakó pa hrup je počil v taborji?
Saj vojski se imelo je prikriti,
Da v Pragi sreča nam obrne lice.

Trčka.
O, da verjel bi meni bil! Sinoč
Še le smo te zaklinjali! Ne daj
Zvijaškemu Oktaviju skoz vrata.
Ti pa še konje dal si mu za beg —

Valenštajn.
Spet stara pesem! Zadnjikrat ti pravim:
Nič več o sumu tem nespametnem!

Trčka.
Imel si vero tudi v Izolana,
Pa bil je prvi. ki te je zapustil.

Valenštajn.
Izvlekel sem ga še le včeraj iz
Zadrege. Idi! Na zahvalo nejsem
Nikoli mislil.


[Stran 293]

Trčka.
Taki so i tema
Enaki vsi.

Valenštajn.
Al je krivičen, ker
Me je zapustil? Slušal je boga,
Ki ga je, kar je živ, pri igri služil.
Zavezo z mojoj srečoj sklenol je,
Tedaj je meni nej prelomil. Kaj
Sem jaz mu bil, kaj meni on je bil?
Jaz sem le ladij a, na ktero je
Naložil svoje upe, v kterej se
Vesel je vozil po svobodnem morji.
Ko je opazil, da nevarni jej
Prté grebeni, blago je otél.
Ko lehka ptica s plodovite veje,
Kder je nanesla gnjezdo, zletel je
Pred manoj k višku; vez človeška nej
Nikaka se mej nama strgala.
Da, vreden je, da v plačo ima varko,
Kdor srca je iskal pri nemislečih!
Živenija podobe, ke pišó
Na gladko čelo se, zbrišó se naglo,
Na prs tihotno dno ne pade nič,
Veseli čut protaka lehke soke,
Al drobovine duša ne ogreva.

Trčka.
Zaupal vendar bi se rajši gladkim,
No onim jako grbovitim čelom.


[Stran 294]

Osmi nastop.

Valenštajn. Trčka. Ilo pride ves razkačen.

Ilo.
Izdaja in upor!

Trčka.
Ha! Kaj je spet?

Ilo.
Ko sem ukazal Tifenbahovce
Na straži zmenjati. Sleparji zreli!

Trčka.
Nu?

Valenštajn.
Kaj je?

Ilo.
Slušati neté ukaza.

Trčka.
Tedaj ga svincem vcepi jim v možgane.

Valenštajn.
Polagoma! Zakaj ne slušajo?

Ilo.
Nobeden nejma jim ukazovati,
Samó pribočnik prvi, Pikolomini.

Valenštajn.
Kaj — Kako to?

Ilo.
Naročil tako je,
Zapisano pokazal od cesarja.

Trčka.
Cesarja — Čuješ, knez!


[Stran 295]

Ilo.
Zapeljal tud je
Polkovnike, da so pobegnoli
Sinoči.

Trčka
Čuj!

Ilo.
I Montekukuli,
Karafa i šest drugih generalov
Pogreša se, on je je pregovoril,
Da so za njim pobegnoli. To vse
Pri sebi pisano imel uže
Je davno od cesarja, še le zadnjič
O tem se pogovoril s Kvestenbergom.
(Valenštajn se zgrudi na stol ter si obraz zakrije.)

Trčka.
O, da besedam bil verjel bi mojim!

Deveti nastop.

Grofinja. Prejšnji.

Grofinja.
Tesnobe te prebiti več ne morem,
Za bož'jo voljo, kaj se je zgodilo!

Ilo.
Pokorščino odpovedujo polki.
Grof Pikolomini je izdajalec.

Grofinja.
O. saj sem to slutila!
(Skoči iz dvorane.)


[Stran 296]

Trčka.
Da bi meni
Verjeli bili! Vidiš zdaj, kakó
Legale so ti zvezde!

Valenštajn (se sklone).
Zvezde nam
Ne lažejo, to pa zgodilo se
Je zoper zvezden tek i zoper
Osodo, zvezdarija je poštena,
Al to hinavsko srce nosi celo
V nebesa same laž i goljufijo.
Le na resnici vedeštvo sloni.
Kder narava iz svojih mej uhaja,
Tam vsaka učenost se moti. Ako
Je vraža bila, da človeške nejsem
Podobe takim sumom onečastil,
Tedaj se ne sramujem te slabosti!
Živali vcepljena v mesó je vera,
Dív'ják celo ne pije z darovancem,
Kemu prodreti hoče mečem prsa.
Ne, to junaštvo bilo nej, Oktavij!
Hudobno tvoje zoper prosto moje
Srcé dobilo je nesramno zmago.
Nej branil mene ščit morilnega
Udarca tvojega, udaril ti
Brezbožno si na prsa nečuvana,
Otrok le zoper tako sem orož'je.


[Stran 297]

Deseti nastop.

Prejšnji. Butlar.

Trčka.
O, gledi! Butlar! ta je še prijatelj!

Valenštajn.
(mu gre razpetima rokama naproti i ga srčno objame.)
Na moje srce, stari vojni drug!
Tak dobro solnčni žarek vigredi
Ne dene, kakor prijateljevo
Obličije v takó osornej uri

Butlar.
Moj general — Prišel sem —

Valenštajn (se mu na ramo nasloni).
Ali veš
Uže? Izdal me starec je cesarju.
Kaj praviš? Trideset sva skupaj lét
Živela, prebivala i — prebila,
V istej postelji v ostrogi spala,
Iz iste čaše píla i delila
En grižljej, nanj sem se naslanjal, kakor
Sloním na tvojej zvestej rami zdaj,
Pa v hipu, ko v ljubezni vročej i
Zaupno moja prsa na njegovih.
Bijó, zapazi dobro priliko,
Prekanjeno preže zabodé nož
Počasi mi v srce!
(Zakrije obraz na Butlarjevih prsih.)

Butlar.
Pozabite
Hinavca! Kaj storiti mislite?


[Stran 298]

Valenštajn.
O dobro! dobro! Idi! Vedno se
Obilo imam prijateljev, ne?
Osoda me še ljubi, ker mi zvesto
Srcé je darovala zdaj, ko snela
Hinavcu krinko je zvijaškemu.
Nič več o njem! Ne mislite, da peče
Njegova me izguba, o! prevara
Me peče le njegova, cenil, ljubil
Sem ju, i Maks me je resnično ljubil.
On me prevaril nej, on ne. — Zadosti
O tem! Zdaj naglega je treba sveta —
Vsak hip utegne priti jezdec, kega
Iz Prage mi grof Kinski je poslal.
Naj on prinese, kar si koli bodi,
Upornikom ga moramo braniti.
Zatorej precej zanesljivega
Pošljite mu naproti sla, naj k meni
Pripelje ga po tajnem potu.
(Ilo hoče iti.)

Butlar (ga zadržuje).
Koga,
Moj vojvoda, iz Prage čakate?

Valenštajn.
Sla; ki prinese poročilo, kako
Se v Pragi je z vršilo.

Butlar.
Hm!

Valenštajn.
Kaj vam je?


[Stran 299]

Butlar.
Al še ne veste?

Valenštajn.
Kaj?

Butlar.
Kakó ta hrup
Je prišel v tabor? —

Valenštajn.
Nu, kakó je prišel?

Butlar.
Ta sel —
Valenštajn (radovedno pričakovaje).
Nu, sel —

Butlar.
Užé je tukaj.

Trčka in Ilo.
Tukaj?

Valenštajn.
Moj sel?

Butlar.
Užé več ur.

Valenštajn.
In jaz ne vem še?

Butlar.
Ujela ga je straža.

Ilo (nogoj ob tla udari).
Za hudiča!


[Stran 300]

Butlar.
Odprli so njegovo pismo, po
Ostrogi gre iz roke v roko.

Valenštajn (pozoren).
Veste,
Kaj v njem je pisano?

Butlar (se obotavlja).
Ne vprašujte!

Trčka.
Gorje nam, Ilo! Vse na kup leti!

Valenštajn.
Ne zakrivajte mi. Prebijem tudi
Najhujšo vest. Je Praga izgubljena?
Je-li? Pritrdite

Butlar.
Izgubljena je.
Vsi polki v Taborji, Budejevicah,
I tudi v Brni, Znojmu, Brunovi,
I tako tudi v Plesu so vas zapustili,
Zvestobo spet cesarju so prisegli;
Obsojeni v prognanstvo ste i vi,
I z vami Kinski, Trčka, Ilo.
(Trčka in Ilo se prostrašita i sta razkačena. Valenštajn stojí brez strahu).

Valenštajn (nekoliko časa molči).
Končano je, sedaj je dobro — naglo
Minole dvombne bolečine so;
Svobodno zopet prsa dihajo,
Moj duh je bister, tema biti mora,
Kder sveti zvezda Fridolančeva;
Odlašal sem i se umikal, predno


[Stran 301]

Sem meč izdrl, nerad sem storil to,
Ko mogel sem še svobodno voliti.
Potreba prišla je, nej dvombe več,
Za lastno glavo zdaj potegnem meč.

Enajsti nastop.

Grofinja Trčka (pride iz stranske izbe).
Ne! dalje več ne morem — Kde so? Vse
Je prazno. Samo — samo tukaj so
Pustili me v pregroznej tej britkosti.
Posili kriti moram sestri grozo,
Zaklepati vse muke v tesnih prsih.
O, tega ne prebijem! Ako nam
Izpodleti, ak moral s praznoj rokoj
Pobegnoti bo k Švedom — ako ne
Pripelje vojske jim obilo, ko
Čestit zaveznik — ako morali —
Ubežni, kakor palatinski knez —
Ubijati se bomo po deželah,
Izgled sramoten padle visokosti —
Ne, tega dneva nečem videti!
In ako on bi padši ne poginol,
Jaz padlega bi gledati ne mogla.

Dvanajsti nastop.

Grofinja. Vojvodica. Tekla.

Tekla
(hoče zadržati vojvodico.)
O ljuba mati, ostanite v izbi!


[Stran 302]

Vojvodica.
Ne, tukaj se mi se zakriva strašna
Skrivnost. — Zakaj se me ogiblje sestra?
Zakaj jej strah nikder ne daje ni
Pokoja, ni miru. Zakaj ti vsa
Trepečeš? Kaj pomenjajo ta nema
Znamen'ja tajna mej teboj i njoj?

Tekla.
Nič, ljuba mati!

Vojvodica.
Sestra! Znati hočem.

Grofinja.
Kaj pomagalo bi zakrivati!
Al moremo zakriti? Zvedeti,
Prebiti mora prej, al pa poznej!
Zdaj časa nej slabosti vstrezati,
Poguma, krepkega duha nam treba,
Kreposti zdaj se moramo učiti,
Zató je boljše, da razsodi njena
Osoda enoj se besedoj — Sestra,
Slepé vas, da je knez odstavljen, nej —
Knez je —

Tekla (stopi h grofinii).
Al hočete jo umoriti?

Grofinja.
Knez je —

Tekla (stisne mater v roke).
Pogumno, moja mati!


[Stran 303]

Grofinja.
Pobunil se je knez, k sovražniku
Se hotel jo probiti, zapustila
Ga vojska je, izpodletelo je.
(Mej temi besedami omahne vojvodica i se zgrudi brez zavesti hčeri v naročije).

Trinajsti nastop.

(Velika dvorana pri Fridolanskem knezu.)

Valenštajn (v železnej obleki)
Dosegel si, Oktavij! Zapuščen
Sem zopet skoraj tako, kakor sel
Sem nekdaj s zbora ratisbonskega.
Takrat imel nič nejsem, razen sebe;
Al koliko en mož veljati more,
O tem ste se uže prepričali;
Zelene veje ste odsekali,
Stojim, ko deblo, tu brez listija!
Živi pa znotraj v mozgu stvarna moč,
Ka je brste iz sebe svet rodila.
Že enkrat sem veljal za celo vojsko.
Jaz sam, Skopnela vaša so krdela
Pred Švedovim orožijem. Na Liki
Je padel Tili, zadnji vaš branitelj,
Poplavil, ko razvodenela reka
Bavarsko Gustav, v stolnem mestu, svojem
Se gradu tresel cesar. Dragi bili
Vojaki so, ker množica se goni


[Stran 304]

Za srečo. — Takrat so obrnoli
Oči na mé, rešitelja v potrebi;
Ponižal se oholi cesar je
Pred manoj, ki sem hudo bil razžaljen,
Imel sem vstati jaz z besedoj stvarnoj,
Polniti z ljudstvom prazne taborje.
I vstal sem. Boben je. zaropotal.
Ko vojni bog sem zaslovel po svetu.
Od pluga in obrtstva vse hiti
Pod staroslávni uponosni prapor. —
— Se čutim, da sem isti, ki sem bil!
Duh stvari truplo si, i Fridolanec
Krog sebe bode polnil tabor svoj.
Peljite svoje tisoče pogumno
Nasproti mi, navajeni so res
Z menoj zmagavati, ne zoper mene.
Če loči glava se od trupla, koj se
Pokaže, kde je duša prebivala.
(Ilo i Trčka pristopita.)
Pogum, prijatelja, pogum! Še nejsmo
Pobiti v prah, pet Trčkinih je polkov
Še naših, naša Butlarjeva so
Krdela še; i šestnajst tisoč Švedov
Pridruži nam se jutri. Nejsem bil
Mogočnejše pred devetémi leti,
Ko vstal sem, carju Nemčijo podjarmil.


[Stran 305]

Štirnajsti nastop.

Prejšnji. Najman (pelje Trčko na stran i ž njim govori).

Trčka (Najmanu).
Kaj iščeš?

Valenštajn.
Kaj je?

Trčka.
Papenhajmovih
Deset oklopnikov želi s teboj
V imenu vsega polka govoriti.

Valenštajn (naglo Najmanu).
Pripelji je.
(Najman odide.)
Od tega pričakujem.
Da se obrne vse na bolje. Čujta,
Še dvomijo, lehko je še dobom.

Petnajsti nastop.

Valenštajn. Trčka. Ilo. Deset oklopnikov,
[?] pripelje poddesetnik. Na ukaz stopijo vsi v eno vrsto pred kneza, ter ga pozdravijo.

Valenštajn.
(poddesetniku potem, ko je je nekoliko časa očmi motril.)
Poznajem dobro te. Iz Bruge si
Na Flandriškem. Mersi se pišeš.

Poddesetnik.
Henrik
Mersi mi je ime.


[Stran 306]

Valenštajn.
Zajeli so
Na potu Hesi te, prodrl pa s sto
In osemdeset si možmi skoz tisoč.

Poddesetnik.
Takó je, vojvoda.

Valenštajn.
Kaj bi prejel
Za to junaštvo?

Poddesetnik.
Čast, moj vojvoda,
Za ktero prosil sem, da v polku tem
Služiti smem

Valenštajn (se obrne k druzemu).
Ti bil mej tistim
Si dobrovoljci, ktere sem izvolil
Na Altenbergu, da so vzeli Švedom
Grmečo baterijo.

Drugi oklopnik.
Tako je,
Moj vojvoda.

Valenštajn.
V spominu mi je vsak,
Ki z manoj kdaj se pogovarjal je.
Povejte, kaj želite?

Poddesetnik (veleva).
Puško v roke!

Valenštajn (se obrne k tretijemu).
I ti si Risbek, rojen si v Kolinu.

Tretiji oklopnik.
Da, Risbek iz Kolina.


[Stran 307]

Valenštajn.
Švedskega
Polkovnika Dibalda si ujél,
I ga pripeljal v norimberški ostrog.

Tretiji oklopnik.
Jaz ne, moj general.

Valenštajn.
Zares! Bil je
Tvoj starši brat, ki to je storil — imel
Si mlajšega še brata, kde je on?

Tretiji oklopnik.
Pri Olumuci mej cesarsko vojsko.

Valenštajn (poddesetniku).
Tedaj govori!

Poddesetnik.
V roke nam je prišlo
Cesarsko pismo, ko nam —

Valenštajn (mu seže v besedo).
Kdo je vas
Izvolil?

Poddesetnik.
Prapor vsak izbral po ždrebu
Je svojega možá.

Valenštajn.
Tedaj govori!

Poddesetnik.
V roké je prišlo nam cesarsko pismo,
Ko nam veleva, naj se odpovemo
Dolžnostim, ktere imamo do tebe.
Ker vrag si i države izdajalec.


[Stran 308]

Valenštajn.
Kaj sklenoli ste zarad tega?

Poddesetnik.
Naši
Tovarši v Brunovi, Budejevicah
I v Pragi, tudi v Olumuci so
Slušali, polka Tifenbah, Toskana
Ravnala so po njihovem izgledu.
— Al mi pa ne verjamemo, da si
Sovražnik i državen izdajalec,
I mislimo, da to je laž i varka.
I španska izmišljija.
(Zvestosrčno).
Sam ti nam
Povedi, kaj namerjaš, bil si nam
Odkritosrčen vedno, tebi bolj,
No komur bodi si verjameno.
Naj se ne vtika jezik ptuj noben
Mej kneza dobrega i dobre trume.

Valenštajn.
Na tem poznajem svoje Papenhajmce.

Poddesetnik.
I to na znanije tvoj polk ti daje:
Ák sklenol si, da žezla vojnega
Iz rok ne daš, ker tebi gre i ker
Ga tebi je zaupal cesar, ako
Ostati hočeš Avstrii vojvoda
Pošten; tedaj te bodemo branili
I varovali zoper vsacega —
I ako bi vsi drugi polki se
Obrnoli od tebe. verni ti


[Stran 309]

Ostanemo samí, kri zate damo;
Ker to konjiška naša je dolžnost,
Da rajši gremo v smrt, no gledamo,
Da te podró. Če je pa tako, kakor
Cesarsko pismo govori, če res je,
Da nezvestobno hočeš nas peljati
K sovražniku, kar Bog obvaruj! dà,
Pustimo te, slušali bomo pisma.

Valenštajn.
Otroci, čujte —

Poddesetnik.
Besedi nej treba,
Izreci: da, al ne, pa nam bo dosti.

Valenštajn.
Slušajte! Vem, da ste razumni, da
Sami provdarjate i mislite,
Da slepo vi ne hodite za čedoj;
Zató sem z vami, kakor znate, vedno
Ravnal drugače, no z velikoj trumoj,
Ker le prapore šteje nagli pogled
Vojvodin, same glave ne opazi
Nobene, slepo in osorno vlada
Ukaz železni; tu ne more človek
Človeku nič veljati — Tako, lejte,
Ravnal jaz nejsem z vami: Ko ste se
Zavedati začeli v rokodelstvu
Surovem, ko mi s čela vašega
Človeška misel zasvetila je,
Za svobodne može sem vas oklical,
Volilnega glasu vam dal pravico.


[Stran 310]

Poddesetnik.
Da, vedno z nami lepo si ravnal,
Moj vojvoda, češtil si svojim nas
Zaupom, več smo milosti prijeli
Od tebe, no vsi drugi tvoji polki.
Mi tudi mnoštva ne posnemamo,
Saj vidiš! zvesti hočemo ti biti.
Besedo izgovori le, zadosti
Beseda nam je tvoja, da ne misliš
Izdati svojih trum sovražniku.

Valenštajn.
Izdali mene, mene so. Sovragom
Me daroval je cesár, pasti moram,
Če hrabri ne otmó vojaci me.
Na vas zanašati se hočem. Vaše
Srcé naj bo trdnjava moja, Glejte,
Na ta-le prsa merijo! Na sivo
To glavo! Taka je hvaležnost španska,
To imamo za tisto strašno bitvo
Na licenskih planjavah! Gola prsa
Zato nastavljali smo sulicam,
Zato smo izvolili za blazino
Ledeno zemljo, trdi kamen; nam
Preurna bila nej nobena reka,
I gozd noben pregost, gonili smo
Mansfelda brez počitka netožljivo
Po vseh ovinkih begajočega;
Popotovan'je vedno bilo je
Živen'je naše; kakor vetra piš,
Brez krova, provihravali smo v vojni
Krvavo zemljo; i sedaj, ko smo


[Stran 311]

Končali grozno vojno, nehvaležno
I kletvonosno delo zvestoj i
Netrudnoj rokoj, carski ta mladinec
Odnese z lebka mír, naj oliko,
Kras naše glave, ktero zaslužili
Smo trdo, vplete si v rumene lase —

Poddesetnik.
Ne bo je, dokler moremo braniti.
Nobeden ne, le ti pregrozno vojno
Končaš, ker slavno si se bojeval,
Ti vodil nas v krvavo smrtno si
Polje, nobeden drug, le ti veselo
Popelješ nas v miru livade lepe,
I z nami vžival sad boš dolzih trudov —

Valenštajn.
Kakó? Al v poznih letih veseliti
Sadu se menite? Ne verjemite
Le-tega! Videli ne boste nikdar
Te vojne konca! Vojna ta požre
Nas vse. Mir Avstrija sovraži, le
Zato, ker jaz mir hočem, pasti moram.
Kaj briga Avstrijo, če dolga vojna
Gonobi trume i razdeva svet,
Le rasti hoče, širiti se hoče.
Srcé sem ganol vam — iz bojevitih
Očij vam bliska plemenita jeza.
O, naj bi vas moj duh sedaj navdušil
Pogumom, kakor vodil vas je v bitve!
Pomoči vi mi hočete, braniti
Orožijem pravice moje — to
Je blagodušno! Al ne mislite,


[Stran 312]

Da izvrši to mala vojska! Zaman
Se boste darovali vojvodi.
(Zaupno.)
Ne! varno pot hodimo, iščimo
Si prijateljev! Šved pomoči nam
Obeča, rabimo dozdevno jo,
Da bomo strah na dve strani evropsko
Osodo v rokah mi nosili; svetu
Veselemu lepo ovenčan mir
Podarimo iz našega ostroga.

Poddesetnik.
Tedaj na videz s Švedom le držiš?
Izdati nečeš carja, nečeš nas
Pošvediti? Glej, to je vse, kar mi
Zahtevamo, naj razodel bi nam.

Valenštajn.
Kaj mene Šved skrbi? Sovražim ga.
Kakor peklensko jezero ognjeno,
I mislim, da poženem z Bogom kmalu
Čez severnega morja ga valove.
Na srci mi je le celota. Glejte!
Naroda nemškega nadloge hude
V srce me režejo. Vi možije
Ste nizki le, a nizke nejmate
Menitve, vrednejši od drugih ste,
Da vam zaupno govorim besedo —
Slušajte! vojna plamenica petnajst
Že lét vahlá, a še prestanka nej.
Ni Šved, ni Nemec, ni katoličan,
Ni luteranec, nikdo drugemu
Se ne umakne! Roka roko tepe!


[Stran 313]

Na dvoje vleče vse, nikoder nej
Sodnika! Govorite, kam dospemo?
Razreši kdo zapletajoče klopko,
Ko raste dan na dan? Prosekati
Se mora. čutim, da sem mož osode,
In upam, z vašoj pomoč'jo zvrším

Šestnajsti nastop.

Butlar. Prejšnji.

Butlar (goreče).
Knez, to nej bilo prav i dobro!

Valenštajn.
Kaj?

Butlar.
Za zlo vzemó, ki dobro mislijo.

Valenštajn.
Kaj pa?

Butlar.
Vpor javno napovedati!

Valenštajn.
I kaj pa je?

Butlar.
Trčkini polki
S praporov trgajo cesarske orle,
I tvoja znamen'ja natikajo.

Poddesetnik (oklopnikom).
Na desno! Stopaj!


[Stran 314]

Valenštajn.
O, proklet je svet.
I kdor ga dal je!
(odhajajočim oklopnikom.)
Stojte, stojte, moji
Otroci — zmota je — Slušajte — Strogo
Jo kaznim — Čujte vendar! Ostanite! —
Ne slušajo. (Ilu) Za njimi idi, veli,
Pripelji je nazaj, kar moreš, stori!
(Ilo hiti iz dvorane.)
V pogubo nas to pahne — Butlar! Butlar!
Vi ste moj hudi duh, zakaj ste v pričo
Oklopnikov to oznanili. Vse
Na dobrem bilo potu je — Uže
So bili omečeni — Besniki
Vi strežniki ste nepromišljeni!
O, grozovito me osoda tepe!
Pogubljajo me prijatelji moji
Goreči, ne sovražniki črteči.

Sedemnajsti nastop.

Prejšnji. Vojvodica lopne v sobo. Za njoj Tekla i grofinja. Potem Ilo.

Vojvodica.
O Albert ! kaj si storil!

Valenštajn.
Nu, še to!

Grofinja.
Odpusti, brat, vtrpeti nejsem mogla,
Vse vesti.


[Stran 315]

Vojvodica.
Kaj si storil?

Grofinja (Trčki).
Ali več
Nej nade? Ali vse je izgubljeno?

Trčka.
Vse. Praga v kraljevej je roki, polki
So mu prisegli spet.

Grofinja.
Potuhneni
Oktavij! Ali Maks je tudi šel?

Trčka.
Kde bode? Šel z očetom je k cesarskim.
(Tekla se vrže materi v naročije i zakrije obraz na njenih prsih.)

Vojvodica (jo objame).
Ubogi moj otrok! Uboga mati!

Valenštajn (gre s Trčkoj na stran).
Pripravi naglo voz na dvoru zadaj,
Da strani pošljemo le-té.
(pokaže mu ženske.)
Naj spremi
Je Šerfenberg, on zvest je nam;
V Heb naj je pelje, mi za njimi se
Napotimo.
(Ilu, ki se vrne.)
Ali nejsi jih pripeljal?

Ilo.
Ne čujes hrupa? Papenhajmci sem
Deró. Zahtevajo od tebe Maksa
Polkovnika trdeči, da je v gradu,


[Stran 316]

Da siloma ga tukaj ti držiš,
In ako precej ga ne izpustiš,
Osvoboditi mečem ga hote.
(Vsi so osupli)

Trčka.
Kaj hočemo storiti?

Valenštajn.
Nejsem trdil? —
Proroško moje srce! Še je tukaj.
Izdal me nej, on tega mogel nej —
O tem nikoli nejsem dvomil.

Grofinja.
Se
Je tukaj, o, potem je vse še dobro.
Vem, kaj ga ima vezati za vedno.
(Objame Teklo.)

Trčka.
To nej mogoče! Le pomisli! Starec
Je nas izdal, k cesarju se obrnol,
Kako ostati bi si upal tukaj?

Ilo (Valenštajnu).
Proteklo je še malo ur, kar sem
Na trgu videl lovsko vprego, ko
Si mu podaril.

Grofinja.
O sestričina,
Potem i on nej daleč!

Tekla
(vpira oči v vrata i živo zakliče).
Tukaj je!


[Stran 317]

Osemnajsti nastop.

Prejšnji. Maks Pikolomini.

Maks (stopi sredi dvorane).
Da! Tukaj je! Ne morem več boječe
I tiho krog te hiše laziti,
Da skrivši bi ugodni hip zapazil —
To ščakovanije i ta britkost
Presega mojo moč!
(bliža se Tekli, ka se je vrgla materi v naročije.)
O, mili angel moj, ozri se name!
Očij nikar od mene ne obračaj!
Tu v pričo vseh svobodno razodeni.
Ne boj nikogar se! Naj čuje, kdor
Si bodi, da se ljubiva. Zakaj
Bi se skrivala? Srečnim pristuje
Skrivnost; nesreči, kterej up je vgasnol,
Nobenega nej treba zagrinjala,
Pod vsakim solncem lehko prosto dela.
(Opazi grofinjo, ka se veselim licem na Teklo ozira.)
Ne, teta Trčkina! ne pričakujte.
Ne upajte ničesar! Nejsem prišel.
Da tu ostanem, po slovo sem prišel,
Vse nič več ne pomaga. Moram, moram
Te zapustiti, draga Tekla — moram!
Poglej usmiljeno me le še enkrat;
Ne morem s saboj vzeti jeze tvoje,
Ti me ne vražiš, je-li, Tekla, je-li?
(Prime jo za roko zelo ganjen.)
O Bog — Bog! jaz ne morem s tega mesta,
Ne morem — te roké nej moč spustiti.


[Stran 318]

O Tekla, je-li, da se tebi smilim,
Da sama veš, da moč mi nej drugače.
(Tekla se ogiblje njegovega pogleda, pokaže rokoj na očeta; on se obrne h knezu, kega še le zdaj zapazi.)
Ti tukaj? Tebe nejsem tu iskal,
Pred mojimi očmi ne smel bi ti
Več stati. Posel imam samo ž njoj.
Le to čem, da odveže me to srce,
Za drugo vse nej meni mari več.

Valenštajn.
Sem-li bedak, da te od tod pustim?
Da blagodušno te pritisnem k srcu?
Sleparsko me tvoj oče je prevaril,
Sedaj si meni ti le sin njegov,
Zaman v oblast dobil te svojo nejsem.
Nikar ne mislite, da jaz čestil
Bom staro prijateljstvo, ker ga on
Nesramno je oskrunil. Prošla je
Ljubezni, nežne prizanašbe doba,
Na vrsti je sovraštvo, maščevan'je.

Maks.
Po svojej moči z manoj boš ravnal.
Ti dobro veš, da jeze tvoje niti
Ni zaničujem, niti se bojim.
Kaj tukaj me drži, to dobro znaš!
(Prime Teklo za roko.)
Poslušaj! Hvalo vedeti sem hotel
Za vse, za vse le tebi, srečo menil
Nebeško sem iz tvoje očine
Prijeti roke. Ti si vse razdel.
Al kaj to briga tebe! Lehkodušno


[Stran 319]

Otrók si svojih vrgel srečo v prah.
Bog, kega služiš ti, o, ta bog nej
Bog milosti, i kakor slepi, strašni,
Nečutni element, s kim nej zaveze,
Le srca div'jemu nagibu strežeš
Gorje njim, ki zanašajo se nate,
I nate varno svoje sreče kočo
Naslanjajo, ker gostoljubna je
Podoba tvoja mami. Naglo v nočnej
Tišini iznenada v trmastem
Zavre ognjenem žrelu i bobnečoj
Oblastjo treskne, po človeških plane
Saditvah divja reka grozovito
Razdevajoča.

Valenštajn.
Ti mi popisuješ
Očeta svojega srcé. Takó
V njegovem drobu je, v hinavskih črnih
Njegovih prsih. O, peklenska me
Umetnost je prevarila! Poslal mi
Je pekel najbolj skritega duha,
Najbolj lažnjivega, i ga postavil
Na stran mi, kakor prijatelja. Kdo se
Peklenskej more vstavljati oblasti!
Odgojil baziliska sem na prsih.
Izredil iz krvi ga svoga srca.
Požrešno na ljubezni moje se
Napil je prsih; nej mi bil sumljiv,
Odprl mu sem široko misli vrata,
Od sebe vrgel ključ providnosti —


[Stran 320]

Na zvezdovitem nebu mej svetovi
V širjavi neizmernej moje so
Oči iskale vraga, kega sem
Zapiral v srci lastnega srca.
— Da bil sem Ferdinandu jaz, kar meni
Je bil Oktavij — Nikdar napovedal
Bi ne mu vojne bil — ne bil bi mogel.
Gospod mi bil je oster, ne prijatelj,
Na mojo se zanašal nej zvestobo.
Mej nama bila vojna je uže,
Ko dal mi žezlo je Vojvodino:
Ker v boji večnem je s zvijačoj sum,
Le vera i zaup imata mir.
Kdor ostrupi zaup, o, ta mori
Bodoči rod v telesi materinem

Maks.
Očeta nečem zagovarjati.
Gorje mi, da ne morem!
Nesrečna dela so se dogodila,
In eno hudodelstvo grozoj se
Oklepa druzega na tesno spetih
Verigah; kak pa prišla sva nedolžna
Midva v nesreče i zločinstva krog?
Komu zvestobo sva midva odrekla?
Zakaj uklenoti se grozno mora
Očetov dvojna krivda i zločinstvo
I naju, kakor kač strupeni par?
Zakaj sovraštvo mej očetoma
Raztrgati ljubeča mora tudi?
(Objame Teklo v velikej britkosti.)


[Stran 321]

Valenštajn
(molče vanj očí vpre i se mu bliža).
Ostani. Maks, pri meni! Maks, ne hodi
Od mene! Gledi, bil si nežen deček,
I nenavajen nemške zime, ko
So v moj te šator pripeljali v praškem
Pozimskem taborji, promrla ti
Na težkem praporu je roka, branil
Si se junaški deti ga iz rok —
Sprejel sem takrat te, ogrnol svojim
Te plaščem, strežnica sem tvoja bil,
Postrežbe nizke sramoval se nejsem,
Marljivostijo ženskoj sem ti stregel,
Da se ogrel na mojem si telesi,
Začutil radostno živen'je mlado
Na mojem srci. Kdaj od tega dne
Promenil svoje sem srce do tebe?
Bogastva dal sem tisočerim, zemelj
Jim daroval i služb visocih — tebe
Sem ljubil, svoje srce, sebe dal
Sem tebi. Drugi vsi so bili ptujci,
Ti bil .si hišni sin — Maks! zapustiti
Me ti ne moreš! To ne more biti.
Verjeti nečem i ne morem, da
Bi mene mogel zapustiti Maks.

Maks.
O Bog!

Valenštajn.
Od lét otročiih sem te
Gojil i pestoval. Kaj storil je
Tvoj oče tebi, da bi jaz ne bil?


[Stran 322]

Krog tebe sem razpel ljubezni mrežo;
Raztrzi jo, če ti mogoče je;
Telo i duša veže name te,
Natorna vsakotera sveta spona,
Ka more vezati človeka na
Človeka. Idi, pusti me i služi
Cesarja; zlatoj naj verižicoj,
Naj runom dá plačilo ti zato,
Ker nič veljal ti nej prijatelj, tvoje
Mladosti oče, nič veljal ti nej
Čut najsvetejši.

Maks (v hudem boji).
Moj Bog! Kako morem
Drugače! Moram, ali ne? Prisega —
Dolžnost —

Valenštajn.
Dolžnost, do koga! Kdo si ti?
Če jaz krivico delam carju, moja
Krivica je, ne tvoja. Ali si sam svoj?
Svoj lastni gospodar? Al si na svetu
Svoboden, kakor jaz, da mogel dél
Bi svojih stvarnik biti? Zasajen
Si v mene, jaz sem cesar tvoj, čast tvoja,
Natorni zakon tvoj je ta, da moj si,
Da meni si pokoren. Ako zvezda,
Na kterej ti živiš i bivaš, zlomi
Tečaje i goreča vrže se
Na drugo zemljo ter jo zapali,
Al volil bodeš, ali hočeš ž njoj?
Potegne v silnem teku s saboj tebe,
I svoj obstrét i svoje lune vse.


[Stran 323]

S krivicoj majhnoj ideš v ta razpor,
Svét grajal te ne bode, ampak hvalil,
Da ti prijatelj je največ veljal.

Devetnajsti nastop.

Prejšnji. Najman.

Valenštajn.
Kaj je?

Najman.
Zjahali Papenhajmci so,
I peš se bližajo ter žugajo
Napasti mečem v roci hišo, grofa
Hote osvoboditi.

Valenštajn (Trčki).
Naj verige
Razpnó i topi se nastavijo,
Sprejeti lančnicami hočem je.
(Trčka odide.)
Da meni bi ukazovali mečem!
Oznani, Najman, jim, da jaz velevam,
Naj precej se umaknejo, molče
I v redu čakajo, kaj meni bode
Storiti volja.
(Najman odide, Ilo stopi k oknu.)

Grofinja.
O, izpusti ga!
Za bož'jo voljo!

Ilo (pri oknu).
Vsi hudiči!


[Stran 324]

Valenštajn.
Kaj je?

Ilo.
Na svetovalnico se spenja, streho
Odkriva truma, že postavlja tope
Na hišo —

Maks.
Besniki!

Ilo.
Pripravljajo
Se že k streljanii —

Vojvodica i Grofinja.
O Bog nebeški!

Maks (Valenštajnu).
Naj idem jaz, ukažem —Valenštajn.
Ni koraka!

Maks (kaže na Teklo i vojvodico).
A teh život! Tvoj!

Valenštajn.
Kaj oznaniš, Trčka?

Dvajseti nastop.

Prejšnji. Trčka se vrne.

Trčka.
Od zvestih naših polkov ti poročam:
Poguma več ne morejo krotiti,
Dovoli jim sovražnika popásti.
V oblasti praška vrata imajo —


[Stran 325]

I mlinska tudi, če jim daš le geslo,
Od zadaj lehko primejo sovraga,
Vgnjetó ga v mesto, v ozkih ulicah
Ga lehko zmorejo.

Ilo.
Nikar ne čakaj,
Da ohladi se njihova gorečost!
Krdela Butlarjeva nam so zvesta.
Število naše je obilnejše,
Potremo je i v Polznji vpor končamo.

Valenštajn.
Al bi se v bojno polje promenilo
To mesto, svada bratovska ognjenim
Očesom po njegovih ulicah
Spustila se v div'jaštvu grozovitem?
Tegoti gluhej, ka nobenega
Ne sluša vodije, naj prepustí
Razsodek se? Tu nej prostora boju,
Le davljen'ju je prostor; pekelnic
Z verig spuščenih besnih ne pokliče
Nazaj nobenega vladarja glas.
Naj bode! dolgo sem promišljeval,
Naj sproži naglo i krvavo se.
(k Maksu se obrne.)
Kako je? Hočeš skusiti se z manoj?
Svobodo imaš. Stopi mi nasproti.
V boj pelji je. Umeješ vojno, nekaj
Pri meni si naučil se, nej treba
Mi sramovati se nasprotnika,
I ne učakaš dneva lepšega,
Da platiš mi poduk.


[Stran 326]

Grofinja.
AI prišlo je
Do tega? Striček! Striček! Morete
Vtrpeti to?

Maks.
Zavezal sem se polke,
Ki meni so zaupani, cesarju
Od tod peljati zveste, i to hočem
Spolniti, al umreti. Več dolžnost
Od mene ne zahteva. Zoper tebe
Ne bom se bojeval, Če morem se
Umaknoti, ker tudi tvoja mi
Sovražna glava je še sveta.

Valenštajn.
Kaj je
To bilo?

Trčka,
Pal je.

Valenštajn.
Pal? Kdo?

Ilo.
Ustrelili
So Tifenbahci.

Valenštajn.
Koga?

Ilo.
Najmana,
Ki si poslal ga —

Valenštajn (zarohní).
Vsi hudiči! Pa jaz —
(Hoče iti.)


[Stran 327]

Trčka.
Njihovo slepo ukrotiš tegoto?

Vojvodica i Grofinja.
Za bož'jo voljo, ne!

Ilo.
Zdaj ne, vojvoda!

Grofinja.
O drži, drži ga!

Valenštajn.
Pustite me!

Maks.
Nikar, zdaj ne; S krvavim naglim delom
Skipela je tegota v njih, počakaj,
Da se skesajo —

Valenštajn.
Strani! Obotavljal
Sem se predolgo, take zlobe so
Se drznoli, ker nejso mojega
Obraza videli — naj vidijo
Obličje moje, čujejo moj glas —
Al nejso moje trume? Ali nejsem
Jaz vojvoda njihov í strahoviti
Zapovednik? Poglejmo, ali ne
Poznajo več obraza, ki jim bil
Je solnce v temnej bitvi? Treba nej
Orožija. S pomolov se pokažem
Upornim trumam, i slušajte!
Kaj naglo ukročen uporni duh
Na staro pot pokorščine se vrne.
(Odide. Za njim Ilo, Trčka i Butlar.)


[Stran 328]

Eden i dvajseti nastop.

Grofinja. Vojvodica. Maks i Tekla.

Grofinja (vojvodici).
Če ga zapaze — Sestra, še je up.

Vojvodica.
Up? Jaz ga nejmam.

Maks,
(ki je mej zadnjim prizorom v vidnem boji od daleč stal, stopi bliže).
Tega ne prebijem.
Tu sèm prišel sem s stanovitnim sklepom,
Mené, da bode prav i dobro to,
A stati moram tu, ko vraštva vreden,
Surov div'jak, prokletstvom obložen,
Ostuden vsacemu, ki mi je drag.
V nevrednej moram gledati britkosti
Preljube, které lehko bi osrečil
Besedoj enoj — srce se mi vpira,
Glasova dva borita se mi v prsih,
Noč v meni je, voliti pravega ne vém.
O da, resnico si govoril, oče,
Preveč sem lastnemu zaupal srcu!
Ah, omahujem, nevedoč, kaj hočem.

Grofinja.
Ne veste? Ali vam srcé ne pravi?
Tedaj vam jaz povem!
Nesramno, da nikoli tako, nas izdal
Vas oče je, grešil hudobno je
Na glavo kneževo, v sramoto nas
Je pahnol; jasno je iz tega, kaj


[Stran 329]

Vi, sin njegov, storiti imate:
Popraviti, kar je zadolžil gnjusnik,
Izgled preblage dati nam zvestobe,
Da v našej hiši Pikolominovo
Ime ne bo sramotna pesem, večno
Prokletstvo v hiši Valenštajnovej.

Maks.
Kde najdem glas resnice, da ga slušam?
Željé i strasti nas prevzemajo.
Da k meni stopil zdaj bi angel iz
Nebés, natočil pristne mi resnice
Na čistem lučnem viru čistoj rokoj!
(Ozre se na Teklo.)
Kaj? Tega angela še iščem? Čakam
Še druzega?
(Bliža se jej ter jo objame.)
Ti čisto, sveto srce,
Le tvoje hočem vprašati ljubezni,
Ka se ne more motiti — ka more
Le srečnega osrečiti, ka se
Obrača od nesrečnega zločina:
Al moreš me ljubiti, če ostanem?
Če moreš, tu ostanem i sem vaš.

Grofinja (važno)
Promislite —

Maks (jej seže v besedo).
Nič ne promisli. Kar
Srcé ti pravi, izgovori.

Grofinja.
Na
Očeta mislite —


[Stran 330]

Maks (jej seže v besedo).
Jaz vprašam drage,
Ne hčere Fridolančeve. Promisli
Razumno, tukaj te ne čaka krona,
Tu gre za mir le prijateljev i
Za srečo več od tisoč src junaških,
Kim bo v izgled dejanije njegovo.
Al jaz prelomil carju bi prisego?
Al v ostrog bi Oktavijev poslal
Očetomorno kroglo? Ako iz
Cevi grmeče trešči grozna krogla.
Nej mrtvo več orodije, živi,
Duh plane vanjo, zgrabijo v tem hipu
Jo grozne mučiteljke, maščevalke
Zlodejstva, jezno jo drevé po potu
Pregroznem.

Tekla.
O Maks —

Maks (jej seže v besedo).
Ne prenagli se!
Poznam te. Srcu plemenitemu
Najteža bi dolžnost utegnola
Najprva zdeti se. Naj to zgodi se,
Kar blago je, ne kar je veličansko.
Pomisli, kaj je meni storil knez,
Kakó mu oče moj je to povrnol;
O, tudi gostoljubnosti pobožne
Čutila lepa, svobodna, i srčne
Zvestobe prijateljske zakon svet
So srcu, nad div'jakom, ki ja skruni,
Narave grozo hudo odmaščujo;


[Stran 331]

Vse, vse na vago deni, sprogovori,
Razsodi tvoje naj srcé.

Tekla.
O, davno
Užé je tvoje srce razsodilo.
Poslušaj prvi čut —

Grofinja.
Nesrečnica

Tekla.
Kakó bi dobro bilo to, kar nežno
To srce ne bi v prvem hipu niti
Čutilo niti našlo? Idi, stori
Dolžnost! Ljubila bi vsekako te,
Da si izvolil, kar si bodi, saj
Ravnal bi blago bil i sebi vredno —
Al kes naj tvojej duši ne kali
Nebeškega miru.

Maks.
Tedaj te moram
Pustiti i ločiti se od tebe!

Tekla.
Ostani sebi zvest i zvest boš meni;
Osoda loči naju, naju srci
Ostaneti zedinjeni. Krvavo
Sovraštvo hišo Fridolančevo
Na večne čase s Pikolominovoj
Razdruži, ali midva hišama
Se tema ne prištevava. — O, hiti,
Razloči svojo dobro reč od naše
Nesrečne. Naše glave so proklela


[Stran 332]

Nebesa, Posvčené so pogubi.
I mene mojega očeta krivda
V pogubo trešči. Ne žaluj za manoj!
Osoda moja dovrši se naglo.
(Zelo ganjen Maks jo objame. Zunaj se čuje div'je, dolgo trajajoče vpitije: Vivat Ferdinandus! spremlja ga vojaška muzika. Maks i Tekla sta objeta, ko bi okamenela bila.)

Dva i dvajseti nastop.

Prejšnji. Trčka.

Grofinja (njemu nasproti),
Kaj to? Kaj to klicanije pomenja?

Trčka.
Končano je i vse je izgubljeno.

Grofinja.
Al nič pomogel nej obraz njegov?

Trčka.
Nič, nič. Zabadava je bilo vse.

Vojvodica.
Klicali »Vivat« so.

Trčka.
Cesarju.

Grofinja.
Vporci!

Trčka.
Se govoriti nejso dali mn.
Ko govoriti je začel, vojaškoj
So muzikoj zaprli mu besedo.
— Tu sem gre.


[Stran 333]

Tri i dvajseti nastop.

Prejšnji. Valenštajn, kega spremljata Ilo Butlar. Za njimi oklopniki.

Valenštajn (prihajaje).
Trčka!

Trčka.
Knez moj!

Valenštajn.
Naši polki
Naj denes še od tod odrinejo;
Se pred večerom Polzenj zapustimo.
(Trčka odide.)

Butlar —

Moj vojvoda!

Valenštajn.
Poveljnik hebski
Je vaš prijatelj i rojak. Pošljite
Mu z brzotekom list, naj vse pripravi,
Da nas v trdnjavo jutri sprejme, tudi
Vi s polkom svojim z nami pojdete.

Butlar.
Zgodi se, vojvoda.

Valenštajn
(stopi mej Maksa i Teklo, ki sta objeta).
Ločita se!

Maks.
Bog!
(Oklopniki prihajajo z nasajenimi bodali v dvorano ter se zbirajo zadaj. Od spoda se čuje krepka papenhajmska popotnica, i zdi se, da kliče Maksa.)


[Stran 334]

Valenštajn (oklopnikom).
Tukaj je. Svobodo dajem mu.
(Stopi tako, da Maks ne more do njega, pa se tudi gospici ne more približati.)

Maks.
Ti me sovražiš, jezno me odganjaš.
Ljubezni stare naj se vez protrga,
Ne reši nežno; a ti hočeš grenko
Ločitev mi se bolj ogrenoti!
Ti ves, da se brez tebe še naučil
Živeti nejsem — Zdaj v puščavo pojdem,
A tu ostane vse, kar mi je drago,
O, ne obračaj svojega očesa
Od mene! Zadnjikrat obraz pokaži
Mi vedno dragi i čestitljivi!
Ne pahaj me od sebe —
(Hoče ga za roko prijeti. Valenštajn mu jo odtegne. Obrne se h grofinii.)
Ali tukaj
Nej druzega očesa, ko bi z manoj
Usmiljenje imelo — Teta Trčka —
(Ona se od njega obrne, on se obrne do vojvodice.)
Čestita mati —

Vojvodica.
Idite, grof, kamor
Dolžnost vas kliče — Tako zvest prijatelj
I dober angel pri cesarji kdaj
Utegnete nam biti.
Maks.
Up dajó mi,
I nečejo, naj čisto bi obupal.
Slepilom praznim me ne varajte!


[Stran 335]

Nesreča moja je gotova, hvala
Nebesom, ka mi razodevajo,
Kak se je iznebim.
(Vojaška muzika se zopet oglasi. Dvorano vedno bolj vojaci polne. Zagledavši Butlarja.)
I vi ste tukaj,
Polkovnik Butlar — I ne pojdete
Z menoj? Al boste novemu gospodu
Zvestejši, nego staremu ste bili?
Sezite na poštenije mi v roko,
Da boste varovali mu život.
(Butlar neče roke dati.)
Proklical ga je cesar, a prepušča
Kneževsko glavo vsacemu morilcu,
Ki plačo hoče zaslužiti si
Krvavega dejanija, skrbi
Pobožne prijateljeve mu zdaj
Je treba i ljubezni zvestega
Očesa — a ti, ktere vidim zdaj
Krog njega, ko zapuščam ga —
(Sumljivo pogleduje Ila i Butlarja.)

Ilo.
Pri vašem
Očetu izdajalca iščite,
Pri Galasu. Tu je le eden se.
Le idite i oprostite nas
Njegovega vražljivega pogleda!
Le idite!
(Maks se hoče še enkrat Tekli približati. Valenštajn ubrani. Še omahuje, kaj bi sklenol, zelo potrt; mej tem pa se dvorana vedno bolj polni i rogovi se zunaj oglašajo vedno krepkejše i bolj pogostoma.)


[Stran 336]

Maks.
Trobite! Le trobite!
O, da bi Švedovi rogovi bili!
Da šel od tukaj v smrtno polje bi
Naravnost, da bi meči vsi, kar vidim
Jih tukaj golih, prsa mi prodrli!
Kaj hočete? Al prišli ste od tod
Me strgati? V obup me ne gonite!
Nikar! Utegnete kesati se!
(Vojaci napolne vso dvorano.)
Še več! — Utež se na utež pripenja,
I breme njihovo me hudo tare. —
Pomislite, kaj delate. Nikar!
Obupnika za vod'jo ne volite!
Od sreče tirate me togi v dar,
O, duše maščevan'ju posvetite!
Pogubo ste izbrali lastnej glavi,
Kdor z manoj gre, naj k smrti se pripravi!
(Ko se obrne proti vratom, vstane naglo gibanije mej oklopniki, vzemó ga mej se i spremljajo v div'jem hrupu. Valenštajn se ne gane; Tekla se vrže materi v naročije. Zagrinjalo pade.)


[Stran [337]]

ČETRTO DEJANIJE.

V županovej hiši v Hebu.

Prvi nastop.

Butlar (prišedši v Heb).
Tu je. Osoda ga je pripeljala.
Zatvornica mu pala je za hrbtom.
Ta hip, ko brana se spustila je
I vzdignola, zaprla mu je rešnja
Vsa pota. Boginja osodna pravi:
Do semkaj, Fridolanec, dalje ne!
Z dežele češke vzdignol se je divni
Tvoj meteor, po daljnem nebu je
Sijal puščaje svitlo pot za saboj,
A tu na meji češkej mora pasti!
— Prelomil ti prisego starim si
Praporom, zaslepelec, pa zanašaš
Na staro srečo se! Orožije
V hudobno roko jemlješ, da napadeš
Cesarjeve dežele z vojskoj, sveto
Ognjišče razvališ bogov domačih.
Osvete duh ti zli mirú ne daje,
O pazi, da ne stare te osveta!


[Stran 338]

Drugi nastop.

Butlar. Gordon.

Gordon.
Ste vi? Kak rad govoril z vami bi!
Vojvoda izdajalec! O moj Bog!
Ubežen! Kneška glava je njegova
Prokleta, prosim vas, povejte mi
Razločno, kako se zgodilo to
Je v Polznji?

Butlar.
Ali ste prejeli pismo,
Ko vam prinesel je od mene sel?

Gordon.
I zvesto storil sem, kar ste veleli.
Odprl mu brez spotikljaja trdnjavo;
Ker pismo ukazuje mi cesarsko,
Naj slepo slušam vse ukaze vaše.
Al odpustite! ko sem videl kneza
Sedaj, začel sem zopet dvomiti.
Ker za resnico! Fridolanski knez
Nej prišel v mesto, ko da je prokletec.
Bliščalo se vladarsko veličastvo
Z njegovega je čela, zahtevaje
Pokorščino, i mirno, kakor v dneh,
Ko vladal lep je red, račun zahteval
Od mene je; v nesreči, v krivdi je
Priljuden človek, i ponižno padli
Ponos se klanja nizkemu človeku;
Al knez obilo hvale nej imel,
Dostojno se je vedel, kakor vede


[Stran 339]

Gospod se proti hlapcu, ki dolžnost
Je svojo storil.

Butlar.
Kakor vam sem pisal,
Prav tako se zgodilo je, prodal
Sovražniku je vojsko knez, odpreti
Mu hotel Prago je i Heb. Zvedevši
Le-to so ga vsi polki zapustili,
Pet Trčkinih samó, ki sem so prišli,
Ostalo mu je zvestih; izobčén je.
Služabnik zvesti vsak je dolžen njega
Al živega al mrtvega izdati.

Gordon
Cesarjev izdajalec — ták gospod!
Takó razumen! Kaj je visokost
Človeška! Večkrat sem govoril: To
Ne more srečnega imeti konca;
Moč, visokost i temna opotočna
Oblast njegova mu je bila progla.
Krog sebe človek seza, da bi strasti
Krotil, ne smemo se zanašati;
Le jasni zakon v mejah ga drži
I sled globoko vtisnenih navad,
Al nenavadno i posebno vojno
Oblast imél je v rokah mož le-tá.
Enačila ga je celo cesarju;
Odvadil se poklomb je duh ponosni.
O, škoda tacega moža! Kder on
Je padel, menim, da nobeden ne
Ostane trden.


[Stran 340]

Butlar.
Ne tožite, dokler
Ne potrebuje milovanija;
Ker strašen zdaj mogotec nam je še,
Na poti v Heb so Švedi; ako naglo
Pogumno ne ubranimo, združé
Se ž njim. To se ne sme zgoditi! Knez
Ne sme svobodno s tega mesta več;
Zastavil čast sem i živenije,
Da tukaj ga ujamem i zanašam
Na vašo se pomoč.

Gordon.
O, da učakal,
Da ta nesrečni dan sem videl! Iz
Njegove roke sem prejel to čast,
On sam zaupal mi le-tá je grad,
Ki naj mu v ječo promením sedaj.
Mi smo podložni, volje nejmamo,
Svobodni in oblastni mož samó
Posluša lehko lepi čut človeški,
Mi krutega zakona smo beriči
Samó. Pokorščina se imenuje
Krepost, ke sme iskati nizki človek.

Butlar.
Naj vam ne bode žal, da stisnena
Je v ozke meje vaša moč. Kder je
Svobode mnogo, tam je tudi mnogo
Zablode. Al dolžnosti ozka pot
Je varna.


[Stran 341]

Gordon.
Vsi ga zapustili so?
Osrečil jih je tisoč ino tisoč,
Ravnal kraljevo, dan na dan
Dobrote sipal polnim je periščem —
(Ozrè se po strani na Butlarja.)
Iz praha marsikterega je vzdignol
K visokej časti i visokej službi,
A prijatelja si nobenega,
Ni enega nej kupil, da stoji
V nesreči na njegovej strani zvesto!

Butlar.
Tu ima enega, ki nadejal
Gotovo se ga nej.

Gordon.
Dobrot prejemal
Od njega nejsem jaz, i dvomim, da
Kedaj mladosti svoje spomnil se
Je prijatelja, ko je stal visoko —
Ker daleč me od njega služba je
Vezala, v tega grada me zidovih
Nej videlo okó njegovo, milost
Njegova sem mi nej sijala, srce
Svobodno v tej tišini sem ohranil.
Ko v varstvo dal mi je ta grad, takrat
Je mislil še ozbiljno na dolžnosti;
Njegovega zaupa ne prevarím,
Če zvesto hranim, kar je bilo mojej
Zaupano zvestobi.


[Stran 342]

Butlar.
Hočete
Tedaj ukaz cesarjev slušati,
Pomoči mi, da varno ga ujamem?

Gardon,
(ko je nokoliko časa promišljeval, britkostno).
Če to je tako, kakor pravite —
Če je izdal cesarja, svojega
Gospoda, če prodal je vojsko, hotel
Državnemu sovražniku odpreti
Trdnjave naše zemlje — Da, potem
Mu nej pomoči več — Al britko je,
Da za orodije njegovega
Sem pada izmej vseh prav jaz namenjen.
Strežaja skupaj bila sva na dvoru
Burgavskem, i starejši bil sem jaz.

Butlar.
To mi je znano.

Gordon.
Dobrih trideset
Je let. Uže tedaj pogum je drzen
Kipel v mladinci dvajsetletnem. Duh
Njegov je bil ozbiljen, nenavaden
Le-tacim letom, le velike je
Promišljeval reči razumom godnim,
Skoz našo sredo hodil je tihoten,
Sam svoj družabnik, mikale ga nejso
Mladosti veselice, ali često
Ga naglo je popalo čudovito,
I švignola iz prs njegovih je


[Stran 343]

Skrivnostnih bistrouma svitla iskra,
Da smo čudeči se spogledali,
I nevedoči, ali blaznost, ali
Kak duh iz ust njegovih govori.

Butlar.
Tam padel iznad druzega je stropa,
Ko je zaspal na oknu nad obokom,
A vstal je zdrav i nepoškodovan.
Od tega dneva, tako govore,
Obhajala ga časi blaznost je.

Gordon.
Zamišljen bolj je bil, to je resnica,
Prestopil v cerkev je katoliško.
Rešitev spreobrnola ga čudna
Je čudno. Za povišano, svobodno
Odšle imel je bitije sam sebe,
I drzno, kakor mož, ki se ne more
Spotaknoti, po tankej vrvi tekel
Živenija. Potem ločila je
Osoda naju daleč, zelo daleč
Vsaksebi, on je šel po drznej poti
V višavo z naglimi koraki, gledal
Za njim sem v vrtoglavno visočino;
Za grofa, kneza, vojvodo i za
Diktatorja je bil povišan, zdaj
Pa mu je vse prenizko, steza po
Kraljevej kroni drzovito roko,
I se udrè v pogubo neizmerno!

Butlar.
Nehajte, sem gre.


[Stran 344]

Tretiji nastop.

Valenštajn v pogovoru s hebskim županom.

Prejšnja.

Valenštajn.
Sicer ste bili svobodni meščáni?
Pol orla v grbu imate, to vidim.
Zakaj le pol?

Župan.
Podložni bili smo
Cesarju neposrednje, ali češkej kroni
Je naše mesto zadnjih dve sto let
Zastavljeno. Zato pol orla v grbu
Imamo le. Zastavljen del je spodnji,
A morda spet država ga odkupi.

Valenštajn.
Svobode vredni ste. Bodite jaki.
Nikar podpihovalcev ne slušajte.
Plačujete veliko davka? Kali

Župan (zgane pleča).
Da skoraj dihati ne moremo.
Živi ob naših stroških i posada.

Valenštajn.
To vam se zlajša. Zdaj povejte mi,
Al v mestu protestantov je še kaj?
(Zupan ostrmi).
Da, da. Vem. Mnogo se jih skriva še
V zidovih teh — Da! ne tajite nič —
Vi sami — Nej resnica?
(Skuša ga očmi. Župan se prestraši.)


[Stran 345]

Ne strašite
Nikar se! Jezuvíte jaz črtim,
Da imam jaz ukazovati, davno
Uže bi onstran mej državnih bili —
Al masne bukve, ali sveto pismo!
To me ne briga. — Svetu sem pokazal —
V Glogavi sam sem evangelcem cerkev
Sezidati ukazal. — Poslušajte,
Župan, — kakó se pišete?

Župan.
Pahhebel,
Prejasni knez.

Valenštajn.
Slušajte, ali drugim
Ne pravite, kar vam sedaj zaupam.
(Roko mu položi na ramo, nekako slovesno.)
Zupan, dopolnjena je časov mera,
Visoki padejo, povišajo
Se nizki — Al za sé to ohranite! —
Zdaj konec jemlje španska dvojna vlada,
Nov red v vladárstvu se pričenja — Saj ste
Na nebu videli tri lune?

Župan.
Grozoj.

Valenštajn.
Dve sti v podobo promenili se
Krvavih mečev. Samo ena, srednja
Ostala je v svitlobi jasnej.

Župan.
Mi
Smo to na Turka obračali.


[Stran 346]

Valenštajn.
Turka!
Kaj? V krvi dve pogineti državi,
Na vshodu i zapadu, to vam pravim,
I luteránska vera le ostane.
(Zapazi onadva.)
Ko bili ta večer na potu smo,
Streljanije smo hudo čuli na
Levici. Se je čulo tudi tukaj
V trdnjavi?

Gordon.
Čuli smo je, vojvoda
Od juga vel je veter, glas donášal.

Butlar.
Od Novega je mesta al Vidnave
Prihajal, tako se mi zdelo je.

Valenštajn.
Po tej se poti Švedi bližajo.
Koliko mož je tu v posadi?

Gordon.
Sto
In osemdeset je za službo dobrih,
Nezmožni, nerabljivi so vsi drugi.

Valenštajn.
I v Jahimovu?

Gordon.
Samostrelnikov
Sem dve sto t'ja poslal, da zoper Švede
Stoje na straži.


[Stran 347]

Valenštajn.
Hvalevredna je
Previdnost tvoja. I trdnjava se
Popravlja! O prihodu sem to videl.

Gordon.
Napraviti sem dal še dva nametá,
Ker renski grof prti nam tako blizu.

Valenštajn.
Natančni ste v cesarskej službi. Z vami
Sem zadovoljin, podpolkovnik.
(Butlarju)
Naj
Iz Jahimova se pokliče straža,
I vsi, ki stražijo sovražnika.
(Gordonu.)
Poveljnik, v zvesto vašo roko ženo
I sestro dam i svojega otroka,
Ker tukaj ne ostanem, pričakujem
Le pisem, i ob ranej uri jutri
Trdnjavo z vsemi polki zapustim.

Četrti nastop.

Prejšnji. Trčka.

Trčka.
Prijetna vest! Novice radostne!

Valenštajn.
Kaj je?

Trčka.
Pri Novem mestu bil je boj,
I Švedi so premogli.


[Stran 348]

Valenštajn.
Kaj mi praviš?
Od kod ti došlo je to oznanilo?

Trčka.
Prinesel ga je kmet iz Tiršenrajta,
Začel se boj po solnčnem je zahodu,
Od Drenovega planola cesarska
Je truma v Švedski tabor, trajal strel
Dve uri je, cesarskih palo tisoč,
I ž njimi polkovnik, več kmet nej znal.

Valenštajn.
Kako bi v Novomesto prišla truma
Cesarska? Altringar peruti bi
Imeti moral, včeraj bil od tod
Štirnajst je milj še; Galasove trume
Se zbirajo v Globokem, i do zdaj
Še nejso zbrane. Da bi Svis bil se
Tak daleč drznol? To ne more biti.
(Ilo se prikaže.)

Trčka.
To zvemo zdajci, ker tu sem gre Ilo,
Ves radosten, mudi se mu zelo.

Peti nastop.

Prejšnji. Ilo

Ilo (Valenštajnu).
Prispel je jezdec s taboj govorit.

Trčka.
Povej, al zmogli Švedi so zares ?


[Stran 349]

Valenštajn.
Kaj hoče mi? Od kod je prišel?

Ilo.
Grof
Ga renski je poslal, kaj hoče, to
Povem ti precej. Le pet milj od tod
So Švedi. Planol je pri Novem mestu
S konjico nanje Pikolomini,
Morija vstala grozopolna je;
Naposled je premogla množica,
Vsi Papenhajmci, tudi Maks, ki je
Je vodil — obležali so na mestu.

Valenštajn.
Kde je poslanec? K njemu me peljite.
(Hoče iti, ali zdajci plane Najbrunška gospica v dvorano, za njoj nekoliko služabnikov, ki tekó skoz dvorano.)

Gospica.
Pomoči pomoči pomoč!

Ilo i Trčka.
Kaj je?

Gospica.
O, Tekla!

Valenštajn i Trčka.
Al vé?

Gospica.
Umreti hoče.
(Strani teče.)
(Valenštajn, Trčka in Ilo za njoj.)


[Stran 350]

Šesti nastop.

Butlar i Gordon.

Gordon (se čudi).
Razjasnite
Mi, kaj pomenil je prigodek ta?

Butlar.
Zgubila je mladeniča, kega je
Ljubila. Pikolomini je padel.

Gordon.
Uboga gospica!

Butlar.
Vi čuli ste,
Kaj Ilo je oznanil, zmagovalni
Se Švedi bližajo.

Gordon.
Da, čul sem to.

Butlar.
Dvanajst jih polkov je, i pet jih tu
V okolici stoji za brambo knezu;
A mi imamo polk edini moj,
Posada pa še dve sto nejma mož.

Gordon.
Takó je.

Butlar.
S tako malim ljudstvom nej
Mogoče tacega državnega
Jetnika varovati.

Gordon.
To je res.


[Stran 351]

Batlar.
Orožije bi vzela kmalu množica
Krdelu malemu i njega bi
Otela.

Gordon.
Tega se je bati.

Butlar (premolkne).
Veste!
Za dober konec jaz sem porok; svojo
Zastavil za njegovo sem glavo.
Ostati moram mož beseda, naj se
Zgodi, kar hoče, ako živega
Ne bodem mogel varovati — mrtev
Mi bo gotov.

Gordon.
Kaj? Ali vas umejem?
Pravični Bog! Vi bi —

Butlar.
Ne sme živeti.
Gordon.
Vi mogli bi?

Butlar.
Vi ali jaz. Poslednji
Je videl dan.

Gordon.
Vi bi ga umorili?

Butlar.
To je moj sklep.

Gordon.
Ki je zaupal vašej
Zvestobi —


[Stran 352]

Butlar.
Zlo osodo svojo!

Gordon.
Sveto
Vojvodino osobo!

Butlar.
To je bil!

Gordon.
O, kar je bil, le-tega ne izbriše
Nobeno hudodelstvo! — Brezi sodbe?

Butlar.
Namesti sodbe bode izvršitev.

Gordon.
To bi moritev bila, ne pravica,
Ka mora slušati najkrivšega.

Butlar.
Kriv je gotovo, car ga je obsodil,
Samó njegovo izvršiva voljo.

Gordon.
Odlašati s krvavim treba sklepom,
Beseda se prekliče, mrlič ne
Oživi.

Butlar.
Všeč je kraljem nagla služba.

Gordon.
Za rablja blag se ne ponuja mož.

Butlar.
Pogumen se ne straši drznih del.

Gordon.
Pogum život zastavlja, ne vesti.


[Stran 353]

Butlar.
Kaj? Naj se dá mu svoboda, užge
Naj zopet žarno vojno plamenico?

Gordon.
Zato zaprite ga, al ne morite.
V pravico milosti ne segajte
Krvavoj rokoj.

Butlar.
Živega bi hranil,
Da bila nej pobita carska vojska.

Gordon.
Gorjé, da sem trdnjavo mu odprl!

Butlar.
Ne mesto, pogubi osoda ga.

Gordon.
Na teh bi pal nasipih bil junaško
Braneč cesarjev grad.

Butlar.
I tisoč vrlih
Junakov z vami kri prolilo!

Gordon.
V svojej
Dolžnosti — To čestí možá i diči;
Narava črni je umor proklela.

Butlar (seže po pisanije).
Tu je cesarsko pismo, ko veleva
I vam i meni, naj ga primeva.
Al vi ste porok za nasledke, ako
Sva kriva, da k sovražniku uide?

Gordon.
Gorjé mi, moj Bog!


[Stran 354]

Butlar.
Vi ste porok zanj.
Vi odgovorni ste! Naj bo iz tega,
Kar koli hoče, glejte vi za to.

Gordon.
O, Bog nebeški!

Butlar.
Ali veste drug svèt,
Da izvršite voljo carjevo?
Povejte ga! Podreti hočem ga,
Ne vničiti.

Gordon.
O Bog, kar mora biti,
To vidim tako dobro, kakor vi,
Al srce v prsih mi drugače bije.

Butlar.
Živeti niti Ilo niti Trčka
Ne smeta, ako pade vojvoda,

Gordon.
Nej žal mi teh. Hudobno srce je
Ta dva vodilo, zvezdna ne oblast.
Ta dva sta mu vsejala v mirna prsa
Pohlepa seme zlo, nesrečen sad
Redila v njem prokletoj skrbijo.
Za službe zle dobosta plačo zlo.

Butlar.
Zato poprej umreta, nego on,
Dogovorjeno vse je že. Ta večer
Hoteli pri veselej smo gostii
Oba prijeti živa. Smrt je krača.
Sedaj potrebne dam ukaze precej.


[Stran 355]

Sedmi nastop.

Prejšnja. Ilo i Trčka.

Trčka.
Drugače bode kmalu! Jutri pride
Dvanajst tisóč vojakov, hrabrih Švedov.
Potem na Beč naravnost! He, moj stari
Pajdaš, raduj se! Tako kislo se
Ne drži ob takó veselej vesti!

Ilo.
Sedaj zakone bomo mi dajali,
I maščevali se nad zlobnimi
Nesramneži, ki so pustili nas.
Uže je platil Pikolomini.
O, da se tako vsakemu zgodi,
Ki zlo nam kani! Kako hudo je
Zadel le-tá udarec staroglavca!
Vse dni se je upiral i ubadal,
Da si pokneži hišo grofovsko,
A zdaj edinega pokoplje sina.

Butlar.
Al škoda vendar je mladeniča
Junaškega; še vojvodi storilo
Se je inako, to sem dobro videl.

Ilo.
Prijatelj stari, čujte! To je, kar
Od njega nej mi všeč. Prepiral sem
Ž njim vedno zarad tega se. Najbolj
Čislal je vedno Lahe. I še zdaj —
Pridušam se — desetkrat rajši videl


[Stran 356]

Vse nas bi mrtve, da mu je mogoče
Prijatelja poklicati v život.

Trčka.
Nu, tiho! tiho bodi! Mir daj mrtvim.
Denes veljá, kdo druzega vpijani,
Ker polk vaš hoče pogostiti nas.
Veselo pustovati hočemo,
Naj v dan se noč proméni, s polnoj čašoj
Čakali bomo švedske prednje vojske.

Ilo.
Da, veselimo se še denes, ker
Nas vroči dnevi čakajo, ta meč
Še le potem počival bo, ko skoplje
V avstrijskej krvi se do sita.

Gordon.
Sram
Vas bodi, kaj se menite, maršal!
Zakaj rohnite tako na cesarja —

Butlar.
Preveč nikar ne pričakujte od
Te prve zmage. Le pomislite,
Kak hitro sreče se kolo vrti,
Ker vedno še je car zelo mogočen.

Ilo.
Vojakov ima car, ne vojvode,
Ker ne umeje vojne Frdinand,
Kralj ogerski — i Galas? Sreče nejma,
I le gonobil je od nekdaj vojsko,
I kača ta, Oktavij, v peto zna
Skrivaj raniti, al na bojnem polji
Ne more stati zoper Fridolanca.


[Stran 357]

Trčka.
Ne more nam izpodleteti, to
Mi verujte. Vojvodi sreča ne
Ubegne, saj je znano : Avstrija
Je zmagovalka samo z Valenštajnom.

Ilo.
Veliko vojsko knez imel bo kmalu,
Vse drenja se i vre pod staroslavné
Njegove prápore. Spet vračajo
Se stari dnevi, spet bo velikan,
Ko bil je nekdaj. Kako se potem
Nespametniki opeko, vsi oni,
Ki so ga zapustili! Daroval
Bo zemelj zvestim svojim prijateljem,
Ko kralj bo zvesto službo plačeval.
Mi pa smo prvi v milosti njegovej.
(Gordonu.)
I vas potem se spomni, iz temote
Potegne vas na luč, da se svetila
Zvestoba vaša bode v službi višej.

Gordon.
Jaz sem dovoljin, više ne želim,
Kdor previsoko leta, nizko pade.

Ilo.
Vi tukaj več opravkov nejmate,
Ker jutri pridejo v trdnjavo Švedi. —
Al, Trčka, idite, večerja čaka. —
Kaj menite? Naj mesto razsvetli
Na čast se Švedom, i kdor tega ne
Stori, le-tá je Španec, izdajalec.


[Stran 358]

Trčka.
Pustimo to. Ne bo po všeči knezu.
Ilo.
Kaj? Mi smo tu gospodije; nobeden
Ne sme cesarju se udati, kder smo
Mi gospodarji. — Gordon, lehko noč. —
Poslednjikrat vam paznost priporočam.
Pošljite straž okoli in okoli!
Za radi varnosti še lehko geslo
Proménimo. Natanko ob desetih
Vojvodi prinesite ključe, službe
Vratarske vas potem odvežemo,
Ker jutri pridejo v trdnjavo Švedi.

Trčka (odhajaje Butlarju).
Saj pridete na grad?

Butlar.
O pravem časi.
(Ilo i Trčka odideta.)

Osmi nastop.

Butlar i Gordon.

Gordon (gleda za njima).
Nesrečnika! Prav nič ne slutita,
Da padata pijana od te zmage
V razpeto smrtno mrežo! Milovati
Ne morem ju. Ta Ilo, ta ošabni,
Nesramni i hudobni človek hoče
Skopati v krvi se cesarjevej!


[Stran 359]

Butlar.
Storite, kar je vam ukazal. Straž
Okrog pošljite. Vaša skrb naj bode
Za grada varnost. Kader bodo zgoraj,
Tedaj zaprem ga precej, da se v mestu
Ne razglasi dejanije!

Gordon.
O ne
Hitite tako! Prej povejte mi —

Butlar.
Vi čuli ste, da jutri mesto Švedi
Posedejo, le noč še naša je!
Oni so hitri, še hitrejši biti
Mi hočemo — Bog vas obvaruj!

Gordon.
Ah,
Pogled mi vaš nič dobra ne oznanja.
Zagotovite me —

Butlar.
Zašlo je solnce,
Osodopolni večer dela se.
V napuhu mislita, da varna sta.
Brez brambe dade v naše ja roké
Zla zvezda njihova, i ko vpijani
Ja sreča i veselije, takrat
Proreže ostro jeklo jima život. —
Računar velik knez je bil od nekdaj,
Vse znal je proračuniti, ljudi
Ko kostke je na špani znal po svojem
Postavljati, pomikati namenu.
Kobrál, igrál je moštvom, čestijo,


[Stran 360]

Imenom dobrim vsacega možá,
Računil i računil vedno je,
Račun nazadnje vendar prav ne bode,
Živenije vračunil vanj je svoje,
Ko ona dva, podrè osoda njega.

Gordon.
Progreškov zdaj se ne spominjajte
Njegovih! Mislite na velikost,
Dobroto, plemenito srce, na
Njegovega života blaga dela!
Naj ta opnó se vzdignenega meča,
Ko dober angel, milosti proseč.

Butlar.
Prepozno je. Ne smem usmiljen biti,
Imeti misli le krvave smem.
(Prime Gordona za roko.)
Gordon! Ne vodi me sovraštvo — Jaz
Ne ljubim kneza, ker ne vem, zakaj
Bi ljubil ga — sovraštvo moje vendar
K moritvi ne priganja me. To je
Njegova zla osoda. Vodi me
Nesreča i dogodeb vražná zveza.
Svobodno Človek delati želi,
Zaman! Igrača le je slepe sile,
Ka vstvari hitro mu iz lastne volje
Potrebo strahovito. Kaj bi njemu
Pomoglo, ako imam tudi srce
Zanj — Umoriti vendar moram ga.

Gordon.
O, ako vas srce svari, slušajte
Ta glas njegov! Srcé je bož'ji glas;


[Stran 361]

Človeško delo je le pameti
Presodek. Kaj krvavo delo more
Vam dobrega roditi? Iz krvi
Nič dobrega ne klije! Al postavi
Stopnico vam do visokosti? Tega
Nikar ne verujte — Moritev časi
Je kraljem všeč, nikoli ne morilec.

Butlar.
Vi nič ne veste. Nič ne pitate.
Zakaj so Švedi zmogli i zakaj
Se tako hitro bližajo I Prepustil
Bi rad ga milosti cesarskej bil;
Njegove ne želím krví. Ne, naj
Bi živel, al besedo dal sem, čast
Zastavil, vsmrtiti ga moram — Čujte!
Izgubil čast sem, ako knez ubegne.

Gordon.
O, tacega možá oteti —

Butlar.
Kaj?

Gordon.
Daru je vredno. Blagodušni mu
Bodite! Ne menitev, ampak srce
Česti možá.

Butlar (mrzlo in oholo).
Gospod je velik — knez.
Jaz pa le nizek človek, to hoteli
Ste reči mi. Vi menite, kaj svét
Se briga, al je človek nizkega
Stanu češčen al sramočen, da le
Otme se knez. Veljavo daje vsak


[Stran 362]

Sam sebi. Koliko sam sebi hočem
Veljati, to mi je na voljo dano;
Takó visoko ne stoji na zemlji
Nikdó, da poleg njega bi sam sebe
Zaničeval. Človeka lastna volja
Veliča ino niža, i ker jaz
Sem svojej zvest, zato umreti mora.

Gordon.
O, trdo skalo skušam omečiti!
Vas nejso zarodili ljudije;
Braniti vam ne morem; njega naj
Sam Bog otme iz strašne roke vaše.
(Odideta.)

Deveti nastop.

Izba pri vojvodici.
Tekla v naslanjači, bleda, oči ima zaprte. Vojvodica i Najbrunška gospica imati posel ž njoj. Valenštajn i grofinja v pogovoru.

Valenštajn.
Kakó je tako naglo zvedela?

Grofinja.
Slutila je nesrečo, tako se
Mi zdi. Proplašil jo je glas o bitvi,
V kej padel je cesarski polkovnik.
Opazila sem precej. Švedskemu
Naproti je letela slu, nesrečno
Skrivnost izpraševaje zvedela.
Prepozno smo jo pogrešili, brzo
Za njoj hiteli, ali ona je
Medlela že v naročii njegovem.


[Stran 363]

Valenštajn.
Ko blisk iz neba morala zadeti
Jo ta nesreča je! Ubogo dete!
Kakó je? Al zaveda se?
(Obrne se k vojvodici.)

Vojvodica.
Odpira
Oči.

Grofinja.
Živi!
Tekla (se ozre krog sebe).
Kde sem?

Valenštajn
(stopi k njej ter jo rokama podpre).
Zavej se, moja Tekla.
Krepotna moja bodi deklica!
Pogledi ljube matere obraz,
Roke očetove, ke te drže.

Tekla (se skloni).
Kde je? Ga nej več tu?

Vojvodica.
Kdo, moja hči?

Tekla.
Ki to nesrečo mi oznanil je —

Vojvodica.
O, moj otrok, ne misli tega! Misli
Obrni strani od podobe te!

Valenštajn.
Beseda srce jej olajša. Naj
Toguje! Prelivajte solze ž njoj!
Zadela jo je huda bolečina;


[Stran 364]

Al prebolí, ker moja Tekla ima
Očeta nepremagano srcé.

Tekla.
Saj nejsem bolna. Sama morem stati.
Kaj méni mati? Sem jo prostrašila?
Prošlo mi vse je, zopet se zavedam.
(Vstane i se ozira po izbi.)
Kde je? Nikar mi ne skrivajte ga.
Moči imam zadosti, da ga čujem.

Vojvodica.
Ne, Tekla! Ta nesrečni sel pred tvoje
Okó nikoli več ne sme stopiti.

Tekla.
Moj oče —

Valenštajn.
Ljubo dete!

Tekla.
Nejsem slaba,
I kmalu tudi se še bolj okrepim,
Dovoli eno prošnjo mi!

Valenštajn.
Govori!

Tekla.
Dovoli, naj se ptuji mož pokliče,
Da sama lehko vprašam ga i čujem.

Vojvodica.
Nikakor ne!

Grofinja.
Ne! Jaz ne svetujem
Le-tega! Ne dovoljaj!


[Stran 365]

Valenštajn.
Moja hči,
Zakaj bi rada govorila ž njim?

Tekla.
Vmirim se, ko mi vse bo znano. Nečem,
Da mene varate. Le varovati
Me hoče mati; al jaz nečem tega.
Naj veča groza se je dogodila,
Ne morem čuti nič groznejšega.

Grofinja i Vojvodica (Valenštajnu).
Nikar ne čuj je!

Tekla.
Strah me je prenaglil;
Pri ptujem možu me izdalo je
Srcé, slabosti moje bil je priča,
Da, v roke sem mu pala. Sramoti
Me to. Dobiti poštovanije
Njegovo moram spet, i govoriti
Ž njim moram, da ne bode človek ptuj
O meni slabo mislil.

Valenštajn.
Ima prav,
To vidim. Vslišati jej hočem prošnjo.
Naj se pokliče!
(Najbrunška gospica odide.)

Vojvodica.
Al jaz, tvoja mati,
Ostanem tu pri tebi.

Tekla.
Sama bi
Najrajše govorila ž njim. Mirnejše
Potem bi vedla se.


[Stran 366]

Valenštajn.
Vstreži jej.
Naj ž njim se zmeni sama. So bolesti,
V keh more človek si le sam pomoči.
Krepostno srce le na svojo se
Krepost zanaša. Ne na ptujih prsih,
Moči iskati mora v svojih, da
Prebije ta udarec. Srce ima
Krepotno, nečem, da bi kakor s ženskoj
Ravnali ž njoj, naj ž njoj ravná se, kakor
Z junakinjoj.
(Hoče iti.)

Grofinja (ga zadržuje).
Kam greš? Povedal mi
Je Trčka, da napotiš jutri se
Od tod, da misliš tukaj nas pustiti.

Valenštajn.
Da, tukaj vi ostanete i vrli
Vas bodo varovali možije.

Grofinja.
O, brat moj, s saboj vzemi nas! Ne hoti,
Da trepetaje konca bi čakali
V tišini tej samotnej. To nesrečo
Lehkó prebijemo; al pomnoži
Jo grozno dvom i negotovosti britkóst
Človeku, ki je daleč od dogodeb.

Valenštajn.
Kdo o nesreči govori? Popravi
Besedo! Jaz vse druge imam upe.


[Stran 367]

Grofinja.
Tedaj nas vzemi s saboj. O, ne puščaj
Na mestu britkega spomina nas;
Ker težko mi je srce v teh zidovih,
I zdi se mi, da vonjam groba hlip,
Povedati ne morem, kako studi
Se mi ta kraj. O strani pelji nas!
O, sestra, prosi ga i ti, naj s saboj
Nas vzame! Prosi ga, sestričina!

Valenštajn.
Proménim kraja znamenija zla,
Pokažem, da mi hranil to je, kar
Mi je najljubše.

Najbrunka (prišedši).
Švedec!

Valenštajn.
Pusti samo.
(Odide.)

Vojvodica (Tekli).
Glej, kako probledela si! Otrok,
Ne moreš govoriti ž njim. Poslušaj!

Tekla.
Najbrunka naj tedaj ostane tukaj.
(Vojvodica i grofinja odideti.)

Deseti nastop.

Tekla. Švedski stotnik, Najbrunška gospica.

Stotnik (pristopi spoštovalno).
Jaz moram — vojvodičina — prositi
Za odpuščanije, beseda moja nagla
I nepromišljena — Kako sem mogel —


[Stran 368]

Tekla (blagoj dostojnostijo).
Vi ste me v bolečinah videli,
Nezgodonosna mi naključba vas
Iz ptujca promenila naglo je
V zaupnika.

Stotnik.
Bojim se, da se vam
Je moj pogled pristudil, ker besedo
Je žalostno moj jezik izgovoril.

Tekla.
Izsilila sem vam jo sama. Sama
Sem kriva. Vi ste bili samo moje
Osode glas. Protrgal strah je moj
Začeto poročilo. Prosim vas,
Povejte vse mi.

Stotnik (promišljuje).

Vojvodičina,
Bolesti poročilo ponovi.

Tekla.
Sedaj sem mirna — in ostanem mirna.
Kak se je boj začel? Povejte mi.

Stotnik.
Pri Novem mestu bili v trdnem smo
Ostrogi, nejsmo čakali napada;
Kar jame se na večer kvišku prah
Valiti sem od gozda. Naša prednja
Je straža v ostrog dirjala kričé:
Sovražniki so tu! Na konje naglo
Se vržemo, ko v urnem diru so
Uže zasek prodrli Papenhajmci,
ko bi trenol provihrali rov,


[Stran 369]

Ki bil skopan je krog ostroga. Ali
Pogum je tiral nepromišljene
Predaleč. Preoddaljena je bila
Pehota še, le drzni Papenhajmci
So z drznim privihrali vodijem —
(Tekla se zgane. Stotnik umolkne, ona mu pomigne, naj dalje govori.)

Stotnik.
Od spredaj in obeh strani zgrabili
Smo zdaj je z vsoj konjicoj i zagnali
Nazaj do rova, tu pa sulicami
Zajame je pehota razvrščena,
Nej bilo jim mogoče dalje, ni
Umaknoti se nej so mogli v britkej
Tesnobi grozopolnej; renski grof
Zdaj vodii zakliče, naj udá
Pošteno v dobrem se poboji, ali
Polkovnik Pikolomini —
(Tekli se v glavi zvrti, prime se za stol.)
Poznal
Po čopu se na šlemu je i dolzih
Laseh, ki so se razvezali v naglem
Mu diru, k rovu zdaj pomigne, prvi
Na čilem konji skoči čezenj, polk
Njegov za njim se zadrvi — prepozno!
Probola sulica je konja mu,
Da spne se div'je, jezdeca raz sebe
Otrese daleč proč i silno čezenj
Drevé se uzdi nepokorni konji.
(Tekla, ka je poslušala zadnji govor vedno večoj i vidnoj britkostijo, začne se zelo tresti i hoče omedleti; Najbrunška gospica skoči k njej in jo v roke vjame.)


[Stran 370]

Najbrunka.
O draga gospica —

Stotnik (ganjen).
Jaz pojdem proč.

Tekla.
Prebila sem — le dalje govorite.

Stotnik.
Ko trume vidijo, da vodija
Je padel, besen, divij polasti
Se jih obup. Na lastno zdaj rešitev
Nobeden več ne misli, kakor tigre
Boré se divije, njih trmoglavi
Upor razdraži nas i še le takrat
Se boj konča, ko zadnji pal je mož.

Tekla.
Kde — kde je — Vsega nejste poročili.
Stotnik (po kratkem molku).

Shranili smo ga davi. Plemenitih
Dvanajst mladeničev ga neslo, za
Pogrebom šla je vojska vsa. Njegovo
Je trugo lavorika venčala,
Svoj zmagovalni meč položil nanjo
Je renski grof, i solz osodi nej
Njegovej manjkalo, ker mnogim bil
Je izmej nas prijazen, blagodušin.
Osoda vse je ganola njegova.
Otel bi rad ga bil porenski grof,
Al sam je kriv, da tega mogel nej,
Vsi pravijo, da smrti je iskal.


[Stran 371]

Najbrunka
(ganjena Tekli, ka je zakrila obraz).
O draga gospica, poglejte kvišku!
Zakaj te želije zatrli nejste?

Tekla.
Kde zdaj počiva.

Stotnik.
V samostanskej cerkvi
Pri Novem mestu smo shranili ga,
Da pride poročilo od očeta.

Tekla.
Kakó se imenuje samostan?

Stotnik.
Pri svetej Katarini.

Tekla.
Je-li daleč
Od tukaj?

Stotnik.
Sedem milj hoda.

Tekla.
Kde pot
Drži?

Stotnik.
Skoz Tiršenrajt i Zaltman, prve
Stoje tam naše straže.

Tekla.
Kdo poveljnik
Je stražam tem?

Stotnik.
Polkovnik Sekendorf.


[Stran 372]

Tekla
(stopi k mizi ter vzame iz lišpnice prstan).
Vi ste me v bolečinah videli,
Usmiljeno srcé mi pokazali,
(daje mu prstan.)
Prejmite ure te spominek — Dosti!

Stotnik (se vtraši).
Vojvodičina —
(Tekla mu pomigne, naj ide, ter ga zapusti. Stotnik se obotavlja i hoče govoriti. Najbrunška gospica ponovi znamenije. On odide.)

Enajsti nastop.

Najbrunka. Tekla.

Tekla (se oklene Najbrunki krog vratú).
Najbrunka, zdaj potrdi mi ljubezen,
Ko si obečala mi vedno. Spričaj,
Da zvesta si mi prijateljica
I tovaršica! Iti moravi,
Še to noč.

Najbrunka.
Iti? Kam?

Tekla.
Kam? Na tem svetu
Je eno mesto le! K njegovej raki!

Najbrunka.
Kaj tam počnete, draga gospica?

Tekla.
Kaj tam, nesrečnica! Vprašala ne
Bi tega, da si kdaj ljubila. Tam, tam


[Stran 373]

Je vse, kar je ostalo še od njega;
Ta kraj edin mi je vesoljni svét;
Nikar ne zadržuj me! Idi ter
Pripravi se; premisli vi, kakó
Ubegnevi.

Najbrunka.
Se jeze ne bojite
Očetne?

Tekla.
Jeze ne bojim se več
Nobenega človeka.

Najbrunka.
I svetá
Poroge! Zlobnega jezika graje!

Tekla.
Jaz iščem necega, ki več ga nej.
Al hočem mu v naročije — Moj Bog!
Saj hočem samo v rako k drazemu.

Najbrunka.
I medve sami, dve slabotni ženski?

Tekla.
Orožije vzemevi; moja roka
Te bode varovala.

Najbrunka.
V temnej noči?

Tekla.
Zagrinjala bo naju noč?

Najbrunka.
V osornem
Viharji?


[Stran 374]

Tekla.
Al je bilo njemu mehko
Postljano pod kopiti konjskimi?

Najbrunka.
Moj Bog! I toliko sovražnih straž!
Zapró vsa pota nama.

Tekla.
Ljudije so.
Nesreča svobodno po svetu hodi!
Najbrunka.
Pa dolga pot —

Tekla.
Al šteje romar mil'je,
Ko gre na božjo pot k podobi svetej?

Najbrunka.
Kakó iz tega mesta pridevi?

Tekla.
Zlato otvorí nama vrata. Idi,
O idi!

Najbrunka.
Če izdade naju lice?

Tekla.
V ubežnej in obupnej nikdo hčere
Ne išče Fridolančeve.

Najbrunka.
Kde konje
Za beg dobovi?

Tekla.
Priskrbi je, moj
Konjuh. Le idi ter pokliči ga!


[Stran 375]

Najbrunka.
Stori brez vedi svojega gospoda?

Tekla.
Stori. O, idi! Ne odlašaj dalje!

Najbrunka.
Ah, kak bo žalovala vaša mati,
Če vi izginete!

Tekla
(se zdrami i britko pred se oči vpre).
O moja mati!

Najbrunka.
Trpi že toliko predobra mati;
Al mora še ta žalost jo zadeti?

Tekla.
Pomoči jej ne morem! Idi, idi!

Najbrunka.
Promislite, kaj hočete storiti.

Tekla.
Promislila, provdarila sem dobro.

Najbrunka.
I ko tija dospevi, kaj počnete?

Tekla.
To Bog mi v srce dá, ko bo vi tam.

Najbrunka.
Nemirno, draga gospica, srce
Je vaše zdaj, to pot nej do mirú.

Tekla.
Do tihega miru, kakoršni on
Je našel. — O, nečakaj! Idi, idi!
Nikar ne ugovarjaj več! Uleče
Me strani, da povedati ne morem!


[Stran 376]

Tam boljše mi v trenotii bo prvem!
Bolesti vez, ka srce mi duši,
Odpade, solze se vlijó. — O, idi,
[Že] davno lehko bi na poti bili.
Miru ne najdem, dokler ne ubegnem
íz teh zidov — podirajo se name —
Drezaje vedno goni moč od tod.
Me temna — O kakó mi je pri srci!
Te hiše vsi prostori polnijo
Se z bledimi i gluhimi duhovi —
Jaz nejmam več prostora — Vedno novi!
iz teh zidov me rine mrtvih gnječa
Pregrozna, mene živo!

Najbrunka.
Strah i groza,
O gospica, besed me vaših je,
Da sama tu ostati si ne upam,
Zdaj precej klicat pojdem Rosenberga.
(Odide.)

Dvanajsti nastop.

Tekla.
Njegov me kliče duh. Krdelo zvestih,
Ki maščevaje so se njemu darovali,
Neblage me odlašbe tožijo.
Še v smrti nečejo pustiti njega,
Ki bil je vodija njihovega
Živenija. Surova srca so
Storila to, a jaz živela bi!


[Stran 377]

— Ne! Meni tud je zvita lavorika
Mrtvaškega nosila tvoga dika.
Život je brez ljubezni prazna pena,
Naj ide, ker je šla njegova cena!
Ko pala mi ljubav je iz nebes,
Takrat život imel je ceno res!
Prekrasno zlata zora je sijala,
O dveh nebeških urah sem senjala!
Ti stal na pragu si v životni dan,
Iz samostana jaz stopila nanj
Očesom sramežljivim sem boječe,
Sijalo solnc je sto v cvetočo plan,
Ko dober angel iz nebes poslan
V višave hotel dvignoti prekrasne
Iz dni pravljičnih si me v hlipe jasne,
Nebeški čut zalil je prsi moje,
Pogled moj prvi pal je v srce tvoje.
(Zamisli se, potem pa grozoj dalje govori.)
Surova, mrzla zgoda vzropotá,
Popade milega prijatelja,
Pod konjske podkve trešči ga jeklene;
— Takó na sveti vsa krasota zvene.

Trinajsti nastop.

Tekla. Najbrunška gospica s konjuhom.

Najbrunka.
Tu je, storiti hoče, gospica.

Tekla.
Pripraviš nama konje, Rosenberg?


[Stran 378]

Konjuh
Pripraviti je hočem.

Tekla.
Al naju spremiš?

Konjuh.
Na konec sveta, gospica.

Tekla.
Pa več
Ne boš se mogel vrnoti k vojvodi.

Konjuh.
Ostanem pa pri vas.
Tekla.
Doboš darilo,
Priporočim te druzemu gospodu.
Al moreš naju skrivši iz trdnjave
Odvesti.

Konjuh.
Lehko.

Tekla.
Kdaj bo to mogoče?

Konjuh.
To uro. — Kam ste namenili se?

Tekla.
U — Vi mu to povejte, gospica.

Najbrunka.
U Novo mesto.
Konjuh.
Dobro; precej pojdem
Pripravljat je.


[Stran 379]

Najbrunka.
Ah, gospica, tu sem
Gre vaša mati, glejte!

Tekla.
O moj Bog!

[Štirnajsti] nastop.

Tekla. Najbrunka. Vojvodica.

Vojvodica.
Odšel je, vidim, da si zdaj mirnejša.

Tekla.
Da, mati. — Rada kmalu spat bi šla.
Najbrunka naj ostane tu.

Vojvodica.
Počivaj, Tekla.
Vesela sem, da morem vmiriti
Očeta.

Tekla.
Lehko noč, preljuba mati!
(Oklene se jej krog vratu in jo strastno objame.)

Vojvodica.
Hči, mirna nejsi še popolnoma,
Takó se treseš, tvoje srce bije
Na mojem, da ga slišim.

Tekla.
Spanije
Me vmiri — Lehko noč, preljuba mati!
(Ko se iz materinih rok izvije, pade zagrinjalo.)


[Stran [380]]

PETO DEJANIJE

Butlarjeva soba.

Prvi nastop.

Butlar. Četnik Geraldin.

Butlar.
Dragoncev izberite korenjaških
Dvanajst, i sulice jim v roke dajte,
Ker vstréliti ne sme nobeden, zraven
Obednice je skrijte, i ko mi
K večerii za mizo sedemo,
Planite v sobo i zavpijte: Kdo je
Prijatelj carju? Jaz prevrnem mizo,
Potem planite na oba tér ja
Probodite. Zaprti grad čuvala
Bo straža, da ne zve ničesar knez.
Zdaj idite — Al pride Deverú

I Makdonald?
Geraldin.
Zdaj precej tukaj bosta.
(Odide.)

Butlar.
Odlašati je prenevarno. Celo
Meščáni stopajo na stran njegovo;
Ne vém, kakó je to, da vrtoglavost


[Stran 381]

Prevzela je vse mesto. Menijo,
Da knez jim mir podari, vstvari novo
Jim zlato dobo. Svetovalstvo je
Orožije Meščánom razdelilo,
Uže se jih ponudilo je njemu
Za stražo sto. Na delo treba urno,
Ker vrag prti od zunaj in od znotarj.

Drugi nastop.

Butlar. Stotnika Deverú i Makdonald.

Makdonald.

Tu sva, tabornik.

Deverú.
Naše geslo?

Butlar.
Bog
Ohrani carja!

Oba (se umekneta.)
Kaj?

Butlar.
Ohrani hišo
Avstrijsko!

Deveru.
Al zvestobe Fridolancu
Prisegli nej smo?

Makdonald.
Nejsmo njega branit
Sem prišli?


[Stran 382]

Butlar.
Mi državnega bi vraga,
Mi izdajalca bi branili!

Deverú.
Nu, da,
Ti sam si nas v njegovo službo vzel.

Makdonald.
I v Heb si spremil njega.

Butlar.
To sem storil,
Da pogubim ga toliko gotovše.

Deverú.
A, tako je!

Makdonald.
To je kaj druzega.

Butlar (Deveruvu).
Dolžnosti i praporu tako lehko
Ne ubežiš.
Deverú.
Gospod moj, za hudiča!
Jaz delam po izgledu tvojem, ako
Slepar si ti, zakaj bi jaz ne bil.

Makdonald.
Mi ne promišljamo. To reč je tvoja.
Ti si poveljnik, ti nam ukazuješ,
Za taboj pojdemo i da nas v pekel
Popelješ.

Butlar (se potolaži).
Dobro. Saj poznamo se.

Makdonald.
Da, tako mislim tudi jaz.


[Stran 383]

Deverú.
Vojaci
Smo sreče; kdor največ ponudi, ta
Nas ima.

Makdonald.
Da, da, tako je.

Butlar.
Vojaci
Odslé ostanete pošteni.

Deverú.
Radi
Takovi smo.

Butlar.
I srečo vjamete.

Makdonald.
To je še boljše.

Butlar.
Čujta.

Oba.
Čujeva.

Butlar.
Želí, veleva cesar: Valenštajn
Naj živ al mrtev se mu izroči.

Deverú.
Al
Takisto v pismu je?

Makdonald.
Da, žival mrtev!

Butlar.
I lepih novcev i posestev v dar
Dobó, kdor njega prime.


[Stran 384]

Deverú.
Lepa je
Beseda ta. Od tam beseda vedno
Lepó zvoni. Da, da! Uže umeva!
Morda verižico kakovo zlato,
Šepava konja, prgamen, al še
Kaj tacega. — Knez boljši je plačnik.

Makdonald.
Da, on je blagodušin.

Butlar.
Konec je
Njegove blagodušnosti. Njegova
Se srečna zvezda je utrnola.

Makdonald.
Je to gotovo?

Butlar.
Jaz vam pravim to!

Deverú.
Al konec je njegove sreče?

Butlar.
Konec
Za vedno. Kakor mi, takó ubog je.

Makdonald.
Ubog je, kakor mi?

Deverú.
Da, Makdonald,
Tedaj ga zapustiti moramo;

Butlar.
Uže ga zapustilo dvajset tisoč
Vojakov je. Rojak, več moramo


[Stran 385]

Storiti. Brez ovinkov! — Moramo
Ga umoriti.
(Obá se od strahu umekneta.)

Oba.
Umoriti!

Butlar.
Umoriti,
To vama pravim. Prav za to sem vaju
izvolil.

Oba.
Naju?

Butlar.
Vaju, Deveru
I Makdonald.

Deverú (premolkne).
Volite druzega.

Makdonald.
Da, druzega volite.

Butlar (Deveruvu).
Al se strašiš,
Strašljivec? Kako? Trideset že duš
Na vesti imaš —

Deveru.
Vojvodo moriti —
Pomisli to!

Makdonald.
Ki smo prisegli mu!

Butlar.
Nič ne velja prisega,


[Stran 386]

Deverú.
Poslušajte,
Tabornik! To se mi pregrozno zdi.

Makdonald.
Da, res je! Človek ima tudi vest.

Deverú.
Da nej glavár, ki nam ukazoval
Je tako dolgo in od nas zahteval,
Naj ga spoštujemo.

Butlar.
Al se ob tem
Spotikata?

Deverú.
Da, slušaj! Komur koli
Sicer le hočeš! Sinu lastnemu,
Če služba carjeva zahteva, v drob
Porinem nož, al vojvodo moriti,
O, to je greh i hudobija, da je
Noben menih odvezati ne more!

Butlar.
Jaz sem tvoj papež, ter te je odvežem.
Sklenita naglo.

Deverú (promišlja).
To ne more

Makdonald.
Ne, to ne more biti!

Butlar.
Idita
Tedaj — i mi pošljita — Pestaluca.

Deverú (se zavzame).
Hem, Pestaluca!


[Stran 387]

Makdonald.
Kaj pa temu hočeš?

Butlar.
Če vidva nečeta, dobodem dosti —

Deverú.
Ne, ako mora pasti, midva tako
Lehkó zasluživa plačilo, kakor
Kdor bodi si. Tovariš, kaj ti meniš?

Makdonald.
Da, ako mora, ako ima pasti,
In ako nej drugače, ne privošil
Bi Pestalucu.

Deverú (nekoliko promišlja).
Kdaj pa ima pasti?

Butlar.
Nocoj, ker jutri Švedi pridejo.

Deverú.
Al za dejanije ti daš odgovor?

Butlar.
Da, jaz odgovor dam.

Deverú.
Je volja to
Cesarjeva? Njegova čista volja?
Izglede imamo, da je po všeči
Moritev, a kaznujejo morilca.

Butlar.
Cesarsko pismo pravi: Živ al mrtev,
A živega mogoče nej, to vidita —


[Stran 388]

Deverú.
Zatorej mrtev! Mrtev — Kako pa
Do njega pridemo? Vojakov polno
Je Trčkinih po mestu.

Makdonald.
Trčka tudi
Ostane še in Ilo —

Butlar.
S tema se
Začne, to se umeje.

Deverú.
Al ta dva
Naj tudi padeta?

Butlar.
Ta dva najprva.

Makdonald.
Čuj, Deverú — to bo krvav večér.

Deverú.
Imaš uže človeka za ta posel?
Ukaži meni.

Butlar.
Četnik Geraldin
Izvoljen za ta posel je. Večer
Je pustni denes, v gradu bo gostija.
Tam vanja planejo nenadoma,
Ter ja probodejo — I Pestaluc
I Leslej bosta z Geraldinom —

Deverú.
Čuj,
Čuj vodija, saj tebi je enako,
Naj menjam z Geraldinom.


[Stran 389]

Butlar,
Manjša je
Pri vojvodi nevarnost.

Deverú.
Za hudiča!
Gospod, nevarnost! Kaj o meni misliš?
Očesa se bojim njegovega,
Ne meča.

Butlar.
Kaj njegovo more ti
Okó?

Deverú.
Pri mojej duši! Baba nejsem,
Poznaješ me. Al gledi, nej še teden,
Kar vojvoda mi je podaril dvajset
Cekinov za to gorko suknjo, ko
Na sebi imam — Ako pred seboj
Me vidi zdaj i se ozre na suknjo —
Tedaj — veš — Hudič me vzemi! Baba nejsem!

Butlar.
To gorko suknjo ti je knez podaril,
I ti, uboga reva, se pomišljaš
V život mu meč porinoti. Veliko
Gorkejšo suknjo, [knežki] plašč mu cesar
Pripel na pleča je. Kakó se mu
Zahvalil je? Uporom in izdajo.

Deverú,
To je resnica. Vzemi ga hudič,
Kdor je hvaležen! — Jaz ga — umorim.


[Stran 390]

Butlar.
In ako hočeš vest umiriti,
Le suknjo treba sleči i storiš
Veselim srcem delo.

Makdonald.
Ali še
Je drug pomislik —Butlar.
Še pomislik drug?

Makdonald.
Kaj zoper njega nam pomore meč
I bramba, niti puška, niti meč
Ne more kože mu načéti.

Butlar.
Kako —

Makdonald.
To pravim, da je trd, da njega je
Hudičeva obsedla moč. Nobeno
Orožije poltí mu ne načne.

Deverú.
Da! V Ingolstatu bil je tudi nekdo,
Ki tako trdno kožo je imel
Ko jeklo, pušknimi kopiti so
Nazadnje ga pobiti morali.

Makdonald.
Slušajta, kaj storim!

Deverú.
Govôri.

Makdonald.
Znan
Z dominikancem sem iz naših krajev,


[Stran 391]

Ki tu je v samostanu, on naj v vodo
Mi blagoslovljeno pomoči meč
I sulico, i krepek blagoslov
Nad njima zmoli, to se potrdilo
Je vsele zoper moč hudičevo.

Butlar.
To stori, Makdonald. — Zdaj idita.
Iz polka dvajset, trideset prav krepkih
Junakov izberita; naj cesarju
Prisežejo — i ko odbije ura
Enajst — odide mimo prva straža,
Prav tiho proti hiši je peljita,
Jaz bodem onde blizu čakal vas.

Deverú.
Kakó pa pridemo skoz mnoge straže,
Ke so po vežah razpostavljene?

Butlar.
Vse kote v gradu sem pretaknol. Vanj
Popeljem vas skoz zadnja vrata, straži
Jih samo en vojak. Ob vsakej uri
Smem k vojvodi, dopušča dostojenstvo
Mi to i služba. Jaz pred vami pojdem,
Nož v tilnik naglo stražniku zabodem,
Ter tako pot vam naredim.

Deverú.
Ko pa
Smo v grad dospeli, kako pridemo
K vojvodi v spalnico, da dvorniki
Se ne prodramijo i hrupa ne
Zaženejo? Obilo ima spremstva.


[Stran 392]

Butlar.
Na desnej strani spé služabniki.
On šum sovraži, sam na levej biva.

Deverú.
Da bi uže končano bilo. Čudno
Mi je pri srci. Vrag ga vedi!

Makdonald.
Mêni
Je tudi. Tako slaven človek je.
Imeli bodo naju za zločina.

Butlar.
Zasmehovala bosta lehko v blišči,
Obilosti i časti govorico
Svetá i sodbo.

Deverú.
Ako s čestijo
Je le gotovo tudi.

Butlar.
Ne skrbita,
Državo Ferdinandu rešita
I krono. Plače ne dobosta majhne.

Deverú.
Tedaj prestol cesarju hoče vzeti?

Butlar.
To je! Državo i živenije
Uplenoti mu hoče!

Deverú.
Torej prišel
V roké bi rablju, ako živega
V Beč pošljemo.


[Stran 393]

Butlar.
Nikakor ognoti
Ne mogel takej bi osodi se.

Deverú.
Zdaj idi, Makdonaldî pošteno pade
Naj vojvoda, vojnik mu smrt zadade.
(Odide.)

Tretiji nastop.

Dvorana, iz ktere drže. dolgi prehodi.
Valenštajn sedi za mizoj. Švedski stotnik stojí pred njim. Kmalu potem grofinja Trčka.

Valenštajn.
Priporočite me gospodu svômu.
Radujem se njegove sreče, ako
Ne kažem toliko veselija,
Kolikor vredna ga je vest o zmagi,
Verujte, dobre volje mi ne manjka,
Ker strnena je naju sreča zdaj.
Hodite z Bogom! Hvala vam za trud,
Trdnjava vam odpre se jutri, kader
Dospete.
(Švedski stotnik odide. Valenštajn sedi ves zamišljen ter gleda naravnost pred se, rokoj podpira glavo. Grofinja Trčka pristopi ter postojí nekoliko časa, precej je on ne opazi, ko pa se naglo premakne, zagleda jo ter se razbere.)
Al od nje si prišla? Ali
Se je uže ukrepila? Kaj dela?


[Stran 394]

Grofinja.
Povedala mi sestra je, da jo
Umiril je pogovor. Zdaj je šla
Počivat.

Valenštajn.
Ohladi se bolečina.
Jokala bo.

Grofinja.
I tebe, brat moj, ne
Nahajam tacega, ko bil sicer si,
Po zmagi bi ne smel otožen biti.
O, bodi krepek! Bodi nam tolažba,
Ker ti si naša luč i naše solnce.

Valenštajn.
Ne skrbi. Nič mi nej. Kde mož je tvoj?

Grofinja.
On šel je v gostije in Ilo ž njim.

Valenštajn
(vstane i hodi po dvorani sem ter tija).
Užé je temna noč. Počivat idi!

Grofinja.
Ne sili strani me. Pri tebi naj
Ostanem.

Valenštajn (stopi k oknu).
Vse premika se na nebu.
Na stolpu veter prapor vije, naglo
Oblaki se pode, srp lunin se
Zakriva, nestalna bliska v noč
Svitloba. — Zvezda ne miglja nobena!
Edina luč iz Kasjopeje tam


[Stran 395]

Medlí, i tam je Jupiter — Al zdaj
Viharnega nebá ga krije mrak!
(Zamisli se i srpo skoz okno gleda.)

Grofinja
(ga žalostno gleda i za roko prime).

Valenštajn.
Zdi se mi, da se
Bi zlajšalo mi srce, da ga vidim.
Živeniju se mojemu leskeče,
I čudno me okrepil često je
Pogled njegov.
(Premolkne.)

Grofinja.
Še bodeš videl ga.
Valenštajn
(je zopet ves razmišljen, razbere se i naglo h grofinii
obrne.)
Da bodem njega videl? — Nikdar več!

Grofinja.
Kaj?

Valenštajn.
Mrtev — prah je!

Grofinja.
Koga vendar meniš?

Valenštajn.
On srečen je. On je končal. Nič več
Mu nej bodočnosti, ne prede mu
Osoda več zvijač — brez žêlij svitlo
Njegovo je živenije prostrto,
I madež v njem noben mu nej ostal,
Nezgodonosna mu ne bije ura.


[Stran 396]

Iznebil se bojazni je i žêlij,
Ne lažejo varljive mu planete —
On, on je srečen! Komu pa je znano,
Kaj nam prinese prva temna ura!

Grožnja.
Ti govoriš o Pikolominu.
Kak je umrl? Ko sem prišla sem,
Zapuščal te je sel.
(Valenštajn jej migne rokoj, naj molči.)
Ne glej v preteklost,
V jasnejše dni prihodnje gledajmo,
Vesêli zmage se, pozabi zgube,
Vzet še le denes bil ti nej prijatelj;
Umrl je tebi, ko te je zapustil.

Valenštajn.
Pozabim ta udarec, to je res,
Ker česa ne pozabi človek! Tako
Odvadi se stvari najprve, kakor
Najzadnje v tem životu, ker oblastna
Ga zmore ura. Vendar živo čutim,
Kaj ž njim izgubil sem, života môga
Najlepša je cvetica vsahnola.
I mrzlo, neveselo bo vprihodnje.
Ker stal je poleg mene, kakor moja
Mladost, resnico mi prominjal v sanje,
V vonjavo zlate zarije vsakdanje
Reči je tkal; navadne, plitve so
Podobe dvigale se v ognji čutov
Preljubeznjivih, da sem čudil se.
— Kar koli si vprihodnje pridobiti
Utegnem, zgubil vendar sem lepoto,


[Stran 397]

Té več ne bó; največ veljá prijatelj,
Ki stvari čutom, množi jo delé.

Grofinja.
Nikar o lastnej ne obupaj moči.
Srcé je tvoje dosti krepko, lehko
Oživlja samo sebe. — Zasejal
Si v njega, v njem izbudil si kreposti,
Zaradi kterih ceniš ga i ljubiš.

Valenštajn (gre k vratom).
Kdo naju moti zdaj še v poznej noči?
Poveljnik je. Trdnjave nese ključe mi.
Počivat idi, sestra, polnoč je.

Grofinja.
O, denes tako težko te zapuščam,
Pri srci mi je tako britko.

Valenštajn.
Britko!
Zakaj?

Grofinja.
Zelo bojim se, da to noč
Ne zapustiš nanagloma te hiše,
Da te ne najdemo, ko vstanemo.

Valenštajn.
Kakova domišljija!

Grofinja.
Davno britek
Spomin uže protresa mojo dušo;
I če búdé ga odpodim, zgrozé
Mi britko srce težke sanije.
— Senjalo se mi je proteklo noč,


[Stran 398]

Da sedel s prvoj ženoj si za mizoj
Opravljen krasno —

Valenštajn.
Sanje té so dobra
Prorokba. Prvi zakon mi je srečo
Rodil.

Grofinja.
I denes se mi je senjalo.
Da v tvojej sem iskala sobi te.
Ko vanjo sem stopila, bila nej
Več tvoja soba, samostan je bil
Jičinski. kega ti si ustanovil,
I kder želiš, naj bi te pokopali.

Valenštajn.
Kaj pa, tvoj duh se vedno s tem pečá.

Grofinja.
Kaj? Al ne veruješ, da glas svarilni
Pomembno s sanjah govori človeku?

Valenštajn.
Glasovi taki so — O tem ne dvomim!
Al teh bi jaz ne zval svarilnih glasov.
Ki duši prorokujejo le tó,
Česár se človek ognoti ne more.
Prav tako, kakor solnce, predno vzide,
V ozračije pošilja svoje žarke,
Prav tako velikanske zgodbe svoje
Duhove pred seboj pošiljajo.
Dan jutrišnji uže v denašnjem biva.
Promišljeval sem često to, kar bere
O Henrika četrtega se smrti.
Kralj noževo strašilo čutil mnogo


[Stran 399]

Poprej je v prsih, nego vzel ga je
V roké morilec Ravelak. Ubegnol
Je mir od njega. V Lovru mu prebiti
Nej bilo več, pod milo blodil je
Nebó, ko klenkanije so doneli
Zvonovi mu, ko venčal je kraljico;
Sluteča uha so njegova čula
Korake nog, ke so iskale ga
Po ulicah pariških.

Grofinja.
Ali tebi
Ne pravi nič sluteči glas notranji?

Valenštajn.
Nič. Mirna bodi!

Grofinja.
Ino drugikrat,
Ko za teboj hitela sem, pred manoj
Skoz dolge si prehode, dolge bežal
Dvorane, da jim bilo konca nej,
Reskaje luskala so vrata — jaz
Za taboj sem sopihala, doiti
Te nejsem mogla — Naglo mrzla roka
Od zadaj me je vjela; ti si bil,
Poljubil me, i zdelo se mi je,
Da zgrinja se nad nama krov rudeč —

Valenštajn.
To moje sobe je rudeči prt.

Grofinja (ga pazi).
Ko prišlo bi do tega, ko bi tebe,
Ki v polnej moči zdaj stojiš pred manoj —
(Zajoka i se mu vrže na prsi.)


[Stran 400]

Valenštajn.
Cesarjeva te straši izobčitev.
Črnilo ran ne dela — rok ne najde.

Grofinja.
Ko pa bi našel je, potem je sklep moj
Storjen — pri sebi nosim tolažilo.
(Odide.)

Četrti nastop.

Valenštajn. Gordon. Kmalu za njima hišnik.

Valenštajn.
Je v mestu mirno vse?

Gordon.
Vse mirno je?

Valenštajn.
Hrumečo čujem muziko. Veliko
Je v gradu lučij. Kdo so veseljaki?

Gordon.
Napravili gostijo v gradu so
V čast grofu Trčki i maršalu.

Valenštajn (sam s seboj).
To
Je zarad zmage. — Rod ta se ne more
Drugače veseliti, no za mizoj.
(Pozvoni. Hišnik pristopi.)
Počivat pojdem, sleci me.
(Vzame ključe k sebi.)
Tedaj
Smo varni vsacega sovražnika,


[Stran 401]

I z dobrimi obdani prijatelji;
Ker vse bi moralo legati mi,
Al pa obraz, ko ta, (pogleda Gordona) nej ličina
Hinavčeva.
(Hišnik mu sleče plašč, ščitek i vojaški pas.)
Kaj tu je palo? Pazi!

Hišnik.
Pretrgana verižica je zlata.

Valenštajn.
Nu, dosti dolgo je držala. Daj!
(Ko pazi verižice.)
To bila carjeva je prva milost,
V furlanskej vojni me je njoj okrasil,
Takrat je bil še dedni carjevič.
Do denes sem jo nosil iz navade.
— Iz vraže, če je drago vam. Hranilo
Imela mi je biti za ves čas,
Dokler na vratu verno nosim jo,
Priklenoti imela name srečo
Je opotočno, ktere prva milost
Je bila — Nu, naj bode! Zanaprej
Se nova sreča me oviti mora,
Ker to hranilo moč je izgubilo.
(Hišnik odide z oblekoj. Valenštajn vstane, koraka po dvorani ter zamišljen pred Gordonom obstoji.)
Kak me spomin na stari čas obhaja,
Zdi se mi, da v Burgávi sem na dvoru,
Kder plemiča sva bila skupaj. Često
Sva se razprla, ti si dobro mislil,
Svaril si me pogosto in očital
Si mi, da v veri na predrzne san'je


[Stran 402]

Preveč hlepim za visokostijo,
I hvalil si mi zlato srednjo pot.
— Ej, slabo se je potrdila tvoja
Modrost, postarala te rano je,
I da jaz z blagodušnoj zvezdoj nejsem
Vmes stopil, otemnila bila te
Bi v slabem kotu.

Gordon.
Knez moj! Vbogi ribič
Priveze v varnej loki mali čoln
Pogumom lehkim, ko se velika
Razbije morska ladija ob bregu.

Valenštajn.
Tedaj uže si v loki, stari mož?
Jaz ne še. Moj pogum še nej opešal,
Še krepko plava žizni po valovih,
I nadeja se boginja je moja,
Mladenič duh je moj; ko gledani tebe
Nasproti sebe, da, pohvalil bi se,
Da nagla leta brez moči so brila
Nad mojimi rujavimi lasmi.
(Široko po dvorani koraka in obstoji na drugej strani Gordonu nasproti.)
Kdo trdi še, da sreča laže. Meni
Je bila zvesta, ljubeznjivo me
Iz vrst je vzdignola človeških, po
Gredéh nosila žizni močnimi
I lehkimi nebeškimi rokami.
Nič nej vsakdanjega na potih moje
Osode, niti v črtah moje roke.
Kdo moje po človeških bi navadah


[Stran 403]

Živenije presojal? Zdi sicer
Se zdaj, da sem pogreznol se globoko?
Al vzdignem zopet se; visoka plima
Naraste kmalu na oseko to.

Gordon.
A vendar pravi stari nam progovor:
Ne hvali dneva pred večerom. Upa
Iz dolge sreče jaz bi ne zajemal.
Poslan je up nesreči. Srečnemu
Bojazen naj krog glave fofotá,
Ker nikdar ne stoji osodna vaga.

Valenštajn (se smeje).
Spet čujem starega Gordona jezik.
— Vem dobro, da prominjajo reči
Posvetne se, darov zahtevajo
Duhovi zli, to znala so uže
Poganska stara ljudstva, i zató
Volila prostovoljno so darove;
Človeško krv so Tifonu točila,
Da jezo tolažé i srd božanstva.
(Po kratkem molku ozbiljno i bolj tiho.)
I jaz mu dar sem daroval — Ker pal
Najljubši mi prijatelj je — i jaz
Sem tega kriv, Takó ne more več
Nobena sreča vzradovati me,
Ko zabolela me je ta nezgoda.
Nasičena osodna je zavist,
Za žizen vzela žizen je, na ljubo
Odvrnola je glavo smrtno strelo,
Ka je hotela treščiti na mojo.


[Stran 404]

Peti nastop.

Prejšnja. Seni.

Valenštajn.
Al Seni sem ne gre? Kako je plašen!
Kaj te je tako pozno sem prignalo?

Seni.
Strah zarad tebe, knez.

Valenštajn.
Govori, kaj je?

Seni.
Knez, beži, predno dan napoči! Ne
Zaupaj Švedom se!
Valenštajn.
Kaj prišlo ti
Je v glavo?
Seni (povzdignenim glasom),
Ne zaupaj Švedom se!

Valenštajn.
I kaj pa je?

Seni.
Ne čakaj Švedov teh!
Od prijateljev žuga ti hinavskih
Nezgoda nagla, grozopolna se
Kažó znaménija, i blizu, blizu
Pogubne mreže te zapletajo.

Valenštajn.
Krsník, senjá se ti, slepi te strah.


[Stran 405]

Seni.
Ne misli, da me prazni strah slepí,
O, beri sam v planetah, da ti žuga
Nesreča od hinavskih prijateljev.

Valenštajn.
Nesreča moja vsa je prišla od
Hinavskih prijateljev, to prorokbo
Poprej si oznaniti mi imel,
Sedaj mi zvezd za to nej treba več.

Seni.
O idi! gledi lastnimi očmi,
Znamenije stoji pregrozno v hiši
Života tvojega, sovražnik bližnji,
Neznanska luč preži za tvojoj zvezdoj —
O, čuj svaritev mojo! Ne zaupaj
Se tem poganom, ki bojujejo
Se zoper sveto našo cerkev.

Valenštajn (se smeje).
Ali
Od tod prorokba govori? — Da! Da!
Zdaj se spominjam — Zveza s Švedi
Po všeči ti nikoli bila nej;
Krsník, k počitku idi! Tacih se
Znaménij ne bojím.

Gordon,
(kega so te besede močno protresle, obrne se k Valenštajnu.)
Gospod i knez moj!
Dovoli mi besedo. Često pride
Iz slabih ust besede dobre glas.


[Stran 406]

Valenštajn.
Govori svobôdno!

Gordon.
O, knez moj! Ak
Strašilo vendar bi ne bilo prazno,
Ak božija providnost bila ta
Bi jezik izvolila, da te reši!

Valenštajn.
V vročini bledeta i ti i on —
Kako mi Švedi prinesó nesrečo?
Iskali moje zveze so, ker jim
Koristna je.

Gordon.
Ak vendar Švedov bi
Prihod — prav ta prihod razlil pogubo
Na tvojo sicer tako varno glavo —
(Poklekne pridenj.)
O, še je čas, moj knez —

Seni (tudi poklekne).
O, čuj ga! čuj!

Valenštajn.
Čas, i čemu? Vstanita! Nu! vstanita.

Gordon (vstane).
Porenski grof še daleč je. Ukazi,
I vrata mu zapremo te trdnjave,
Če hoče, naj poskusi nas obleči.
Al to ti pravim: Predno izgubi
Vso vojsko pred le-tem ozidijem,
No vtrudi našega poguma hrabrost,
Zvé, kaj premore majhen trop vojakov,
Ki vnema je junaški vojvoda,


[Stran 407]

Ki volja ga oprati je progrešek.
To carja gane ino s taboj spravi,
Ker milostivo je njegovo srce,
I Fridolanec, ki skesan se vrne,
V cesarskej milosti sijal bo lepše,
No kdaj, ko bil je kakor solnce čist.

Valenštajn
(ga opazuje i se mu čudi, nekoliko Časa molči, vidi se mu, da je zelo ganjen).
Goreča skrb vas daleč tira, Gordon,
Iz mladih let prijatelj marsikaj
Sme reči — Krv je tekla, Gordon! Cesar
Ne more mi nikakor odpustiti,
In ako bi odpustil on, jaz, jaz bi
Ne dal nikoli, da mi odpusti,
Da vedel sem poprej, kaj se zgodi,
Da izgubim najboljša prijatelja —
Da srce mi, ko zdaj je govorilo —
Mogoče, da bi se promislil bil —
Mogoče, da i ne — Al zdaj bi jenjal?
Začelo se je preozbiljno, da
Vse razkadi se v nič. Naj dalje gre!
(K oknu stopi.)
Glej, noč se je storila, tiho tudi
Uže je v gradu — Hišnik, sveti mi!
(Hišnik, ki je mej tem tiho v dvorano stopil, i ganjen poslušal, približa se i poklekne knezu k nogam.)
Al tudi ti še? Pa saj vem, zakaj
Želiš, naj v miru jaz živím s cesarjem.
Ubogi človek! Na Koroškem ima
Posestvo majhno, skrb ga tare, da


[Stran 408]

Mu ga ne vzamejo, ker meni služi.
Al tako sem ubog, da povračila
Služabnikom ne morem svojim dati?
Nu, siliti nikogar nečem. Idi
Od mene, ako meniš, da se je
Obrnola od mene sreča. Sleci
Me denes zadnjikrat, potem k cesarju
Prestopi. — Gordon, lehko noč!
Počiti mislim v dolgem spanii.
Veliko v dneh poslednjih sem prebil.
Skrbite, da me ne zbudé prerano.
(Odide. Hišnik mu sveti. Seni gre za njima. Gordon ostane v temi i gleda za vojvodom, dokler ga vidi. potem se žalosten na steber nasloni.)

Šesti nastop.

Gordon. Butlar, iz začetka za igralnico.

Butlar.
Tu stojte tiho, da pomignem vam.

Gordon (se prostraši).
On je, pripeljal je uže morilce.

Butlar.
Luč ne gori nobena več. Užé
Vsi trdo spé.

Gordon.
Kaj bi počél? Al skusim
Oteti ga? Al spravim hišo, straže
Na noge?


[Stran 409]

Butlar (se zadaj prikaže).
Luč brli od mostovža.
Tam vrata v kneževo so spalnico.

Gordon.
Al pa prisege ne prelomim carju?
I če ubegne i sovražniku
Pomnoži moč, al si na svojo ne
Nakopljem glavo groze vse, ka pride?

Butlar (se približa).
Molčite! Čujte! Kdo tam govori?

Gordon.
Ah! boljše bo, da sodbo prepustim
Nebesom. Kaj sem jaz, da tolicega
Predrznol bi se dela? Jaz ga nejsem
Umoril, če pogine, al njegova
Rešitev bila moje delo bi.
I name vse bi se valilo zlo,
Ko bi utégnolo iz tega priti.
Butlar (še bliže stopi).
Ta glas mi znan je.

Gordon.
Butlar!

Butlar.
Gordon je.
Kaj tukaj iščite? Al tako pozno
Odpravil vas je vojvoda?

Gordon.
Imate
V naramnici rokó.


[Stran 410]

Butlar.
Da, ranjeno.
Prokleto se je branil Ilo, dokler
Da smo podrli ga na tla.
Gordon (groza ga sproleti).
Mrtva sta!

Butlar.
Zgodilo se je — Ali šel je spat?

Gordon.
Ah, Butlar!

Butlar (tišči vanj).
Al šel je? Govorite! Dolgo se
Dejanije zakrivati ne more.

Gordon.
Ne sme ga umoriti vaša roka!
Nebesa vaše roke nečejo.
Poglejte, ranjena je.

Butlar.
Moje roke
Nej treba.

Gordon.
Mrtva sta krivičnika,
Pravici se je zadostilo! Naj
Vtolaži njeno jezo dar le-tá!
(Hišnik pride z mostovža, prst drži na ustih, molk velevaje.)
On spi! O, ne morite svetega spanja!

Butlar.
Ne, speč umreti nejma.
(Hoče iti.)


[Stran 411]

Gordon.
Ah, njegovo
Srcé je na posvetne še rečí
Privezano, pripravljen nej stopiti
Pred svojega Bogá.

Butlar.
Bog je usmiljen!
(Hoče iti.)

Gordon (ga zadržuje).
Prizanesite mu le-to še noč.

Butlar.
Lehko izdá trenotije nas prvo.

Gordon (ga zadržuje).
Le eno uro!

Butlar.
Kaj pomore mu
Ta kratki čas? Pustite me!

Gordon.
O! čas
Je čudodelen bog. Sto tisoč steče
Peščenih zrn se v enej uri, naglo,
Ko ona, misli se mené v človeku.
Le eno uro! Promeni se vaše,
Njegovo srce promení se lehko —
Utegne priti poročilo kako,
Nanagloma dogodba srečna, rešnja,
Ka vsa razsodi, pasti iz nebés —
O, česa ne premore ena ura!


[Stran 412]

Butlar.
Vi me spominjate, kako so draga
Trenotija.
(Nogoj ob tla udari.)

Sedmi nastop.

Makdonald. Deverú z bradničarji pristopita. Za njimi hišnik. Prejšnja.

Gordon
(se vrže mej Butlarja i prišleca).
Ne, grozovitec! idi
Čez moje truplo, nadživeti jaz
Te groze nečem.
Butlar (ga od sebe paha).
Slaboumni starec!
(Trobente se od daleč oglasé.)

Makdonald i Deverú.
Švedske trombe! Švedi
Stojé pred Hebom! Hajdi, hajd' na delo!
Gordon.
Moj Bog!

Butlar.
Na svoje mesto, zapovednik!
(Gordon plane ven.)

Hišnik (priteče).
Kdo tako drzno tu razsaja? Tiho!
Vojvoda spi.

Deveru (glasno i grozno).
Prijatelj, zdaj je čas
Razsajati.


[Stran 413]

Hišnik (vpije).
Morilci! Pomagajte!

Butlar.
Vmorite ga!

Hišnik
(kega probode Deveru, pade blizu mostovža).
O, Jezu! Marija!

Butlar.
Vlomite vrata!
(Dreve se čez mrliča po mostovžu. Od daleč se čuje, ko padejo dvoja vrata zaporedoma. Zamolkli glasovi, orožije brenkoče — potem naglo vse utihne.)

Osmi nastop.

Grofinja Trčka z lučijo.
Njena spalnica
Je prazna i nikder je nej. Najbrunka,
Ka čula je pri njej, izginola
Je tudi. — Ali je pobegnola?
Kam bi utekla bila? Treba urno
Za njoj hiteti, vse na noge spraviti!
Kak grozno sprejme to dogodbo knez!
Da prišel soprug bi moj bil z gostij že!
Ak-li še vojvoda budi? Da čula
Sem glase tu i hojo, zdelo se
Mi je. Poslušat hočem k vratom iti.
Čuj! kdo je to? Gor po stopnicah teče.


[Stran 414]

Deveti nastop.

Grofinja. Gordon. Pozneje Butlar.

Gordon (naglo, ves zasopel priteče).
To je le zmota — nejso Švedi ne.
Čakajte — Butlar — Bog! Kde je?
(Zapazi grofinjo.)
Povejte
Vi, grofinja —

Grofinja.
Vi ste iz grada prišli?
Kde mož je moj?

Gordon (ostrmi).
Vaš mož! — O, ne vprašujte!
Vrnite v izbo se —
(Hoče iti.)

Grofinja (ga vzdrži).
Ne, dokler nejste
Mi razodeli —

Gordon (v velikej sili).
Svét visi na tem
Trenotii! za Boga — idite —
Ko govoriva — Bog nebeški!
(Vpije.)
Butlar! Butlar!

Grofinja.
Saj on je v gradu z mojim možem.
(Butlar pride z mostovža.)

Gordon (ga zapazi).
Zmota
Je bila — Nejso Švedi — carski so


[Stran 415]

Prodrli v mesto — generallajtnant
Poslal me sem je, brzo pride sam —
O, stojte, stojte saj —

Butlar.
Prepozno pride.

Gordon (omahne na zid).
Bog se usmili!

Grofinja (sluté).
Kaj je prepozno? Kdo sem brzo pride?
Je-li Oktavij v Heb prodrl? Izdaja!
Izdaja! Kde je vojvoda?
(Teče proti mostovžu.)

Deseti nastop.

Prejšnji. Seni. Za njim župan. Plemič. Hišina. Služabniki tekajo v velikem strahu čez igralnico.

Seni
(pride zelo prestrašen z mostovža).
Dejanije krvavo, grozopolno!

Grofinja.
Kaj se je dogodilo, Seni?

Plemič.
Grozni
Pogled!
(Služabniki s plamenicami).

Grofinja.
Kaj je? Za Boga svetega!


[Stran 416]

Seni.
Al še vprašujete? Knez umorjen
Leží tu notri, mož je v gradu vam
Zaklan.
(Grofinja odreveni).

Hišnik (priteče).
Na pomoč kneginji! Na pomoč!

Župan.
Kak tožni glas budí v tej hiši speče?

Gordon.
Na veke je prokleta vaša hiša!
Knez v vašej hiši umorjen leži.

Župan.
Ne prizadeni tega Bog!
(Teče ven,)

Prvi služabnik.
Bežite!
Bežite! Vse nas umore!

Drugi Služabnik (nese srebrno posodo).
Tu doli!
Vojaki so posedli spodnje veže.

Za igralnico glas.
Umeknite se generallajtnantu!
(Pri teh besedah se grofinja zdrami i naglo odide.)

Za igralnico.
Čuvajte vhodov! Zadržujte ljudstvo!


[Stran 417]

Enajsti nastop.

Prejšnji brez grofinje. Oktavij Pikolomini pristopi s spremstvom. Deverú i Makdonald prideta izza igralnice z bradničarji. Valenštajnovo truplo nesó na rudečem prtu zadaj čez igralnico.

Oktavij (naglo pristopi).
Ne more biti! Nej mogoče! Butlar!
Recite: Ne! Verjeti nečem. Gordon!

Gordon
(nič ne odgovori, le rokoj pokaže proti zadnjej strani. Oktavij se ozre i groza ga propade).

Deverú (Butlarju).
Tu-le je zlato runo, knežev meč!

Makdonald.
Al hočete, da se pisalnica —

Butlar (kažoč Oktavija).
Zdaj ima ta-le sam ukazovati.
(Deverú i Makdonald se spoštljivo umekneta; vsi tiho odidejo, le Butlar, Oktavij i Gordon ostanejo.)

Oktavij (se obrne k Butlarju).
To ste menili, ko sva se ločila?
Pravični Bog! Desnico vzdigam kvišku,
Da kriv le-té jaz nejsem groze.

Butlar.
Čista
Je vaša roka. Rabili ste mojo.

Oktavij.
Nesramnik! Tako moral si ukaz
Gospodov v zlo obrnoti, zavratni
Umor krvavi, grozni navaliti
Na svojega cesarja sveto glavo?


[Stran 418]

Butlar.
Izvršil le cesarjevo sem sodbo.

Oktavij.
O kraljevo prokletstvo, ko njegovim
Besedam strašni život daje, precej
Priklene trdno neovržno delo
Nestalnej, naglej misli! Ali moral
Si tako brzo slušati? Nejsi mogel
Za milost časa dati milostnemu?
Čas je človeku angel — Sodbe nagla
Vršitev pristuje le Bogu, ki
Se ne sprominja!

Butlar.
Kaj me grajate?
O čem grešil sem jaz? Dejanije
Sem storil dobro, strašnega sem rešil
Sovražnika državo ter zahtevam
Plačilo. Mej dejanijem razlika
Je mojim ino vašim samo ta-le:
Vi nabrúsili ste pušico, jaz
Sem jo izprožil. Kri ste vi sejali,
Pa strah vas je, ker je pognala kri.
Prevdaril vselej delo svoje sem,
Zato me ne prostraši, ne osupne
Nikoli konec — Ali mi sicer
Se kaj ukážete? Ker brez odloga
Napótim se na Dunaj, meč krvavi
Pred carski položim prestol, da si
Dobóm pohvalo, ktero nagla, točna
Pokorščina zahteva od sodnika
Pravičnega. (Odide.)


[Stran 419]

Dvanajsti nastop.

Prejšnji brez Butlarja. Grofinja Trčka pristopi bleda i vsa spromenjena. Govori tiho i počasi brezi strasti.

Oktavij (jej stopi naproti).
O grofinja, al je
Do tega priti moralo? To so
Nesrečnega dejanija nasledki.

Grofinja.
Dejanij sad so vaših — Vojvoda
Je mrtev, mrtev mož je moj, umira
Vojvodica, izginola je moja
Sestričina, ta svitla, jasna hiša
Je prazna zdaj i skozi vrata vsa
Bežé preplašeni služabniki?
Jaz sem poslednja v njej, zaprla jo,
I tukaj vam izročam njene ključe.

Oktavij (zelo britko).
I moja hiša, grofica, je prazna!

Grofinja.
Kdo naj pogine še? Kogá bi še
Mučili? Knez je mrtev, zadovoljin
Je lehko cesar z maščevanijem.
Služabnikom prizanesite starim,
Naj zvestim se zvestoba i ljubezen
Ne jemlje v hudobijo !Brata mi
Osoda je prenaglila, da več
Nej mogel nanje misliti.

Oktavij.
Zadosti
Mučitve je i maščevanija:


[Stran 420]

Oprala težki dolg je kazen težka,
Cesarja omečila, za očetom
Hči ne podedova ničesar, le
Samó njegovo slavo i zasluge.
Česti nesrečo vašo cesarica.
V roké usmiljene sprejema vas.
Ničesar ne bojite se! Zaupno
Se izročite milosti cesarskej.

Grofinja (se ozre proti nebu).
Zanašam se na milost višega
Gospoda — Kam pokoplje kneževo
Se truplo? V samostanu, kega on
V Jičinu ustanovil je, počiva
Njegova prva žena, ka mu prvo
Je srečo utrdila, želel je,
Da kdaj počival bi na njenej strani.
O, dajte, naj ga tam pokopljejo.
I za ostanke svojega možá
Enake prosim milosti. Vlastnik
Gradov je naših cesar, naj privoši
Se nam le grob pri grobih naših
Očetov.

Oktavij.
Vi se tresete — bledite — Bog!
I kaj pomenjajo besede vaše?

Grofinja.
(napne zadnje moči, ter govori živo i plemenito.)
Vi mislite o meni bolje, da bi
Verjeti mogli, da prebiti morem
Nesrečo svoje hiše. Po kraljévej
Smo kroni stezali roké v bliskoti


[Stran 421]

Močí i slave — nejsmo je dosegli —
A mislimo kraljévo, smrt svobodno,
Pogumno više cenimo, no žizen
Osramočeno — Vzela strupa sem....

Oktavij.
Pomoč! Pomoč!

Grofinja.
Prepozno je. Le malo
Trenotij mi je še odmerjenih.
(Odide.)

Gordon.
O groze i moritve hiša!
(Sel pride i prinese pismo.)

Gordon (mu stopi naproti).
Kaj je? To je cesarski pečat.
(Bere napis i da pismo Oktaviju, očitki se mu beró v očesi.)
Knezu Pikolominu.
(Oktavij se prestraši i britko ozre proti nebu. Zagrinjalo pade.)


[Stran [423]]

POPRAVKI.

Stran 40 — 4. vrsta od spodaj: Maciih — beri: Mačiih
Stran 61 — 12. vrsta od zgoraj: paganja — beri: poganja
Stran 77 — 8. vrsta. od zgoraj: Durgako — beri: Drugako
Stran 77 — 6. vrsta od spodaj: prišla — beri: prišla
Stran 84 — 18. vrsta od zgoraj: naj se bolj proti desnej strani pomakne.
Stran 85 — 10. vrsta od spodaj: naj se bolj proti desnej strani pomakne.
Stran 131 — 9. vrsta od zgoraj: Se — beri: Še
Stran 132 — 8. vrsta od zgoraj : naj se bolj proti desnej strani pomakne.
Stran. 157. Zadnja vrsta prvega odstavka ima biti prva vrsta druzega odstavka.
Stran 172. Zadnjo vrsto pomakni na desno plat, enako tudi na strani 177.
Stran 209 — 16. i 17. vrsta: Vzeli
Ti bodo vodstvo, nej … beri:
Vodstvo
Ti vzemejo, i nej …
212 — 9. vrsta od spodaj: Najman — beri: Nejmam
216 — 17. vrsta od zgoraj: det sem nanjo vam — beri:
devat vam sem nanjo.
225 — 9. vrsta od spodaj: jim, nego — beri: jim ti, no..
233 — 6. vrsta od spodaj: žgoco — beri: žgočo.
270 — 5 vrsta od zgoraj naj se bolj na levo stran pomakne
297 — 13. vrsta od spodaj: V istej postelji v ostrogi spala — beri: V ostrogi v istej
spala postelji.
316 — 13. vrsta od zgoraj: Se — beri: Še
332 — 4. vrsta od spodaj: Se — beri: Še
336 — 8. vrsta od zgoraj: Me strgati? V obup me ne gonite! — beri: Me strgat? Ne
gonite me v obup!
366 — 2. vrsta od zgoraj: Vstreži — beri: Vstrezi
368 — zadnja vrsta: ko bi — beri: I ko bi —
381 — 7. vrsta od zgoraj: znotaraj — beri: znotraj
383 — 4. vrsta od spodaj: žival — beri: živ al
398 — 18. vrsta od zgoraj: s sanjah — beri: v sanjah.

[Ornamentna sličica]

[Stran [424]]
[[424]]
Schiller, Friedrich in Prevajalec: Cegnar, France. Datum: 2015-09-26
Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.