Praemium za male otročičke
Alvian, Fecit Franciscus
1810
Digitalna knjižnica IMP. Signatura NUK_07541-1810 [Kolofon] [Faksimile] [XML]

Kazalo po straneh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kazalo


[Stran 1]
[1]

Pridi ſveti Duh naſs reſvetliti,

Is gnado tojo naſs napouniti.

De mi bomo le gorjemali,

Jenu od naſhih doushnoſt nikoli prenehali.

Dej nam veſsele, ſe prou uzhiti,

U' naſhim Serzi glaboku uterditi.

Viro, jenu Nauke,

Naſhih dobrih dell lete brumne ſhtuke.


[Stran 2]
[2]

Predgovor

Ozhe naſh, kir ſi v Nebeſsih.

Pr. Kdu taku moli?

Od. Mi virni katholski Kriſtiani:

Pr. Koga imenujemo naſhiga Ozheta?

Od. Boga, Ozheta nebeſhkiga.

Pr. Sakaj ?

Od. Kir je naſs uilvaru, jen dau po ſoy podobi.

Pr. Sakaj ſhe?

Od. Kir naſs ſhe ſdej preshivy.

Pr. Koku ?

Od. Koker ta narbulſhi Ozhe ?

Pr. Vender ſuſsebnu ſhe sakaj ?

Od. Kir je naſs sa ſoje Otroke goruseu.

Pr. Kje pa taku?

Od. Per ſvetim kerſti,

Pr. Skus zhegavu ſaſluſhenje?

Od. Jesuſa Kriſtuſa.

Pr. Ne ſkus naſhe ?

Od. Ne.

Pr. Sakaj ne ?

Od. Kir ſmo na ſebi imeli ta poerbani greh.


[Stran 3]
[3]

Pr. Jen zhe mi bomo nega koker naſhiga
narbulſhiga Ozheta ſposnali, lubili, jenu bogali:
koga bo on nam dau?

Od. Koker on je sdej v' Nebeſsih is ſojo zhaſtjo,
ja! nebeſsa bo nam dau.

Pr. Kaj je pa u' Nebeſsih?

Od. Vezhnu Velsele.

Pr. Sakaj ?

Od. Ke bomo Boga gledali.

Pr. Koku ?

Od. Koker je on ſam na ſebi.

1. Proshna.
Poſvezkenu bodi toye Ime.

Pr. Zhe mi smo otrozi Ozheta Nebeſhkiga, kaj
moremo tedej ſturiti?

Od. Negovu Preſvetu ime poſvezhuvati.

Pr. Koku?

Od. Is enim brumnim, jenu pravizhnim shjulenjam.

2. Proshna.
Pridi k' nam toje kraleſtvu.

Pr. Kdo Kraluje noter u' naſhim Serzi ?

Od. Buh, naſh Ozhe nebeſhki.

Pr. Koku?

Od. Skus sojo poſvezheozho gnado.


[Stran 4]
[4]

Pr. Jenu ſkus leto kogá on nam noter uliva, da,
jenu ſhenka ?

Od. Eno popolnemo, gorezho lubesen.

3. Proshna,
S godi ſe toja vola kokor na Nebi, taku na Semli.

Pr. Kaj je pa vola Ozheta Nebeſhkiga?

Od. Negove ſveté sapovedi.

Pr. Kaj ſe ima tedej sgoditi?

Od. De bi mi boshje sapovedi ſpounili.

Pr. Koku ?

Od. Sveſtu.

Pr. Kokú pa sveſtu?

Od. Koku ſvetniki u' Nebeſsih.

Pr. Taiſti reshalejo kadaj Bogá?

Od. Nigdar.

Pr. Tudi mi takii na Semli?

Od. Ja! kir je on naſh narbulſhi Ozhe.

4, Proshna.

Dej nam dons naſh vſak dani Kruh.

Pr. Is kolku thalou je ta zhlovek?

Od. Is duſhe, jenu is teleſsa.

Pr. Katir je ta nar bel imenitn?

Od. Duſha.

Pr. Sakaj ?


[Stran 5]
[5]

Od. Kir je ona ſama po podobi boshi uſtvarjena.

Pr. Sakaj tedej sa en Kruh proſsimo ?

Od. Duſhe, jenu tega teleſsa.

Pr. Kaj sa en je ta vſakdani Kruh tega teleſsa ?

Od. Ta vſakdani shivesh jenu oblazhilu.

Pr. Kdo tedej nam da vise letu ?

Od. Sama dobruta Ozheta Nebeſhkiga.

Pr. Prels naſhiga truda, jenu Fliſsa?

Od. Ne. Buh ſhe lenim odterga.

Pr. Kaj sa en je ta Kruh te Duſhe?

Od. Boshja beſseda, jenu lvetu Reshnu Tellu.

Pr. Sakaj boshja beſseda je Kruh naſhe Duſhe ?

Od. Kir ſkus boshjo beſsedo Duſha u' Bogu
brumnu shivy.

Pr. Jenu sa Otrozhizhke kaj sa ena jeta nar
bolſhi boshja beſseda?

Od. Svet kerſhanſki Nauk is uſt boshih
Nameſtnikou.

Pr. De tedej vaſha Duſha bo u' Bogu brumnu
shivela, bote vi sveſtu poſhluſhali lvet
Kerſhanſki Nauk ?

Od. Ja! uiselej sveſtu, radi, jenu is veſselam.

Pr. Sakaj ſhe tu ſvetu Reshnu Tellu je Kruh
te Duſhe?

Od. Kir tajſtu ſe imenuje ſhpisha, reja, jenu
shjulenje naſhe Duſhe, jenu je blu gorpoſtaulenu-

Pr. Sakaj?


[Stran 6]
[6]

Od. Raunu sa ſhpisho, rejo, jenu shjulenje
naſhe Duſhe.

Pr. Je pa reſs taku pod ſhtautio Kruha, jenu vina?

Od. Ja! kir mi shiviga Boga virjemo, katir uſsem
ludem shjulenje da.

Pr. Komu ſuſsebnu?

Od. Nam virnim katholshkim kriſtianam,

Pr. Je tudi naſh uſsakdan Kruh ſvetu Reshnu
Tellu ?

Od. Ja! o ja !

Pr. Sakaj pa ?

Od. Kir mi bi imeli taku brumnu shiveti, de bi
tudi uredni bli, tajſtu vlsakdan prejeti,
koker ſe tudi vſsakdan ofruje.

Pr. Bomo pa vſsakdan pruti proſsili sa Kruh
Duſhe, jenu telleſsa ?

Od. Ja; vlsakdan pruti is veliko ponishnoſtjo.

Pr. Sakaj ?

Od. Kir sa ta jutershn dan she ſkerby sa naſs
dobruta, jenu previdnoſt Ozheta Nebeſhkiga.

Pr. Je naſha Douſhnoſt na taiſto ſe sanaſhat ?

Od. Ja! tu je naſha Douſhnoſt.

Pr. Sakaj?

Od. Kir Buh je vſsegamogozhn, dobrutlou jenu
sveſt v' ſojih oblubah.


[Stran 7]
[7]

5. Proshna.
Odpuſti nam naſhe Dougé, koker mi odpuſhamo naſhim
doushnikam.

Pr. Imamo pa mi dugóve pred Bogam ?

Od. Ja!

Pr. Kadaj pa?

Od. Kir mi grehe dellamo, negovo dobruto
reshalemo.

Pr. Bo on nam tajite odpuſlu ?

Od. Is serza rad.

Pr. Zhe mi ?

Od. Ja ! zhe tudi mi bomo odpuſtli.

Pr. Komu?

Od. Tajſtim, katiri zhes naſs grehe dellajo, jenu
naſs reshalejo.

6. Proshna.
Naſs na upeli v' ſkushniavo.

Pr. Koga mi vender taku proſsimo ?

Od. De smote na bi pervolili.

Pr. Skus zhegavo Pomuzh ?

Od. Boshije gnade.

Pr. Ne od ſami ſebe ?

Od. Ja ! ne.

Pr. Sakaj pa ne?


[Stran 8]
[8]

Od. Kir mi od ſami ſebe ſmo pre ſlabi, jenu ſhe
virjemo.

Pr. Koga ſhe virjemo ?

Od. De mi pres pomuzhi gnade boshije na
moremo ne dobru ſturiti, ne hudiga ſe varvat,
ne pravizhnu shiveti.

Pr. Kaj sa ene ſo pa te nar huiſhi smote, jenu
ſkushniave ?

Od. Katire ſe vunkej svirajo is te hudobe
naſhiga laſtniga Serza?

Pr. Kaj na moti naſs ta ſvet ?

Od. Tudi.

Pr. Koku?

Od. Skus shleht Tovarſhe.

Pr. Koga ſe morejo tedej otrozhizhki nar bel
varvati, jenu bati?

Od. Porednih Tovarſhou.

7. Proshna.
Temuzh naſs reſhi od hudiga.

Pr. Od kaj sa enga hudiga ?

Od. Duſhe, jenu tega teleſsa.

Pr. Kaj sa enu je tu hudu te Duſhe ?

Od. Ta naglaun greh.

Pr. Kaj sa enu je tu hudu tega teleſsa ?

Od. Nadloge.


[Stran 9]
[9]

Pr. Kdo bo naſs greha varvu?

Od. Buh Ozhe nebeſhki.

Pr. Kdo nadlog?

Od. Tudi Buh Ozhe nebeſhki.

Pr. Vlsega hudiga ?

Od. Tu bo ſhe le tamkej v' nebeſhkim kraleſtvi

Pr. Amen ?

Od. De bi le nam taku godilu, kokor ſmo proſsili

Pr. Kje?

Od. U' tem ſvetim Ozhenaſhi.

Fecit Franciscus Alvian,
Parochus Runnensis.


[Stran 10]
[10]

Ozhe Nebeſhki! ti nam poshegnej

Lete Nauke, katire ſmo ſe uzhili,

Koker ta Maſhnik ſo yh osnanili

K' toj Zhaſti sdej, jenu uſselej,

Skus tojga ſvetiga Duha,

Nej ſe derſhe uaſhiga Serza,

De bomo shiveli jenu ſe sadershali,

Po tojih sapovedih vednu ſe porounali.

Alvian, Fecit Franciscus. Datum: 2015-09-26
Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.