Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 47

spresti spreti spreverunt sprevideti sprevod sprhnel sprhneti spričevalo spričevati spriden spriditi sprijazniti sprijemati sprijen sproti sprožiti sprožnik sprsteneti sprstenina sprva spucati spustiti spuščati spuščen sraga srajca sram sramežljiv sramežljivo sramežljivost sramota sramovati Srb srb. srbečica srbeti Srbija srbljivost srbohrvaški srbski srbščina srce srcobitje srcoviden srcovidno srcovidnost srčece srčen srčica srčno srčnomilo srčnost srd srdit srdito srditost srdobolja srebrn srebrnast srebrnik srebrnina srebrno srebrnokril srebrnosijajen srebro sreča srečati srečen srečevati srečka srečno sred sreda sredi sredica središče srednik srednje srednjedoben srednji sredstvo srenja srenjski srež srkanje srkati srkljaje srkniti srna srnica srnin srnina srnov srp srp. srpan srpič sršen srž st. Sta stadio stajati staknjen stalen stalno stan stanica staničje Stanig staniol stanišče stanovalec stanovalnica stanovanje stanovati stanoviten stanovitno stanovitnost stanje star starašina starček starec starejši starešina staročeški starodaven starogrški staroindijski staronemški staroslovanski staroslovenski starost starotrški Staroturek staroverec starš stati statva stava stavek stavil. staviti stavljen stavrolit stearinski steber steblo steči steer stegniti stegno stekati stekel steklarna steklen steklenica steklo stelja steljčnica stembelj stena stepa stepsti stesati stik stikati stisk stiskati stisniti stisnjen stkan stlačen stlačiti sto stoječ stokati stokfiš stokrat stol stolčen stolči stoletje stolica stolnica stolov stolp Stolpe stop stopa stopati stopinja stopinjica stopiti stopivši stopljen

spresti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spreverunt neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
sprevideti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
sprevod samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sprhnel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sprhneti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spričevalo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
spričevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
spriden pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spriditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sprijazniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sprijemati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sprijen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
sproti prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sprožiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sprožnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sprožilec; [sskj]
sprsteneti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spremeniti se v prst; SSKJ
sprstenina samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
sprva prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spucati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
očistiti; nemško-slovenski slovar
spustiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spuščati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spuščen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sraga samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srajca samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sram prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sramežljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sramežljivo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sramežljivost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sramota samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sramovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Srb samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
srb. okrajšavagoo300k, IMP
srbečica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
srbeti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Srbija samostalnik, lastno_ime, ženskiIMP
srbljivost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
radovednost; Pleteršnik
srbohrvaški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
srbski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srbščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
srce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srcobitje samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
bitje srca; kontekst
srcoviden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
iskren; Pohlin To malo besedišče
srcovidno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
iskreno; Pohlin To malo besedišče
srcovidnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
iskrenost; Pohlin To malo besedišče
srčece samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
srčen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srčica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
vrsta češnje; splet
srčno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
srčnomilo prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
iz vsega srca; kontekst
srčnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srd samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srdit pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srdito prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
srditost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srdobolja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
griža; splet
srebrn pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srebrnast pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
srebrnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srebrnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svinčev oksid; kontekst, splet
srebrnina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srebrno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srebrnokril pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k
srebrnosijajen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
srebro samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sreča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srečati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srečen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
srečevati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
srečka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srečno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
sred predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sreda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sredi predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sredica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
središče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srednik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posrednik, posredovalec; [sskj]
srednje prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srednjedoben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
srednji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sredstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srenja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srenjski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srež samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srkanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
srkati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srkljaje prislov, deležjegoo300k, IMP
srkniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srna samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srnin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srnina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300kSSKJ, Pleteršnik
srnov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPPleteršnik
srp samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srp. okrajšavagoo300k, IMP
srpan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srpič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sršen samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srž samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
st. okrajšavagoo300k, IMP
Sta samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
stadio neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
stajati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
staknjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stalno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stan samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stanje; SSKJ
stanica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
soba; SSKJ
staničje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
celičje; [sskj]
Stanig samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
staniol samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stanišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zatočišče; [sskj]
stanovalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
stanovalnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
stanovališče; kontekst
stanovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stanovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stanoviten pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
stanovitno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
stanovitnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
star pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
starašina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
starosta; Pleteršnik
starček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
starec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
starejši pridevnik, splošni, primernik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
starešina; kontekst
starešina samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
staročeški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
starodaven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
starogrški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
staroindijski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
staronemški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
staroslovanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
staroslovenski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
starost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
starotrški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
Staroturek samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
staroverec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
starš samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
statva samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kip; splet
stava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stavek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stavil. okrajšavagoo300k, IMP
staviti glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik