Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 48

stopnica stopnice stopnja stopnjast stoprav storiti storivši storjen storž stoter stotero stoženje stradati strah strahoma strahopetnost strahovati stran stranišče stranski strast strašen strašenje strašilo Strašimir strašimirjev strašiti strašljiv strašno stratigrafičen straža stražar stražen Stražišče strd strditi streči streha strel strela strelčev strelec strelišče streljanje streljati strelni stren strepetati stresati stresen stresti streti strezniti strežaj strežba streže strežnica strgalo strgan strgar strgati stric stričev striči strigalica strinjati striti strm strme strmeti strmo strmoglaviti strmolski strn strnad strnišče strniščnica strniti strohljivost strohneti strojarski strojiti strok stroncij stroncijev strop strošek strpeti strt strug strugar struna strup strupen strupenina stržek stržen studenčnica studenec Studenec studiti studium studuerit stützpunkt stvar stvarca stvaritev stvarjen stvarjenje stvarnik sua suam suas subdite subditi subiecta sublimius sudor sufficientis suh suhar suho suhoten suis sukati sukno suknja suknjen sul sulica sulzena sum suma sumet Sumper suniti sunt suo super superbiæ superbum superest supervacaneum superveniat surdi surdus surov surovost suša sušec sušek sušen sušilnica sušilo sušiti suum suženj suženjski sužnost sužnji sv. svakinja svaljek svarilo svaritev svariti svaštvo svat svatovščina sveča svečan svečnik svedrcov svet svetel svetilnica svetilo svetinja svetišče svetiti svetleč svetlikast svetlo svetloba svetloben svetlost svetnica svetnik sveto svetodelen svetost svetov svetovalec svetovališče

stopnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stopnice samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stopnja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stopnjast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stoprav členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
storiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
storivši prislov, deležjegoo300k, IMP
storjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
storž samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stoter števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stotero prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
stoženje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
otožnost, ganjenost; kontekst
stradati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strah samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strahoma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strahopetnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strahovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stran samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stran prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stranišče samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
stranski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strast samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strašen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
strašenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strašilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Strašimir samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
strašimirjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
strašiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strašljiv pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
strašno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
stratigrafičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
straža samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stražar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stražen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Stražišče samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
strd samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
streči glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
streha samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strel samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strela samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strelčev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
strelec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strelišče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
streljanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
streljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strelni pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stren pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
združen; Pleteršnik
strepetati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
stresati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stresen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stresti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
streti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strezniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strežaj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strežba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
streže samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strežnik; [sskj]
strežnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strgalo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
strgan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strgar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kosec, hrestač; [sskj]
strgati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strgati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
stric samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stričev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
striči glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strigalica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
strinjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
striti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
strm pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
strme prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strmeti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strmo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strmoglaviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strmolski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
strn samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strnad samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strnišče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strniščnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strohljivost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPPleteršnik
strohneti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strojarski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strojiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strok samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stroncij samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
stroncijev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
strop samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strošek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strpeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strt pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strug samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strugar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
struna samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strup samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strupen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strupenina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strup; [sskj]
stržek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stržen samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
studenčnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
studenec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Studenec samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
studiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
studium neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
studuerit neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
stützpunkt neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
stvar samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stvarca samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stvaritev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stvarjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stvarjenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stvarnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sua neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
suam neuvrščeno, tujejezičnoIMP
suas neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
subdite neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
subditi neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
subiecta neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
sublimius neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
sudor neuvrščeno, tujejezičnoIMP
sufficientis neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
suh pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
suhar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
prepečenec; Pleteršnik
suho prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
suhoten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
suis neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
sukati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sukno samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
suknja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
suknjen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sul neuvrščeno, tujejezičnoIMP
sulica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sulzena samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k
vranica; Cigale Znanstvena terminologija
sum samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sum neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
suma samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sumet neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
Sumper samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
suniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sunt neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
suo neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
super neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
superbiæ neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
superbum neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
superest neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
supervacaneum neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
superveniat neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
surdi neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
surdus neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
surov pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
surov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
surovost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
suša samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sušec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
marec; [sskj]
sušek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šota; kontekst
sušen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sušilnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sušilo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sušenje; [sskj]
sušiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
suum neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
suženj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
suženjski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
sužnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sužnji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sv. okrajšavagoo300k, IMP
svakinja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svaljek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svarilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svaritev samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svarilo; [sskj]
svariti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svaštvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svatovščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sveča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svečan samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
februar; [sskj]
svečnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svedrcov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
svet pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik