Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 46

sodomiterski sodrga soglasen soglasje soglasnik soglasno sohlapec sojoč sok soknat soknato sokol sokolarček Sokrat sokrvica sol solastnik solata sold soldaški soldat solinski soliter solitrn solitrnica solitrnokisel Solnograško solotvor solza solzen som somnus sonce sončece sončen sončnica sopara soparen soparica soprog soproga sorodnica sorščica sorta sortitnr sosebno sosed soseda soseden sosednji sosedski soseska soseskar soseskin Southampton sovdan sovdanast sovraštvo sovražen sovražiti sovražnik sovršen sozvezdje spačen spačenost spačiti spahnjenje spalnica spametovati spanje spati spe specifičen speč spečanje spečati speči spektralen speljan speljati speljevati speniti speret spersteneti spet spev spevoigra spirala spiralka spiralkin spiralno spiritui spirituoz spiritus spis spisati spiti splaten splesti spleten sploh sploščen splošen spočet spočeti spočetje spočetkom spočniti spod spodaj spodbosti spodbuditi spodbujati spoditi spodjedati spodkidati spodkopati spodkopovati spodnji spodoben spodobiti spodobno spodobnost spodriniti spojina spojiti spokojno spokoriti spokorjen spol spolnjevati spolzek spomenik spomin spominjati spomlad spomladanski spomladansko spomladi spomniti spona sporazumeti sporazumljenje sporno sporočiti sposoditi spoštljivo spoštovan spoštovanje spoštovati spoten spotika spotikati spotiti spotoma spoved spovedati spovednica spovednik spoznan spoznanje spoznati spoznavalec spoznavati spraševati sprava spraviti spravljajoč spravljati spravljen spredaj spreden sprednik sprednji spregledati spregledovanje spregledovati spregovoriti sprehajati sprehod spreiti sprejem sprejemati sprejeti spreleteti sprememba spremeniti spremenivši spremenjen spremin spreminjati spremisliti spremiti spremljan spremljati spremljevalec spreobrniti spreobrnjenje

sodomiterski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
sodomski; kontekst
sodrga samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
soglasen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
soglasje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
soglasnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
soglasno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sohlapec samostalnik, občno_ime, moškiIMPPleteršnik
sojoč pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
obči; kontekst
sok samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
soknat pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
sočen; kontekst
soknato prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
sočno; kontekst
sokol samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sokolarček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
Sokrat samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
sokrvica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sol samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
solastnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
solata samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sold samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
soldaški pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vojaški; [sskj]
soldat samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vojak; [sskj]
solinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
soliter samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
solitrn pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
solitrnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
obrat za pridobivanje solitra; splet
solitrnokisel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
nitraten; splet
Solnograško samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k, IMP
solotvor samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
halogen; Pleteršnik
solza samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
solzen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
som samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
somnus neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
sonce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sončece samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
sončen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
sončnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
sopara samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
soparen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
soparica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
soprog samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
soproga samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sorodnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sorščica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
mešanica pšenice in rži; splet (www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-LTQIF03R/...02a9.../PDF)
sorta samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sortitnr neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
sosebno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zlasti; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
sosed samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
soseda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
soseden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sosednji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sosedski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
soseska samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
soseskar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
sosed; kontekst
soseskin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Southampton samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
sovdan samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
lapor; [sskj]
sovdanast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
lapornat; kontekst
sovraštvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sovražen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sovražen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sovražiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sovražnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sovršen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sozvezdje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skupina zvezd; [sskj]
spačen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spačenost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spačiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spahnjenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
spah; kontekst
spalnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spametovati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spe prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
specifičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
speč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spečanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMP
spečati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prodati; SSKJ
speči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spektralen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
speljan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
speljati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
speljevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
speniti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
speret neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
spersteneti glagol, glavni, dovršnigoo300k
spet prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spev samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spevoigra samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spirala samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
spiralka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
spiralna vzmet; kontekst
spiralkin pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
ki se nanaša na spiralno vzmet; kontekst
spiralno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
spiritui neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
spirituoz samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
spirituoza; kontekst
spiritus neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
spis samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spisati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
splaten pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
razkrojen; Pleteršnik, splet
splesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spleten pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sploh členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sploščen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
splošen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
spočet pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spočeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spočetje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spočetkom prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
spočetka; kontekst
spočniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
storiti; kontekst
spod predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spodaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spodbosti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
spodbuditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
spodbujati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
spoditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spodjedati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
spodkidati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ
skidati; [sskj]
spodkopati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
spodkopovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
spodnji pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
spodoben pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
spodobiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spodobno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spodobnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spodriniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
spojina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spojiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spokojno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
spokoriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spokorjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spol samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spolnjevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
spolzek pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spomenik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spomin samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spominjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spomlad samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomlad; [sskj]
spomladanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spomladansko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
spomladi prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spomniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spona samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sporazumeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sporazumljenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
sporazum; [sskj]
sporno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sporočiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
sposoditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
spoštljivo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spoštovan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spoštovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spoštovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spoten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spotika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spotikati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spotiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spotoma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spoved samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spovedati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spovednica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
spovednik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
spoznan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spoznanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spoznati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spoznati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spoznavalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
spoznavati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spraševati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
sprava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spraviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik