Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 18

kraljica kraljičin kraljična kramar kramljati krancelj kranceljc Kranj Kranjčnik Kranjec Kranjica Kranjska kranjski kranjsko Kranjsko kranjskogorski kranjščina krap Kras krasen krasno krasti kratek kratko kratkonikar kratkoviden kravica kravjak kraž krcniti krč Krčan krčiti krčma krčmar krčmarica krdelo krebuljčen krebuljica kredo kreg kregati kremen kremenast kremenček kremenčevokisel kremenov kremžiti krepčilo krepek krepkost Kreplje krepost krepostno kres kresija Kresnice krhek krhelj krhlika kri kričanje kričati kriče krik krilat krilo kriolit kristalisiert kristaliti kristaliziran kristalizirati kristaljenje kristjan kristjanka kristjanov kristjanski Kristus kristusov Krištof krit kriv krivica krivičen krivično krivo krivoprisežnik krivulja Krizostom križ Križ križan križanje križati križavec križec križem križema križen križevača križevitje križmanje Krka krma krmilo krmiti krmljen krmljenje krog krogla kroglast kroglica krohotaje krohotanje kroj krojač krompir krompirček kronanje kronanjski kronati Kronos krop krotek krotkodušnost krotkost krov krožiti krožnik krst krsten krstiti krstitki krstnik Krstnik krščanski krščansko krščanstvo krščen krščenec krščenica krščenik krščenka krški Krško krt krtača krtnica kruh kruljav kruljavec krvav krvaveti krvavo krvav_strašen krven krvolužen krvomok krvoščanje krznar Ksantipa k_stran k_ta k_trošt kubičen Küchenmeister kufra kufrast kuhalnica kuhan kuhanje kuharica kuhati kuhinja kuhinjski Kühle Kühlwasser kukavica kum kumaričen kumern kumina kumrn Kunc kunšt kupček kupčev kupčevalec kupčevati kupčevski kupčija kupčijski kupec kupica kupiti

kraljica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kraljica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
matica; SSKJ
kraljičin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kraljična samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kramar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kramljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krancelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
kranceljc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
venec; SSKJ
Kranj samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Kranjčnik samostalnik, lastno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
kranjec; kontekst
Kranjec samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Kranjica samostalnik, lastno_ime, ženskiIMP
Kranjska samostalnik, lastno_ime, ženskiIMP
kranjski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kranjski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovenski; SSKJ
kranjsko prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovensko; SSKJ
Kranjsko samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k, IMP
kranjskogorski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
kranjščina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovenščina; [sskj]
krap samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Kras samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
krasen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
krasno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
krasti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kratek pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
kratko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kratkonikar prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
niti najmanj; kontekst
kratkoviden pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
kravica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kravjak samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
kraž medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krcniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krč samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
Krčan samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
krčiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krčma samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krčmar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krčmarica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krdelo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trupa; SSKJ
krebuljčen pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
krebuljica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kredo samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kreg samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kregati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kremen samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kremenast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kremenček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
kremenčevokisel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
silikaten; kontekst
kremenov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
kremžiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krepčilo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ
krepek pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
krepkost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Kreplje samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k, IMP
krepost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krepostno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kres samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kresija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Kresnice samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
krhek pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krhelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krhlika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kri samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kričanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kričati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kriče prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krilat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kriolit samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kristalisiert neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
kristaliti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)
kristalizirati; [sskj]
kristaliziran pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
kristalizirati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ
kristaljenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ
kristjan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kristjanka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kristjanov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kristjanski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krščanski; [sskj]
Kristus samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
kristusov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Krištof samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
krit pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kriv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krivica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krivica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krivda; SSKJ
krivičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krivično prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krivo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krivoprisežnik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
krivulja samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
Krizostom samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
križ medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
križ samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Križ samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
križan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
križanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
križati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
križavec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
križec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
križem prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
križema prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navzkriž, križem; [sskj]
križen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
križevača samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
tolar; splet
križevitje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
ohromelost; kontekst
križmanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
birma; kontekst
Krka samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
krma samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krmilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krmiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krmljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krmljenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
krog samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krogla samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kroglast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kroglica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krohotaje prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
krohotanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ
kroj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krojač samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krompir samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krompirček samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
kronanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kronanjski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
kronati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Kronos samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
krop samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krotek pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
krotkodušnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
krotkosrčnost; kontekst, SSKJ
krotkost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krov samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
streha; SSKJ
krožiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krožnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krst samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krsten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krstiti glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krstitki samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krst; Pleteršnik
krstnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
junij; Pleteršnik
Krstnik samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
krščanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krščansko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krščanstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krščen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krščenec samostalnik, občno_ime, moš