Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 17

kmetovalec kmetovski k_miza knäul knedelj knedeljc kneginja knez knezoškof knezov kneževina knežji knežna k_nuc knjiga književen književnost knjižica ko Kobarid kobila kobilica Kocijančič koča Kočevje Kočevsko kočija kočijaž kočnik kod Kodela koder kodrast koeficient kofe kofein Köhrer koklja kokoš kol kola kolarnica koleno kolesce kolesnik kolešček koli količ količkaj kolikanj koliko kolikokrat kolikor kolikorkolikrat kolikorkrat kolikrat kolikršen kolikšen kolikšinost kolisej kolo kolobar kolobarček kolofonija kolovoz kolovrat komaj komediantsko komisija komisionar kompanija k_on končaj končan končanje končati končevati končno kondenzator kondor konec konkurenca konoplja Konstantinopel konzistorij konzulat konj konjekrotilec konjeničev konjenik konjica konjski kopa kopanje Kopascy kopati kopel koprneti kopun korabelj korajža korajžen korakanje korarski korcirski kord korec Korel koren koreninica korenski korenje Korinčan korist koristen koristiti koristno koritce korito Korompa Korošec Koroška koroški Koroško korun korunov koruza kos kosa kosec Koseski kosilo kositer kositrn kositrovec kost kostanj Kostel Kostelec Kosteljčanka kostnina koš košat košček koščica koščičast košek košnja koštrun košulja košuta kot kotek kotel kotlič kovač kovček koza kozarček kozarec kozel kozica kozji kozlič kozolec kozoprsk kozoprski koža kožekrilec kožica kožuh kožuhar kožuhast kožuhov kožuhovina kr...n. krafeljc kraj krajan krajcar krajec krajepisje krajina Krajina krajobrazec Krakov Krakovo kralj kraljemor kraljestvo kraljev kraljevanje kraljevati kraljevič kraljev_vrh

kmetovalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
kmetovski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kmečki; [sskj]
k miza predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)IMP
knäul neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
knedelj samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
knedeljc samostalnik, občno_ime, moškiIMP
kneginja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
knez samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
knezoškof samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
knezov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kneževina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
knežji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
knežna samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
k nuc predlog + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)(zastarela beseda)goo300k
korist, uporaba; nemško-slovenski slovar
knjiga samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
književen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
književnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
knjižica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ko veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Kobarid samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
kobila samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kobilica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Kocijančič samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
koča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Kočevje samostalnik, lastno_ime, srednjiIMP
Kočevsko samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k, IMP
kočija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kočijaž samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kočnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
kocka; kontekst
kod prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Kodela samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
koder veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kodrast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koeficient samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kofe samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kofein samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
Köhrer samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
koklja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kokoš samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kol samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kola samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolarnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolnica; [sskj]
koleno samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolesce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolesnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolešček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
koli členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
količ samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
količkaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolikanj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koliko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolikokrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolikor veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolikorkolikrat prislov, splošni, nedoločenoIMP
kolikorkrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolikrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolikršen zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolikšen zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolikšinost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
mera; Vodnik
kolisej samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
kolo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolobar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolobarček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolofonija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
kolovoz samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolovrat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
komaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
komediantsko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
komisija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
komisionar samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
kompanija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
k on predlog + zaimek(večbesedno geslo)IMP
končaj samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
končan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
končanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
končati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
končevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
končno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kondenzator samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
kondor samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
konec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
konkurenca samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ
konoplja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Konstantinopel samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
konzistorij samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
konzulat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
konj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
konjekrotilec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
krotilec konj; kontekst
konjeničev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k
konjenik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
konjica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
konjenica; [sskj]
konjski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kopa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kopanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Kopascy samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
kopati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kopel samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kopel samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kopalnica; Pleteršnik
koprneti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kopun samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
korabelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
ladja; Pleteršnik
korajža samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogum; [sskj]
korajžen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
pogumen; [sskj]
korakanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
korarski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kanoniški; [sskj]
korcirski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
kord samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
meč; kontekst
korec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Korel samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
koren samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koreninica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
korenski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
korenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Korinčan samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
korist samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koristen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
koristiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koristno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
koritce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
korito samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Korompa samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
Korošec samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Koroška samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
koroški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Koroško samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k, IMP
korun samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krompir; Pleteršnik
korunov pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
krompirjev; Pleteršnik
koruza samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kos samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kos prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kosa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kosec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Koseski samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
kosilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kositer samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kositrn pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kositrovec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
kost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kostanj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Kostel samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Kostelec samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Kosteljčanka samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
kostnina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
koš samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koš samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvojni plug; kontekst
košat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
košček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koščica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koščičast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
košek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
košnja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koštrun samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
košulja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPPleteršnik
košuta samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kot veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kotek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kotel samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kotlič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kovač samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kovček samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
koza samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koza samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kozica; SSKJ
kozarček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kozarec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kozel samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kozica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kozji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kozlič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kozolec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kozoprsk samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oktober; [sskj]
kozoprski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
oktobrski; SSKJ
koža samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kožekrilec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kožica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kožuh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kožuhar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trgovec s krznom; Pleteršnik
kožuhast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kožuhov pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krznarski; kontekst
kožuhovina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kr...n. okrajšavagoo300k
krafeljc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
krapec; kontekst
kraj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik