Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 7

deželica deželski dežemer deževati deževen deževje deževnik dežica dežiti dežjebran dežočrven diakon diamant diamantov diazov dihanje dihati Dijon dikotilen dila dile dilica dim dimnik dimovanje dinstati dinja Diogen Dioklecijan Dionizij dirjati discedebat disciplinæ discordia diskalceat diskonten diskontirati dispensio dišati dišava dišaven dišeč divizor divjačina divjak divjakov divje divje_glasen divji divjost dlačen dlakast dleto dno do dob dober doberški dober_volja dobiček dobičkaželjnost dobiti dobivati dobljen dobro dobrodelnost dobrodelstvo dobro_misleč dobrosrčen dobrosrčnost dobrota dobroten dobrotljiv dobrotljivo dobrotljivost dobrotnica dobrotnik dobrotnost dobrovoljen dobrovoščen dobrški dočakati dodajati dodati dodeliti dodeljen dodobra do_dvanajst dogodba dogodivščina dogotavljati dohod dohodek dohtar doiti dojenec dojiti do_jutro dokaj dokaz dokazik dokazovati dokler dokončan dokončati dokončevalec doktor dol Dol dolar Dolenc Dolenjec dolenji Dolenjska dolenjski dolenjsko Dolenjsko dolg dolgčas dolgo Dolgobradec dolgočasen dolgost dolgotrpeč dolgotrpen doli doli_brati doli_iti doli_jemati dolinica doli_pasti doli_poklekniti doli_potlačiti doli_priti dolitiranje doli_tlačiti doli_vleči doli_vzeti dolnji določek določen določiti dolomiten_apnen dolorosa dolžen dolžiti dolžnik dolžnost dom domač domače domačija domačin domačinstvo domesticæ dominikanec domisliti domišljati domišljen domišljenost domišljevanje domišljevati domlatki domorodec domoroden domov domovina domovinski domovje donašalec donašati donesek donesti donkanje donucan dopadati dopadeč dopadenje dopadljiv dopadljivost dopasti dopis doplačati dopoldne dopolniti dopolnjen dopolnjenje dopolnjevanje dopolnjevati doprinašati doprinesen

deželica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
deželski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dežemer samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
deževati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
deževen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
deževje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
deževnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
hudournik; Pleteršnik
dežica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dežiti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
deževati; [sskj]
dežjebran samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
dežnik; Pleteršnik
dežočrven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
deževnikov; izvirnik
diakon samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
diamant samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
diamantov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
diazov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
dihanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dihati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Dijon samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
dikotilen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
dvokaličnih; splet
dila samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dile samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podstrešje; SSKJ
dilica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dim samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dimnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dimovanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
kajenje; Pleteršnik
dinstati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
dušiti; kontekst
dinja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Diogen samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Dioklecijan samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
Dionizij samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
dirjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
discedebat neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
disciplinæ neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
discordia neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
diskalceat samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
diskonten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
diskontirati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
dispensio neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
dišati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dišava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dišaven pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
dišeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
divizor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
divjačina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
divjak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
divjakov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
divje prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
divje glasen prislov, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)IMP
divji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
divjost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dlačen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
dlakast pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
dleto samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dno samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
do predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dob samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hrast; [sskj]
dober pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
doberški pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
dober volja pridevnik, splošni, nedoločeno + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
dobiček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobičkaželjnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
dobiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobivati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobro pridevnik, splošni, primernikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobro samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobro prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
dobrodelnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
dobrodelstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
dobrodelnost; kontekst
dobro misleč prislov, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
dobrosrčen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobrosrčnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobrota samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobroten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobrotljiv pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
dobrotljivo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobrotljivost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobrotnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobrotnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobrotnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobrotljivost, dobrohotnost; [sskj]
dobrovoljen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prostovoljen; [sskj]
dobrovoščen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
naklonjen; kontekst
dobrški pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
dočakati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dodajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dodati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dodeliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dodeljen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ
dodobra prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
do dvanajst predlog + števnik, besedni(večbesedno geslo)IMP
dogodba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dogodek; SSKJ
dogodivščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dogotavljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dohod samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prihod; [sskj]
dohodek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dohtar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
doktor; [sskj]
doiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dohiteti; SSKJ
doiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prispeti; SSKJ
doiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priti; SSKJ
dojenec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
dojenček; [sskj]
dojiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
do jutro predlog + samostalnik, občno_ime, srednji(večbesedno geslo)IMP
dokaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dokaz samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dokazik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
dokazilo, potrdilo; kontekst
dokazovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dokler veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dokončan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dokončati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dokončevalec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
kdor nekaj dokonča; Pleteršnik
doktor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dol samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dolina; [sskj]
dol prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Dol samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
dolar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Dolenc samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Dolenjec samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
dolenji pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dolenji, dolnji, spodnji; [sskj]
Dolenjska samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k, IMP
dolenjski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dolenjsko samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Dolenjsko samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k, IMP
dolg pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
dolg samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dolg samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
greh; SSKJ
dolgčas samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
dolgo prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
Dolgobradec samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
dolgočasen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dolgost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dolžina; [sskj]
dolgotrpeč pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
dolgotrajen; kontekst
dolgotrpen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPPleteršnik
dolgotrajen, počasen; Pleteršnik
doli prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
doli brati prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
doli iti prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, dvovidski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
doli jemati prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)IMP
dolinica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
doli pasti prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, dvovidski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
doli poklekniti prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
doli potlačiti prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
doli priti prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
dolitiranje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
doli tirati = obvladovati, obvladovanje; nemško-slovenski slovar, kontekst
doli tlačiti prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)IMP
doli vleči prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)IMP
doli vzeti prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)IMP
dolnji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
določek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
definicija; Pleteršnik
določen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
določiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dolomiten apnen pridevnik, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
dolorosa neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
dolžen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dolžiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik