Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 8

doprinesti doprinešen dopustiti dopuščati dopuščeno dorasti doraščati doseči do_sedaj dosedanji dosežen dosihčas dosihmal doslej doslužen dosmrten dospeti dostati dosti dostikrat dostojanstvo dotakniti dotikanje dotikati do_tisti dotlej doveden do_vek dovolilen dovoliti dovolj dovoljen dovoljenje dovoljevati dovrš. dovršen dovršiti dovršnik dozdaj do_zdaj dozdevanje dozdevati dozdeven dozidan dozidati dozoreti dozoriti dozorjen doživeti dožnost dračje drag draginja drago dragocen Dragotin drakslarija dramatizch drat Dravlje dražiti dražljiv drčanje drčati drče drdrajoč dregniti drenj dreti drevce drevesce drevesen dreveščev drevje drevo drevoreja drgetavnica drgetec drgniti drgnjenje drhal drhteti drk drkljati droben drobljanec drobnica drobno drobnost drobnozrnat drobnjak drobovje drobtinica drog drozg drozga drozgalica drože drožen droži drsanje drsati drskalnica drsniti drtina drug drugače drugačen drugec drugič drugikrat drugje drugod drukan druščina društvo družba družben družica družina družinče družinski družiti drva drvar drvenka drveti drvo drzen drzniti drzno drznost drž. držaj držaje držan držanje držati država državen državljan drže držeč Dubrovnik dubrovniški ducat duh duhoven duhovnik duhovnišče duhovski duhovsko duhovščina duhovščnica dukat dulcescunt Dunaj Dunajčan dunajski Dünoa dunztbader duplja Dürer duri duša Düšatel duščev dušec dušečnat dušek dušen dušica dušičen dušikov dušiti dušnik Dutovlje dva dvaindvajseti dvainsedemdeset dvaintrideset dvajset dvajseti dvakrat dvanajst dvanajster dvanajsti dvanajstica dvanajstoprstnik dvesto dvigati dvigniti

doprinesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
doprinešen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
dopustiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dopuščati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dopuščeno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dorasti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
doraščati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
doseči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
do sedaj predlog + prislov, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
dosedanji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dosežen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
dosihčas prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
doslej; kontekst
dosihmal prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dozdaj, doslej; [sskj]
doslej prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
doslužen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
dosmrten pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
dospeti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priti, prispeti; [sskj]
dostati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opraviti; Pleteršnik
dosti prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dostikrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dostojanstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dotakniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dotikanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dotikati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
do tisti predlog + zaimek(večbesedno geslo)IMP
dotlej prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
doveden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
izkušen; Pleteršnik
do vek predlog + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)IMP
dovolilen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
dovoliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dovolj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dovoljen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dovoljen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zadovoljen; SSKJ
dovoljenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dovoljevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dovrš. okrajšavagoo300k, IMP
dovršen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dovršen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
dovršiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dovršnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
dozdaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
do zdaj predlog + prislov, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k
dozdevanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
dozdevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dozdeven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dozidan pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ
dozidati glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
dozoreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dozoriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dozorjen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ
doživeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dožnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMP
dračje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drag pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
draginja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drago prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
dragocen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
Dragotin samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
drakslarija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
strugarstvo; kontekst
dramatizch neuvrščeno, tujejezičnoIMP
drat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Dravlje samostalnik, lastno_ime, ženskiIMP
dražiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dražljiv pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
drčanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
drčati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drevo; kontekst
drdrajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
dregniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drenj samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
dreti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drevce samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drevesce; [sskj]
drevesce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drevesen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dreveščev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
drevje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drevo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drevoreja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
drevesničarstvo; Pleteršnik
drgetavnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
ovčja bolezen vrtavka; nemško-slovenski slovar
drgetec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
drgniti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drgnjenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drhal samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drhteti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drk samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
dir; Pleteršnik
drkljati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300kPleteršnik
drseti; Pleteršnik
droben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drobljanec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
majhen drobec, košček; [sskj]
drobnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drobno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drobnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podrobnost, nadrobnost; [sskj]
drobnozrnat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drobnjak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drobovje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drobtinica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drog samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drozg samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drozga samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
drozgalica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
drozga; [sskj]
drože samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drožen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
droži samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drsanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
drsati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drskalnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
brizgalnica; Pleteršnik
drsniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
steči, švigniti; [sskj]
drtina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ruševina; kontekst
drug števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drug zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drugače prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drugačen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
drugec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)
drugorojenec; Pleteršnik
drugič prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drugikrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drugje prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drugod prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drukan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
odtisnjen; kontekst, nemško-slovenski slovar
druščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
društvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
društvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
družba; SSKJ
družba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
družben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
družica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tovarišica, prijateljica; [sskj]
družina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
družinče samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
družinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
družiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drva samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drvar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drvenka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
pol vagana; Pleteršnik
drveti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
drvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drevo; Biblija.net
drzen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drzniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drzno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drznost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drž. okrajšavagoo300k, IMP
držaj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
držaje prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
držan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
biti držan = imeti za; kontekst
držan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzdrževan; kontekst
držanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
držati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
država samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
državen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
državljan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drže prislov, deležjeIMPSSKJ, Pleteršnik
držeč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Dubrovnik samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
dubrovniški pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
ducat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
duh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
duhoven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik