Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 6

črven črvič črviček črvojedina čudapoln čudapolno čudeč čuden čudenje čudež čuditi čudno čudo čudovit čudovito čuti čutiti čutljaj čuvaj čuvajev čvetiri-oblastnik čvrst čvrsto čvrstost

d: da da_biti da_biti_se dača dahniti da_hoteti da_imeti dajati da_jaz daleč da_li dalja dalje daljen daljina daljnogled Dalmacija Dalmatinec dalmatinski Damascen Damask da_morati dan danaidski današnji dandanašnji dandanes da_ne da_ne_biti danes danica Danica Danijel danijelov da_on dar da_rad da_reči darilnica darilo darovati darovitnost da_se dasi dasiglih dasilih dasiravno da_sonce da_spet da_ta dati da_ti dati_jaz dati_on da_tisti da_tudi davek David davidov davnaj davno davščina dazufügen debel debelce debeliti debelo debelost debel_zrnat deblo deca deček ded dedec dedek dedinja dediščina dedkov dehantski dejan dejanski dejansko dejanje dejati dejaven dejavno deka dekletce dekletov deklica deklič del delajoč delati delavec delavnica delavnik delavnost delce delec delen deležen deležje deležnik deležnost delilen delitev deliti delo deloma delovanje delovati delujoč demfan Demšar denar denarci denaren denarnica denarstvo dereč deroč deset desetak deseterica desetero deseti desetina desetkrat desetleten deska desni desnica desno desolata destiliranje destilirati destillirgefäss destilovanje destructio deščica détails dete detece detelj detelja deteljica deteljišče deti deutschen devati devet devetdeset deveti devetnajst devetnajsti devetogub devetogubnica devica devičica deviški deviškost devištvo devonski dež deža dež_boječ dežela deželan deželen

črven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nanašajoč se na črve; kontekst
črvič samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
črviček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
črvojedina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čudapoln pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ
čudovit; [sskj]
čudapolno prislov, splošni, nedoločenoIMP
čudeč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
čuden pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
čudenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čudež samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čuditi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čudno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čudo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čudo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čudovit pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čudovito prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čuti glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čutiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čutljaj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
občutek; Pleteršnik
čuvaj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čuvajev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
čvetiri-oblastnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
četrtni oblastnik; Biblija
čvrst pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
čvrsto prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
čvrstost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
da veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
da členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
da biti veznik + glagol, pomožni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
da biti se veznik + glagol, pomožni + zaimek(večbesedno geslo)IMP
dača samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dahniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
da hoteti veznik + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)IMP
da imeti veznik + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)IMP
dajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
da jaz veznik + zaimek(večbesedno geslo)IMP
daleč prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
da li veznik + členek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
dalja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dalje prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
daljen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
daljina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
daljnogled samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Dalmacija samostalnik, lastno_ime, ženskiIMP
Dalmatinec samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
dalmatinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Damascen samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Damask samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
da morati veznik + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)IMP
dan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
danaidski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
današnji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
današnji prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
dandanašnji prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
dandanes prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
da ne veznik + členek(večbesedno geslo)IMP
da ne biti veznik + členek + glagol, pomožni(večbesedno geslo)IMP
danes prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
danica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Danica samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
Danijel samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
danijelov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
da on veznik + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
dar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
da rad veznik + prislov, splošni, primernik(večbesedno geslo)IMP
da reči veznik + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)IMP
darilnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
prostor za darovanje; kontekst
darilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
darovati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
darovitnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
darežljivost; Pleteršnik
da se veznik + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
dasi veznik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čeprav; [sskj]
dasiglih veznik(zastarela beseda)goo300k, IMP
dasiravno; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
dasilih veznik(zastarela beseda)goo300k, IMP
dasiravno; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
dasiravno veznik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čeprav; [sskj]
da sonce veznik + samostalnik, občno_ime, srednji(večbesedno geslo)IMP
da spet veznik + prislov, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)IMP
da ta veznik + zaimek(večbesedno geslo)IMP
dati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
da ti veznik + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
dati jaz glagol, glavni, dovršni + zaimek(večbesedno geslo)IMP
dati on glagol, glavni, dovršni + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
da tisti veznik + zaimek(večbesedno geslo)IMP
da tudi veznik + členek(večbesedno geslo)IMP
davek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
David samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
davidov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
davnaj prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zdavnaj, davno; [sskj]
davno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
davščina samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
dazufügen neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
debel pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
debelce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
debeliti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
debelo prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
debelost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
debelina; SSKJ
debel zrnat pridevnik, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k
deblo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
deca samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
deklica; kontekst
deček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ded samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dedec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ded; [sskj]
dedek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dedinja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
dediščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dedkov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
dehantski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
okrajen; kontekst
dejan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dejanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dejansko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dejanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dejati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dejaven pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
dejavno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
deka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dekletce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dekletov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
deklica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
deklič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
del samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
delajoč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
delati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik