Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 45

skriti skrivaj skrivališče skrivati skriven skriven_pisarija skrivno skrivnost skrivši skrnina skrušiti skubiti skuhan skuhati skupaj skupen skupnost skupoma skupščina skupživljenje skusiti skušan skušati skušen skušnja skušnjava skušnjavec skvasiti skvašen slab slabo slabost slaboten slačiti sladek sladiti sladkanje sladkarija sladko sladkor sladkoren sladkorjev sladkost sladnost slajen slama slamnat slamnik slan slana slast slasten slava slavček slaven Slavenija slavilen slavno Slavonija sleči sled sledeč sleden slediti sledivši slednik slednji slednjič slehern sleherni sleme slep slepec slepo slepota Slezijsko slinjavka slišati sliva sloga sloka Slomšek slomškov slonokoščen Slovan slovanski slovanščina slovar sloveč slovečnost Slovenec Slovenija slovenski slovensko Slovensko slovensko-hrvaški slovenščina slovenje sloveti slovničen slovo složen slučaj sluga sluinski slušati služabnica služabnik služba služben služiti smeh smehec smehljaje smehljanje smehljati smejati smejčkati smeje smejoč smel smer smešen smešno smetana smetanov smeti smetje smiliti smisel smledniški smod smodnik smola Smolensk smolika smolnat smotka smrad smrček smrdeti smrdljiv smrečje smreka Smrekarica smreka_vedrenica smrkav smrt smrten smrtno smrtnomučilen smrtno_težaven smukalnica smukati snaha snažen snažno snažnost sneden snedežev sneg snesti snesti_on sneti snetje snetljiv snetljivec snežen snidenje sniti snop snopek snopje snovalnica snovanje snovnost snubiti soba soborec sobota sobrij sočiva sočivje sod sodba sodček sodec sodeče sodelovati soden sodilnica soditi sodnija sodnijski sodnijsko sodnik sodniški Sodom Sodomitar Sodomiter

skriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skrivaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skrivališče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skrivati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skriven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skriven pisarija pridevnik, splošni, nedoločeno + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
skrivno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skrivnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skrivši prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skrnina samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
skrušiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
skubiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skuhan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skuhati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skupaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skupen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skupnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skupoma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skupščina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skupnost; Pohlin To malo besedišče
skupživljenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
skupno življenje, sožitje; izvirnik, latinsko-slovenski slovar
skusiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skušan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skušati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skušen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
skušnja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skušnjava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skušnjavec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
skvasiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skvašen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
slab pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
slabo prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
slabost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slaboten pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
slačiti glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
sladek pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
sladiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sladkanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sladkarija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sladko prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
sladkor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sladkoren pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
sladkorjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sladkost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sladnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
naslada, čutnost; [sskj]
slajen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slama samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slamnat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slamnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slana samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slast samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slasten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slavček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slaven pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
Slavenija samostalnik, lastno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
Slovenija; kontekst
slavilen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slavno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Slavonija samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
sleči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sled samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sledeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sleden pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
slediti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sledivši prislov, deležjegoo300k, IMP
slednik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slednji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slednjič prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slehern pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sleherni pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sleme samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slep pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slepec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slepo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slepota samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
Slezijsko samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k
slinjavka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)
apnena zemlja; kontekst
slišati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sliva samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sloga samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sloka samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
Slomšek samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
slomškov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
slonokoščen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Slovan samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
slovanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovanščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sloveč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovečnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
sloves; Pleteršnik
Slovenec samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Slovenija samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
slovenski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovensko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Slovensko samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k, IMP
slovensko-hrvaški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
slovenščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sloves; Pleteršnik
sloveti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovničen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
složen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slučaj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sluga samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sluinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
slušati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poslušati; [sskj]
služabnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
služabnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
služba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
služben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
služiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smeh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smehec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
smehljaje prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
smehljanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smehljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik