Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 44

sermonum Sertüner serve serviens servientes serviet servum servus sesalec sesalka sesek sestava sestavek sestavina sestaviti sestavljanje sestavljati sestavljen sesti sestra sestrična sešit sešteti seštevek sešteven setev sevec seveda sever severen severen_slovenski severen_tečajen severovzhoden severovzhodnik severozahod severozahoden severozahodnik sevški Sevško sexagesima sezidan sezidati seznaniti seznanjati seznanjenje sezuti seženj sežgaje sežgan sežgati sežig sežigalen sfrčati shajati shivov shladiti shod shodišče shodnica shojen Shonheim shraniti shranjen Shreiber shudeti shujšan shujšati si sibi sic sicer Sicilija sicut Sidon Sidončan significatur signum sihemski sijaj sijajen sijati sila silen siliti silno silnost silo siloma Simeon similior similiter Simon simonov simplicitate simulant sin sinček sine sinek sinica sinit sinoči sint sir Sirec sirek Sirija siromačija siromak siromaški siromaštvo sirota sirski siršpan sirup sis sit sitce siti sitnost sito siv sivček sive sivkast skakati skakljati skala skalina skalovje Skaza skazati skaziti skažen skedenj skesan skesati skidati skisan skisati sklad sklada skladanje skladati sklanjanje skleda skledica skleniti sklenjen sklep sklepati sklepen sklicati sklicevati skloniti sklonjen skobelj skočen skočiti skočivši skodelica skokoma skonca skop skopan skopati skopljenec skoprneti skoraj skorajda skorja skoro skovati skozi skozme skoznje skoznjo skrajen skrb skrben skrbenje skrbeti skrbljiv skrbljivost skrbnik skrbno skrbnost skrčen skrčiti skrilast skrinja skrinjica skrit

sermonum neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
Sertüner samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k
serve neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
serviens neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
servientes neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
serviet neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
servum neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
servus neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
sesalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
sesalka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
sesek samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
sestava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sestavek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sestavina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sestaviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sestavljanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sestavljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sestavljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sestra samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sestrična samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
sešit pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sešteti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
seštevek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sešteven pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preštet; Biblija.net
setev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
setev samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posevek, posejano polje; Pleteršnik
sevec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sejalec; Pleteršnik
seveda členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sever samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
severen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
severen slovenski pridevnik, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k
severen tečajen pridevnik, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k
severovzhoden pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
severovzhodnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
severozahod samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
severozahoden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
severozahodnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
sevški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
Sevško samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k
sexagesima neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
sezidan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sezidati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
seznaniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
seznanjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
seznanjenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
sezuti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
seženj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
1,896 m; [sskj]
sežgaje prislov, deležjeIMP
sežgan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sežgati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sežig samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sežigalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sfrčati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
shajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
shivov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
shladiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
shod samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
shodišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
shajališče; [sskj]
shodnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sinagoga; [sskj]
shojen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Shonheim samostalnik, lastno_ime, moški
shraniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
shranjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Shreiber samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
shudeti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300kPleteršnik
shujšati; Pleteršnik
shujšan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
shujšati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
si neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
sibi neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
sic neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
sicer veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sicer členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sicer prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Sicilija samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
sicut neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
Sidon samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Sidončan samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
significatur neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
signum neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
sihemski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
sijaj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sijajen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sijati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sila samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sila prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
silen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
siliti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
silno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
silnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
silo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
siloma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Simeon samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
similior neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
similiter neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
Simon samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
simonov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
simplicitate neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
simulant samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
sin samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sinček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sine neuvrščeno, tujejezičnoIMP
sinek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sinica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sinit neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
sinoči prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sint neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
sir samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Sirec samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
sirek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koruza; [sskj]
Sirija samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
siromačija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
siromaštvo; [sskj]
siromak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
siromaški pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
siromašen; [sskj]
siromaštvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sirota samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sirski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
siršpan samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
vprežna žival; kontekst
sirup samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sis neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
sit pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sit neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
sitce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
siti samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sitnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sito samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
siv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sivček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sive neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
sivkast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skakati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skakljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skala samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skalina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
velika skala; [sskj]
skalovje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Skaza samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
skazati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skaziti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skažen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skedenj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skesan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skesati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skidati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skisan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skisati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sklad samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sklada samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
valilnik; kontekst
skladanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skladati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
sklanjanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skleda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skledica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skleniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sklenjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sklep samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sklepati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sklepen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sklicati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sklicevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skloniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sklonjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skobelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oblič, skobljič; [sskj]
skočen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
poskočen; [sskj]
skočiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skočivši prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skodelica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
skokoma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skonca prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skop pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skopan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
skopati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skopljenec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skoprneti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
skoraj členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skorajda členekgoo300k, IMPSSKJ
skorja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skorja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sladka skorja = cimet; Pleteršnik
skoro členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skovati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skozi prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skozi predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skozme zaimekgoo300k, IMP
skoznje prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
skoznjo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
skrajen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
skrb samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik