Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 32

pestujoč peš pešati peščen peščenka pešec peška Pešt pet petdeset petek petelin Peter Peterka peteršilj peteršiljev peti petica petič petje petlati petler petnajst petnajsti petploskoven petrofaktologija petrov petsto petvrh pevcati pevcer pevec pezdir pfuj phosphorescenz piaster piča pičel pičiti pihalen pihalnik pihalnikov pijača pijan pijančevanje pijančevati pijanec pijanka pijanost pijanski pijanstvo pijanščina pijavkin pikast piknjen Pilat pild pincgavski pinjen pipa pipica Piran Pirc pire Pireneji pisalec pisalen pisan pisanje pisar pisaren pisarija pisarna pisarnica pisatelj pisati pisec piseljc pisemce piskač piskati pisker piskrc pismenost pismo pismouk pistacija piš pišče piška piškoten pištola pitan piti pitje pivec pivo pivski plac plača plačan plačati plačevati plačilo plamen plameneč planet planika plano plašč plašček plašen plašiti plašnež plašno plat platinski platišče platno plav plavanje plavati plavica plavut plavutonožec plavž plaz plaziti plazma plaža pleča plehast plehnat pleme plemenit plemenitenje plenica ples plesati plesen plesenski plesti Plešivica pletilka plevica plevoč plezalec plinarna plinast Plinij pljuča pljučen pljuskanje pljuvati plod ploditi ploh plosk ploskev plošča ploščad ploščat ploščica ploščnat plošnat plot plunka po pobegniti pobič pobirajoč pobirati pobiti poboj poboljšan poboljšanje poboljšati pobožen pobožno pobožnost pobrati pobrežje pobuna po_cel poceni pocestovati pocinjen pocrkan pocrkati pocukniti pocukrati počakati počakavši

pestujoč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
peš prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pešati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peščen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peščenka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pešec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peška samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Pešt samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
pet števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
petdeset števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
petek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
petek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
č = k; I. Grafenauer 1940: 277
petelin samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Peter samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Peterka samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
peteršilj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peteršiljev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peti števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
petica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
petič prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
petje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
petlati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
beračiti; nemško-slovenski slovar
petler samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
berač; nemško-slovenski slovar
petnajst števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
petnajsti števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
petploskoven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
petrofaktologija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
paleontologija; kontekst
petrov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
petsto števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
petvrh samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
Rabeljske špice; splet
pevcati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMP
cepiti drevje; kontekst
pevcer samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
cepič; kontekst
pevec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pevec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pesnik; SSKJ
pezdir samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pfuj medmetIMPSSKJ
phosphorescenz neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
piaster samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
piča samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krma; [sskj]
pičel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pičiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pihalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
pihalnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pihalnikov pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ
gorilnikov; Pleteršnik
pijača samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pijan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pijančevanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pijančevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pijanec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pijanka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pijanost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pijanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pijanstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pijanščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pijavkin pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
pikast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
piknjen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPPleteršnik
Pilat samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
pild samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
slika, podoba; nemško-slovenski slovar
pincgavski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
pinjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pipa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pipica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Piran samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Pirc samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
pire samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
Pireneji samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
pisalec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
pisatelj, pisec; [sskj]
pisalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pisan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pisan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pisanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pisar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pisaren samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
pisar; Pleteršnik
pisarija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pisanje; [sskj]
pisarna samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pisarnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pisatelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pisati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pisec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
piseljc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k
košček, grižljaj; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
pisemce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
piskač samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
piskati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pisker samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
piskrc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lonček; [sskj]
pismenost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pismo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pismo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napis; kontekst
pismouk samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pistacija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
piš samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pišče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
piška samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
piškoten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
pištola samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pitan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
piti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pitje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pivec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pivo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pivski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plac samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plača samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plačan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plačati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plačevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plačilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plamen samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plameneč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
planet samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
planika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plano samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plašč samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plašček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plašen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plašiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plašnež samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
plašen človek; [sskj]
plašno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plat samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
platinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
platišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
polovica; [sskj]
platno samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plavanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plavati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plavica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plavut samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plavutonožec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plavž samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plaz samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plaziti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plazma samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
plaža samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
pleča samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plehast samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
kositrn; Pleteršnik
plehnat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pleme samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrsta; Pleteršnik
plemenit pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
plemenitenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
plenica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ples samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plesati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plesen samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plesenski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
plesti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Plešivica samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
pletilka samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ
plevica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
plevoč prislov, deležje(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
pletoč; kontekst
plezalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
plinarna samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plinast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Plinij samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
pljuča samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pljučen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pljuskanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pljuvati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plod samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ploditi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ploh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plosk samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ploskev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plošča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ploščad samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
ploščat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ploščica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ploščnat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plošnat pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
ploščat; kontekst
plot samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plunka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
harfa, lutnja; [sskj]
po predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pobegniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pobič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pobirajoč prislov, deležjegoo300k, IMP
pobirati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pobiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poboj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik