Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 33

počasen počasi počasoma počastiti počaščeje počaščen počaščenje počeniti počeščenje početi počez počitek počiti počivati počutek počutiti pod podajati podarjati podarjen podati podbrazdina podbrazdje podedovati podelan podeliti podeljen pod_glava Podgorje Podgozd Podgozdjan poditi podivjati podjopič podkev Podklošterčan podkopavati podkovski Podlipski podložen podložnik podložnost podme podnebje podnevi podnožje podnožnik podoba podoben podobščina podolgast podolgem podolgoma podolgovat podolje podorati Podpeč podpirati podplat podproga podprošček podreti podrk podrt podrtina podrušinja podružnica podse podsebik podstavljen podstopiti podsuti podšukniti podtikovati podučen podučenje podučiti poduk podveza podvizati podvlačiti podvreči podvržen podzemeljski podzidan podzrenje poedin poedinec poflisati_se pogača Pogačar poganski poganstvo poganjek pogasiti poginiti poglavar poglavarjev poglavarstvo poglaven poglaviten poglavitno pogled pogledajoč pogledati pogledovati pogleštati pogmerati pognati pognesti pognojitev pogodu pogoj pogojen pogoltati pogoltnjen pogorelec pogorelski pogoreti pogorišče pogost pogosten pogostiti pogosto pogostokrat pogostoma pogovarjanje pogovarjati pogreb pogrešati pogrešek pogrezati pogrezniti pogreznjen pogrniti pogrnjen pogrobati poguben pogubiti pogubljati pogubljen pogubljenje pogubno pohištvo pohladiti pohlajen pohlevno pohlevnost Pohorje pohujšanje pohujšati pohujšljiv pohvala pohvaljen poiskati poiti poizvedeti poizvedovalno poizvedovati pojasnjevati pojemajoče pojirati pojutrišnjem pojutrišnji pok pokaditi pokati pokazajoč pokazan pokazati pokaziti pokazovati poklekniti poklic poklican poklicati pokniti pokoj pokojen pokojno pokonci pokončanje pokončati pokopališče pokopan pokopati pokopati_on pokora pokoren pokorščina pokositi pokošen pokrajina pokrepčanje pokrepčati

počasen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
počasi prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
počasoma prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
polagoma; Pleteršnik
počastiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
počaščeje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k
počaščen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
počaščenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
počastitev; [sskj]
počeniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
počepniti; [sskj]
počeščenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
početi glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
počez prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
počitek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
počiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
počivati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
počutek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čut; SSKJ
počutek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
občutek; [sskj]
počutiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pod predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podajati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podarjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podarjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podbrazdina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
plast zemlje pod brazdo; Pleteršnik
podbrazdje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
plast zemlje pod brazdo; Pleteršnik
podedovati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podelan pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
podeliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podeljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pod glava predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)IMP
Podgorje samostalnik, lastno_ime, srednjiIMP
Podgozd samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Podgozdjan samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
poditi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podivjati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podjopič samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
telovnik; Pleteršnik
podkev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Podklošterčan samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
podkopavati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
podkopavati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
izpodkopavati; SSKJ
podkovski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
Podlipski samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
podložen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podložnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podložnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
podme zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podnebje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podnevi prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
podnožje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podnožnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podoba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podoben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podobščina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
slika; Pleteršnik
podolgast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podolgem prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
podolgoma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podolgovat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podolje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podorati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Podpeč samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
podpirati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podplat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podproga samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podprošček samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
petelin; SSKJ
podreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podrk samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ples; Pleteršnik
podrt pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podrtina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razvalina; [sskj]
podrušinja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
puhlica; kontekst
podružnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podse zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podsebik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
osebek; kontekst
podstavljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podstopiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lotiti se, začeti; [sskj]
podsuti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nasuti, dati; [sskj]
podšukniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
nahujskati; Gutsman, Pleteršnik
podtikovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPPleteršnik
podučen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poučen; [sskj]
podučen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podučenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
poduk; Pleteršnik
podučiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poučiti; [sskj]
poduk samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podveza samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
podvizati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podvlačiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podbranati; [sskj]
podvreči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podvržen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podzemeljski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podzidan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
podzrenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
sum; kontekst
poedin pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poedinec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posameznik; [sskj]
poflisati se glagol, glavni, dovršni + zaimek(večbesedno geslo)(zastarela beseda)goo300k, IMP
potruditi; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
pogača samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Pogačar samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
poganski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poganstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poganjek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogasiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poginiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
umreti; [sskj]
poglavar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poglavarjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
poglavarstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poglaven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glaven; [sskj]
poglaviten pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
poglavitno prislovIMPSSKJ
pogled samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogledajoč prislov, deležjeIMP
pogledati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogledovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogleštati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
gleštati; kontekst
pogmerati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
pomnožiti; nemško-slovenski slovar
pognati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pognesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pognojitev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
pogodu prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogoj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogojen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogoltati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogoltnjen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
izpahnjen; kontekst, Pleteršnik
pogorelec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogorelski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPPleteršnik
požaren; kontekst
pogoreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogorišče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogost pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogosten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogostiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogosto prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
pogostokrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
pogostoma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogovarjanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogovarjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogreb samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogrešati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogrešek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napaka; [sskj]
pogrezati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogrezniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogreznjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
pogrniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogrnjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogrobati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poguben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogubiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogubljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogubljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogubljenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogubno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pohištvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pohladiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pohlajen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
pohlevno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pohlevnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
Pohorje samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k, IMP
pohujšanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pohujšati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pohujšljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pohvala samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pohvaljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poiskati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poiti glagol, glavni, dvovidski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iti; kontekst
poiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poizvedeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poizvedovalno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
poizvedovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pojasnjevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pojemajoče prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
pojirati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
zahtevati; Pohlin To malo besedišče
pojutrišnjem prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pojutrišnji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pok samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pokaditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pokati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pokazajoč prislov, deležjegoo300k, IMP
pokazan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pokazati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pokaziti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pokazovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kazati; [sskj]
poklekniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poklic samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poklican pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poklicati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pokniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
počiti; [sskj]
pokoj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pokojen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik