Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 31

ozdravljati ozdravljen ozdravljenec ozdravljenje ozdravljiv ozek ozeleneti ozidje ozimen ozimina ozir ozirajoč ozirati ozko ozkolisten ozmerjati oznanilo oznaniti oznanovalka oznanovati oznanjati oznanjen oznanjevalec oznanjevanje oznanjevati ozračje ozreti Ožbe oždevati oženiti ožet ožeti ožgan oživeti oživiti oživljanje oživljati oživljen ožuljenje

p: pa pacan packati pač pačiti padati padec padel padež padoč padvan paglavec pahnjen pak pa_kar palec palica paličica paljčino palma pa_merkati pamet pameten pametiva pametno pametovati panj papa papež papir papirček Papuanec par paradiž paragvajski paren pariški Pariz Parižan parjenje parkelj parlamentaren parostroj parsko particip pas pasat pasijon pasji pasonce past pasti pastir pastirček pastirica pastiričica pastirski pastor paša pašček pašen pašnik pašnja pašteta paštetica pa_ta patent pater pa_ti patriarh Pavel Pavija Pavle pavolen pavolnak Pavšler pazduha pazdušen paziti pazljivo pecelj pecirk peč peča pečanje pečat pečati Peče pečen pečenka pečenkin pečenje pečevje peči pečica pečka pečovje pedagoški pedagoško pega pegerati pegerovanje pegerovati pehati pekel peketati peklenski pelcar pelin peljan peljati penez penezomenec Pensilvanija penja pepel pepelničen Pepo percajtu percvingati peresce perešček pergament perioda perioden periodičen perišče perje perjiče pernica pero perspektiv persuasisse peršona pertransibit perujski perut perutnica perutnina perutninin perverse Perzija Perzijec perzijski pes pesa pesek pesem pesemski pesen peskast pesnik pesniški pesniško pesništvo pest pestovati

ozdravljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ozdravljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ozdravljenec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ozdravljenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ozdravljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ozek pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
ozeleneti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
ozidje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ozimen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
ozimina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ozir samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ozirajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ozirati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ozko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ozkolisten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ozmerjati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oznanilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oznaniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oznanovalka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMP
oznanovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sporočati javnosti, razglašati, razširjati, učiti; [sskj]
oznanjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oznanjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oznanjevalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
oznanjevanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
oznanjevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ozračje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ozreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Ožbe samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
oždevati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obotavljati; Pleteršnik
oženiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ožet pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ožeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ožgan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oživeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oživiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oživljanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oživljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oživljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ožuljenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMP
pa veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pa členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pacan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
packati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pač členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pačiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
padati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
padec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
padec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sklon; kontekst
padel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
padež samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
sklon; Pleteršnik
padoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
padvan samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
vrsta tkanine; Pleteršnik
paglavec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pahnjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pak členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pa kar členek + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
palec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
palica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
paličica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
paljčino samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMP
palma samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pa merkati veznik + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)
pamet samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pameten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pametiva samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tepežni dan, tepežkanje; [sskj]
pametno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
pametovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
panj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
papa samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
oče; SSKJ
papež samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
papir samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
papirček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Papuanec samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
par samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
paradiž samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
raj; [sskj]
paragvajski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
paren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pariški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
Pariz samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Parižan samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
parjenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
parkelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
parlamentaren pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
parostroj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
parni stroj; Pleteršnik
parsko samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
particip samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pas samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pasat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pasijon samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
pasji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pasonce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
past samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pasti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pasti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pastir samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pastirček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pastirica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pastiričica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pastirski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pastor neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
paša samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pašček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
pašen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
pašnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pašnja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
paša, pasenje; [sskj]
pašteta samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
paštetica samostalnik, občno_ime, ženskiIMP
pa ta veznik + zaimek(večbesedno geslo)IMP
patent samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pater samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pa ti veznik + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
patriarh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Pavel samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Pavija samostalnik, lastno_ime, ženskiIMP
Pavle samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
pavolen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
bombažev; Pleteršnik
pavolnak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
bombaževec; Pleteršnik
Pavšler samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
pazduha samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pazdušen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
paziti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pazljivo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pecelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pecirk samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
komisija; kontekst
peč samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pečanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pečat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pečati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ukvarjati se; [sskj]
Peče samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
pečen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pečen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pečenka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pečenkin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
pečenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pečevje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skalovje; [sskj]
peči glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pečica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pečka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pečovje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
skalovje; kontekst
pedagoški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pedagoško prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
pega samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pegerati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
želeti; nemško-slovenski slovar
pegerovanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
želja, zahteva; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
pegerovati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMP
zaželeti; nemško-slovenski slovar
pehati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pekel samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peketati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peklenski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pelcar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
cepič; Murko
pelin samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peljan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
penez samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
denar; [sskj]
penezomenec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
menjalec denarja; Pleteršnik
Pensilvanija samostalnik, lastno_ime, ženskiIMP
penja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300kSSKJ, Pleteršnik
pepel samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pepelničen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Pepo samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
percajtu prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
zadosti zgodaj; kontekst
percvingati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k
izsiliti, primorati; Teodor Domej: e-korespondenca
peresce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
perešček samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ
peresce; [sskj]
pergament samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
perioda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
perioden pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
periodičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
perišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prgišče; [sskj]
perje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
perjiče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
perje; [sskj]
pernica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
pero samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
perspektiv samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
daljnogled; Pleteršnik
persuasisse neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
peršona samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
pertransibit neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
perujski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
perut samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik