Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 27

ništermanj nit niti niti_eden nitka nizek nizko nižati nižjost n-kratnik no noben nocoj nocojšnji noč nočen noč_in_dan noga nogalnica nogavica nogavičar noht nor norčevanje norčija norec norica norost norski nos noseč nosilo nositi nosnica noster nostra nostri nostris noša nošnja not noter noterdajanje noter_iti noter_pasti noterpeljanje noterpostavljen noter_puščen noter_ulit notervzeti Notranjec notranji Notranjsko notranjsko-avstrijski notri nov novica novič novičar novissimo novo novo_izbran novonapravljen novonastopen novo_posvečen nož nožek nožev Nožice nožnica npr. nuc nucati nucen nudelj numera Numidčan nunski Nurnberg nürnberški Nürnberžan njegov njen njihov njiva njun

o: o ob obadva oba_dva obakrat obaliti obaren obarjati obarjen obarvan obče občekoristen občevanje občevati obči občina občinski občinjevanje občutiti občutljaj občutljivost občutnost obdan obdarovan obdarovati obdati obdelovalec obdelovanje obdelovati obdivjati obdrsniti obdržanje obdržati obdržavši obednica obeliti ob_en obenem oberfläche oberst obesiti obešen obhajilo obhrbten običaj običajno obilen obilje obilno obilnost obirati obiskanje obiskati obiskavajoč obiskovati obiti objemati objesten objeti objokovati obkrožen oblačilo oblačiti oblak oblast oblasten oblastnik oblečen obleči oblegan obleten obleteti ob_leto obličje obliti obližje obljuba obljubiti obljubljen obložen obložiti obmolkniti obnašanje obnašati obnesti obnoreti obod obodec obogateti oboist oboj obojen obok obomarija oboriti oborožen obotavljati obračaje obračati obračunati obramba obraščen obraz obrazar obraziti obrazovanje obregati obresti obrezati obrežje obrisati obrniti

ništermanj veznik(zastarela beseda)IMP
kljub temu, vendar; Pleteršnik
nit samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
niti veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
niti eden veznik + števnik, besedni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nitka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nizek pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
nizko prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
nižati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nižjost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
nižja stopnja; kontekst
n-kratnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
no medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
noben zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nocoj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nocojšnji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
noč samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nočen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
noč in dan samostalnik, občno_ime, ženski + veznik + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)IMP
noga samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nogalnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gonilo; [sskj]
nogavica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nogavičar samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
noht samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nor pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
norčevanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
norčija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
norec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
norica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
norost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
norski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nor; [sskj]
nos samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
noseč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nosilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nositi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nosnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
noster neuvrščeno, tujejezičnoIMP
nostra neuvrščeno, tujejezičnoIMP
nostri neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
nostris neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
noša samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
nošnja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
noša; SSKJ
not samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stiska, nuja; nemško-slovenski slovar
noter prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
noterdajanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
navdih; nemško-slovenski slovar
noter iti prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, dvovidski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
noter pasti prislov, splošni, primernik + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
noterpeljanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
prihod; kontekst, nemško-slovenski slovar
noterpostavljen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
določen; nemško-slovenski slovar
noter puščen prislov, splošni, nedoločeno + pridevnik, deležniški, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
noter ulit prislov, splošni, nedoločeno + pridevnik, deležniški, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
notervzeti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
zaužiti; nemško-slovenski slovar
Notranjec samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
notranji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Notranjsko samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k, IMP
notranjsko-avstrijski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
notri prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nov pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
novica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
novič prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
spet, znova; [sskj]
novičar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posredovalec novic, sel, kurir; [sskj]
novissimo neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
novo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
novo izbran prislov, splošni, nedoločeno + pridevnik, deležniški, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k
novonapravljen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
novozgrajen; kontekst
novonastopen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
novo posvečen prislov, splošni, nedoločeno + pridevnik, deležniški, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nož samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nožek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nožev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Nožice samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
nožnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
npr. okrajšavagoo300k, IMP
nuc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
korist, uporaba; nemško-slovenski slovar
nucati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
nucen pridevnik, splošni, presežnik(zastarela beseda)goo300k, IMP
najbolj potreben; kontekst
nucen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
potreben, koristen; kontekst
nudelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rezanec; [sskj]
numera samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
številka; [sskj]
Numidčan samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
nunski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Nurnberg samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
nürnberški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
Nürnberžan samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
njegov zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
njen zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
njihov zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
njiva samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
njun zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
o predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ob predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obadva zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oba dva zaimek + števnik, besedni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
obakrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obaliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obaren pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
obarjati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
obarjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obarvan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obče prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
občekoristen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
občevanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
občevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obči pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
občina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
občinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
občinjevanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
presejanje; Pleteršnik
občutiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
občutljaj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
občutek; [sskj]
občutljivost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
občutnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
zmožnost za občutenje; Pleteršnik
obdan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obdarovan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obdarovati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obdati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obdelovalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
obdelovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obdelovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obdivjati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obdrsniti glagol, glavni, dovršnigoo300kSSKJ
obdržanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ
obdržati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obdržavši prislov, deležjegoo300k, IMP
obednica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
jedilnica; [sskj]
obeliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ob en predlog + števnik, besedni(večbesedno geslo)goo300k
obenem prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oberfläche neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
oberst samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obesiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obešen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obhajilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obhrbten pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
običaj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
običajno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obilen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
obilje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obilno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
obilnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obirati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obiskanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPPleteršnik
obiskati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik