Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 28

obrnivši obrnjen obrobica obroč obroditi obrozdati obrt obrtnija obrtnik obrtniški obrtništvo obrtnost obrušen obrv obsecrationibus obseči obsedati obseden obsejan obsejati obsenčiti obsesti obsijati obskrbništvo obsoditi obsojanje obsojen obstati obstopiti obsut obsuti obsvetiti obširno obširnost obtežiti obtičati obtolčen obtoženec obtožiti obubožati obuditev obuditi obujati obupan obupano obupen obvarovan obvarovanje obvarovati obvarovati_jaz obveljati obveza obvezati obvladanje obzidje obzorje obžalovati obžeti ocveteti ocvreti ocvrt oča očak oče očediti očen. očenaš očesce očesenje očeten očetistvo očetno očetov očetovski očetovsko oči očin očistiti očiščen očiščenje očiščevati očitanje očitati očiten očitno očividen očividno očka očrniti od odbegniti odbit odborništvo odborstvo odbran odcediti odcveteti oddahniti oddaljen oddaljiti oddelek oddeliti oddihovati oddržati odebeleti odetelj odgnati odgojitelj odgojiteljica odgovor odgovoriti odgristi odgrniti odhod odid oditi odjenjevati od_jesenovje odjezditi odkar odklonski odkod odkoder odkopati odkrhniti odkriti odkritosrčen odkritosrčno odkritosrčnost odkrušiti odlagati odlarček odlašati odlesti odleženje odliti odloček odločen odločenje odločevaje odločilen odločiti odlomljen odložiti odluščiti odmiti odmreti odnašati odnehati odnesti od_on odondod odpadnica odpadnik odpasti od_paverščen odpehati odpeljati odpeljevati odpirati odpočiti odpotiti odpovedovati odpraviti odpravništvo odpreti odprt odpustek odpustiti odpuščanje odpuščati odpuščen odrajtovilo odrasel odraslek odrasti odraščen odreči odrekanje odrešenik odrešenje odrešiti odreti odrevenel odrezati odrgniti odrgnjevati odriniti odročen odrt odrtija odrtnik od_ruda odsekati odsihdob odsihmal odslej

obrnivši prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
obrnjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrobica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMP
obroč samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obroditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrozdati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
umazati; Pleteršnik
obrt samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrtnija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrt; SSKJ
obrtnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrtniški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrtništvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrtnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrt; [sskj]
obrušen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrv samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
obsecrationibus neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
obseči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obsedati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obseden pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obsejan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obsejati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obsenčiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obsesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obsijati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obskrbništvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
oskrba; kontekst
obsoditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obsojanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
obsojen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obstati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obstopiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obsut pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obsuti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obsvetiti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
obširno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
obširnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obtežiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obtičati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obtolčen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obtoženec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
obtožiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obubožati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obuditev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obuditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obujati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obupan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obupano prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
obupen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
obvarovan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obvarovanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
obvarovati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obvarovati jaz glagol, glavni, dovršni + zaimek(večbesedno geslo)IMP
obveljati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obveza samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obvezati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obvladanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
obzidje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obzorje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obžalovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obžeti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
ocveteti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ocvreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ocvrt pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oča samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oče; [sskj]
očak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oče samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očediti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očen. okrajšavaIMP
očenaš samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očesce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očesenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
cepljenje s popkom; Pleteršnik, kontekst
očeten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očetistvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
očetovina; kontekst
očetno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očetov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očetovski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očetovsko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oči samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očistiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očiščen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očiščenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očiščevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očitanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očitati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očiten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očiten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
javen; SSKJ
očitno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
očividen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očiten; [sskj]
očividno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očka samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očrniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
od okrajšavagoo300k, IMP
odbegniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odbit pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odborništvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odborstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
odbor; kontekst
odbran pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odcediti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odcveteti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oddahniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oddaljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oddaljiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
oddelek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oddeliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oddihovati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
oddržati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMP
odvračati; nemško-slovenski slovar
odebeleti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odetelj samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
oblačilo; Pleteršnik
odgnati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odgojitelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzgojitelj; [sskj]
odgojiteljica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzgojiteljica; [sskj]
odgovor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odgovoriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odgristi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odgrniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odhod samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odid samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odhod; kontekst
oditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odjenjevati glagol, glavni, nedovršniIMPPleteršnik
od jesenovje predlog + samostalnik, občno_ime, srednji(večbesedno geslo)IMP
odjezditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odkar veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odklonski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
odkod zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odkod prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odkoder veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odkopati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odkrhniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odkriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odkritosrčen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odkritosrčno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odkritosrčnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odkrušiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odlagati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odlarček samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
orel; kontekst
odlašati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odlesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odleženje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
tolažba, uteha, pomiritev; izvirnik, Latinsko-slovenski slovar
odliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odloček samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
usoda; Pleteršnik
odločen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odločenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
ločitev; kontekst
odločevaje prislov, deležje(zastarela beseda)goo300k, IMP
ločevaje; kontekst
odločilen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odločiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odločiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odmakniti; kontekst
odlomljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odložiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odluščiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odmiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
izmiti, očistiti; Pleteršnik
odmreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odnašati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odnehati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odnesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
od on predlog + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
odondod prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
od tam; [sskj]
odpadnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPPleteršnik
odpadnik samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
odpasti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
od paverščen predlog + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)(zastarela beseda)goo300k
praznoveren (pavera = praznoverje); Pleteršnik
odpehati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
odgnati; kontekst
odpeljati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpeljevati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
voziti; kontekst
odpirati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpočiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpotiti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
odstraniti, odpraviti; Pleteršnik
odpovedovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpraviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpravništvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odprt pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpustek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpustiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpuščanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpuščati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpuščen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odrajtovilo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
dajatev; Pleteršnik
odrasel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odraslek samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
odrasti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odraščen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odreči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odrekanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odrešenik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odrešenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odrešiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik