Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 26

nepremislek nepremožen neprenehen neprenehoma ne_preobrniti ne_prepirati_se ne_prestrašiti nepretrgljiv nepretrgoma ne_preudarjati ne_prevrniti nepridno neprijatelj neprijazen neprijaznost neprijeten nepriljuden nepriljudnost ne_prinesti nepripraven ne_pripravljati ne_pripustiti ne_pristavljati ne_priti ne_pustiti neranjen ne_ratati ne_razglasiti ne_razglašati ne_razodeti ne_raztresati ne_razumeti ne_razvezati ne_reči neroden nerodnost nescio nesegnit neselitev ne_siniti nesit nesklad ne_skladati neskladen neskončen neskončno neskrben ne_skrbeti neskrbno ne_slišati neslovenski ne_smeti nesmrten ne_snesti nesoč nespamet nespameten nespametno ne_spati nespodoba nespodoben ne_spodobiti nespodobno ne_spomniti ne_spoštovati ne_spoznati ne_spravljati nespremenljiv nespremenjen ne_spreobrniti nesramen nesramnež nesramnost nesrčen nesreča nesrečen nesrečnica nesrečno nestanoviten nestanovitnost nesti nesti_on ne_storiti nestorjen ne_togotiti_se ne_tožiti netragljivo netresk ne_trpeti ne_ubogati neučljivost ne_udariti neukroten neumen neumit ne_umivati neumnost neumrjoč neumrjočnost neumrljiv ne_upati neusahljiv neusmiljen neusmiljeno neustrašen neutruden neutrudljiv neutrudljivo neutrudno nevaren nevarno nevarnost nevarščina nevede nevedeč ne_vedeti ne_vedeti_li nevednost ne_vedoč ne_veljati nevera neveren ne_verjeti nevernik nevesta nevesten nevestin nevezan neviden ne_videti nevidno nevolja nevoljen ne_voščiti nevoščljiv nevoščljivost nevreden nevsakdanji ne_vtikovati nevtralen ne_vzdigniti ne_vzeti ne_zadeti ne_zameriti nezamrznjen ne_zanucati ne_zapopasti ne_zapustiti nezastopen ne_zastopiti nezaupen_sovražen nezavzeten nezdrav nezmasa nezmasen nezmasno nezmeren nezmožen nezmožnost neznan neznano ne_znati nezrel ne_zvedeti nezvest nezvestnik nezvestoba Neža nežen ne_živeti Nežka nežlahten nežno nič nič_kaj ničvreden nihče nikak nikakor nikakršen nikamor nikar nikdar nikelj nikjer nikljev Nikolaj nikoli nineviterski ninivski niobij nisi ništer

nepremislek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
nepremišljenost; kontekst
nepremožen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neprenehen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ
neprestan; [sskj]
neprenehoma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne preobrniti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne prepirati se členek + glagol, glavni, nedovršni + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne prestrašiti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)IMP
nepretrgljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
nepretrgoma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne preudarjati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne prevrniti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nepridno prislov, splošni, nedoločenoIMPPleteršnik
neprijatelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sovražnik, nasprotnik; [sskj]
neprijazen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neprijaznost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neprijeten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nepriljuden pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
nepriljudnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
ne prinesti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nepripraven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne pripravljati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne pripustiti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)IMP
ne pristavljati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne priti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne pustiti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
neranjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne ratati členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)IMP
ne razglasiti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne razglašati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne razodeti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne raztresati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne razumeti členek + glagol, glavni, dvovidski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne razvezati členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne reči členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
neroden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nerodnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nescio neuvrščeno, tujejezičnoIMP
nesegnit pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k
nerazkrojen; kontekst
neselitev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k
ne siniti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k
nesit samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
pelikan; kontekst
nesklad samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
ne skladati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)IMP
neskladen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neskončen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neskončno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neskrben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne skrbeti členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
neskrbno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
ne slišati členek + glagol, glavni, dvovidski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
neslovenski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ne smeti členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nesmrten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne snesti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nesoč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nespamet samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nespameten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nespametno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne spati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nespodoba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nespodoben človek, nespodobno dejanje; [sskj]
nespodoben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne spodobiti členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nespodobno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne spomniti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne spoštovati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne spoznati členek + glagol, glavni, dvovidski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne spravljati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nespremenljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
nespremenjen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ne spreobrniti veznik + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nesramen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nesramnež samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nesramnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nesrčen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
nesreča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nesrečen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
nesrečnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nesrečno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nestanoviten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nestanoviten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neobstojen; Pleteršnik
nestanovitnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nesti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nesti on glagol, glavni, nedovršni + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne storiti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nestorjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ne togotiti se členek + glagol, glavni, nedovršni + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne tožiti členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
netragljivo prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
voljno; Pleteršnik
netresk samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne trpeti členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)IMP
ne ubogati členek + glagol, glavni, dvovidski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
neučljivost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMP
ne udariti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
neukroten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neukrotljiv; [sskj]
neumen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neumit pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne umivati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
neumnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neumrjoč pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nesmrten; [sskj]
neumrjoč pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
neumrjočnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nesmrtnost; [sskj]
neumrljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne upati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
neusahljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
neusmiljen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neusmiljeno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neustrašen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neutruden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neutrudljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neutrudljivo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
neutrudno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nevaren pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
nevarno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
nevarnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nevarščina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
nevarnost; Pleteršnik
nevede prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nevedeč pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPPleteršnik
neviden; Pleteršnik
ne vedeti členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne vedeti li členek + glagol, glavni, nedovršni + členek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nevednost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne vedoč členek + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)IMP
ne veljati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nevera samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neveren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne verjeti členek + glagol, glavni, dvovidski(večbesedno geslo)IMP
nevernik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nevesta samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nevesten pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
nevestin pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nevestina župa = šodo; kontekst
nevestin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nevezan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neviden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne videti členek + glagol, glavni, dvovidski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nevidno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nevolja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nevoljen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne voščiti členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nevoščljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nevoščljivost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nevreden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nevsakdanji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ne vtikovati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nevtralen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne vzdigniti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne vzeti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne zadeti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne zameriti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nezamrznjen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ne zanucati členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)(zastarela beseda)goo300k, IMP
rabiti; kontekst
ne zapopasti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne zapustiti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)IMP
nezastopen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
nerazumljiv; kontekst
ne zastopiti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nezaupen sovražen pridevnik, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k
nezavzeten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
nezdrav pridevnik, splošni, primernik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolj nezdrav; kontekst
nezdrav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nezmasa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
nezmernost; Pleteršnik
nezmasen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
neznosen; Pleteršnik
nezmasno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
nezmerno; Pleteršnik
nezmeren pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neizmeren; [sskj]
nezmožen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nezmožnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neznan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neznan pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neznanski; SSKJ
neznano prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne znati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nezrel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne zvedeti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nezvest pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nezvestnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nezvest moški; [sskj]
nezvestoba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Neža samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
nežen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne živeti členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
Nežka samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
nežlahten pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
nežno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nič zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nič prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nič kaj prislov, splošni, nedoločeno + prislov, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ničvreden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
nihče zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nikak zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nikakor prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nikakršen zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nikamor prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nikar členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nikdar prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nikelj samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
nikjer prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nikljev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
Nikolaj samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
nikoli prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nineviterski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
ninivski; kontekst
ninivski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
niobij samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
nisi neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
ništer zaimek(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nič; Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0