Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 23

mrežica mrgoleti mrk mrkel mrkniti mrlič mrmranje mrmrati mrtev mrtvaški mrtvi mrtvičen mrtvoud mrva mrvica mrzel mrzel_voda mrzeti mrziti mrzko mrzkost mrzlica Mrzlica mrzličen mrzlo m-številčen mucica mučenčev mučiti mühle mühleisen mujati mulatka München murenček murva murvin musliman mušelj muškaplet muškaten muškaten_cvet muškatov mušnica mušter mutast mutec muzati muzej muzeum muzika muzikant

n: na nabira nabiraje nabiralec nabiranje nabirati na_blago Nabois nabran nabrati na_britof na_cesta na_čast načeti načrt nadalje nadaljnji nadangel nadavek nadejati nadelovati nadevati nadlegovati nadležen nadležuvanje nadloga nadme nadomestiti nadomeščati nadpis na_drevo nadrobno nadstropje na_duša nadvojvoda nadzemeljski naenkrat nag na_gavge nagel nageljnov_žbica naglas naglica nagloma nagnenje nagnusen nagnusnost nagnjen nagnjenost nagnjenje nagovarjanje nagovor nagrbančiti nagrbljen nahajati nahorjev naj najbolj najbrž najdec najdevati najemnik najin najkrajen najmanj najmer naj_on najpoprej najprej najprvi najprvo najsi najti največ največkrat nak na_kaj_za_en nakanjenje nakar na_kateri naključiti naključje nakloniti nakopičen nakopičiti nakrmiti nakvišku nalašč nalesti naliti naložen naložiti namakalen namakati namašen namašenje namašiti namazati name namen nameniti namenjen nameravati namestime namestimje namestiti namestnik namesto namestovati namešan namešati nametan Namir na_miza namnožiti namočen namočiti na_moj namolsti namreč nanaglo nanagloma nanašalen nanašanje nanašati nanašaven nanesti na_nos Nanoščica na_okroglo na_on napačen napačno napačnost napadati napak napasti napeljan napeljati napeljevanje napeljevati napenjati napev

mrežica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrgoleti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrk samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrkel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrkniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrlič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrmranje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrmrati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrtev pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrtvaški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrtvi samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrtvičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrtvoud samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
možganska kap; [sskj]
mrva samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrvica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrvica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
malenkost; SSKJ
mrzel pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
mrzel voda pridevnik, splošni, nedoločeno + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
mrzeti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
biti zoprn; [sskj]
mrziti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sovražiti; [sskj]
mrzko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrzkost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpor; Pleteršnik
mrzlica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Mrzlica samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
mrzličen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrzlo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
m-številčen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
mucica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
mučenčev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
mučiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mühle neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
mühleisen neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
mujati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mulatka samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ
München samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
murenček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
murva samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
murvin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
musliman samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
mušelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grmušelj; kontekst
muškaplet samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k
muškatni orešek; splet
muškaten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
muškaten cvet pridevnik, splošni, nedoločeno + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)goo300k, IMP
muškatov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mušnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mušter samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
vzorec; splet
mutast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mutec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nem človek; [sskj]
muzati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
muzej samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
muzeum samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
muzej; kontekst
muzika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
muzikant samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
na predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nabira samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nabiranje; SSKJ
nabira samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nabor; SSKJ
nabiraje prislov, deležjeIMP
nabiralec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
nabiranje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nabirati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
na blago predlog + samostalnik, občno_ime, srednji(večbesedno geslo)goo300k
Nabois samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
nabran pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nabrati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
na britof predlog + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)IMP
na cesta predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
na čast predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
načeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
načrt samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nadalje prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nadaljnji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nadangel samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
nadavek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nadejati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nadelovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nadevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nadlegovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nadležen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
nadležuvanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
preobremenjenost; Gutsman
nadloga samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nadme zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nadomestiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nadomeščati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nadpis samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napis; SSKJ
na drevo predlog + samostalnik, občno_ime, srednji(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nadrobno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nadstropje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
na duša predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nadvojvoda samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nadzemeljski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naenkrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
nag pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
na gavge predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nagel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nageljnov žbica pridevnik, svojilni, nedoločeno + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
naglas prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naglica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nagloma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nagnenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPPleteršnik
nagnusen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nagnusnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nagnjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nagnjenost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nagnjenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nagovarjanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nagovor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nagrbančiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nagrbljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nahajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nahorjev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
naj veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naj členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
najbolj prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
najbrž členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
najdec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
iznajditelj; Pleteršnik
najdevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
najemnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
najin zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
najkrajen pridevnik, splošni, presežnik(zastarela beseda)goo300k, IMP
najbolj krajen; kontekst
najmanj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
najmer členek(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
namreč; Pleteršnik
naj on veznik + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
najpoprej prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
najprej; [sskj]
najprej prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
najprvi števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ
najprvo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
najsi veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
najti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
največ prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
največkrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nak členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
na kaj za en predlog + zaimek + predlog + števnik, besedni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nakanjenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
nakana; Pleteršnik
nakar veznik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
potem, nato; [sskj]
na kateri predlog + zaimek(večbesedno geslo)IMP
naključiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naključje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nakloniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nakloniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zgoditi; Pleteršnik
nakopičen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nakopičiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nakrmiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nakvišku prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
kvišku, navzgor; [sskj]
nalašč prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nalesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nalesti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
najti; Pleteršnik
naliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naložen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naložiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
namakalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
namakati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
namašen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMP
namašenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMP
namašiti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
namazati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
name zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
namen samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nameniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
namenjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nameravati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
namestime samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
zaimek; kontekst
namestimje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
zaimek; kontekst
namestiti glagol, glavni, dvovidski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nadomestiti; kontekst
namestnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
namesto predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
namestovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nadomeščati; [sskj]
namešan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
namešati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nametan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Namir samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
na miza predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)IMP
namnožiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
namočen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
namočiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
na moj predlog + zaimek(večbesedno geslo)IMP
namolsti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
namreč veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nanaglo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nanagloma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nanašalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
nanašanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nanašati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nanašaven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
oziralni; kontekst
nanesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
na nos predlog + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)IMP
Nanoščica samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
na okroglo predlog + prislov, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)IMP
na on predlog + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
napačen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik