Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 24

napihnjen napihovanje napihovati napis napisan napiti napojiti napol Napoleon Napoli na_polica na_polje napolniti napolnjen napolnjevati na_pomoč naposled na_postelja napoti napoved napovedati napraviti napravljen napreden napredovanje napredovati naprej naprej_iti naprej_nesti naprej_plačevanje naprejpoložiti naprejpostaviti naprejpostavljati naprejpostavljen naprejpostavljeni naprej_povedati naprejprinesti naprejpriti naprejšnji naprejvzetje na_primer naprodaj naprositi naprošen naproti napuhnjen na_rajža narasten narasti naraščati naraščen naraven naravnost naravoslovje naravski narazen narečiven narečje naredba narediti narejanje narejati narejen narezan narezati naroben naročaj naročanje naročati naročilen naročilo naročiti naročje narod naroden narodnost Narvaez nasad nasaditi nasajanje nasajen nase naseben naseliti naselnik nasičen nasičevati nasipati nasiten nasititi na_skriven nasladnost naslediti naslednik naslednji nasledovati naslon nasloniti naslonjen naslov nasmehniti nasmejati nasproten nasproti nasprotje na_sreda nasrkati Nassau nastanek nastanje nastaviti nastelj nastelja nastiljati nastilje nastlati nastopek nastopiti nastopnik na_stran nastrgan nastrgati nasuti nasvetovan naš naštelati naštet našteti naštevanje naštuliti na_ta natakniti natančen natančno natančnost natanek natanko nateg nategovati natekoma na_telo na_tešče natihem natihoma natirlih natis natiskalnica natiskovalec natiskovanje natisniti natisnjen natlačiti nato natočiti natovorjen natresti natreti natrgati natrij natrijev natrositi natura natürlich naturoznanski na_tvoj naučiti nauk naukaz navaden navaditi navadno navasti navdušen navedba na_vekomaj naveličati navenčno na_ves navezan navezniti navidez navidezen navidljivost navleči navodilo na_vogal navoziti navpično navreti navrtan navrtati navsezadnje navsezgodaj navzdol navzkriž navzkrižen navzkriž_misel

napihnjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napihovanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
napihovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napis samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napisan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
napiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napojiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napol prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Napoleon samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Napoli samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
na polica predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
na polje predlog + samostalnik, občno_ime, srednji(večbesedno geslo)goo300k, IMP
napolniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napolnjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napolnjevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
na pomoč predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
naposled prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
na postelja predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
napoti prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
napoved samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napovedati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napraviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napravljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napreden pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napredovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napredovati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naprej prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naprej iti prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, dvovidski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
naprej nesti prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
naprej plačevanje prislov, splošni, nedoločeno + samostalnik, občno_ime, srednji(večbesedno geslo)(zastarela beseda)IMP
predplačilo; kontekstpredplačilo; kontekst
naprejpoložiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMP
dati naprej, razdeliti; nemško-slovenski slovar
naprejpostaviti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMP
predpostaviti, načrtovati; nemško-slovenski slovar
naprejpostavljati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
predstavljati; nemško-slovenski slovar
naprejpostavljen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
nadrejen, predpostavljen; nemško-slovenski slovar
naprejpostavljeni samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
nadrejeni; kontekst
naprej povedati prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
naprejprinesti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
navesti, predstaviti; nemško-slovenski slovar
naprejpriti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMP
užiti; kontekst
naprejšnji pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
vnaprejšnji; [sskj]
naprejvzetje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
delo, ravnanje, opravilo; nemško-slovenski slovar
na primer predlog + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)goo300k, IMP
naprodaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
naprositi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naprošen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
naproti prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napuhnjen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
na rajža predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
narasten pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMP
narasti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naraščati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naraščen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ
naraven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naravnost prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naravoslovje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naravski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
naraven; Pleteršnik
narazen prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
narečiven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
stvaren; kontekst
narečje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
narečje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prislov; kontekst
naredba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odredba, ukaz; [sskj]
narediti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
narejanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
narejati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
delati; [sskj]
narejen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
narezan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
narezati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naroben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300kSSKJ, Pleteršnik
naročaj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naročje; SSKJ
naročanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naročati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naročilen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naročilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naročiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naročje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
narod samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naroden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
narodnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Narvaez samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
nasad samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nasaditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nasajanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nasajen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nase zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naseben pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
absoluten; Pleteršnik
naseliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naselnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naseljenec; [sskj]
nasičen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nasičevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nasipati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nasiten pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nasititi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
na skriven predlog + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)IMP
nasladnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
naslediti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naslednik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naslednji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nasledovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naslon samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nasloniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naslonjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naslov samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nasmehniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nasmejati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nasproten pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
nasproti prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nasproti predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nasprotje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
na sreda predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)IMP
nasrkati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Nassau samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
nastanek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nastanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nastanek; kontekst
nastaviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nastelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stelja; [sskj]
nastelja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
stelja; [sskj]
nastiljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nastilje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)
stelja; [sskj]
nastlati glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
nastopek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posledica; [sskj]
nastopiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nastopnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
naslednik; Pleteršnik
na stran predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nastrgan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
nastrgati glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
nasuti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nasvetovan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
naš zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naštelati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMP
napraviti, pripraviti; kontekst
naštet pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
našteti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naštevanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naštuliti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vštuliti; kontekst
na ta predlog + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
natakniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
natančen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
natančno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
natančnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
natanek pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
natančen; [sskj]
natanko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nateg samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nategovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
natekoma prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPPleteršnik
hipoma; Pleteršnik
na telo predlog + samostalnik, občno_ime, srednji(večbesedno geslo)goo300k, IMP
na tešče predlog + prislov, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
natihem prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
natihoma prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tiho; [sskj]
natirlih pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
naraven; nemško-slovenski slovar
natis samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
natiskalnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
tiskarski stroj; kontekst
natiskovalec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
tiskar; kontekst
natiskovanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
tisk; kontekst
natisniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
natisnjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
natlačiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nato prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
natočiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
natovorjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
natresti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
natreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
natrgati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
natrij samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
natrijev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
natrositi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
natura samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
natürlich neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
naturoznanski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
naravoznanstven; kontekst
na tvoj predlog + zaimek(večbesedno geslo)IMP
naučiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nauk samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naukaz samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
navodilo; Pleteršnik
navaden pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
navaditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navadno prislov, splošni, presežnik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
najpogosteje; kontekst
navasti prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
predvsem; kontekst
navdušen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navdušen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navedba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
na vekomaj predlog + prislov, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
naveličati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navenčno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
vekomaj; kontekst
na ves predlog + zaimek(večbesedno geslo)IMP
navezan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navezniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
nagniti; [sskj]
navidez prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navidezen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navidljivost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
zavidanje; Pohlin To malo besedišče
navleči glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
pretikati; Pleteršnik
navodilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
na vogal predlog + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)IMP
navoziti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navpično prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navreti glagol, glavni, dovršnigoo300k,