Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 56

v_pomanjkanje v_poslednji v_potreba vprašaje vprašalen vprašan vprašanje vprašati v_pravica vpreči vpregati v_pregrešen vprežen vpričo v_prihodnji vprvič vrabčev vrabec vračati vračitelj vračnica Vrangel vranica vraničen vrasti vrat vrata vratca vraža vražji vrba Vrba vrbje vrbov vrbovje vrč vrček vreča vreči vred vreden vredno vrednost vrel vrelec vreme vrenje vresje v_resnica vretence vreteno vreti vrezati vrgši vrh vrhina Vrhnika vrhniški vrhu vrhunec vribati vrisk vrišč vrl vrlo vrniti vrnivši vroč vroče vročica vročina vročost vrojen v_roka vrst vrsta vrstenje vrstica vrstnik Vršac vršen vršilen vršilnik vršiti vrt vrtanje vrtati vrtec vrten vrteti vrtič vrtilo vrtinec vrtnar vrtnarski vrtoglav vrtoglavica Vrtovec vrv vrveti vrvica Vrzdenec vrzel vržen vsadenje vsaditi vsaj vsak vsakateri vsakdan vsak_dan vsakdanje vsakdanji vsakdo vsakobart vsakršen vsaksebi vsakteri vse v_se vsebina vsečihrn vseeno vsegaveden vsejan vsejati vsekakor vsekan vsekati vsekdar vselej vseliti vsemogočen vsemogočni vsemogočnost vseobčen vseprek vsepričujočnost vseskozi vseučilišče vsevedoč v_skleda v_skušnjava vsota v_spanje v_sreda vstajati vstajenje vstati vstavljati vstavljen vstavši vstopiti vstopivši vstopnina všafan všeč všečen všitek vštric v_ta v_taisti vtakniti vtaknjen vtem vtemničen vtepsti vtis vtiskovati vtisniti vtragljivost v_tvoj v_uboštvo v_usta vuzeniški vzbokniti vzbuditi vzbujanje vzbujati vzdati vzdigati vzdigniti vzdignjen vzdigovati vzdihljaj vzdihniti vzdihnjenje vzdihovanje vzdihovati vzdrževanje vzet vzeti vzeti_on vzgajajoč vzgajati

v pomanjkanje predlog + samostalnik, občno_ime, srednji(večbesedno geslo)goo300k, IMP
v poslednji predlog + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
v potreba predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
vprašaje prislov, deležjeIMPSSKJ
vprašalen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
vprašan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vprašanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vprašati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
v pravica predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)IMP
vpreči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vpregati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
v pregrešen predlog + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)IMP
vprežen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vpričo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vpričo predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
v prihodnji predlog + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
vprvič prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrabčev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrabec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vračati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vračitelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
zdravnik; Pleteršnik
vračnica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPPleteršnik
Vrangel samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
vranica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vraničen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrasti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrata samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vratca samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vraža samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vražji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Vrba samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
vrbje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrbov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrbovje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrč samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vreča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vreči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vred prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vreden pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
vredno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrednost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrelec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vreme samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vresje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
v resnica predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)IMP
vretence samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vreteno samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vreti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrezati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrgši prislov, deležjegoo300k, IMP
vrh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrh predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrhina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
vrh; kontekst
Vrhnika samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
vrhniški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
vrhu predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrhunec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrh; [sskj]
vribati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
vtreti; Gutsman
vrisk samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kis; [sskj]
vrišč samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrl pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrlo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrnivši prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
vroč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vroče prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vročica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vročina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vročost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
značilnost vročega; [sskj]
vrojen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
v roka predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)IMP
vrst samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
vrsta; [sskj]
vrsta samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrstenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
vrstica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrstnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Vršac samostalnik, lastno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
vršič; kontekst
vršen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vršilen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nedovršen; kontekst
vršilnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
nedovršnik; kontekst
vršiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrt samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrtanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
vrtati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrtec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrteti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrtič samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrt; [sskj]
vrtilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrtinec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrtnar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrtnarski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrtoglav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrtoglavica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
Vrtovec samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
vrv samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrveti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrvica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Vrzdenec samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k
vrzel samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vržen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vsadenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
oblikovanje; izvirnik
vsaditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vsaj členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vsaj členek(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vendar; Pleteršnik
vsak zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vsakateri zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vsakdan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vsak dan zaimek + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)goo300k, IMP
vsakdanje prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vsakdanji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vsakdo zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vsakobart prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
vsakič; kontekst
vsakršen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vsakršen zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vsaksebi prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vsakteri zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vse prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
v se predlog + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
vsebina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vsečihrn pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)
ves, vsakovrsten; kontekst
vseeno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
vsegaveden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vseveden; [sskj]
vsejan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vsejati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vsekakor členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vsekan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vsekati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vsekdar prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmeraj, vedno; [sskj]
vselej prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vseliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vsemogočen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vsemogočni pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vsemogočnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vseobčen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
splošen, vsesplošen; [sskj]
vseprek prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
vsepričujočnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
vseprisotnost; [sskj]
vseskozi prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
vseučilišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
univerza; [sskj]
vsevedoč pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ki vse ve; [sskj]
v skleda predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
v skušnjava predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
vsota samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
v spanje predlog + samostalnik, občno_ime, srednji(večbesedno geslo)IMP
v sreda predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k</