Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 57

vzglavje vzgojen vzgojiteljica vzhajati vzhod vzhoden vzhodnoindijski vzklikniti vzmajati vzmet vznemirjati vznožje vzporeden vzporediti vzrasti vzrediti vzrejati vzrok vzrokovati vztrajati vztrajen vztrajno vztrajnost vzvišen vžasnjen vžgan vžgati vžigati

w: wärmeleiter weimarski Weingarten wellenförmig wiexelburg winkuš. wünschen würdigen

z: z za zabava zabavljati zabavljica zabelin zabeliti zabijati zabit zabiti Zablate zableščati zabliskati zaboga zaboj zaboleti Zaborštan za_božji zabresti zabrniti zabuhel zacajta zaceliti zacopran začenši začenjati začet začetek začeten začeti začetnik začrleniti začuden začudeno začudenje začuditi zad zadaj Zadar zadati zadelati zadelovati zadet zadeti zadevajoč zadevati zadnjak zadnji zadnjič zadnjikrat zadobiti zadolžen zadosti zadovoljen zadovoljiti zadovoljno zadovoljnost zadrega zadremati zadreti zadrgniti zadržan zadržanje zadržanjski zadržati zadržek zadrževati za_duša Zadušak zadušiti za_en za_ena zaglaven zagledati zagledavši zagnati zagorel zagotoviti zagotovljen zagotovljenje zagotovo zagovarjanje zagovarjati zagozda zagozdast Zagreb zagreti zagrinjalo zagrmeti zagrniti zagrnjen zagvišati zagvišen zagvišno zahajajoč zahajati Zaharija zahod zahoden zahodno-indijski zahodnjak Zahomce zahreščanje zahvala zahvaliti zahvalivši zahvaljen zahvaljenje zahvaljevati zahvalti zaigrati zaiti za_jaz Zajc zajček zajčji zajec Zajec zajemalka zajemati zajemavši zajesti zajeti zajeziti zajokati zajtrk zakaj za_kaj za_kar zaklad zakladovalec zaklati zaklenjen zaklicati zaklinjalec zaklinjati zaključek zakon zakonec zakonski zakopan zakopati zakopavati zakrament zakričati zakrit zakriti zakrivati zakrivljen zakrivljenje zakuriti zal zalazovati zalebati zaleči zalega zalesti zaleza zalezovati zaležan zalika

vzglavje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzgojen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzgojiteljica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
vzhajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzhod samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzhoden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzhodnoindijski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
vzklikniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzmajati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
nagniti, prepričati; kontekst
vzmet samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
vznemirjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vznožje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzporeden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzporediti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzrasti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zrasti; [sskj]
vzrediti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzrejati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzrok samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzrokovati glagol, glavni, dvovidski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
povzročati; [sskj]
vztrajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vztrajen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vztrajno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vztrajnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzvišen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vžasnjen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k
zavzet; kontekst
vžgan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vžgati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vžigati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
wärmeleiter neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
weimarski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
Weingarten samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
wellenförmig neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
wiexelburg neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
winkuš. okrajšavaIMP
wünschen neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
würdigen neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
z predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
za predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zabava samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
zabavljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zabavljica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zabelin pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
zabeliti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
zabijati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zabit pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zabiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Zablate samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k
zableščati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zabliskati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zaboga medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zaboj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zaboleti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Zaborštan samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
za božji predlog + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)IMP
zabresti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zabrniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrniti; [sskj]
zabuhel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zacajta prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
začasa, pravočasno; kontekst
zaceliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zacopran pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ
začenši prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
začenjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
začet pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
začetek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
začeten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
začeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
začetnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
začrleniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
počrniti; kontekst
začuden pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
začudeno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
začudenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
začuditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zad prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zadaj; [sskj]
zadaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Zadar samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
zadati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zadelati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zadelati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nastati; Pleteršnik
zadelovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zadet pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zadeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zadevajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
zadevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zadnjak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zadnji pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
zadnjič prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zadnjikrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zadobiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobiti; [sskj]
zadolžen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zadosti prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zadovoljen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
zadovoljiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zadovoljno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zadovoljnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zadrega samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zadremati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zadreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zadrgniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zadržan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zadržanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vedenje; [sskj]
zadržanjski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
vedenjski; SSKJ, kontekst
zadržati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zadržek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zadrževati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
za duša predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)IMP
Zadušak samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
zadušiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
za en predlog + števnik, besedni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
za ena predlog + števnik, besedni(večbesedno geslo)IMP
zaglaven pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
zagledati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zagledavši prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
zagnati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zagorel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zagotoviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zagotovljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zagotovljenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPPleteršnik
zagotovo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
zagovarjanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zagovarjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zagozda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zagozdast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Zagreb samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
zagreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zagrinjalo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zagrmeti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
zagrniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zagrnjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zagvišati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
zagotoviti; kontekst
zagvišen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
zagvišno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
zahajajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
zahajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Zaharija samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
zahod samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zahoden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zahodno-indijski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
zahodnjak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Zahomce samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
zahreščanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMP
zahvala samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zahvaliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zahvalivši prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
zahvaljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zahvaljenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMP
zahvaljevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zahvalti glagol, glavni, dovršni
zaigrati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zaiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
za jaz predlog + zaimek(večbesedno geslo)IMP
Zajc samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
zajček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zajčji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zajec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Zajec samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
zajemalka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
zajemati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zajemavši prislov, deležjegoo300k, IMP
zajesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zajeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zajeziti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zajokati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zajtrk samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zakaj veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zakaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
za kaj predlog + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
za kar predlog + zaimek(večbesedno geslo)IMP
zaklad samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zakladovalec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
oskrbovalec; Pleteršnik
zaklati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zaklenjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zaklicati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zaklinjalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
zaklinjati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
zaključek samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
zakon samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zakonec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zakonski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zakonski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zakonec; Pleteršnik
zakopan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zakopati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zakopavati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zakrament samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zakričati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zakrit pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zakriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zakrivati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zakrivljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zakrivljenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPPleteršnik
zakuriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik