Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 55

videti videti_li videvši videz vidno vidoma vihar vihranje vihrati viii. vijolica vijoličast vijoličen Vikenburški vilice Vilko Villanova vilovčev vime v_ime vince Viničan vino vinograd vinogradnik vinogradništvo vinogradski vinokupec vinski Vipava vipavski viseč viseti visok visoko Visoko visokočastit visokočastitljiv visoko_čaščen visokoroden visokost visokosten visok_ta višar višava višek višina višjekratnost višji višnujev višnja višnja_gora višnjegorski višnjev višnjevkast višnjevo viteški viteško vitez viti vitriol vizina vizinov vizir viža vižanje vižar Vižar vižarjev vižati v_kaj_za_en v_kateri vkleniti vkljub v_kratek vkuhan vkup vkupaj vkup_strniti vlačenje vlačiti vlačugar vladar vladen vladika vladimirjev vladstvo vlak vlaknast vlažen vleči vliti vljudno vljudnost vloga vložen vložiti vltavski v_luft vmes v_moj vnanji vnaprejšnji v_nebesa v_nebo vnebohod vnemajoč vnemar vnet vneti v_not vnovič vnovo vnuk vobiscum voda voden vodenica vodik vodikov voditi vodja vodjev vodnjak vodopivec vodoraven vodotočen vodstvo Vodušek v_ogenj voglarjenje vojač vojak vojaščina vojaški vojaško vojen vojniški vojništvo Vojnomir Vojnomirovo vojska vojskin vojskovanje vojskovati vojskovodja vojščak vojščakinja vojščaški vojvoda vojvodinja vojvodski vojvodstvo vol volčič volčji voliti volivec volja voljen voljno volk Volk volna volnen volov volovski volšperški v_on Voniher vonj vorrücken vorwärmer vosek voščenje voščilen voščilo voščiti votel votlina voz voza vozar vozel vozen voziti voznina vozovlak vožnja vpeljanje vpeljati vpiti vpitje vpliv v_pokoj

videti glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
videti li glagol, glavni, dvovidski + členek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
videvši prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
videz samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vidno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vidoma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vihar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vihranje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vihrati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
viii. števnik, rimskigoo300kSSKJ, Pleteršnik
vijolica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vijoličast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vijoličen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Vikenburški samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
vilice samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Vilko samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Villanova samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k
vilovčev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
vime samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
v ime predlog + samostalnik, občno_ime, srednji(večbesedno geslo)goo300k, IMP
vince samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Viničan samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
vino samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vinograd samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vinogradnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vinogradništvo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ
vinogradski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vinograden, vinogradniški; [sskj]
vinokupec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
kupec vina; kontekst
vinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Vipava samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
vipavski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
viseč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
viseti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
viseti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
biti odvisen; kontekst
visok pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
visoko prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
Visoko samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k, IMP
visokočastit pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
visokočastitljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
velecenjen; kontekst
visoko čaščen prislov, splošni, nedoločeno + pridevnik, deležniški, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
visokoroden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
visokost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
visokosten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
visok ta pridevnik, splošni, primernik + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
višar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
gospodovalec; biblija.net
višava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
višek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
višava; [sskj]
višina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
višjekratnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
mnogokratnost; kontekst, SSKJ
višji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
višnujev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300kSSKJ
višnja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
višnja gora pridevnik, splošni, nedoločeno + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k
višnjegorski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
višnjev pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
višnjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
višnjevkast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
višnjevo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
viteški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
viteško prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vitez samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
viti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vitriol samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
žveplova kislina; [sskj]
vizina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
jeseter; Pleteršnik
vizinov pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
jesetrov; Pleteršnik
vizir samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
viža samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vižanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMP
vižar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
vodja; SSKJ
Vižar samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
vižarjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
vižati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peti, igrati; [sskj]
vižati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ravnati; Pleteršnik
v kaj za en predlog + zaimek + predlog + števnik, besedni(večbesedno geslo)goo300k
v kateri predlog + zaimek(večbesedno geslo)IMP
vkleniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vkljub predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
v kratek predlog + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
vkuhan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
vkup prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vkupaj prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skupaj; [sskj]
vkup strniti prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
vlačenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
vlačiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vlačugar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vladar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vladen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vladika samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vladimirjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
vladstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
vladavina; kontekst
vlak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vlaknast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vlažen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
vleči glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vljudno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vljudnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vloga samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vložen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vložiti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
vltavski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
v luft predlog + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)(zastarela beseda)goo300k, IMP
zrak; nemško-slovenski slovar
vmes prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
v moj predlog + zaimek(večbesedno geslo)IMP
vnanji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vnaprejšnji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
v nebesa predlog + samostalnik, občno_ime, srednji(večbesedno geslo)IMP
v nebo predlog + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)goo300k, IMP
vnebohod samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
vnemajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
vnemar prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vnet pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vnet pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zardel; kontekst
vneti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
v not predlog + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)(zastarela beseda)goo300k, IMP
pomanjkanje, stiska; nemško-slovenski slovar
vnovič prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vnovo prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
spet, znova; [sskj]
vnuk samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vobiscum neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
voda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
voden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vodenica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vodik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vodikov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
voditi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vodja samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vodjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
vodnjak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vodopivec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kdor (rad) pije vodo; [sskj]
vodoraven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vodotočen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
vodstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Vodušek samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
v ogenj predlog + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)goo300k, IMP
voglarjenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vojač samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
vodnik vprege; Pleteršnik
vojak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vojaščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vojaški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vojaško prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vojen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vojniški pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
vojaški; kontekst
vojništvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vojska; kontekst
Vojnomir samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Vojnomirovo samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k, IMP
vojska samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vojskin pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
vojskovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vojskovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vojskovodja samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vojščak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vojščakinja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPPleteršnik
vojščaški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
vojvoda samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vojvodinja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vojvodski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vojvodstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vol samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vol samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pivo; Pleteršnik
volčič samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
prisad; [sskj]
volčji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
voliti glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
volivec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
volja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik