Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 51

tesen tesno testament testo tešč tešče teža težak težava težaven težavno težek težiti težko težkost theatralizch thesaurum thunski ti Tiberij ti_biti tič tičati tigromorec tigromorilec tih tiho tihoma tikati tikoma tile timijan Timotej timothäus Tine tinetov ti_on Tir Tirolec Tirolska tirolski Tirolsko tiskar tiskati tisoč tisočero tisoči tisočina tisti tistihmal tistikrat tistole tiščalka tiščati tja tjakaj tkati tla tlačiti tleti tobačnica tobak tobakov Tobija tobolec toča točaj točen točiti točka tod toda togoten tolar tolažba tolažeče tolažilo tolažiti tolčen tolči tolik tolikanj toliko tolikokrat tolikokraten tolikšen Tolmin tolminski Tolminsko tolnajski Tomaž tombak tominec tonc. tonč. Tonče Tonček toniti top topaz topel topilnica topiti toplice topljen torbica torej torek torek_zvečer toricellijev torij toskanski Toulon tovariš tovarišica tovarišija tovarištvo tovarnar tovorič tovornica tožba tožilen tožiti tram trančarija transeat trapast trasiran traven travnik travniščina Trbiž trčen trčiti trčniti trd trden trdina trditi trdno trdnost trdnjava trdo trdoba trdosrčen trdosrčnež trdosrčnost trdovraten trdovratno trdovratnost trebati trebuh treniti trenutek trenutje trepalnica trepeč trepetanje trepetati tresk treska treskajoč treskati treslica tresljaj tresljivost tresti treščiti trešica treti tretji tretjič tretjina treznost trg trgajoč trganje trgatev trgati trgovec trgovina trgovski trgovstvo trhel tri tridentinski trideset trideseter trideseti tridesetleten triinpetdeset triintrideset trije trikrat trileten trinajst trinajsti

tesen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tesno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
testament samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
testo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tešč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tešče prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
teža samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
težak pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
težava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
težaven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
težavno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
težek pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
težiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
težko prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
težkost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
theatralizch neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
thesaurum neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
thunski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
ti zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Tiberij samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
ti biti zaimek + glagol, pomožni(večbesedno geslo)IMP
tič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tičati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tigromorec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
morilec tigrov; kontekst
tigromorilec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
morilec tigrov; kontekst
tih pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tiho prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tihoma prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tiho, natiho; [sskj]
tikati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tikoma prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tik; [sskj]
tikoma predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tile zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
timijan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
Timotej samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
timothäus neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
Tine samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
tinetov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
ti on zaimek + zaimek(večbesedno geslo)goo300k
Tir samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Tirolec samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Tirolska samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
tirolski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
Tirolsko samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k, IMP
tiskar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tiskati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tisoč števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tisoč samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
tisočero prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
tisoči samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tisočina samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
tisti zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tistihmal prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
takrat; [sskj]
tistikrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tistole zaimekgoo300k, IMP
tiščalka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
norost pri konjih; kontekst
tiščati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tja prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tjakaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tkati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
tla samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tlačiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tleti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tobačnica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
tobak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tobakov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Tobija samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
tobolec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
toča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
točaj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
točen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
točiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
točka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tod prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
toda veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
togoten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tolar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tolažba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tolažeče prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
tolažilo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tolažba; [sskj]
tolažiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tolčen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tolči glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tolik zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tolikanj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
toliko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tolikokrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tolikokraten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tolikšen zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Tolmin samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
tolminski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Tolminsko samostalnik, lastno_ime, srednjiIMP
tolnajski pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
Tomaž samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
tombak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tominec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
sorta jabolka; splet
tonc. okrajšavaIMP
tonč. okrajšavagoo300k, IMP
Tonče samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Tonček samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
toniti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
top samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
topaz samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
topel pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
topilnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
topiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
toplice samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
topljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
torbica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
torej veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
torej prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
torek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
torek zvečer samostalnik, občno_ime, moški + prislov, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)IMP
toricellijev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
torij samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
toskanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
Toulon samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
tovariš samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tovarišica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tovarišija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tovarištvo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
tovarnar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tovorič samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
cvetni prah, ki ga čebela nosi na zadnjih nogah; kontekst
tovornica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tožba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tožilen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
tožiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tram samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trančarija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k
čvekanje; Bezlaj: ESSJ 4
transeat neuvrščeno, tujejezičnoIMP
trapast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trasiran pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ
traven samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
travnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
travniščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Trbiž samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
trčen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trčiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trčniti glagol, glavni, dovršnigoo300kSSKJ
trd pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
trden pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
trdina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trdnjava; Pleteršnik
trditi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trdno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
trdnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trdnjava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trdo prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
trdoba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trdost; [sskj]
trdosrčen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trdosrčnež samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trdosrčnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trdovraten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trdovratno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trdovratnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trebati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
potrebovati; [sskj]
trebuh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
treniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trenutek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trenutje samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trepalnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trepeč pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
trepetajoč; kontekst
trepetanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trepetati glagol, glavni, nedovršnigoo300k,