Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 21

marsikaterikrat marsikdo marski Marsko marš marširati marternik Martin martinček Martinek martrati martrnica martrnik masa maseljc maslen maslo mast masten mastno maša maščevalen maščevalka maščevan maščevanje maščevati mašen mašenje maševanje mašina mašnik mašnikov Matej materen materialen materija materin materinski maternica Matevž mati matica matič. Matiček matičin Matija Matjaž matranje matrati mavec mavretanski mavrica Mavrus mazanje mazati mazilo méchant méchante meč mečji mečkati med meden medenina medica Medina med_jaz medleti medme Medno mednje med_oba medovec medpotoma medsebojno medtem medtem_ta med_ti meglica meh mehak mehek mehkoten mehkužec mehkužen mehur mehurček mehurjev mejač mejen mekinjski Melancij melanija Melhior memoriranje menda meneč Menelaj mengeški menica menih meniti menora menschentödter menjalec menjalen menjati menjava mera mère mères merhurček merica meridian meriti merjasec merjenje merkati Merkur mernik meroljubica Merseburžan mesar mesec mesen Mesija mesingast mesnat meso mesopostanje mestece mesten mesti mestnar mesto mestva mešan mešanica mešanje mešati meščan meščanka mešiček metati meteljka Metilda metilen Metličan metljaj metrski Metternich mezinec mezlan mežnar mhm mic. Michigansko Micka mickin midva migljaj migljajoč migljati migniti Mihael mijav mijavkati mil milady Milan milijon milja Milko milo milo_otožen milosrčen milosrčnost milost milosten milostljiv milostljivi milostljivo milostno mimo mimogrede mimogredoči mimo_iti Mina ministrski ministrstvo miniti minul mir mira mircodolinski

marsikaterikrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
marsikdo zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
marski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
moravski; kontekst
Marsko samostalnik, lastno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
moravsko; kontekst
marš samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
marširati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
marternik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
mučenik; kontekst, SSKJ
Martin samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
martinček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Martinek samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
martrati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
martrnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
mučenka; [sskj]
martrnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mučenec; [sskj]
masa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mera; nemško-slovenski slovar
maseljc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
3,5 dcl; [sskj]
maslen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
maslo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mast samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
masten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mastno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
maša samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
maščevalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
maščevalka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
maščevan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
maščevanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
maščevati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mašen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mašenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
maševanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mašina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stroj; [sskj]
mašnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
(katoliški) duhovnik; [sskj]
mašnikov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
Matej samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
materen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
materialen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
materija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
snov; [sskj]
materin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
materinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
maternica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
matica; Pleteršnik
Matevž samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
mati samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
matica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
matič. okrajšavagoo300k, IMP
Matiček samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
matičin pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
Matija samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Matjaž samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
matranje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPPleteršnik
matrati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mavec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mavretanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
mavrica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Mavrus samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
mazanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mazati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mazilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
méchant neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
méchante neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
meč samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mečji pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mehkejši; Pleteršnik
mečkati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
med samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
med predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
meden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
medenina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
medica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Medina samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
med jaz predlog + zaimek(večbesedno geslo)IMP
medleti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
medme zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Medno samostalnik, lastno_ime, srednjiIMP
mednje prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
med oba predlog + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
medovec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPPleteršnik
medpotoma prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
med potjo, spotoma; [sskj]
medsebojno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
medtem prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
medtem ta prislov, splošni, nedoločeno + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
med ti predlog + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
meglica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
meh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mehak pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mehek pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
mehkoten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nekoliko mehek; [sskj]
mehkužec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mehkužen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mehur samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mehurček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mehurjev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
mejač samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mejen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mekinjski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
Melancij samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
melanija neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
Melhior samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
memoriranje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
menda členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
meneč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Menelaj samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
mengeški pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
menica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
menih samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
meniti glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
menora neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
menschentödter neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
menjalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
menjalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
menjati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
menjava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mera samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mère neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
mères neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
merhurček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
merica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pb. 0,4 l; [sskj]
meridian samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
meriti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
merjasec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
merjenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
merkati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
Merkur samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
mernik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
meroljubica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
marjetica; splet
Merseburžan samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
mesar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mesec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mesen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Mesija samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
mesingast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
medeninast; Pleteršnik
mesnat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
meso samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mesopostanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)
utelešenje; kontekst
mestece samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mesten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mesti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mestnar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
župan; splet
mesto samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mestva samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300kPleteršnik
čevelj z vezalkami; Pleteršnik
mešan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mešanica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mešanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mešati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
meščan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
meščanka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mešiček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
metati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
meteljka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lucerna; [sskj]
Metilda samostalnik, lastno_ime, ženskiIMP
metilen pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
Metličan samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
metljaj samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
metrski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Metternich samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
mezinec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mezlan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mežnar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
cerkovnik; [sskj]
mhm medmetgoo300k, IMPSSKJ
mic. okrajšavagoo300k, IMP
Michigansko samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k
Micka samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
mickin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
midva zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
migljaj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
migljajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
migljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
migniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Mihael samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
mijav medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mijavkati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mil pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik