Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 20

Litovec litvanski Livij Livija lizikin ljub ljubaven ljubček ljubeč ljubek ljubevški ljubezen ljubezniv ljubeznivo ljubeznivost Ljubija ljubimec ljubitelj ljubiti Ljubljana Ljubljančan Ljubljanica ljubljanski ljubljen Ljubno ljudomilov Ljudomor ljudomorstvo ljudstvo ljuljka Ljutomer ljutomerski Lobavo locnača ločen ločevati ločitev ločiti ločje log logar Logar logaritmiranje lohkam Lojzek lok lokerjev Lombardija lombarški_benečanski lončar lončarski London lonec lontovž lopar lorber lorberjev Lorenzo losati lošč loščar loščen loščiti loški lošperna lot lotarinški lotati loterija lotiti lotrica lotrnija lovec loviti lovorov Lovrenc lovski Lozar lubad lubje lucernski Lucija luč lučaj lučan lučka Ludvik luftförmig lug lugaste luka Luka Lukec luknja luknjica lupinar lustthal luščen luščina luščiti lušt luštrenka luteranec Luther Lüttich luzernski luža lužast lužen Lužičan lužiški

m: Macao macesen Machiavelli maček mačji mačka madež Madžar madžaron Madžarska madžarski Madžarsko magari magnezij magnezijev mah Mahabharata mahniti maître majaron majaronov majati majčicen majčken majhen majhno Majlandarica majolika Makarij Malavašič malha malhica Malhus mali Malič malikovalec malikovanje malina malinica malinov mali_srpan malitiæ mali_traven malo malodane malokaj malokateri malokdaj malokdo malokje malopriden malovažen malovernež malovreden mandelj mandeljc mandeljnov mandljev mangé manifestus Manuel manj manjkati manjšati Maor mar marelica mareličen marenj Marica Marie Marija marijin mariottov Marjeta marjetica markiz Marko marmor marmoren marnja marnjevati Mars marsikaj marsikak marsikakšen marsikateri

Litovec samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
litvanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
Livij samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Livija samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
lizikin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
ljub pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
ljubaven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ljubezenski; [sskj]
ljubček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ljubeč pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
ljubeč prislov, deležjeIMPSSKJ, Pleteršnik
ljubek pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ljubevški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
ljubezen samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ljubezniv pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
ljubeznivo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ljubeznivost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Ljubija samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
ljubimec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ljubitelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ljubiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Ljubljana samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
Ljubljančan samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
Ljubljanica samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
ljubljanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ljubljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Ljubno samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k, IMP
ljudomilov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
Ljudomor samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
ljudomorstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
pomor; Pleteršnik
ljudstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ljuljka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Ljutomer samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
ljutomerski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
Lobavo samostalnik, lastno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
Lobau; splet
locnača samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
košara z ročem; Pleteršnik
ločen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ločevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ločitev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ločiti glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ločje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
log samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
logar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Logar samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
logaritmiranje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ
lohkam samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
Lojzek samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
lok samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lokerjev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
Lombardija samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
lombarški benečanski pridevnik, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k
lončar samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
lončarski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
London samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
lonec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lontovž samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
lopar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lorber samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lorberjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
Lorenzo samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
losati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
žrebati; nemško-slovenski slovar
lošč samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
loščar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
loščen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
loščiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
loški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lošperna samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300kPleteršnik
tepka; Bezlaj: ESSJ 2
lot samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
17,5 g; [sskj]
lotarinški pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
lotati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
loterija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lotiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lotrica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prešuštnica; Pleteršnik
lotrnija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
nečistovanje; Pleteršnik
lovec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
loviti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lovorov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
Lovrenc samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
lovski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Lozar samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
lubad samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lubje; [sskj]
lubje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lucernski pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
Lucija samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
luč samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lučaj samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
lučan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300kSSKJ, Pleteršnik
lučka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Ludvik samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
luftförmig neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
lug samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lugaste pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
luka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Luka samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Lukec samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
luknja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
luknjica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lupinar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lustthal neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
luščen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
luščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
luščiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lušt samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ugodje, poželenje; nemško-slovenski slovar
luštrenka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
ostriga; splet
luteranec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Luther samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
Lüttich samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
luzernski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
luža samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lužast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lužen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Lužičan samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
lužiški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
Macao samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
macesen samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
Machiavelli samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
maček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mačji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mačka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
madež samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Madžar samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
madžaron samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
Madžarska samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
madžarski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Madžarsko samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k, IMP
magari prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
magnezij samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
magnezijev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
mah samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Mahabharata samostalnik, lastno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k
mahabharata; splet
mahniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
maître neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
majaron samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
majaronov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
majati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
majčicen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
majčken; kontekst
majčken pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
majhen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
majhno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
Majlandarica samostalnik, lastno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
milančanka; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
majolika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Makarij samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Malavašič samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
malha samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
malhica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPPleteršnik
Malhus samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
mali pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Malič samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
malikovalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
malikovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
malina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
malinica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPPleteršnik
malinov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
mali srpan pridevnik, splošni, nedoločeno + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)