Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 9

dvignjen dvoboj dvoglasnik dvoglav dvoj dvojček dvojen dvoleten dvomeč dvomljenje dvopičje dvor dvoren dvorišče dvoriščen dvorjan dvorjanstvo dvorski dvostranski

e: ebriosus ecclesia ecclesiæ ecclesiam eden eden_drug edin edini ediniti edino edinole edinorojen edinost edinščina edninski ednor efez. Efežan Egipčan egipčanski egiptovski Egiptovsko ehestor Ehrenfelz eiserzucht Eizenbüchler ekles. ekscelenca eksempel eksercicije ekvator elaztizch eleemosijnandi eleemosyna elegjo elejson elektricitätsleiter elektromagneten Elija elijev Elizabeta elizabetin Elizej elizejev Emanuel Emavs emonski en enačba enačbin enačiti enaindvajseti enainpetdeset enajst enajster enajsti enak enako enakomeren enakomerno enakonočje enakost enakovrsten en_bart encijanov en_človek en_del en_denar en_dober endosmoza en_hrušč en_hudoben enica enkoliko enkrat en_malo enoglasen enojen enomesečen enopredalast enosemenski enostaven enostransko enoštevilčen enota ensidler en_tak entcundungzkrankheiten en_tolar en_za_drug episkop épouvantails Eppe Erazem erbergov erbič erbščina Erdeljsko Erdicij erläuterungen Erlav erlavski ertovit Esling esse essemus esset est Estevan Estrajh Estrajhar Estrajsko estrajški esuriens éte eter Etien etilen etimološki etruščanski etruščanski_rimski evangeličan evangelij evangelijski evangelist Evfrat Evlogij Evropa Evropejec evropejski evropski Ezav ezavov Ezekiel

f: Fabij Fabijček fabrikant faconetelj fajmošter fajmoštrov fajnt faler faliti falš fante fantek fantič fantiček fantin fantovati Fanuel far farba färberröthe farizej farizejev farman farovž fazan februar fecissit Felicijan Feliks felzit felzitov Fenicija fentati ferbežen ferbežno Ferčnik Ferdinand Ferlinec fernröhre Ferstel feržmajht figov figura fila Filip

dvignjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
dvoboj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvoglasnik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
dvoglav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvoj števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvojček samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
dvojen števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvoleten pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
dvomeč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
dvomljenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
dvopičje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
dvor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvoren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvorišče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvoriščen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
dvorjan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvorjanstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvorski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvostranski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ebriosus neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
ecclesia neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
ecclesiæ neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
ecclesiam neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
eden števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
eden drug števnik, besedni + števnik, besedni(večbesedno geslo)IMP
edin samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
ednina; kontekst
edini pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
edini pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
edninski; kontekst
ediniti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
delati kaj enotno, družiti, povezovati; [sskj]
edino členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
edinole členekgoo300k, IMPSSKJ
edinorojen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ki je edini (otrok); [sskj]
edinost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
edinščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
edninski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ednor prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
enkrat; Pleteršnik
efez. okrajšavagoo300k, IMP
Efežan samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Egipčan samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
egipčanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
egiptovski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Egiptovsko samostalnik, lastno_ime, srednjiIMP
ehestor neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
Ehrenfelz samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
eiserzucht neuvrščeno, tujejezičnoIMP
Eizenbüchler samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
ekles. okrajšavaIMP
ekscelenca samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
eksempel samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
spodbuden ali svarilen zgled, vzor, svarilo; [sskj]
eksercicije samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ
ekvator samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
elaztizch neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
eleemosijnandi neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
eleemosyna neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
elegjo neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
elejson neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
elektricitätsleiter neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
elektromagneten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
Elija samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
elijev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Elizabeta samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
elizabetin pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
Elizej samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
elizejev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
Emanuel samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Emavs samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
emonski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
en števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enačba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enačbin pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
enačiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enaindvajseti števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ
enainpetdeset števnik, besedniIMP
enajst števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enajster števnik, besedni
enajsti števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enak pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enak zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enako prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enakomeren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enakomerno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
enakonočje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enakost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enakovrsten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
en bart števnik, besedni + prislov, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)IMP
encijanov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
en človek števnik, besedni + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)goo300k, IMP
en del števnik, besedni + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)IMP
en denar števnik, besedni + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)IMP
en dober števnik, besedni + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)IMP
endosmoza samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMP
en hrušč števnik, besedni + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)IMP
en hudoben števnik, besedni + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)IMP
enica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enkoliko prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
prav toliko; kontekst
enkrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
en malo števnik, besedni + prislov, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
enoglasen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
enojen števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enomesečen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enopredalast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
enosemenski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enostaven pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
enostransko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
enoštevilčen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
enota samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ensidler samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
puščavnik; splet
en tak števnik, besedni + zaimek(večbesedno geslo)IMP
entcundungzkrankheiten neuvrščeno, tujejezičnoIMP
en tolar števnik, besedni + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)IMP
en za drug števnik, besedni + predlog + števnik, besedni(večbesedno geslo)IMP
episkop samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
épouvantails neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
Eppe samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Erazem samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
erbergov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
erbič samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dedič; Pleteršnik
erbščina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
dediščina; Pleteršnik
Erdeljsko samostalnik, lastno_ime, srednjiIMP
Erdicij samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
erläuterungen neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
Erlav samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
erlavski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
ertovit pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k
priostren; kontekst
Esling samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
esse neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
essemus neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
esset neuvrščeno, tujejezičnoIMP
est neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
Estevan samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Estrajh samostalnik, lastno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
avstrija; nemško-slovenski slovar
Estrajhar samostalnik, lastno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
avstrijec; kontekst
Estrajsko samostalnik, lastno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
avstrijsko; splet
estrajški pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
avstrijski; kontekst
esuriens neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
éte neuvrščeno, tujejezičnoIMP
eter samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Etien samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
etilen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
etimološki pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
etruščanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
etruščanski rimski pridevnik, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k
evangeličan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
evangelij samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
evangelijski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
evangelist samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Evfrat samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Evlogij samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
Evropa samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
Evropejec samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
evropejski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
evropski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Ezav samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
ezavov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
Ezekiel samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
Fabij samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Fabijček samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
fabrikant samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tovarnar; [sskj]
faconetelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
robec; italijansko-slovenski slovar
fajmošter samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
župnik, duhovnik; [sskj]
fajmoštrov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
fajnt samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
sovražnik; nemško-slovenski slovar
faler samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
napaka, pomanjkljivost; nemško-slovenski slovar
faliti glagol, glavni, dvovidski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
manjkati; Pleteršnik
falš pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
kriv; kontekst
fante samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
fantek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fantič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fantiček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fantin samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fantovati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
Fanuel samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k
far samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
farba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
barva; Pleteršnik
färberröthe neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
farizej samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
farizejev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
farman samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
faran; [sskj]
farovž samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fazan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
februar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fecissit neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
Felicijan samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
Feliks samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
felzit samostalnik, občno_ime, moškiIMP
felzitov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
Fenicija samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
fentati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ferbežen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
predrzen, nesramen; Pohlin To malo besedišče
ferbežno prislov, splošni, nedoločenoIMP
Ferčnik samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k
Ferdinand samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Ferlinec samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
fernröhre neuvrščeno, tujejezičnoIMP
Ferstel samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
feržmajht samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
zmerljivka; Pohlin To malo besedišče
figov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
figura samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fila samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nadev; kontekst
Filip samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0