Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 5

constructio coprnica coprnija coprnik coprniški crkati crkne crkniti cufanje cufati cug cukati cuker cukrast cukrc cukren cunja curek curkoma cursum Cuvier cvedeti cvesti cvet cveteč cveten cvetenje cveteti cvetišče cvetje cvetka cvetlica cvetliški cvetoč cvibel cviblati cviček cvreti cvrt

č: č č. čakati čarodejen čarodejstvo čas časen časno časopis čast časten Častimir častimirjev častit častiti častitljiv častivreden častje častogladen čaša čaščen čaščenas. čašen če Čebašek čebela čebelar čebelarček čebelarski čebelarstvo čebelen čebelica čebelji čebelnjak čebul čebula čebulen čebulov čečkati čedalje čeden čediti čedno čednost Čeh Čehoslovak čelada čelo čemeren čemerno čemu čepeti čepinka čeravno česen česnov često češ. češčen češčen_biti češčenje Češka češki češko Češko češko-kranjski češnja češnjev češplja češpljev četrt četrtec četrtek četrten četrti četrtič četrtina četrtinka četudi četver četveren četveriti četvero četveroglasno četverokotnik četverooglat četvorček čevelj čevljar čez čezme čeznaturen čeznemoč čez_on čigar čigav Čile čim čislan čislati čislo čist čistec čistiti čisto čistost čistota čiščenje čitalnica čitalničen čitati članek člen človek človekov človeški človeštvo čokolada čoln čolnič čop čreda črepinja črevesen črevo črhniti črka črkar črkarjenje črkica črm črmošnjiški črn črne Črnelo črnkast črnkasto črn_lisast Črn_log črno Črnogorec črnogorski črn_rdeč črn_siv Črn_vrh črt črta črtalo črtati črtež črtica črtiti Črtomir črv Črv

constructio neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
coprnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
coprnija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
coprnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
coprniški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
crkati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
crkne samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
crknetina; kontekst
crkniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cufanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMP
cufati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
cug samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poslednji cug = smrtna postelja; kontekst
cukati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cuker samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cukrast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ki je iz sladkorja; [sskj]
cukrc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
sladkor; Pleteršnik
cukren pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ki je iz sladkorja, ki vsebuje sladkor, sladek, sladkan; [sskj]
cunja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
curek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
curkoma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cursum neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
Cuvier samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k
cvedeti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)
cvesti; Pohlin To malo besedišče
cvesti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cveteti, kazati zdrav videz; [sskj]
cvet samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cveteč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
cveten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cveten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fin, gladek; Pleteršnik
cvetenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
cveteti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cvetišče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cvetje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cvetka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cvetlica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cvetliški pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
cveten; kontekst
cvetoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cvibel samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
dvom; nemško-slovenski slovar
cviblati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
dvomiti; nemško-slovenski slovar
cviček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cvreti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cvrt pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
č samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
č. okrajšavagoo300k, IMP
čakati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čarodejen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čarodejstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čas samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
časen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
časno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
časopis samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čast samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
časten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Častimir samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
častimirjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
častit pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
častiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
častitljiv pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
častivreden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
častje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čaščenje; kontekst
častogladen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
častihlepen; kontekst
čaša samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čaščen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čaščenas. okrajšavagoo300k, IMP
čašen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
če veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Čebašek samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
čebela samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čebelar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čebelarček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čebelarski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čebelarstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čebelen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čebelica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čebelji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čebelnjak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čebul samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čebula; [sskj]
čebula samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čebulen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
čebulov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
čečkati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čedalje prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čeden pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
čediti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čedno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čednost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Čeh samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Čehoslovak samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
čelada samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čelo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čemeren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čemerno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čemu prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čepeti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čepinka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
želva; kontekst
čeravno veznik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čeprav; [sskj]
česen samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
česnov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
često prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
češ. okrajšavaIMP
češčen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
češčen biti pridevnik, splošni, nedoločeno + glagol, pomožni(večbesedno geslo)IMP
češčenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Češka samostalnik, lastno_ime, ženskiIMP
češki pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
češko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Češko samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k, IMP
češko-kranjski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
češnja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
češnjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
češplja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
češpljev pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
četrt samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
četrt prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
četrtec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
kvadrant; kontekst
četrtek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
četrten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
četrti števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
četrtič prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
četrtina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
četrtinka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
četudi veznikgoo300k, IMPSSKJ
četver števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
četver samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vprežna žival; Pleteršnik
četveren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
četveriti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
voditi dvovprežno konjsko vprego; Pleteršnik
četvero prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
četveroglasno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
četverokotnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
četverooglat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
četvorček samostalnik, občno_ime, moški
čevelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čevljar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čez prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čez predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čezme zaimekgoo300k, IMPSSKJ
čeznaturen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
nadnaraven; [sskj]
čeznemoč prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
močnejši kot oni; kontekst
čez on predlog + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
čigar zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čigav zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Čile samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
čim prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čislan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čislati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čislo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čislo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
število; SSKJ
čist pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
čistec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
kositer; kontekst
čistiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čisto prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čistost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čistota samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čistost, čistoča; [sskj]
čiščenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čitalnica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
čitalničen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
čitati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
članek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
člen, del; Pohlin To malo besedišče
člen samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik