Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 4

brezup brezuspešen brezzakonje brežen Brežice brežina brglez brhek brhko bridek bridko bridkost brihten Brin brinov brinovec brisalo brisati briški Britanec britanski brizglja brka brleč brleti brlizgniti brlog brneč Brnik brnja brodnar brodnik bron bronast brončen bronsa brosch. brskajoč brst brsteti brstje bršlin bršlinov bršljanov Bruck brumen brumno brumnost bruno brusiti brušen brv brvno brz brzda brzdati brzo brž bržčas bržkone buča bučanje bučati bučeč bučen buditi buk. bukev bukov bukvar bukvarnica bukve bukven bukvica bukvice bukvišče bukvonatiskavnik bukvotiskalec bukvotiskalka bukvoveški bukvovez bunka buren_spenjen burfeljc burgundec burgundski burja butanje butica butičast butniti

c: c. cagati cagav cagavost cagovati cahen cajhen cajt cajteng caker car Carigrad carjev Carrara carski cartan castitate causiz cedel cedelč cediti cedl Cedron cedrov Cefas cegel ceglov cekin cel celestit celina Celje celjski celo celota Celovec celovški celzijev cena ceniti cent cepec cepiti cepljenec cepljenje cerasus cerati Cercerellus ceremonija cerij cerkev Cerknica cerkniški cerkven ces. cesar cesarica cesarjev cesarski cesarstvo cesta cesten cev cevka Cezareja chem chenin christe christi christlichen christlicher christo christus cian cibora Cilika cilj ciljati cimer cimerman cimperman cimpermanov cimpranje cinast Cincinnati cink Cirena cirilov citrati citre citron c-jev c-krat Claude cmok cœlesti cœlestibus cognoscaris cokla cola colnar concesso consentiens consentientes consequaris conservabat consideratio consilij consolationem

brezup samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
brezuspešen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brezzakonje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stanje brez zakonov; [sskj]
brežen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nagnjen, strm; [sskj]
Brežice samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
brežina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brglez samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrtavka; [sskj]
brhek pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lep; [sskj]
brhko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bridek pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
bridko prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
bridkost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brihten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Brin samostalnik, lastno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
brno; kontekst
brinov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brinovec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
brisalo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brisati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
briški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Britanec samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
britanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
brizglja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brizgalka; [sskj]
brka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brleč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brleti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brlizgniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pljuskniti; [sskj]
brlog samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brneč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Brnik samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
brnja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prst; kontekst
brodnar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
mornar; Pleteršnik
brodnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mornar; [sskj]
bron samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bronast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brončen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
bronsa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ
bron; [sskj]
brosch. okrajšavaIMP
brskajoč pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
brst samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brsteti glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
brstje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
dračje; [sskj]
bršlin samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
bršlinov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
bršljanov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
Bruck samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
brumen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pobožen; [sskj]
brumno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brumnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
pobožnost; [sskj]
bruno samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brusiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brušen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
brv samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brvno samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
bruno; [sskj]
brz pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brzda samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
brzdati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brzo prislov(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
brž prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bržčas členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bržkone členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
buča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bučanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bučati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bučeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bučen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
buditi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
buk. okrajšavaIMP
bukev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bukov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bukvar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
knjigarnar; [sskj]
bukvarnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bukve samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bukven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPPleteršnik
knjižen; kontekst
bukvica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bukvice samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bukvišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
knjižnica; [sskj]
bukvonatiskavnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)
tiskar; kontekst
bukvotiskalec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
tiskar; kontekst
bukvotiskalka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
tiskarka; kontekst
bukvoveški pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
knjigoveški; Pleteršnik
bukvovez samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
knjigovez; kontekst
bunka samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
buren spenjen pridevnik, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k
burfeljc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
kockica; nemško-slovenski slovar
burgundec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
burgundski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
burja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
butanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
butica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glavič, betiček; SSKJ
butičast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
betičast; [sskj]
butniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
c. okrajšavagoo300k, IMP
cagati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cagav pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
cagavost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
cagovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
obupavati; [sskj]
cahen samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
znamenje, podoba; kontekst
cajhen samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
znamenje; Pleteršnik
cajt samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
čas; nemško-slovenski slovar
cajteng samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
časopis; kontekst
caker samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
v caker hoditi = imeti opravka s kom/čim; [sskj]
car samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Carigrad samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
carjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Carrara samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
carski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cartan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ
dragocen; splet
castitate neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
causiz neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
cedel samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ
list; nemško-slovenski slovar
cedelč samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
listek; nemško-slovenski slovar
cediti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cedl samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
listek; nemško-slovenski slovar
Cedron samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
cedrov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Cefas samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
cegel samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
opeka; Pleteršnik
ceglov pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
opečnat; kontekst
cekin samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
celestit samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
stroncijev sulfat; kontekst
celina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Celje samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k, IMP
celjski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
celo členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
celota samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Celovec samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
celovški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
celzijev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
cena samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ceniti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cent samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cepec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cepiti glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cepljenec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
cepljenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cerasus neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
cerati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
krasiti; nemško-slovenski slovar
Cercerellus samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
ceremonija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cerij samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
cerkev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Cerknica samostalnik, lastno_ime, ženskiIMP
cerkniški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
cerkven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ces. okrajšavagoo300k, IMP
cesar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cesarica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cesarjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cesarski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cesarstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cesta samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cesten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cevka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Cezareja samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
chem neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
chenin neuvrščeno, tujejezično
christe neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
christi neuvrščeno, tujejezičnoIMP
christlichen neuvrščeno, tujejezičnoIMP
christlicher neuvrščeno, tujejezičnoIMP
christo neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
christus neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
cian samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
cibora samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Cilika samostalnik, lastno_ime, ženskiIMP
cilj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ciljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
cimer samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
soba; kontekst
cimerman samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
tesar; nemško-slovenski slovar
cimperman samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
tesar; kontekst
cimpermanov pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
tesarjev; nemško-slovenski slovar
cimpranje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMP
cinast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Cincinnati samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
cink samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Cirena samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
cirilov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
citrati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
igrati na citre; [sskj]
citre samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
citron pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
limonov; SSKJ
c-jev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
c-krat prislov, splošni, nedoločeno
Claude samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
cmok samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cœlesti neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
cœlestibus neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
cognoscaris neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
cokla samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
cola samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
colnar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mitničar, carinik; [sskj]
concesso neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
consentiens neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
consentientes neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
consequaris neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
conservabat neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
consideratio neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
consilij neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
consolationem neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0