Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 47

obit obitelj obiteljski obiti objadrati objaviti objavljati objedati objeden objem objemati objemši objest objesten objeti objokan objokati objokovati obkladati obkračiti obkrajen obkrožen obla oblačen oblačilo oblačiti oblačno oblagodariti oblagodarjen oblagriti oblak oblast oblasten oblastnik oblastno oblastvo oblat oblatiti oblažiti oblečen obleči obledeti oblegan obleka obletavati obleten obleteti ob_leto obletovati obležati oblica obliček obličje oblig. obligacija oblik oblika oblikoslovje oblin oblit obliti oblivati oblizovati obližje obljuba obljubiti obljubivši obljubljen oblotočnik oblovje obložen obložiti obmolčati obmolkniti obnaša obnašanje obnašati obnavljati obnebje obnemoči obnesti obnoreti obnova obnoviti obod obodec obogaten obogateti obogatiti oboist oboj obojen obok oboleti obomarija oborina oboriti oborožba oborožen oborožiti obotavljaje obotavljati obrabljen obračaje obračati obračunati obrajtan obrajtati obramba obran obrasen obraščati obraščen obrat obraten obrati obratišče obratno obravnati obravnava obravnavati obraz obrazar obrazec obrazek obrazen obrazič obraziti obrazovanost obrazovanje obrazovati obred obregati obrekovan obrekovati obremenjen obrest obresten obresti obrez obrezati obrezovati obrežek obrežje obribati obris obrisati obrit obriti obrniti obrnivši obrnjen obrobek obrobica obroč obroček obroditi obrozdati obrt obrten obrtnija obrtnik obrtniški obrtništvo obrtnost obrtstvo obrunek obrušen obrv obsajen obseči obseda obsedati obseden obsedenec obsedeti obseg obsegati obsejan obsejati obsekati obsenčen obsenčiti obsesti obsevati obsežen obsežnost obsidian obsijan obsijati obsipati obskrbništvo obskrbovati obsodba obsoditi obsojanje

obit pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obitelj samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
družina, rodbina; [sskj]
obiteljski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
družinski; SSKJ
obiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
objadrati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
objaviti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
objavljati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
objedati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opravljati, obrekovati; [sskj]
objeden pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
objem samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
objemati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
objemši prislov, deležjegoo300k, IMP
objest samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
objesten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
objeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
objokan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
objokati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
objokovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obkladati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obkračiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
obdati; kontekst
obkrajen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obkrožen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obla samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oblačen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
oblačilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oblačiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oblačno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
oblagodariti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
obdariti, nagraditi; [sskj]
oblagodarjen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ
oblagriti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k
blagosloviti; kontekst
oblak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oblast samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oblasten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oblastnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oblastno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
oblastvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
oblast; [sskj]
oblat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oblatiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oblažiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oplemenititi; [sskj]
oblečen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obleči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obledeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oblegan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obleka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obletavati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obleten pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
obleteti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ob leto predlog + samostalnik, občno_ime, srednji(večbesedno geslo)IMP
obletovati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
obležati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oblica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
obliček samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
oblič; kontekst
obličje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oblig. okrajšavagoo300k, IMP
obligacija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pravno razmerjen na podlagi katerega je ena stranka upravičena zahtevati od druge določeno dajatev, storitev, obveznost, obveza, obveznost, dolžnost; [sskj]
oblik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oblika; kontekst
oblika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oblikoslovje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oblin pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
oblit pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oblivati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oblizovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obližje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
okolica; SSKJ
obljuba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obljubiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obljubivši prislov, deležjegoo300k, IMP
obljubljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oblotočnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
valjasti črv; splet
oblovje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
grušč,prod; izvirnik, nemško-slovenski slovar
obložen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obložen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obtežen; Pleteršnik
obložiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obmolčati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
obmolkniti; [sskj]
obmolkniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obnaša samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obnašanje; Pleteršnik
obnašanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obnašati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obnavljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obnebje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nebo; [sskj]
obnemoči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obnesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obnoreti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
znoreti; [sskj]
obnova samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obnoviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obod samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obodec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obogaten pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
obogateti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obogatiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oboist samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
oboj zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obojen zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obok samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oboleti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obomarija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
zdravamarija; kontekst
oborina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
usedlina, gošča; [sskj]
oboriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oborožba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
oborožitev; kontekst
oborožen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oborožiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obotavljaje prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
obotavljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrabljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obračaje prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obračati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obračunati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrajtan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
obrajtan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
obrajtati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obramba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obran pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrasen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
obraščen; kontekst
obraščati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obraščen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrat samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
obraten pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
obrati glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
obratišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
kjer se kaj obrne ali spremeni; [sskj]
obratno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
obravnati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obravnava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obravnavati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
obraz samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrazar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
portretist; Pleteršnik
obrazec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrazek samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
obrazen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrazič samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
načrt; kontekst, Pleteršnik
obraziti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrazovanost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
izoblikovanost; kontekst
obrazovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrazovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obred samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obregati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrekovan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrekovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obremenjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrest samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrest samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobiček, korist; Pleteršnik
obresten pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
obresti samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrez samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obreza; SSKJ
obrezati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrezovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrežek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzpetina; Pleteršnik
obrežje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obribati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
obris samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
obrisati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrit pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
obriti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
obrniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrnivši prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
obrnjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrobek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrobica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMP
obroč samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obroček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obroditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrozdati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
umazati; Pleteršnik
obrt samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrt samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrten pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
obrtnija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrt; SSKJ
obrtnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrtniški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrtništvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrtnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrt; [sskj]
obrtstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPPleteršnik
obrtništvo; kontekst
obrunek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brazgotina; [sskj]
obrušen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrv samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
obsajen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
obseči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obseda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obsedati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obseden pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obsedenec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obleganec; Pleteršnik
obsedeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obseg samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obsegati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obsejan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obsejati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obsekati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obsenčen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obsenčiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obsesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obsevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obsežen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
obsežnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obsidian samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
obsijan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
obsijati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obsipati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obskrbništvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
oskrba; kontekst
obskrbovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMP
obsodba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obsoditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obsojanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0