Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 48

obsojati obsojen obstanek obstati obstaviti obstoječ obstojen obstopiti obstreliti obstreljen obstrešje obstret obsut obsuti obsvetiti obširen obširno obširnost obtesan obtesanje obtesati obtežava obtežiti obtičati obtipati obtok obtolčen obtolči obtoženec obtožiti obubožati obud obuditev obuditi obujati obup obupan obupano obupanje obupati obupavati obupen obupnost obut obutev obuti obuvalo obvara obvarovan obvarovanje obvarovati obvarovati_jaz obveljati obveza obvezan obvezati obveznost obvezovati obviseti obvit obviti obvladanje obzemlje obzidan obzidati obzidje obzir obzor obzorje obžalovati obžeti oc ocean ocejati ocet oceten ocetnokisel ocveteti ocvreti ocvrt oča očak očali očarati očastvo oče očediti očen. očenaš očesce očesen očesenje očeten očetistvo očetno očetov očetovo očetovski očetovsko oči očin očinski očistiti očiščen očiščenje očiščevati očit očitaje očitanje očitati očiten očitno očividen očividno očka očnica očnjak očrniti očrt od od. odbegniti odbežati odbijati odbit odbitek odbiti odboj odbojnost odbor odbornik odborništvo odborov odborstvo odbran odbrati odcediti odcejen odcepiti odcveteti oddahniti oddaja oddajati oddaljen oddaljenost oddaljevaje oddaljiti oddan oddati oddelek oddeliti oddih oddihniti oddihovati oddirjati oddržati odebeleti odebeliti odebrati odeja oder oderuh odet odetelj odev odevalo odganjati odgeniti odgnan odgnati odgniti odgoja odgojen odgojitelj odgojiteljica odgojiti odgovarjati odgovor odgovoren odgovoriti odgovornost odgristi odgrizniti odgrniti odhajaje odhajajoč odhajati odhod odhodnja odid oditi odjadrati odjahati odjek odjekniti odjemati

obsojati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obsojen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obstanek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obstati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obstaviti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
obdati; [sskj]
obstoječ pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obstojen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obstopiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obstreliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obstreljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
obstrešje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
kupola; kontekst
obstret samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obsut pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obsuti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obsvetiti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
obširen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
obširno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
obširnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obtesan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obtesanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMP
obtesati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obtežava samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
oteževalna okoliščina; Pleteršnik
obtežiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obtičati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obtipati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obtok samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obtolčen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obtolči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obtoženec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
obtožiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obubožati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obud samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
pobuda; Pleteršnik
obuditev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obuditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obujati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obup samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obupan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obupano prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
obupanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
obup; kontekst
obupati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obupavati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obupen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
obupnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obup, obupanost; [sskj]
obut pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obutev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obuti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
obuvalo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
obvara samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
amulet; Pleteršnik
obvarovan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obvarovanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
obvarovati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obvarovati jaz glagol, glavni, dovršni + zaimek(večbesedno geslo)IMP
obveljati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obveza samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obvezan pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
obvezati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obveznost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
obvezovati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
obviseti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obvit pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obviti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
oviti; [sskj]
obvladanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
obzemlje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
atmosfera; kontekst
obzidan pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
obzidati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obzidje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obzir samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obzor samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
obzorje; [sskj]
obzorje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obžalovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obžeti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
oc samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
ocean samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
ocejati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
ocet samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kis; [sskj]
oceten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ocetnokisel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
acetaten; splet
ocveteti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ocvreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ocvrt pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oča samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oče; [sskj]
očak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očali samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očarati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očastvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
domovina; Pleteršnik
oče samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očediti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očen. okrajšavaIMP
očenaš samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očesce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očesen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očesenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
cepljenje s popkom; Pleteršnik, kontekst
očeten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očetistvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
očetovina; kontekst
očetno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očetov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očetovo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očetovski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očetovsko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oči samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očinski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očetovski; Pleteršnik
očistiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očiščen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očiščenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očiščevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očit pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jasen, razumljiv; [sskj]
očitaje prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
očitanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očitati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očiten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očiten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
javen; SSKJ
očitno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
očividen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očiten; [sskj]
očividno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očka samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
planika; [sskj]
očnjak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podočnik; [sskj]
očrniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očrt samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
od predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
od okrajšavagoo300k, IMP
od. okrajšavaIMP
odbegniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odbežati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odbijati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
odbit pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odbitek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odbiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odboj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odbojnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
odbor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odbornik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odborništvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odborov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
odborstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
odbor; kontekst
odbran pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odbrati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odcediti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odcejen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
odcepiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odcveteti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oddahniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oddaja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oddajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oddaljen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oddaljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oddaljenost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oddaljevaje prislov, deležjegoo300k, IMP
oddaljiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
oddan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oddati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oddelek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oddelek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
del; kontekst
oddeliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oddih samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oddihniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPPleteršnik
oddihovati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
oddirjati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oddržati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMP
odvračati; nemško-slovenski slovar
odebeleti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odebeliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odebrati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
podati; kontekst
odeja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oder samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oderuh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odet pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odetelj samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
oblačilo; Pleteršnik
odev samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odevalo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
oblačilo; [sskj]
odganjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odgeniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
umakniti; kontekst
odgnan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odgnati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odgniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odgoja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzgoja; [sskj]
odgojen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
odgojitelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzgojitelj; [sskj]
odgojiteljica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzgojiteljica; [sskj]
odgojiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzgojiti; [sskj]
odgovarjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odgovor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odgovoren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odgovoriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odgovornost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odgristi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odgrizniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odgrniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odhajaje prislov, deležjeIMPSSKJ
odhajajoč prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
odhajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odhod samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odhodnja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300kSSKJ, Pleteršnik
odid samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odhod; kontekst
oditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odjadrati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odjahati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odjek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odmev; [sskj]
odjekniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odjemati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odvzemati, jemati; [sskj]


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0