Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 46

noter_ulit notervzeti notranje notranji notranjski notranjsko-avstrijski notri notrina nov nov. novakov novčen novčič novec november novica novič novičar novina novinec novo novo-celjski novo_izbran novoleten novoletnica novomeški novonapravljen novonastopen novo_posvečen novorojen novorojenček novoskovan novost nož nožar nožek nožen nožev nožica nožič nožiček nožnica npr. nr. nrav nraven nravnost nravstven nravstvenost nro. nuc nucati nucen nudelj nuja nujen nujno nujnost nul. numera nuna nunski nürnberški nj. njegov njen njihov njiva njiven njivica njivski njun

o: o o. o'nielov oa ob oba obadva oba_dva obajati obakrat obal obala obaliti obaren obarjati obarjen obarvan obavljajoč obče občekoristen občen občenit občespoštovan občestvo občevalen občevanje občevati obči občilo občina občiniti občinski občinsko-slovenski občinskost občinstvo občinjevanje občiti občudovan občudovanje občudovati občudujoč občut občutek občuten občutiti občutljaj občutljiv občutljivo občutljivost občutno občutnost obdajajoč obdajati obdan obdariti obdarjen obdarovan obdarovati obdati obdelan obdelati obdelava obdelovaje obdelovalec obdelovan obdelovanje obdelovati obdivjan obdivjati obdolžen obdolženje obdolževanje obdolževati obdrsniti obdržanje obdržati obdržavši obed obeda obedina obednica obel obeliti ob_en obenem oberst obesiti obešati obešen obet obetati obetaven obhajanje obhajati obhajilen obhajilo obhod obhoden obhoditi obhrbten običaj običajen običajno obilen obilje obilno obilnost obilo obilost obirati obiskanje obiskati obiskavajoč obiskovalec obiskovanje obiskovati obist obisten

noter ulit prislov, splošni, nedoločeno + pridevnik, deležniški, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
notervzeti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
zaužiti; nemško-slovenski slovar
notranje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
notranjost; kontekst
notranji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
notranjski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
notranjsko-avstrijski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
notri prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
notrina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
notranjost; [sskj]
nov pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
nov. okrajšavagoo300k, IMP
novakov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
novčen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
novčič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
novec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
denar; [sskj]
november samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
novica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
novič prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
spet, znova; [sskj]
novičar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posredovalec novic, sel, kurir; [sskj]
novina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
novina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
novica; SSKJ
novina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
novost; kontekst
novinec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
novo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
novo-celjski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
novoceljski; kontekst
novo izbran prislov, splošni, nedoločeno + pridevnik, deležniški, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k
novoleten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
novoletnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
novomeški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
novonapravljen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
novozgrajen; kontekst
novonastopen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
novo posvečen prislov, splošni, nedoločeno + pridevnik, deležniški, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
novorojen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
novorojenček samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
novoskovan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMP
novost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
novost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
novica; SSKJ
nož samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nožar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nožek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nožen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nožev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nožica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nožič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nožiček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nožnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
npr. okrajšavagoo300k, IMP
nr. okrajšavagoo300k, IMP
nrav samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nrav samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
nraven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
moralen; [sskj]
nravnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
moralnost; [sskj]
nravstven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
moralen; [sskj]
nravstvenost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
moralnost; [sskj]
nro. okrajšavagoo300k, IMP
nuc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
korist, uporaba; nemško-slovenski slovar
nucati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
nucen pridevnik, splošni, presežnik(zastarela beseda)goo300k, IMP
najbolj potreben; kontekst
nucen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
potreben, koristen; kontekst
nudelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rezanec; [sskj]
nuja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nujen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
nujno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
nujnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nul. okrajšavagoo300k, IMP
numera samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
številka; [sskj]
nuna samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
nunski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nürnberški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
nj. okrajšavagoo300k, IMP
njegov zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
njen zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
njihov zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
njiva samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
njiven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
njivica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
njivski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
njun zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
o medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
o samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
o predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
o. okrajšavagoo300k, IMP
o'nielov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
oa samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
ob predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oba zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obadva zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oba dva zaimek + števnik, besedni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
obajati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
začarati, očarati; [sskj]
obakrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obal samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obala; [sskj]
obala samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obaliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obaren pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
obarjati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
obarjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obarvan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obavljajoč prislov, deležje(zastarela beseda)goo300k, IMP
omahovaje; Pleteršnik
obče prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
občekoristen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
občen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
občen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
splošen; SSKJ
občen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vesoljen; kontekst
občenit pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k
splošen; Janežič
občespoštovan pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
velespoštovan; kontekst
občestvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
občevalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
občevanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
občevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obči pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
občilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
občina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
občiniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300kPleteršnik
presejati; Pleteršnik
občinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
občinski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
splošen; Pleteršnik
občinsko-slovenski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
splošnoslovenski; kontekst
občinskost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
splošnost; kontekst
občinstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
občinjevanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
presejanje; Pleteršnik
občiti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogovarjati; Pleteršnik
občudovan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
občudovanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
občudovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
občudujoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
občut samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
občutek; [sskj]
občutek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
občuten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
občutiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
občutljaj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
občutek; [sskj]
občutljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
občutljivo prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
občutljivost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
občutno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
občutnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
zmožnost za občutenje; Pleteršnik
obdajajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
obdajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obdan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obdariti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obdarjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obdarovan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obdarovati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obdati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obdelan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obdelati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obdelava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obdelovaje prislov, deležjegoo300k, IMP
obdelovalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
obdelovan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obdelovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obdelovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obdivjan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMP
obdivjati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obdolžen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obdolženje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
obdolžitev; Pleteršnik
obdolževanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
obdolževati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obdrsniti glagol, glavni, dovršnigoo300kSSKJ
obdržanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ
obdržati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obdržavši prislov, deležjegoo300k, IMP
obed samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kosilo; [sskj]
obeda samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
kosilo; kontekst
obedina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
obed; kontekst
obednica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
jedilnica; [sskj]
obel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obeliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ob en predlog + števnik, besedni(večbesedno geslo)goo300k
obenem prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oberst samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obesiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obešati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obešen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obet samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obetati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obetaven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obhajanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obhajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obhajilen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obhajilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obhod samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obhoden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obhoditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obhrbten pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
običaj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
običajen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
običajno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obilen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
obilje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obilno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
obilnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obilo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obilost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
obirati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obiskanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPPleteršnik
obiskati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obiskavajoč pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMP
obiskovalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
obiskovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obiskovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obist samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obisten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0