Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 56

petdeset petdesetkrat petdesetleten petek petelin petelinček petelinov petero peterotrakast peteršilj peteršiljev peti petica petič petina petinka petje petkrat petlati petler petlerski petnajst petnajsti petočlen petploskoven petr. petred petrofaktologija petrografičen petrografično petrolej petrov petsto petvrh pevati pevcati pevcer pevec pevka pevovodja pevski pezdek pezdir pezdirje pfuj piaster piča pičel pičica pičiti pično pih pihaje pihalen pihalnik pihalnikov pihanje pihati pihljati pihniti pija pijača pijan pijančevanje pijančevati pijanec pijanka pijanost pijanski pijanstvo pijanščina pijavka pijavkin pik pika pikast pikati pikčast piker piknjen pikro pila pild pildhavar piliti pimentovec pimpinel pincgavski pint pinja pinjen pinjiti pipa pipalka pipica pir piramida piramidalno piramidast piramiden pirargirit pire pisač pisalec pisalen pisalnica pisan pisang pisanka pisano pisanje pisar pisaren pisarija pisariti pisarna pisarnica pisarski pisatelj pisateljev pisateljica pisati pisava pisavec pisec piseljc pisemce piskač piskalo piskati pisker piskrc pisme pismen pismenka pismeno pismenost pismenstvo pismo pismonoša pismouk pismoven pistacija piš piščal piščalka piščanec pišče piška piškoten pištola pita pitan pitanje pitati piten piti pitje pivec pivnica pivo pivski pl. plac plac-komanda plač plača plačan plačati plačevanje plačevati plačilen plačilo plah plahost plahta plajba plakajoč plakati plameč plamen plameneč plan planet planika planina planinec planinski planiti plano

petdeset števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
petdesetkrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
petdesetleten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
petek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
petek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
č = k; I. Grafenauer 1940: 277
petelin samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
petelinček samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
petelinov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
petero števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peterotrakast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
peterokrak; Fidaplus
peteršilj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peteršiljev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peti števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
petica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
petič prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
petina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
petinka samostalnik, občno_ime, ženskiIMPPleteršnik
petje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
petkrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
petlati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
beračiti; nemško-slovenski slovar
petler samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
berač; nemško-slovenski slovar
petlerski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
beraški; nemško-slovenski slovar
petnajst števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
petnajsti števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
petočlen samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)
mnogočlenar s petimi členi; kontekst
petploskoven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
petr. okrajšavagoo300k, IMP
petred števnik, besedni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
petdeset; Pleteršnik
petrofaktologija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
paleontologija; kontekst
petrografičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
petrografično prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
petrolej samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
petrov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
petsto števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
petvrh samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
Rabeljske špice; splet
pevati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prepevati; [sskj]
pevcati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMP
cepiti drevje; kontekst
pevcer samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
cepič; kontekst
pevec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pevec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pesnik; SSKJ
pevka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pevovodja samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
pevski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pezdek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
prašnica; Pleteršnik
pezdir samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pezdirje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
pazderje; Pleteršnik, SSKJ
pfuj medmetIMPSSKJ
piaster samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
piča samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krma; [sskj]
pičel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pičica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pičiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pično prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
natančno; Pleteršnik
pih samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
pihaje prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pihalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
pihalnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pihalnikov pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ
gorilnikov; Pleteršnik
pihanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
pihati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pihljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pihniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pijača; Pleteršnik
pijača samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pijan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pijančevanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pijančevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pijanec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pijanka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pijanost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pijanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pijanstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pijanščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pijavka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pijavkin pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
pik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
pik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
pikelj; Pleteršnik
pika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pikast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pikati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pikčast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
piker pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
piknjen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPPleteršnik
pikro prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
pila samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pild samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
slika, podoba; nemško-slovenski slovar
pildhavar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
podobar; kontekst
piliti glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
pimentovec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
pimpinel samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zdravilna strašnica; Pleteršnik
pincgavski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
pint samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
pinja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pinjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pinjiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pipa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pipalka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
pipica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pir samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pir samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gostija; SSKJ
piramida samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
piramidalno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
piramidast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
piramiden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pirargirit samostalnik, občno_ime, moškiIMP
pire samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
pisač samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pisalec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
pisatelj, pisec; [sskj]
pisalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pisalnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
pisarna; [sskj]
pisan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pisan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pisang samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
banana; Pleteršnik
pisanka samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
pisano prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pisanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pisar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pisaren samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
pisar; Pleteršnik
pisarija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pisanje; [sskj]
pisariti glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
pisarna samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pisarnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pisarski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pisatelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pisateljev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
pisateljica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
pisati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pisava samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
pisavec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
pisec; Pleteršnik
pisec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
piseljc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k
košček, grižljaj; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
pisemce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
piskač samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
piskalo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pihalo; [sskj]
piskati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pisker samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
piskrc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lonček; [sskj]
pisme samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
črka, pismenka; SSKJ
pismen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pismenka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pismeno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pismenost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pismenstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pismo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pismo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
listina; SSKJ
pismo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napis; kontekst
pismonoša samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pismouk samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pismoven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
pisemski; SSKJ
pistacija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
piš samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
piščal samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
piščalka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
piščanec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
pišče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
piška samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
piškoten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
pištola samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pita samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
pitan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pitanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
pitati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vprašati; Pleteršnik
pitati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
piten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
piti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pitje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pivec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pivnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pivo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pivski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pl. okrajšavagoo300k, IMP
plac samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plac-komanda samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
poveljstvo; kontekst
plač medmetIMPSSKJ, Pleteršnik
plača samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plačan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plačati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plačevanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
predplačilo; kontekst
plačevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plačilen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plačilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plah pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plahost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plahta samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plajba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
svinčnica; Pleteršnik
plakajoč pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
plakati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jokati; [sskj]
plameč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
plamen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plamen samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plameneč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plan samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
planet samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
planika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
planina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
planinec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
planinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
planiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plano samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0