Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 55

pastinakov pastir pastirček pastirica pastiričica pastirski paša pašček pašen pašnik pašnja pašteta paštetica pa_ta patent patentovan pater paternošter pa_ti patoka patriarh patron patrona pav paviljon pavletov pavlinček pavljanski pavola pavolen pavolnak pavolnik pavolopredilnica pavov pazduha pazdušen pazeč paziti pazka pazljiv pazljivo pazljivost paznik pazno paznost paž pecelj pecirk peč peča pečanje pečar pečat pečaten pečati pečatnik pečen pečenka pečenkin pečenje pečevje peči pečica pečina pečinje pečka pečnica pečovje ped pedagogičen pedagogija pedagogika pedagoški pedagoško pega pegast pegen pegeran pegerati pegerenje pegerovanje pegerovati pehanje pehati pehota pehoten pek peka pekarija pekarski pekel peketati peklenski peklensko pekoč pelcar peld pelikan pelin pelinček pelinov peljaje peljan peljati pelod pelodov pemikan pemski pena penast peneč penez penezni penezomenec peniti penj penja pepel pepelast pepelen pepelničen pepelnina per percajtu percvingati perec pereč perel peresce peresen peresovec perešček pereti pergament perica periferičen perilnica perilo perioda perioden periodičen perišče perje perjič perjiče perlin perlovec permski pernat pernica pero perspektiv peršona perujski perunov perut perutnica perutnina perutninin pervonj perzijski pes pesa pesek pesem pesemski pesen peskast pesmica pesnik pesniški pesniško pesništvo pest pester pestič pestičen pestovati pestujoč peš pešak pešati peščen peščenec peščenka peščenjak pešec peška peškam peštanski pet peta petalit

pasti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pastinakov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
pastir samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pastirček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pastirica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pastiričica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pastirski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
paša samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
paša samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pašček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
pašen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
pašnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pašnja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
paša, pasenje; [sskj]
pašteta samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
paštetica samostalnik, občno_ime, ženskiIMP
pa ta veznik + zaimek(večbesedno geslo)IMP
patent samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
patentovan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
patentiran; Pleteršnik
pater samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
paternošter samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rožni venec; [sskj]
pa ti veznik + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
patoka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
patriarh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
patron samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
patrona samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naboj, vložek; [sskj]
pav samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
paviljon samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pavletov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
pavlinček samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
pavljanski pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
pavola samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bombažna preja; [sskj]
pavolen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
bombažev; Pleteršnik
pavolnak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
bombaževec; Pleteršnik
pavolnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
preja; kontekst
pavolopredilnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
predilnica za bombažno prejo; kontekst
pavov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pazduha samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pazdušen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
pazeč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
paziti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
paziti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opazovati; Pleteršnik
pazka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
paziti, varovati; [sskj]
pazljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pazljivo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pazljivost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
paznik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
pazno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pazljivo; kontekst
paznost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
pazljivost; [sskj]
paž samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
pecelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pecirk samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
komisija; kontekst
peč samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pečanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pečar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pečat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pečaten pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
pečati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ukvarjati se; [sskj]
pečatnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pečen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pečen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pečenka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pečenkin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
pečenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pečevje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skalovje; [sskj]
peči glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pečica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pečina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pečinje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
skalovje; kontekst
pečka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pečnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
keramična ploščica, glinena ploščica; [sskj]
pečovje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
skalovje; kontekst
ped samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pedagogičen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
pedagoški; [sskj]
pedagogija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
pedagogika; [sskj]
pedagogika samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
pedagoški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pedagoško prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
pega samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pega samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lok; Pleteršnik
pegast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pegen samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k
lok; kontekst
pegeran pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
želen; nemško-slovenski slovar
pegerati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
želeti; nemško-slovenski slovar
pegerenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
želenje; kontekst
pegerovanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
želja, zahteva; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
pegerovati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMP
zaželeti; nemško-slovenski slovar
pehanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pehati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pehota samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pehoten pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
pek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pekarija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pekarski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pekel samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peketati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peklenski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peklensko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pekoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pelcar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
cepič; Murko
peld samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
slika, podoba; nemško-slovenski slovar
pelikan samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
pelin samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pelinček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPPleteršnik
pelinov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peljaje prislov, deležjegoo300k, IMPPleteršnik
peljan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pelod samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pelodov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
pemikan samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
pemski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ
češki; [sskj]
pena samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
penast pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
peneč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
penez samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
denar; [sskj]
penezni pridevnik, splošni, nedoločenogoo300kPleteršnik
penezomenec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
menjalec denarja; Pleteršnik
peniti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
penj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrsta sadnega drevja; kontekst
penja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300kSSKJ, Pleteršnik
pepel samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pepelast pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
pepelen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pepelničen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pepelnina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
kal; kontekst
per samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
percajtu prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
zadosti zgodaj; kontekst
percvingati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k
izsiliti, primorati; Teodor Domej: e-korespondenca
perec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
siva mrena; Janežič
pereč pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pekoč; SSKJ
pereč pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pereči ogenj = vranični prisad; kontekst
perel pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peresce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peresen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peresovec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
plumosit; Pleteršnik
perešček samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ
peresce; [sskj]
pereti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prhneti, trohneti; [sskj]
pergament samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
perica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
periferičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
perilnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pralnica; [sskj]
perilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
perioda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
perioden pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
periodičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
perišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prgišče; [sskj]
perje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
perjič samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
listič, rezinica; Pleteršnik
perjiče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
perje; [sskj]
perlin samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
biser; Biblija
perlovec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
permski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
pernat pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
pernica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
pero samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pero samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peresa; Pleteršnik
perspektiv samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
daljnogled; Pleteršnik
peršona samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
perujski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
perunov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
perut samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
perutnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
perutnina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
perutninin pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
perutninski; kontekst
pervonj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
januar; kontekst
perzijski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
pes samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pesa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pesek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pesem samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pesemski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pesniški; [sskj]
pesen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
peskast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krhek; [sskj]
pesmica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pesnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pesniški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pesniško prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
pesništvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pest samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pester pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pestič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pestičen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
pestovati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
pestujoč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
peš prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pešak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kmet; splet
pešati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peščen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peščenec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peščenka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peščenjak samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
pešec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peška samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peškam samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
peštanski pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
pet števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peta samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
petalit samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0