Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 57

planota planšarica planšarija planta planjava plapolati plasa plast plašč plaščar plašček plašen plašiti plašnež plašno plat plata platica platičast platina platinski platišče platiti platnen platnica platno plav plavajoč plavanje plavati plavec plaven plavica plavičar plaviti plavje plavka plavkasto plavnik plavut plavutast plavutonožec plavž plaz plazeč plazen plaziti plazma plaža pleča pleh plehast plehek plehnat plehov pleme plemenit plemenitaš plemenitenje plemeniti plemenitnik plemenito plemenjenje plemič plemstvo plen plenica pleniti plentarija ples plesalec plesati plesen plesenski plesišče plesti plešast pleten pleterka pletev pletež pleti pletilka pleva plevel plevelen pleven plevica plevnat plevoč plezalec plezanje plezati pliberški plič plima plin plinarna plinast plinohram plinomer plinov plinovoden plit plitek plitev plitva plitvo pljuča pljučen pljučnica pljuskanje pljuvati pločast pločka plod ploden ploditi plodivo plodnica plodnost plodov plodovit ploh ploha plosek plosk ploskati ploskavec ploskev ploskniti ploskven ploskvica plošča ploščad ploščast ploščat ploščica ploščnat plošnat plošnatica plot plotovje plovec plug plunka pluta pluti po pob pobahati pobakriti pobalin pobarati pobarvan pobarvati pobeda pobegniti pobeliti pobesiti pobešati pobešen pobič pobijalec pobijati pobirajoč pobiranje pobirati pobit pobiti poblagosloviti pobliže pobočje poboj poboljšan poboljšanje poboljšati poboljšek poboljševanje pobotnica pobožen pobožno pobožnost pobraten pobrati pobratiti pobrežen pobrežje pobrežnik pobrisati pobriti pobrodati

planota samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
planšarica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
planšarija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
planta samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
v vrsto posejana trta; [sskj]
planjava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plapolati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
plasa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pas zemljišča; [sskj]
plast samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plašč samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plaščar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plašček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plašen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plašiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plašnež samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
plašen človek; [sskj]
plašno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plat samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plat samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plat Ncf; Pleteršnik
plata samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plošča; Pleteršnik
platica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tanka plošča; [sskj]
platičast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
plitek; Pleteršnik
platina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
platinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
platišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
polovica; [sskj]
platiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plačati; [sskj]
platnen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
platnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
platno samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plav samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
splav; [sskj]
plav samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
splav; [sskj]
plavajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plavanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plavati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plavec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plavec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mornar; kontekst
plaven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plavajoč; [sskj]
plavica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plavičar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
flosar; kontekst
plaviti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plaviti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pluti; Pleteršnik
plavje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plavka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plavolaska; [sskj]
plavkasto prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
plavnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
velika kad, v kateri se mečka grozdje; [sskj]
plavut samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plavutast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plavutonožec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plavž samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plaz samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plazeč pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
plazen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
plaziti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plazma samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
plaža samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
pleča samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pleh samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pekač; kontekst
plehast samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
kositrn; Pleteršnik
plehek pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plehnat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plehov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPPleteršnik
pleme samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pleme samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrsta; Pleteršnik
plemenit pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
plemenitaš samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
plemenitenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
plemeniti glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
plemenitnik samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
plemenito prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plemenjenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
plemič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plemstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plen samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plenica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pleniti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plentarija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
preklinjanje; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
ples samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plesalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
plesati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plesen samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plesenski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
plesišče samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
plesti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plešast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pleten pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pleterka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
košara, košarica; [sskj]
pletev samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
pletež samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pleti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
pletilka samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ
pleva samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plevel samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plevelen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
pleven pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
plevica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
plevnat pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
plevoč prislov, deležje(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
pletoč; kontekst
plezalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
plezanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plezati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pliberški pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
plič medmetIMPSSKJ, Pleteršnik
plima samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plin samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plinarna samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plinast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plinohram samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plinomer samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plinov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
plinovoden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plit samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
splav; kontekst
plitek pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
plitev pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plitva samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plavut; Pleteršnik
plitvo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pljuča samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pljučen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pljučnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pljuskanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pljuvati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pločast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ploščat; [sskj]
pločka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300kPleteršnik
gibalna pločka = motorična ploščica; splet
plod samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ploden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ploditi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plodivo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
generativna celica; kontekst, internet
plodnica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
plodnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plodov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plodovit pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ploh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ploha samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plosek pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k
plosk samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ploskati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
ploskavec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ploskev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ploskniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ploskven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
ploskvica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
plošča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ploščad samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
ploščast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ploščat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ploščica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ploščnat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plošnat pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
ploščat; kontekst
plošnatica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
vrsta školjke; kontekst
plot samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plotovje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
plot; kontekst
plovec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plug samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plunka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
harfa, lutnja; [sskj]
pluta samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pluti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
po predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pob samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pobahati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pobakriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pobalin samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
pobarati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pobarvan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
pobarvati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pobeda samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmaga; splet
pobegniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pobeliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pobesiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pobešati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
pobešen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
pobič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pobijalec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
pobijati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
pobirajoč prislov, deležjegoo300k, IMP
pobiranje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pobirati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pobit pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pobiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poblagosloviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pobliže prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
pobočje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poboj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poboljšan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poboljšanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poboljšati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poboljšek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izboljšanje; SSKJ
poboljšek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priboljšek; SSKJ
poboljševanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pobotnica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
pobožen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
pobožno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pobožno prislov, splošni, presežnik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolj pobožno; kontekst
pobožnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pobraten pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
pobrati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pobratiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pobrežen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obalen; [sskj]
pobrežje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrežje, obala; [sskj]
pobrežnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
pobrisati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pobriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pobrodati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
umazati; kontekst


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0