Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 10

deka dekaden dekameter dekan dekanija dekla dekle dekletce dekletov deklica deklič deklina del delaje delajoč delajoče delan delanje delati delavec delaven delavnica delavnik delavno delavnost delce delec delen delež deležen deležje deležnik deležnost delilen delitev deliti delitven delnica delo deloma delovanje delovati deloven delujoč demantov demantovec demfan demonstrativen demonstrativno denar denarci denaren denarnica denarstvo denkov depeša dereč deroč des. deset desetak deseter deseterica deseterno desetero deseti desetica desetina desetinski desetkrat desetleten deska desna desni desnica desno destiliranje destilirati destilovanje destinski deščica dete detece detelj detelja deteljen deteljica deteljišče deteljš detetov deti detinski detinstvo deva devan devati dever devet devetdeset devetero deveti devetkrat devetnajst devetnajsti devetogub devetogubnica devica devičica devinski deviški deviškost devištvo devonski dež dež. deža dež_boječ dežela deželan deželen deželica deželsk. deželski dežemer dežen deževati deževen deževje deževnica deževnik dežica dežiti dežjebran dežnik dežočrven diadem diakon diamant diamantov diazov dičiti dideldaj diferenca diga. digati dih dihanje dihati dihniti diho dihur dijak dijan. dijaški dika dikotilen diktator dila dile diletant dilica dilnat diluvialen dim dimast dimeč dimnica dimnik dimorfizem dimovanje dinastija dinstan dinstati dinja diplom dir dira dirav diravec direkten direktor dirjalec dirjati dirjavec diskalceat diskont diskonten diskontirati dišati dišava dišaven dišeč diti

deka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dekaden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
dekameter samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
dekan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dekanija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dekla samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dekle samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dekletce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dekletov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
deklica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
deklič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
deklina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
del samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
delaje prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
delajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
delajoč pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
delajoč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
delajoče prislov, splošni, nedoločenoIMP
delan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
delanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
delati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
delavec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
delaven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
delavnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
delavnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
delavno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
delavnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
delce samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
manjše umetniško (literarno) delo; [sskj]
delec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
delen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
delež samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
deležen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
deležje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
deležnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kdor ima delež; [sskj]
deležnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sodelovanje; SSKJ
deležnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
udeleženost; SSKJ
delilen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
delitev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
deliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
deliti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
delitven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
delnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
delo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
delo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
top; kontekst
deloma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
delovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
delovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
deloven pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
delujoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
demantov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
demantovec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
rjavi korund; kontekst, splet (http://sl.wikipedia.org/wiki/Korund)
demfan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k
dušen v sopari; nemško-slovenski slovar
demonstrativen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
demonstrativno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
denar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
denarci samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
denaren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
denarnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
banka; kontekst
denarstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
denkov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
depeša samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
dereč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
deroč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
deroč pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
divji; Pleteršnik
des. okrajšavagoo300k, IMP
deset števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
desetak samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
deseter števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
deseterica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
deseterno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
desetero prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
deseti števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
desetica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
desetina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
desetinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
desetkrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
desetleten pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
deska samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
desna samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
desni pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
desnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
desno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
destiliranje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMP
destilirati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ
destilovanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
destilacija; kontekst
destinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k
deščica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dete samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
detece samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
detelj samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
detelja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
deteljen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
deteljica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
deteljišče samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
deteljš samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
detelja; kontekst
detetov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
deti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
detinski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otroški; [sskj]
detinstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
otroška doba, otroštvo; [sskj]
deva samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dekle; [sskj]
devan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
devati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dever samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svak; [sskj]
devet števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
devetdeset števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
devetero števnik, besedniIMPSSKJ, Pleteršnik
deveti števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
devetkrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
devetnajst števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
devetnajsti števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
devetogub samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
devetogubnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
goveja kuga; kontekst
devica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
devičica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
devica, mlado dekle; [sskj]
devinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
deviški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
deviškost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
devištvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
devonski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dež samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dež. okrajšavagoo300k, IMP
deža samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dež boječ samostalnik, občno_ime, moški + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)IMP
dežela samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
deželan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
deželen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
deželica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
deželsk. okrajšavagoo300k, IMP
deželski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dežemer samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
dežen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
deževati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
deževen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
deževje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
deževnica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
deževnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
hudournik; Pleteršnik
dežica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dežiti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
deževati; [sskj]
dežjebran samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
dežnik; Pleteršnik
dežnik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
dežočrven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
deževnikov; izvirnik
diadem samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
diakon samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
diamant samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
diamantov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
diazov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
dičiti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krasiti, lepšati; [sskj]
dideldaj medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
diferenca samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
diga. okrajšavaIMP
digati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
stopati, iskati; kontekst
dih samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dihanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dihati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dihniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
diho medmetIMPSSKJ, Pleteršnik
dihur samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
dijak samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
dijan. okrajšavagoo300k, IMP
dijaški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dikotilen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
dvokaličnih; splet
diktator samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
dila samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dila samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podplat kopita pri konju; kontekst
dile samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podstrešje; SSKJ
diletant samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dilica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dilnat pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPPleteršnik
deskast; kontekst
diluvialen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dim samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dimast pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
dimeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
dimnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dimnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dimorfizem samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
dimovanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
kajenje; Pleteršnik
dinastija samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
dinstan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
dušen; kontekst
dinstati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
dušiti; kontekst
dinja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
diplom samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
diploma; kontekst
dir samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dira samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
luknja; kontekst
dirav pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
roparski; kontekst
diravec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
ropar; kontekst
direkten pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
direktor samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
dirjalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
dirjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dirjavec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
dirkalni konj; Pleteršnik
diskalceat samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
diskont samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
diskonten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
diskontirati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
dišati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dišava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dišaven pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
dišeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
diti glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0