Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 11

diva diven dividend dividendov diviti divizor divizorjev divjačina divjad divjak divjakov divjaštvo divjati divje divje_glasen divjeusenjski divji divjina divjost divjotrasen djanj. djatelno dlačen dlačje dlaka dlakast dlan dlesen dletast dletce dletiti dleto dn. dneven dnevnik dnevno dninar dno do dob doba dober doberški dober_volja dobiček dobičkarija dobičkaželjnost dobitek dobitev dobiti dobivati dobivka dobljen dobljenje dobrava dobravski dobro dobrodelen dobrodelnost dobrodelstvo dobrohotnost dobrolski dobro_misleč dobrosrčen dobrosrčno dobrosrčnost dobrota dobroten dobrotljiv dobrotljivo dobrotljivost dobrotnica dobrotnik dobrotnost dobrovoljen dobrovoljno dobrovoljnost dobrovoščen dobroznan dobrški dobršno dobski docela dočakati dočim dodajajoč dodajati dodan dodatek dodati dodelan dodelati dodeliti dodeljen dodobra do_dvanajst dofen dognan dognati dogodba dogodek dogoditi dogodivščina dogoreti dogotavljati dogotoviti dogotovljen dogovarjati dogovor dogovoriti dohajati dohiteti dohod dohodarina dohodek dohtar doiti dojen dojenec dojiti dojnica do_jutro dokaj dokaz dokaza dokazan dokazati dokazavši dokazik dokazovati doklada dokler dokončan dokončanje dokončati dokončevalec dokonjati dokopati doktor dol dolar dolenji dolenjski dolenjsko doleteti dolg dolgčas dolgo dolgobradec dolgoceven dolgočasen dolgočasiti dolgočasnost dolgoleten dolgomuden dolgorep dolgost dolgosten dolgotrajen dolgotrpeč dolgotrpen doli doli_brati dolič doli_iti doli_jemati dolina dolinica dolinškov doli_pasti doli_poklekniti doli_potlačiti doli_priti dolitiranje doli_tlačiti doli_vleči doli_vzeti dolnji določati določba določek določen določevanje določevati določilen določilo določitev določiti

diva samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
diven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čudovit, sijajen; [sskj]
dividend samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dividendov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
diviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
divizor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
divizorjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
divjačina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
divjad samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
divjak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
divjakov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
divjaštvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
divjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
divje prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
divje glasen prislov, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)IMP
divjeusenjski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
iz divjega usnja; kontekst
divji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
divjina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
divjačina; [sskj]
divjost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
divjotrasen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
samoten; kontekst
djanj. okrajšavaIMP
djatelno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
dejavno; kontekst
dlačen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
dlačje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
dlaka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dlakast pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
dlan samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dlesen samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dletast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dletce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dletiti glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
dleto samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dn. okrajšavagoo300k, IMP
dneven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dnevnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dnevno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dninar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dno samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
do predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dob samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hrast; [sskj]
doba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dober pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
doberški pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
dober volja pridevnik, splošni, nedoločeno + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
dobiček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobičkarija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobičkarstvo; [sskj]
dobičkaželjnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
dobitek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobitev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobivati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobivka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
srečka; kontekst
dobljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobljenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridobljenje; Pleteršnik
dobrava samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
dobravski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
dobro pridevnik, splošni, primernikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobro samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobro prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
dobrodelen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
dobrodelnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
dobrodelstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
dobrodelnost; kontekst
dobrohotnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobrolski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k
dobro misleč prislov, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
dobrosrčen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobrosrčno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobrosrčnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobrota samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobroten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobrotljiv pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
dobrotljivo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobrotljivost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobrotnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobrotnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobrotnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobrotljivost, dobrohotnost; [sskj]
dobrovoljen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prostovoljen; [sskj]
dobrovoljno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobrovoljnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobrovoščen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
naklonjen; kontekst
dobroznan pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
poznan, slaven; kontekst
dobrški pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
dobršno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
dobski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
docela prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popolnoma, čisto; [sskj]
dočakati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dočim veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dodajajoč prislov, splošni, nedoločenoIMP
dodajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dodan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dodatek samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
dodati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dodelan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dodelati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dodeliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dodeljen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ
dodobra prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
do dvanajst predlog + števnik, besedni(večbesedno geslo)IMP
dofen samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
dognan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dognati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dogodba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dogodek; SSKJ
dogodba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zgodba; SSKJ
dogodek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dogoditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dogodivščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dogoreti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
dogotavljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dogotoviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dogotovljen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
dogovarjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dogovor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dogovoriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dohajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dohajati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prihajati; SSKJ
dohiteti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dohod samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prihod; [sskj]
dohodarina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
dohodnina; [sskj]
dohodek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dohtar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
doktor; [sskj]
doiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
doiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dohiteti; SSKJ
doiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
doseči; kontekst
doiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prispeti; SSKJ
doiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priti; SSKJ
dojen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
dojenec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
dojenček; [sskj]
dojiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dojnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dojilja; [sskj]
do jutro predlog + samostalnik, občno_ime, srednji(večbesedno geslo)IMP
dokaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dokaz samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dokaza samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dokaz; kontekst
dokazan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dokazati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dokazavši prislov, deležjegoo300k, IMP
dokazik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
dokazilo, potrdilo; kontekst
dokazovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
doklada samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
doklada samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priloga; Pleteršnik
dokler veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dokončan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dokončanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dokončati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dokončevalec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
kdor nekaj dokonča; Pleteršnik
dokonjati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
dokončati; Pleteršnik
dokopati glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
doktor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dol samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dolina; [sskj]
dol prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dolar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dolenji pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dolenji, dolnji, spodnji; [sskj]
dolenjski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dolenjsko samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
doleteti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prileteti; [sskj]
dolg pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
dolg samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dolg samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
greh; SSKJ
dolgčas samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
dolgo prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
dolgobradec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dolgoceven pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
dolgočasen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dolgočasiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dolgočasnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
dolgoleten pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
dolgomuden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
zamuden; kontekst
dolgorep pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
dolgost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dolžina; [sskj]
dolgosten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
dolžinski; [sskj]
dolgotrajen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dolgotrpeč pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
dolgotrajen; kontekst
dolgotrpen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPPleteršnik
dolgotrajen, počasen; Pleteršnik
doli prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
doli brati prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
dolič samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
doli iti prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, dvovidski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
doli jemati prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)IMP
dolina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dolinica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dolinškov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
doli pasti prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, dvovidski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
doli poklekniti prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
doli potlačiti prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
doli priti prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
dolitiranje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
doli tirati = obvladovati, obvladovanje; nemško-slovenski slovar, kontekst
doli tlačiti prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)IMP
doli vleči prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)IMP
doli vzeti prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)IMP
dolnji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
določati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
določba samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
določek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
definicija; Pleteršnik
določen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik