Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 9

črt črta črtalo črtan črtanje črtati črtež črtica črtiti črv črvast črven črvič črviček črvojedina čubežen čud čudapoln čudapolno čudeč čuden čudenje čudež čudežen čuditi čudno čudo čudokrasen čudotvoren čudovit čudovito čuječ čumnata čunjast čustvo čustvovanje čut čuten čuti čutilo čutiti čutito čutljaj čutnica čutničen čutnost čuvaj čuvajev čuvajka čuvališče čuvanje čuvati čvetiri-oblastnik čvrst čvrsto čvrstost

d: d d. d' da da_biti da_biti_se dacija dača dahniti da_hoteti da_imeti dajanje dajati da_jaz dalafari daleč dalečina da_li dalja daljava dalje daljen daljina daljnogled daljšati dalm. dalmatinski damaščanka da_morati dan danaidski današnji dandanašnji dandanes da_ne da_ne_biti danes danica danijelov daniti danski danje da_on dar da_rad dardar da_reči darič darilen darilnica darilnik darilo darina daritev darja. darnik darovan darovanje darovati daroviten darovitnost da_se dasi dasiglih dasilih dasiravno dasitudi da_sonce da_spet da_ta dati da_ti dati_jaz dati_on da_tisti da_tudi datum davek daven davi davidov daviti davnaj davno davščina ddd de debel debelce debelilen debeliti debelo debeloglavka debelost debelostenast debelozrnast debeložičen debel_zrnat deblo deblov dec. deca december decimalen decimalka deček dečko dečkov ded dedec dedek deden dedič dedinja dediščina dedkov dedno dedov dehantija dehantski dej dejan dejanski dejansko dejanje dejati dejaven dejavno dejstvo dek.

črt samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
črt samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sovraštvo; SSKJ
črta samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
črtalo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
črtan pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
črtanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
črtati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
črtež samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
načrt; [sskj]
črtica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
črtiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
črv samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
črvast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
črven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nanašajoč se na črve; kontekst
črvič samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
črviček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
črvojedina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čubežen samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
žica; splet
čud samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
čudapoln pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ
čudovit; [sskj]
čudapolno prislov, splošni, nedoločenoIMP
čudeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
čudeč prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
čudeč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
čuden pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
čudenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čudež samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čudežen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čuditi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čudno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čudo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čudo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čudokrasen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
čudovit; kontekst
čudotvoren pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čudodelen; [sskj]
čudovit pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čudovito prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čuječ pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čumnata samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
manjša in preprosta soba; [sskj]
čunjast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kegljast; Pleteršnik
čustvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čustvovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
čut samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čuten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čuti glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čuti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čuti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čutilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čutilo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čustvo; SSKJ
čutiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čutito samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k
čutljaj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
občutek; Pleteršnik
čutnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
živec; [sskj]
čutničen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
živčen; Pleteršnik
čutnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čuvaj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čuvajev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
čuvajka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čuvališče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
varstvo otrok; kontekst
čuvanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čuvati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čvetiri-oblastnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
četrtni oblastnik; Biblija
čvrst pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
čvrsto prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
čvrstost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
d samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
d okrajšavagoo300k, IMP
d. okrajšavagoo300k, IMP
d' samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
da veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
da členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
da biti veznik + glagol, pomožni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
da biti se veznik + glagol, pomožni + zaimek(večbesedno geslo)IMP
dacija samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
dac; kontekst
dača samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dahniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
da hoteti veznik + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)IMP
da imeti veznik + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)IMP
dajanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
dajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
da jaz veznik + zaimek(večbesedno geslo)IMP
dalafari samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
daleč prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
dalečina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
dalja; Pleteršnik
da li veznik + členek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
dalja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dalja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razdalja; SSKJ
daljava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dalje prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
daljen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
daljina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
daljnogled samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
daljšati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dalm. okrajšavagoo300k, IMP
dalmatinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
damaščanka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
da morati veznik + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)IMP
dan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
danaidski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
današnji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
današnji prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
dandanašnji prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
dandanes prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
da ne veznik + členek(večbesedno geslo)IMP
da ne biti veznik + členek + glagol, pomožni(večbesedno geslo)IMP
danes prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
danica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
danijelov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
daniti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
danski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
danje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izdaja, izid; kontekst
da on veznik + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
dar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dar prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
do; Pleteršnik
da rad veznik + prislov, splošni, primernik(večbesedno geslo)IMP
dardar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
helebardist; izvirnik
da reči veznik + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)IMP
darič samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dar; kontekst
darilen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
darilnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
prostor za darovanje; kontekst
darilnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
darilni pladenj; kontekst
darilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
darina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
cerkveno darovanje; Pleteršnik
daritev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
darja. okrajšavagoo300k, IMP
darnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
darovalec; [sskj]
darovan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
darovanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
darovati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
daroviten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPPleteršnik
darežljiv; Pleteršnik
darovitnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
darežljivost; Pleteršnik
da se veznik + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
dasi veznik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čeprav; [sskj]
dasiglih veznik(zastarela beseda)goo300k, IMP
dasiravno; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
dasilih veznik(zastarela beseda)goo300k, IMP
dasiravno; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
dasiravno veznik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čeprav; [sskj]
dasitudi veznik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
čeprav; [sskj]
da sonce veznik + samostalnik, občno_ime, srednji(večbesedno geslo)IMP
da spet veznik + prislov, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)IMP
da ta veznik + zaimek(večbesedno geslo)IMP
dati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
da ti veznik + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
dati jaz glagol, glavni, dovršni + zaimek(večbesedno geslo)IMP
dati on glagol, glavni, dovršni + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
da tisti veznik + zaimek(večbesedno geslo)IMP
da tudi veznik + členek(večbesedno geslo)IMP
datum samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
davek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
daven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
davi prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
davidov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
daviti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
davnaj prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zdavnaj, davno; [sskj]
davno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
davščina samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
ddd samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
de samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
debel pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
debelce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
debelilen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
debeliti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
debelo prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
debeloglavka samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
debelost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
debelina; SSKJ
debelostenast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
debelozrnast pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
debeložičen pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
debel zrnat pridevnik, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k
deblo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
deblov pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
dec. okrajšavagoo300k, IMP
deca samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
deklica; kontekst
deca samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otroci; [sskj]
december samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
decimalen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
decimalka samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
deček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dečko samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik