Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 43

s. s._birma S._jožef s._maša Sabaot Sabaoth sabbath sablja sač sad saden sadež sadika sadilen sadilo sadišče saditev saditi sadje sadjereja sadjerejec sadonosen sadonosnica sadovnjak saducej safir saj saja sajenje sajevec Sajko sajovec sakeljnov Saksonec Saksonija Saksonsko sal Salamanca salendrov salmiak salmiakovec Salomon salomonov salutis salvum salzen sam Samarijan samarijanka Samaritan samaritanka samec samica samo samoblastnik samočist samoglav samogolten samopašen samopašnost samorastnica samosto samostojen samostrelec samosvoj samosvojen samošestdeset samota samoten samotežen samotrideset samouk samovoljen samovoljnost samozatajevanje samozavest samuč Samuel sanctimoniæ sanguinis sani sanskrtski sanjati sanje sanjski sapa sapen sapientia sapit sardela sardelen Sarepta saški Saško sat satan satanov satič satis satje saturata saturitas Saturn Sava Savel Savica Savinja scagati scalnica scati sch schäfchen scheidenkunst Schofler Schonbrunn Schönbrunn schrottenthurm Schwarzenberg scientiam scire sčakovanje sčasoma sčista sčistiti se Sebast secondo secundum seči sed sedaj sedanji sedeč sedem sedemdesetkrat sedemkrat sedemnajst sedentem sedeti sedež seditio sedmer sedmeroglav sedmi segati segnit segret segreti sejalec sejalen sejalnica sejan sejanje sejati sejem sekalec sekan sekanje sekati sekira sekretär sel Selenice se_li selišče seljan selo sem seme semenski semenj semenje Semič Semičan Semičanka semini semiški semkaj semper semtertja sen senca senčen senem Senensis senik seno señorita senožet Senje senjor senjora sermone sermones

s predlogIMPSSKJ, Pleteršnik
s. okrajšavagoo300k, IMP
s. birma okrajšava + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)IMP
S. jožef okrajšava + samostalnik, lastno_ime, moški(večbesedno geslo)IMP
s. maša okrajšava + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)IMP
Sabaot samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
Sabaoth samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
sabbath neuvrščeno, tujejezičnoIMP
sablja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sač zaimek(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
vsak; Teodor Domej: e-korespondenca
sad samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
saden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sadež samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sadika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sadilen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
sadilo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
sadika; kontekst
sadišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drevesnica; splet
saditev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
saditi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sadje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sadjereja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPPleteršnik
sadjerejec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sadjar; [sskj]
sadonosen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
saden, sadjeroden; [sskj]
sadonosnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
sadonosnik; kontekst
sadovnjak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
saducej samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
safir samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
saj veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
saj členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
saja samostalnik, občno_ime, ženski
sajenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sajevec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
volčič; kontekst
Sajko samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k
sajovec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
volčič; kontekst
sakeljnov pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
žakljevinast; kontekst
Saksonec samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Saksonija samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
Saksonsko samostalnik, lastno_ime, srednjiIMP
sal samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otok; kontekst
Salamanca samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
salendrov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
salmiak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
salmiakovec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Salomon samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
salomonov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
salutis neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
salvum neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
salzen samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
vkuhano sadje za nadev; Grimm
sam pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sam zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Samarijan samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
samarijanka samostalnik, občno_ime, ženskiIMP
Samaritan samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
samaritanka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
samec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samo členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samoblastnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
samovladar; kontekst
samočist pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samoglav pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svojeglav, trmast; [sskj]
samogolten pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
samopašen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samopašnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samorastnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
samosto pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stokraten; Peteršnik
samostojen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samostrelec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
samosvoj pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samosvojen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
samošestdeset pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
šestdesetkraten; kontekst
samota samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samoten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samotežen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ki zaradi lastne teže; [sskj]
samotrideset pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
tridesetkraten; kontekst
samouk samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samovoljen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samovoljnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samozatajevanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samozavest samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samuč veznik(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
temveč; Pleteršnik
Samuel samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
sanctimoniæ neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
sanguinis neuvrščeno, tujejezičnoIMP
sani neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
sanskrtski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
sanjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sanje samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sanjski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sapa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sapen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zračen; Pleteršnik
sapientia neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
sapit neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
sardela samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sardelen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
Sarepta samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
saški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Saško samostalnik, lastno_ime, srednjiIMP
sat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
satan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
satanov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
satič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
satis neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
satje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
saturata neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
saturitas neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
Saturn samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
Sava samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
Savel samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Savica samostalnik, lastno_ime, ženskiIMP
Savinja samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
scagati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
scalnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
scati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sch neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
schäfchen neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
scheidenkunst neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
Schofler samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Schonbrunn samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Schönbrunn samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
schrottenthurm neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
Schwarzenberg samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
scientiam neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
scire neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
sčakovanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
pričakovanje; kontekst
sčasoma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sčista prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popolnoma, čisto; [sskj]
sčistiti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ
se zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
se neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
Sebast samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
secondo neuvrščeno, tujejezičnoIMP
secundum neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
seči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sed neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
sedaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sedanji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sedeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sedem števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sedemdesetkrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
sedemkrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sedemnajst števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sedentem neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
sedeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sedeti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sedež samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
seditio neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
sedmer pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sedmeroglav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
sedmi števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
segati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
segnit pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
segret pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
segreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sejalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
sejalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sejalnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sejan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sejanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sejati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sejem samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sekalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
sekan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sekanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sekati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sekira samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sekretär neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
sel samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Selenice samostalnik, lastno_ime, ženski
se li zaimek + členek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
selišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naselbina, zaselek, bivališče; [sskj]
seljan samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kmet, vaščan; [sskj]
selo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vas, naselje; [sskj]
sem prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
seme samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
semenski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
semenj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
semenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Semič samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Semičan samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Semičanka samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
semini neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
semiški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
semkaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
semper neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
semtertja prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sen samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
senca samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
senčen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
senem neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
Senensis samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
senik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
seno samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
señorita neuvrščeno, tujejezičnoIMP