Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 39

prigliha priglihan priglihati prignan prignati prigoda prigodba prigodek prigoditi prihajati prihodek prihodnost prihodnje prihodnji prihodnjič prihraniti prihranjen prihropsti prihruti prihuljen priimek prijatelj prijateljica prijateljski prijateljsko prijateljstvo pri_jaz prijazen prijazno prijaznost prijemati prijemljiv prijeten prijeti prijetno prijetno_dišeč prijezditi prikazatelj prikazati prikazek prikazen prikazovati prikimaje prikipeti prikladanje prikladati priklanjati prikloniti priklonjen prikrajšati prikratiti prikriti prikrivati prikrojiti prikupiti prilagati prilast prilastilen prileči prilegati prilepljajo prilesti prileten prileteti priličen priličiti prilično prilika priliti prilivati priliznjen priliznjenec prilizovanje prilizovati priljubljen priljuden priljudnost prilog priloga prilogov priložen priložilen priložiti priložno priložnost primahati primanjkovati primašiti primer primeren primeriti primerjanje primerjati primerljaj primerno primešan primešati primoran primorati primorje Primorsko princ princesinja prinesen prinesti pripasti pripekati pripeljan pripeljati pripet pripetiti pripisan pripisati priplaziti pripoditi pripogniti pripomoč pripomoček pripomoči pripomorenje priporočanje priporočati priporočen priporočenje priporočevati priporočilen priporočiti pripoved pripovedati pripovedovati pripovest priprava pripraven pripraviti pripravljanje pripravljati pripravljen pripravno pripravnost priprošnjik priprt pripustiti pripuščanje pripuščati pripuščen prirasti priraščen prirediti prirezati pririnjen priroden prirojen prisad prisaden prisaditi pri_se priseči prisega prisegati prisejati prisekati prisežen prisijati prisilen prisiliti prisiljen priskakljati priskrbeti priskrbljen prislužiti prismoditi prispeti prisrčen prisrčno pristajati pristanišče pristava pristavek pristaviti pristavljaje pristavnikov pristop pristopiti pristrastno pristuditi prišedši prišparati prištet pri_ta pritavati priteči priti pritikati pritirati pritisk pritiskati pritisniti pritisnivši

prigliha samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
prispodoba, prilika; kontekst
priglihan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
primerjan; Pleteršnik
priglihati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
primerjati; Pleteršnik
prignan pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ
prignati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prigoda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prigodba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prigodek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dogodek, pripetljaj; [sskj]
prigoditi glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zgoditi se, pripetiti se; [sskj]
prihajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prihodek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prihodnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prihodnje prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prihodnji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prihodnjič prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prihraniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prihranjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prihropsti glagol, glavni, dovršnigoo300kSSKJ, Pleteršnik
prihruti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prihuljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priimek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prijatelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prijateljica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prijateljski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prijateljsko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prijateljstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pri jaz predlog + zaimek(večbesedno geslo)IMP
prijazen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
prijazno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prijaznost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prijemati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prijemljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prijeten pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
prijeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prijetno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
prijetno dišeč prislov, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
prijezditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prikazatelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
prikazati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prikazati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dodati; kontekst
prikazek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
pojav; Pleteršnik
prikazen samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prikazovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prikimaje prislov, deležjegoo300k, IMP
prikipeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prikladanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPPleteršnik
dodatek, pristavek; kontekst, Latinsko-slovenski slovar
prikladati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
priklanjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prikloniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priklonjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
prikrajšati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prikratiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prikrajšati; [sskj]
prikriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prikrivati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prikrojiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prikupiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prilagati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prilast pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
prilastilen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPPleteršnik
svojilen; kontekst
prileči glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prilegati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prilepljajo glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prilesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prileten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prileteti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priličen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
priličiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prilično prislov, splošni, presežnikIMPSSKJ, Pleteršnik
prilika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prilivati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priliznjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priliznjenec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prilizovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prilizovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priljubljen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priljuden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priljudnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prilog samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridevnik; Pleteršnik
priloga samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
prilogov pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
pridevnikov; Pleteršnik
priložen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priložen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priložilen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
želelen; kontekst
priložiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priložno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
priložnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
primahati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
primanjkovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
primašiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
zamašiti; Pleteršnik
primer samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
primeren pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
primeriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
primerjanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
primerjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
primerljaj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
primer; [sskj]
primerno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
primešan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
primešati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
primoran pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
primorati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
primorje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Primorsko samostalnik, lastno_ime, srednjiIMP
princ samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
princesinja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
princesa; [sskj]
prinesen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prinesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pripasti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pripekati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pripeljan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pripeljati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pripet pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pripetiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pripisan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pripisati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priplaziti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pripoditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pripogniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pripomoč samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pripomoček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pripomoči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pripomorenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
pripomoč; kontekst
priporočanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priporočati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priporočen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priporočenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
priporočilo; SSKJ
priporočevati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priporočati; [sskj]
priporočilen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priporočiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pripoved samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pripovedati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pripovedovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pripovest samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priprava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pripraven pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
pripraviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pripravljanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pripravljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pripravljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pripravno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pripravnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priprošnjik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kdor prosi za drugega; [sskj]
priprt pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pripustiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dopustiti; [sskj]