Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 38

prepustiti prepuščen preračunati prerasti preraščati prerezan prerezati prerezovanje preriti preroditi prerok prerokovanje prerokovati preroški presad presaditi presajati presajen Presburg preseči presečišče presegati presejan presejati preseliti preseljevanje preselovalen presen presežen presežnost presilno preskrbeti preskrbljen preskrbljenje preslica preslišati presoditi presoja presrčen prestati prestaviti prestavljanje prestavljavec presti prestopati prestrašen prestrašiti prestreči prestreliti prestrežen presuniti presušiti presvet presvetel presveti presvetli preša prešeren Prešeren prešernov preširok preštet prešteti prešušten prešuštnica prešuštvo prešuštvovati pretakati pretakniti pretanek pretečen preteči pretehtati pretehtavanje pretekel preteklo-prihoden pretepati pretepsti pretežek pretilno pretiti pretlačen pretlačiti pretnja pretresati pretresti pretrgan pretrgati pretrpeti pretrpljen preudarek preudaren preudariti preudarjati preudarjen prevagati Prevalje preveč prevelik preveliko preveriti preveza prevezati previden prevideti previdno previdnost previs previsok previti previžan prevlečen prevleči prevleka prevreči prevrniti prevršati prevrtan prevrtati prevuza prevzeten prevzeti prevzetno prezgodaj prezgoden prezgodnji prezimljenje prezreti prežagati prežeti prežganje prežiti preživeti preživiti prga prgišče pri pribežališče pribit pribiti približati približevati pri_bog pricajtu pri_cel priča pričakovaje pričakovati pričati pričenši pričenjati pričeti pričevalec pričevanje pričevati pričujoč pričujočnost prid pridajati pridan pridatek pridati pridavek pridejan pridejati pridejoč pridelan pridelanje pridelati pridelek pridelovanje pridelovati priden prideti pridevati pridevek pridevnik pridiga pridiganje pridigar pridigati pridigovati pridioč pridirjati pridno pridnost pridobiti pridobivati pridobljen pridrdrati pridreti pridruževati pridružiti pridržati pridrževati pridušavati prifrfrati priganjati

prepustiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prepuščen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preračunati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prerasti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
preraščati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prerezan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
prerezati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prerezovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preroditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prerok samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prerokovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prerokovati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preroški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presad samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
sadike; [sskj]
presaditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presajen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Presburg samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
preseči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presečišče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presegati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presejan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presejati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preseliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preseljevanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
preselovalen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
selilne; kontekst
presen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presežen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presežnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMP
presilno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
preskrbeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preskrbljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preskrbljenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPPleteršnik
preslica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preslišati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presoditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presoja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presrčen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prisrčen; [sskj]
prestati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prestaviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prestaviti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevesti; SSKJ
prestavljanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prestavljavec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevajalec; [sskj]
presti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prestopati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prestrašen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prestrašiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prestreči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prestreliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prestrežen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
presuniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presušiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presvet pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presvetel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presveti pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presvetli pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spoštovani, plemeniti; [sskj]
preša samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prešeren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Prešeren samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
prešernov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
preširok pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preštet pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prešteti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
prešušten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prešuštnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prešuštvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prešuštvovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretakati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretakniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretanek pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretečen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preteči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretehtati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevladati; [sskj]
pretehtavanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
pretekel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preteklo-prihoden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k
pretepati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretepsti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretežek pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretilno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
pretiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretlačen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
pretlačiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretnja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretresati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretresti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretrgan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretrgati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretrpeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretrpljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
preudarek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preudaren pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
preudariti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preudarjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preudarjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevagati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Prevalje samostalnik, lastno_ime, ženskiIMP
preveč prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevelik pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preveliko prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
preveriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preveza samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
prevezati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
previden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevideti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
previdno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
previdnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
previs samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
previsok pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
previti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
previžan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
prepričan; Pleteršnik
prevlečen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
prevleči glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prebranati; [sskj]
prevleka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevreči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevrniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevršati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k
završati skozi; kontekst
prevrtan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevrtati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevuza samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
vrv, vez; Gutsman
prevzeten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevzeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevzetno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prezgodaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prezgoden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prezgodnji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prezimljenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ
prezreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prežagati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prežeti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretlačiti, pretisniti; Pleteršnik
prežganje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prežiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
preživeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preživiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prga samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oljne tropine; [sskj]
prgišče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pri predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pribežališče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pribit pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pribiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
približati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
približevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pri bog predlog + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)IMP
pricajtu prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
zgodaj; Pleteršnik
pri cel predlog + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)IMP
priča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pričakovaje prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
pričakovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pričati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pričenši prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
pričenjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pričeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pričevalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
pričevanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pričevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pričujoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pričujoč samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pričujočnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prid samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridatek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridavek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
dodatek; Pleteršnik
pridejan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridejati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
pridejoč prislov, deležje(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
prišedši; kontekst
pridelan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridelanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPPleteršnik
pridelek; kontekst
pridelati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridelek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridelovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridelovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prideti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dodati; [sskj]
pridevati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dodajati; [sskj]
pridevek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridevnik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
pridiga samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridiganje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
pridigar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridigati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridigovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridioč pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
sledeč; kontekst
pridirjati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
pridnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridobiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridobivati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridobljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridrdrati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridruževati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridružiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridržati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridrževati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridušavati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPPleteršnik
prifrfrati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
prileteti; Pleteršnik
priganjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0