Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 34

pokriti pokriti_on pokrito pokrov pokrstiti pokusiti pokušnja pol polagoma polahkoma polastiti polaštan poldan pol_deset pol_devet poldne poldnevnik poldrugi pol_dvanajst poleči poleg polence poleno poleten poleteti poleti polglasno polhov polica polič poliček politi polivati polizati Poljak Poljančan Poljančanka polje poljec poljedelec poljedelstvo poljski Poljsko poljščina poljub poljuben poljubiti polkrogeln polkrogla polkroglast polkrožen pol_lot polmer poln polnoč polnokrven polomastiti polomljen polovica položen položiti položivši polpozabljen polprozoren Polten Polzen polž polžek pomagalec pomagati pomagati_jaz pomagati_se pomakati pomalem pomanjkanje pomaranča pomarančen pomazan pomazati pome pomembnost pomen pomeniti pomenkovati pomešati pometen pomežikniti pomilovati pomislek pomisliti pomišljanje pomivalen pomivati pomlad pomladanski pomladen pomladi pomniti pomnožen pomnoženje pomnoževati pomnožiti pomnjenje pomoč pomoček pomočen pomočiti pomočnik pomogljaj pomoriti pomožen pomreti pomujati pomuzati ponavadi Poncij ponedeljek ponesti ponevedoma po_nevreden ponikati ponižan ponižati ponižen ponižno ponižnost ponočen ponoči ponočnjak ponosen ponoviški ponoviti ponovljen Pont Pontabel pontski ponucati ponuditi poobličiti popačen popačiti popadati poparjen popasti popeljati poper popisan popisati popisovanje popisovati popiti poplačati poplaviti popoldan popoldanski popoldne popoln popolno popolnoma popolnost popotnica popotnik popotovanje popotovati po_potreba popraskati poprašati poprašavši popraševaje popraševati popravek po_pravi po_pravica popraviti popravljanje popravljati popred poprednji poprej poprejšnji poprositi popustiti porajtati poraščen poravnanje poravnati poravnavati porcelanast porcelanka Porciunkula pordečiti Poreče poreči poreden poredko

pokriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pokriti on glagol, glavni, dovršni + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
pokrito prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
pokrov samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pokrstiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pokristjaniti; [sskj]
pokusiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pokušnja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poskus; [sskj]
pol prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
polagoma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
polahkoma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
polastiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
polaštan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k
opremljen z latami; Pleteršnik
poldan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pol deset prislov, splošni, nedoločeno + števnik, besedni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
pol devet prislov, splošni, nedoločeno + števnik, besedni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
poldne samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poldnevnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poldrugi pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pol dvanajst prislov, splošni, nedoločeno + števnik, besedni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
poleči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poleg predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
polence samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poleno samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poleten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poleteti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poleti prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
polglasno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
polhov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
polica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
polič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poliček samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
politi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
polivati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zalivati; kontekst
polizati glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
Poljak samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Poljančan samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Poljančanka samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
polje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poljec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
poljedelec; kontekst
poljedelec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poljedelstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poljski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Poljsko samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k, IMP
poljščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poljub samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poljuben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poljubiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
polkrogeln pridevnik, splošni, nedoločenogoo300kSSKJ
polkrogla samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
polkroglast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
polkrožen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
pol lot prislov, splošni, nedoločeno + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)IMP
polmer samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
poln pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
polnoč samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
polnokrven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
polomastiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzeti; kontekst
polomljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
polovica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
položen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
položiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
položivši prislov, deležjeIMPSSKJ
polpozabljen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ
polprozoren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
Polten samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Polzen samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
polž samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
polžek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomagalec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
pomočnik, pomagač; [sskj]
pomagati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomagati jaz glagol, glavni, dvovidski + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
pomagati se glagol, glavni, dvovidski + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
pomakati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomalem prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomanjkanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomanjkanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomanjkljivost; Pleteršnik
pomaranča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomarančen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomazan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomazati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomazati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
maziliti; kontekst
pome zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomembnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
pomen samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomeniti glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomenkovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomešati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pometen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomežikniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomilovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomislek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomisliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomišljanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomivalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
pomivati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomlad samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomladanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomladen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomladi prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomniti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomnožen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomnoženje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
pomnožitev; kontekst
pomnoževati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
pomnožiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomnjenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ
pomoč samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomoček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomočen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomočen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomočiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomočnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomogljaj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
pomoček; Pleteršnik
pomoriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomožen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
pomreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomujati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ
pomuzati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponavadi prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
Poncij samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
ponedeljek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponevedoma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
po nevreden predlog + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ponikati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponižan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponižati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponižen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
ponižno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
ponižnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponočen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponoči prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ponočnjak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponosen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponoviški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
ponoviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponovljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponovljen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prenovljen; kontekst
Pont samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Pontabel samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
pontski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ponucati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
porabiti, izkoristiti; kontekst
ponuditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poobličiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
portretirati; Pleteršnik
popačen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popačiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popadati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poparjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popasti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popeljati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poper samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popisan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popisati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popisovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popisovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poplačati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poplaviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popoldan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popoldanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popoldne samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
popoldne prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popoln pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
popolno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
popolnoma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popolnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popotnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popotnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popotovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popotovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
po potreba predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)IMP
popraskati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poprašati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poprašavši pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
povprašujoč; kontekst
popraševaje prislov, deležjegoo300k, IMP
popraševati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popravek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
po pravi predlog + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
po pravica predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
popraviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popravljanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popravljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popred prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prej; [sskj]
poprednji pridevnik, splošni, nedoločeno<