Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 25

navzoč navzven nazadnje nazaj nazajdržanje nazaj_povrniti nazaj_vrniti Nazarečan nazarenski Nazaret na_zemlja naznanilo naznanjati naznanje na_znanje naznanjevati nazunaj nažeti ne neapeljski ne_bati ne_bati_se neben nebes nebesa nebesen nebeščan nebeški ne_biti nebo Nebukadnezar ne_cagati ne_cviblati nečast nečastiti nečaščen nečeden nečimrn nečimrnost nečist nečistost nedaleč ne_dati nedavno ne_delati nedelja nedeljski nedokončan nedolžen nedolžno nedolžnost ne_donesti ne_dopasti nedosegljiv ne_dotikati nedovršen nedrje ne_držati nedvomno neenačaj neenak ne_fentati ne_fertigati ne_gledati neglede nego negoden negodnost nego_li ne_gorivzeti negost negotov ne_govoriti ne_govoriti_li ne_gratati ne_grevati nehati ne_hoditi nehote nehvaležen nehvaležno nehvaležnost ne_imeti ne_iti ne_izganjati ne_izgubiti neizkušen neizmeren neizmerjen neizmerljiv neizmerno neizpodbiten ne_izpukati neizrečen neizrečeno neješčen nek nekaj nekako nekakšen nekam nekateri nekaterikrat nekdaj nekdanji nekdo neki nekolik nekoliko nekolikokrat nekriv nekrstnik ne_kupiti ne_leteti neličen ne_ljubiti nem ne_manjkati ne_marati nemaren nemarno nemarnost Nemec ne_misliti ne_moči nemogoč nemogoče nemščina nemški nemško Nemško Nemškuta nenadejan nenadejano nenaden ne_najti ne_nati ne_obnemoči neoborožen ne_obrajtati neobtesan ne_odgovarjati neokončaven neokončevan neokreten neomadeževan ne_omagati Neopolitanarica neopran ne_opraviti neotesan neparen ne_pasti ne_peljati ne_podati ne_pohujšati ne_pokaziti nepokoj nepokojen nepokoren nepokorščina ne_pokriti ne_položiti ne_pomagati Nepomuk ne_popasti nepopoln nepopolno nepopolnost ne_porajtati neposajen neposajenost neposreden neposredni neposredno ne_postaviti ne_pošiljati nepošten nepotreben nepotrpežljiv nepotrpežljivo nepotrpežljivost nepozaben ne_pozabiti ne_poznati nepožlahtnjen neprav ne_praviti ne_praznovati neprecenljiv nepredvidoma neprehoden neprehud nepremaknjen nepremičnina

navzoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navzven prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nazadnje prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nazaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nazajdržanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
oviranje; nemško-slovenski slovar
nazaj povrniti prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nazaj vrniti prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
Nazarečan samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
nazarenski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
Nazaret samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
na zemlja predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
naznanilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naznanjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naznanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
naznanilo; kontekst
na znanje predlog + samostalnik, občno_ime, srednji(večbesedno geslo)goo300k, IMP
naznanjevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nazunaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
nažeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neapeljski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ne bati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne bati se členek + glagol, glavni, nedovršni + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
neben pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nebesen; [sskj]
nebes samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nebesa samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nebesen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nebeščan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nebeški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nebeški pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nebesen; SSKJ
ne biti členek + glagol, pomožni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nebo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Nebukadnezar samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
ne cagati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne cviblati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)(zastarela beseda)goo300k
dvomiti; nemško-slovenski slovar
nečast samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sramota; [sskj]
nečastiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nečaščen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nečeden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ničvreden, malovreden; [sskj]
nečimrn pridevnik, splošni, nedoločenogoo300kSSKJ
nečimrnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
nečimrnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
ničevost; kontekst
nečist pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nečistost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nedaleč prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ne dati členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nedavno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne delati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nedelja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nedeljski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nedokončan pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nedovršni; kontekst
nedolžen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
nedolžno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nedolžnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne donesti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne dopasti členek + glagol, glavni, dvovidski(večbesedno geslo)IMP
nedosegljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne dotikati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)IMP
nedovršen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
nedrje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne držati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nedvomno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
neenačaj samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
neenak pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne fentati členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne fertigati členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)(zastarela beseda)IMP
pokončati; nemško-slovenski slovar
ne gledati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)IMP
neglede prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nego veznik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razen; SSKJ
negoden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
negodnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nesnažnost; Pleteršnik
nego li veznik + členek(večbesedno geslo)(zastarela beseda)IMP
kot; Pleteršnik
ne gorivzeti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)(zastarela beseda)goo300k, IMP
sprejeti, vzeti; nemško-slovenski slovar
negost pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nem; kontekst
negotov pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne govoriti členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)IMP
ne govoriti li členek + glagol, glavni, nedovršni + členek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne gratati členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)(zastarela beseda)goo300k
postati; Pleteršnik
ne grevati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k
nehati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne hoditi členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nehote prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nehvaležen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nehvaležno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
nehvaležnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne imeti členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne iti členek + glagol, glavni, dvovidski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne izganjati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne izgubiti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
neizkušen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neizmeren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neizmerjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMP
neizmerljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
neizmerno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neizpodbiten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne izpukati členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)(zastarela beseda)goo300k
izpuliti; Pleteršnik
neizrečen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neizrečeno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neješčen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
nek zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nekaj zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nekaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nekako prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nekakšen zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nekam prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nekateri zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nekaterikrat prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nekajkrat; [sskj]
nekdaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nekdanji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nekdo zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neki zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neki členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nekolik zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nekoliko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nekolikokrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nekriv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nekrstnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
nekristjan; kontekst
ne kupiti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne leteti členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k
neličen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPPleteršnik
brezoseben; kontekst
ne ljubiti členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)IMP
nem pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne manjkati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne marati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nemaren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nemarno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nemarnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Nemec samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
ne misliti členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne moči členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nemogoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nemogoče prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nemščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nemški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nemško prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Nemško samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k, IMP
Nemškuta samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
nenadejan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nenadejano prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
nenaden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne najti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne nati členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)(zastarela beseda)
ne dati; kontekst
ne obnemoči členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
neoborožen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne obrajtati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)
neobtesan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne odgovarjati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
neokončaven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
nedoločni; kontekst
neokončevan pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
nedoločni; kontekst
neokreten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
tog; kontekst
neomadeževan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne omagati členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
Neopolitanarica samostalnik, lastno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
neapeljčanka; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
neopran pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ne opraviti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
neotesan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neparen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne pasti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne pasti členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne peljati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)IMP
ne podati členek + glagol, glavni, dvovidski(večbesedno geslo)IMP
ne pohujšati členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne pokaziti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nepokoj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nemir; [sskj]
nepokojen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nemiren; [sskj]
nepokoren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nepokorščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne pokriti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne položiti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)IMP
ne pomagati členek + glagol, glavni, dvovidski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
Nepomuk samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
ne popasti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nepopoln pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
nepopolno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nepopolnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
ne porajtati členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
neposajen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nemiren, razposajen; Pleteršnik
neposajenost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
nemirnost, razposajenost; Pleteršnik
neposreden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neposredni pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
neposredno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ne postaviti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne pošiljati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nepošten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nepotreben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nepotrpežljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nepotrpežljivo prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
nepotrpežljivost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nepozaben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne pozabiti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne poznati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)IMP
nepožlahtnjen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMP
neprav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne praviti členek + glagol, glavni, dvovidski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne praznovati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
neprecenljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nepredvidoma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
neprehoden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neprehud pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
nepremaknjen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
nepremičnina samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0