Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 49

odjenjati odjenjevati od_jesenovje odjezditi odkapati odkar odkazati odkimati odkladek odklestiti odklon odklonski odkod odkoder odkopati odkrehniti odkrhniti odkrit odkriti odkrito odkritosrčen odkritosrčno odkritosrčnost odkrivati odkrušiti odkup odkupiti odlagati odlar odlarček odlašanje odlašati odleči odlesketavati odlesti odletati odleteti odleženje odličen odlikovati odliti odloček odločen odločenje odločevaje odločevanje odločevati odločilen odločilno odločiti odločivši odločno odlog odlomek odlomiti odlomljen odložen odložiti odluščiti odmakniti odmanjkanje odmanjkati odmenjen odmerjen odmev odmevati odmikati odmiti odmor odmreti odmrl odnašati odnehati odnesti odnošaj odobriti od_on odondod odonod odpad odpadati odpadek odpadnica odpadnik odpahniti odpasti od_paverščen odpehati odpeljan odpeljati odpeljevati odpiraje odpirati odpis odpisek odplavati odpluti odpočitati odpočiti odpoditi odposlati odpotiti odpotovati odpoved odpovedati odpovedovati odprava odpraviti odpravljanje odpravljati odpravljen odpravnik odpravništvo odpreti odprt odprtina odpustek odpustiti odpuščanje odpuščati odpuščen odrajtati odrajtovati odrajtovilo odrasel odraslek odrasti odraščen odreči odrediti odreja odrekanje odrekati odrešenik odrešenje odrešiti odreti odrevenel odreveneti odrezan odrezati odrezek odrezovati odrgniti odrgnjevati odriniti odročen odrovje odrt odrtija odrtnik od_ruda odsedati odsek odsekan odsekati odsekov odsesti odsevati odsihdob odsihmal odskočiti odslej odsod odsojevati odsončje odsreden odstaviti odstavljen odstop odstopajoč odstopati odstopiti odstotek odstraniti odstranjen odstriči odsukati odsvetovan odsvetovati odsvit odščipniti odškodovan odštet odšteti odštevanje odštevati odštevši od_ta odtajati odteči odtegniti odtehmal

odjenjati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odjenjevati glagol, glavni, nedovršniIMPPleteršnik
od jesenovje predlog + samostalnik, občno_ime, srednji(večbesedno geslo)IMP
odjezditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odkapati glagol, glavni, dvovidski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
destilirati; kontekst
odkar veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odkazati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
dati; [sskj]
odkimati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odkladek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odlog; Pleteršnik
odklestiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odklon samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
odklonski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
odkod zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odkod prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odkoder veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odkopati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odkrehniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
odlomiti, odtrgati; [sskj]
odkrhniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odkrit pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odkriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odkrito prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
odkritosrčen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odkritosrčno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odkritosrčnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odkrivati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odkrušiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odkup samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odkupiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odlagati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odlar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
orel; kontekst
odlarček samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
orel; kontekst
odlašanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odlašati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odleči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odlesketavati glagol, glavni, nedovršnigoo300kPleteršnik
odlesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odletati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
odleteti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odleteti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odnesti jo; kontekst
odleženje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
tolažba, uteha, pomiritev; izvirnik, Latinsko-slovenski slovar
odličen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odlikovati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odloček samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
usoda; Pleteršnik
odločen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
odločen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odločenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
ločitev; kontekst
odločenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
odločitev; kontekst
odločevaje prislov, deležje(zastarela beseda)goo300k, IMP
ločevaje; kontekst
odločevanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odločevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odločilen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odločilno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
odločiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odločiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ločiti; SSKJ
odločiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odmakniti; kontekst
odločivši prislov, deležjegoo300k
odločno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
odlog samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odlomek samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
odlomiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odlomljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odložen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odložiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odluščiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odmakniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odmanjkanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMP
odmanjkati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
izostati, manjkati; [sskj]
odmenjen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
odmerjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odmev samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odmevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odmikati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odmiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
izmiti, očistiti; Pleteršnik
odmor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odmreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odmrl pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odnašati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odnašati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nanašati se; [sskj]
odnehati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odnesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odnošaj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odnos; SSKJ
odobriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
od on predlog + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
odondod prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
od tam; [sskj]
odonod prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
od tam; SSKJ
odpad samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpadati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
odpadek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpadnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPPleteršnik
odpadnik samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
odpahniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odriniti, odsuniti; [sskj]
odpasti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
od paverščen predlog + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)(zastarela beseda)goo300k
praznoveren (pavera = praznoverje); Pleteršnik
odpehati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
odgnati; kontekst
odpeljan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpeljati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpeljevati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
voziti; kontekst
odpiraje prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
odpirati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpis samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
odpisek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
odpis; Pleteršnik
odplavati glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
odpluti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpočitati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
obračunati; kontekst
odpočiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpoditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odposlati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpotiti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
odstraniti, odpraviti; Pleteršnik
odpotovati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpoved samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
odpovedati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpovedovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odprava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpraviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpravljanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpravljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpravljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpravnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpravništvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odprt pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odprtina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpustek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpustiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpuščanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpuščati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpuščen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odrajtati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odrajtovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odrajtovilo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
dajatev; Pleteršnik
odrasel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odraslek samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
odrasti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odraščen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odreči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odrediti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odreja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzgoja; [sskj]
odrekanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odrekati glagol, glavni, dvovidskiIMPSSKJ, Pleteršnik
odrešenik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odrešenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odrešiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odrevenel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odreveneti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odrezan pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
odrezati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odrezek samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
odrezovati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
odrgniti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
odrgnjevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMP
odriniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odročen pridevnik, splošni, presežnikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odrovje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
oder; kontekst
odrt pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odrtija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oderuštvo; [sskj]
odrtnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oderuh; [sskj]
od ruda predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
odsedati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odsek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odsekan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odsekati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odsekov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
odsesti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
razjahati; Pleteršnik
odsevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odsihdob prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odsihmal prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odskočiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odslej prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odsod prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
od tod; Pleteršnik
odsojevati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
odsoditi; kontekst
odsončje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ
odsreden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPPleteršnik
tak, ki prihaja iz sredine; kontekst
odstaviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odstavljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odstop samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odstopajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
odstopati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odstopiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odstotek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odstraniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odstranjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
odstriči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odsukati glagol, glavni, dovršnigoo300kSSKJ, Pleteršnik
odsvetovan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odsvetovati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odsvit samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odščipniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odškodovan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odštet pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odšteti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odštevanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
odštevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odštevši prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
od ta predlog + zaimek(večbesedno geslo)IMP
odtajati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odteči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odtegniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odtehmal prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
od takrat; [sskj]


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0