Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 50

odtekati odtočen odtočiti odtod odtok od_tožba odtrgan odtrgati o_duh oduren odurno odvaditi odvaga odvagati odvajati odvajen odvaliti odveč od_vekomaj odveslati odvesti odvetnik odveza odvezan odvezati odvezovati odvijati odvisen odvisno odviti odvoden odvoditi odvodnica odvožnja odvračati odvreči odvrnenje odvrniti odvrnjen odvrnjenje odvzet odvzeti od_začetek od_zdaj odzdolaj odzdraviti odzgor odzivati odznotraj odzunaj odzvoniti odžagati oersted oesterr. ofer ofert oferten ofertorij oficir oficirski ofnati ofrati ofrovati ofrt ogel ogenj oger ogerlji ogib ogibaje ogibati ogladiti oglar oglarica oglas oglasiti oglašati oglat oglavek oglavokožen ogled ogleda ogledalo ogledati ogledavši oglednik ogledovaje ogledovalec ogledovati ogleduh oglejski oglen ogleštati oglje ogljenčevokisel ogljik ogljikov oglokisel ogniti ognojiti ognusiti ognjebljuvalen ognjen ognjišče ogoljufan ogoljufati ogon ogor ogoren ogovor ogovoriti ograda ogradba ograditi ograja ogrc ogrebanje ogrebati ogrebsti ogret ogreti ogrevajoč ogrevalen ogrevalo ogrevanje ogrevati ogrinjalo ogrizovati ogrniti ogrnjen ogromen ogrski ogrskoslovenski ogrščica ogrščičen ogrtač oh ohabel ohcet o-hiii ohladiti ohladivši ohladljaj ohlajen ohlajenje ohlančje ohlanec ohlanica ohlapen ohlapno oho ohol oholost ohrabriti ohranitev ohraniti ohrankinja ohranjanje ohranjati ohranjen ohrn ohrnija ohrovt ohrovtov oj ojačati oje ojesihan ojoj okajen okamenel okameneti okamenik okamenjen okamnel okamneti okamnina okence okinčan okinčanje okinčen okinčiti okis okisan okisati okislina okisniti okisov oklad okleniti oklep oklepaj oklepati okleščen oklic oklican

odtekati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odtočen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odtočiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odtod prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odtok samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
od tožba predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k
odtrgan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odtrgati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
o duh medmet + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)goo300k, IMP
oduren pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
odurno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
odvaditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odvaga samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
nevarnost; kontekst
odvagati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
odtehtati; Pleteršnik
odvajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odvajen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
odvaliti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
odveč prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
od vekomaj predlog + prislov, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)IMP
odveslati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odvesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odvetnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odveza samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
odvezan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odvezati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odvezovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odvijati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
odvisen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odvisno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odvoden pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
tvorjen, izpeljan; kontekst
odvoditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPPleteršnik
odvodnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odvožnja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
odvoz; Pleteršnik
odvračati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odvreči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odvrnenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
odvrnitev; kontekst
odvrniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odvrniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpraviti; SSKJ
odvrniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odstraniti; SSKJ
odvrnjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odvrnjenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
odvrnitev; kontekst
odvzet pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odvzeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
od začetek predlog + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)IMP
od zdaj predlog + prislov, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
odzdolaj prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spodaj; [sskj]
odzdraviti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
odzgor prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odzivati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odznotraj prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
odzunaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odzvoniti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
odžagati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oersted samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
oesterr. okrajšavagoo300k, IMP
ofer samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ofert samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ
ošabnost; nemško-slovenski slovar
oferten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
ošaben, nečimrn; nemško-slovenski slovar
ofertorij samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
oficir samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oficirski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ofnati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMP
odpreti; nemško-slovenski slovar
ofrati glagol, glavni, dvovidski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dati, darovati; [sskj]
ofrati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ofrovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMP
dati, darovati; [sskj]
ofrt samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
prevzetnost, ošabnost, napuh; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
ogel samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ogenj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oger samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ogerlji pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
belovrat; Murko
ogib samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ogibaje prislov, deležjegoo300k, IMP
ogibati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ogladiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
udariti; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
oglar samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
oglarica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPPleteršnik
oglas samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oglasiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oglašati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
oglat pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
oglavek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skalp; [sskj]
oglavokožen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
skalpiran; kontekst
ogled samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ogleda samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nadzornik; [sskj]
ogledalo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ogledati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ogledati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zagledati; SSKJ
ogledavši prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
oglednik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ogledovaje prislov, deležjeIMP
ogledovalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
ogledovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ogleduh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oglejski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
oglen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ogljikov; kontekst
ogleštati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
vzdrževati; Pleteršnik
oglje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ogljenčevokisel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
karbonaten; splet
ogljik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ogljikov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oglokisel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
karbonaten; splet
ogniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ognojiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ognusiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
umazati, onesnažiti; [sskj]
ognjebljuvalen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPPleteršnik
tak, ki bruha ogenj; kontekst
ognjen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ognjišče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ogoljufan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ogoljufati glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
ogon samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
ogor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ogoren pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ogovor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ogovoriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ograda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ogradba samostalnik, občno_ime, ženskiIMPPleteršnik
ograditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ograja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ogrc samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
ogrebanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
ogrebati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odstranjevati s praskanjem ali drgnjenjem; [sskj]
ogrebsti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ogret pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ogreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ogrevajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ogrevalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ogrevalo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ogrevanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
ogrevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ogrinjalo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ogrizovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opravljati, obrekovati; [sskj]
ogrniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ogrnjen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
ogromen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ogrski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ogrskoslovenski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
ogrščica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ogrščičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
ogrtač samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
ogrinjalo; [sskj]
oh medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ohabel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slaboten, medel, mlahav; [sskj]
ohcet samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
o-hiii medmetgoo300k, IMP
ohladiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ohladivši prislov, deležjegoo300k, IMP
ohladljaj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
osvežitev; Pleteršnik
ohlajen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ohlajenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ
ohlančje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
mikan lan; Pleteršnik
ohlanec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
srednja vrsta prediva; splet
ohlanica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
mikani lan; Pleteršnik
ohlapen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ohlapno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oho medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ohol pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
oholost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ohrabriti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
ohranitev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ohraniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ohrankinja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
braniteljica; kontekst
ohranjanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
ohranjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
ohranjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ohrn pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
skop; Pleteršnik
ohrnija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
ohrovt samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ohrovtov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
oj medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ojačati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ojesihan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
okisan; kontekst
ojoj medmetIMPSSKJ, Pleteršnik
okajen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okamenel pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
okameneti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
okamenik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
okamnina; SSKJ
okamenjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okamnel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okamneti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okamnina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
okence samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okinčan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okrašen, olepšan; Pleteršnik
okinčanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMP
okinčen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMP
okinčiti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
okrasiti, olepšati; Pleteršnik
okis samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
oksid; [sskj]
okisan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okisati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okislina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oksid; Pleteršnik
okisniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okisov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPPleteršnik
oklad samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
obkladek; kontekst
okleniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oklep samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oklepaj samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
oklepati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okleščen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oklic samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oklican pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0